PHƯƠNG THỨC BUÔN BÁN ĐỐI LƯU

29 2 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 21:35

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG - - TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: PHƯƠNG THỨC BUÔN BÁN ĐỐI LƯU GVHD : SVTH : LỚP : Kon Tum, tháng 05 năm 2018 LỜI MỞ ĐẦU Buôn bán đối lưu (hay mậu dịch đối lưu, thương mại đối lưu) phương thức giao dịch trao đổi hàng hóa, xuất kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời người mua, lượng hàng giao có giá trị tương xứng với lượng hàng nhận Mục đích giao dịch khơng phải nhằm để thu ngoại tệ mà nhằm để thu hàng hóa khác có giá trị tương đương Ngày nay, bn bán đối lưu lắng nghe nhu cầu khách hàng quốc tế giúp đỡ họ để đáp ứng nhu cầu họ Những nhu cầu thiếu hụt tín dụng, nhu cầu công nghệ, nhu cầu chuyên môn quản lý, nhu cầu thơng tin thị trường giới tình trạng thiếu ngoại tệ mạnh Đối lưu cơng cụ tiếp thị sáng tạo Cũng đối lưu cho phép nước xuất đạt khách hàng mà bình thường họ khơng tiếp cận Vậy bn bán đối lưu bao gồm hình thức nào, mang lại lợi ích đưa đến rủi ro áp dùng hình thức này, em xin đưa ý kiến kính mong nhận quan tâm, góp ý để em hồn thiện tiểu luận hiểu rõ buôn bán đối lưu vận dụng lý thuyết buôn bán đối lưu cho công ty BMW Em xin cảm ơn! MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Khái niệm đối lưu quốc tế Mua bán đối lưu phương thức giao dịch XK kết hợp chặt chẽ với NK, người bán đồng thời người mua Mục đích việc giao dịch nhằm thu khoản ngoại tệ mà nhằm thu lượng hàng hoá khác có giá trị tương đương 1.2 Đặc điểm - Người bán đồng thời người mua, người mua đồng thời người bán quan hệ ràng buộc bên - Người bán người giao hàng đồng thời người nhận hàng - Đồng tiền sử dụng giao dịch với chức ghi sổ tính tốn giá trị, khơng thể chức tốn - Có cân quyền lợi nghĩa vụ hai bên: - Cân mặt hàng - Cân giá - Cân tổng trị giá hàng giao cho - Cân điều kiện sở giao hàng đối lưu quốc tế 1.3 Trường hợp sử dụng lợi ích - Các quốc gia công ty gặp khó khan tài gặp khó khăn toán ngoại tệ - Các bên quan tâm đến hàng hoá - Cho phép mặt hàng truyền thống thâm nhập vào thị trường - Giúp bên trao đổi công nghệ mới, kiến thức sản phẩm dịch vụ thông tin thị trường - Được sử dụng phương sách hữu hiệu cho doanh nghiệp thương mại tiến hành chào hàng hay xừ lý đơn chào hàng chủng loại hàng hoá đặc thù - Trên tầm vĩ mô, buôn bán đối lưu vận dụng biện pháp đẩy mạnh hợp tác quan hệ thương mại phủ hiệp định thương mại bù trừ 1.4 Các loại hình thức bn bán đối lưu  Hàng đổi hàng (Barter) Trong hàng đổi hàng, hàng hoá dịch vụ trao đổi với hàng hoá dịch vụ giá trị nghiệp vụ này, ót tiền trả người mua Đây hoạt động thương mại khơng có tiền liên quan Hàng đổi hàng liên quan đến hợp đồng Sản phẩm/ dịch vụ Người mua Người bán Sản phẩm / dịch vụ Hình 1: Mô hình hàng đổi hàng bao gồm luồng giao dịch  Nghiệp vụ bù trừ (Compensation) Trong bù trừ, người bán nhận phần việc toán tiền mặt phần lại hình dạng sản phẩm Sản phẩm/ dịch vụ Người mua Người bán Thanh toán thẻ/ tiền mặt Sản phẩm / dịch vụ Hình 2: Mô hình nghiệp vụ bù trừ  Nghiệp vụ mua đối lưu (Counter purchase) Mua đối lưu hay gọi mua nhau, mậu dịch song song Nước xuất trước cam kết dung tiền thu từ việc xuất để mua lại hàng hoá nước nhập phải sau khoảng thời gian định Trái ngược với hàng đổi hàng hai bên mua hàng hoá tiền mặt, song bên cam kết sử dụng số tiền để mua hàng hoá nước mua Đồng thời, giao dịch không bao gồm hợp đồng mà hợp đồng khác Thiết bị Tiền (1) Người bán Người mua Hàng hố Tiền (2) Hình 3: Mơ hình nghiệp vụ mua đối lưu  Nghiệp vụ toán bình hành (Clearing Arangements) Hai chủ thể quan hệ bn bán thoả thuận định ngân hàng tốn Ngân hàng mở tài khoản gọi tài khoản clearing, để ghi chép tổng giá trị giá hàng giao nhận bên Sau thời gian quy định, ngân hàng toán tài khoản clearing bên bị nợ phải trả khoản nợ bội chi mà gây Có hai hình thức mua bán bình hành: - Bình hành cơng cộng - Bình hành tư nhân Người xuất nước A Người nhập nước B Chính quyền nước A Chính quyền nước B Người xuất nước B Người nhập nước A Thanh toán nội tệ Lơ hàng hố Thơng tin Hình 4: Mơ hình nghiệp vụ mua bán bình hành  Nghiệp vụ chuyển nợ (Switch-trading) Chuyển nợ liên quan đến nơi thứ ba giao dịch đối lưu Nếu người bán đối lưu khơng muốn nhận lại hàng hố bên nhập khẩu, chuyển nợ qua bên thứ ba xử lý Bên thứ ba nhận lô hàng người nhập khẩu, chuyển lại lô hàng khác mà người Người xuất nước A Lô hàng A Tiền tệ Người nhập nước B Công ty X Lô hàng B Hình 5: Mô hình nghiệp vụ chuyển nợ xuất cần Trường hợp có bên thứ tham gia: Nước A Lô hàng A (US$ 10 tỉ) Tiền tệ (US$ tỉ) Lô hàng A (US$ tỉ) Nước C Nước B Lô hàng B Hình 7: Mô hình nghiệp vụ chuyển nợ trường hợp toán phần Trường hợp toán phần: Đại lý chuyển đổi (Switch dealer) Người xuất nước A Tiền trừ phí trung gian Tiền Lơ hàng A Người nhập nước B Lô hàng B Công ty X Hình 6: Mơ hình nghiệp vụ chuyển nợ trường hợp có bên thứ tham gia  Nghiệp vụ bồi hoàn (Offset) Trao đổi bồi hoàn loại đối lưu mà chủ yếu liên quan đến giá trị cao trung bình xuất hàng hố cơng nghệ cao cung cấp công ty đa quốc gia nhà sản xuất lớn Nó nhiều hình thức hợp tác sản xuất, sản xuất thầu phụ, chuyển giao công nghệ, đầu tư nước ngoài, nghiên cứu phát triển, hỗ trợ kỹ thuật đào tạo, thoả thuận sáng chế,… Giao dịch bồi hồn chia làm loại chính: Bồi hoàn trực tiếp: Nhà nhập đồng ý mua sản phẩm nhà xuất nhà xuất cam kết để nhà nhập đặt hàng phận linh kiện sản xuất sản phẩm nước nhập Bồi hoàn gián tiếp: Khi nhà nhập yêu cầu bên xuất để nhập vào cơng nghệ sản phẩm nhà xuất thực Thanh tốn tiền lơ hàng trừ tiền phụ tùng Nước n Hình 8: Mơ hình nghiệp vụ bồi hồn trực tiếp hoạt động hợp tác đầu tư dài hạn, hợp tác đầu tư dài hạn không liên quan đến hàng hố, cơng nghệ sản phẩm nước nhập nhập  Nghiệp vụ mua lại sản phẩm (Buy backs) Theo thỏa thuận người bán sản phẩm cơng nghệ, máy móc, nhà máy người mua tốn cho người bán hình dạng sản phẩm sản xuất thiết bị số tiền lại hình dạng tiền mặt Thơng thường giao dịch Buyback có thời hạn dài nhiều dùng số tiền lớn Các sản phẩm cơng nghệ, máy móc, nhà máy, … Sản phẩm Người bán Thanh toán thẻ/ tiền mặt Người mua Sản phẩm sản xuất từ cơng nghệ, máy móc người bán Hình 9: Mô hình nghiệp vụ mua lại sản phẩm 1.5 Rủi ro mua bán đối lưu Thứ nhất, hàng hóa mà người mua bán cho nhà xuất có chất lượng kém, có khả bán thị trường quốc tế Thứ hai, khó để định giá thị trường cho hàng hóa người mua cung cấp chúng đa phần sản phẩm chất lượng Thêm vào khơng phải lúc người mua có hội để kiểm tra hàng hóa hay có thời gian để tiến hành phân tích thị trường Thứ ba, mua bán đối lưu khơng hiệu hai bên độn giá hàng hóa Người mua gặp khó khăn lớn bán lại số hàng mà họ trả thay tiền toán Như trường hợp công ty General Electric (GE) thỏa thuận trả cho công ty môi giới tiền hoa hồng để họ bán số hàng mà GE trả mua bán đối lưu Kết cục GE cộng thêm chi phí bán hàng vào giá bán cho người mua Đến lượt mình, phán đốn hành động độn giá GE, người mua lại chuyển khoản chi phí phụ sang khách hàng Do vậy, cuối giao dịch GE bên mua không hiệu Thứ tư, mua bán đối ứng giao dịch phức tạp, phiền hà tốn thời gian Kết tỷ lệ giao dịch mua bán đối ứng mà doanh nghiệp hồn thành tương đối thấp Thứ năm, mua bán đối ứng thường quan liêu chịu ảnh hưởng luật lệ mà phủ ban hành Các luật lệ thực phiền hà thường làm nản lòng doanh nghiệp xuất 1.6 Tác dụng mua bán đối lưu Mặc dù hầu hết doanh nghiệp khơng muốn bn bán đối lưu có năm nguyên nhân khiến họ phải cân nhắc phương thức mua bán 10 lần với bánh Đây xe phổ biến xe thể thao tiếng BMW trước chiến tranh 1936 BMW 328 gới thiệu Năm 1939, chiến tranh giới lần II bùng nổ,BMW tập trung hoàn toàn vào sản xuất động máy bay, BMW trở thành nhà sản xuất xe máy động máy bay chuyên dụng cho quân đội Đức Khi chiến tranh kết thúc năm 1945 lúc nhà máy Đông Đức bị phá huỷ nặng nề, Munich, thủ phủ bang Bavaria, quang cảnh trở nên hoang tàn đổ nát Tại thời điểm mà nhà máy Munich bắt tay vào trình hồi phục sản xuất, quân đồng minh lệnh đóng cửa BMW năm yêu cầu BMW ngừng sản xuất xe ôtô, năm 1951 BMW sản xuất xe sau chiến tranh Đến năm 1958 1959 tài công ty bị thua lỗ nặng, đại hội đồng cổ đơng ngày tháng 12 năm 1959 mang đầy tính bi kịch Ban giám đốc ban quản trị, đưa đề nghị bán BMW cho Daimler-Benz theo đề nghị cổ đơng nhỏ gần bị hoàn toàn sở hữu Số phận BMW dường định đoạt,Nhưng diễn biến lại khác đi: cổ đông nhỏ chống lại đề nghị mua nhờ vào giúp đỡ luật sư Dr Friedrich Mathern, việc mua lại BMW thất bại Vược qua giai đoạn khủng hoảng 1955- 1959 với hỗ trợ vốn từ nhà tư công nghiệp Herbert Quandt Bad Homburg, BMW nhanh chóng phục hồi phát triển mạnh Nhà máy BMW Munich đạt đến giới hạn khả sản xuất ,BMW bắt đầu kế hoạch xây dựng hạ tầng đến năm 1967 mua công ty gia đoan khủng hoàng Hans GIas GmbH với ba nhà máy Dingolfing Landshut, sau ba thập kĩ đưa BMW thành tập đồn tơ lớn giới BMW có nhà máy sản xuất Đức, Vương Quốc Anh, Áo, Hoa Kì, Nam Phi Thị trường BMW Mỹ,Châu Âu,Châu Á.Tiềm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia Philippines Châu Á khu vực phát triển tập đoàn BMW, 2007 sản lượng bán châu Á gần 12% so với năm 2006, đạt mức 139.223 ,Tại Trung Quốc, BMW đạt mức doanh kỉ lục 61.098 xe tiêu thụ, tăng 36,6% so với năm 2007 15 2.2 Sứ mệnh viến cảnh  Sứ mệnh Cam kết giữ vững kỳ vonghj mà khách hàng mong đợi, thông qua việc cung cấp sản phẩm dịch vụ thân thiện, vượt trội, đáng tin cậy hiệu  Viễn cảnh Công ty giữ vững danh tiếng khách hàng mong muốn phục vụ từ BMW thật dễ dàng thú vị họ  Giá trị cốt lõi - BMW tồn khách hàng làm việc tốt đem lại niềm hạnh phúc cho họ - BMW yêu cầu trung thực tồn vẹn để củng cố cam kết - BMW tin tưởng thực hành “luật lệ vàng” với nhân viên khách hàng - BMW bảo vệ giữ gìn nguồn lực công ty khách hàng mà công ty cộng tác thịnh vượng chung cộng đồng 16 2.3 Cơ cấu tổ chức công ty BMW Các tổ chức lớn cơng ty tơ BMW có cấu trúc tổ chức cao trông giống kim tự tháp, với số lớp quản lý phản ánh cấu trúc báo cáo phức tạp với nhân viên có vai trò hoạt động cụ thể Một phác thảo ngắn gọn Hệ thống phân cấp công ty BMW đưa Hình11: Sơ đồ phân cấp công ty BMW Apex: Chủ tịch / Chủ tịch hình thành đỉnh cơng ty BMW, cấu trúc kim tự tháp Trách nhiệm ông bao gồm việc thực tầm nhìn, nhiệm vụ chiến lược Cơng ty Ơng người đứng đầu chủ tịch Hội đồng quản trị Cấp cao Hội đồng quản trị bao gồm Phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ giám đốc phòng ban khác phát triển, sản xuất, tài 17 chính, mua nhà cung cấp mạng, bán hàng tiếp thị, nhân sau bán hàng Chủ tịch Chủ tịch chủ tịch Hội đồng quản trị Phó chủ tịch: Ông chịu trách nhiệm thực kế hoạch chiến lược thông qua hoạt động giám sát, phát triển vai trò chức phân cơng trách nhiệm cho nhân viên báo cáo với ơng Ơng tham gia vào khía cạnh hoạt động Cơng ty Thư ký: Ông chịu trách nhiệm quản lý tất họp hội đồng quản trị hội đồng quản trị tư vấn cho hội đồng quản trị vai trò trách nhiệm tạo điều kiện cho định hướng Giám đốc hỗ trợ đào tạo phát triển Giám đốc; Thủ quỹ: Ơng chăm sóc kế hoạch tài ngân sách, báo cáo tài chính, kiểm sốt tài sản cố định chứng khoán, tài trợ, gây quỹ, bán hàng giám sát tài chung Giám đốc- Giám đốc phòng ban khác cơng ty Phát triển, Sản xuất, Tài chính, Mua hàng Mạng lưới nhà cung cấp, Bán hàng Tiếp thị, Nhân Sau bán hàng, giám sát hoạt động hoạt động đắn phòng ban khác Cấp độ thứ hai Cấp độ bao gồm Giám đốc điều hành Giám đốc điều hành - Vai trò giám đốc điều hành thiết kế, phát triển thực kế hoạch chiến lược cho tổ chức cách hiệu tiết kiệm thời gian Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm hoạt động hàng ngày tổ chức, bao gồm quản lý ủy ban nhân viên phát triển kế hoạch kinh doanh phối hợp với hội đồng quản trị Ông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên báo cáo cho Hội đồng quản trị Ông trợ lý trợ lý điều hành Cấp độ thứ ba Cấp độ bao gồm Kế tốn quản trị văn phòng: Quản lý biên tập: Giám đốc nghệ thuật Giám đốc quảng cáo nhân viên tình nguyện Quản lý văn phòng: Ơng có kiến thức tốt phận xe kinh nghiệm ô tô bán lẻ, ghi chép chi tiêu văn phòng quản lý ngân sách; trì điều kiện văn phòng xếp sửa chữa cần thiết; 18 Kế tốn: Ơng chun kinh doanh kế tốn trì hồ sơ tài tổ chức để đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định sách tổ chức Phần lớn cơng việc kế toán doanh nghiệp sử dụng nội để giúp nhà điều hành đưa định tài cho tổ chức Quản lý Biên tập viên: Người quản lý trực tiếp quản lý giám sát tất biên tập viên khác, đóng vai trò giám sát, người cố vấn hướng dẫn Giám đốc nghệ thuật: Anh hiểu đối tượng mục tiêu doanh nghiệp mà quảng cáo nhắm đến; tóm tắt thành viên khác nhóm sáng tạo; thăm đánh giá địa điểm cho chồi tiềm năng; hoa hồng nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ nhà làm phim để làm việc dự án; Giám đốc quảng cáo: Ông dẫn đầu quản lý bán hàng, phát triển ô tô, quản lý kênh phân phối truyền thông tiếp thị bao gồm quảng cáo khuyến Nhân viên tình nguyện hỗ trợ giám đốc giám đốc điều hành Cấp bốn Mức tạo thành bậc thấp cấu tổ chức bao gồm tư cách thành viên tiếp tân Nhân viên tiếp tân: Thực công việc văn thư xử lý yêu cầu khách hàng 2.4 Tóm tắt sách marketing  Sản phẩm Các thành phần trung tâm chung bán hàng sản phẩm cơng ty điều dành cho mong muốn tích cực theo yêu cầu khách hàng quen Ví dụ xe không bắt đầu Moring giống khách hàng Quản lý tiếp thị mở rộng sáng tạo họ thành thương hiệu giúp tạo vị trí não khách hàng Các mơ hình là: - BMW Series - Sedan, xe, thích ứng, Touring, dày đặc - BMW Series - Sedan, Touring - BMW Series - phương tiện, khả thích nghi - BMW Series - Sedan 19 - BMW Z4 - Roadster - BMW X3 - SUV - BMW X5 - SUV - BMW M - khả thích ứng, phương tiện Mỗi sáng tạo diễn suốt trình gọi quy trình vòng đời Khi khám phá kết hợp tốt phù hợp với sáng tạo Chúng ta cần phải xem xét nơi vòng đời nhìn thấy hàng hóa nằm tiết lộ hình sau tùy thuộc chọn có muốn biến đổi sản xuất tái khởi động Mặc dù đẹp để có tất hàng hóa bên sưu tập acme bán hàng họ thời điểm tương tự, điều làm cho khó khăn BMW biết ý nghĩa việc tạo chắn khơng phải tất hàng hóa tuổi trưởng thành lúc, điều ảnh hưởng đến hàng hóa bắt đầu giảm lúc mức độ thành lập nơi tập đồn phải có chút loạt để ăn cơm trưa nơi khách hàng tận hưởng sáng tạo cách đầy đủ có loại xe Ví dụ BMW X5 mắt vào năm 2000 sau tập đồn ăn trưa mơ tả cao cấp X5 vào năm 2006, cho chuỗi vòng đời năm năm cho vòng đời thứ ba sản phẩm Đây Saloon 3, Series Chương trình PLC không giúp đảm bảo lợi nhuận ổn định hơn, mà cho phép tăng trưởng sản phẩm thay sở ổn định BMW phát triển lựa chọn muộn điều nhìn thấy cơng ty số sản phẩm mắt vài năm qua Các mặt hàng thiết lập vừa phải Nhiều người số họ sinh vật bị ảnh hưởng nhiều năm với số thiết kế lại tái khởi động  Giá BMW chi phí đa dạng từ khoảng £ 16.000 đến £ 60.000 trừ Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá xe họ kích thước chế, tài khoản hoạt động xe vv Hãy lấy ví dụ kích thước chế BMW sử dụng cho loạt 3- giá đối lập nghiêng Hầu hết điều tra cho thấy tất đối thủ cạnh tranh khác VW, Audi, Alfa Romeo vv giá sản xuất Series đau không quan trọng 20 tạo doanh thu khơng phải cần thiết cho doanh nghiệp - Sedan: Giá từ: 21.035 bảng - Cặp đôi: Giá từ £ 25,955 - Du lịch: Giá từ £ 22,215  Phân phối BMW sử dụng đại lý thị trường tốt có ý nghĩa nước không thuộc mạng lưới thương gia, họ có bốn xe phát triển Anh Có 156 đại lý Anh, người nhượng quyền thương mại cho xe ô tô bán lẻ BMW, 148 đại lý nhượng quyền bán Minis Universal BMW làm việc 100 quốc gia khác với khoảng 4.000 đại lý cộng với ủy quyền để bán lẻ xe cũ, phụ tùng hàng hóa dịch vụ sau bán hàng (Nhà sản xuất >>>>> Đại lý >>>>>> Khách hàng)  Cổ động BMW mãi tập trung hoàn toàn vào xe họ với doanh nghiệp xúc tiến, WCRS mòn từ năm 1979 Một loạt công khai sử dụng tổ chức TV cho chiến dịch xây dựng thương hiệu khởi động vận chuyển mới, báo chí với bổ sung thuốc nhuộm cuối tuần giật gân, khu vực Các chiến dịch / hiệu sử dụng tập đoàn tổ chức BMW trước phim 'James Bond' từ 1983,1994,1997 1999 2.5 Tình hình hoạt động: - Năm 2017, BMW đạt doanh số kỷ lục Cụ thể, doanh số bán tơ tồn cầu BMW năm 2017 tăng 4,2% lên xấp xỉ 2,1 triệu năm 2017, chủ yếu nhờ việc bán dòng xe ô tô thể thao đa dụng (SUV) X-series phiên cải tiến mẫu xe sedan cao cấp (limousines) 5-series - Trong doanh bán ô tô BMW thị trường Trung Quốc tăng 15% năm 2017 số liệu tương ứng thị trường châu Âu tăng 1% Cho dù đạt kết tích cực BMW đuổi kịp đối thủ Mercedes-Benz, trì vị 21 hàng đầu phân khúc thị trường ô tô hạng sang đạt doanh số bán 2,3 triệu xe năm 2017 - Tuy nhiên, tính doanh số bán tơ chi nhánh sản xuất xe nhãn hiệu Mini Rolls-Royce, BMW bán tổng cộng 2,46 triệu xe thị trường giới năm 2017 Trong đó, doanh số bán tơ Mercedes-Benz (tính doanh số bán dòng xe Smart) đạt 2,42 triệu xe năm 2017 - BMW cho biết đạt mục tiêu tự đề bán 100.000 ô tô điện xe lai (tính Mini) năm 2017 Trước đó, BMW, với nhà sản xuất ô tô khác Đức, cam kết đưa thị trường loạt mẫu ô tô điện xe lai thời gian tới - Xe BMW thương hiệu hàng đầu lãnh vực sản xuất xe moto Những giá trị đổi mới, truyền thống, động, nghệ thuật tính riêng biệt - Hàng năm, có 100.000 xe gắn máy sản xuất - Các sản phẩm BMW đạt doanh số cao thị trường giới giải thưởng mà dành minh chứng cho điều Tại giải Touring Car Championship, BMW đoạt giải, sêri BMW nhận giải “World Car of the year 2006” nằm tốp “World Design Car” - Thành công lớn chế tạo động BMW khảo sát “Engine of the year” thành tựu đầy ý nghĩa 22 - Doanh số bán tơ tồn giới Tập đồn BMW năm tài 2017, theo vùng - Doanh thu công ty BMW giai đoạn 2008 – 2016: 23 PHẦN 3: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT VÀO CƠNG TY BMW 3.1 BMW thực bn bán đối lưu với TOYOTA 3.1.1 Lý chọn Toyota làm đối tác Thay tự phát triển cơng nghệ mới, nhiều hãng xe lại chọn cách hợp tác trao đổi để giảm bớt rủi ro nhiều khoản chi phí lớn BMW chọn Toyota làm đối tác để trao đổi giúp Toyota phát triển vể mảng động diezen,đổi lại BMW sử dụng động hybrid cho dòng sản phẩm "xanh" tương lai Toyota đầu sản xuất ô tô xông nghệ hybrid, dòng xe tiết kiệm nhiên liệu phát thải khí trở thành nhu cầu cấp thiết, nhà sản xuất phải học theo Toyota Không phải BMW chưa có sản phẩm sử dụng cơng nghệ hybrid, so với dòng xe sử dụng cơng nghệ Toyota,thì sản phẩm BMW chưa công nghệ BMW cho đời xe Active Hybrid X6 2009 ActiveHybrid 2011.Đặc biệt, Active Hybrid X6 ,chiếc xe mà BMW ngừng sản xuất Mỹ mức giá cao, với khả tiết kiệm nhiên liệu không kỳ vọng Khách hàng không muốn mua X6 ActiveHybrid có cơng suất 480 mã lực với giá X6 M có cơng suất 555 mã lực, dù mức tiêu thụ nhiên liệu X6 ActiveHybrid đường cao tốc lên tới 12.4 lít/100 km Toyota thành cơng lớn với động hybrid sử dụng cho dòng xe prius, lexus, camry,… Prius trở thành xe hybrid bán chạy Mỹ mang lại cho Doanh số bán hàng toàn giới xe hybrid sản xuất Toyota đạt 1,0 triệu xe 31 Tháng Năm, 2007, mốc 2,0 triệu đạt đến 31 tháng tám năm 2009, với xe hybrid bán 50 quốc gia Toyota có doanh số bán dẫn đầu Prius, với doanh số bán hàng tồn giới tích lũy 1,43 triệu tháng năm 2009 3.1.2 Tiến trình thực - 28/1/2011, BMW Toyota đến thỏa thuận việc trao đổi công nghệ - Theo đó, Toyota, cung cấp cho BMW Hệ dẫn động hybrid bán chạy Toyota Châu Âu bao gồm máy xăng 1,5 lít kết hợp với mơtơ điện, tiêu thụ 3,5 lít nhiên liệu cho quãng đường 100 24 km đồng thời thải 79 CO2 số bao gồm hai mẫu Auris Hatchback cỡ nhỏ sản xuất Anh Prius tiếng nhập từ Nhật - Về phía BMW cung cấp động cho số mẫu xe máy chay diezen Toyota - Tiếp theo đó, năm 2012 BMW cung cấp động diesel lít để sản xuất xe du lịch Toyota bán thị trường châu Âu - Năm 2014, BMW cung cấp động diesel dung tích 1,6 lít 2.0 lít dành cho xe cỡ lớn cho Toyota Châu Âu 3.1.3 Thành đạt - BMW cho đời xe i8 Spyder mui trần mẫu xe thể thao hybrid sạc điện i8 trình làng triển lãm Bắc Kinh diễn Trung Quốc vào cuối tháng 4/2016 - Mẫu trang bị động V-8 mạnh mẽ, hỗ trợ động điện có mức tiết kiệm nhiên liệu vượt trội so với mẫu xe không ứng dụng công nghệ Hybrid khác "Trái tim" Spyder hệ dẫn động hybrid sạc điện lấy từ công nghệ Toyota - Như vậy, BMW i8 Spyder lấy lượng từ khối động xylanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh cơng suất 220 mã lực mô men xoắn cực đại 300 Nm Nằm giữa/sau xe, động kết hợp với môtơ điện dẫn động cầu trước - BMW cho biết xe i8 Sypder có mức tiêu thụ nhiên liệu 2,7 lít/100km - Từ hệ thống cơng nghệ Toyota, BMW phát triển công nghệ hybrid lên tầm cao Chẳng hạn BMW phát triển hệ thống cho phép sử dụng nhiệt từ ống xả để tạo áp suất nước, nhằm nâng hiệu suất nhiệt từ 12% lên 15% Ngoài ra, xe tải hạng nặng chạy diesel tích hợp hệ dẫn động hỗ trợ thủy lực, có khả thu hồi lượng dạng áp suất dầu  Thành ứng dụng cho sản phẩm hãng dòng BMW active hybrid series 25 3.2 BMW thực buôn bán đối lưu với thị trường Argentina 3.2.1 Phân tích q trình Để nhập ô tô vào thị trường Argentina, không hãng xe đầu thực cam kết với Argentina việc xuất trợ cấp xuất mặt hàng nội địa nước này, giúp đỡ Argentina quảng bá “Nhãn hiệu Argentina” bên Chiến dịch “Nhãn hiệu Argentina” phủ Argentina phát động sau nước phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng lịch sử nước hồi cuối năm 2001 nhằm thúc đẩy phát triển mặt hàng xuất có tên tuổi Argentina nhiều thị trường nước như: Patagonia, Tango, Iguazu, Malbec, Polo Bariloche v.v Về phía cơng ty BMW, lãnh đạo công ty tâm việc phê phán định phủ Achentina rõ ràng rào cản tác động không nhỏ giao thương nhà sản xuất xe sang lớn giới với thị trường tiêu dùng Argentina 3.2.2 Kết q trình: Trước ký thỏa thuận với phủ Argentina vào ngày 13/10/2011, BMW chứng kiến doanh số giảm gần 0, sau quan chức nước chặn hoạt động nhập ô tô “Trong tháng qua, chúng tơi khơng có xe để bán,” ông Adrian Santos, 49 tuổi, chủ tịch A.Santos SA, công ty phân phối xe BMW, cho biết Chính khơng thực cam kết khắc khe từ phía Argentina, cơng ty BMW phải đóng cửa hai showroom Buenos Aires khơng nhập ô tô vào nước để bán BMW bán 18 xe tháng 10/2011, kỳ năm 2010 270 chiếc, theo số liệu Hiệp hội đại lý ô tô Argentina 3.2.3 Khắc phục hậu quả: Nếu giao dịch bồi hoàn buôn bán đối lưu nghiệp vụ dùng hàng hoá và/hoặc dịch vụ để đổi lấy ưu đãi (các đãi thuế, sách mặt hàng, đầu tư…) từ phía đối tác đây, để phủ nước Argentina cấp phép nhập ô tô vào Argentina, BMW phải chấp nhận làm số cam kết với phủ nước này: 26 - Đưa sản phẩm nội địa Argentina rượu vang hay ôliu, thị trường giới - Phải giúp Argentina tìm thị trường cho sản phẩm nội địa, sản phẩm nội địa, từ diesel sinh học nước đóng chai, để đổi lấy giấy phép kinh doanh ô tô nhập - Theo thơng tin từ Bộ Cơng nghiệp Argentina, BMW phải cam kết xuất phụ tùng ô tô, da nội thất ô tô gạo để đổi lấy giấy phép nhập xe 27 TỔNG KẾT Các giao dịch mua bán đối lưu ngày có xu hướng phức tạp nhiều dần khẳng định vai trò kinh tế đại Đối với người lãnh đạo, đối lưu thuật ngữ chung cho giao dịch kinh doanh song song liên kết hợp đồng bán hàng với thỏa thuận để mua hàng hoá dịch vụ phương tiện việc giảm dòng chảy đồng tiền chuyển đổi Đối với nhà tiếp thị bị "cận thị tiếp thị", hố chiến lược bán hàng Đối với nhà tiếp thị chủ động, xem cơng cụ gần cần thiết, đáng kính chiến lược tồn cầu Đối lưu cách tháo vát để xếp cho việc bán sản phẩm từ nước xuất cho công ty quốc gia mà nguồn lực để trả tiền cho đồng tiền cứng Đối lưu chế hiệu tuyệt vời để xâm nhập vào thị trường mới, ngày mở khắp thị trường quốc tế, mang lại lợi ích chung hai nước xuất nhập Tuy nhiên, đối lưu chất tập quán thương mại phản động cho nhiều công ty 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo [1] Đỗ Đức Bình - Bùi Anh Tuấn, Giáo trình Kinh doanh quốc tế NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội - Năm 2001 [2] Đỗ Đức Bình -Nguyễn Thường Lạng, Giáo trình Kinh tế Quốc tế NXB Lao động xã hội - Năm 2002 [3] Giáo trình Quản trị kinh doanh quốc tế - PSG.TS.Nguyễn Thị Như Liêm, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [4] Trần Chí Thành, Giáo trình Quản trị kinh doanh XNK NXB Thống kê - Năm 2000 [5] Trần Văn Chu, Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - Năm 1999 Tài liệu tham khảo từ nguồn Internet [1] BMW, https/vi.m.wikipedia.org/wiki/bmw truy cập vào ngày 07/05/2018 [2] Kinh doanh xuất nhập khẩu, http://www.academia.edu/11848241/Ban_thuyet_trinh truy cập vào ngày 07/05/2018 [3] Phương thức buôn bán https://123doc.org/documents/home/document_ đối lưu, download.php? id=3762740&t=1525871284&aut=3446f2ab28cbeedd7ae19dc3862fe99 truy cập vào ngày 07/05/2018 [4] Tiểu luận Buôn bán đối lưu, http://timtailieu.vn/tai-lieu/tieu-luan- tac-dong-cua-fdi-vao-viet-nam-35429/ truy cập vào ngày 07/05/2018 [5] Countertrade, https://www.investopedia.com/terms/c/countertrade.asp#ixzz5Esf mL1x truy cập vào ngày 08/05/2018 29 ... bán đối lưu Mặc dù hầu hết doanh nghiệp không muốn buôn bán đối lưu có năm nguyên nhân khiến họ phải cân nhắc phương thức mua bán 10 Có trường hợp khơng có lựa chọn mua bán khác mua bán đối lưu. ..LỜI MỞ ĐẦU Buôn bán đối lưu (hay mậu dịch đối lưu, thương mại đối lưu) phương thức giao dịch trao đổi hàng hóa, xuất kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời người mua,... đến rủi ro áp dùng hình thức này, em xin đưa ý kiến kính mong nhận quan tâm, góp ý để em hồn thiện tiểu luận hiểu rõ buôn bán đối lưu vận dụng lý thuyết buôn bán đối lưu cho công ty BMW Em xin
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG THỨC BUÔN BÁN ĐỐI LƯU, PHƯƠNG THỨC BUÔN BÁN ĐỐI LƯU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay