Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức tại Chi cục quản lí thị trường Gia Lai

89 5 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 21:43

LỜI CAM ĐOAN Đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức công chức Chi cục quản lí thị trường Gia Lai” nhóm thực Tơi xin cam đoan kết q trình nghiên cứu tơi với hướng dẫn Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Thị Lan Hương Các số liệu, kết luận văn xác, trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Ngồi trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, khơng có nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn Luận văn chưa nộp để nhận cấp Trường Đại học sở đào tạo khác./ Kon Tum, ngày tháng 05 năm 2018 Tác giả, LỜI CẢM ƠN Trước tiên chúng tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư - Tiến sĩ DANH MỤC CÁC HÌNH Phạm Thị Lan Hương tận tâm hướng dẫn nhóm suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Anh, Chị đồng nghiệp Chi cục quản lí thị trường Gia Lai nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ trình thu thập tài liệu, số liệu để chúng tơi thực đề tài nghiên cứu Chúng tin kiến thức quan trọng kinh nghiệm quý báu giúp thành công công việc, sống công tác nghiên cứu khoa học sau này./ Kon Tum , ngày tháng 05 năm 2018 Tác giả, DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Các từ viết tắt Diễn giải AJDI Adjust Job Discriptive Index ANOVA Analysis of variance (Phân tích phương sai) 3 QLTT Quản lí thị trường CBCC Cán cơng chức EFA Exploratary factor analysis (Nhân tố khám phá) JDI KMO SPSS UBND Job Discriptive Index Kaiser Meyer Olkin (chỉ số dùng để xchúng em xét thích hợp phân tích nhân tố) Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm SPSS hỗ trợ xử lý phân tích liệu sơ cấp) Ủy ban nhân dân 10 VIF DANH MỤC CÁC HÌNH Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Câu hỏi mã hóa 46 Bảng 3.2: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 54 Bảng 3.3: Quy mơ mẫu khảo sát Phòng/Chi cục QLTT 55 Bảng 4.1: Cơ cấu tổ chức sổ nhân viên 59 DANH MỤC CÁC HÌNH Bảng 4.2: Hệ số Cronbach ’s Alpha khái niệm nghiên cứu _64 Bảng 4.3: KMO and Bartlett's Test 66 Bảng 4.4: Phân tích Yếu tố EFA Yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết 68 Bảng 4.5: Kết hồi quy (1) _73 Bảng 4.6: Kết hồi quy (2) _74 Bảng 4.7: Model Summary 75 Bảng 4.8: Kiểm định Spearman’s rho 76 Bảng 4.9: Kết ANOVA mơ hình 78 Bảng 4.10: Thống kê mô tả 79 Bảng 5.1: Tóm tắt mơ hình 82 Bảng 5.2: Kiểm định giả thuyết mơ hình _82 Bảng 5.3: Xác định tầm quan trọng biến độc lập 84 DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình hệ thống thứ bậc lý thuyết nhu cầu Maslow _10 Hình 2.2 Thuyết hai nhân tố 13 Hình 2.3 Mơ hình thuyết kỳ vọng _14 Hình 2.4 Mơ hình khuyến khích từ bên _16 Hình 2.5 Mơ hình nghiên cứu _35 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 41 Hình 4.1 Sơ đồ Tổ chức máy Chi cục QLTT Gia Lai _61 Hình 4.2 Mơ hình nghiên cứu thức 72 Hình 4.3: Phân phối chuẩn phần dư 77 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành xác định mục tiêu cụ thể cải cách sách thuế, cải cách quản lý thuế theo hướng phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế Chiến lược đặt yêu cầu xây dựng ngành thuế Việt Nam đại, hiệu lực, hiệu tảng thể chế sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế, nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính, ứng dụng cơng nghệ thơng tin đại Sự gắn bó với tổ chức kết làm việc nhân viên giữ vai trò định tồn tại, phát triển thành công tổ chức Hội nhập làm cho tổ chức phải đối mặt với tình trạng “chảy máu chất xám” nhân lực giỏi đơn vị Thách thức đòi hỏi tổ chức phải có chiến lược đào tạo sách để giữ người lao động Một yếu tố để giữ chân nhân viên làm tăng gắn bó họ với tổ chức Tình trạng nhân viên có lực trình độ cao thường chuyển sang nơi có lương cao, chế độ đãi ngộ tốt hon trở thành vấn đề khó khăn tổ chức Sự gắn kết nhân viên với tổ chức ngày có ý nghĩa quan trọng phát triển tổ chức Việc gắn bó cơng chức với Chi cục quản lí thị trường Gia Lai có ý nghĩa vơ quan trọng, giúp Chi cục có ổn định cần thiết, tiết kiệm thời gian chi phí (tuyển dụng, đào tạo, V.V.), giảm sai sót (do nhân viên gây chưa quen với cơng việc mới), tạo niềm tin tinh thần đồn kết nội Chi cục, nâng cao nhận thức trị trách nhiệm thực thi cơng vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức công chức thuế để đáp ứng đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành theo tinh thần Nghị 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 Chính phủ, hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu cải cách, đại hóa, góp phần thực thành cơng nhiệm vụ trị Đảng, Nhà nước Bộ Tài giao, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cải thiện mơi trường kinh doanh, nâng cao hình ảnh quan thuế công chức thuế Với kiến thức truyền đạt trình học tập kinh nghiệm thực tế công tác Chi cục quản lí thị trường Gia Lai chúng em xin chọn thực đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức công chức Chi cục quản lí thị trường Gia Lai” để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu yếu tố ảnh huởng đến sụ gắn kết công chức với tổ chức, sở đề tài đua giải pháp giúp Chi cục tăng cuờng mức độ gắn kết công chức 1.2.1 Mục tiêu cụ thể Xác định yếu tố tác động đến sụ gắn kết công chức với tổ chức Đo luờng mức độ ảnh huởng yếu tố đến sụ gắn kết với tổ chức Đưa số hàm ý sách nhằm nâng cao sụ gắn kết với tổ chức Chi cục quản lí thị trường tỉnh Gia Lai 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu trên, phát biểu duới dạng câu hỏi nghiên cứu sau: Các yếu tố ảnh huởng đến sụ gắn kết công chức Chi cục ? Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến gắn kết công chức Chi cục nào? Giải pháp tạo nên sụ gắn kết công chức Chi cục ? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh huởng đến gắn kết với tổ chức cơng chức Chi cục quản lí thị trường Gia Lai Đối tuợng khảo sát: Các công chức cơng tác Chi cục quản lí thị trường Gia Lai Phạm vi không gian: chi cục quản lí thị trường Gia Lai Thời gian khảo sát: + Dữ liệu thứ cấp sử dụng từ năm 2014 đến năm 2017 + Dữ liệu sơ cấp thu thập tháng 12/2017 Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu đo luờng Các yếu tố ảnh huởng đến gắn kết với tổ chức công chức chủ đề nghiên cứu rộng Nghiên cứu tìm kiếm sở khoa học cho việc nâng cao mức độ gắn kết tổ chức, nghiên cứu giới hạn phạm vi vấn đề liên quan đến công việc 1.4 Phương pháp nghiên cứu Vận dụng mô hình lý thuyết sụ gắn kết tổ chức, khái niệm, định nghĩa nghiên cứu nuớc, nước để lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp áp dụng nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức công chức Chi cục quản lí thị trường Gia Lai 1.5 Phương pháp định tính Thu thập thơng tin nghiên cứu định tính phương pháp vấn chuyên gia dựa vào bảng thảo luận đuợc thiết kế sẵn, sau hiệu chỉnh thang đo Thơng tin thu thập từ nghiên cứu định tính nhằm khám phá, bổ sung cho mơ hình, điều chỉnh thang đo Các yếu tố ảnh huởng đến sụ gắn kết với tổ chức công chức 1.5.1 Phương pháp định lượng Thực vấn 07 nhân viên theo cách lấy mẫu thuận tiện để kiểm tra hiệu chỉnh thang đo Mục đích hiệu chỉnh nhằm đảm bảo đối tuợng vấn, xử lý trả lời không hoàn chỉnh chúng em xét rõ ràng quán việc trả lời câu hỏi Quá trình hiệu chỉnh thể qua giai đoạn: Hiệu chỉnh sơ vấn viên vấn xong Hiệu chỉnh cuối nguời nghiên cứu nguời thiết kế bảng câu hỏi sau thu thập xong liệu Dữ liệu đuợc mã hoá thành biến, nhập làm liệu truớc xử lý nhằm mục đích phát sai sót nhu khoảng trống trả lời khơng hợp lệ Thông tin thu thập đuợc sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để xử lý Mầu điều tra nghiên cứu thức đuợc thục phuơng pháp lấy mẫu xác suất ngẫu nhiên với công chức Chi cục Theo Đinh Phi Hổ Đặng Thị Ngọc Hà (2010), kích thuớc mẫu tối thiểu mẫu cho biến quan sát cần uớc luợng (tiêu chuẩn 5:1) cỡ mẫu dùng phân tích nhân tố đến lần số biến quan sát để kết điều tra có ý nghĩa Nhu vậy, với số luợng biến quan sát thiết kế điều tra thì: biến X mẫu X lần = 175 mẫu điều tra Để đảm bảo số lượng chất lượng bảng hỏi loại trừ bảng hỏi thiếu thông tin chất lượng, nhóm chúng em chọn 200 mẫu điều tra Bảng câu hỏi đối tượng tự trả lời cơng cụ để thu thập liệu Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha; Phân tích nhân tố khám phá EFA để rút gọn biến quan sát xác định lại nhóm mơ hình 1.5.2 nghiên cứu; Phân tích hồi quy để xchúng em xét mức độ ảnh hưởng thành phần hài lòng với cơng việc đến gắn kết công chức Cuối kiểm định giả thuyết mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến gắn kết công chức Chi cục quản lí thị trường Gia Lai 1.5.3 Phưong pháp phân tích liệu - Phân tích thống kê mơ tả - Phân tích Cronbach’s Alpha - Phân tích EFA - Phân tích hồi qui Ý nghĩa thực tiễn đề tài Hiện nay, vấn đề nhân chất lượng cao Chi cục trọng Nhằm giữ chân cơng chức có trình độ chun mơn, nghiệp vụ tốt vấn đề khó Một tổ chức xchúng em hiệu công việc nhân viên đảm trách phải thật hiệu quả, tạo thống nhân viên hết lòng đóng góp cho tổ chức ngày cao Đe tránh tình trạng nhân viên bỏ việc, thi tuyển cơng chức, đào tạo, đào tạo lại giải pháp gia tăng gắn kết với tổ chức quan trọng Từ kết thu khảo sát, qua phân tích liệu tác giả có nhìn tổng quát mức độ gắn kết với tổ chức công chức Chi cục, xác định yếu tố mức độ tác động yếu tố đến gắn kết cơng chức Từ giúp cho Chi cục có giải pháp, sách nhân phù hợp nhằm gia tăng gắn kết cơng chức tổ chức, góp phần quan trọng việc nâng cao hiệu tổ chức 1.6 Kết cấu đề tài Đề tài gồm có chương: Chương 1: Giới thiệu Trong chương tác giả giới thiệu lý chọn đề tài, trình bày đối tượng, phạm vi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu để trả lời câu hỏi nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết gắn kết công chức tổ chức Trong chương tác giả khái quát sở lý thuyết khái niệm niệm nghiên cứu, liệt kê cơng trình nghiên cứu nước ngồi nước Trên sở đó, xây dựng lý thuyết nghiên cứu cho đề tài Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Đe tài trình bày quy trình nghiên cứu, phương pháp thu thập liệu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu đề xuất mơ hình nghiên cứu cho đề tài 1.7 10 Chương 4: Kết nghiên cứu Trong chương này, đề tài trình bày giới thiệu mẫu nghiên cứu, kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến gắn kết tổ chức Kiểm định giả thuyết nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức Cuối thảo luận kết nghiên cứu so với nghiên cứu trước Chương 5: Kết luận hàm ý quản trị Trong chương tác giả trình bày kết nghiên cứu bao gồm Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức cơng chức Chi cục Trên sở đó, tác giả trình bày hàm ý quản trị nhằm nâng cao gắn kết công chức Chi cục Cuối cùng, tác giả trình bày hạn chế hướng nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương tác giả đưa giới thiệu đề tài thơng qua mục: Tính cấp thiết đề tài, tình hình nghiên cứu đề tài, mục tiêu nghiên cứu - câu hỏi nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn, kết cấu đề tài dự kiến Đây sở để tác giả tiếp tục dẫn đến chương sở lý thuyết đề tài nghiên cứu 75 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận Dựa kết hồi quy, ta tiến hành kiểm định giả thuyết mơ hình đưa sau: Bảng 5.1: Bảng tóm tắt mơ hình Mơ hình Mơ hình Mơ hình Biến (Constant) X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Beta chưa chuẩn hóa 3,265 ,021 ,057 ,276 ,149 ,054 ,056 ,315 Sig ,000 ,463 ,049 ,000 ,000 ,064 ,055 ,000 Beta chưa chuẩn hóa 3,265 Sig Beta chưa Sig chuẩn hóa 3,265 ,057 ,276 ,149 ,051 ,000 ,000 ,276 ,149 ,000 ,000 ,315 ,000 ,315 ,000 (Nguồn: Kết khảo sát, 2018) Giả thuyết Bảng 5.2: Kiểm định giả thuyết mơ hình Nội dung K ết luận H1 Giả thuyết 1: Có mối quan hệ dương đãi ngộ với gắn kết tổ chức Bác bỏ H1 H2 Giải thuyết 2: Có mối quan hệ dương văn hóa tổ chức với gắn kết tổ chức Bác bỏ H2 H3 Giả thuyết 3: Có mối quan hệ dương lãnh đạo với gắn kết tổ chức Chấp nhận H3 H4 Giả thuyết 4: Có mối quan hệ dương hội thăng tiến với gắn kết với tổ chức Chấp nhận H4 H5 Giả thuyết 5:Có mối quan hệ dương mơi trường làm việc với gắn kết tổ chức Bác bỏ H5 H6 Giả thuyết 6: Có mối quan hệ dương đặc điểm công việc với gắn kết tổ chức Bác bỏ H6 H7 Giả thuyết 7: Có mối quan hệ dương đồng nghiệp việc với gắn kết tổ chức Chấp nhận H7 (Nguồn: Kết khảo sát, 2018) Dựa vào kết nghiên cứu thực hồi quy bội mơ hình, tác giả kết luận giả thuyết sau: 76 Yếu tố 1: Chế độ đãi ngộ có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 0,21; giá trị sig 0,463 > 0,05 nên yếu tố khơng có tác động đến gắn kết tổ chức nên giả thuyết H1 bị bác bỏ (mơ hình 1) Yếu tố 2: Văn hóa tổ chức có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 0,057, giá trị sig 0,051 > 0,05 nên yếu tố tác động đến gắn kết tổ chức nên giả thuyết H2 bị bác bỏ (mơ hình 2) Yếu tố 3: Lãnh đạo có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 0,276; giá trị sig < 0,05 nên yếu tố có tác động chiều đến gắn kết tổ chức Khi đánh giá yếu tố Lãnh đạo tăng thêm điểm gắn kết tăng thêm 0,276 điểm, giả thuyết H3 chấp nhận (mơ hình 3) Yếu tố 4: Cơ hội thăng tiến có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 0,149, giá trị sig < 0,05 nên yếu tố có tác động chiều đến gắn kết tổ chức Khi đánh giá yếu tố Cơ hội thăng tiến tăng thêm điểm gắn kết tăng thêm 0,149 điểm, giả thuyết H4 chấp nhận (mơ hình 3) Yếu tố 5: Mơi trường làm việc có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 0,054, giá trị sig 0,64 > 0,05 nên yếu tố khơng có tác động đến gắn kết tổ chức nên giả thuyết H2 bị bác bỏ (mơ hình 1) Yếu tố 6: Đặc điểm cơng việc có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 0,056, giá trị sig 0,55 > nên yếu tố khơng có tác động đến gắn kết tổ chức nên giả thuyết H2 bị bác bỏ (mơ hình 1) Yếu tố 7: Đồng nghiệp có hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 0,315, giá trị sig < 0,05 nên yếu tố có tác động chiều đến gắn kết tổ chức Khi đánh giá yếu tố Đồng nghiệp tăng thêm điểm gắn kết tăng thêm 0,315 điểm, giả thuyết H7 chấp nhận (mơ hình 3) Bảng 5.3: Xác định tầm quan trọng biến độc lập Tỷ trọng ảnh Thứ tự ảnh Biến H ệ số hồi quy hưởng hưởng X3: Lãnh đạo 0,276 37% X4: Cơ hội thăng tiến 0,149 20% X7: Đồng nghiệp 0,315 43% Tổng cộng 0,740 100% (Nguồn: Kết khảo sát, 2018) Như vậy, yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết tổ chức xếp theo thứ tự ảnh hưởng sau: thứ yếu tố Đồng nghiệp, thứ yếu tố Lãnh đạo, thứ yếu tố Cơ hội thăng tiến Do để gia tăng gắn kết nhân viên ta cần cải thiện theo thứ tự ảnh hưởng yếu tố 77 5.2 Hàm ý quản trị Tác giả nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức công chức Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Gia Lai” Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, đề tài đưa nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức Kết nghiên cứu bao gồm có yếu tố đo lường gắn kết với tổ chức công chức Cục Quản Lý Thị Trường Các yếu tố ảnh hưởng theo thứ tự là: (1) Đồng nghiệp, (2) Lãnh đạo, (3) Cơ hội thăng tiến.Yếu tố lại sách Đãi ngộ, Đặc điểm công việc, Môi trường làm việc, Văn hóa tổ chức khơng phải yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết công chức với tổ chức, đóng vai trò yếu tố trì để nhân viên lại làm việc khơng phải yếu tố thúc đẩy họ làm việc lâu dài Nếu yếu tố việc rời khỏi tổ chức điều tránh khỏi Dựa theo kết này, đề xuất thực số giải pháp nhằm nâng cao Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức công chức Cục Quản Lý Thị Trường sau: 5.2.1 Đồng nghiệp Thang đo trung bình Đồng nghiệp 3,195, có hệ số beta chuẩn hóa 0,315 ảnh hưởng đứng vị trí thứ hai đến gắn kết nhân viên với Cục Quản Lý Thị Trường, Vì để gia tăng mức độ hài lòng nhân viên thang đo này, Cục Quản Lý Thị Trường cần nâng cao yếu tố sau: + Giá trị trung bình biến quan sát dongnghiep2 (Đồng nghiệp Anh/Chị có trình độ chun mơn đảm bảo) 3,055 dongnghiep4(Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau) 3,02 nhỏ giá trị trung bình thang đo đồng nghiệp Vì để tăng thêm giá trị cho biến quan sát này, Cục Quản Lý Thị Trường cần bồi dưỡng nâng cao lực trình độ nghiệp vụ, chun mơn, trình độ cơng nghệ thơng tin cho nhân viên đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn Chi Cục + Các yếu tố lại có giá trị trung bình lớn giá trị trung bình thang đo Đồng nghiệp, nhiên giá trị thấp, điều cho thấy Cục Quản Lý Thị Trường làm chưa tốt đáp ứng được1 phần hài lòng nhân viên Vì vậy, Cục Quản Lý Thị Trường cần trì, phát huy yếu tố này, cụ thể sau: Giá trị trung bình quan sát dongnghiep1 (Đồng nghiệp Anh/Chị thoải mái dễ chịu thân thiện) 3,28 lớn giá trị trung bình thang đo Đồng nghiệp (3,28 > 3,195) Giá trị trung bình quan sát dongnghiep3 (Các đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt với Anh/Chị) 3,195 giá trị trung bình thang đo Đồng nghiệp Giá trị trung bình biến quan sát dongnghiep5 78 (Đồng nghiệp Anh/Chị làm tốt nhiệm vụ họ) 3,285 lớn giá trị trung bình thang đo lãnh đạo (3,385> 3,195) Vì để tăng thêm giá trị cho biến yếu tố này, Cục Quản Lý Thị Trường tiếp tục trì, phát huy: phối hợp làm việc nhân viên phát huy tinh thần làm tốt nhiệm vụ giao 5.2.2 Lãnh đạo Thang đo trung bình Lãnh đạo 3,605, có hệ số beta chuẩn hóa 0,276 ảnh hưởng đứng vị trí thứ hai đến gắn kết nhân viên với Cục Quản Lý Thị Trường, Vì để gia tăng mức độ hài lòng nhân viên thang đo này, Cục Quản Lý Thị Trường cần nâng cao yếu tố sau: + Giá trị trung bình biến quan sát lanhdao7 (Lãnh đạo Anh/Chị có chun mơn xứng tầm) 3,31 nhỏ giá trị trung bình thang đo lãnh đạo (3,31 < 3,605) , Vì để tăng thêm giá trị cho biến quan sát này, lãnh đạo Cục Quản Lý Thị Trường cần bồi dưỡng nâng cao lực trình độ nghiệp vụ, chun mơn, trình độ cơng nghệ thơng tin, thay đổi lớn sách để dự báo chủ động cho công tác định mặt hoạt động nhiệm vụ giao quan + Giá trị trung bình biến quan sát lanhdao4 (Lãnh đạo thường xuyên giám sát công việc Anh/Chị) 3,565 nhỏ giá trị trung bình thang đo lãnh đạo (3,565 < 3,605), Vì để tăng thêm giá trị cho biến quan sát này, lãnh đạo Cục Quản Lý Thị Trường cần tăng cường công tác giám sát công việc nhân viên để thực theo tiến độ nhiệm vụ công tác theo kế hoạch xây dựng + Giá trị trung bình quan sát lanhdao3 3,58 (Anh/Chị nhận hỗ trợ Lãnh đạo cần thiết) nhỏ giá trị trung bình thang đo Lãnh đạo (3,58< 3.605), Vì để tăng thêm giá trị cho biến quan sát này, lãnh đạo Cục Quản Lý Thị Trường cần có sách hỗ trợ, động viên, khen thưởng vật chất, tinh thần cho CBCC vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao + Giá trị trung bình quan sát lanhdao6 3,34 (Lãnh đạo Anh/Chị nghiêm túc công việc) nhỏ giá trị trung bình thang đo Lãnh đạo (3,34< 3.605), Vì để tăng thêm giá trị cho biến quan sát này, lãnh đạo Cục Quản Lý Thị Trường cần có nghiêm túc cơng việc tránh tình trạng nhãng 79 Các yếu tố lại có giá trị trung bình lớn giá trị trung bình thang đo Lãnh đạo điều cho thấy Cục Quản Lý Thị Trường làm tốt đáp ứng hài lòng nhân viên, Vì vậy, Cục Quản Lý Thị Trường cần trì, phát huy yếu tố này, cụ thể sau: + Giá trị trung bình quan sát lanhdao1 (Anh/Chị tôn trọng tin cậy công việc) 3,735 lớn giá trị trung bình thang đo Lãnh đạo (3,735 > 3,605) Giá trị trung bình quan sát lanhdao2 3,46 lớn giá trị trung bình thang đo Lãnh đạo (3,64 > 3,605); Giá trị trung bình biến quan sát lanhdao5 4,14 lớn giá trị trung bình thang đo lãnh đạo (3,14> 3,605),Giá trị trung bình biến quan sát lanhdao6 3,81 lớn giá trị trung bình thang đo lãnh đạo (3,81 > 3,605), Giá trị trung bình biến quan sát lanhdao8 3,635 lớn giá trị trung bình thang đo lãnh đạo (3,635 > 3,605), Vì để tăng thêm giá trị cho biến yếu tố này, lãnh đạo Cục Quản Lý Thị Trường tiếp tục trì, phát huy: tơn trọng tin tưởng nhân viên công việc, thực phong cách lãnh đạo dân chủ, lắng nghe ý kiến nhân viên, tránh phong cách cách lãnh đạo bảo thủ, độc đoán, gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế, tạo bầu khơng khí đồn kết, u thương gắn bó CBCC 5.2.3 Cơ hội thăng tiến Thang đo trung bình Cơ hội thăng tiến 3,395, có hệ số beta chuẩn hóa 0,149 ảnh hưởng đứng vị trí thứ ba đến gắn kết nhân viên với Cục Quản Lý Thị Trường Vì để gia tăng mức độ hài lòng nhân viên thang đo này, Cục Quản Lý Thị Trường cần nâng cao yếu tố sau: + Giá trị trung bình quan sát cohoi_tt3 3,36 (Chi cục quản lí thị trường có chi trả học phí cho chương trình đào tạo Anh/Chị tham gia) nhỏ giá trị trung bình thang đo Cơ hội thăng tiến Vì để tăng thêm giá trị cho biến quan sát này, Cục Quản Lý Thị Trường cần có sách hỗ trợ phần học phí cho chương trình đào tạo phát triển nhân viên Chi cục + Các yếu tố lại có giá trị trung bình lớn giá trị trung bình thang đo Cơ hội thăng tiến, điều cho thấy Cục Quản Lý Thị Trường làm tốt đáp ứng hài lòng nhân viên, Vì vậy, Cục Quản Lý Thị Trường cần trì, phát huy yếu tố này, cụ thể sau: Giá trị trung bình quan sát cohoi_tt1 (Chi cục quản lí thị trường cho phép Anh/Chị học nâng cao trình độ) 3,525 lớn giá trị trung bình thang đo Lãnh đạo (3,525 > 3,395) Giá trị trung bình quan sát cohoi_tt2 (Anh/Chị Chi cục quản lí thị trường cử học bồi dưỡng kỹ cần thiết cho công việc) 3,45 lớn giá trị trung bình thang đo Cơ hội thăng tiến (3,45 > 3,395); Giá trị trung 80 bình biến quan sát cohoi_tt4 (Chính sách quy hoạch Chi cục quản lí thị trường rõ ràng cơng bằng) 3,395 giá trị trung bình thang đo lãnh đạo Giá trị trung bình biến quan sát cohoi_tt5(Chi cục quản lí thị trường có quan tâm đến nâng cao trình độ cho Anh/Chị) 3,445 lớn giá trị trung bình thang đo lãnh đạo (3,445 > 3,395).Vì để tăng thêm giá trị cho biến yếu tố này, lãnh đạo Cục Quản Lý Thị Trường tiếp tục trì, phát huy: cơng tác đào tạo bồi dưỡng nhân tài tai chi cục kịp thời 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế đề tài Bên cạnh đóng góp đề cập nêu trên, nghiên cứu tồn số mặt hạn chế định sau: Hạn chế hạn chế mặt thời gian chi phí Các yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức công chức chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, nghiên cứu tập trung nghiên cứu bảy yếu tố tác động đến gắn kết với tổ chức là: Chính sách đãi ngộ, Cơ hội học tập & thăng tiến, Lãnh đạo, Đồng nghiệp, Văn hóa tổ chức, Đặc điểm cơng việc; Mơi trường làm việc Nghiên cứu thực Chi cục quản lí thị trường tỉnh BR-VT có giá trị thực tiễn Chi cục quản lí thị trường, đơn vị khác có kết khác, nghiên cứu lặp lại Chi cục quản lí thị trường khác nghiên cứu so sánh xây dựng hệ thống thang đo chung cho ngành Thuế Đây hướng cho nghiên cứu Đây nghiên cứu Chi cục quản lí thị trường lĩnh vực nên người khảo sát bỡ ngỡ nội dung ý nghĩa phương án trả lời Điều phần ảnh hưởng đến độ tin cậy phương án trả lời 5.3.2 Hướng nghiên cứu Mục đích đề tài sau đo lường yếu tố ảnh hưởng đến gắn kết với tổ chức công chức để khẳng định: - Khi cơng chức gắn kết với tổ chức cơng chức có khuynh hướng làm việc tốt ln có tinh thần làm việc cao khả tốt họ Cả hai đặc điểm quan trọng việc phát triển Chi cục quản lí thị trường tương lai - Những cơng chức hài lòng lại làm việc với Chi cục quản lí thị trường lâu dài, từ chối nơi có cơng việc hấp dẫn hơn, ln tự hào CBCC Chi cục quản lí thị trường, ba thái độ có ảnh hưởng tích cực đến mục tiêu, nhiệm vụ trị giao Chi cục quản lí thị trường 81 - Như đề cập phần đặt vấn đề nghiên cứu này, mục tiêu cuối Chi cục quản lí thị trường cho công chức làm việc hiệu gắn bó lâu dài với quan Tạo gắn kết cho cơng chức có lẽ cách để đạt điều nghiên cứu gắn kết với tổ chức chưa đủ, cần có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu làm việc (job performance) công chức nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc (intention to quit) Khi đó, nhân tố xây dựng mơ hình ban đầu đóng vai trò quan trọng khác mối quan hệ tương quan hai yếu tố này, đồng thời gắn kết với tổ chức xem xét nhân tố tác động đến hiệu công việc ý định nghỉ việc công chức 82 LỊCH TRÌNH VÀ PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC Nghiên cứu thăm dò: Đinh Hiểu Minh Đề cương nghiên cứu lần cuối: Nguyễn Xuân Linh Kiểm tra công cụ thu thập liệu: Nguyễn Thành Tín Thực thu thập liệu: Vũ Huy Hải Viết báo cáo: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Hữu Ninh STT Họ tên Nguyễn Trường Giang Đinh Hiểu Minh Nguyễn Hữu Ninh Vũ Huy Hải Nguyễn Thành Tín Nguyễn Xn Linh Đánh giá đóng góp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo nước Các báo cáo tổng kết Chi cục quản lí thị trường Gia Lai từ năm 2014 2017 Trần Kim Dung (2010) - Quản trị nguồn nhân lực - NXB Tổng hợp Nguyễn Thanh Mỹ Duyên (2012) - Luận văn thạc sĩ “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên - trường hợp Trung tâm Beton 6” - Đại học Kinh tế TPHCM Đặng Thị Ngọc Hà (2010) - Luận văn thạc sĩ “Ảnh hưởng mức độ thỏa mãn công việc đến gắn kết nhân viên với tổ chức đơn vị vận tải đường địa bàn TPHCM” - Đại học Kinh tế TPHCM Đinh Phi Hổ (2012), Phương pháp nghiên cứu định lượng & nghiên cứu thực tiễn kinh tế phát triển nông nghiệp, NXB Đông Phương Đinh Phi Hổ (2014), Phương pháp nghiên cứu kinh tế viết luận văn thạc sĩ, NXB Phương Đông Đỗ Thụy Lan Hương (2008) - Luận văn thạc sĩ “Ảnh hưởng văn hóa Trung tâm đến cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên làm việc doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” - Đại học Kinh tế TPHCM Nguyễn Hữu Lam (1996) - Hành vi tổ chức - Nhà xuất Hồng Đức Phạm Thị Thúy Mai (2010) - Luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Trung tâm viễn thông liên tỉnh đến năm 2015” - Đại học Kinh tế TPHCM 10 Nguyễn Hữu Thân (2008) - Quản trị nhân - NXB Lao động 11 Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Lao động Xã Hội 12 Châu Văn Toàn (2009) - Luận văn thạc sĩ “Các nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên văn phòng TPHCM”- Đại học Kinh tế TPHCM 13 Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Thống kê 14 Trần Kim Dung (2005), Đo lường mức độ thỏa mãn công việc điều kiện Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc Gia TP.HCM Các tài liệu tham khảo nước 15 Allen, N, J, Meyer (1990), "The measurement and antecedents of affirmative,continuance and normative commitment to the organization” Journal of Occupational Psychology, 16 Meyer, J,P,, Allen, N J (1991), “A threecomponent conceptualization commitment of organizational”, Human Resources Management, 17 Hackman, J R & Oldham, G R (1974), The Job Diagnosis Survey: An 84 Instrument for the Diagnosis o f Jobs and the Evaluation o f Job Redesign Project,Technical Report No 4, Department of Administrative Sciences, Yale University, USA 18 Boeve, W D (2007), A National Study o f Job Satisfaction factors among faculty in physician assistant education, Eastern Michigan University 19 Artz, Benjamin (2008), Fringe benefit and Job satisfaction, University of Wisconsin - White water, USA 20.Cooper, D R & Schindler, P S (1998), Business Research Methodolygy, McGrawHill Book Co - Singapore, Sixth Edition 76 21 Hackman, J R & Oldham, G R (1974), The Job Diagnosis Survey: An Instrument for the Diagnosis o f Jobs and the Evaluation o f Job Redesign Project, Technical Report No 4, Department of Administrative Sciences, Yale University, USA 22 Luddy, Nezaam (2005), Job Satisfaction amongst Employees at a Public Health Institution in the Western Cape, University of Western Cape, South Africa 23 Maslow, A H (1943), A Theory o f Human Motivation, Psychological Review,50, pp 370-396 24 Schmidt, S (2007), The Relationship between Satisfaction with Workplace Training and Overall Job Satisfaction, Human Resource Development Quaterly, Vol 18, No 4., Winter 2007 © Wiley Periodicals, Inc 25 Bellingham, R (2004), Job Satisfaction Survey, Wellness Council of America 26 Smith, P C., Kendall, L M and Hulin, C L (1969), The measurement o f satisfaction in work and retirement, Chicago: Rand McNally 27 Sweeney, A (2000), Job Satisfaction Among Employee Assistance Program Professionals in United States, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USA 78 28 Weiss et al (1967), Manual for the Minnesota Satisfaction Questionaire, The University of Minnesota Press 29 Warren, E (2008), The relationship between communication, supervision and job satisfaction, The University of North Carolina at Asheville 30 Wesley, J R & Muthuswamy, P R (2008), Work Role Characteristics as determinants o f job satisfaction: An Empirical Analysis, XIMB Journal of Management., p 65 - 74 31 Schjoedt, Leon (2005), Examining the causes o f job satisfaction fo r small business executives: A test o f the situational, dispositional, and interactional job satisfaction models, College of Business, Illinois State University PHỤ LỤC 85 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ GẮN KẾT CỦA CÔNG CHỨC VỚI TỔ CHỨC Xin chào Anh/Chị! Nhằm đề xuất sách nhân sự, tăng cường gắn kết cơng chức Chi cục quản lí thị trường tỉnh Gia Lai, mong nhận ý kiến đóng góp Anh/Chị thơng qua việc trả lời bảng câu hỏi Mọi thông tin cung cấp sử dụng với nguyên tắc bất định danh Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị! Phụ lục Bảng câu hỏi Phần I: Vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/Chịvới phát biểu đây: Mơ tả nhận định: Hồn tồn khơng đồng ý Khôn g đồng ý Trung lập (3) Stt Đồng ý Hoàn toàn đồng ý (4) (5) (1) (2) Nhận định Mức độ đồng ý tăng dần từ tới Về sách đãi ngộ Anh/Chị trả lương tương xứng với kết làm việc Tiền lương trả công Chi cục Tiền lương trả đầy đủ hạn Anh/Chị sống tốt lương nhà nước chi trả Chính sách thưởng cơng thỏa đáng Chi cục tuân thủ đầy đủ sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp Chi cục có sách hỗ trợ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho nhân viên Anh/Chị có nhận khoản thu nhập lương đặc thù 86 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 công việc Các khoản thu nhập ngồi lương trả theo mức độ đóng góp Anh/Chị hài lòng với sách đãi ngộ Chi cục Về hội học tập thăng tiến Chi cục cho phép Anh/Chị học nâng cao trình độ Anh/Chị Cục Thuể cử học bồi dưỡng kỹ cần thiết cho cơng việc Chi cục có chi trả học phí cho chương trình đào tạo Anh/Chị tham gia Chính sách quy hoạch Chi cục rõ ràng cơng Chi cục có quan tâm đến nâng cao trình độ cho Anh/Chị Anh/Chị có nhiều hội thăng tiến làm việc Chi cục Lãnh đạo Anh/Chị tôn trọng tin cậy công việc Anh/Chị đối xử công công việc Anh/Chị nhận hỗ trợ Lãnh đạo cần thiết Lãnh đạo thường xuyên giám sát công việc Anh/Chị Lãnh đạo lắng nghe ý kiến Anh/Chị Lãnh đạo Anh/Chị nghiêm túc công việc Lãnh đạo Anh/Chị có chun mơn xứng tầm Lãnh đạo Anh/Chị có tố chất lãnh đạo Anh/Chị hài lòng với Lãnh đạo Đồng nghiệp Đồng nghiệp Anh/Chị thoải mái dễ chịu thân thiện Đồng nghiệp Anh/Chị có trình độ chun mơn đảm bảo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Các đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt với Anh/Chị Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ lẫn Đồng nghiệp Anh/Chị làm tốt nhiệm vụ họ Anh/Chị hài lòng với đồng nghiệp Chi cục Văn hóa tổ chức Anh/Chị làm thời gian quy định Chi cục Anh/Chị mặc đồng phục làm Chi cục Chi cục yêu cầu nhân viên có thái độ đối xử với Người nộp phạt lịch sự, tôn trọng Anh/Chị hiểu rõ định hướng phát triển Chi cục Các thành viên Chi cục gắn kết với hướng đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu Chi cục đề cao thương hiệu Chi cục quản lí thị trường tỉnh Gia Lai Chi cục tổ chức nhiều phong trào thi đua văn nghệ, thể thao Anh/Chị tuân thủ quy định nhằm xây dựng văn hóa chung Anh/Chị tự hào làm việc Chi cục Đặc điểm công việc Công việc phù hợp với lực chuyên môn Anh/Chị Công việc Anh/Chị khơng có nhiều rủi ro Cơng việc Anh/Chị không nặng nhọc Công việc Anh/Chị khơng có nhiều áp lự Anh/Chị hài lòng với nhiệm vụ làm Chi cục Mơi trường làm việc Anh/Chị có đầy đủ phương 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88 tiện phục vụ cho công việc Nơi làm việc Anh/Chị sẽ, 41 thoải mái tiện nghi Chi cục bố trí khơng gian làm việc 42 hợp lý Anh/Chị khơng phải làm thêm 43 nhiều Chi cục bảo đảm tốt điều kiện 44 an toàn, b3ảo hộ lao động Anh/Chị tạo điều kiện để làm 45 việc tốt Môi trường làm việc Chi cục tốt Anh chị hài lòng với cơng việc Chi cục Anh chị lại Chi cục dù có nơi làm việc khác hấp dẫn 5 5 5 5 Phần II: Anh/Chị vui lòng cho biết thêm số thơng tin sau: Giới tính: □ Nam □ Nữ Thời gian làm việc quan Chi cục quản lí thị trường : năm 2b Tuổi: Vị trí cơng việc: Phòng/Đội Chức vụ: □ Nhân viên, □ Lãnh đạo Tình trạng gia đình: □ Độc thân, □ Kết hơn, □ Tình trạng khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị ! 89 ... Các yếu tố ảnh huởng đến gắn kết với tổ chức công chức Chi cục quản lí thị trường Gia Lai Đối tuợng khảo sát: Các công chức công tác Chi cục quản lí thị trường Gia Lai Phạm vi khơng gian: chi cục. .. giúp Chi cục tăng cuờng mức độ gắn kết công chức 1.2.1 Mục tiêu cụ thể Xác định yếu tố tác động đến sụ gắn kết công chức với tổ chức Đo luờng mức độ ảnh huởng yếu tố đến sụ gắn kết với tổ chức Đưa... nhìn tổng quát mức độ gắn kết với tổ chức công chức Chi cục, xác định yếu tố mức độ tác động yếu tố đến gắn kết công chức Từ giúp cho Chi cục có giải pháp, sách nhân phù hợp nhằm gia tăng gắn kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức tại Chi cục quản lí thị trường Gia Lai, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức tại Chi cục quản lí thị trường Gia Lai

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay