ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CỎ DẠI VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2009 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

93 17 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 06:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CỎ DẠI KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ THU NĂM 2009 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG Họ tên sinh viên: HỒNG THỊ QUỲNH Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2005 – 2009 Tháng 8/2009 ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CỎ DẠI KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ THU NĂM 2009 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG Tác giả HỒNG THỊ QUỲNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: Thầy NGUYỄN HỮU TRÚC KS TRẦN VĂN CHÂU Tháng năm 2009 i LỜI CẢM ƠN Để giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp này, xin chân thành biết ơn: - Thầy Nguyễn Hữu Trúc tận tình hướng dẫn tơi trình thực tập - Ban giám hiệu, ban chủ nhiệm khoa Nông học, Ban quản lý thư viện thầy, giáo Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ hướng dẫn truyền đạt kiền thức quí báu suốt thời gian tham gia học tập, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình tham gia thực tập, thực đề tài tốt nghiệp đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn: -Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật phía Nam, nơi tơi thực tập - Kỹ sư Trần Văn Châu người hướng dẫn tơi trung tâm BVTV - Gia đình Mười Trà cho thuê đất thực thí nghiệm cộng sự, bạn bè giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Trong q trình thực thực tập khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến chân tình quan chức năng, thầy giáo, cộng bạn bè để tơi rút học q báu để thêm kinh nghiệm học tập cơng tác thời gian Xin chân thành cảm ơn! Tp HCM ngày 01 tháng 08 năm 2009 Hồng Thị Quỳnh ii TĨM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CỎ DẠI KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TRÊN RUỘNG LÚA VỤ THU NĂM 2009 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG” Giáo viên hướng dẫn: - Thầy Nguyễn Hữu Trúc - KS Trần Văn Châu Nghiên cứu thực từ ngày 19/03/2009 đến ngày 22/6/2009 nhằm điều tra thành phần cỏ dại biện pháp phòng trừ cỏ dại nơng dân huyện Châu Thànhtỉnh Tiền Giang, đồng thời khảo sát hiệu lực trừ cỏ dại ruộng lúa số thuốc hóa học vùng đất Kết điều tra thành phần cỏ dại 30 ruộng lúa cho thấy hai nhóm cỏ phổ biến nhóm cỏ hòa nhóm cói lác Qua vấn chủ ruộng cách phòng trừ nhóm cỏ ruộng lúa họ cho thấy 100% nơng dân sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ cỏ giai đoạn đầu số nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ lần hai, số làm cỏ xót lại tay Thí nghiệm xác định thành phần mật số cỏ dại, đồng thời khảo sát hiệu lực phòng trừ cỏ dại số thuốc hóa học Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, lần lặp lại với nghiệm thức: Topgold 60OD (NT1), Clincher 10EC (NT2), Nominee 10SC (NT3), Sunrice 15WG (NT4), Facet 25SC (NT5), đối chứng (NT6) Thời gian phun thuốc 10 ngày sau sạ Kết thí nghiệm cho thấy: - Thành phần cỏ ruộng bao gồm loài: Chác, Lác rận, Đuôi phụng, Lồng vực, rau mương - Hiệu lực trừ cỏ nghiệm thức làm giảm đáng kể cỏ so với đối chứng, đặc biệt NT1 (Topgold 60OD) NT3 (Nominee 10SC) - Về suất nghiệm thức phun thuốc tham gia thí nghiệm cho suất cao đối chứng (1,96 tấn) NT3 (Nominee 10SC) cho suất cao (3,8 tấn) iii MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI iii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 lược cỏ dại 2.1.1 Định nghĩa cỏ dại 2.1.2 Đặc điểm chung cỏ dại .3 2.1.3 Cỏ dại ruộng lúa .4 2.1.3.1 Phân loại cỏ dại ruộng lúa 2.1.3.3 Tác hại cỏ dại ruộng lúa 2.1.3.4 Những đặc điểm quan trọng cỏ dại ruộng lúa .5 2.1.3.5 Các biện pháp quản lý cỏ dại ruộng lúa 2.2 lược thuốc trừ cỏ 2.2.1 Định nghĩa thuốc trừ cỏ .8 2.2.2 Lịch sử 2.2.3 Các nhóm thuốc iv 2.2.4 Phổ tác dụng thuốc trừ cỏ .9 2.2.5 Những dạng thuốc trừ cỏ thường gặp 10 2.2.6 chế tác động thuốc trừ cỏ 10 2.2.7 Con đường xâm nhập thuốc trừ cỏ vào cỏ dại 11 2.2.8 Ưu nhược điểm biện pháp diệt cỏ hóa chất 11 2.2.8.1 Ưu điểm 11 2.2.8.2 Nhược điểm 11 2.2.9 Thuốc thí nghiệm .12 Chương .15 VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 15 3.1 Điều kiện thí nghiệm 15 3.1.1 Địa điểm thí nghiệm 15 3.1.2.Thời gian 15 3.1.3 Điều kiện thời tiết khí hậu 15 3.2 Vật liệu thí nghiệm 16 3.3 Phương pháp khảo nghiệm 16 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16 3.3.2 Kỹ thuật canh tác 18 3.3.3 Xác định thành phần mật độ cỏ dại cách phòng trừ cỏ ruộng nơng dân .18 3.3.4 Ảnh hưởng loại thuốc diệt cỏ đến mật số trọng lượng loài nhóm cỏ 18 3.3.4.1 Xác định thành phần cỏ dại mật số ruộng thí nghiệm trước phun thuốc .18 3.3.4.2 Xác định thành phần mật số cỏ dại ruộng thí nghiệm sau phun thuốc 19 3.3.4.3 Xác định hiệu lực diệt cỏ loại thuốc trừ cỏ ruộng thí nghiệm 19 3.3.5 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến sinh trưởng phát triển lúa 20 3.3.4.4 Năng suất yếu tố cấu thành suất .21 3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu .21 v Chương .22 KẾT QUẢ THẢO LUẬN .22 4.1 Điều tra thành phần cỏ dại tên ruộng lúa sạ vụ Thu năm 2009 22 4.2 Thành phần mức độ phổ biến loại cỏ dại ruộng thí nghiệm lúa sạ huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 23 4.3 Đặc tính loại cỏ diện ruộng thí nghiệm 24 4.3.1 Cỏ phụng (Leptochloa chinensis) 24 4.3.2 Cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) .24 4.3.3 Cỏ chác (Fimbristylis miliacea) .24 4.3.4 Cỏ Lác rận (Cyperus iria) 24 4.3.5 Rau mương (Ludwigia octovalvis) 25 4.3 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ ruộng thí nghiệm 27 4.4 Hiệu lực diệt cỏ loại thuốc tham gia thí nghiệm 33 4.3.3 Ảnh hưởng loại thuốc trừ cỏ đến sinh trưởng phát triển lúa .37 4.3.4 Ảnh hưởng loại thuốc trừ cỏ đến yếu tố cấu thành suất suất lúa: 37 Chương .45 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 PHỤ LỤC 49 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1 Diễn biến thời tiết khí hậu 15 Bảng 3.2 Các nghiệm thức tham gia thí nghiệm 16 Bảng 3.3 Bảng phân cấp mức độ độc thuốc lúa (Cục Bảo Vệ Thực Vật) 20 Bảng 4.1 Thành phần mức độ phổ biến loại cỏ dại ruộng nông dân điều tra 22 Bảng 4.2 Các loại thuốc nông dân sử dụng chủ yếu .23 Bảng 4.3 Thành phần mức độ phổ biến loại cỏ dạitrên ruộng nông dân điều tra 23 Bảng 4.4 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ lồng vực 27 Bảng 4.5 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ đuôi phụng .28 Bảng 4.6 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ Cháo 29 Bảng 4.7 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số cỏ lác rận 30 Bảng 4.8 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số nhóm cỏ Hòa 30 Bảng 4.9 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số nhóm cỏ Cói lác .31 Bảng 4.10 Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ đến mật số nhóm cỏ rộng 32 Bảng 4.11 Hiệu lực thuốc diệt cỏ cỏ lồng vực 33 Bảng 4.12 Hiệu lực thuốc diệt cỏ cỏ Đuôi phụng 34 Bảng 4.13 Hiệu lực thuốc diệt cỏ cỏ Cháo 34 Bảng 4.14 Hiệu lực thuốc diệt cỏ cỏ Lác rận .35 Bảng 4.15 Hiệu lực thuốc diệt cỏ nhóm cỏ Hòa 36 Bảng 4.16 Hiệu lực thuốc diệt cỏ nhóm cỏ Cói lác 36 Bảng 4.17 Hiệu lực thuốc diệt cỏ nhóm cỏ rộng 37 Bảng 4.18 Các yếu tố cấu thành suất suất lúa 38 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 4.1 Cỏ lồng vực 25 Hình 4.2 Cỏ phụng 25 Hình 4.3 Cỏ chác 26 Hình 4.4 Cỏ lác rận 26 Hình 4.5 Cỏ rau mương ruộng .26 Hình 4.6 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn đắp bờ 39 Hình 4.7 Bình phun thuốc 39 Hình 4.8 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn cắm cọc .40 Hình 4.9 Phương pháp điều tra cỏ 40 Hình 4.10 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn lúa 30 ngày 41 Hình 4.11 Cân trọng lượng cỏ 41 Hình 4.12 Tồn cảnh thí nghiệm giai đoạn lúa chín .42 Hình 4.13 REP I giai đoạn lúa chín .42 Hình 4.14 REP II giai đoạn lúa chín 43 Hình 4.15 REP III giai đoạn lúa chín 43 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NT: Nghiệm thức NSLT: Năng suất lý thuyết MĐ cỏ: Mật độ cỏ HQ: Hiệu NSXL: Ngày sau xử lý BVTV: Bảo vệ thực vật NS: Năng suất NSS: Ngày sau sạ ix Variable 7: la rong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 116.78 58.389 2.15 0.1669 tre 2511.78 502.356 18.52 0.0001 Error 10 271.22 27.122 Non-additivity 7.06 7.056 0.24 Residual 264.17 29.352 -Total 17 2899.78 -Grand Mean= 19.889 Grand Sum= Coefficient of Variation= 358.000 Total Count= 26.18% Case Range : 19 - 24 Variable 10 : la rong Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 27.12 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 13.48 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 17.00 24.67 4.333 8.333 25.00 40.00 BC B C C B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 40.00 25.00 24.67 17.00 8.333 4.333 A B B BC C C 18 Variable 8: hoa ban A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 104.11 52.056 1.69 0.2331 tre 73136.94 14627.389 475.09 0.0000 Error 10 307.89 30.789 Non-additivity 21.37 21.365 0.67 Residual 286.52 31.836 -Total 17 73548.94 -Grand Mean= 77.056 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1387.000 Total Count= 7.20% Case Range : 19 - 24 Variable : hoa ban Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 30.79 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 14.36 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 12.00 27.00 46.67 125.0 56.33 195.3 E D C B C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 195.3 125.0 56.33 46.67 27.00 12.00 A B C C D E 18 Variable 9: coi lac A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 1249.78 624.889 1.94 0.1945 tre 220659.11 44131.822 136.82 0.0000 Error 10 3225.56 322.556 Non-additivity 198.58 198.585 0.59 Residual 3026.97 336.330 -Total 17 225134.44 -Grand Mean= 133.556 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2404.000 Total Count= 13.45% Case Range : 19 - 24 Variable : coi lac Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 322.6 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 46.47 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 11.67 236.7 9.667 52.67 221.0 269.7 C AB C C B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 269.7 236.7 221.0 52.67 11.67 9.667 A AB B C C C 18 Data file: HIỆU LỰC THUỐC Title: Function: ANOVA-2 Data case to 15 Variable 3: HIỆU LỰC LỒNG VỰC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 111.97 55.986 4.53 0.0483 tre 4481.58 1120.396 90.66 0.0000 Error 98.86 12.358 Non-additivity 26.22 26.222 2.53 Residual 72.64 10.377 -Total 14 4692.42 -Grand Mean= 63.060 Grand Sum= Coefficient of Variation= 945.900 Total Count= 5.57% Case Range : 16 - 20 Variable : hllv Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 12.36 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.631 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 74.63 70.80 67.10 28.90 73.87 A A A B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 74.63 73.87 70.80 67.10 28.90 A A A A B 15 Variable 4:HIỆU LỰC ĐUÔI PHỤNG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 46.46 23.229 5.95 0.0261 tre 2483.32 620.831 159.04 0.0000 Error 31.23 3.904 Non-additivity 11.09 11.089 3.85 Residual 20.14 2.877 -Total 14 2561.01 -Grand Mean= 58.007 Grand Sum= Coefficient of Variation= 870.100 Total Count= 3.41% Case Range : 16 - 20 Variable : hldp Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 3.904 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.413 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 76.33 66.53 57.30 38.73 51.13 A B C E D Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 76.33 66.53 57.30 51.13 38.73 A B C D E 15 Variable 5: HIỆU LỰC CỦA THUỐC DỐI VỚI CỎ LÁC RẬN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 174.15 87.073 1.11 0.3748 tre 3538.14 884.534 11.30 0.0022 Error 626.27 78.284 Non-additivity 18.94 18.944 0.22 Residual 607.33 86.762 -Total 14 4338.56 -Grand Mean= 57.313 Grand Sum= Coefficient of Variation= 859.700 Total Count= 15.44% Case Range : 16 - 20 Variable : hllác rận Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 78.28 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 24.24 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.53 35.77 71.70 59.37 44.20 A B A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.53 71.70 59.37 44.20 35.77 A A AB B B 15 Variable 6: HIỆU LỰC CỦA THUỐC DỐI VỚI CỎ CHÁC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 121.37 60.686 3.30 0.0904 tre 12271.74 3067.934 166.58 0.0000 Error 147.33 18.417 Non-additivity 12.54 12.540 0.65 Residual 134.79 19.256 -Total 14 12540.44 -Grand Mean= 53.520 Grand Sum= Coefficient of Variation= 802.800 Total Count= 8.02% Case Range : 16 - 20 Variable : hlchac Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 18.42 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.76 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 79.00 16.73 82.87 67.57 21.43 AB C A B C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 82.87 79.00 67.57 21.43 16.73 A AB B C C 15 Variable 7: HIỆU LỰC CỦA THUỐC DỐI VỚI CỎ LÁ RỘNG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 280.71 140.354 1.55 0.2693 tre 5221.54 1305.385 14.44 0.0010 Error 723.17 90.397 Non-additivity 1.84 1.837 0.02 Residual 721.33 103.048 -Total 14 6225.42 -Grand Mean= 44.300 Grand Sum= Coefficient of Variation= 664.500 Total Count= 21.46% Case Range : 16 - 20 Variable : hllr Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 90.40 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 26.05 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 44.43 18.23 68.60 60.43 29.80 AB C A A BC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 68.60 60.43 44.43 29.80 18.23 A A AB BC C 15 Variable 8: HIỆU LỰC CỦA THUỐC DỐI VỚI CỎ HÒA BẢN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 31.73 15.866 6.21 0.0236 tre 2707.70 676.924 264.75 0.0000 Error 20.45 2.557 Non-additivity 2.97 2.971 1.19 Residual 17.48 2.498 -Total 14 2759.88 -Grand Mean= 59.420 Grand Sum= Coefficient of Variation= 891.300 Total Count= 2.69% Case Range : 16 - 20 Variable : hlhb Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 2.557 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.381 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.73 67.90 60.33 35.77 57.37 A B C D C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.73 67.90 60.33 57.37 35.77 A B C C D 15 Variable 9: HIỆU LỰC CỦA THUỐC DỐI VỚI NHÓM CỎ CÓI LÁC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -rep 17.22 8.609 0.26 0.7745 tre 10326.31 2581.578 79.14 0.0000 Error 260.97 32.621 Non-additivity 37.56 37.565 1.18 Residual 223.40 31.915 -Total 14 10604.50 -Grand Mean= 52.613 Grand Sum= Coefficient of Variation= 789.200 Total Count= 10.86% Case Range : 16 - 20 Variable : hlcl Function : _&k0S_&k2GRANGE_&k0S Error Mean Square = 32.62 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 15.65 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 77.67 17.87 78.57 64.50 24.47 A B A A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 78.57 77.67 64.50 24.47 17.87 A A A B B 15 Data file: SO BONG TREN M2 Title: Function: ANOVA-2 Data case to 18 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -rep 386.33 193.167 5.05 0.0304 tre 9731.83 1946.367 50.91 0.0000 10 382.33 38.233 Non-additivity 28.34 28.343 Residual 353.99 39.332 Error 0.72 -Total 17 10500.50 -Grand Mean= 225.500 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4059.000 Total Count= 2.74% Data File : SO BONG TREN M2 Function : TRAC NGHIEM PHAN HANG Error Mean Square = 38.23 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 16.00 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 243.7 Mean = 218.7 Mean = 258.3 Mean = 237.0 Mean = 205.0 Mean = 190.3 Ranked Order AB Mean = 258.3 A Mean = 243.7 AB Mean = 237.0 B Mean = 218.7 C CD Mean = 205.0 CD D Mean = 190.3 D C A B 18 Variable 4: hatchac A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -rep 2.37 1.187 0.37 0.6997 tre 121.55 24.310 7.58 0.0035 10 32.07 3.207 Non-additivity 0.00 0.003 Residual 32.07 3.563 Error 0.00 -Total 17 156.00 -Grand Mean= 58.228 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1048.100 Total Count= 3.08% Data File : HAT CHAC Function : TRAC NGHIEM PHAN HANG Error Mean Square = 3.207 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.634 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 60.97 Mean = 56.73 Mean = 61.43 Mean = Mean Mean Ranked Order AB Mean = 61.43 A Mean = 60.97 AB A Mean = 58.30 ABC 58.30 ABC Mean = 58.23 ABC = 58.23 ABC Mean = 56.73 BC = 53.70 C Mean = 53.70 C BC 18 Variable 5: TRONG LUONG 1000 HAT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -rep 3.13 1.564 0.48 0.6325 tre 19.60 3.920 1.20 0.3746 10 32.60 3.260 Non-additivity 1.00 1.004 Residual 31.60 3.511 Error 0.29 -Total 17 55.33 -Grand Mean= 26.768 Grand Sum= Coefficient of Variation= 481.820 6.75% Means for variable (p1000) for each level of variable (rep): Var Var Value Mean - - 26.740 26.272 27.292 Means for variable (p1000) for each level of variable (tre): Var Var Value Mean - - 27.593 26.813 27.443 27.537 26.640 24.580 Total Count= 18 Data file: NANG SUAT LY THUYET Function: ANOVA-2 Data case to 18 A N A L Y S I S O F Degrees of Sum of Freedom Squares Source V A R I A N C E Mean Square T A B L E F-value Prob -rep 34637.69 17318.847 0.22 0.8101 tre 8292258.01 1658451.602 20.60 0.0001 10 805201.72 80520.172 Non-additivity 241799.48 241799.478 Residual 563402.24 62600.249 Error 3.86 -Total 17 9132097.42 -Grand Mean= 3892.844 Grand Sum= 70071.200 Coefficient of Variation= Total Count= 7.29% Data File : NANG SUAT LY THUYET Case Range : 19 - 24 Variable : nslt Function : TRAC NGHIEM PHAN HANG Error Mean Square = 80520 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 734.3 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 4500 Mean = 3657 Mean = 4774 Mean = Mean Mean Ranked Order A Mean = 4774 A Mean = 4500 A A Mean = 4187 AB 4187 AB Mean = 3657 B = 3495 B Mean = 3495 B = 2745 Mean = 2745 B C C 18 Variable 4: NANG SUAT THUC TE A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source T A B L E Mean Square F-value Prob -rep 122421.59 61210.796 0.78 0.4851 tre 6309103.41 1261820.683 16.04 0.0002 10 786490.98 78649.098 Non-additivity 190855.10 190855.100 Residual 595635.88 66181.764 Error 2.88 -Total 17 7218015.98 -Grand Mean= 3209.811 Grand Sum= 57776.600 Coefficient of Variation= Total Count= 8.74% Case Range : 19 - 24 Variable :NANG SUAT THUC TE Function : TRAC NGHIEM PHAN HANG Error Mean Square = 78650 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 725.7 at alpha = 0.010 _&k2S Original Order Ranked Order Mean = 3480 A Mean = 3846 A Mean = 3406 A Mean = 3480 A Mean = 3846 A Mean = 3410 A Mean = 3410 A Mean = 3406 A Mean = 3150 A Mean = 3150 A Mean = 1967 Mean = 1967 B B 18 ... 1940 chất sử dụng để diệt cỏ hợp chất boron, thiocyanates, dinitrophenols, ammonium sulphate Thuốc diệt cỏ hữu có tên Dinitro-Ortho-Cresol (DNOC) giới thi u vào năm 1932 Năm 1941, W G Templeman... Triazine giới thi u, bao gồm atrazine – chất mà mối quan tâm lớn người chúng cho làm ô nhiễm nước ngầm ảnh hưởng đến sức khỏe người Glyphosate, thường bán với tên Roundup, giới thi u vào năm... thay được, thi u chất cỏ chết dần Đại diện cho hoạt chất Pyrazosulfuron Sirius 10WP, Star 10WP - Ngăn trở hình thành chất béo: Một số loại thuốc trừ cỏ có khả ức chế hình thành lipid, thi u chất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CỎ DẠI VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2009 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG, ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CỎ DẠI VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ CỎ DẠI CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ CỎ TRÊN RUỘNG LÚA VỤ HÈ THU NĂM 2009 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay