33 de thi hoc sinh gioi gdcd lop 9

87 6 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 15:30

33 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Đề số ĐỀ BÀI Câu (2.0điểm): Em điền từ thiếu vào chỗ trống(…) để hoàn thành nội dung điều luật sau: (Luật giao thông đường năm 2008) Điều 30 Người điều khiển, người ngồi xe mô tô, xe gắn máy Người điều khiển, người ngồi xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm …………(A)………… quy cách Điều 31 Người điều khiển, người ngồi xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác Người điều khiển xe đạp chở người, trừ trường hợp chở thêm trẻ em…………(B)…………… chở tối đa hai người Hàng hóa xếp xe thơ sơ phải đảm bảo an tồn, khơng gây……(C)…… giao thơng che khuất tầm nhìn người điều khiển Điều 32 Người Người qua đường nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường có ………(D)…… , hầm dành cho người phải tuân thủ tín hiệu dẫn Câu 2.(5.0điểm): Di sản văn hóa gì? Hãy kể tên số di sản văn hóa Thanh Hóa mà em biết? Việc bảo vệ di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa Việt Nam giới? Nêu trách nhiệm công dân học sinh việc bảo vệ di sản văn hóa? Câu 3.(4.0 điểm): Pháp luật gì? Em nêu đặc điểm, vai trò pháp luật quản lý Nhà nước, quản lý xã hội? Hãy so sánh giống khác đạo đức pháp luật sở hình thành, hình thức thể biện pháp đảm bảo thực hiện? Câu (3.5 điểm): Thế động, sáng tạo? Nêu ý nghĩa sống động, sáng tạo? Chúng ta cần rèn luyện để trở thành người động, sáng tạo? Câu 5.(3.5 điểm): Em hiểu kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc? Vì phải kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc? Theo em, cơng dân nói chung, học sinh nói riêng cần làm để kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc? Câu 6.(2.0 điểm):Tình huống: Ơng Q gửi đơn tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tố cáo cán văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có hành vi nhận hối lộ Trong đơn tố cáo có ghi rõ tên cung cấp chứng liên quan tới việc nhận hối lộ a Ông Q tố cáo hay sai theo quy định pháp luật? b Đơn tố cáo gửi người có thẩm quyền xem xét tố cáo hay chưa? Hết - Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh: ……………………………… Cán coi thi khơng giải thích thêm Đáp án Câu (2,0 điểm): Lần lượt điền từ cụm từ vào ( điền từ, cụm từ cho 0,5đ) 1,0đ (A) Có cài quai 0,5đ (B) Dưới tuổi 0,5đ (C) Cản trở 0,5đ (D) Cầu vượt 0,5đ Câu (5.0 điểm): - Khái niệm:Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể di sản văn hóa vật thể sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học lưu truyền 0,5đ từ hệ sang hệ khác - HS kể di sản văn hóa Thanh Hóa (bao gồm DSVH vật thể, DSVH phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa Kể di sản cho 0,25 đ) 1,0 đ Ví dụ: + Trống đồng Đông Sơn + Thành nhà Hồ…vv… - Ý nghĩa: 2,0 đ Đối với Việt Nam: + DSVH, di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh cảnh đẹp đất nước, tài sản dân tộc, nói lên truyền thống dân tộc, thể công đức hệ tổ tiên công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thể kinh nghiệm dân tộc lĩnh vực 0,5đ + Những di sản, di tích cảnh đẹp cần giữ gìn, phát huy nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Đối với giới: 0,5đ DSVH Việt Nam đóng góp vào kho tàng văn hóa giới Một số DSVH việt Nam công nhận DSVH giới để tôn vinh, giữ gìn tài sản quý giá nhân loại Ví dụ: Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng; Cao nguyên đá Đồng văn; Quần thể di tích 0,5 đ Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; Nhã nhạc cung đình Huế; Hội Gióng phù Đổng-Sóc Sơn; Văn hóa Cơng Chiêng Tây Ngun; khu di tích trung tâm hoàng thành Thăng Long – Hà Nội; Mộc triều Nguyễn; 82 bia tiến sĩ văn miếu Quốc tử giám… 0,5đ - Trách nhiệm công dân HS việc bảo vệ DSVH: 1,5đ + Giữ gìn đẹp DSVH địa phương 0,25đ + Đi tham quan tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa 0,25đ + Khơng vứt rác bừa bãi có hành vi làm nhiễm mơi trường khu di tích + Tố giác kẻ ăn cắp di vật, cổ vật, bảo vật, xâm phạm trái phép đất đai khu 0,25đ di tích + Tích cực tham gia lễ hội truyền thống địa phương + Tơn trọng, học hỏi tinh hoa, văn hóa dân tộc khác giới để làm phong phú cho sắc văn hóa dân tộc mình, giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu (4.0 điểm): - Khái niệm: Pháp luật quy tắc xử chung, có tính bắt buộc, Nhà nước ban hành, Nhà nước đảm bảo thực biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế - Đặc điểm pháp luật: 0,5 đ 1,25đ + Tính quy phạm phổ biến: Các quy định pháp luật thước đo hành vi người xã hội, quy định khuôn mẫu, qui tắc xử chung mang tính phổ biến 0,5đ + Tính xác định chặt chẽ: Các điều luật quy định rõ ràng, xác, chặt chẽ, thể văn pháp luật 0,25đ + Tính bắt buộc (cưỡng chế): Pháp luật Nhà nước ban hành mang tính quyền lực Nhà nước, bắt buộc người phải tuân theo, vi phạm bị Nhà nước xử lí theo quy định 0,5đ - Vai trò pháp luật: + Pháp luật cơng cụ để thực quản lí Nhà nước, quản lí xã hội, quản lí kinh tế; giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội + Là phương tiện để phát huy quyền làm chủ cơng dân, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, đảm bảo công xã hội 0,5đ 0,25đ 0,25đ - Giống nhau: Đạo đức Pháp luật có quan hệ chặt chẽ với nhau, thực quy tắc chung xã hội; thực chức điều chỉnh hành vi người, làm cho 0,5đ quan hệ XH tốt đẹp, có trật tự, kỷ cương 1,25đ - Khác nhau: Đạo đức Pháp luật Cơ sở hình thành Đúc kết từ thực tiễn sống nguyện vọng nhân dân qua nhiều hệ Do Nhà nước ban hành 0,25đ Hình thức thể Thông qua câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn, châm ngôn Các văn pháp luật, luật điều luật 0,5đ Biện pháp thực Tự giác, thông qua tác động dư luận xã hội lên án, khuyến khích, khen, chê… Bằng tác động Nhà nước thông qua giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế 0,5đ Câu (3,5 điểm): - Khái niệm + Năng động tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm + Sáng tạo: say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo giá trị vật chất tinh thần tìm cách giải mà khơng bị gò bó, phụ thuộc vào có - Ý nghĩa động, sáng tạo: + Năng động, sáng tạo phẩm chất cần thiết người lao động xã hội đại Nó giúp người vượt qua khó khăn thử thách, ràng buộc hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt mục đích đề cách nhanh chóng tốt đẹp + Nhờ động, sáng tạo mà người làm nên kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho thân, gia đình đất nước - Cách rèn luyện: (HS diễn đạt nhiều cách khác Giám khảo linh hoạt cho điểm) phải nêu ý sau: + Nhận thức phẩm chất động, sáng tạo tự nhiên mà có, mà cần phải rèn luyện tính siêng năng, kiên trì sống + Học sinh phải có ý thức học tập tốt, có phương pháp học tập phù hợp tích cực áp dụng kiến thức, kĩ học vào thực tiễn sống; khắc phục thói quen ỷ lại, dựa dẫm, bị động hay bảo thủ, trì trệ… + Ln đặt câu hỏi trước hành động làm tốt hơn; có cách làm tốt khơng; tập thói quen đánh giá hiệu cơng việc đề yêu cầu cao hơn; kiên nhẫn, say mê, có nghị lực vượt qua hồn cảnh để đạt mục đích 1,0 đ 0,5đ 0,5đ 1,0 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ Câu (3,5 điểm): - Khái niệm: Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc trân trọng, bảo vệ, giữ gìn để truyền thống khơng bị phai nhạt theo thời gian, mà ngày phát triển phong phú hơn, sâu đậm - Chúng ta phải kế thừa phát huy truyền thống dân tộc vì: + Truyền thống tốt đẹp dân tộc tài sản vơ q giá, góp phần tích cực vào q trình phát triển dân tộc cá nhân Vì phải bảo vệ, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc để góp phần giữ gìn sắc dân tộc Việt Nam + Đối với cá nhân, việc kế thừa, phát huy truyền thống giúp ta dễ dàng hòa nhập cộng đồng dân tộc, phát triển nhân cách sở tiếp thu giá trị truyền thống giá trị đại - Cơng dân nói chung, học sinh nói riêng cần phải: + Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp dân tộc lĩnh vực Tự hào, trân trọng, bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp dân tộc + Lên án, ngăn chặn hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc + Học tập, làm theo truyền thống tốt đẹp quê hương, đất nước + Bồi dưỡng niềm say mê học tập để phát huy truyền thống hiếu học, kính trọng, lễ phép, lời thầy cô giáo 0.5 đ 1.5đ 1,0đ 0,5đ 1,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ + u lao động, khơng ngừng tìm hiểu truyền thống tốt đẹp quê hương, đất 0,25đ nước + Sống ứng xử phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống 0,25đ Câu 6.(2.0điểm): - Trong trường hợp ông Q tố cáo pháp luật - Vì ơng thực quyền tố cáo công dân là: Báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật cán Ủy ban nhân dân huyện - Đơn tố cáo ông Q gửi đến địa chỉ, người có thẩm quyền giải tố cáo, theo quy định luật khiếu nại tố cáo 0,5đ 1.0đ 0.5đ ĐỀ SỐ C©u : ( ®iĨm ) Em h·y cho biÕt nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông Nguyên nhân chủ yếu? Tr li: * Những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông Các ph-ơng tiện tham gia giao thông ngày nhiều Nhiều ph-ơng tiện tham gia giao thông tuyến đ-ờng Hệ thống đ-ờng sá h- hỏng xuống cấp Quản lý giao thông nhà n-ớc hạn chế ý thức chấp hành pháp luật giao thông ng-ời điều khiển ch-a tốt, thiếu hiểu biết ( 0,5 điểm ) * Do ý thøc cña ng-êi tham gia giao thông: Coi th-ờng pháp luật thiếu hiểu biết pháp luật trật tự an toàn giao thông Câu : ( điểm ) Vì phải bảo vệ môi tr-ờng tài nguyên thiên nhiên? Là công dân học sinh em phải làm để góp phần bảo vệ môi tr-ờng? Tr li: * Phải bảo vệ môi trờng, tài nguyên thiên nhiên: - Môi tr-ờng tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đời sống ng-ời, tạo sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cho ng-ời ph-ơng tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần - Hiện môi tr-ờng tài nguyên bị ô nhiễm, bị khai thác bừa bãiđiều ảnh h-ởng lớn đến điều kiện sống, sức khoẻ, tính mạng ng-ời - Bảo vệ môi trêng tèt ng-êi míi cã thĨ t¹o mét sống tốt đẹp, bền vững, lâu dài ( 1,5 điểm ) * Trách nhiệm công dân học sinh: - Tuyên truyền, nhắc nhở ng-ời thực qui định pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi tr-ờng - Nếu thấy t-ợng làm ô nhiễm môi tr-ờng phải nhắc nhở, báo cho quan có thẩm quyền trừng trị nghiêm khắc kẻ cố tình huỷ hoại môi tr-ờng - H-ởng ứng tết trồng cây, tham gia thi, phong trào bảo vệ môi tr-ờng Câu : ( điểm ) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm sau: a, Cộng đồng dân c- toàn thể ng-ời ( )trong khu vực lãnh thổ đơn vị hành chính( ) thành khối, họ có ( ) và( )với để cùng( )lợi ích lợi ích chung b, Xây dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân c- làm cho đời sống văn hoá.(1)ngày ( )phong phú nh- giữ gìn trật tự an ninh,vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan mổi tr-ờng đẹp; xây dựng tình (3); xóm giềng; trừ( )tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan tích cực phòng, chèng c¸c ……( )……x· héi Trả lời: a, §iÒn theo thø tù: ( ) Sinh sèng; ( ) gắn bó; ( ) liên kết; ( ) hợp tác ; ( ) thực b, ( )Tinh thần; ( ) lành mạnh; (3 ) đoàn kết; ( ) phong tục; (5 ) tệ nạn Câu : (4 điểm ) Bằng kiến thức học hiểu biết thực tế mình, em làm rõ : a, Vì phải phòng chống tệ nạn xã hội? b, Pháp luật có qui định nh- phòng chống tệ nạn xã hội? c, Là công dân học sinh, em cần phải làm để phòng chống tệ nạn xã hội? Tr li: - Tệ nạn xã hội t-ợng xã hội bao gồm hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội vi phạm đạo đức, pháp luật có nhiều tệ nạn xã hội,nh-ng nguy hiểm tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm ( 0,25 điểm ) - Tệ nạn xã hội ảnh h-ởng xấu đến sức khoẻ, tinh thần đạo đức ng-ời làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội suy thoái giống nòi dân tộc ( 0,5 điểm ) - Các tệ nạn xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với Cái dẫn đến kia, lúc ng-ời xã hội Ma tuý, mại dâm đ-ờng ngắn làm lây truyền HIV/DIDS Một bệnh vô nguy hiểm ( 0,25 điểm ) b, Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật n-ớc ta qui định: ( điểm ) ( SGK trang 35 ) - Cấm đánh bạc d-ới hình thức nào.( 0,25 điểm ) - Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển ( 0,5 điểm ) - Nghiêm cấm hành vi mại dâm ( 0,25 điểm ) - Trẻ em không đ-ợc đánh bạc ( điểm ) c, Nhiệm vụ công dân học sinh : ( điểm ) Chúng ta phải sống giản dị, lành mạnh,biết giữ giúp để không sa vào tệ nạn xã hội Cần tuân theo qui định pháp luật tích cực tham gia hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội nhà tr-ờng địa ph-ơng Câu : ( điểm ) a, Vì cần phải hợp tác quốc tế? Hãy nêu ví dụ hợp tác quốc tế lĩnh vực bảo vệ môi tr-ờng, chống đói nghèo, phòng chống HIV/AIDS b, Có ý kiến cho truyền thống đánh giặc dân tộc ta có truyền thống đáng tự hào đâu thời đại mở cửa hội nhập nay, truyền thống dân tộc không quan trọng Em có đồng ý với ý kiến không? Vì sao? Tr li: a, ( 2,5 điểm ) * Trong bối cảnh giới đứng trớc vấn đề xúc có tính toàn cầu ( bảo vệ môi tr-ờng, hạn chế bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, phòng ngừa đẩy lùi bệnh hiểm nghèo) mà không quốc gia, dân tộc riêng lẻ tự giải hợp tác quốc tế vấn ®Ị quan träng vµ tÊt u (1 ®iĨm ) * Ví dụ hợp tác quốc tế : - Bảo vệ môi tr-ờng : Tham gia ngày trái đất tổ chức vào 22/4 hàng năm với nội dung thiết thực bảo vệ môi tr-ờng ( 0,5 điểm ) - Chống đói nghèo : Ch-ơng trình l-ơng thực giới WFP ( 0,5 ®iĨm ) - Chèng HIV/ AIDS : ( 0,5 điểm ) + Ch-ơng trình kiểm soát ma tuý liên hợp quốc Việt Nam ( UNDCP ) + Ngày /12 hàng năm : Ngày giới phòng chống HIV/ AIDS b, ( 3,5 điểm ) - Không đồng ý với ý kiến Đó thái độ thiếu tôn trọng, phủ nhận, xa rời truyền thống dân tộc ( 0,5 điểm ) - Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào Ngoài truyền thống yêu n-ớc chống giặc ngoại xâm có truyền thống : Đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học,tôn s- trọng đạo, hiếu thảo, truyền thống văn hoá, nghệ thuật ( ®iĨm ) - Trun thèng tèt ®Đp cđa dân tộc ta vô quí giá, góp phần tích cực vào trình phát triển dân tộc, cá nhân + Mỗi dân tộc muốn phát triển cần có giao l-u với dân tộc khác Trong trình giao l-u đó, dân tộc cần tiếp thu tinh hoa dân tộc khác mà giữ đ-ợc sắc riêng Đó yếu tố làm nên riêng của, sắc dân tộc Hiện n-ớc ta đổi mới, thời kì mở cửa giao lu- réng r·i víi thÕ giíi, nÕu chóng ta kh«ng chó ý giữ gìn truyền thống,bản sắc dân tộc, chạy theo lạ, coi th-ờng xa rời giá trị tốt đẹp bao đời nay, có nguy đánh sắc dân tộc ( 1,25 điểm ) + Đối với cá nhân, kế thừa phát huy truyền thống dân tộc giúp ta dễ dàng hoà nhập với cộng đồng dân tộc ( 0,25 điểm ) Chúng ta phải bảo vệ, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, lên án, ngăn chặn hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc ( 0,5 điểm ) Câu : ( điểm ) An 15 tuổi xe máy phân khối lớn Do phóng nhanh, v-ợt ẩu An đâm vào bác Ba ng-ợc chiều làm bác Ba bị th-ơng Hoảng sợ An phóng xe bỏ chạy bất chấp đèn đỏ Nh-ng chiến sĩ cảnh sát giao thông đuổi kịp giữ An lại Em h·y : a, NhËn xÐt hµnh vi cđa An b, Chỉ vi phạm An c, Cho biÕt tr¸ch nhiƯm cđa An, bè mĐ An ? d, Từ đó, cho biết pháp luật phải có qui định trật tự an toàn giao thông Tr li: a, Hành vi An vi phạm pháp luật ( 0, 25 điểm ) b, Các vi phạm An : ( điểm ) - Ch-a đủ tuổi để sử dụng xe máy có phân khối lớn - V-ợt đèn đỏ - Đi sai phần đ-ờng qui định - Đi xe với tốc độ không qui định c, * Trách nhiệm An : ( 1,25 điểm ) + Xin lỗi bác Ba bác tới bệnh viện + Báo cho bố mẹ biết để chăm sóc, bồi th-ờng sức khoẻ cho bác Ba * Trách nhiệm bố mẹ An : Phải chịu sử phạt hành hành vi tr-ớc quan pháp luật Đồng thời có trách nhiệm giáo dục An thực qui định pháp luật tham gia giao thông d, Pháp luật phải có qui định trật tự an toàn giao thông nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho ng-ời ph-ơng tiện l-u thông đ-ờng Bởi tất ng-ời, dù hay điều khiển ph-ơng tiện cần tuân theo để tránh hậu đáng tiếc xảy ( 0,5 điểm ) S Câu Câu a b C©u a b C©u Néi dung a Hãy trình bày nguyên tắc chế độ hôn nhân Việt Nam b Thế tảo hôn, ng-ời dòng máu trực hệ, ng-ời có họ phạm vi ba đời? - Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, vợ, chồng, vợ chồng bình đẳng - Hôn nhân công dân Việt Nam dân tộc, tôn giáo, ng-ời theo tôn giáo với ng-ời không theo tôn giáo, công dân Việt Nam với ng-ời n-ớc đ-ợc tôn trọng đ-ợc pháp luật bảo hộ - Vợ chồng có nghĩa vụ thực sách dân số kế hoạch hoá gia đình - Tảo hôn: Là kết hôn tr-ớc tuổi pháp luật quy định - Những ng-ời dòng máu trực hệ là: Cha, mẹ con; ông, bà cháu nội cháu ngoại - Những ng-ời có họ phạm vi đời là: Những ng-ời gốc sinh ra: cha, mẹ đời thứ nhất; anh chị em cha mĐ, cïng cha kh¸c mĐ, cïng mĐ kh¸c cha đời thứ hai; anh chị em con bác, cô, cậu, dì đời thứ ba * Tình huống: Ngày Chủ nhật, Nam đến rủ Tuấn cổ vũ cho phong trào phòng chống tế nạn xã hội liên đội tr-ờng tổ chức Tuấn từ chối với lý do: Đó việc xã hội tham gia làm cho thời gian häc tËp * Hái: a Em cã nhËn xÐt g× vỊ viƯc lµm cđa Nam vµ sù tõ chèi cđa Tn? b NÕu lµ Nam em sÏ øng xư nh- tr-ờng hợp trên? - Nam: ng-ời có tinh thần trách nhiệm tích cực với hoạt động tập thể, hoạt động trị xã hội - Tuấn: thiếu tinh thần trách nhiệm thể lối sông ích kỉ - Không đồng tình với cách xử cđa Tn - Gi¶i thÝch cho Tn hiĨu ý nghÜa việc tham gia hoạt động (đối với thân, tập thể) - Động viên, thuyết phục bạn tham gia Trong xu hội nhập nay, hợp tác quốc tế vấn đề tất yếu quốc gia, dân tộc giới Việt Nam ví dụ điển hình cho xu Bằng vốn hiểu biết mình, em làm rõ nhận định - Trình bày rõ ràng, mạch lạc, logic - Làm rõ đ-ợc tính tất yếu: Bất quốc gia dân tộc phải tham gia không tụt hậu - Lợi ích: + Cộng đồng giới: Giải vấn đề xúc có tính toàn cầu, làm Điểm 3.0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 5,0 0,5 0,5 0,5 Câu a b Câu phong phú thêm văn hoá nhân loại + Việt Nam: * Học hái kinh nghiƯm, tiÕp thu thµnh tùu khoa häc – kĩ thuật * Thu hút vốn đầu t-, giải việc làm * Nâng cao vị Việt Nam trªn tr-êng quèc tÕ - Thùc tÕ chøng minh ë Việt Nam: + Đảng, nhà n-ớc ta coi trọng vấn đề thể chủ tr-ơng, sách + Thành tựu: * Việt Nam gia nhập tổ chức quốc tế nh-: ASEAN, WTO * Hợp tác lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục - Liên hệ thân: Ra sức học tập, hợp tác với ng-ời học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày * Tình huống: Năm An 12 tuổi, học lớp Nhà An gần sở sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc ông Tâm làm chủ Đã nhiều lần An chứng kiến cảnh sở xả chất thải độc hại xuống dòng sông cạnh đó, gây ô nhiễm nặng nề Dù bất bình với việc làm nh-ng An dự đủ tuổi để thực hiƯn qun tè c¸o hay ch-a * Hái: a Theo em An có quyền tố cáo hành vi gây ô nhiễm môi tr-ờng ông Tâm hay không? Nếu có, An thực cách nào? b Nêu điểm khác quyền khiếu nại quyền tố cáo - An có quyền tố cáo hành vi Vì pháp luật quy định tất công dân có quyền tố cáo - Nam thùc hiƯn b»ng c¸ch: + Trùc tiÕp: B¸o c¸o víi quan chức + Gián tiếp: Gửi đơn th- phản ảnh qua ph-ơng tiện thông tin đại chúng Quyền Khiếu nại Tố cáo Nội dung Công dân từ 18 tuổi trở lên - Ng-ời thực Tất ng-ời ng-ời đại diện Các định hành Tất hành vi vi - Đối t-ợng hành vi hành phạm pháp luật Các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại Quyền lợi ích hợp pháp - Cơ sở đe doạ gây thiệt hại thân bị xâm phạm đến lợi ích ng-ời Xử lí , ngăn chặn kịp Khôi phục quyền lợi ích - Mục đích thời hành vi vi phạm hợp pháp thân pháp luật Trải qua nghìn năm lịch sử, nhân dân ta hun đúc nên nhiều truyền thống quý báu, xây dựng nên văn hiến Việt Nam Một truyền thống quý báu đáng tự hào dân tộc ta đoàn kết, t-ơng trợ Em giới thiệu truyền thống - Trình bày mạch lạc, rõ ràng, logic 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 0,5 Câu - Nêu đ-ợc khái niệm đoàn kết, t-ơng trợ - Thể nét đẹp văn hóa ng-ời Việt Nam - Lấy đ-ợc dẫn chứng: + Tr-ớc đây: Trong đấu tranh giải phóng dân tộc + Hiện nay: Các phong trào ủng hộ ng-ời nghèo - Nêu đ-ợc giá trị truyền thống: Tạo nên sức mạnh để v-ợt qua khó khăn - Lên án biểu tiêu cực nh-: chia rÏ, cơc bé, bÌ ph¸i lèi sèng Ých kØ - Xác định đ-ợc trách nhiệm thân: Đoàn kết với bạn bè, quan tâm giúp đỡ ng-ời khác Từ năm 2008, Bộ Giáo dục Đào tạo phát động phong trào thi đua lớn tr-ờng phổ thông Em cho biết phong trào thi đua gì? Em biết nội dung phong trào thi đua đó? - Phong trào Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực - Nêu đ-ợc năm nội dung: + Xây dựng tr-ờng, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn + Dạy học có hiệu quả, phù hợp + Rèn luyện kỹ sống cho học sinh + Tổ chức hoạt động tập thể vui t-ơi, lành mạnh + Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,5 0,5 ĐỀ SỐ Câu Nội dung Anh (chị) cho biết để dạy tốt 13: Quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế (chương trình mơn GDCD lớp 9) người giáo viên cần nắm vững nội dung nào? Cần nắm kiến thức: - Kinh doanh hoạt động sản xuất, dịch vụ trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận - Nắm Điều Luật Doanh nghiệp: Kinh doanh việc thực một, số tất công đoạn trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi - Quyền tự kinh doanh quyền cơng dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề quy mô kinh doanh - Ở nước ta nay, quyền tự kinh doanh có ý nghĩa quan trọng: có nhiều thành phần kinh tế hình thức tổ chức kinh tế phong phú, đa dạng tạo điều kiện cho cơng dân có khả lựa chọn thích hợp để tự tổ chức sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, tạo việc làm, nâng cao đời sống - Người kinh doanh phải tuân theo quy định pháp luật quản lý nhà nước phải kê khai số vốn, kinh doanh ngành, mặt hàng ghi giấy phép, không kinh doanh lĩnh vực mà Nhà nước cấm thuốc nổ, vũ khí, ma tuý, mại dâm - Thuế phần thu nhập mà công dân tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho công việc chung như: an ninh, quốc phòng - Cần nắm số loại thuế nay: thuế nhà đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân Điểm 4.0 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 10 c - Câu “ Hồ nhập khơng hồ tan” quan điểm trình hội nhập quốc tế Được hiểu sau: + Trong xu hội nhập, hợp tác quốc tế ngày sâu rộng,chúng ta muốn phát triển phải có giao lưu với dân tộc khác,với nên văn hoá khác, Trong q trình giao lưu đó, dân tộc ta tiếp thu tinh hoa văn hoá thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến nhân loại hồ nhập (2đ) +Tuy nhiên q trình ln biết kế thừa, gìn giữ phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, khơng đánh sắc riêng mình,khơng bị đồng hố dân tộc khác (2đ) Câu 2: (8 điểm) Đây đề mở giám khảo linh hoạt việc chấm làm HS Cần đánh giá lực cảm nhận tổng hợp HS a HS trả lời việc học sinh làm viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em nhân dân vùng có chiến tranh; Tham gia vẽ tranh để phê phán chiến tranh ; Viết thư thăm hỏi đội bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo tổ quốc…(3 đ iểm, trả lời việc làm 1đ) b HS trả lời nhiều việc làm để quảng bá hình ảnh đất nước người Việt Nam thuyết trình, giới thiệu hình ảnh hay hát hát ca ngợi đất nước người Việt nam phải trình bày nội dung quảng bá sau: - Đất nước người Việt Nam có lịch sử dựng nước giữ nước hào hùng - Đất nước có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di sản văn hóa giới: Vịnh Hạ Long, động Phong Nha - Con người Việt Nam u nước, u hòa bình, dũng cảm, đồn kết, thông minh, cần cù, thân thiện, thông minh Điểm tối đa đ, tùy vào viết lực HS để giám khảo cho điểm Câu 3: (12 điểm) a Lợi ích việc học tập (2đ) Việc học tập người vô quan trọng Có học tập, có kiến thức, có hiểu biết, phát triển tồn diện, trở thành người có ích cho gia đình xã hội b Yêu cầu nêu được: * Mục đích học tập là: (3đ) - Học tập để trở thành ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người cơng dân tốt có ích cho gia đình xã hội (1.5đ) - trở thành người chân có đủ khả lao động để tự lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1.5đ) * Mục đích học tập sai là: (3đ) + Chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt (như điểm số…) mà khơng nghĩ đến điều quan trọng học để nắm vững kiến thức (1.5đ) + Chỉ nghĩ đến lợi ích, tương lai thân (như để có nhiều tiền, sống sung sướng…) (1.5đ) c Tình huống: (4đ) - Em khơng tán thành với suy nghĩ Đào (1đ) - Vì: + Học tập để có việc làm nhàn nhã mục đích học tập sai, tầm thường, nghĩ đến lợi ích thân (1,5đ) + Học tập không tương lai thân mà phải học tập tương lai dân tộc, phồn vinh đất nước (1,5đ) Câu 4: (12 điểm) a Nguyên nhân phổ biến gây nên vụ tai nạn giao thông nay: (4 đ) - Do ý thức người tham gia gia thông chưa tốt - Kém hiểu biết pháp luật ATGT biết không tự giác chấp hành - Cơ sở hạ tầng giao thông không đảm bảo( đường xấu hẹp, ) - Người tham gia giao thông đông, phương tiện giao thông không đảm bảo an tồn Trong ngun nhân phổ biến ý thúc người tham gia giao thông b Đặc điểm ý nghĩa loại biển báo giao thông: HS phải kể đầy đủ nội dung sau: (4 đ) + Biển báo cấm: Hình tròn, màu trắng có viền đỏ, hình vã màu đen thể điều cấm + Biển báo nguy hiểm: Hình tam giác đều, màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể điều nguy hiểm, cần đề phòng + Biển hiệu lệnh: Hình tròn, màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo điều phải thi hành 73 + Biển dẫn: Hình chữ nhật ( vuông) xanh lam- Báo định hướng cần thiết điều có ích khác + Biển báo phụ: Hình chữ nhật ( vng)- thuyết minh, bổ sung để hiểu rõ biển báo khác + Vạch kẻ đường +Hàng rào chắn, tường bảo vệ cọc tiêu c Ý nghĩa việc người thực nghiêm túc quy định an toàn giao thơng (4 đ) - Đảm bảo an tồn giao thơng cho cho người -Tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, gây hậu đau lòng cho cho người - Đảm bảo cho giao thông thơng suốt, tránh ùn tắc, gây khó khăn giao thông - Hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động xã hội Câu (6 điểm) - Điểm nhấn năm học: " Tăng cường văn hóa học đường giáo dục kỷ sống cho HS" (2,0 điểm) - HS trình trách nhiệm thân: ( 4,0 điểm); viẹc làm ( điểm) + Tiếp tục tìm hiểu nắm vững nội dung quy định HS: tiêu chí văn hóa học đường 20 tiêu chí GD kỷ sống cho HS + Lên kế hoạch thực tốt tiêu chí + Có thái độ phê phán bạn HS có hành vi vi phạm văn hóa học đường, khơng tích cực rèn kỷ sống + Tích cực tham gia hoạt động Nhà trường, Liên độ nhằm rèn luyện kỷ sống cho thân Đề số 30 Kú thi chän HSG lớp cấp huyện Phòng giáo dục đào tạo Đề thức Năm học 2009 - 2010 Đề thi môn: GDCD Lớp (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm có: 01 trang) Đề bài: Câu (7.0 điểm) Khi nãi vỊ lý t-ëng sèng Paven coocsaghin nãi: C¸i q ng-ời sống Đời ng-ời sống có lần Phải sống cho khỏi sót xa ân hận năm tháng sống hoài sống phí để nhắm mắt xuôi tay nói rằng: Tất đời ta, tất sức ta, ta hiến dâng cho nghiệp cao đẹp đời, nghiệp đấu tranh giải phóng loài ng-ời Lí t-ởng sống gì? Ng-ời có lí t-ởng sống cao đẹp ng-ời nh- nào? Em nêu vài ví dụ g-ơng niên Việt Nam sống có lý t-ởng phấn đấu cho lý t-ởng ? Em học đ-ợc điều họ ? Câu 2: (6.5 điểm) Hoà bình gì? Vì phải bảo vệ hoà bình, ngăn ngừa chiến tranh? Chúng ta cần phải làm để bảo vệ hoà bình, ngăn ngừa chién tranh? Câu 3: (4.5 điểm) Trong th- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21/12/ 2007 gửi thiếu nhi n-ớc có đoạn viết: Đối với tuổi trẻ, thời cơ, vận hội tạo điều kiện cho ng-ời học tập, cống hiến, tr-ởng thành; khó khăn thách thức lại môi tr-ờng cho ng-ời rèn luyện ý chí, lĩnh để v-ơn lên tự khẳng định, tự hoàn thiện thân Từ nhận định làm rõ trách nhiệm hệ trẻ giai đoạn 74 Câu 4: (2.0 điểm) Tình Bố Hà bị nhiễm HIV, Hà lo lắng th-ơng bố nên việc học tập ngày giảm sút Mai Lan rủ Hồng đến động viên, giúp đỡ gia đình Hà nh-ng Hồng bảo: Tất ng-ời bị nhiễm HIV có lối sống buông thả, tham gia tệ nạn xã hội Nếu gần gũi với họ bị lây nhiễm ảnh h-ởng đạo đức Em có đồng ý với ý kiến bạn Hồng tình không? Vì sao? HÕt Hä tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh Kú thi hcä sinh giỏi lớp cấp huyện Phòng giáo dục đào tạo Năm học 2009 - 2010 H-ớng dẫn chấm thi môn: GDCD Câu (7.0 điểm) Học sinh nêu đ-ợc + Lí t-ởng sống (lẽ sống) đích sống mà ng-ời khát khao muốn đạt ®-ỵc (1.0 ®iĨm) + Ng-êi cã lÝ t-ëng sèng cao đẹp ng-ời suy nghĩ hành động không mệt mỏi để thực lí t-ởng dân tộc, nhân loại, tiến thân xã hội, v-ơn tới hoàn thiện thân mặt, mong muốn cống hiến trí tuệ sức lực cho nghiệp chung (1.0 điểm) + Lí t-ởng cao đẹp niên ngày phấn đấu thực mục tiêu xây dựng n-ớc Việt Nam độc lập, dân giàu, n-ớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Tr-ớc mắt thực thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá, đại hoá theo định h-ớng xã hội chủ nghĩa (1.0 điểm) + Thanh niên học sinh phải sức học tập, rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất lực cần thiết nhằm thực lí t-ởng sống (1.0 điểm) - Nêu vài g-ơng sống có lí t-ởng cao đẹp (1.0 điểm) Tr-ớc g-ơng niên có lí t-ởng sống cao đẹp sẵn sàng hy sinh đất n-ớc nh-: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân - Hiện niên phấn đấu nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc nh-: Lê Thái Hoàn học sinh động, sáng tạo học tập mang lại nhiều thành tích xứng đáng; Lâm Xuân Nhật đạt thành tích lĩnh vực công nghệ thông tin (Học sinh nêu đ-ợc ví dụ khác cho điểm) - Em học tập đ-ợc tinh thần yêu n-ớc, xã thân độc lập dân tộc, động, sáng tạo, xác định ®óng lÝ t-ëng cho m×nh (1.0 ®iĨm) - Häc sinh liên hệ trách nhiệm công dân học sinh việc xác định lí t-ởng sống cao đẹp tinh thần phấn đấu cho lí t-ởng (1.0 điểm) Câu2: (6.5 điểm) Học sinh trình bày đ-ợc nội dung sau: - Hoà bình tình trạng chiến tranh hay xung đột vũ trang, mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng hợp tác quốc gia dân tộc, ng-ời với ng-ời, khát vọng toàn nhân loại (1.5 điểm) * Phải bảo vệ hoà bình, ngăn ngừa chiến tranh vì: 75 - Hoà bình mang lại sống bình, hạnh phúc ấm no, trẻ em đ-ợc học tập vui chơi (1.0 điểm) - Chiến tranh đem lại đau th-ơng, chết chóc, đói khát bệnh tật, trẻ em không đ-ợc học, thành phố, làng mạc bị tàn phá, thảm hoạ cho loài ng-ời (1.0 điểm) - Ngày nhiều khu vực giới xảy chiến tranh, xung đột vũ trang; ngòi nổ chiến tranh âm ỉ nhiều nơi hành tinh Vì ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình trách nhiệm tất quốc gia, dân tộc toàn nhân loại (1.0 điểm) - Việt Nam dân tộc yêu chuộng hoà bình phải chịu đựng nhiều đau th-ơng, mát qua chiến tranh vệ quốc để bảo vệ độc lập tự tổ quốc, nhân dân; hết thấu hiểu giá trị quý báu hoà bình (1.0 điểm) - Để bảo vệ hoà bình, cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng thân thiện ng-ời với ng-ời; thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác dân tộc quốc gia giới (1.0 điểm) Câu 3: (4.5 điểm) Trình bày đ-ợc ý sau: Trong giai đoạn tuổi trẻ đứng tr-ớc thời cơ, thách thức: *Thời cơ: + Xu thÕ héi nhËp ,sù ph¸t triĨn kinh tÕ - chÝnh trị xã hội đất n-ớc (1.0 điểm) *Thách thức: + Trình độ ngoại ngữ , cám dỗ , cạnh tranh , (0.5 điểm) * Trách nhiệm: (Mỗi ý cho 0.5 điểm) + Xác định lý t-ởng sống đắn, chủ động v-ợt qua khó khăn, thách thức + Tận dụng thời mà đất n-ớc, xã hội tạo cho tất ng-ời đặc biệt thiếu nhi + Ra sức học tập văn hoá, khoa học kỹ thuật, tu d-ỡng đạo đức, t- t-ởng trị + Có lối sống lành mạnh, rèn luyện kỹ năng, phát triển lực, có ý thức rÌn lun søc kh + TÝch cùc tham gia hoạt động trị xã hội, lao động sản xuất, xây dựng n-ớc ta thành n-ớc công nghiệp hoá, đại hoá + Liên hệ thân Câu 4: (2.0 điểm) Em không đồng ý với ý kiến Hà vì: - HIV lây qua 03 đ-ờng: Truyền máu, quan hệ tình dục bừa b·i, trun tõ mĐ sang (0.5 ®iĨm) - HIV không lây qua đ-ờng hô hấp Hà hiểu sai (0.5 điểm) - Nếu em Hoa em giải thích cho Hà rõ (1.0 điểm) + Nên đến nhà Nga chơi để động viên chị Nga + Nếu chị Nga có bị nhiễm HIV không nên phân biệt đối xử mà nên gần gũi, động viên chị gái Nga cho chị vơi bớt nỗi cô đơn, buồn tủi s 31 Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2008 - 2009 76 Đề thức Đề thi Môn: Giáo dục Công dân Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao ®Ị) Biet tin gi chua, vao day coi di Họ tên học sinh: Số báo danh: Phòng thi: http://nhatquang lan.xlphp.net/ C:\WINDOWS\ Đề hinhem.scrchua, vao điểm) day coi di Câu I: (2,0 http://nhatquang Em hiểu xây dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân c- ? Theo em, xây dựng nếp sống văn lan.xlphp.net/ hoá cộng đồng dân c- trách nhiệm tổ chức xã hội cá nhân ? unBiet tin gi vao day Câu II: chua, (4,0 điểm) coi di Dân chủ gì? Kỷ luật ? Mối quan hệ dân chủ kỷ luật ? http://nhatquang Câu III:lan.xlphp.net/ (3,0 điểm) a/ Biển báo hiệu giao thông đ-ờng gồm mÊy nhãm ? ý nghÜa cña tõng nhãm ? day coi di biển hiệu lệnh biển báo giao thông đ-ờng có kiểu biển, đ-ợc b/ Biển báo cấm http://nha đánh số thứ tự nh- ? tquangla n.xlphp.n Câu IV: (3,0 điểm) Vì bảoet/vệ môi tr-ờng tài nguyên thiên nhiên vấn đề xúc toàn cầu ? Là học sinh em làm để bảo vệ môi tr-ờng tài nguyên thiên nhiên ? Câu V: (4,0 điểm) Hiến pháp ? Từ thành lập n-ớc (9/1945) đến nay, nhà n-ớc ta ban hành Hiến pháp ? Vào năm nào? Mỗi Hiến pháp đời có ý nghĩa Cách mạng Việt Nam ? Câu VI: (4,0 điểm) Hợp tác ? Tại phải hợp tác quốc tế ? Quan điểm Đảng, Nhà n-ớc ta vấn đề nh- ? Là học sinh em cần phải làm để góp phần hợp tác quốc tế ? Thí sinh không làm vào tờ đề thi 77 Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Đáp án chấm thi học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2008 - 2009 Môn Giáo dục công dân Tổng điểm toàn bài: 20,0 điểm Nội dung trả lời Câu I: - Xây dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân c- làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày lành mạnh, phong phú nh- giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi tr-ờng đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan tích cực phòng chống tệ nạn xã hội - Xây dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân c- trách nhiệm Chính quyền, tổ chức trị, xã hội tất ng-ời cộng đồng dân c- Bản thân HS phải góp phần xây dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân c- nh-: Vệ sinh thôn, xóm; tuyên truyền ng-ời thực nếp sống văn hoá mới, phòng, chống tệ nạn xã hội vv Câu II: - Dân chủ ng-ời đ-ợc làm chủ công việc tập thể xã hội, ng-ời phải đ-ợc biết, đ-ợc tham gia bàn bạc, góp phần thực giám sát công việc chung tập thể xã hội có liên quan đến ng-ời, đến cộng đồng đất n-ớc - Kỷ luật tuân theo qui định chung cộng đồng tổ chức xã hội, nhằm tạo thống hành động để đạt chất l-ợng, hiệu công việc mục tiêu chung - Mối quan hệ: Dân chủ để ng-ời thể phát huy đ-ợc đóng góp vào công việc chung Kỷ luật điều kiện để đảm bảo cho dân chủ thực có hiệu Thực tốt dân chủ kỷ luật tạo thống cao nhận thức, ý chí hành động ng-ời tạo hội cho ng-ời phát triển nâng cao hiệu chất l-ợng lao động Câu III: a/ Biển báo hiệu giao thông đ-ờng gồm nhóm ý nghĩa: - Biển báo cấm: nhằm báo hiệu điều cấm hạn chế mà ng-ời sử dụng phải tuyệt đối tuân theo - Biển báo nguy hiểm: Để cảnh báo tình nguy hiểm xảy - Biển hiệu lệnh: Để báo hiệu lệnh phải thi hành - Biển dẫn: Để dẫn h-ớng điều cần biết - Biển phụ: Để thuyết minh, bổ sung loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh biển dẫn b/ Kiểu biển số thứ tự Điểm 2,0® 1,0® 1,0® 4,0® 1,0 ® 1,0 ® 2,0 ® 3,0đ 2,0đ 1,0đ - Biển báo cấm: có 40 kiểu, đ-ợc đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biĨn sè 140 - BiĨn hiƯu lƯnh: cã kiĨu, đ-ợc đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309 Câu IV: - Nêu k/n: + Môi tr-ờng toàn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh ng-ời có tác động đến đời sống, tồn tại, phát triển ng-ời thiên nhiên + Tài nguyên thiên nhiên cải vật chất sẵn có tự nhiên mà ng-êi cã thĨ khai th¸c, chÕ biÕn sư dơng phơc vơ cc sèng ng-êi - HiƯn m«i tr-êng tài nguyên thiên nhiên bị đe doạ chất thải nhà máy, xí nghiệp, công ty vv bëi sù thiÕu hiĨu biÕt vµ thiÕu ý thức ng-ời làm cho môi tr-ờng bị ô nhiễm nặng nề, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, thiên tai lũ lụt th-ờng xuyên xảy Vì 3,0đ 1,0 đ 1,0 đ 78 vậy, bảo vệ môi tr-ờng tài nguyên thiên nhiên trách nhiệm ng-ời toàn xã hội - Liên hệ: Hiểu giá trị môi tr-ờng tài nguyên thiên nhiên để có ý thức trách nhiệm bảo vệ Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi tr-ờng tài nguyên thiên nhiên nh-: Tham gia vệ sinh công cộng, trồng gây rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ động thực vật, thuỷ hải sản, nguồn n-ớc vv Tuyên truyền cho ng-ời xung quanh tích cực tham gia bảo vệ môi tr-ờng tài nguyên thiên nhiên Câu V: 1,0 đ 4,0đ - Hiến pháp đạo luật nhà n-ớc, cã hiƯu lùc cao nhÊt hƯ thèng ph¸p lt Việt Nam Mọi văn pháp luật khác đ-ợc xây dựng, ban hành sở qui định Hiến pháp, không đ-ợc trái với Hiến pháp 1,25đ - Từ thành lập n-ớc (8/1945) đến nay, nhà n-ớc ta ban hành bốn Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946; Hiến pháp năm 1959; Hiến pháp năm 1980; Hiến pháp năm 1992 1,25đ - Mỗi Hiến pháp đời đánh dấu thời kỳ, giai đoạn phát triển cách mạng Việt Nam, khẳng định thắng lợi đạt đ-ợc đồng thời đề ph-ơng h-ớng, đ-ờng lối xây dựng phát triển đất n-ớc thời kỳ 1,5đ Câu VI: - Hợp tác chung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ lẫn công việc, lĩnh vực mục đích chung - Thế giới đứng tr-ớc vấn đề xúc có tính toàn cầu nh-: Môi tr-ờng, dân số, đói nghèo, dịch bệnh vv mà không quốc gia, dân tộc riêng lẻ tự giải quyết, hợp tác quốc tế vấn đề quan trọng tất yếu - Quan điểm Đảng nhà n-ớc ta: Coi trọng tăng c-ờng hợp tác với n-ớc XHCN, n-ớc khu vực giới theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nhau, không dùng vũ lực đe doạ dùng vũ lực; bình đẳng có lợi; giải bất đồng tranh chấp th-ơng l-ợng hoà bình; phản đối âm m-u hành động gây sức ép, áp đặt c-ờng quyền Hiện n-ớc ta hợp tác có hiệu với nhiều quốc gia tổ chức quốc tế nhiều lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế vv - Là học sinh, từ cần rèn luyện tinh thần hợp tác với ng-ời xung quanh thông qua hoạt động học tập, vui chơi, lao động, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội tham gia viết thUPU quốc tÕ vv 4,0® 0,5® 1,0® 1,5® 1,0 Đề số 32 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP CẤP THCS NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - BẢNG A Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu (4,0 điểm) Trong buổi lao động trường, bạn học sinh lớp 9A đào hũ tiền vàng Hỏi : a Theo em, bạn học sinh lớp 9A có quyền sở hữu số tiền vàng khơng ?Vì ? b Trình bày hiểu biết em quyền sở hữu tài sản nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác ? 79 Câu ( 3,5 điểm) Có người cho rằng: Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ, dân tộc phải giữ nguyên vẹn không thay đổi điều Em có đồng ý với ý kiến khơng? Vì sao? Những việc làm em để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ, dân tộc? Câu (6,0 điểm) Lối sống “vô cảm” khiến trái tim người hóa thành sỏi đá Suy nghĩ em? Câu ( 4,5 điểm) Chị Hoa sinh ngày 01 tháng năm 1988, yêu anh Hà 21 tuổi người thơn Sau thời gian tìm hiểu u nhau, anh chị định tiến tới hôn nhân Ngày 01 tháng 02 năm 2016, hai người đến Ủy ban nhân dân xã để đăng ký kết quyền khơng đồng ý Hỏi: a Quyết định quyền xã hay sai Vì sao? b Trình bày điều kiện cấm kết hôn theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2014? Câu ( 2,0 điểm) Để tình bạn trở thành viên ngọc quý, em sẽ…? .Hết SỞ GD&ĐT NGHỆAN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP CẤP THCS NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN BẢNG A (Hướng dẫn chấm gồm trang) Câu Nội dung Trong buổi lao động trường, bạn học sinh lớp 9A đào hũ tiền vàng Điểm 4,0 Hỏi : a Theo em, bạn học sinh lớp 9A có quyền sở hữu số tiền vàng khơng ?Vì ? b Trình bày hiểu biết em quyền sở hữu tài sản nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác ? a Khơng Vì: - Số vàng không thuộc lĩnh vực sở hữu như: cải để dành b.Hiểu biết: - Khái niệm: Là quyền CD TS thuộc quyền SH Bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt - Các lĩnh vực sở hữu: + Thu nhập hợp pháp, cải để dành 0,5 0,5 0,5 0,25 80 +Nhà + TLSH, TLSX + Vốn tài sản khác - Nghĩa vụ tôn trọng: + Không xâm phạm tài sản người khác + Nhặt rơi trả lại + Khi vay nợ , mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong + Nhà nước công nhận, bảo hộ - Liên hệ thân: cần làm gì? Có người cho rằng: Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ, dân tộc phải giữ nguyên vẹn không thay đổi điều Em có đồng ý với ý kiến khơng? Vì sao? Những việc làm em để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ, dân tộc,? * Khơng đồng ý Vì: - Truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ, dân tộc giá trị tinh thần hình thành trình lịch sử lâu dài gia đình, dòng họ, dân tộc truyền từ hệ sang hệ khác - Mỗi gia đình, dòng họ, dân tộc có truyền thống tốt đẹp về… - Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ, dân tộc bảo vệ, giữ gìn để truyền thống khơng bị phai nhạt theo thời gian mà ngày phát triển phong phú, sâu đậm - Việc “ giữ nguyên vẹn” dừng lại việc kế thừa chưa phát huy 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 3,5 0,5 0,5 0,5 0,25 - Trong thực tế, cần phải học hỏi, tiếp thu làm phong phú truyền thống phù hợp thời đại có sức sống lâu dài Vd: … * Những việc làm: - Sưu tầm, tìm hiểu, tự hào -> tuyên truyền giá trị tốt đẹp truyền thống - Lên án, phê phán hành vi làm tổn hại đến truyền thống … - Có lối sống cách ứng xử phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống như: chăm học tập, trung thực Lối sống “vô cảm” khiến trái tim người hóa thành sỏi đá Suy nghĩ em? - Lối sống vô cảm thái độ thờ không cảm xúc với vật, tượng, trước nỗi đau khổ, bất hạnh người khác… - HS khẳng định: cách sống tiêu cực, đáng phê phán, ngược truyền thống đạo đức, mặt trái lối sống đại … - Thực trạng: + Đa số người biết quan tâm, chia sẻ.Tuy nhiên lối sống chiếm phận không nhỏ xã hội, tầng lớp , lứa tuổi nhiều hình thức, mức độ… +VD: thấy người bị nạn khơng giúp đỡ, thiếu quan tâm, thiếu hòa đồng với bạn bè, người thân… - Nguyên nhân: +KQ: mặt trái phát triển xã hội, cách giáo dục gia đình… + CQ: tính ích kỷ, nhận thức hạn hẹp, lệch lạc… - Hậu quả: + Với cá nhân: kết lao động, học tập giảm sút; ảnh hưởng nhân cách… 0,25 0,5 0,5 0,5 6,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 +Với gia đình: Sự gắn kết thành viên lỏng lẻo; không hạnh phúc… 81 0,5 + Với đất nước,xã hội: Làm niềm tin người người; mai truyền thống tương thân, tương dân tộc, xh phát triển, văn minh… 0,5 - Hành động: + Cá nhân: xây dựng mối quan hệ thân thiện với người; có tinh thần tương thân,tương ái; tham gia hoạt động tập thể, xã hội mang tính chất nhân đạo; đồng tình, cổ vũ tinh thần đồn kết, vị tha lên án, phê phán thói thờ ơ, vơ trách nhiệm … + Gia đình: Quan tâm, chăm sóc,u thương, gần gũi, chia sẻ lẫn nhau… 0,5 0,5 + Nhà nước, xã hội: Tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình người tốt, việc tốt hệ thống truyền thơng; tổ chức chương trình nhằm kết nối cộng đồng ; lên án thói thờ ơ; xử phạt hành vi vô cảm gây hậu xấu cho người… + Liên hệ thân: …… Chị Hoa sinh ngày 01 tháng năm 1988 yêu anh Hà 21 tuổi người thơn Sau thời gian tìm hiểu yêu nhau, anh chị định tiến tới hôn nhân Ngày 01 tháng 02 năm 2016, hai người đến Ủy ban nhân dân xã để đăng ký kết quyền khơng đồng ý Hỏi: a Quyết định quyền xã hay sai Vì sao? b Trình bày điều kiện cấm kết theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014? a Chính quyền xã Vì: - Theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015), nâng độ tuổi kết hôn: + Từ 18 tuổi trở lên nữ thành từ đủ 18 tuổi trở lên nữ + Từ 20 tuổi trở lên nam thành từ đủ 20 tuổi trở lên nam - Trong trường hợp chị Hoa chưa đủ 18 tuổi theo quy định pháp luật nên không đăng ký kết hôn 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 0,5 b Các điều kiện cấm kết hơn: - Trong trường hợp người có vợ ( chồng) - Người lực hành vi dân - Người dòng máu trực hệ - Người có họ phạm vi đời - Cha mẹ nuôi – nuôi; bố chồng - dâu - Khơng thừa nhận nhân đồng giới Để tình bạn trở thành viên ngọc quý, em sẽ…? - Xây dựng lối sống sáng, lành mạnh, thân thiện, hòa đồng… - Biết thông cảm, đồng cảm sâu sắc với bạn bè, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ - Chân thành, tin cậy, bình đẳng, có lòng nhân ái, vị tha…… - Ủng hộ, quý trọng người có ý thức xây dựng tình bạn đẹp, lên án,, phê phán hành vi xấu làm ảnh hưởng đến tình bạn sáng, lành mạnh… 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 82 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề số 33 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2015 - 2016 Môn: Giáo dục công dân – Lớp Thời gian làm bài: 150 phút (không kể giao đề) Câu (2.0 điểm) Điền vào chỗ trống () từ, cụm từ thích hợp để hồn thành số nội dung điều luật sau Luật giao thông đường năm 2008 Điều 35 Các hoạt động khác đường Không thực hành vi sau đây: a Họp chợ, mua, đường bộ; b Tụ tập đông người đường bộ; c ………………… súc vật đường bộ; d Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản đường bộ; đ Đặt biển quảng cáo đường bộ; Câu (3.0 điểm) Vì bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên vấn đề cấp thiết nay? Là học sinh, cần phải làm để bảo vệ mơi trường tài nguyên thiên nhiên địa phương em? Câu (3.0 điểm) Shakespeare nói: “Yêu người, tin vài người, đừng xúc phạm đến ai” Câu nói thể cho phẩm chất đạo đức tiêu biểu người Bằng kiến thức học, em làm bật phẩm chất đạo đức Câu (3.0 điểm) Vì hợp tác quốc tế vấn đề quan trọng tất yếu quốc gia, dân tộc giới? Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đảng Nhà nước ta tuân thủ theo nguyên tắc nào? Em hiểu quan điểm: “Hòa nhập khơng hòa tan” quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế? Câu (2.0 điểm) Nhà nước ta từ đời đến ban hành Hiến pháp? Đó Hiến pháp nào? Căn vào đâu để khẳng định: Hiến pháp đạo luật Nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất? Câu (4.0 điểm) Quan hệ hữu nghị dân tộc giới có ý nghĩa nào? Vì Đảng Nhà nước ta thực sách hòa bình, hữu nghị với dân tộc quốc gia giới? Công dân - học sinh cần phải làm góp phần xây dựng tình đồn kết, hữu nghị? Câu (3.0 điểm) Tình huống: Bố Hà bị nhiễm HIV, Hà lo lắng thương bố nên việc học tập ngày giảm sút Mai rủ Hồng đến động viên, giúp đỡ gia đình Hà Hồng bảo: Tất người bị nhiễm HIV có lối sống bng thả, tham gia tệ nạn xã hội Nếu gần gũi với họ bị lây nhiễm ảnh hưởng đạo đức 83 Em có đồng ý với ý kiến bạn Hồng tình khơng? Vì sao? Nếu em Mai tình em làm gì? Họ tên học sinh: .; Số báo danh: HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: Giáo dục công dân – Lớp Câu (2đ) Nội dung cần đạt Điền xác từ sau theo thứ tự: a bán hàng hóa b trái phép c Thả rơng d để vật khác đ đất (Mỗi câu phải điền đủ từ cụm từ GK cho điểm) (3đ) Cần đảm bảo ý sau : - Nêu khái niệm: + Môi trường toàn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người có tác động đến đời sống, tồn tại, phát triển người thiên nhiên + Tài nguyên thiên nhiên cải vật chất sẵn có tự nhiên mà người khai thác, chế biến sử dụng phục vụ sống người - Vai trò mơi trường tài nguyên thiên nhiên: + Môi trường Tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người, tạo nên sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cho người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần + Nếu môi trường lành, đẹp, đảm bảo cân sinh thái tạo điều kiện thuật lợi cho người đem hết khả để phát triển kinh tế, văn hố, xã hội, tạo cho người có phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức tinh thần + Nếu môi trường bị ô nhiểm, việc sử dụng tài ngun thiên nhiên khơng có kế hoạch gây cân sinh thái, làm cho môi trường bị suy thối ngun nhân gây mưa, bão, lũ lụt, hạn hán kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người đói nghèo, bệnh tật, thất học - Thực trạng môi trường tài nguyên thiên nhiên: Hiện môi trường tài nguyên thiên nhiên bị đe doạ chất thải nhà máy, xí nghiệp, cơng trình vv thiếu hiểu biết thiếu ý thức người làm cho môi trường bị ô nhiễm nặng nề, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy Vì vậy, bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên trách nhiệm người toàn xã hội - Liên hệ: + Hiểu giá trị môi trường tài nguyên thiên nhiên để có ý thức trách nhiệm bảo vệ + Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên như: Tham gia vệ sinh công cộng, trồng gây rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ động thực vật, thuỷ - hải sản, nguồn nước vv Tuyên truyền cho người xung quanh tích cực tham gia bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Biểu điểm 0,4đ 0,4đ 0,4đ 0,4đ 0,4đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 84 (3đ) Cần đảm bảo ý sau: - Khẳng định thể đức tính tơn trọng người khác Đó phẩm chất đạo đức cần thiết thời đại - Tôn trọng người khác đánh giá mức, coi trọng danh dự phẩm giá lợi ích người khác - Người biết tơn trọng người khác người khác tôn trọng lại Mọi người biết tơn trọng lẫn góp phần làm cho quan hệ xã hội sáng, lành mạnh tốt đẹp - Nêu hành vi thiếu tôn trọng người khác sống hàng ngày cần phê phán - Tầm quan trọng tôn trọng người khác lúc, nơi - Liên hệ trách nhiệm học sinh (3đ) Cần đảm bảo ý sau: - Hợp tác quốc tế vấn đề quan trọng tất yếu quốc gia, dân tộc giới Vì: - Hợp tác chung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ lẫn công việc, lĩnh vực mục đích chung - Hợp tác quốc tế vấn đề quan trọng tất yếu quốc gia, dân tộc giới giới đứng trước vấn đề xúc có tính tồn cầu (bảo vệ mơi trường, hạn chế bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, phòng ngừa đẩy lùi bệnh hiểm nghèo ) mà không quốc gia riêng lẻ tự giải - Trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đảng Nhà nước ta tuân thủ theo nguyên tắc: + Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn ven lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau, không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực + Bình đẳng có lợi + Giải bất đồng tranh chấp hòa bình + Phản đối âm mưu hành động gây sức ép, áp đặt cường quyền - Câu: “Hòa nhập khơng hòa tan” quan điểm trình hội nhập quốc tế Được hiểu sau: + Trong xu hội nhập, hợp tác quốc tế ngày sâu rộng, muốn phát triển phải có giao lưu với dân tộc khác, với văn hóa khác Trong q trình giao lưu đó, dân tộc ta tiếp thu tinh hoa văn hóa thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến nhân loại hòa nhập + Tuy nhiên q trình ln biết kế thừa, giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, khơng đánh sắc riêng mình, khơng bị đồng hóa dân tộc khác khơng hòa tan 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ - HS biết liên hệ tinh thần hợp tác học tập, lao động 0,5đ Cần đảm bảo ý sau: * Khái niệm Hiến pháp: Hiến pháp đạo luật Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao hệ thống pháp luật Việt Nam Mọi văn pháp luật khác xây dựng, ban hành sở quy định Hiến pháp, không trái với Hiến pháp * Nhà nước ta từ đời đến ban hành Hiến pháp: - Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1959 - Hiến pháp 1980 0,25 đ 0,25 đ 0,1 đ 0,1 đ 85 (2đ) - Hiến pháp 1992 - Hiến pháp 2013 * Có để khẳng định: Hiến pháp đạo luật Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao - Căn thứ nhất: + Hiến pháp sở tảng hệ thống pháp luật Các quy định Hiến pháp nguồn, pháp lý cho tất ngành luật + Luật văn luật phải phù hợp với tinh thần nội dung Hiến pháp Các văn pháp luật trái với Hiến pháp bị bãi bỏ - Căn thứ hai: + Việc soạn thảo, ban hành hay sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải tuân theo thủ tục đặc biệt, quy định điều 147 Hiến pháp + Điều 147: Chỉ Quốc hội có quyền sửa đổi Hiến pháp Việc sửa đổi Hiến pháp phải hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành 0,1 đ 0,1 đ 0,1 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ (4đ) (3đ) Cần đảm bảo ý sau: - Ý nghĩa quan hệ hữu nghị dân tộc giới: + Tạo hội điều kiện để nước, dân tộc hợp tác nhiều mặt (kinh tế, văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục…) + Tạo hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy chiến tranh - Đảng Nhà nước ta thực sách đối ngoại hòa bình hữu nghị dân tộc, quốc gia khác khu vực giới: + Quan hệ hữu nghị làm cho giới hiểu thêm đất nước, người, công đổi Việt Nam, đường lối sách Đảng Nhà nước ta + Giúp ta tranh thủ đồng tình ủng hộ hợ tác ngày rộng rãi giới Việt Nam - Cơng dân –học sinh: + Có trách nhiệm thể tình đồn kết hữu nghị với bạn bè người nước thái độ, cử chỉ, việc làm thân thiện sống ngày + Biết thể tình hữu nghị với người nước gặp gỡ, tiếp xúc tình có người nước ngồi đến thăm trường, giao lưu với bạn học sing quốc tế, có khách nước ngồi đến tham quan du lịch, tìm hiểu … + Có thái độ tơn trọng, thân thiện; sẳn sàng giúp đỡ, khơng kì thị xa lánh, chế nhạo ngơn ngữ, trang phục họ + Tích cực tham gia hoạt động đoàn kết hữu nghị nhà trường, địa phương tổ chức… Cần đảm bảo ý sau: * Không đồng ý với ý kiến bạn Hồng * Vì : - Khơng phải tất người bị nhiễm HIV có lối sống buông thả, tham gia tệ nạn xã hội mà nhiều nguyên nhân như: Bác sĩ bị lây nhiễm từ bệnh nhân, chiến sĩ công an bị lây nhiễm từ tội phạm - HIV/AIDS không lây nhiễm qua tiếp xúc thông thường (không lây qua đường hô hấp) - HIV lây qua 03 đường: Truyền máu, quan hệ tình dục bừa bãi, truyền từ mẹ sang 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 86 - Mỗi người cần có hiểu biết đầy đủ HIV/ AIDS để chủ động phòng tránh cho thân gia đình, khơng phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS gia đình họ * Nếu em Mai: + Em giải thích cho Hồng rõ bệnh HIV/AIDS + Khuyên Hồng nên đến nhà Hà chơi để động viên Bố Hà + Nếu Bố Hà có bị nhiễm HIV không nên phân biệt đối xử mà nên gần gũi, động viên Bố Hà cho Bố Hà vơi bớt nỗi cô đơn, buồn tủi 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 87 ... ®iĨm) Tõ 194 5 ®Õn n-íc ta ban hành Hiến pháp (1,0 điểm) Học sinh nêu đ-ợc: HP 194 6; HP 195 9; HP 198 0; HP 199 2 (0,5 điểm) Nếu nêu đ-ợc HP 199 2 đ-ợc sửa đổi, bổ sung năm 2001 Câu 2: (4,0 điểm) Tình... dung dạy học , PTDH mơn GDCD có nhiều loại, khơng sử dụng PTDH đại ĐMPPDH Đề thi học sinh giỏi lớp huyện N năm học 20 09 – 2010 có câu sau: “Tình huống: Trong học môn GDCD, cô giáo nêu vấn đề... phát động phong trào thi đua lớn tr-ờng phổ thông Em cho biết phong trào thi đua gì? Em biết nội dung phong trào thi đua đó? - Phong trào Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực - Nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: 33 de thi hoc sinh gioi gdcd lop 9, 33 de thi hoc sinh gioi gdcd lop 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay