SKKN Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn

23 30 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2018, 11:09

Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý ĐônMột số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Đất nước ta thời kỳ đổi mới, phát triển mạnh mẽ tất lĩnh vực đời sống xã hội Đòi hỏi cần có người vừa hồng, vừa chuyên nhân tố định tới vận mệnh tương lai đất nước ngành giáo dục đóng góp vai trò quan trọng, việc đổi giáo dục phổ thông, thay sách giáo khoa cấp học nhằm đáp ứng phù hợp với thực tiễn đặt Chất lượng hiệu giáo dục vừa mục tiêu phấn đấu vừa sở để đánh giá kết hoạt động Một vấn đề đặt công tác quản lý làm để nâng cao chất lượng hiệu giáo dục, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho người làm công tác quản lý để đảm bảo cho đổi giáo dục thành cơng Chính ngồi việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tìm giải pháp để nâng cao chất lượng học sinh giỏi công việc quan trọng đặt nhà trường, nhằm khẳng định vị trí nhà trường ngành giáo dục đào tạo Do nhận thức xác định rõ vai trò, nhiệm vụ công tác quản lý nhà trường nên thân trọng đổi mới, cải cách công tác quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực kế hoạch Mặc dù trường THCS Q Đơn nhiều khó khăn sở vật chất đóng địa bàn địa phương kinh tế gặp nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên tay nghề không đồng đều, năm gần thực tốt công tác cải tiến quản lý, nâng cao chất lượng học sinh giỏi nên nhà trường thu số thành công định Số lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng lên Xuất phát từ nguyên nhân thân lựa chọn đề tài nghiên cứu “Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn” Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường người làm cơng tác quản lí có trách nhiệm, thường xun lo toan, trăn trở làm để kết kì thi học sinh giỏi ngày tăng, giáo viên bồi dưỡng ln có tinh thần trách nhiệm cao ? Đó câu hỏi lớn đặt cho thân phân công nhiệm vụ quản lí cơng tác chun mơn trường THCS Quý Đôn Như đề tài mà nghiên cứu với mục tiêu tìm biện pháp, giải pháp tốt để nâng cao chất lượng học sinh giỏi nhà trường Thay đổi cách suy nghĩ giáo viên công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp giáo viên phân công bồi dưỡng học sinh giỏi có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức phấn đấu để đạt kết định công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 2.2 Nhiệm vụ đề tài Với đề tài “Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn”, nhiệm vụ chủ yếu giúp cho chất lượng học sinh giỏi nhà trường hàng năm tăng lên, thúc đẩy chất lượng giáo dục nhà trường ngày phát triển Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu biện pháp để tổ chức, đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 4.Giới hạn đề tài Trong đề tài tập trung vào cách tổ chức đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khuôn khổ trường THCS Quý Đơn Đề tài áp dụng có hiệu năm học 2015 - 2016; 2016 - 2017; 2017 - 2018 Đối tượng khảo sát học sinh giáo viên trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Thời gian nghiên cứu từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018 Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài chọn phương pháp nghiên cứu sau: + Phương pháp điều tra: Điều tra, khảo sát khó khăn, vướng mắc mà giáo viên gặp công tác bồi dưỡng học sinh giỏi + Phương pháp thống kê thực tiễn: Thống kê khó khăn vướng mắc giáo viên + Phương pháp tổng kết giáo dục: Đánh giá kết học sinh giỏi mức độ khó khăn vướng mắc giáo viên sau áp dụng đề tài nhà trường + Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo tài liệu, văn đạo cấp, nguồn Internet + Phương pháp trò chuyện, đàm thoại: Quan sát thái độ giáo viên thơng qua trò chuyện II Phần nội dung Cơ sở lý luận Xuất phát từ quan điểm đạo Đảng Giáo dục Đào tạo, thực chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn nay, ngành giáo dục tích cực bước đổi nội dung, chương trình, đổi phương pháp dạy học, đổi cơng tác quản lý giáo dục nâng cao chất lượng quản lý, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhằm hoàn thành mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Thực kế hoạch hàng năm Phòng Giáo dục Đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo chất lượng mũi nhọn hay chất lượng học sinh giỏi phải đầu tư cách thỏa đáng nhiệm vụ quan trọng nhiệm vụ năm học Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cách cụ thể, triển khai đến tất giáo viên để thực Đều thể muốn nâng cao chất lượng đại trà yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng mũi nhọn, công tác tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi đạo phải thực thường xuyên Thực trạng vấn đề nghiên cứu Nhà trường đóng địa bàn rộng, có học sinh phải 10km đến trường, số lượng học sinh dân tộc chiếm tỉ lệ cao 40% Trình độ dân trí thấp, nhiều phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học tập em Nguồn học sinh để chọn vào đội tuyển thấp nhiều so với trường khác địa bàn huyện Krông Ana nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học sinh giỏi Một thực trạng đáng quan tâm giáo dục nhà trường không đồng chất lượng giáo dục so với vùng có điều kiện tốt huyện Tỉ lệ học sinh giỏi thường tập trung khu vực đông dân với kinh tế - xã hội phát triển Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi mơn văn hóa cấp huyện, học sinh đạt giải nhà trường chiếm tỉ lệ thấp Nguyên nhân thực trạng xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan nằm tầm kiểm soát nhà quản lý giáo dục như: Cơ sở vật chất nhà trường, điều kiện kinh tế - xã hội, nhận thức nhân dân địa phương công tác giáo dục yếu tố chủ quan chưa có biện pháp đồng để khắc phục như: Cơ cấu giáo viên, chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng đầu vào, trang thiết bị dạy học Từ năm học trước công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn, từ công tác tuyển chọn học sinh môn bồi dưỡng, xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, quy trình bồi dưỡng giảng dạy, tài liệu bồi dưỡng, công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng, sử dụng kết kiểm định chưa quan tâm đạo thống cán quản lí nhà trường đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Vì kết chất lượng Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn học sinh giỏi thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Bên cạnh đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi nhiệt tình có trách nhiệm, song khơng giáo viên kinh nghiệm hạn chế, lúng túng việc chọn nội dung phương pháp bồi dưỡng Mặc dù có đạo Phòng GD&ĐT, cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường chưa quan tâm mức, mang tính chất bắt buộc, tùy vào khả năng, kinh nghiệm giáo viên bồi dưỡng, chưa có kế hoạch cụ thể đạo thống nhà trường, đặc biệt chưa đầu tư kinh phí, sở vật chất mức cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Đa số giáo viên không muốn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi với lý khơng có tài liệu, sức ép phải có học sinh giỏi đè nặng vai tâm trí người Thầy tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, đầu tư chuyên môn công sức bỏ tốn thời gian trí lực Bồi dưỡng học sinh giỏi bậc Trung học sở q trình mang tính khoa học nghiêm túc, khơng thể giao khốn cho giáo viên dạy bồi dưỡng, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi không vài tháng làm có kết quả, mà phải có tính chiến lược suốt bốn năm học bậc THCS Vì phải có đạo thống nhất, đồng đội ngũ cán quản lý nhà trường Trước thực trạng trên, kết học sinh giỏi cấp huyện nhà trường năm học 2014 - 2015 thấp Cụ thể: Học sinh giỏi VH cấp huyện: 09 học sinh (02 KK; 07 công nhận) IOE cấp huyện: 08 học sinh (01 KK; 07 cơng nhận) Violympic Tốn cấp huyện: 13 học sinh (01 giải ba; 03 KK; 03 công nhận) SKKN đầy đủ file: SKKN Full Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 10 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 11 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 12 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 13 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 14 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 15 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 16 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 17 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 18 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 19 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 20 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 21 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 22 Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Quý Đôn 23 ... : Trường THCS Lê Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý. .. số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức,. .. chức, đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi trường THCS Lê Quý Đôn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thương - Đơn vị : Trường THCS Lê Quý Đôn Đề tài: Một số biện pháp tổ chức, đạo nâng cao chất
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn, SKKN Một số biện pháp tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THCS Lê Quý Đôn, Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay