Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn ngữ văn

16 10 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 21:05

BỘ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP MÔN NGỮ VĂN NĂM 2017 Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn trường THCS Cẩm Vũ Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn trường THCS Tân Khai Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn trường THCS Vĩnh Tường Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn - Đề số Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn - Đề số Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn - Đề số Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn - Đề số Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-2018 môn Ngữ Văn - Đề số PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG TRƯỜNG THCS CẨM VŨ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn : Ngữ văn – Lớp Thời gian làm : 90 phút Đề thi gồm : 01 trang Câu 1: (3.5 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước Đó truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sơi nổi, kết thành sóng vơ mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” (SGK Ngữ Văn 7, tập 2) a) Đoạn văn trích văn nào? Ai tác giả? b) Nêu nội dung đoạn văn trên? Nội dung thể rõ qua câu văn nào? Được viết theo phương thức biểu đạt nào? Câu 2: (1,5 điểm): Tìm cụm C-V làm thành phần câu sau, rõ thành phần gì? a, Những hình ảnh khiến người thương xót b, Cây táo sai c, Con mèo chạy làm đổ lọ hoa Câu 3: ( điểm) Tục ngữ có câu: Lời nói chẳng tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng Em hiểu lời khun nào? Hết PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG TRƯỜNG THCS CẨM VŨ Câu ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Ngữ Văn Bản hướng dẫn gồm 03 trang Nội dung đạt a Đoạn văn trích văn bản: “Tinh thần yêu nước nhân dân ta” - Tác giả: Hồ Chí Minh + Mức tối đa (1 điểm): Trả lời xác tên văn bản:“Tinh a thần yêu nước nhân dân ta” Tác giả: Hồ Chí Minh (1 đ) Biểu + Mức chưa tối đa (0,25-0,75 điểm): Trả lời sai, chưa điểm xác tên tác giả tên tác phẩm + Mức chưa đạt (0 điểm): làm sai không làm b Nội dung đoạn văn: Nêu nhận định chung lòng yêu nước nhân dân ta Yêu - Nội dung thể rõ qua câu văn: Dân ta có (3,5đ) cầu lòng nồng nàn u nước b - Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận (2,5 - Mức tối đa (2,5 điểm): Phần cảm nhận đáp ứng đ) yêu cầu trên, diễn đạt tốt, khơng sai tả - Mức chưa tối đa (0,25 – 2,25 điểm): Cảm nhận Biểu song chưa đầy đủ, diễn đạt chưa tốt, sai lỗi điểm tả (GV vào mức độ hoàn thành HS điểm phù hợp) - Mức chưa đạt (0 điểm): Làm sai không làm a, Những hình ảnh ấy// khiến người/ thương xót ĐT C V C V -> mở rộng phụ ngữ cụm ĐT b, Cây táo này// /rất sai Yêu C V cầu C V -> mở rộng VN c, Con mèo chạy// làm đổ lọ hoa C V 2(1,5đ) C V => mở rộng thành phần CN - Mức tối đa (1,5 điểm): Đảm bảo yêu cầu Biểu - Mức chưa tối đa (0,25 -> 1,25 điểm): Xác định chưa đầy điểm đủ chưa hết yêu cầu Thiếu ý trừ điểm ý Yêu cầu Điểm 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3(5đ) - Mức không đạt (0 điểm): xác định sai không làm Yêu - Dẫn dắt vào vấn đề - Nêu vấn đề nghị luận: câu tục ngữ cầu - Mức tối đa (0,5 điểm): HS biết dẫn dắt, nêu vấn đề hay, ấn tượng, sáng tạo MB Biểu - Mức chưa tối đa (0,25 điểm): HS giới thiệu mắc lỗi điểm diễn đạt, tả, lủng củng - Mức chưa đạt (0 điểm): Lạc đề mở chưa đạt yêu cầu, sai kiến thức * HS giải thích thích được: - Lời nói phản ánh điều người? Lời nói phản ánh trình độ hiểu biết, tư cách đạo đức, tình tình người cụ thể - Ta phải vận dụng lời nói cho phù hợp giao tiếp? Để đạt hiệu giao tiếp, ta phải tùy đối tượng, hoàn cảnh mà vận dụng lời nói cho phù Yêu hợp cầu - Muốn có lời nói đẹp, lời nói hay phải làm gì? Muốn có khả dùng lời nói đẹp, lời nói hay cần có q trình học tập, rèn luyện thường xuyên, lâu dài - Nêu câu nói có nội dung tương tự lấy ví dụ TB chứng minh - Mở rộng vấn đề: lúc nói hay đến mức giả dối; có lúc phải nói thẳng nói thật - Mức tối đa: (3,0 điểm) HS viết văn đảm bảo ý trên, khơng sai lỗi tả, dùng từ, viết câu, diễn đạt Biểu - Mức chưa tối đa: (0,25 -> 2,75 điểm) Bài làm chưa đầy điểm đủ ý trên, sai lỗi tả, lỗi diễn đạt (GV làm cụ thể học sinh điểm phù hợp.) - Mức chưa đạt: (0 điểm) Không làm, lạc đề Yêu - Khẳng định ưu điểm lời nói đẹp, lời nói hay cầu - Lời khuyên cần sử dụng lời nói đẹp, lời nói hay - Mức tối đa (0,5 điểm): Đáp ứng yêu cầu KB Biểu - Mức chưa tối đa (0,25 điểm): HS chưa đáp ứng đầy đủ điểm yêu cầu nêu - Mức chưa đạt (0 điểm): Khơng có kết - HS biết cách lập luận chặt chẽ, phát triển ý tưởng đầy đủ theo trật tự lôgic phần: MB, TB, KB; thực Yêu tốt việc liên kết câu, liên kết đoạn Sử dụng Hình cầu vài phương pháp lập luận phù hợp Luận điểm rõ ràng, thức luận hợp lí, lập luận chặt chẽ Biểu - Mức tối đa (0,5 đ): Bài làm đảm bảo yêu cầu 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sáng tạo Lập luận điểm - Mức chưa tối đa (0,25 đ): Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu - Mức không đạt (0 điểm): HS cách tạo liên kết hầu hết phần viết rời rạc, cách phát triển ý thân bài, ý trùng lặp, xếp lộn xộn, thiếu định hướng không làm * GV tuỳ thuộc vào làm cụ thể HS cho điểm phù hợp Yêu Bài viết thể tìm tòi, tự học hỏi, sáng tạo thân; cầu tìm dẫn chứng phong phú, có sức thuyết phục - Mức tối đa (0,25 đ): Đảm bảo yêu cầu Biểu - Không đạt(0 điểm): HS tính sáng tạo, thiếu điểm hiểu biết - HS biết cách lập luận chặt chẽ, phát triển ý tưởng đầy đủ theo trật tự lô gic phần: MB, TB, KB; thực Yêu tốt việc liên kết câu, liên kết đoạn Sử dụng cầu vài phương pháp lập luận phù hợp Luận điểm rõ ràng, luận hợp lí, lập luận chặt chẽ - Mức tối đa (0,25 đ): Bài làm đảm bảo yêu cầu - Mức không đạt (0 điểm): HS cách tạo liên kết hầu hết phần viết rời rạc, cách Biểu phát triển ý thân bài, ý trùng lặp, xếp lộn xộn, điểm thiếu định hướng không làm * Tuỳ thuộc vào làm cụ thể HS mà GV cho điểm phù hợp 0.25 0.25 TRƯỜNG THCS TÂN KHAI HỌ VÀ TÊN : LỚP : KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn Ngữ văn – Lớp Thời gian: 90 phút I Văn học: (3 điểm) Câu 1: (1,0 điểm) Chép lại xác bốn câu tục ngữ người xã hội? Câu 2: (2,0 điểm) Trình bày nét đặc sắc nội dung nghệ thuật văn bản: Sống chết mặc bay – Phạm Duy Tốn? II Tiếng Việt: (3 điểm) Câu 1: (1,0 điểm) Thế câu đặc biệt? Cho ví dụ minh họa? Câu 2: (2,0 điểm) Xác định câu đặc biệt câu sau cho biết tác dụng chúng? a/ Trời ơi! Cô giáo tái mặt nước mắt giàn giụa (Khánh Hoài) b/ An gào lên: - Sơn! Em Sơn! Sơn ơi! - Chị An ơi! Sơn nhìn thấy chị (Nguyễn Đình Thi) III Tập làm văn (4,0 điểm) Chứng ming rằng: Bảo vệ rừng bảo vệ sống HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN - Lớp NĂM HỌC 2011 – 2012 I Văn học; (3 điểm) Câu 1: Chép số dòng, tả, ……… (1,0 điểm) Câu 2: * Nghệ thuật (1 điểm) - Xây dựng tình tương phản – tăng cấp kết thúc bất ngờ, ngôn ngữ đối thoại ngắn ngọn, sinh động - Lựa chọn kể khách quan - Lựa chọn ngôn ngữ kể, tả, khắc họa chân dung nhân vật sinh động * Ý nghĩa : (1 điểm) - Phê phán, tố cáo thói bàng quan vơ trách nhiệm, vơ lương tâm đến mức góp phần gây nạn lớn cho nhân dân viên quan phụ mẫu – đại diện cho nhà cầm quyền thời Pháp thuộc ; đồng cảm, xót xa với tình cảnh thê thảm nhân dân lao động thiên tai thái độ vô trách nhiệm kẻ cầm quyền gây nên II Tiếng Việt: (3 điểm) Câu 1: Nêu xác khái niệm (0,5 điểm) Câu đặc biệt câu khơng có cấu tạo theo mơ hình chủ ngữ - vị ngữ Lấy ví dụ xác (0,5 điểm) Ví dụ: A! Mẹ Câu 2: Xác định câu đặc biệt (1,0 điểm) Nêu tác dụng (1,0 điểm ) a/ Trời ơi! – Dùng để bộc lộ cảm xúc b/ - Sơn! Em Sơn! Sơn ơi! - Chị An ơi! III Tập làm văn * Yêu cầu chung: → Dùng để gọi đáp - Thể loại: Nghị luận - Kiểu bài: Nghị luận chứng minh - Nội dung: Bảo vệ rừng bảo vệ sống - Hình thức: Bố cục ba phần rõ ràng Các luận điểm sáng rõ, diễn đạt mạch lạc; khơng mắc lỗi ngữ pháp, dùng từ, tả Chữ viết sạch, đẹp,…… * Yêu cầu cụ thể - Mở bài: Rừng sống - Thân bài: + Rừng tạo môi trường sinh thái bảo vệ sống + Rừng ngăn lũ từ miền cao, hạn chế lụt + Nơi không bảo vệ rừng chịu ảnh hưởng lũ lụt + Nhiều nơi bảo vệ rừng, trồng rừng nhân tạo, tạo nguồn sinh sống cho nhân dân vùng núi + Rừng đẹp góp phần tạo nên cảnh quan du lịch nhiều nơi - Kết bài: Hãy ngăn chặn trừng phạt kẻ phá rừng * Biểu điểm phần Tập làm văn Điểm 4: Đảm bảo tốt yêu cầu Điểm 3: Đảm bảo yêu cầu, sai không lỗi tả Điểm 2: Nội dung đầy đủ chưa sâu, kết cấu diễn đạt Điểm 1: Hiểu đề nêu số yêu cầu Sai nhiều lỗi diễn đạt Điểm 0: Lạc đề không làm * Lưu ý: Trên gợi ý, Gv vào tình hình thực tế để chấm cho phù hợp - Hết PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS TT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: NGỮ VĂN – LỚP Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (1,5 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Sau thấy hai mươi tám cậu học trò hàng đặn hiên trường, ông đốc liền dấu cho vào lớp năm Một thầy trẻ tuổi, gương mặt tươi cười, đón chúng tơi trước cửa lớp Trong thời thơ ấu chưa lần thấy xa mẹ lần Tôi lấy làm lạ (Ngữ văn tập 1- NXB Giáo dục - 2010, Trang 7) a) Đoạn văn trích từ văn nào? Của ai? b) Phương thức biểu đạt đoạn văn gì? c) Những từ in đậm đoan văn thuộc trường từ vựng nào? Câu (1 điểm) Lập sơ đồ thể cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ nhóm từ ngữ sau đây: vũ khí, súng, bom, súng trường, đại bác, bom ba càng, bom bi Câu (1 điểm) Xếp đề văn sau thành hai nhóm: đề văn biểu cảm đề văn nghị luận a) Hãy biết quý thời gian b) Cảm nghĩ đêm trăng trung thu c) Vui buồn tuổi thơ d) Chớ nên tự phụ e) Lối sống giản dị Bác Hồ Câu (2,5 điểm) Viết đoạn văn tóm tắt đoạn trích “Trong lòng mẹ” (trích hồi kí “Những ngày thơ ấu”) Nguyên Hồng Câu (4 điểm) Viết đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) trình bày cảm nhận em nhân vật chị Dậu đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” trích tiểu thuyết “Tắt đèn” nhà văn Ngô Tất Tố -HẾT -Cán coi thi khơng giải thích thêm Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2017 -2018 lớp Đề số Lớp Môn Văn Thời gian: 90 phút II TỰ LUẬN (10 điểm) Câu (5 điểm): Đọc kĩ đoạn văn sau thực yêu cầu bên : “Tinh thần yêu nước thứ quý Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhưng có cất giấu kín đáo rương, hòm Bổn phận làm cho quý kín đáo đưa trưng bày Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước tất người thực hành vào công yêu nước, công việc kháng chiến.” a Đoạn văn trích từ văn nào? Tác giả ai? Phương thức biểu đạt sử dụng ? b Xác định câu rút gọn có đoạn trích cho biết rút gọn thành phần nào? c Xác định phép liệt kê sử dụng đoạn trích? d Tìm cụm chủ - vị dùng để mở rộng câu phân tích cụ thể mở rộng thành phần câu sau? “Bổn phận làm cho quý kín đáo đưa trưng bày.” Câu (5 điểm): Trả lời câu hỏi điều tra nhà bác học Han tơn, nhà bác học Đacuyn nói kinh nghiệm thành cơng sau: "Tơi nghĩ tất có giá trị chút, thu nhận cách tự học” Hãy trình bày suy nghĩ em vấn đề: Tự học - Hết - Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2017 -2018 lớp Đề số Lớp Môn Văn Thời gian: 90 phút II TỰ LUẬN (10 điểm) Câu (6 điểm): Trả lời câu hỏi điều tra nhà bác học Han tơn, nhà bác học Đacuyn nói kinh nghiệm thành cơng sau: "Tơi nghĩ tất có giá trị chút, thu nhận cách tự học” Hãy trình bày suy nghĩ em vấn đề: Tự học Câu (2 điểm): a) Thế câu chủ động, câu bị động ? b) Hãy lấy ví dụ câu chủ động chuyển thành dạng câu bị động cho hợp lý Câu (2 điểm): Thêm trạng ngữ cho câu sau xác định xem, trạng ngữ dùng để làm ? a Tơi học sinh lớp b Bầu trời xanh, cao, nhìn bao la bát ngát khiến lòng người ta thấy rộn ràng vui vẻ hợn c Mỗi người đề có ước mơ muốn thực ước mơ giá d Sẽ chẳng gặp lại anh - Hết - Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2017 -2018 lớp Đề số Lớp Môn Văn Thời gian: 90 phút II TỰ LUẬN (10 điểm) Câu (2 điểm): Trong từ sau đây: Lom khom, sồn soạt, rón rén, hu hu, khúc khuỷu, thăm thẳm Xác định loại từ cho biết từ thuộc nhóm từ tượng hình hay tượng Câu (6 điểm): Trong Năm điều Bác Hồ dạy, điều thứ 5, Bác có dạy thiếu niên, nhi đồng phải biết sống: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm Em cho phẩm chất mà Bác nói để bày tỏ suy nghĩ Câu (2 điểm): Xác định cụm C - V , từ tạo câu mở rộng thành phần vị ngữ câu sau: a Nam học hành chăm khiến cha mẹ vui lòng b Từ vè sau, tơi khơng nhìn thấy c Ngày mai, ngày mai thôi, chân trời mở trước mắt d Khi trời vừa tối, phải làm nhiệm vụ canh gác - Hết - Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2017 -2018 lớp (Năm học 2017-2018) Đề số Lớp Môn Văn Thời gian: 90 phút II TỰ LUẬN (10 điểm) Câu (5 điểm): Hãy bày tỏ suy nghĩ em vấn đề bạo lực học đường môt đoạn văn từ 15 - 20 câu Trong đoạn có sử dụng câu ghép cặp từ trái nghĩa ( có thích ) Câu 2: Cho đoạn thông tin sau: “ Tục ngữ: câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể kinh nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội), nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ lời ăn tiếng nói ngày ( SGK ngữ văn tập trang 4) a Hãy chép câu tục ngữ học b Vì nói rằng: tục ngữ túi khơn dân gian (1điểm) Câu (2 điểm): Thế câu mở rộng thành phần C - V ? Em lấy câu làm ví dụ cho biết câu mở rộng thành phần ? - Hết - Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2017 -2018 lớp - Đề số Lớp Môn Văn Thời gian: 90 phút II TỰ LUẬN (10 điểm) Câu (6 điểm): M Farađây có nói: “Mọi thứ qua đi, tình người lại” Hãy bày tỏ suy nghĩ em tình yêu thương giữ người với xã hội Câu (2 điểm): Hãy khôi phục thành phần câu rút gọn câu sau: a Khi ? b Hôm tới c Sẵn sàng d Là cậu Câu (2 điểm): a Trình bày tác dụng câu đặc biệt b Xác định câu đặc biệt đoạn trích sau: Chim Sâu hỏi lá: - Lá ! Hãy kể chuyện đời bạn cho nghe - Bình thường lắm, chẳng có đáng kể đâu - Hết - ... Văn - Đề số Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 môn Ngữ Văn - Đề số Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 môn Ngữ Văn - Đề số Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 môn Ngữ Văn - Đề số PHÒNG... Tường Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 mơn Ngữ Văn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 môn Ngữ Văn - Đề số Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 môn Ngữ Văn - Đề. ..1 Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 môn Ngữ Văn trường THCS Cẩm Vũ Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 môn Ngữ Văn trường THCS Tân Khai Đề thi KSCL đầu năm lớp năm 2017-20 18 môn Ngữ Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn ngữ văn, Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn ngữ văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay