Sản xuất và tiêu thụ sắn

43 61 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2018, 17:51

Vùng Tây Nguyên là vùng có diện tích sắn lớn nhất nước trong đó có tỉnh Đăk Lăk. Krông Bông là một huyện của tỉnh Đắk Lắk có đặc điểm tự nhiên khí hậu đất đai và điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi cho sự phát triển của cây sắn. Thực tế cho thấy, sắn là cây dễ trồng, ít kén đất, vốn đầu tư ít, phù hợp với nhiều vùng sinh thái khác nhau và điều kiện kinh tế nông hộ, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân vùng khó khăn. Tuy nhiên, sắn hiện vẫn được trồng theo quảng canh, năng suất sắn có xu hướng giảm dần theo từng năm, năm 2014 năng suất sắn bình của huyện Krông Bông là 21,5 tấnha và đến năm 2015 chỉ còn 20,8 tấnha. Vậy là sau mỗi năm canh tác, năng suất sắn giảm 0,7 tấnha, nên cây sắn nếu không có cải tiến sẽ khó tồn tại. Việc nông dân mở rộng diện tích trồng sắn một cách tự phát đã làm sản lượng sắn tăng đột biến, sản phẩm nhiều lúc tiêu thụ không hết dẫn tới sắn bị ứ đọng, bị ép giá TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ SẮN CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG TỈNH ĐẮK LẮK Hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ ĐỨC NIÊM Nhóm học viên thực hiện: NGUYỄN THANH HÙNG VŨ THỊ HIỀN Đắk Lắk, 07/2018 PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Cây sắn lương thực quan trọng thứ ba sau lúa ngơ, có xu hướng tăng vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng núi trung du Bắc Bộ đặc tính đa Theo Bộ NN&PTNT, diện tích trồng sắn tồn quốc đạt 551,30 ngàn, ước tính sản lượng sắn nước năm 2015 đạt 10,7 triệu củ tươi, tăng 4,64% so với năm 2014 Trong số sản lượng sắn này, có triệu dùng để cung cấp cho nhà máy sản xuất tinh bột; số lại chế biến thành sắn lát khô (đạt khoảng 2,5 - 3,0 triệu sắn khô/năm) phục vụ xuất khẩu, chế biến thức ăn gia súc, nguyên liệu thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất cồn Vùng Tây Nguyên vùng có diện tích sắn lớn nước có tỉnh Đăk Lăk Krơng Bơng huyện tỉnh Đắk Lắk có đặc điểm tự nhiên khí hậu đất đai điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi cho phát triển sắn Thực tế cho thấy, sắn dễ trồng, kén đất, vốn đầu tư ít, phù hợp với nhiều vùng sinh thái khác điều kiện kinh tế nông hộ, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân vùng khó khăn Tuy nhiên, sắn trồng theo quảng canh, suất sắn có xu hướng giảm dần theo năm, năm 2014 suất sắn bình huyện Krông Bông 21,5 tấn/ha đến năm 2015 20,8 tấn/ha Vậy sau năm canh tác, suất sắn giảm 0,7 tấn/ha, nên sắn khơng có cải tiến khó tồn Việc nơng dân mở rộng diện tích trồng sắn cách tự phát làm sản lượng sắn tăng đột biến, sản phẩm nhiều lúc tiêu thụ không hết dẫn tới sắn bị ứ đọng, bị ép giá Trong công nghiệp chế biến, xuất thơ lớn phụ thuộc lớn vào thị trường có nhiều rủi do; tiêu thụ nước nhiều khó khăn, hạn chế Hơn sản xuất nơng dân mang tính phong trào, chạy theo thị trường, hợp đồng liên kết thiếu tính ổn định gây thiệt hại cho người sản xuất nhà máy chế biến Do để tìm hiểu rõ mặt thuận lợi cũng khó khăn việc sản xuất tiêu thụ sắn nông hộ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk định chọn đề tài: Sản xuất tiêu thụ sắn nông hộ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Thực trạng sản xuất sắn nông hộ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk - Tình hình tiêu thụ sắn nông hộ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển sản xuất tiêu thụ sắn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Lý thuyết sản xuất sắn 2.1.1.1 Khái niệm sản xuất nông nghiệp Sản xuất trình sử dụng lao động máy móc thiết bị để chuyển chi phí vật chất dịch vụ thành sản phẩm vật chất dịch vụ khác Tất hàng hóa dịch vụ sản xuất phải có khả bán thị trường có thu tiền không thu tiền 2.1.1.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp - Sản xuất nông nghiệp tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp: Ở đâu có đất lao động tiến hành sản xuất Điều kiện thời tiết khí hậu lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng… Trên địa bàn gắn chặt chẽ với điều kiện hình thành sử dụng đất (Vũ Đình Thắng, 2005) - Trong sản xuất nông nghiệp, ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu: Đất đai điều kiện cần thiết cho tất ngành sản xuất có nội dung kinh tế khác nhau, tư liệu sản xuất chủ yếu thay - Đối tượng sản xuất nông nghiệp thể sống: Các loại trồng phát triển theo quy luật sinh học định (sinh trưởng, phát triển diệt vong) Chúng nhạy cảm với yếu tố ngoại cảnh, thay đổi điều kiện thời tiết, khí hậu tác động trực tiếp đến phát triển diệt vong - Sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ cao: Đó nét đặc thù điển hình sản xuất nơng nghiệp, q trình sản xuất nơng nghiệp q trình sản xuất kinh tế xoắn xuýt với trình tái sản xuất tự nhiên, thời gian hoạt động thời gian sản xuất xen kẽ vào nhau, xong lại khơng hồn tồn trùn hợp nhau, sinh tính thời vụ nơng nghiệp Tính thời vụ nông nghiệp vĩnh cửu xóa bỏ được, sản xuất nơng nghiệp tìm cách hạn chế 2.1.1.3 Đặc điểm sản xuất sắn Sắn loại công nghiệp ngắn ngày, thời gian sinh trưởng đến 12 tháng, có nơi tới 18 tháng, tùy thuộc giống, vụ trồng, địa bàn trồng mục đích sử dụng, sắn thực thể sinh vật học nên chịu nhiều ảnh hưởng điều kiện tự nhiên + Sản xuất sắn mang tính thời vụ + Đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu thiếu, người sản xuất cần có kế hoạch sử dụng ruộng đất hợp lý có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao chất lượng đất đai, nhằm tăng suất, chất lượng trồng + Có chu kỳ sản xuất ngắn tiến hành ngồi trời Do phụ thuộc vào điều kiện tư nhiên chủ yếu + Sản xuất sắn tác động ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, đặc biệt điều kiện đất đai, khí hậu, nguồn nước, Do q trình sản xuất doanh nghiệp cần tính đến rủi ro xảy phải có kế hoạch dự phòng - Nhiệt độ: Cây sắn loại trồng có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Có khả thích ứng với biên độ rộng nhiệt độ từ 10-35oC - Độ ẩm: Sắn trồng thích nghi với điều kiện bán khô hạn, sắn cần độ ẩm đất đầy đủ chủ yếu trình trồng, sau nảy mầm chịu nhiều tháng khô hạn - Ánh sáng: Cây sắn cũng trồng nhiệt đới khác, trình sinh trưởng phát triển yêu cầu ánh sáng mạnh, trồng điều kiện chiếu sáng đầy đủ sắn cho suất cao - Nước: Sắn có khả chịu hạn, trình sinh trưởng phát triển sắn cũng có yêu cầu lượng nước định, giai đoạn đầu (thời kỳ mọc mầm con) Nếu thiếu nước sinh trưởng phát triển - Đất đai: Cây sắn trồng nhiều loại đất khác nhau, nhiên để sắn đạt suất cao cần chọn loại đất có tiêu chuẩn là: Tầng canh tác dày, không bị ngập úng, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng, độ pH: 6-7, có độ dốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Sản xuất và tiêu thụ sắn, Sản xuất và tiêu thụ sắn, Bảng 2.1: Tình hình xuất khẩu sản phẩm sắn và tinh bột sắn của Việt Nam, Bảng 3.1: Kết quả phân tổ theo địa bàn nghiên cứu, Bảng 4.4: Kết quả sản xuất sắn của các nông hộ trồng sắn, Bảng 4.6: Đối tượng tiêu thụ sắn của nông hộ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay