Công thức xác định giá đánh giá trong HSMT mua sắm hàng hóa

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 08:43

Hướng dẫn công thức xác định giá đánh giá trong hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa tình huống đưa cùng về một mặt bằng giá đánh giá thiết bị sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam thì cao gấp 10 lần so với thiết bị được lắp ráp tại Malaysia hoặc Thái Lan về mặt hệ số K1 Công thức xác định giá đánh giá Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa? Tình huống: Bên mời thầu (BMT) X tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (MSHH) Y HMST BMT phát hành có ghi việc xác định giá đánh giá theo cơng thức: Bli = Giá trị thiết bị (i) gói thầu x K1 - Trong quy định:  + K1= 20%: thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản sản xuất lắp ráp Malaysia Thái Lan  + K1= 200%: sản xuất lắp ráp Việt Nam Nghĩa là: đưa mặt giá đánh giá thiết bị sản xuất lắp ráp Việt Nam cao gấp 10 lần so với thiết bị lắp ráp Malaysia Thái Lan mặt hệ số K1 Hỏi: Việc HSMT đưa công thức xác định giá đánh có phù hợp khơng? Tham gia thảo luận Trả lời: Điều 25 khoản NĐ58/CP quy định việc xác định giá đánh giá xác định chi phí mặt kỹ thuật, tài chính, thương mại yếu tố khác nhằm so sánh, xếp hạng HSDT Điều khoản 30 Luật Đấu thầu quy định chi phí mặt bao gồm giá dự thầu nhà thầu đề xuất để thực gói thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch, cộng với chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng chi phí khác liên quan đến tiến độ, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa cơng trình thuộc gói thầu suốt thời gian sử dụng Theo tình nói trên, nội dung xác định giá đánh giá HSMT tính tốn theo hệ số vào xuất sứ thiết bị sản xuất lắp ráp Cách đưa hệ số thiếu sở tính tốn khoa học, thiếu khách quan Việc quy đổi chi phí mặt phải thể chi phí cụ thể vào điều kiện mặt kỹ thuật cần tính tốn lượng hóa theo tiêu kinh tế, kỹ thuật thiết bị (chẳng hạn mức tiêu hao điện khác nhau, phụ tùng thay theo thời gian sử dụng khác ), không nên đưa công thức thiếu làm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng Việc hạn chế tham gia nhà thầu không phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu Vì cơng tác chuẩn bị HSMT BMT cần nghiên cứu, xem xét đưa yêu cầu phù hợp với tính chất gói thầu thay vào xuất xứ hàng hóa để đảm bảo cho hoạt động đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức xác định giá đánh giá trong HSMT mua sắm hàng hóa, Công thức xác định giá đánh giá trong HSMT mua sắm hàng hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay