10 bai giang internet

48 12 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 16:40

Bài giảng: Sử dụng Internet CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET Giới thiệu & định nghĩa Internet Tiền thân mạng Internet ngày mạng ARPANET Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPA thuộc quốc phòng Mỹ liên kết địa điểm vào tháng năm 1968 bao gồm: Viện nghiên cứu Stanford, Đại học California, Los Angeles, Đại học Tổng hợp Utah Đại học California, Santa Barbara Đó mạng liên khu vực (Wide Area Network-WAN) xây dựng Thuật ngữ Internet xuất lần đầu vào khoảng năm 1974 Lúc mạng gọi ARPANET Năm 1983, giao thức TCP/IP thức coi chuẩn ngành quân Mỹ tất máy tính nối với ARPANET phải sử dụng chuẩn Năm 1984, ARPANET chia thành hai phần: phần thứ gọi ARPANET, dành cho việc nghiên cứu phát triển; phần thứ hai gọi MILNET, mạng dùng cho mục đích quân Giao thức TCP/IP ngày thể rõ điểm mạnh nó, quan trọng khả liên kết mạng khác với cách dễ dàng Chính điều với sách mở cửa cho phép mạng dùng cho nghiên cứu thương mại kết nối với ARPANET, thúc đẩy việc tạo siêu mạng (SuperNetwork) Năm 1980, ARPANET đánh giá mạng trụ cột Internet Mốc lịch sử quan trọng Internet xác lập vào thập kỷ 1980 tổ chức khoa học quốc gia Mỹ NSF thành lập mạng liên kết trung tâm máy tính lớn với gọi NSFNET Nhiều doanh nghiệp chuyển từ ARPANET sang NSFNET sau gần 20 năm hoạt động, ARPANET khơng hiệu ngừng hoạt động vào khoảng năm 1990 Sự hình thành mạng xương sống NSFNET mạng vùng khác tạo môi trường thuận lợi cho phát triển Internet Tới năm 1995, NSFNET thu lại thành mạng nghiên cứu Internet tiếp tục phát triển Với khả kết nối mở vậy, Internet trở thành mạng lớn giới, mạng mạng, xuất lĩnh vực thương mại, trị, quân sự, nghiên cứu, giáo dục, văn hố, xã hội Cũng từ đó, dịch Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet vụ Internet không ngừng phát triển tạo cho nhân loại thời kỳ mới: kỷ nguyên thương mại điện tử Internet Internet mạng lớn giới Tuy nhiên khơng phải mạng liệu lớn Cũng có mạng dịch vụ lớn khác Internet ngày phương tiện thông tin phát triển mạnh thiếu giao tiếp, liên lạc quốc gia phạm vi toàn thề giới Internet làm cho khoảng cách địa lý thu hẹp lại mở ứng dụng to lớn cho người Giáo trình nhằm mục đích trang bị số kiến thức cho sinh viên Internet cách ứng dụng Qua đó, giúp cho sinh viên tiếp cận với phương thức học tập, tìm kiếm kiến thức có hổ trợ Internet Internet Là kết hợp máy tính phạm vi tồn cầu Những máy tính liên kết với thông qua mạng lớn hệ thống viễn thơng Internet cho phép bạn có khả truy cập nguồn tài nguyên liệu thông tin nằm máy tính vị trí khác tồn giới Các máy tính kết nối thông qua giao thức truyền liệu gọi chung giao thức TCP/IP Các lợi ích Internet (*) a/ Lợi ích cơng nghệ Internet - Các máy tính tham gia mạng chia sẻ hay gửi thông tin cho - Các máy tính tham gia mạng khác kiểu, khác loại - Các ứng dụng Internet thư điện tử, Web, FTP v.v phần mềm có sẵn thực tế chứng minh - Đường nối theo kiểu siêu văn (Hypertext link) dễ dàng cho người sử dụng tra cứu, tìm kiếm hay lấy thông tin diện rộng (đến phạm vi toàn cầu) - Kết nối dễ dàng với sở liệu sẵn có, văn soạn thảo máy tính Là phương tiện trao đổi thơng tin tiện lợi nhanh chóng Là kho thơng tin khổng lồ, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học giáo dục đào tạo Hỗ trợ cách hiệu cho hoạt động kinh doanh ( thương mại điện tử) Nguồn cung cấp thông tin phong phú cập nhật thường xuyên b/ Lợi ích kinh tế - Internet sở để tiến tới mơ hình quan "Cơ quan khơng giấy tờ cơng văn" (paperless office), có nghĩa thông tin trao đổi cho thông qua máy tính khơng theo đường cơng văn Hiện làm việc môi trường mà thông tin văn pháp quy trao đổi giấy tờ công văn kéo theo chậm trễ, sai lệch phiền phức Mơ hình quan khơng giấy tờ cơng văn cách mạng, đánh Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet dấu bước tiến hoá lịch sử văn minh nhân loại để thực khơng phải hồn thiện cơng nghệ, giải pháp mạng, trình độ lực tin học người lao động mà phải xoá bỏ hệ thống làm việc theo kiểu hành giấy tờ truyền thống quy mơ tồn cầu (mặc dù mức độ quốc gia khác nhau) để thiết lập "quan hệ sản xuất" phạm vi quốc gia quốc tế - Tăng suất lao động, có nghĩa tăng lợi nhuận kinh doanh có thơng tin nhanh chóng cặp nhật thơng báo hàng ngày, giảm đáng kể phận hành trung gian lượng đầu tư khổng lồ cho Mơ hình kết nối thành phần Internet (*) 3.1 Máy trạm: Truy cập Internet từ nhiều quốc gia, dùng phần mềm môi trường truy cập đa dạng thông qua nhà cung cấp kết nối Chất lượng máy trạm, mạng nội mà máy trạm hoạt động, phần mềm chạy máy trạm ảnh hưởng đến kết truy cập Internet không thuộc quản lý nhà cung cấp dịch vụ hosting hay làm Web 3.2 Nhà kết nối dịch vụ ADSL: Đảm bảo dịch vụ để máy trạm thông với Internet Thơng thường khơng đảm bảo có truy cập domain DNS hay không hay Website truy cập đến hay domain không 3.3 Các máy chủ DNS nhà kết nối dịch vụ ADSL: Lưu trữ phần thông tin DNS domains DNS Domain Name System – danh mục chia sẻ tồn cầu thơng tin DNS domain COM, NET… Chúng thông tin trung gian cập nhật thường xuyên vào database DNS domains Chúng cung cấp thông tin tra cứu tức DNS từ server gốc lưu DNS Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet domains Có thể chặn, lọc chuyển hướng truy cập, giảm tốc độ truy cập số domains - Trong hệ thống từ 1,2, 3, 4,4’ thường xuyên hoạt động liên quan đến thông số DNS - Trường hợp không muốn sử dụng hệ thống DNS nhà cung cấp ADSL người ta thường dùng Proxy nhờ server khác truy cập gửi Web pages máy trạm Gần đây, việc sử dụng chạy server DNS ứng dụng lọc Web xấu DWK có chặn site cơng việc lỗi chương trình Máy chủ gốc lưu DNS domains: Mỗi máy chủ lưu thơng tin DNS số domains quản lý Mỗi domain có DNS IP, có máy chủ gốc quản lý Các thông số DNS IP phần mềm quản lý domain thiết đặt 3.4 Máy chủ hosting:    Setup hệ điều hành, database, website Đảm bảo hoạt động website server (cho chế client / server) Nếu có máy trạm truy cập website chứng tỏ máy chủ hosting có làm việc  Thường kết quản lý việc truy cập kết truy cập máy trạm cụ thể Các dịch vụ quan trọng Internet 4.1 Mơ hình Client/server Máy trạm (Client): Không cung cấp tài nguyên mà sử dụng tài nguyên từ mạng Máy chủ (Server): Cung cấp tài nguyên dịch vụ cho máy mạng Peer : Sử dụng tài nguyên đồng thời cung cấp tài nguyên cho mạng Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Dựa vào cách mà máy tính nối vào mạng cách mà chúng tương tác với mạng với nhau, mạng máy tính chia làm ba mơ sau: Mơ hình trạm-chủ (Client-Server): Các máy trạm nối với máy chủ, nhận quyền truy nhập mạng tài nguyên mạng từ máy chủ Đối với Windows NT máy tổ chức thành miền (domain) An ninh domain quản lý số máy chủ đặc biệt gọi domain controller Trên domain có master domain controller gọi PDC (Primary Domain Controller) BDC (Backup Domain Controller) để đề phòng trường hợp PDC gặp cố Mơ hình lai (Hybrid) tham khảo Mơ hình kết hợp Client-Server Peer-to-Peer Phần lớn mạng máy tính thực tế thuộc mơ hình Trong mơ hình mạng nói trên, mơ hình có ưu, nhược điểm riêng tiêu đánh giá như: tính bảo mật thông tin, cài đặt, khả mở rộng mạng .Sự so sánh mơ hình mạng số tiêu đánh giá phổ biến cho bảng sau: Mơ hình mạng Client-Server Chỉ tiêu đánh Peer-to-Peer Hybrid giá Độ an tồn Có độ an toàn Độ an toàn bảo mật Độ an tồn bảo mật cao tính bảo mật bảo mật thông tin kém, phụ thuộc vào thông tin cao Quản trị mức truy nhập mạng điều chia sẻ gần Client-Server chỉnh quyền truy Khả cài nhập thơng tin Khó cài đặt Dễ cài đặt Khó cài đặt đặt Đòi hỏi phần Đòi hỏi có máy chủ, Khơng cần máy chủ, hệ Như Client-Server cứng phần hệ điều hành mạng điều hành mạng, phần mềm phần cứng bổ cứng bổ sung Quản trị mạng sung Phải có quản trị Khơng cần có quản trị Như Client-Server mạng Xử lý lưu trữ Có mạng Khơng Khơng tập trung Chi phí cài đặt Thấp Cao Cao Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Trong mơ hình mạng có máy chủ (server) khơng phải máy chủ hoạt động mà chúng dành riêng để thực nhiệm vụ chuyên biệt nhằm hỗ trợ máy trạm mạng, máy chủ thực tồn nhiệm vụ có số máy chủ thực mộ nhiệm vụ riêng biệt đó, v í d ụ như: Web server, FTP server, File server, Printer server… 4.2 Các dịch vụ quan trọng Internet Các dịch vụ Internet: Là liên mạng máy tính rộng khắp giới tuân thủ chuẩn TCP/IP Các dịch vụ Internet gồm: a Các dịch vụ tìm kiếm thơng tin gồm: Wide Area Information Servere (WAIS), Gopher, World-Wide-Web (WWW) cho phép tìm kiếm thơng tin từ nhiều sở liệu mạng b Dịch vụ truyền File (File Transfer Protocol/FTP) cho phép gửi/nhận thơng tin dạng file máy tính nối mạng với c Dịch vụ thư điện tử E-MAIL d Dịch vụ telnet: Cho phép thuê bao truy nhập máy tính khác mạng Internet để chạy chương trình truy nhập sở liệu máy e Dịch vụ thư điện tử VNMAIL: Là dịch vụ thư điện tử (E-MAIL) công cộng mạng truyền số liệu Khách hàng dành riêng hộp thư điện tử để lưu giữ tin tức, File số liệu dạng thông tin số hố khác chuyển đến từ máy tính người gửi từ hộp thư mình, người dùng chuyển tin tức đến hộp thư khác hay đến đầu cuối số liệu mạng khác kể Fax, Telex Các thành phần Internet (*) a Nhà cung cấp truy cập (IAP-Internet Access Provider) dịch vụ (ISP-Internet Service Provider) Internet ISP viết tắt Internet Service Provider, có nghĩa nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP nơi đăng ký để có quyền gia nhập vào Internet sử dụng dịch vụ mà ISP cung cấp e-mail, Web IAP từ chữ Internet Access Provider - nhà cung cấp khả truy cập Internet Nếu hiểu Internet siêu xa lộ thơng tin IAP phương tiện để đưa vào xa lộ, hay nói cách khác kết nối trực tiếp với Internet IAP làm ln chức ISP ngược lại khơng Một IAP thường phục vụ cho nhiều ISP khác Hình minh họa trang bên cho ta thấy sơ đồ Internet Các máy chủ chứa đựng thơng tin mà ISP cung cấp Một nằm Internet, máy chủ kết nối với nhau, thường qua hệ thống cáp tốc độ cao cáp quang Mỗi máy có địa riêng gọi URL (Uniform Resource Locator) người dùng truy cập trực tiếp đến máy chủ thông qua cáp mạng Nhưng phần lớn truy cập từ xa thông qua Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet đường dây điện thoại Các ISP lại nối vào IAP để giao tiếp với Internet Việc kết nối thơng qua cáp quang vệ tinh viễn thông Một số đơn vị nhà nước triển khai dịch vụ e-mail Internet VAREnet Viện Công Nghệ Thông Tin Quốc Gia, Vietnet Teltic - Bưu Điện Khánh Hòa - Nha Trang, Toolsnet Trung Tâm Thông Tin KH CN Quốc Gia, số dịch vụ mạng khác mà chức coi ISP Việt Nam Tuy nhiên, ta đăng ký với ISP để có dịch vụ Internet, ISP đâu, nước hay ngồi nước Trên thực tế, nhiều quan nước ngồi có trụ sở Việt Nam truy cập bình thường vào Internet họ thực kết nối thông qua ISP nước Vấn đề làm vậy, phải chịu cước phí điện thoại từ Việt Nam nước ngồi chi phí đáng kể ta truy cập thường xuyên ISP cho gì? Khi đăng ký với ISP đó, Việt Nam hay nước ngồi, ISP cho phép ta truy cập vào dịch vụ mà cung cấp Trước hết, ISP có nhiệm vụ cung cấp cho ta phần mềm cần thiết (giải thiết có đầy đủ phần cứng) dẫn để truy cập tới ISP thơng qua đường điện thoại, đường dây riêng nối trực tiếp Một số nhà cung cấp (provider) gửi cho đầy đủ phần mềm, số khác đưa lời khuyên cách tải xuống (download) phần mềm Internet truyền thông kiểu Telex, Procomm, Telemate Unicomm Dù cách nào, cần phải chạy chương trình cài đặt nhằm tạo thư mục cần thiết biểu tượng Windows desktop Nhà cung cấp có hướng dẫn đầy đủ Thường Windows, cần khởi động install.exe setup.exe Thì nhận tập tin văn README.TXT README.DOC Hãy dùng Windows Notepad MS Word để xem Trong trình cài đặt, cần phải gõ vào thơng tin liên quan đến móc nối Internet Nếu nhà cung cấp dùng giao thức điểm-nối-điểm (PPP), cần nhập User ID, mật số điện thoại máy tính dịch vụ Tất nhiên, dùng giao thức tuyến tuần tự, biết tên SLIP account, phải gõ thêm số giao thức Internet (IP) - lý để chọn PPP có Tùy biến chương trình tham khảo Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Thủ tục cài đặt tự động định hình máy tính bạn để truy cập Internet không cần phải điều chỉnh lại Khi cần thiết, tùy biến theo ý muốn Hãy sử dụng trợ giúp trực tuyến để xác định xác tùy chọn (options) cần thiết Netscape Netscape đưa tùy chọn định hình cho phép thay đổi chúng Các tùy chọn truy cập qua menu Options Eudora Được định hình cách chọn Special, sau mục menu Configuration Switches Free Agent Được định hình cách chọn Options, sau mục menu Preferences Chú ý trước thay đổi ghi lại xác lập trước để dự phòng trường hợp tùy biến ngồi ý muốn Trumpet Winsock Đây chương trình dùng để kiểm sốt cơng việc modem trình truyền liệu thiết bị với phần mềm Internet vận hành Trumpet có biểu tượng desktop thường khởi động tự động Netscape trình khác cần móc với dịch vụ Internet bạn Nếu gặp rắc rối móc nối thấy có biểu tượng Winsock desktop, nhấn kép vào để kiểm tra điều xãy b ISP dùng riêng ISP dùng riêng không cung cấp dịch vụ Internet với mục đích kinh doanh Là loại hình dịch vụ Internet quan hành chính, trường đại học hay viện nghiên cứu Tại Việt Nam có hai ISP dùng riêng: mạng Trung Tâm khoa học Kỹ thuật hạt nhân; mạng Khoa học giáo dục VARENET Để sở hữu dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng (ISP dùng riêng) phải đăng ký với Bộ Thông tin truyền thông Các thủ tục sau: Hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng (ISP dùng riêng): Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng (ISP dùng riêng): Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Hồ sơ xin bổ sung, sửa đổi giấy phép cung cấp vụ dịch truy nhập Internet dùng riêng (ISP dùng riêng) Hồ sơ xin gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ truy nhập Internet dùng riêng (ISP dùng riêng) Thời gian xử lý địa tiếp nhận hồ sơ: Thu hồi giấy phép Tham khảo chi tiết phần trang web: www.mic.gov.vn/print_preview.asp?news_ID=11540675 Xem Quyết định Bộ Trưởng Bộ Công an số 71/2004/qđ-bca (a11) ngày 29 tháng năm 2004 việc ban hành quy đỊnh đảm bảo an toàn, an ninh hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet Việt Nam trang web www.spt.vn/vi/vbpq/vanban_phapqui_10_new.htm c Nhà cung cấp thông tin mạng Internet (ICP-Internet Content Provider) ICP cung cấp thông tin mạng Internet, tập hợp soạn thảo tin để tuyên truyền hay bán thông tin ICP ISP, máy chủ riêng Việt Nam có mạng Bộ văn hóa thơng tin CINET, cung cấp thơng tin văn hóa Việt Nam nước ASEAN d Công dân Internet Là người sữ dụng dịch vụ Internet Những người phải đăng ký với ÍP hay ÍP dùng riêng, với mọt tài khoản (Account) để truy cập Mỗi tài khoản bao gồm tên mật (password) đăng nhập Tài khoản dùng để tính tốn chi phí mà người sử dụng phải trả cho ISP Mô hình Internet Việt Nam VNN Cách mười năm, ngày 19/11/1997, dịch vụ Internet thức có mặt Việt Nam Lúc đó, xem dịch vụ cao cấp dành cho nhóm cá nhân, tập thể thật có nhu cầu Vì dịch vụ nên cước phí cao, thủ tục đăng ký phức tạp Còn bây giờ, dịch vụ Internet khơng có mặt đô thị mà lan tỏa rộng khắp 64 tỉnh thành, từ khu dân cư đông đúc đến làng xa xôi Dù dịch vụ Internet thức khai trương vào cuối năm 1997 từ đầu năm 1996, hạ tầng mạng Internet xây dựng Ban đầu, hạ tầng Internet Việt Nam hệ thống thiết bị nhỏ, đối tác Tổng cơng ty Bưu chính-Viễn thơng Việt Nam (VNPT) lúc (nay Tập đoàn Bưu chínhViễn thơng Việt Nam) “tặng” thêm dự án tổng đài liệu Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Cáp quang Hà Nội TP HCM Cổng Quốc tế Cổng Quốc tế Bộ chọn đường Bức tường lửa PSDN Bộ chọn đường Mạng chuyển mạch gói Cáp quang Bức tường lửa Hub Hub Máy chủ truy cập Mạng điện thoại Máy chủ truy cập Người sử dụng Người thuê bao đến ISP, ICP (Leased Line) Người thuê bao đến ISP, ICP (Leased Line) Cấu trúc mạng Internet Việt Nam VNN Hạ tầng ban đầu có tốc độ 64Kbps kết nối quốc tế, dung lượng đủ cho khoảng 300 người sử dụng Khách hàng cán cao cấp quan ban ngành, sử dụng với mục đích giới thiệu với cấp lãnh đạo cao để vận động “mở cửa” cho Internet Lúc đó, có DN cung cấp hệ thống đường trục kết nối nước quốc tế (IXP) VNPT bốn nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) VNPT, FPT, SPT Netnam phép kinh doanh dịch vụ 10 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Giới thiệu: Word wide web gọi WWW hay web có cấu trúc tổ chức hoàn toàn khác so với thiết kế chương trình khác Internet, Web thể trang văn đồ họa có siêu liên kết (hyperlinks) mà ta chọn lựa, siêu liên kết đưa đến với tài nguyên Internet với đầy liệu như: hình ảnh, đồ họa, tin tức, hình ảnh vệ tinh khí tượng, âm thanh, sưu tập âm nhạc… Hình trang Web trường ĐHSP Đồng Tháp Siêu văn Siêu văn (tiếng Anh: hypertext) văn tài liệu truy tìm khơng theo Người đọc tự đuổi theo dấu vết liên quan qua suốt tài liệu mối liên kết xác định sẵn người sử dụng tự lập nên Trong môi trường ứng dụng siêu văn thực sự, người đọc trỏ vào chỗ tơ sáng (highlight) từ tài liệu tức khắc nhảy đến tài liệu khác có văn liên quan đến Cũng có lệnh cho phép người đọc tự tạo cho riêng dấu vết kết hợp qua suốt tài liệu Các trình ứng dụng dùng siêu văn hữu ích trường hợp phải phải làm việc với số lượng văn lớn, từ điển bách khoa sách nhiều tập 34 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Mơ hình tổ chức dịch vụ www 3.1 Mơ hình tổ chức dịch vụ Web: Web hoạt động theo mơ hình khách hàng-phục vụ Thành phần khách hàng gọi trình duyệt Web (có hai trình duyệt Web sử dụng rộng rãi Microsoft Internet Explorer Nestcape Navigater) Phần phục vụ gọi phục vụ Web (Web server) 3.2 Trình duyệt Web (Web browser): Chương trình cài đặt thực máy chủ người dùng Gửi yêu cầu tra cứu thông tin đến phục vụ Web Nhận thông tin kết trả từ phục vụ Web Hiển thị thông tin kết Cấu hình máy người dùng chất lượng trình duyệt định hình thức trang Web 3.3 Phục vụ Web (Web server): chương trình cài đặt máy chủ, cung cấp dịch vụ Web Lắng nghe yêu cầu Web Phân tích yêu cầu Tìm kiếm thơng tin, truy vấn thơng tin sở liệu Tạo thông tin kết trả cho trình duyệt Web 3.4 Web Site: Là vị trí Internet, nơi cung cấp dịch vụ Web 3.5 Trang Web (Web page): Trang web: thông tin hiển thị dạng trang siêu văn Trang chủ (Home page): trang thông tin Web site 3.6 Giao thức truyền siêu văn (HTTP-hypertext transfer protocol): giao thức dùng để giao tiếp trình duyệt phục vụ Web Thơng tin trao đổi chủ yếu tài liệu ngôn ngữ HTML… Bộ định vị tài nguyên đồng dạng (URL-Uniform resource locator): ỦL định vị địa nguồn tài nguyên Web Cú pháp tổng quát URL sau: :// Trong giao thức HTTP, cú pháp URL mô tả sau: http://. http://. [:port]/directory/subdirectory/ [document] Ví dụ: http://131.200.150.0 http://131.200.150.0/default.htm hay http://cdsp-dongthap.sgd.com hay Dạng khác URL: File://tên server/directory/subdirectory/document hay File:///directory/subdirectory/document Ví dụ: Có tập tin test.htm thư mục C:\TH_Web, ta định địa tới tập tin sau: File://C:/TH_Web/test.htm URL cho FTP: ftp:// [user_account[:password]@]sever_name.domain[port:]/directory[/document] Microsoft Internet Explorer (*) 35 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Trình duyệt Web Internet Explorer tích hợp vào hầu hết hệ điều hành Windows 9X, 2000, XP… Hiện hầu hết quan ban ngành sử dụng trình duyệt Web đựoc hổ trợ phiên hệ điều hành Windows…rất tiện sử dụng, giao diện thân thiện với ngyười sử dụng….Một số chức Internet Explorer: Thanh tiêu đề: dòng cùng, hiển thị tiêu đề trang web tên trình duyệt web Thanh menu: cho phép thực thao tác thông qua menu Thanh Address: hộp nhận địa trang web cần truy xuất Link: liên kết đến trang web đặc biệt Internet Back: quay lại trang web trước vừa duyệt Forward: xem trang web Stop: chấm dứt việc tải web từ web site Refresh: tải trang web dừng hay hiển thị nội dung trang web Favorites: đưa địa web site vào danh sách để chọn sau Print: in trang web hành Fonts: định cở chữ cho trang web 36 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Mail: thực chức thư điện tử Edit: sửa nội dung trang web với trình soạn thảo Font Page Editor Open: chọn để mở trang web Thao tác File/Open Source: hiển thị sử đổi trang web dạng ngôn ngữ HTML… Thao tác: chọn view/source Save/ save as: lưu trang web hành Thao tác: chọn File/.save As, sau đưa vào tên file chọn kiểu lưu HTML hay Plain Text New windows: mở cửa sổ để tải trang web khác Thao tác: chọn File/ new windows Tìm đến phần tử thông tin khác: nhấp chuột trái vào liên kết trang web Tìm tài liệu mạng Internet (*) Hiện có nhiều trang web hổ trợ cho việc tìm kiếm thơng tin mạng, web site thường sử dụng trang www.google.com.vn Khi ta vào trang web này, ta cần nhập nội dung cần tìm xong gõ enter Thực hành phần chúng hiểu rỏ BÀI THAM KHẢO BÀI : MỘT SỐ THUẬT NGỮ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN INTERNET Mỗi ngày làm việc giải trí hàng NET, thực hiểu Internet đến mức nào? Đã bạn thắc mắc Internet sinh ra, đâu, tạo nên? Thực “mạng toàn cầu” lớn đến mức độ nào? Bao nhiêu người dùng Net bạn? Những câu hỏi, đáp sau giúp hiểu rõ mạng toàn cầu - Internet Ai sáng tạo cụm từ “Word Wide Web”? World Wide Web, cụm từ viết tắt www kèm với địa website sáng tạo Tim Berners-Lee, vào năm 1990 Internet đời nào, sao? 37 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Khởi nguồn Internet máy tính IBM dùng chung vào năm 1960 trường đại học Dartmouth Berkeley, Mĩ Máy tính thời hiếm, nhiều sinh viên/giáo sư phải dùng chung Vệ tinh loài người, Spunik “đóng góp” vào việc đời Internet - sau Liên Xơ phóng thành cơng vệ tinh năm 1957, Tổng thống Mĩ Eisenhower thành lập ARPA nhằm thúc q trình phát triển mạng máy tính truyền thơng Ai người sinh Internet? Vài người tham gia trình hình thành Internet, tất coi cha đẻ mạng toàn cầu Tuy nhiên, J.C.R Licklider coi người khai sinh khái niệm mạng toàn cầu, với khái niệm “Mạng Thiên Hà” (Galatic Network) cơng bố năm 1962 Ơng tham gia vào trình kiến thiết mạng ARPANET, tiền thân Internet ngày ARPANET gì? ARPANET - “Advance Research Project Agency Network”, tạm dịch “Mạng nghiên cứu quan với dự án cấp cao” - đời nhờ Chiến tranh Lạnh kiện phóng Spunik Bộ Quốc phòng Mĩ cần có cách giao tiếp chia sẻ liệu máy tính trình nghiên cứu phát triển, cách thuận tiện để giữ liên lạc trường hợp bị công … bom hạt nhân - kịch điển hình Chiến tranh Lạnh! Ethernet gì? Là phương thức giao tiếp máy tính mạng, bắt nguồn từ ý tưởng Bob Metcalfe, Đại học Havard Chuột máy tính xuất nào? Bạn lướt web bàn phím, khơng thể thoải mái thuận tiện dùng chuột Chú chuột máy tính mắt năm 1968 Hội chợ Fall Joint, San Fransico, Mĩ Ai nghĩ cụm từ “siêu xa lộ thông tin”? Nam June Paik người sử dụng cụm từ “siêu xa lộ thông tin” vào năm 1974 Tuy nhiên, Al Gore, Phó Tổng thống Mĩ người phổ biến, đồng nghĩa hố “siêu xa lộ thơng tin” với Internet vào đầu năm 1990 38 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet Internet thực bùng nổ vào lúc nào? Đầu năm 1990, Internet thực phát triển mạnh mẽ, mang hình dáng ngày kể từ năm 1993 Internet phát triển nhanh đến mức nào? Rất nhanh! Radio 38 năm để đạt đến số 50 triệu người dùng, 13 năm cho Tivi, năm cho Internet (CyberAtlas.com) 10 Con số cụ thể lượng người dùng Internet tại? 35% người dùng Internet nói tiếng Anh, 65% ngơn ngữ khác với 14% nói tiếng Trung Chỉ chiếm 13% dân số giới, Bắc Mĩ chiếm đến gần 70% lượng người dùng Internet 11 Quốc gia có tỉ lệ dân dùng Internet cao nhất? Không phải Mĩ hay Đức, mà Thuỵ Điển với 75% dân số tiếp cận với mạng toàn cầu 12 Thế giới mạng lớn đến mức nào? Hệ thống lập mục máy tìm kiếm Google cho biết số trang mạng (webpage) đạt đến tỉ! 13 Hệ thống danh mục website xuất nào? Chính Google! Trước đó, Google có tên Backrub Larry Page Sergey Brin dùng tên từ lúc khai sinh dịch vụ tìm kiếm năm 1996, đổi sang Google biết ngày vào năm 1998 Bản thân chữ Google từ “nói lái” Googol, tên số bao gồm chữ số 100 chữ số theo sau 14 HTTP nghĩa gì? HyperText Transfer Protocol - tạm dịch “giao thức truyền siêu văn bản” Đó tên giao thức truyền liệu qua mạng, u cầu có hai chương trình đầu cuối: máy chủ HTTP máy Đây giao thức tảng cho trang web tồn 15 ISP gì? Internet Service Provider - nhà cung cấp dịch vụ Internet 39 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet 16 HTML gì? Hypertext Markup Language - ngôn ngữ siêu văn - tên ngơn ngữ lập trình tạo nên trang web chuyển qua mạng với giao thức HTTP 17 Một người dùng Internet thơng thường làm gì? Theo Nielsen NetRatings, tổ chức chuyên thống kê Internet, trung bình tháng bạn thăm 59 địa mạng khác nhau, xem 1050 trang, bỏ 45 giây cho trang web trung bình 25 để thực tồn việc Mỗi lần ngồi vào máy lướt web 51 phút Mạng tồn cầu Internet, phát biểu, “bất tử” Internet bước qua tuổi 30, liệu bạn tưởng tượng Internet 100 năm, 1000 năm tới? BÀI : INTERNET CÓ TỪ ĐÂU VÀ KHI NÀO ? Những cột mốc quan trọng trình hình thành phát triển Internet Thập niên 1950 1957 * Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo Sputnik Hoa Kỳ đáp lại cách thành lập Cơ quan Dự án Nghiên cứu Cao cấp (Advanced Research Projects Agency - ARPA) thuộc Bộ quốc phòng Mỹ (DOD) nhằm đưa khoa học kỹ thuật vào quân đội Thập niên 1960 1962 * Paul Baran, RAND: "Mạng truyền thông phân tán" - Mạng chuyển mạch gói (Packet-switching - PS); khơng điểm dừng 1965 * ARPA tài trợ nghiên cứu mạng cộng tác gồm máy tính chia sẻ theo thời gian - TX-2 MIT Lincoln Lab Q-32 hãng System Development Corporation (Santa Monica, California) nối trực tiếp với (không dùng chuyển mạch gói) 40 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet 1967 * Hội nghị ACM Nguyên lý Hoạt động - Kế hoạch giới thiệu mạng chuyển mạch gói - Tài liệu ARPANET Lawrence G Roberts xuất * Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia (NPL) Midlesex, Anh phát triển mạng liệu NPL Data Network D W Davies phụ trách 1968 * Mạng PS giới thiệu cho ARPA 1969 * DOD ủy nhiệm ARPANET nghiên cứu lĩnh vực mạng - Nút UCLA [Network Measurements Center - SDS SIGMA 7:SEX] không lâu sau [legend = function - system:os] Viện nghiên cứu Stanford Research Institute (SRI) [NIC-SDS940/Genie] UCSB [Culler-Fried Interactive Mathematics - IBM 360/75:OS/MVT] U Utah [Graphics-DEC PDP-10:Tenex] -Dùng xử lý thông điệp thông tin (Information Message Processors - IMP) [minicomputer Honeywell 516 với nhớ 12K) công ty Bolt Beranek Newman (BBN) phát triển * Request for Comment (RFC) đầu tiên: "Host Software" Steve Crocker Thập niên 1970 1970 * Mạng Store-and-Forward  Dùng công nghệ thư điện tử mở rộng vào hội nghị ALOHAnet Norman Abrahamson, U of Hawaii (:sk2:) phát triển  Kết nối với ARPANET vào năm 1972  * Các máy chủ ARPANET bắt đầu dùng giao thức Network Control Protocol (NCP) 1971 * 15 nút (23 máy chủ): UCLA, SRI, UCSB, U of Utah, BBN, MIT, RAND, SDC, Harvard, Lincoln Lab, Stanford, UIU (C), CWRU, CMU, NASA/Ames 41 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet 1972 * Hội nghị quốc tế Truyền thông máy tính với trình diễn mạng ARPANET 40 máy Terminal Interface Processor (TIP) Bob Kahn tổ chức * InterNetworking Working Group (INWG) đời nhằm đáp ứng nhu cầu thiết lập giao thức bắt tay (agreed-upon) Chủ tịch: Vinton Cerf * Ray Tomlinson BBN phát minh chương trình e-mail để gửi thơng điệp mạng phân tán (:amk:) Chi tiết kỹ thuật Telnet (RFC 318) 1973 * Kết nối quốc tế vào ARPANET: University College of London (Anh) Royal Radar Establishment (Na Uy) * Luận văn tiến sĩ đại học Harvard Bob Metcalfe phác họa ý tưởng cho Ethernet (:amk:) * Bob Kahn đưa vấn đề Internet, khởi đầu chương trình nghiên cứu liên mạng ARPA Vào tháng 3, Vinton Cerf phác thảo cấu trúc gateway mặt sau phong bì phòng chờ khách sạn San Francisco (:vgc:) * Cerf Kahn trình bày ý tưởng Internet INWG vào tháng U of Sussex, Brighton, Vương Quốc Anh (:vgc:) * Chi tiết kỹ thuật File Transfer (RFC 454) 1974 * Vint Cerf Bob Kahn xuất A Protocol for Packet Network Intercommunication, trình bày thiết kế chi tiết Transmission Control Program (TCP) [IEEE Trans Comm] (:amk:) *BBN mở dịch vụ truyền liệu Telenet (phiên thương mại ARPANET) (:sk2:) 1975 * Điều hành hoạt động Internet chuyển cho DCA (hiện DISA) * Phiên "Jargon File" Raphael Finkel SAIL 1976 * Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ gửi thông điệp e-mail (các mạng khác có e-mail từ 1971 đến 1978, e-mail 1976 trịnh trọng in ra) * UUCP (Unix-to-Unix-CoPy) phát triển AT&T Bell Labs phát hành với UNIX năm sau 1977 * Larry Landweber cho đời mạng THEORYNET U - Wisconsin cung cấp dịch vụ thư điện tử cho 100 nhà nghiên cứu lĩnh vực khoa học máy tính (dùng hệ thống thư điện tử cục TELENET để truy xuất đến 42 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet server) * Chi tiết kỹ thuật Mail (RFC 733) * Tymshare đưa mạng Tymnet * 7/1977, lần trình diễn ARPANET/Packet Radio Net/SATNET hoạt động giao thức Internet với gateway BBN cung cấp (:vgc:) 1979 * Họp mặt U - Wiscosin, DARPA, NSF nhà khoa học máy tính nhiều trường đại học khác để thành lập khoa Khoa học Máy tính (Computer Science Department) chuyên nghiên cứu mạng máy tính (do Larry Landweber tổ chức) * Mạng USENET Tom Truscott Steve Bellovin thành lập dùng giao thức uucp Duke U đại học Bắc California * Richard Bartle Roy Trubshaw U - Essex thành lập MUD MUD1 * ARPA thành lập Ban Điều khiển Cấu hình Internet (Internet Configuration Control Board - ICCB) * Bắt đầu thử nghiệm mạng Packet Radio Network (PRNET) nhờ ngân sách DARPA * ARPANET nối qua SRI Thập niên 1980 1981 * Mạng BITNET (Because It's Time Network) - Được khởi đầu mạng cộng tác đại học City University New York, kết nối với đại học Yale (:feg:) - Nếu thay từ Time tên BITNET từ There tên giao thức NJE miễn phí IBM - Cung cấp dịch vụ thư điện tử máy chủ cho phép phân phối thông tin truyền file * Mạng CSNET (Computer Science NETwork) nhiều nhà khoa học máy tính phối hợp với trường đại học University of Delaware, Purdue, University of Wisconsin, công ty RAND BBN lập nên nhờ tài trợ NSF CSNET cung cấp dịch vụ mạng cho khoa học gia trường đại học mà không cần truy xuất vào mạng ARPANET CSNET sau xem mạng phục vụ cho khoa học máy tính (Computer and Science Network) (:amk,lhl:) 43 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet 1982 * Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) IP (Internet Protocol) DAC ARPA xây dựng cho ARPANET, gọi chung giao thức TCP/IP (:vgc:) - Điều dẫn đến định nghĩa Internet tập hợp mạng nối với nhau, đặc biệt mạng dùng giao thức TCP/IP Như vậy, Internet xem hình thành từ mạng dùng giao thức TCP/IP kết nối với - DOD tuyên bố TCP/IP giao thức chuẩn cho DOD (:vgc:) * Mạng EUnet (European UNIX Network) EUUG thiết lập nhằm cung cấp dịch vụ thư điện tử dịch vụ USENET khác (:glg:) - Nối kết trực tiếp nước Hà Lan, Đan Mạch, Thụỵ Điển Anh quốc * Chi tiết kỹ thuật cho giao thức gateway mở rộng (External Gateway Protocol - EGP) EGP dùng cho gateway mạng 1983 * Server Name phát triển trường đại học Wisconsin, khơng cần người dùng phải nhớ xác đường dẫn đến hệ thống khác * Mạng FidoNet Tom Jennings xây dựng * Chuyển từ giao thức NCP sang giao thức TCP/IP * Gateway CSNET/ARPANET cài đặt * ARPANET tách thành ARPANET MILNET MILNET tích hợp với Mạng liệu quốc phòng (Defense Data Network) * Ban hoạt động Internet (Internet Activities Board - IAB) đời thay cho ICCB * Các phiên Berkeley 4.2BSD kết hợp với giao thức TCP/IP * EARN (European Academic and Research Network) thành lập, Rất giống cách vận hành BITNET với gateway IBM tài trợ 1984 * Giới thiệu Domain Name Server (DNS) Số lượng máy chủ vượt qua số 1000 l Thiết lập mạng JUNET (Japan Unix Network) dùng UUCP * Thiết lập mạng JANET (Joint Academic Network) Anh dùng giao thức Coloured Book * William Gibson xuất Neuromancer 1985 * Bắt đầu kết nối Whole Earth'Lectronic Link (WELL) 44 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet 1986 * Thiết lập mạng NSFNET (tốc độ backbone 56 Kbps) - NSF thành lập trung tâm siêu tính tốn cung cấp khả tính tốn cao cấp cho nơi: JVNC@Princeton - Bùng nổ kết nối, đặc biệc trường đại học * Mạng Freenet (tại Cleveland) mắt vào ngày 16 tháng bảo trợ công ty SoPAC (Society for Public Access Computing) Vào năm 1989, chương trình quản lý Freenet National Public Telecomputing Network (NPTN) đảm nhận (:sk2,rab:) * Thiết kế giao thức Network News Transfer Protocol (NNTP) nhằm mở rộng khả khai thác thông tin Usenet thông qua giao thức TCP/IP * Mail Exchanger (MX) Craig Partridge phát triển, cho phép chủ không dùng giao thức IP có địa khu vực (domain address) * Xây dựng mạng BARRNET (Bay Area Regional Research Network) với kết nối tốc độ cao 1987 * Số lượng máy chủ vượt 10.000 * Số lượng máy chủ BITNET vượt 1.000 1988 * tháng 11, virus Internet "đào bới" làm ảnh hưởng gần 6.000 số 60.000 máy chủ Internet * CERT (Computer Emergency Response Team) DARPA thành lập đáp lại xuất virus làm ảnh hưởng đến mạng * DOD chấp nhận OSI, xem việc sử dụng giao thức TCP/IP thời kỳ độ * Mạng CERFnet (California Education and Research Federation network) Susan Estrada sáng lập * Một số vùng Canada nối vào NSFNET đầu tiên: Onet qua Cornell, RISQ qua Princeton, BCnet qua trường đại học Washington * FidoNet nối với Net, cho phép trao đổi thư điện tử tin tức * Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Na Uy, Thụy Điển nối vào NSFNET 1989 * Số lượng máy chủ vượt 100.000 l RIPE (Réseaux IP Européens) đời, đảm bảo hợp tác kỹ thuật quản trị cần thiết cho hoạt động mạng toàn châu Âu * Những truyền tải e-mail thương mại Internet: MCI Mail CompuServer * CREN (Corporation for Research and Education Networking) thành 45 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet lập phối hợp CSNET vào BITNET * úc, Đức, Israel, ý, Nhật, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Puerto Rico, U K nối vào NSFNET Thập niên 1990 1990 * Máy tính hoạt động từ xa đầu tiên: Internet Toaster nối thành công vào Internet * ARPANET ngừng hoạt động * Tổ chức EFF (Electronic Frontier Foundation) Mitch Karop sáng lập * Archie đưa * Hytelnet đời * World - nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet qua điện thoại * CA*net 10 mạng khu vực khác hình thành, có vai trò backbone quốc gia Canada, nối trực tiếp vào NSFNET * Argentina, áo, Bỉ, Brazil, Chi Lê, ấn Độ, Ireland, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ nối vào NSFNET 1991 * Thinking Machines Corporation công bố Wide Area Information Servers (WAIS) Brewster Kahle phát minh * Paul Lindner Mark P McCahill đại học Minnesota đưa Gopher * World Wide Web (WWW) đời, CERN công bố, Tim Berners-Lee phát triển * NSFNET backbone nâng cấp, đạt tốc độ 44736 Mbps * NSFNET truyền tỷ tỷ byte/tháng 10 tỷ gói tin/tháng * Croatia, CH Séc, Hồng Kơng, Hungary, Bồ Đào Nha, Singapore, Nam Phi, Đài Loan, Tunisia nối vào NSFNET 1992 * Internet Society bước vào hoạt động Số lượng máy chủ vượt số triệu * IAB tiếp tục vai trò Internet Architecture Board trở thành phần Internet Society * Cameroon, Cyprus, Ecuador, Estonia, Kuwait, Latvia, Luxembourg, Malaysia, Slovakia, Slovenia, Thailand, Venezuela nối vào NSFNET 1993 * NSF cho đời InterNIC, cung cấp dịch vụ Internet như: 46 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet - Dịch vụ sở liệu thư mục (AT&T) - Dịch vụ đăng ký (Network Solution Inc.) - Dịch vụ thông tin (General Atomics/CERFnet) * Liên hiệp quốc trực tuyến (UN) l Bungari, Costa Rica, v.v nối vào mạng NSFNET 1994 * Kỷ niệm sinh nhật thứ 25 ARPANET/Internet * NIST (The National Institute for Standards and Technology) đề nghị thống TCP/IP giảm bớt yêu cầu dùng chuẩn OSI * NSFNET chuyển tải 10 tỷ tỷ byte hàng tháng * WWW trở thành dịch vụ phổ biến thứ nhì sau dịch vụ FTP, phần trăm số gói liệu byte truyền mạng NSFNET * TERENA (Trans-European Research and Education Network Association) thành lập việc sát nhập hai tổ chức RARE EARN, đại diện cho 38 quốc gia cho CERN ECMWF Mục đích TERENA "thúc đẩy tham gia vào việc phát triển sở hạ tầng viễn thông thông tin quốc tế chất lượng cao phục vụ cho lợi ích nghiên cứu giáo dục" 1995 * NSFNET thu lại thành mạng nghiên cứu * Trong tháng 3, WWW vượt trội FTP trở thành dịch vụ có lưu thông lớn số lượng gói tin truyền, tháng số byte truyền * Các hệ thống quay số trực tuyến truyền thống CompuServe, American Online, Prodigy bắt đầu cung cấp khả tiếp cận Internet * Việc đăng ký tên khu vực khơng miễn phí Bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, lệ phí năm 50 USD, trước bao cấp NSF NSF tiếp tục trả chi phí cho đăng ký thuộc lĩnh vực giáo dục * Kỹ thuật năm: WWW, cơng cụ tìm kiếm * Những kỹ thuật bật: mobile code (Java, Javascript), virtual environments (VRML), công cụ cộng tác 1996 * Triển lãm Internet 1996 World Exposition triển lãm giới Internet Tài liệu tham khảo: 47 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến Bài giảng: Sử dụng Internet [1] Bài giảng mạng Internet – Nguyễn Thị Thùy Linh – Khoa CNTT ĐHSPĐT [2] Bài giảng mạng Internet – Khoa CNTT ĐHCT [3] Tài liệu sử dụng Internet – Khoa CNTT ĐHSPĐT 48 Biên soạn: Nguyễn Thị Như Quyến ... phần Internet (*) a Nhà cung cấp truy cập (IAP -Internet Access Provider) dịch vụ (ISP -Internet Service Provider) Internet ISP viết tắt Internet Service Provider, có nghĩa nhà cung cấp dịch vụ Internet. .. dụng dịch vụ internet Việt Nam trang web www.spt.vn/vi/vbpq/vanban_phapqui _10_ new.htm c Nhà cung cấp thông tin mạng Internet (ICP -Internet Content Provider) ICP cung cấp thông tin mạng Internet, ... ký để có quyền gia nhập vào Internet sử dụng dịch vụ mà ISP cung cấp e-mail, Web IAP từ chữ Internet Access Provider - nhà cung cấp khả truy cập Internet Nếu hiểu Internet siêu xa lộ thơng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bai giang internet, 10 bai giang internet

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay