SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA MƯỜI GIỐNG SẮN TRÊN ĐẤT NÂU VÀNG TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

91 105 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 06:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA MƯỜI GIỐNG SẮN TRÊN ĐẤT NÂU VÀNG TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: HỒNG THỊ PHƯỢNG Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2005 – 2009 Tháng 08/2009 SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA MƯỜI GIỐNG SẮN TRÊN ĐẤT NÂU VÀNG TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI Tác giả HỒNG THỊ PHƯỢNG Khóa luận thực đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành NÔNG HỌC Giảng viên hướng dẫn: TS HOÀNG KIM Tháng 08 năm 2009 [ LỜI CẢM ƠN Thành kính khắc ghi cơng ơn Cha Mẹ sinh thành dưỡng dục có ngày hôm Xin chân thành cảm ơn: ™Thầy TS Hồng Kim, giảng viên Bộ mơn Cây Lương thực-Rau Hoa Quả, Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Người tận tình dạy bảo, huớng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn ™Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh ™Ban Chủ nhiệm Khoa Nơng học, q thầy (cô) Khoa Nông học Trường truyền đạt cho kiến thức quý báu thời gian học tập trường ™Bác Hồ Sáu xã Tây Hòa huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện đất làm thí nghiệm, nhân cơng cung cấp điều kiện cần thiết cho q trình làm đề tài Cuối tơi xin cảm ơn tất bạn lớp Nông Học 31 bạn bè gần xa động viên giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2009 Hồng Thị Phượng i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “So sánh đặc điểm sinh trưởng phát triển, suất hàm lượng tinh bột mười giống sắn đất nâu vàng Trảng Bom, Đồng Nai” Địa điểm ruộng ông Hồ Sáu, nơng dân giỏi xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2009 Mục tiêu đề tài: So sánh đặc điểm sinh trưởng, phát triển, suất hàm lượng tinh bột mười giống sắn đất nâu vàng Trảng Bom, Đồng Nai để tuyển chọn - giống sắn triển vọng thích hợp cho vùng Đơng Nam Bộ Phương pháp thí nghiệm theo quy phạm khảo nghiệm giống sắn 10TCN - 299 - 97 Diện tích 32 m2 với 10 nghiệm thức, ba lần nhắc lại Tổng diện tích thí nghiệm 1120 m2 (chưa tính diện tích lơ bảo vệ) Cơng thức phân bón: 10 phân chuồng + 90N + 60P2O5 + 120K2O (kg/ha) Hệ thống tiêu theo dõi phân tích kết thí nghiệm thực theo phương pháp chuẩn CIAT chương trình sắn Việt Nam Kết quả: So với giống đối chứng KM94 có thời gian sinh trưởng – 11 tháng, suất đạt 31,47 tấn/ha giống sắn thí nghiệm sinh trưởng, phát triển tốt, nhiễm sâu bệnh, thời gian sinh trưởng biến động từ - 10 tháng, suất thực thu biến động từ 21,41 đến 35,72 tấn/ha Đã tuyển chọn bốn giống sắn triển vọng BKA900, GM444B, KM318 KM140 Các giốnghàm lượng tinh bột suất củ tươi 25,13% 35,72 tấn/ha, 25,1% 35,09 tấn/ha, 24,57 % 31,78 tấn/ha; 23,9 % 32,17 tấn/ha ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Yêu cầu cần đạt Chương TỔNG QUAN 2.1 Nguồn gốc, phân loại, vùng phân bố, lịch sử phát triển 2.1.1 Phân loại khoa học (Scientific classification) 2.1.2 Nguồn gốc .3 2.1.3 Vùng phân bố 2.1.4 Lịch sử phát triển: 2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ sắn giới Việt Nam .5 2.2.1 Sản xuất tiêu thụ sắn giới .5 2.2.1.1 Tình hình sản xuất sắn giới 2.2.1.2 Tình hình tiêu thụ sắn giới 2.2.2.1.Tình hình sản xuất sắn Việt Nam 12 2.2.2.2 Tình hình tiêu thụ sắn Việt Nam 16 2.3 Thành phần dinh dưỡng giá trị kinh tế sắn 17 2.3.1 Thành phần dinh dưỡng 17 iii 2.3.1.1 Củ sắn tươi 17 2.3.1.2.Sắn lát khô 18 2.3.1.3.Bột sắn nghiền tinh bột sắn 18 2.3.1.4 Lá sắn 19 2.3.1.5 Độc tố HCN 19 2.3.2 Giá trị kinh tế sắn .20 2.4 Một số giống sắn phổ biến Việt Nam 21 2.4 Giống sắn KM-94 21 2.4 Giống sắn SM 937-26 22 2.4 Giống sắn KM 98-1 .22 2.4 Giống sắn KM140 .22 2.5 Phương pháp chọn tạo, nhân giống sắn 23 2.5.1 Đặc tính di truyền sắn 23 2.5.2 Phương pháp chọn tạo nhân giống sắn 24 2.5.2.1 Lai hữu tính lồi (lai gần) .24 2.5.2.2.Lai hữu tính khác lồi (lai xa) 25 2.5.2.3.Tạo dòng đột biến 25 2.5.2.4.Chọn lọc cải tiến quần thể 25 2.5.2.5.Nuôi cấy mô tế bào chuyển gen 25 2.5.2.6.Thu thập, nhập nội, chọn lọc nguồn gốc gen giống sắn 26 Chương .27 VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 3.1 Vật liệu thí nghiệm 27 3.2 Phương pháp thí nghiệm .27 3.2.1 Điều kiện thí nghiệm 27 3.2.2 Thời gian địa điểm thí nghiệm 27 3.2.3 Đặc điểm khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm .28 3.2.3 Đặc điểm lý hóa tính khu đất thí nghiệm 28 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm .29 3.3.1 Kiểu bố trí thí nghiệm 29 3.3.2 Quy trình thực thí nghiệm 30 iv 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp đánh giá .31 3.4.1 Đặc trưng hình thái, điểm đánh giá cây, điểm đánh giá củ 32 3.4.2 Đặc điểm sinh lý, sinh trưởng phát triển 32 3.4.3 Đánh giá tình hình sâu bệnh hại 33 3.4.4 Khả chống đổ ngã thích ứng với điều kiện bất lợi .34 3.4.5 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất 35 3.5 Phương pháp phân tích thống kê .35 Chương .36 KẾT QUẢ THẢO LUẬN .36 4.1 Năng suất củ tươi thực thu, hàm lượng tinh bột suất bột 36 4.2.Năng suất củ tươi lý thuyết, suất sinh vật số thu hoạch (HI) .38 4.3 Đặc điểm hình thái giống sắn 39 4.4 Đặc điểm sinh lý, sinh trưởng phát triển 10 giống sắn 45 4.4.1 Chiều cao 45 4.2.2 Số .47 4.5 Tình hình sâu bệnh khả chống đổ ngã giống .49 4.5.1.Tình hình sâu bệnh .49 4.5.2 Khả chống đổ ngã .50 4.6 Xác định giống sắn tuyển chọn 50 Chương .51 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 PHỤ LỤC 54 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CIAT: Centro International De Agriculture Tropical FAO: Foods Agriculture Organization FAOSTAT: Foods Agriculture Organization of the United Nation IPB: Institute of Plant Breeding -Viện Chọn Giống Cây trồng VAAS: Viet nam Academy of Agricultural Sciences - Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam IAS: Intitute of Agricultural Sciences - Viện Khoa học Kỹ thuật Nơng nghiệp Miền Nam IFPRI: Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực giới ICBN: Mạng lưới Quốc tế Công nghệ Sinh học Sắn VNCP: Chương trình Sắn Việt Nam RILET: Viện Nghiên cứu Cây Đậu đỗ Cây có củ ctv: Cộng tác viên ĐP: Địa phương MSTATC: Phần mềm xử lý số liệu phân tích thống kê nông nghiệp trường Đại học Chicago (Mỹ), năm 1989 LLL: Lần lặp lại đ/c: Đối chứng NT: nghiệm thức HI: số thu hoạch NS: Năng suất NSLT: Năng suất lý thuyết NSTB: Năng suất tinh bột NSTT: Năng suất thực thu NSSV: Năng suất sinh vật NSTL: Năng suất thân HLTB: Hàm lượng tinh bột TT: Thứ tự NST: Ngày sau trồng CV: Hệ số biến thiên (hệ số đo lường độ xác thí nghiệm) vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sản xuất sắn nước khác giới năm 2006 Hình 2.2 Sản lượng suất sắn sáu nước châu Á 1961- 2006 .9 Hình 2.3 Diện tích (1000 ha), sản lượng sắn (1000 tấn) vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 1995-2006 12 Hình 2.4 Bản đồ phân bố vùng trồng sắn trọng điểm quy hoạch vùng trọng điểm nguyên liệu sắn cho chương trình chế biến cồn sinh học Việt Nam .14 Hình 2.5 Sản lượng diện tích trồng Việt Nam năm 2007 Error! Bookmark not defined Hình 3.1 đồ bố trí mười giống sắn thí nghiệm Tây hòa, Trảngbom, Đồng nai 30 Hình 4.1 : Đặc điểm hình thái đặc trưng số giống sắn thí nghiệm 45NST 42 Hình 4.2 Củ tươi, thân đặc trưng lúc thu hoạch số giống sắn thí nghiệm 44 Hình 5.1 Ruộng sắn thí nghiệm 75 NST 54 Hình 5.2 Ghi chép đặc điểm giống vào ngày thu hoạch 54 Hình 5.3 Năng suất củ tươi thực thu suất tinh bột 55 Hình 5.4 Động thái tăng trưởng chiều cao qua ngày sau trồng mười giống sắn thí nghiệm 55 Hình 5.5 Tốc độ tăng trưởng chiều cao mười giống sắn thí nghiệm .56 Hình 5.6 Động thái 10 giống sắn thí nghiệm qua ngày sau trồng 56 Hình 5.7 Tốc độ qua giai đoạn theo dõi 10 giống sắn thí nghiệm 57 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Dự báo tình hình sản xuất tiêu thụ sắn tồn cầu đến năm 2020 tốc độ tăng hàng năm tiêu thụ sản phẩm sắn, giai đoạn 1993-2020 Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng sắn châu Phi, châu Á, châu Mỹ 15 nước trồng nhiều sắn giới năm 2007 Bảng 2.3 Diện tích, suất, sản lượng sắn giới (1961 – 2007) Bảng 2.4 Diện tích, suất, sản lượng lương thực giới năm 2006 Bảng 2.5 Diện tích, suất, sản lượng số trồng châu Á năm 20078 Bảng 2.6 Buôn bán sắn giới 1983-2005 với sản phẩm sắn lát khô, sắn viên, tinh bột sắn (đơn vị tính triệu tấn) 10 Bảng 2.7 Diện tích, suất, sản lượng bốn lương thực Việt Nam 15 Bảng 2.8 Sự tăng suất sắn Việt Nam so với Thái Lan,Trung Quốc, Ấn Độ 1) 15 Bảng 2.9 Giá trị bội thu áp dụng giống sắn Việt Nam, Thái Lan Trung Quốc (diện tích sắn năm 2003 năm 1997 theo số liệu thống kê FAO) 16 Bảng 2.10 Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng sắn củ tươi (phần ăn được) so với khoai lang, khoai tây khoai môn 1/ 17 Bảng 2.11 Hàm lượng HCN củ sắn ( %) 20 Bảng 2.12 Một số giống sắn phổ biến Việt Nam .21 Bảng 3.1: Lý lịch nguồn vật liệu 10 giống sắn thí nghiệm 27 Bảng 3.2 Tình hình thời tiết, khí hậu thực thí nghiệm Đồng Nai .28 Bảng 3.3: Kết phân tích đất thí nghiệm (*) 28 Bảng 3.4 Quy trình kỹ thuật trình thực thí nghiệm 30 Bảng 4.1 Năng suất củ tươi, hàm lượng tinh bột, suất bột 10 giống sắn thí nghiệm đất vàng xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai 36 Bảng 4.2.Năng suất củ tươi lý thuyết, suất sinh vật, số thu hoạch 10 giống sắn thí nghiệm đất vàng xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai 39 Bảng 4.3 Đặc điểm hình thái đặc trưng 10 giống sắn thí nghiệm 40 Bảng 4.4 Chiều cao số thân/gốc mười giống sắn thí nghiệm 40 Bảng 4.5 Đặc điểm hình thái củ 10 giống sắn thí nghiệm .43 viii 5.707 7.333 7.287 8.963 6.380 5.867 7.677 7.803 10 8.683 Data File: HOÀNG THỊ PHƯỢNG Title : Trắc nghiệm phân hạng suất tinh bột thực thu Case Range : 34 - 43 Variable : nstb-tt Function :RANGE Error Mean Square = 0.2620 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.203 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 8.803 AB Mean = 8.963 A Mean = 5.707 E Mean = 8.803 AB Mean = 7.333 CD Mean 10 = 8.683 AB Mean = 7.287 CD Mean = 7.803 ABC Mean = 8.963 A Mean = 7.677 BC Mean = 6.380 DE Mean = 7.333 CD Mean = 5.867 E Mean = 7.287 CD Mean = 7.677 BC Mean = 6.380 DE Mean = 7.803 ABC Mean = 5.867 E Mean 10 = 8.683 AB Mean = 5.707 E 01 BKA900 02 SM3056 03 CM9966 04 GM444A 05 GM444B 06 GM465 07 CM9914 08 KM318 66 09 KM140 10 KM94 Phụ lục 2.6 Trọng lượng thân 10 giống sắn đất nâu vàng, Trảng Bom,Đồng Nai Tên Giống BKA 900 SM 3056 CM 9966 GM 444A GM 444B GM 465 CM 9914 KM318 KM140 KM94 Bình quân Năng suất thân (kg/5 gốc) I II 8,0 7,8 10,0 8,6 7,2 9,5 13,0 10,0 10,4 12,0 13,0 10,2 9,8 8,2 7,2 8,0 5,8 6,5 6,0 8,8 III 8,0 8,8 7,8 12,3 10,5 9,6 7,1 6,4 5,1 7,2 Năng suất thân (tấn/ha) I II 16,0 15,6 20,0 17,2 14,4 19,0 26,0 20,0 20,8 24,0 26,0 20,4 19,6 16,4 14,4 16,0 11,6 13,0 12,0 17,6 18,08 17,88 III 16,0 17,6 15,6 24,6 21,0 19,2 14,2 12,8 10,2 14,4 16,56 CV(%) LSD(0,01) Bình quân CD 15,73 18,27 ABC 16,33 CD 23,53 A 21,93 AB 21,87 AB 16,73 BCD 14,40 CD D 11,60 CD 14,67 17,51 13,11 5,39 Data file: Hoang Thi Phuong Title: Trọng lượng thân 10 giống sắn Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over Variable (lll) with values from to and over Variable (nt) with values from to 10 Variable 3: nstl ANALYSIS OF VARIANCE Degrees of Source Freedom TABLE Sum of Squares Mean Square F-value Prob Lll 13.64 6.821 1.30 0.2982 Nt 399.69 44.409 8.43 0.0001 18 94.81 5.267 0.01 0.010 17 94.80 5.577 Error Non-additivity Residual 0.00 Total 29 508.14 Grand Mean = 17.507 Grand Sum = 525.200 Total Count = 30 67 Coefficient of Variation= 13.11% Means for variable (nstl) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean - - 18.080 17.880 16.560 Means for variable (nstl) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean - - 15.733 18.267 16.333 23.533 21.933 21.867 16.733 14.400 11.600 10 14.667 Data File :hoàng thi phượng Title : Trắc nghiệm phân hạng trọng lượng thân Case Range : 31 - 40 Variable : nstl Function : RANGE Case Range : 40 - 49 Variable : nstl Function : RANGE Error Mean Square = 5.267 Error Degrees of Freedom = 18 68 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.394 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 15.73 CD Mean = 23.53 A Mean = 18.27 ABC Mean = 21.93 AB Mean = 16.33 Mean = 21.87 AB CD Mean = 23.53 A Mean = 18.27 ABC Mean = 21.93 AB Mean = 16.73 BCD Mean = 21.87 AB Mean = 16.33 CD Mean = 16.73 BCD Mean = 15.73 CD Mean = 14.40 CD Mean 10 = 14.67 CD Mean = 11.60 D Mean = 14.40 CD Mean 10 = 14.67 CD Mean = 11.60 D 01 BKA900 02 SM3056 03 CM9966 04 GM444A 05 GM444B 06 GM465 07 CM9914 08 KM318 09 KM140 10 KM94 Phụ lục 2.7 Năng suất sinh vật (kg/5 gốc) 10 giống sắn đất nâu vàng, Trảng Bom, Đồng Nai Tên Giống BKA 900 SM 3056 CM 9966 GM 444A GM 444B GM 465 CM 9914 KM318 KM140 KM94 Bình quân CV(%) LSD(0,01) Năng suất sinh vật (kg/5gốc) I II III 27,0 25,8 25,0 18,0 19,2 24,2 21,7 30,5 22,3 31,0 27,0 29,8 28,0 31,4 30,5 26,0 23,2 23,9 19,8 20,4 18,1 19,8 25,6 23,4 22,2 23,5 23,6 25,7 23,8 23,4 I 54,0 36,0 43,4 62,0 56,0 52,0 39,6 39,6 44,4 51,4 47,84 Data file: Hoang Thi Phuong Title: Năng suất sinh vật Function: ANOVA-2 Data case to 30 69 Năng suất sinh vật (tấn/ ha) II III Bình quân 51,6 50,0 51,87 ABC 38,4 48,4 40,93 CD 61,0 44,6 49,67 ABCD 54,0 59,6 58,53 AB 62,8 61,0 60,27 A 46,4 47,8 48,73 ABCD 40,8 36,2 38,87 D 51,2 46,8 45,87 CD 47,0 47,2 46,20 CD 47,6 46,8 48,60 BCD 50,08 48,94 48,95 10,08 11,60 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nssv ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square F-value Prob lll 25.09 12.545 0.52 0.6058 nt 1236.32 137.369 5.64 0.0009 18 438.16 24.342 5.22 5.218 17 432.94 25.467 Error Non-additivity Residual 0.20 Total 29 1699.57 Grand Mean = 48.953 Grand Sum = 1468.600 Total Count = 30 Coefficient of Variation = 10.08% Means for variable (nssv) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean - - 47.840 50.080 48.940 Means for variable (nssv) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean - - 51.867 40.933 49.667 58.533 70 60.267 48.733 38.867 45.867 46.200 10 48.600 Data File: HOÀNG THI PHƯỢNG Title : Trắc nghiệm phân hạng suất sinh vật Case Range : 43 - 52 Variable : nssv Function : RANGE Error Mean Square = 24.34 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.60 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 51.87 ABC Mean = 60.27 A Mean = 40.93 Mean = 58.53 AB CD Mean = 49.67 ABCD Mean = 51.87 ABC Mean = 58.53 AB Mean = 49.67 ABCD Mean = 60.27 A Mean = 48.73 ABCD Mean = 48.73 ABCD Mean 10 = 48.60 BCD Mean = 38.87 D Mean = 46.20 CD Mean = 45.87 CD Mean = 45.87 CD Mean = 46.20 CD Mean = 40.93 CD Mean 10 = 48.60 BCD Mean = 38.87 D 01 BKA900 02 SM3056 03 CM9966 04 GM444A 05 GM444B 06 GM465 07 CM9914 08 KM318 71 09 KM140 10 KM94 Phụ lục 2.7 Chỉ số thu hoạch HI (%)của 10 giống sắn đất nâu vàng, Trảng Bom, Đồng Nai TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Tên giống Năng suất củ tươi (tấn/ha) BKA 900 SM 3056 CM 9966 GM 444A GM 444B GM 465 CM 9914 KM318 KM140 36,13 22,03 32,36 29,65 36,55 25,34 21,85 31,44 33,20 32,78 KM94 Năng suất sinh vật (tấn/ha) 51,87 40,93 49,67 58,53 59,93 48,73 38,87 45,87 46,20 48,60 Chỉ số thu hoạch HI (%) * 69,65 53,82 65,15 50,65 60,99 52,00 56,21 68,54 71,86 67,45 HI% = (Năng suất củ tươi thực thu/ Năng suất sinh vật) x 100% Phụ lục :Chiều cao (cm) 10 giống sắn đất nâu vàng, Trảng Bom, Đồng Nai Chiều cao (cm) TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Bình quân CV(%) LSD(0,01) Chiều cao Cây (cm) Tên giống BKA900 SM3056 CM9966 GM444A GM444B GM465 CM9914 KM318 KM140 KM94 I 238,0 231,6 209,4 214,0 255,4 229,2 247.4 215,4 209,6 215,4 226,5 II 232,8 222,0 214,6 203,6 254,2 235,2 259,4 198,3 196,0 250,5 226,7 Data File : HOÀNG THỊ PHƯỢNG Function :Chiều cao 10 giống sắn Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over Variable (lll) with values from to and over Variable (nt) with values from to 10 72 III 221,7 225,3 204,5 226,4 273,1 255,8 256,2 181,5 196,0 255,6 226,9 230,8 226,3 209,5 214,7 260,9 240,1 254,3 198,4 200,5 240,5 227,6 5,47 29,24 Trắc nghiệm thống kê BCD BCDE DE CDE A ABC AB E E ABC Variable 3: ccc ANALYSIS OF VARIANCE Degrees of Sum of Freedom Squares Source TABLE Mean Square F-value Prob -Lll 60.90 30.450 Nt 12702.30 1411.366 18 2786.19 154.789 708.48 708.482 17 2077.71 122.218 Error Non-additivity Residual 0.20 9.12 0.8232 0.0000 5.80 Total 29 15549.39 Grand Mean= 227.597 Grand Sum= 6827.900 Total Count= 30 Coefficient of Variation= 5.47% Means for variable (ccc) for each level of variable (lll) Var Var Value Mean - - 226.520 226.660 229.610 Means for variable (ccc) for each level of variable (nt) Var Var Value Mean - - 230.833 226.300 209.500 214.667 260.900 240.067 73 254.267 198.400 200.533 10 240.500 Data File : HOÀNG THỊ PHƯỢNG Function : Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 10 giống sắn Case Range : 43 - 52 Variable : ccc Function :RANGE Error Mean Square = 154.8 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 29.24 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 230.8 Ranked Order BCD Mean = 260.9 A Mean = 226.3 BCDE Mean = 254.3 AB Mean = 209.5 DE Mean 10 = 240.5 ABC Mean = 214.7 CDE Mean = 240.1 ABC Mean = 260.9 A Mean = 230.8 BCD Mean = 240.1 ABC Mean = 226.3 BCDE Mean = 254.3 AB Mean = 214.7 CDE Mean = 198.4 E Mean = 209.5 DE Mean = 200.5 E Mean = 200.5 E Mean = 198.4 E Mean 10 = 240.5 ABC 01 BKA900 03 CM9966 02 SM3056 04 GM444A 05 GM444B 06 GM465 07 CM9914 08 KM318 09 KM140 10 KM94 Phụ lục 2.10 Số củ gốc 10 giống sắn đất nâu vàng, Trảng Bom,Đồng Nai 74 Tên giống Số củ bình quân (củ/ gốc) 43,3 37,3 60,7 50,0 50,0 40,3 39,0 53,3 59,0 42,3 47,5 Số củ gốc BKA900 SM3056 CM9966 GM444A GM444B GM465 CM9914 KM318 KM140 KM94 Trung bình CV(%) LSD(0,01) I II III 40 29 66 58 49 48 46 41 60 39 47,6 46 37 65 45 49 34 36 66 71 46 49,5 44 46 51 47 52 39 35 53 46 42 45,5 Số củ bình quân (củ/ 1gốc) * 8,7 7,5 12,1 10,0 10,0 8,1 7,8 10,7 11,8 8,5 9,40 16,84 18,82 Data file: HOÀNG THỊ PHƯỢNG Title: Số củ gốc 10 giống sắn Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over Variable (lll) with values from to and over Variable (nt) with values from to 10 Variable 3: sc ANALYSIS OF VARIANCE Source Degrees of Sum of Freedom Squares TABLE Mean Square F-value Prob Lll 80.07 40.033 0.62 0.5468 Nt 1869.47 207.719 3.24 0.0162 18 1153.93 64.107 313.26 313.263 17 840.67 49.451 Error Non-additivity Residual 6.33 Total 29 3103.47 Grand Mean = 47.533 Grand Sum = 1426.000 Total Count = 30 Coefficient of Variation = 16.84% 75 ABC C A ABC ABC BC C ABC AB ABC Means for variable (sc) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean - - 47.600 49.500 45.500 Means for variable (sc) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean - - 43.333 37.333 60.667 50.000 50.000 40.333 39.000 53.333 59.000 10 42.333 Data File HOÀNG THỊ PHƯỢNG Function : Trắc nghiệm phân hạng số củ gốc 10 giống sắn Case Range : 57 - 66 Variable : sc Function : RANGE Error Mean Square = 64.11 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 18.82 at alpha = 0.010 76 Original Order Ranked Order Mean = 43.33 ABC Mean = 60.67 A Mean = 37.33 C Mean = 59.00 AB Mean = 60.67 A Mean = 53.33 ABC Mean = 50.00 ABC Mean = 50.00 ABC Mean = 50.00 ABC Mean = 50.00 ABC Mean = 40.33 BC Mean = 43.33 ABC Mean = 39.00 Mean 10 = 42.33 ABC C Mean = 53.33 ABC Mean = 40.33 BC Mean = 59.00 AB Mean = 39.00 C Mean 10 = 42.33 ABC Mean = 37.33 C 01 BKA900 02 SM3056 03 CM9966 04 GM444A 05 GM444B 06 GM465 07 CM9914 08 KM318 09 KM140 10 KM94 Phụ lục 2.11 Số thân gốc 10 giống sắn đất nâu vàng, Trảng Bom, Đồng Nai TT Tên giống Số thân gốc I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Trung binh CV(%) LSD(0,01) BKA900 SM3056 CM9966 GM444A GM444B GM465 CM9914 KM318 KM140 KM94 II 17 29 11 18 16 12 14 13 14 11 15,5 III 12 23 15 17 15 13 12 14 17 14 15,2 Data file: HOÀNG THỊ PHƯỢNG Title: Số thân gốc 10 giống sắn Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: st 77 11 17 11 11 13 14 14 15 12 12,7 Số thân TB/gốc (thân) * 2,67 B 4,60 A 2,47 B 3,07 B 2,93 B 2,60 B 2,66 B 2,80 B 2,87 B 2,27 B 2,89 17,95 6,103 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 47.27 23.633 3.50 0.0518 nt 278.80 30.978 4.59 0.0029 18 121.40 6.744 37.64 37.641 Error Non-additivity Residual 17 83.76 7.64 4.927 Total 29 447.47 Grand Mean = 14.467 Grand Sum = 434.000 Total Count = 30 Coefficient of Variation = 17.95% Means for variable (st) for each level of variable (lll): Var Var Value Mean - - 15.500 15.200 12.700 Means for variable (st) for each level of variable (nt): Var Var Value Mean - - 13.333 23.000 12.333 15.333 14.667 13.000 13.333 14.000 14.333 78 10 11.333 Data file: HOÀNG THỊ PHƯỢNG Function : Trắc nghiệm phân hạng số thân gốc 10 giống sắn Case Range : 31 - 40 Variable : st Error Mean Square = 6.744 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.103 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 13.33 B Mean = 23.00 A Mean = 23.00 A Mean = 15.33 B Mean = 12.33 B Mean = 14.67 B Mean = 15.33 B Mean = 14.33 B Mean = 14.67 B Mean = 14.00 B Mean = 13.00 B Mean = 13.33 B Mean = 13.33 B Mean = 13.33 B Mean = 14.00 B Mean = 13.00 B Mean = 14.33 B Mean = 12.33 B Mean 10 = 11.33 B Mean 10 = 11.33 B 01 BKA900 02 SM3056 03 CM9966 04 GM444A 05 GM444B 06 GM465 07 CM9914 08 KM318 79 09 KM140 10 KM94 80 ... chất khơ) với nhiều chất bột, chất khống vitamin Chất đạm sắn có đầy đủ acid amin cần thi t, giàu lysin thi u methionin Trong sắn chất dinh dưỡng, chứa lượng độc tố [HCN] đáng kể Các giống sắn có... 0,1 0,10 Nguồn: Hoang Kim, Nguyen Van Bo, Reinhardt Howeler, Hernan Ceballos 2008, Reinhardt Howeler and Keith Fahrney 2008, FAO/FIEWS- Food Outlook No 4- Oct 2003; Pham Van Bien, Hoang Kim et al... 5.000 năm (CIAT, 1993) Trung tâm phát sinh sắn giả thi t vùng đông bắc Brazin thuộc lưu vực sơng Amazon, nơi có nhiều chủng loại sắn trồng hoang dại (De Candolle 1886; Rogers, 1965) Trung tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA MƯỜI GIỐNG SẮN TRÊN ĐẤT NÂU VÀNG TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI, SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA MƯỜI GIỐNG SẮN TRÊN ĐẤT NÂU VÀNG TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ, 02 SM3056 04 GM444A 06 GM465 08 KM318 10 KM94, 02 SM3056 04 GM444A 06 GM465 08 KM318 10 KM94, 02 SM3056 04 GM444A 06 GM465 08 KM318 10 KM94, 02 SM3056 04 GM444A 06 GM465 08 KM318 10 KM94

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn