SÂU HẠI CÂY CHÔM CHÔM NHÃN VÀ HIỆU LỰC TRỪRỆP SÁP PHẤN Planococcussp. (Pseudococcidae – Homoptera) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI NÔNG TRƯỜNG 32, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

61 25 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 07:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: SÂU HẠI CÂY CHÔM CHÔM NHÃN HIỆU LỰC TRỪ RỆP SÁP PHẤN Planococcus sp (Pseudococcidae Homoptera) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HĨA HỌC TẠI NƠNG TRƯỜNG 3/2, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC Họ tên sinh viên: LƯƠNG HỮU MIỄN Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2004 - 2009 Tháng 07/2009 SÂU HẠI CÂY CHÔM CHÔM NHÃN HIỆU LỰC TRỪ RỆP SÁP PHẤN Planococcus sp (Pseudococcidae Homoptera) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI NƠNG TRƯỜNG 3/2, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả LƯƠNG HỮU MIỄN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu Cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN THỊ THIÊN AN Tháng 07/2009 LỜI CẢM TẠ Với tất lòng kính trọng, xin gửi lòng biết ơn đến Bố Mẹ người thân gia đình ni dưỡng, dạy dỗ khôn lớn ngày hôm Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm tất thầy cô khoa Nông Học hết lòng truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt q trình học tập, cho tơi hành trang vững nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ Trần Thị Thiên An, người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị Nơng Trường 3/2, UBND xã Bình Tân tận lòng giúp đỡ cho tơi việc thu thập số liệu thực nghiên cứu để tơi hồn thành tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn Phòng ban huyện Phước Long, phòng Nơng Nghiệp, phòng Thống Kê, trạm Khuyến Nơng huyện, chi cục (BVTV) huyện Phước Long nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè quan tâm, giúp đỡ năm ngồi ghế giảng đường Với kiến thức hạn hẹp thiếu kinh nghiệm thức thực tế, chuyên đề báo cáo lần khơng tránh khỏi sai sót, tơi mong đóng góp ý kiến dạy bảo q thầy người để tơi hồn thiện kiến thức Sinh viên thực Lương Hữu Miễn i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Sâu hại chôm chôm nhãn hiệu lực trừ rệp sáp phấn Planococcus sp (Pseudococcidae Homoptera) số loại thuốc hóa học nơng trường 3/2, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước”, tiến hành thời gian từ tháng năm 2009 đến tháng năm 2009 Nội dung nghiên cứu đề tài điều tra thành phần sâu hại thí nghiệm xác định hiệu lực trừ rệp sáp số loại thuốc hóa học Kết đề tài đạt đựơc: Trên vườn chôm chôm nhãn Nông Trường 2/3, xã Bình Tân, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (tháng 5/2009) có10 lồi sâu hại Trong có loài gây hại phổ biến rệp sáp phấn hại hoa Planococcus sp (Pseudococcidae Homoptera) sâu ăn Archips sp (Tortricidae Lepidoptera) Rệp sáp phấn Planococcus sp diện gây hại hoa chôm chôm suốt thời gian điều tra, tập trung cao vào tháng Mật số rệp sáp phấn điều tra thời điểm 13,5 (con/ngọn hoa) tỷ lệ bị hại (31,2 %) Mức độ gây hại sâu ăn Archips sp cao vào tháng Mật số sâu 10,3 (con/ngọn hoa) tỷ lệ hoa bị hại (36,2 %) 4.Trong loại thuốc thí nghiệm, thuốc Suppracide 40 EC, (0,20 %) có hiệu lực trừ rệp sáp phấn Planococcus sp cao (90,7 %) thuốc Reasgant 3.6 EC, (0,02 %), có hiệu lực (86,5%) 10 ngày sau phun ii MỤC LỤC Trang Lời cảm tạ i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh mục bảng Đồ thị viii Chương PHẦN MỞ ĐẦU U 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Khái quát chung chôm chôm nhãn .3 2.1.1 Nguồn ngốc phân bố địa lý chôm chôm .3 2.1.2 lược chôm chôm nhãn 2.1.3 Đặc điểm thực vật học chôm chôm………………………………………… 2.1.4 Một số yêu cầu sinh thái chôm chôm 2.2 Một số kết nghiên cứu sâu hại chôm chôm 2.2.1 Một số kết nghiên cứu nước .7 2.2.2 Một số kết nghiên cứu nước 2.3 Kết nghiên cứu biện pháp phòng trừ số sâu hại chơm chơm……………………………………………………………….10 2.3.1Một số kết nghiên cứu phòng trừ sâu hại chơm chôm …………….10 2.4 Một số nét đặc điểm địa hình, điều kiện địa lý diện tích trồng ăn huyện Phước Long tỉnh Bình Phước .12 2.4.1 Vị trí địa lý 12 2.4.2 Khí hậu 12 2.4.3 Đặc điểm đất đai 13 2.4.4 Đặc điểm nguồn nước 13 2.4 Đặc điểm tác dụng loại thuốc hóa học dùng thí nghiệm 14 iii 2.4.1 Suppracide 40EC 14 2.4.2 Reasgant 3.6EC 15 2.4.3 Demon 50EC 15 2.4.4 Maxfox 50EC .15 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu .16 3.3 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu .16 3.3.1 Vật liệu nghiên cứu .16 3.3.2 Dụng cụ nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Điều tra thành phần sâu hại xác định lồi sâu hại chơm chôm nhãn .16 3.4.1.1 Thời gian địa điểm điều tra 16 3.4.1.2 Phương pháp điều tra .17 3.4.1.3 Phương pháp thu nhập mẫu giám định mẫu sâu hại chôm chôm nhãn .17 3.4.1.4 Phương pháp xác định loài sâu hại phổ biến .17 3.4.2 Điều tra diễn biến mức độ sâu hại chơm chơm nhãn NT 3/2 xã Bình Tân, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước 17 3.4.2.1 Chọn vườn phương pháp điều tra 17 3.4.2.2 Chỉ tiêu theo dõi 18 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Thành phần sâu hại chôm chôm nhãn .22 4.2 Diễn biến mức độ gây hại số loại sâu hại phổ biến chôm chôm nhãn NT 3/2 năm 2009 .26 4.2.1 Diễn biến mức độ gây hại rệp sáp phấn Planococcus sp chôm chôm 26 4.2.2 Diễn biến mức độ gây hại sâu ăn Archips sp Nông Trường 3/2 Xã Binh Tân - Huyện Phước Long- Tỉnh Bình Phước Năm 2009 28 iv 4.3 Hiệu lực phòng trừ rệp sáp phấn Planococcus sp loại thuốc thí nghiệm vườn chôm chôm nhãn Nông Trường 3/2 năm 2009 30 4.3.1 Mật số rệp rệp sáp phấn Planococcus sp sống nghiệm thức thí nghiệm .30 4.3.2 Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm rệp sáp phấn Planococcus sp nghiệm thức thí nghiệm vườn chôm chôm nhãn Nông Trường 3/2 năm 2009 32 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 34 Phụ lục 37 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật DTTN : Diện tích tự nhiên ĐBSCL : Đồng Bằng Sơng Cửu Long KTTĐPN : Kinh tế trọng điểm phía Nam NT: Nghiệm thức NTĐC: Nghiệm thức đối chứng NTP : Ngày trước phun NSP : Ngày sau phun TSXH: Tần suất xuất STT : Số thứ tự TKNN : Thống kê nơng nghiệp % Phần trăm vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Quả chơm chơm Java…………………………………………………… …4 Hình 2.2 Quả chơm chơm nhãn……………………………………………………… Hình 2.4 Bản đồ hành huyện Phước Long tỉnh Bình Phước 12 Hình 3.1 đồ bố trí thí nghiệm…………………………………………………… 19 Hình 3.2 Vườn chơm chơm nhãn Nơng Trường 3/2 xã Bình Tân, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước 19 Hình 4.2 Một số lồi sâu hại chơm chơm Nơng Trường 3/2 xã Bình Tân, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước…………………………………………………25 vii DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỒ THỊ Trang Bảng 3.1 Các loại thuốc trừ sâu dùng thí nghiệm 20 Bảng 4.1 Thành phần sâu hại chơm chơm nhãn nơng trường 3/2 xã Bình Tân huyện Phước Long tỉnh Bình Phước từ tháng 01/03/2009 17/06/2009 22 Bảng 4.2 Mức độ gây hại rệp sáp phấn Planococcus sp Nông Trường 3/2 Xã Binh Tân- Huyện Phước Long- Tỉnh Bình Phước Năm 2009 .27 Đồ thị 4.1 Diễn biến mức độ gây hại rệp sáp phấn Planococcus sp vườn chôm chôm nhãn nông trường 3/2 huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (tháng 15/2009) 28 Bảng 4.3 Mức độ gây hại sâu ăn Archips sp.tại Nông Trường 3/2 Xã Binh Tân- Huyện Phước Long- Tỉnh Bình Phước Năm 2009 .29 Đồ thị 4.2 Diễn biến mức độ gây hại sâu ăn Archips sp vườn chôm chôm nhãn nông trường 3/2 huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (tháng 5/2009) 30 Bảng 4.4 Mật số rệp sáp sống trước ngày xử lý thuốc thí nghiệm nơng trường 3/2 xã Bình Tân huyện Phước Long tỉnh Bình Phước .31 Bảng 4.5 Hiệu lực trừ rệp sáp phấn Planococcus sp số loại thuốc trừ sâu thí nghiệm 32 viii PHỤ LỤC Phụ lục Số liệu khí tượng năm 2008 tỉnh Bình Phước Tháng Nhiệt độ không khí trung bình (oC) m độ không khí trung bình (%) Tổng lượng mưa (mm) Số nắng Cả năm 25,8 79 3239,2 2525 10 11 12 25,0 25,2 26,1 27,3 26,3 26,7 26,3 25,6 25,0 26,1 25,1 24,9 73 67 73 78 85 83 84 86 90 85 83 71 0,8 34,1 168,9 180,3 654,8 209,7 236,3 643,9 463,4 264,1 361,4 21,5 237 243 255 234 204 217 221 196 128 208 176 206 Nguồn: Trạm khí tượng Phước Long, 2008 Số liệu khí tượng tỉnh Bình Phước (2 5/2009) Tháng Nhiệt độ không khí trung bình (oC) m độ không khí trung bình (%) Tổng lượng mưa (mm) 25,8 74 63 27,0 76 216 27,2 81 234 26,9 82 243 Nguồn: Trạm khí tượng Phước Long, 2009 Diễn biến nhiệt độ khơng khí ẩm độ khơng khí từ (2 5/2009) 37 Nhiệt độ( oC) Ẩm độ (%) 84 82 27,0 80 26,5 78 26,0 76 Ẩm độ (%) Nhiệt độ ( oC ) 27,5 74 25,5 72 25,0 Tháng 2/2009 Tháng 3/2009 Tháng 4/2009 70 Tháng 5/2009 Thời gian Diễn biến lượng mưa (2– 5/2009) Lượng mưa (mm) Lượng mưa (mm) 300 250 200 150 100 50 Tháng 2/2009 Tháng 3/2009 Tháng 4/2009 Tháng 5/2009 Thời gian Phụ lục 2: Số rệp sáp phấn Planococcus sp sống trước sau sử lý thuốc thí nghiệm 38 STT Nghiệm thức LLL Suppracide Thời gian theo dõi ( ngày) 1NTP 3NSP 5NSP 10NSP 14NSP 20MSP 17,04 13,04 9,54 2,42 2,42 2,83 15,92 9,04 3,5 0,75 1,04 1,79 14,50 11,38 8,04 1,54 1,58 1,92 (0,20%) Reasgant 16,67 16,67 11,25 3,17 3,13 3,13 3.6EC 16,71 16,42 8,87 1,25 1,12 1,17 (0,02%) 15,04 15,0 10,13 2,79 2,79 2,83 Demon 15,96 15,79 9,25 5,67 5,96 6,21 50EC 14,83 7,83 2,75 1,04 1,33 1,42 (0,40%) 15,37 12,04 8,88 4,25 4,5 5,04 Maxfox 17,75 13,04 9,25 9,17 9,33 9,58 50EC 14,50 8,62 3,12 2,71 3,04 4,25 (0,15%) 16,46 11,79 7,83 7,92 8,25 8,67 17,25 17,33 17,5 18,04 18,67 19,04 16,04 16,46 16,54 17,04 17,25 17,62 16,37 16,54 16,92 17,62 17,83 18,13 40EC Đối chứng 39 lục 3: Hiệu lực (%) lọai thuốc thí nghiệm, sau sử lý công thức Henderson - Tillton STT Nghiệm thức LLL Suppracide Thời gian theo dõi (ngày) 3NSP 5NSP 10NSP 14NSP 20MSP 23,83 44,81 86,42 86,88 84,95 40EC 44,67 78,68 95,57 93,93 89,76 (0,20%) 22,32 46,35 90,13 90,00 88,04 0,46 33,48 82,65 81,82 82,99 4,24 48,52 93,77 92,96 93,63 1,29 34,84 82,97 82,77 83,01 1,52 42,87 66,03 65,50 64,58 48,55 82,02 93,40 91,66 91,28 22,47 44,10 74,51 73,12 70,39 26,86 48,63 50,60 51,43 51,10 42,07 79,13 82,41 80,51 73,32 29,11 53,98 55,30 53,98 52,44 Reasgant 3.6EC (0,02%) Demon 50EC (0,40%) Maxfox 50EC (0,15%) 40 Phụ lục 4: Mật số rệp sáp sống NTP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.15 0.037 0.04 0.9964 lll 0.71 0.356 0.38 0.6978 Error 7.57 0.946 Non-additivity 1.60 1.600 1.88 Residual 5.97 0.853 -Total 14 8.43 -Grand Mean= 23.554 Grand Sum= Coefficient of Variation= 353.310 4.13% Means for variable (ms) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 23.407 23.497 23.540 23.643 23.683 Means for variable (ms) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 23.410 23.390 23.862 41 Total Count= 15 Phụ lục 5: Mật số rệp sáp sống NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 67.32 16.830 7.64 0.0077 lll 24.46 12.228 5.55 0.0308 Error 17.62 2.203 Non-additivity 11.14 11.144 12.04 Residual 6.48 0.925 -Total 14 109.40 -Grand Mean= 21.311 Grand Sum= 319.660 Total Count= Coefficient of Variation= 6.96% Means for variable (ms) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 19.440 23.600 19.917 19.423 24.173 Means for variable (ms) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 22.844 19.718 21.370 Trắc nghiệm phân hạng 3NSP Error Mean Square = 2.203 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.066 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 19.44 23.60 19.92 19.00 24.17 C AB BC C A Mean Mean Mean Mean Mean 42 = = = = = 24.17 23.60 19.92 19.44 19.00 A AB BC C C 15 Phụ lục 6: Mật số rệp sáp sống NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 204.64 51.160 13.67 0.0012 lll 75.41 37.704 10.07 0.0065 Error 29.94 3.743 Non-additivity 24.30 24.297 30.13 Residual 5.64 0.806 -Total 14 309.99 -Grand Mean= 17.495 Grand Sum= 262.430 Total Count= Coefficient of Variation= 11.06% Means for variable (ms3nsp) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 15.053 18.510 14.883 14.707 24.323 Means for variable (ms3nsp) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 19.548 14.376 18.562 Trắc nghiệm phân hạng 5NSP Error Mean Square = 3.743 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.300 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 15.05 18.51 14.88 14.71 24.32 B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean 43 = = = = = 24.32 18.51 15.05 14.88 14.71 A B B B B 15 Phụ lục 7: Mật số rệp sáp sống 10 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 607.95 151.989 48.66 0.0000 lll 66.16 33.081 10.59 0.0056 Error 24.99 3.123 Non-additivity 5.30 5.297 1.88 Residual 19.69 2.813 -Total 14 699.10 -Grand Mean= 13.111 Grand Sum= 196.670 Total Count= Coefficient of Variation= 13.48% Means for variable (ms) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 6.913 8.830 10.507 14.480 24.827 Means for variable (ms) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 15.158 10.224 13.952 Trắc nghiệm phân hạng 10NSP Error Mean Square = 3.123 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.842 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6.910 8.830 10.51 14.48 24.83 C C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean 44 = = = = = 24.83 14.48 10.51 8.830 6.910 A B BC C C 15 Phụ lục 8: Mật số rệp sáp sống 14 NSP N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 632.23 158.057 63.64 0.0000 lll 64.15 32.077 12.91 0.0031 Error 19.87 2.484 Non-additivity 2.77 2.774 1.14 Residual 17.10 2.442 -Total 14 716.25 -Grand Mean= 13.387 Grand Sum= 200.800 Total Count= Coefficient of Variation= 11.77% Means for variable (ms) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 7.217 8.597 10.993 14.827 25.300 Means for variable (ms) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 15.322 10.520 14.318 Trắc nghiệm phân hạng 14NSP Error Mean Square = 11.77 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.399 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.220 8.600 10.99 14.83 25.30 B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean 45 = = = = = 25.30 14.83 10.99 8.600 7.220 A B B B B 15 Phụ lục 9: Mật số rệp sáp sống 20 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 589.61 147.402 56.36 0.0000 lll 45.76 22.881 8.75 0.0097 Error 20.92 2.615 Non-additivity 2.08 2.076 0.77 Residual 18.85 2.692 -Total 14 656.29 -Grand Mean= 13.892 Grand Sum= Coefficient of Variation= 208.380 Total Count= 11.64% Means for variable (ms) for each level of variable (nt): Var Value Var Mean 8.420 8.687 11.380 15.680 25.293 Means for variable (ms) for each level of variable (lll): Var Value Var Mean 15.616 11.498 14.562 Trắc nghiệm phân hạng 20NSP Error Mean Square = 2.615 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.430 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 8.420 8.690 11.38 15.68 25.29 C C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean 46 = = = = = 25.29 15.68 11.38 8.690 8.420 A B BC C C 15 Phụ lục 10: Hiệu lực % loại thuốc NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 1414.71 471.570 8.87 0.0127 LLL 575.51 287.753 5.41 0.0454 Error 319.02 53.170 Non-additivity 8.43 8.433 0.14 Residual 310.59 62.118 -Total 11 2309.24 -Grand Mean= 25.455 Grand Sum= Coefficient of Variation= 305.460 Total Count= 28.65% Means for variable (HL3NSP) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 33.113 7.423 26.520 34.763 Means for variable (HL3NSP) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 17.843 34.598 23.925 Trắc nghiệm phân hạng NSP Error Mean Square = 53.17 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.57 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 33.11 7.420 26.52 34.76 A B A A Mean Mean Mean Mean 47 = = = = 34.76 33.11 26.52 7.420 A A A B 12 Phụ lục 11: Hiệu lực % loại thuốc NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 300.51 100.169 6.92 0.0225 LLL 799.81 399.907 27.62 0.0009 Error 86.86 14.477 Non-additivity 58.93 58.929 10.55 Residual 27.93 5.587 -Total 11 1187.18 -Grand Mean= 47.069 Grand Sum= Coefficient of Variation= 564.830 Total Count= 8.08% Means for variable (HL5NSP) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 49.157 38.553 49.137 51.430 Means for variable (HL5NSP) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 40.623 58.587 41.998 Trắc nghiệm phân hạng NSP Error Mean Square = 14.48 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.602 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 49.16 38.55 49.14 51.43 A B A A Mean Mean Mean Mean 48 = = = = 51.43 49.16 49.14 38.55 A A A B 12 Phụ lục 12: Hiệu lực % loại thuốc 10 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 653.89 217.963 19.29 0.0017 LLL 504.90 252.451 22.34 0.0017 Error 67.80 11.299 Non-additivity 47.45 47.451 11.66 Residual 20.35 4.069 -Total 11 1226.59 -Grand Mean= 64.209 Grand Sum= 770.510 Total Count= Coefficient of Variation= 5.24% Means for variable (LH10NSP) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 72.637 68.303 63.037 52.860 Means for variable (LH10NSP) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 58.195 73.215 61.218 Trắc nghiệm phân hạng 10 NSP Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.18 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean &k0S &k2G = = = = 72.64 68.30 63.04 52.86 A A A B Mean Mean Mean Mean 49 = = = = 72.64 68.30 63.04 52.86 A A A B 12 Phụ lục 13: Hiệu lực % loại thuốc 14 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 686.65 228.883 19.72 0.0016 LLL 422.08 211.041 18.18 0.0028 Error 69.64 11.606 Non-additivity 49.72 49.719 12.48 Residual 19.92 3.984 -Total 11 1178.37 -Grand Mean= 63.802 Grand Sum= 765.620 Total Count= Coefficient of Variation= 5.34% Means for variable (HL14NSP) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 72.013 68.883 62.017 52.293 Means for variable (HL14NSP) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 58.507 72.083 60.815 Trắc nghiệm phân hạng 14 NSP Error Mean Square = 11.61 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.806 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 72.01 68.88 62.02 52.29 A A B C Mean Mean Mean Mean 50 = = = = 72.01 68.88 62.02 52.29 A A B C 12 Phụ lục 14: Hiệu lực % loại thuốc 20 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -NT 718.44 239.479 18.17 0.0021 LLL 313.78 156.889 11.90 0.0082 Error 79.09 13.182 Non-additivity 25.07 25.074 2.32 Residual 54.02 10.804 -Total 11 1111.31 -Grand Mean= 62.446 Grand Sum= Coefficient of Variation= 749.350 Total Count= 5.81% Means for variable (HL20NSP) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 69.437 68.883 61.163 50.300 Means for variable (HL20NSP) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 58.025 69.612 59.700 Trắc nghiệm phân hạng 20 NSP Error Mean Square = 13.18 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.99 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 72.01 68.88 62.02 52.29 A A B C Mean Mean Mean Mean 51 = = = = 72.01 68.88 62.02 52.29 A A B C 12
- Xem thêm -

Xem thêm: SÂU HẠI CÂY CHÔM CHÔM NHÃN VÀ HIỆU LỰC TRỪRỆP SÁP PHẤN Planococcussp. (Pseudococcidae – Homoptera) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI NÔNG TRƯỜNG 32, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC, SÂU HẠI CÂY CHÔM CHÔM NHÃN VÀ HIỆU LỰC TRỪRỆP SÁP PHẤN Planococcussp. (Pseudococcidae – Homoptera) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC HÓA HỌC TẠI NÔNG TRƯỜNG 32, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay