Tiểu luận kinh tế học tiền tệ ngân hàng

16 210 8
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2018, 08:33

Đại học Tài - Ngân hàng Hà Nội TIỂU LUẬN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ, NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG GVHD: PGS,TS Hoàng Trần Hậu HVTH: Hoàng Viết Thắng MSHV: 6002201270 Bình Phước, ngày 23 tháng 10 năm 2017 Mục lục Tài liệu tham khảo PHẦN I: GIỚI THIỆU VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI PHẦN II: LĨNH VỰC CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH (Financial Technology - Fintech) PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT TÀI LIỆU THAM KHẢO Clement, A 2016, Fintech Innovation: An Overview, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington D.C Fintech Australia 2016, Australia’s Fintech Ecosystem, Melbourne, Australia Fintech Meetup Viet Nam, Fintech Viet Nam Startups Report 2015 Frost and Sullivan 2016, The Fintech in Australia - Trends, Forecasts and Analysis 2015-2020, State Government of Australia Hong Kong Monetary Authority 2016, Development of a Fintech Ecosystem in Hong Kong Indonesia Financial Services Authority 2016, Developing Indonesia’s Fintech Ecosystem Monetary Authority of Singapore 2016, Fintech Regulatory Sandbox Guidelines SparkLabs Global Venture 2016, Fintech Industry Overview 2016 https://letstalkpayments.com/how-banks-are-joining-hands-with-fintech- firms-to-serve-customers/ 10 Các Báo cáo Đồn cơng tác Ngân hàng Nhà nước Singapore Hồng Kông PHẦN I GIỚI THIỆU VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kinh tế Tiền tệ Ngân hàng môn học nghiên cứu vận động hệ thống tài nói chung, vận động hệ thống ngân hàng nói riêng để tìm cho việc hoạch định sách tiền tệ tài khóa phủ kinh tế Thực chất cụ thể hóa mơn Kinh tế học vĩ mơ lĩnh vực cụ thể, quan trọng kinh tế lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng Các vấn đề cụ thể để cập đến môn học gồm: * Tiền tệ kinh tế mối liên hệ quan vận động tiền với tượng kinh tế (lạm phát, chu kỳ kinh doanh, thâm hụt ngân sách ) * Lãi suất biến số quan trọng có ảnh hưởng lớn tới tình trạng chung kinh tế * Hệ thống ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại với tư cách trung gian tài lớn ngân hàng trung ương quan quản lý điều hành sách tiền tệ * Thị trường tài bao gồm thành phần thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu * Mối quan hệ sách tiền tệ sách tài điều hành kinh tế vĩ mô Nhà nước Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (hay Cách mạng Công nghiệp 4.0) diễn mạnh mẽ hầu khắp lĩnh vực, phát triển ngày lớn mạnh cơng ty cơng nghệ tài (Fintech) Việt Nam giới biểu sinh động Cách mạng diễn lĩnh vực tài - ngân hàng, tạo giá trị cho người sử dụng xã hội Điều làm thay đổi dần tái định hình mơ hình hoạt động truyền thống ngân hàng Ở Việt Nam, lên cơng ty cung ứng dịch vụ trung gian tốn, chuyển tiền, cũng doanh nghiệp Fintech cung ứng dịch vụ cho vay hàng ngang (Peer-to-Peer Lending), gọi vốn (crowd-funding)… với sản phẩm/dịch vụ sáng tạo, nhiều tiện ích dựa tảng kỹ thuật số đòi hỏi Việt Nam cần sớm hoàn thiện hệ sinh thái Fintech nói chung khn khổ pháp lý lĩnh vực nói riêng, đảm bảo phát triển hài hòa hệ thống ngân hàng lĩnh vực Fintech, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đây lý chọn đề tài “ Một số đề xuất giải pháp quản lý lĩnh vực phát triển công nghệ Tài – Ngân hàng” PHẦN II LĨNH VỰC CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH (Financial Technology - Fintech) Khái qt về Fintech Lĩnh vực cơng nghệ tài (Financial Technology - Fintech) lĩnh vực mà nhiều công ty tận dụng sáng tạo, đổi công nghệ nhằm cung ứng giải pháp/dịch vụ tài đa dạng, hiệu tiện lợi với chi phí thấp so với dịch vụ tài truyền thống cung ứng định chế tài Đối tượng khách hàng cơng ty Fintech ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài truyền thống, người tiêu dùng cơng ty khởi nghiệp (start-ups) Theo báo cáo năm 2016 hoạt động Fintech toàn cầu SparkLabs Global Ventures1, công ty Fintech giới cung cấp dịch vụ nhiều lĩnh vực khác cơng nghệ ngân hàng, tốn, tài doanh nghiệp, tài cá nhân, loại tiền kỹ thuật số, dịch vụ thay dịch vụ lõi hệ thống tài - ngân hàng (alternative cores)… với sản phẩm/dịch vụ công nghệ đa dạng ví điện tử, cơng nghệ sổ phân tán (DLT) tảng blockchain, thương mại trực tuyến B2C, mPOS… (xem Bảng 1) Bảng – Một số sản phẩm, dịch vụ Fintech cung ứng STT Loại hình hoạt động Một số sản phẩm dịch vụ Cơng nghệ ngân hàng - Cơng cụ phân tích số liệu (Analytics) - Quản lý liệu - Quản lý quan hệ khách hàng - An toàn, bảo mật Thanh toán - Thương mại trực tuyến B2C - Thiết bị chấp nhận thẻ/ví di động - Chuyển tiền ngang hàng (P2P money transfer) - Các giải pháp tốn Tiền kỹ thuật số - Cơng nghệ blockchain - Bitcoin - Ví kỹ thuật số (digital wallets) - Các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Tài doanh nghiệp - Cho vay hàng ngang doanh nghiệp (P2P Business Lending) - Cấp hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp - Gọi vốn (crowfunding)2 Tài cá nhân - Cho vay tiêu dùng hàng ngang (P2P Consumer Lending) - Dịch vụ tư vấn tài tự động (Robo Advisors)3 - Quản lý tài cá nhân (Personal Finance Management) - Cho vay trả góp - Xếp hạng tín dụng Các dịch vụ thay dịch vụ lõi - Bảo hiểm sức khỏe/ô tô/tài sản thay - Ngân hàng kỹ thuật số Nguồn: Fintech Industry Overview 2016, SparkLabs Global Venture Trong lĩnh vực ngân hàng, phát triển mạnh mẽ công ty Fintech năm trở lại đây, đặc biệt lĩnh vực toán cho vay, cũng vấn đề nhiều ngân hàng thực quan tâm Tuy nhiên, cơng ty Fintech ngân hàng có ưu điểm riêng biệt mà hai bên khai thác lẫn Đối với công ty Fintech, việc tự sử dụng công nghệ đại để xây dựng giao diện thân thiện với người sử dụng mạnh trội Các công ty Fintech không sở hữu sở hạ tầng thị trường tài bản, đó, mục tiêu họ giúp người sử dụng có trải nghiệm tốt dịch vụ có ngân hàng Các cơng ty này, cũng làm tốt ngân hàng việc nắm bắt giá trị cốt lõi khách hàng từ lượng liệu lớn nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, nhanh (chẳng hạn lĩnh vực cho vay) Ngược lại, với công ty Fintech, ngân hàng giữ lợi cạnh tranh định, mối quan hệ từ lâu với khách hàng, hành lang pháp lý quy định cụ thể, chặt chẽ, kinh nghiệm quản trị rủi ro kết nối liên thông với hạ tầng thị trường tài nước quốc tế Điều quan trọng việc họ có am hiểu sâu sắc với hạ tầng tài hành để cung cấp dịch vụ tài tới khách hàng cách toàn diện, đầy đủ Do mạnh công ty Fintech điểm yếu ngân hàng ngược lại, nên ngày nay, ngân hàng công ty Fintech hướng tới việc hợp tác triển khai cung ứng dịch vụ tài nhằm tận dụng tốt lợi mà bên đối tác có Việc hợp tác xu hướng trội toàn giới nhiều hình thức khác nhau, hướng tới mục tiêu chung mang lại dịch vụ tài trải nghiệm tốt cho khách hàng (xem Hình 1) Hình – Các phương thức kết hợp giữa công ty Fintech ngân hàng * * * * * Mua lại công ty Fintech thiết lập quyền đầu tư Khởi động chương trình hỗ trợ công ty Fintech Hợp tác với công ty Fintech Thành lập công ty Fintech trực thuộc ngân hàng Nguồn: Medium.com Theo báo cáo SparkLabs, nay, toán lĩnh vực công ty Fintech đặc biệt trọng việc ứng dụng công nghệ lĩnh vực mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng Trong năm 2015, lượng giao dịch toán kỹ thuật số chiếm tỷ trọng lớn (93,6%) so với lĩnh vực khác tài doanh nghiệp tài cá nhân Tuy nhiên, báo cáo cũng dự báo năm tới, giao dịch Fintech mảng tốn sẽ có chiều hướng giảm đi, nhường chỗ cho dịch vụ khác thuộc lĩnh vực tài cá nhân tài doanh nghiệp cho vay doanh nghiệp, cho vay cá nhân, đầu tư tự động (xem Biểu 1) Biểu –Lượng giao dịch toàn cầu giao dịch kỹ thuật số Nguồn: Statista 2015 Tình hình phát triển Fintech Việt Nam: Qua nghiên cứu ban đầu, lĩnh vực Fintech Việt Nam còn mẻ với khoảng 36 công ty hoạt động lĩnh vực này, đó, phần lớn tập trung vào mảng tốn Hiện nay, có nửa doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech Việt Nam cung cấp cho người tiêu dùng công cụ toán trực tuyến (như Moca, Payoo,VinaPay, MoMo ), cung ứng giải pháp toán kỹ thuật số POS/mPOS Bên cạnh loại hình Fintech trên, Việt Nam còn có số doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động lĩnh vực khác gọi vốn (FundStart, Comicola, Betado hay FirstStep ), dịch vụ cho vay trực tuyến (LoanVi), quản lý liệu tài cá nhân (BankGo, Moneylover, Mobivi), ngân hàng kỹ thuật số (Timo) Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động còn chưa đầy đủ, đó, số loại hình doanh nghiệp hoạt động mang tính tự phát, tiềm tàng rủi ro Các loại hình Fintech Việt Nam STT Lĩnh vực hoạt động Số công ty Tỷ lệ 20 Thanh toán (di động) 56% Gọi vốn (Crowdfunding) 11% Bitcoin/Blockchain 8% Quản lý tài cá nhân 8% Quản lý POS/mPOS 5,5% Quản lý liệu 5,5% Cho vay 3% So sánh thông tin 3% Tổng 36 100% Cho đến thời điểm tại, nói rằng, doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp lớn cùng nhà đầu tư nước bắt đầu nhận thấy nhiều hội chưa khai thác lĩnh vực Fintech tiềm Việt Nam Vào tháng 3/2016, Quỹ đầu tư 500 Startups5 thông báo kế hoạch cấp vốn cho khoảng 100 - 150 cơng ty Fintech có hoạt động liên quan đến Việt Nam với giá trị lần hỗ trợ khoảng 100.000 - 150.000 USD qua cho thấy, kỳ vọng vào tiềm phát triển lĩnh vực Fintech Việt Nam lớn lĩnh vực dự báo sẽ bùng nổ thập kỷ tới Hệ sinh thái Fintech Việt Nam còn chưa hồn chỉnh, khn khổ pháp lý quản lý đáp ứng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lĩnh vực toán (các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán); vậy, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Bộ, ngành liên quan cần tích cực nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm quốc tế để hồn chỉnh mơi trường pháp lý, hạ tầng thị trường tài giúp doanh nghiệp Fintech hoạt động định hướng phát triển bền vững Kinh nghiệm quản lý lĩnh vực Fintech số quốc gia 2.1 Úc - Quy mô, tăng trưởng cấu: Lĩnh vực Fintech Úc ba lĩnh vực công nghệ hàng đầu giới Mặc dù ngành công nghiệp non trẻ Úc, song Fintech lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc Tính đến tháng 9/2015, quy mơ thị trường Fintech Úc đạt xấp xỉ 1,1 tỷ USD có khoảng 10.000 người làm việc lĩnh vực tài số Úc Dự kiến ngành Fintech Úc sẽ trì tốc độ tăng trưởng khoảng 76,36% đạt quy mô 4,2 tỷ AUD vào năm 2020 (Frost & Sullivan, 2016) Các công ty Fintech dự đoán sẽ chiếm từ 20 - 30% doanh thu ngân hàng truyền thống năm tới xem thị trường tiềm cho doanh nghiệp khởi nghiệp ngành cơng nghệ tài với mức lợi nhuận 25 tỷ USD Fintech Úc chủ yếu tập trung nguồn lực phát triển vào hai lĩnh vực: cho vay quản lý tài chính/tài sản cá nhân Hai lĩnh vực chiếm khoảng 46% tỷ trọng công ty Fintech hoạt động ngành Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, bảo hiểm, phát triển công nghệ dựa blockchain cũng nhóm ngành có nhiều tiềm phát triển Úc - Mơi trường sách: Ngân hàng Trung ương Úc (NHTƯ Úc), Cơ quan Quản lý An toàn Úc (APRA) Ủy ban Chứng khoán Đầu tư Úc (ASIC) ba quan tham gia vào trình xây dựng sách cho cơng ty Fintech quốc gia NHTƯ Úc có chức điều hành sách tiền tệ ổn định hệ thống tài Thông qua việc ban hành quy định lĩnh vực tốn, NHTƯ Úc đóng vai trò hoạch định khung sách cho thị trường Fintech Trong đó, APRA chịu trách nhiệm ban hành giám sát việc thực quy định an toàn tổ chức nhận tiền gửi, công ty bảo hiểm quỹ lương hưu ASIC chịu trách nhiệm vấn đề liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng, minh bạch thị trường công ty tham gia niêm yết thị trường Để trở thành hệ sinh thái Fintech phát triển động, cạnh tranh phát triển bền vững giới tại, nhà quản lý hoạch định sách Úc trọng vào trụ cột: (i) tài người sáng lập đội ngũ nhân viên; (ii) môi trường (người hướng dẫn, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, môi trường tương tác quan quản lý doanh nghiệp); (iii) khách hàng (khả tiếp cận khách hàng, nhu cầu thị trường, đối tác phân phối, Chính phủ); (iv) vốn; (v) khn khổ pháp lý/chính sách (mơi trường sách hỗ trợ cơng ty Fintech, sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp) Bí thành cơng hệ sinh thái Úc khả tiếp cận thu hút, đào tạo nhân tài chuyên gia am hiểu cơng nghệ tài chính, cùng với ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp Fintech Úc hình thành nên khơng gian làm việc chung gắn kết, động, hướng tới mục tiêu chung xây dựng hệ sinh thái Fintech tốt khu vực giới 10 2.2 Singapore Tháng 8/2016, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) xây dựng Phòng Thí nghiệm Sáng tạo Fintech (Fintech Innovation Lab) Ngay sau đó, vào tháng 11/2016, MAS ban hành Hướng dẫn khung pháp lý thử nghiệm “Regulatory Sandbox framework” cho công ty khởi nghiệp lĩnh vực Fintech, đó, đặt mục tiêu nguyên tắc hướng dẫn cho tổ chức tài đăng ký cung ứng dịch vụ Fintech sáng tạo Đối tượng áp dụng không hạn chế tổ chức tài chính, doanh nghiệp Fintech cơng ty cung ứng dịch vụ tài cung ứng dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp Các công ty Fintech cần hiểu rõ mục tiêu nguyên tắc môi trường thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ quy định mặt pháp lý Môi trường pháp lý thử nghiệm sẽ khơng còn phù hợp số trường hợp: - Dịch vụ tài dự kiến cung ứng tương tự dịch vụ cung ứng thị trường, trừ doanh nghiệp khởi nghiệp chứng minh được: (i) công nghệ khác biệt sử dụng (ii) cùng công nghệ sử dụng cách khác biệt - Tổ chức tài khơng chứng minh làm hết trách nhiệm, bao gồm việc kiểm thử dịch vụ tài cung ứng mơi trường pháp lý thử nghiệm nắm bắt quy định pháp lý triển khai cung ứng dịch vụ tài Bên cạnh đó, MAS cũng nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá hồ sơ xin cấp phép công ty Fintech, chẳng hạn như: + Dịch vụ tài dự kiến cung ứng có cơng nghệ sử dụng cơng nghệ cũ theo phương thức cải tiến + Dịch vụ tài dự kiến cung ứng đáp ứng nhu cầu thị trường mang lại lợi ích cho người tiêu dùng + Các cơng ty Fintech có khả triển khai dịch vụ tài dự kiến cung ứng Singapore quy mô rộng sau rời khỏi môi trường pháp lý thử nghiệm + Các kịch kiểm tra kết dự kiến từ việc thí điểm dịch vụ tài mơi trường thử nghiệm cần xác định rõ ràng phải thông báo cho MAS chi tiết trình kiểm tra theo kế hoạch phê duyệt 11 + Những điều kiện ranh giới thích hợp cũng cần xác định cụ thể môi trường pháp lý thử nghiệm nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đồng thời trì an tồn, lành mạnh lĩnh vực tài + Những rủi ro trọng yếu bắt nguồn từ dịch vụ tài dự kiến cung ứng cần đánh giá giảm thiểu Liên quan đến hợp tác quốc tế lĩnh vực Fintech, MAS thiết lập Khuôn khổ Hợp tác với Cơ quan Dịch vụ Tài Nhật Bản (FSA) nhằm thúc đẩy mối liên kết Fintech hai quốc gia vào ngày 13/3/2017 Khuôn khổ cho phép MAS FSA giới thiệu doanh nghiệp Fintech nước tới thị trường nước kia; theo đó, cơng ty giới thiệu nước trực tiếp làm việc với quan quản lý nước để nhận tư vấn khuôn khổ pháp lý quản lý (như loại giấy phép cần thiết) Điều giúp giảm thiểu không chắc chắn pháp lý quản lý, cũng rào cản tham gia thị trường Việc MAS ban hành hướng dẫn khung pháp lý thử nghiệm lĩnh vực Fintech tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công ty Fintech tham gia cung ứng dịch vụ tài đổi mới, cũng đầu tư vào sở hạ tầng tài thu hút, trọng dụng nhân tài Đồng thời, việc áp dụng khung pháp lý thử nghiệm cho Fintech giúp thị trường tài Singapore trở thành hệ sinh thái Fintech thị trường tài động, phù hợp với mục tiêu Chính phủ Singapore biến nước thành Trung tâm đổi - sáng tạo hàng đầu giới (Tháng 2/2016, nghiên cứu ủy quyền Chính phủ Anh, Ernst & Young LLP xếp hạng Singapore đứng thứ số trung tâm Fintech tồn cầu) Việc thiết lập Khn khổ Hợp tác song phương với nước MAS tạo điều kiện cho doanh nghiệp Fintech nước mở rộng thị trường hoạt động cách thuận lợi hiệu 2.3 Indonesia Mặc dù lĩnh vực Fintech Indonesia còn non trẻ, song lan rộng nhanh chóng gia tăng tầng lớp trung lưu am hiểu công nghệ Các doanh nghiệp Fintech Indonesia cung ứng số sản phẩm tài sáng tạo chứng tỏ công cụ hữu hiệu việc tạo giải pháp cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài vùng xa xơi, hẻo lánh Tính đến tháng 9/2016, có 111 công ty hoạt động lĩnh vực Fintech Indonesia (OJK, 2016) Những công ty cung cấp số dịch vụ chủ yếu toán, gọi vốn, lập kế hoạch tài ; đó, phần lớn hoạt động lĩnh vực toán Sự ưa chuộng người tiêu dùng Fintech diễn Indonesia Trên sở khai thác tiềm phát triển lợi ích mà 12 Fintech đem lại, Cơ quan Dịch vụ Tài Indonesia (OJK) nhìn nhận Fintech cơng cụ quan trọng để đẩy mạnh phổ cập tài chính, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs) OJK cũng đặc biệt quan tâm đến việc giảm thiểu rủi ro mâu thuẫn tiềm tàng công ty Fintech định chế tài (ngân hàng) Với việc nghiên cứu mơ hình quốc gia tiên phong lĩnh vực Fintech Vương quốc Anh, Hồng Kông Singapore, Indonesia xây dựng sách thành lập Trung tâm đổi mới, sáng tạo (Innovation Hub) cho lĩnh vực Fintech này, cũng thành lập Nhóm đặc trách nội để thúc đẩy Fintech Để có khn khổ pháp lý đầy đủ, tồn diện hỗ trợ doanh nghiệp Fintech Indonesia hình thành nên hệ sinh thái Fintech phát triển động khu vực ASEAN, Chính phủ Indonesia ln cố gắng cân lợi ích doanh nghiệp lợi ích quốc gia trình xây dựng chế sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo Ngoài ra, phối hợp liên Bộ (OJK, Ngân hàng Trung ương Indonesia, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Thơng tin Truyền thơng ) cũng đóng vai trò quan trọng để hoàn thiện khung pháp lý; qua đó, giúp doanh nghiệp Fintech phát triển cạnh tranh bình đẳng 2.4 Hờng Kơng Hồng Kơng trung tâm tài hàng đầu giới (cùng với London New York) có tiềm lớn để trở thành trung tâm Fintech Châu Á Lợi Hồng Kông nằm khu vực có hội phát triển Fintech lớn giới, cùng với khả tiếp cận nguồn vốn dồi hệ thống trường đại học phát triển gấp lần hai thập kỷ qua Bên cạnh đó, Hồng Kơng thị trường cởi mở, có can thiệp Chính phủ, khn khổ pháp lý chặt chẽ, hệ thống giáo dục tiên tiến Đây tiền đề quan trọng để Hồng Kông hướng đến xây dựng hệ sinh thái Fintech đổi sáng tạo Theo báo cáo Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA), có 48/100 cơng ty Fintech hàng đầu giới hoạt động quốc gia số lượng công ty cung ứng dịch vụ tốn có xu hướng gia tăng, dịch vụ Paypass, PayWave ApplePay ngày trở lên phổ biến; 13 phương tiện toán trả trước (SVFs) thẻ trả trước, ví điện tử cấp phép Hồng Kơng Trước sóng phát triển vũ bão công nghệ thông tin thời đại số, vào tháng 9/2016, HKMA thành lập Trung tâm Đổi - Sáng tạo Fintech 13 (hay còn gọi Văn phòng Thúc đẩy Fintech - FFO) để thúc đẩy phát triển lành mạnh hệ sinh thái Fintech Hồng Kông hướng tới trở thành trung tâm Fintech Châu Á Đồng thời, FFO tìm cách thu hút ngân hàng, công ty khởi nghiệp đại diện ngân hàng trung ương để cùng phát triển ý tưởng sáng tạo dựa tảng Fintech Chìa khóa mang lại thành cơng cho việc phát triển hệ sinh thái Fintech Hơng Kơng chế hỗ trợ khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng cơng nghệ; khả trì mối liên hệ chặt chẽ với Bộ, ngành liên quan khả đạt cân việc phát triển thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Với hỗ trợ ưu đãi Chính phủ cam kết mạnh mẽ tập đoàn lớn cộng đồng cơng nghệ nước, Hồng Kơng có hội để trở thành cường quốc lĩnh vực Châu Á, cùng với Singapore Úc PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT Ngày 18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 844/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” nhằm: (i) Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ trình hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp có khả tăng trưởng nhanh dựa khai thác tài sản trí tuệ, cơng nghệ, mơ hình kinh doanh (ii) Hồn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp đổi sáng tạo Để triển khai Đề án này, Thủ tướng Chính phủ giao “Bộ Khoa học Cơng nghệ phối hợp với Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung văn pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi sáng tạo” Ngoài ra, Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào lĩnh vực quản lý xây dựng kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo hàng năm năm sở Đề án Để triển khai thực Quyết định nêu Thủ tướng Chính phủ bối cảnh quốc gia khu vực giới có cách tiếp cận khác việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Fintech, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước định thành lập Ban đạo (Steering Committee) Tổ giúp việc (Working Group) lĩnh vực Fintech Ngân hàng Nhà nước (Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/2017), bao gồm thành viên đến từ đơn vị liên quan Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh làm Trưởng ban Ban đạo có nhiệm vụ tham mưu đề xuất tới Thống đốc giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái (trong đó, khn khổ pháp lý ưu tiên hàng đầu), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Fintech Việt 14 Nam phát triển; đồng thời, xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển lĩnh vực Fintech Việt Nam phù hợp với chủ trương, định hướng Chính phủ Theo Quyết định này, Vụ Thanh toán giao làm Cơ quan thường trực Ban đạo, đầu mối phối hợp với đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, giúp triển khai nhiệm vụ liên quan đến Fintech quán, tránh chồng chéo đảm bảo tính hiệu Với tiềm lớn lĩnh vực Fintech Việt Nam xét quy mô dân số lợi so sánh nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm tận dụng tối đa lợi ích mà lĩnh vực Fintech đem lại cho thị trường tài - ngân hàng Việt Nam nói riêng cho tăng trưởng kinh tế nói chung, tạo phát triển hài hòa lĩnh vực ngân hàng - fintech; đồng thời, khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, số nội dung cần triển khai thời gian tới sau: Thứ nhất, Tổ giúp việc cần tiến hành khảo sát đánh giá toàn diện lĩnh vực Fintech Việt Nam; từ đó, đề xuất tới Ban đạo giải pháp để hoàn thiện hệ sinh thái Fintech Việt Nam, cụ thể: Hồn thiện khn khổ pháp lý, xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (nếu cần) hướng đến xây dựng “sân chơi bình đẳng - level playing field” tương lai cho công ty Fintech ngân hàng thương mại, qua đó, khuyến khích “hợp tác - cạnh tranh” cùng có lợi hai chủ thể này; Hồn thiện hạ tầng thị trường tài chính, tăng cường kết nối liên thông (interoperability) hạ tầng thị trường; Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tài chính, trọng đến tiện lợi, dễ sử dụng đảm bảo tính an tồn, bảo mật; Thúc đẩy nhu cầu người sử dụng (qua việc nâng cao nhận thức tài người dân, tăng cường lòng tin người tiêu dùng sử dụng dịch vụ, bảo vệ người tiêu dùng , gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đồng Chiến lược Quốc gia Phổ cập Tài thời gian tới) Thứ hai, cần nghiên cứu thấu hiểu rõ làm chủ cơng nghệ có tính đổi mới, sáng tạo (như blockchain, công nghệ sổ phân tán - DLT ) trước áp dụng Việt Nam, đảm bảo tránh rủi ro mang lại hiệu cao cho xã hội Thứ ba, người nhân tố quan trọng hàng đầu, đóng vai trò định đến việc xây dựng hệ sinh thái Fintech quốc gia trước trào lưu phát triển công nghệ; vậy, việc ươm mầm phát triển, thu hút, đào tạo hỗ trợ chuyên gia công nghệ/nhân tài am hiểu công nghệ số kiến thức lĩnh vực tài - ngân hàng cần quan quản lý Việt Nam hướng đến sở nghiên cứu mơ hình quản lý kinh nghiệm số quốc gia khu vực Singapore, Hồng Kông, Indonesia Úc 15 Thứ tư, cần tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật tư vấn tổ chức quốc tế ADB, WBG hợp tác song phương với quan quản lý nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích quản lý doanh nghiệp Fintech Cuối cùng, Bộ, ngành liên quan (Bộ Khoa học Cơng nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ) cần có phối hợp chặt chẽ việc hồn thiện khn khổ pháp lý/quản lý đồng quán, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển Fintech nhằm thúc đẩy phát triển động, bền vững ổn định hệ thống tài ngân hàng Việt Nam cũng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 16 ... sách tiền tệ tài khóa phủ kinh tế Thực chất cụ thể hóa mơn Kinh tế học vĩ mơ lĩnh vực cụ thể, quan trọng kinh tế lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng Các vấn đề cụ thể để cập đến môn học gồm: * Tiền tệ kinh. .. cơng tác Ngân hàng Nhà nước Singapore Hồng Kông PHẦN I GIỚI THIỆU VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kinh tế Tiền tệ Ngân hàng môn học nghiên cứu vận động hệ thống tài nói chung, vận động hệ thống ngân hàng nói... tế mối liên hệ quan vận động tiền với tượng kinh tế (lạm phát, chu kỳ kinh doanh, thâm hụt ngân sách ) * Lãi suất biến số quan trọng có ảnh hưởng lớn tới tình trạng chung kinh tế * Hệ thống ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế học tiền tệ ngân hàng, Tiểu luận kinh tế học tiền tệ ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay