skkn hướng dẫn một số kỹ năng nhận biết biểu đồ và nhận xét bảng số liệu thống kê, dạng câu hỏi trắc nghiệm, cho học sinh khối 12 trường THPT trần phú

22 21 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 13:59

MỤC LỤC Nội dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.2 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 2.3 CÁC GIẢI PHÁP 2.3.1 Hệ thống lại dạng biểu đồ đưa số bảng số liệu Trang 2 3 3 4 thống kê tiêu biểu 2.3.2 Hướng dẫn học sinh nhận biết biểu đồ thông qua dấu hiệu nhận biết 2.3.3 Hướng dẫn học sinh cách nhận xét bảng số liệu thống kê 2.3.4 Rèn luyện kỹ cho học sinh qua số tập đặc trưng 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 11 19 19 1 MỞ ĐẦU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước ta hướng tới mục tiêu năm 2020 trở thành nước công nghiệp Để thực mục tiêu nguồn lực người quan trọng Trong q trình thực mục tiêu giáo dục coi quốc sách hàng đầu để đào tạo người tồn diện có phẩm chất, lực kỹ Trong năm qua giáo dục nước ta không ngừng đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Một đổi là:” Đổi đồng phương pháp dạy học, kiểm tra , đánh giá giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận lực” Mơn địa lí khơng nằm ngồi đổi Cụ thể , trước kỳ thi tốt nghiệp THPT địa lí thi theo hình thức tự luận thi theo hình thức trắc nghiệm Hình thức thi thay đổi dẫn đến nội dung thi có thay đổi Ví dụ : Bài thi mơn địa lí trắc nghiệm hay tự luận có hai phần : Phần kiến thức phần kỹ , thi theo hình thức tự luận phần kỹ vẽ biểu đồ nhận xét thi theo hình thức trắc nghiệm lại nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê Để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nhiều giáo viên có nhận thức đắn đổi phương pháp dạy học, xác định rõ cần thiết có mong muốn đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra ,đánh giá Bên cạnh kết bước đầu đạt được, hoạt động đổi phương pháp dạy học trường trung học phổ thông chưa thực mang lại hiệu cao Truyền thụ tri thức chiều phương pháp dạy học chủ đạo nhiều giáo viên Số giáo viên thường xuyên chủ động sáng tạo việc phối hợp phương pháp dạy học sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực , tự lực sáng tạo học sinh chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức lí thuyết Việc rèn luyện kỹ sống, kỹ giải tình thực tiễn cho học sinh thông qua vận dụng tri thức tổng hợp chưa thực quan tâm Là giáo viên môn địa lí, tơi nghĩ thân phải có trách nhiệm cho học sinh hiểu u thích mơn này, tạo cho học sinh hứng khởi, niềm đam mê học hỏi, sáng tạo để nắm vững kiến thức địa lí nói chung phần kỹ thực hành nói riêng Từ ứng dụng linh hoạt vào việc giải tập làm thi có hiệu Trên thực tế chưa có sách , tài liệu đưa có tính chuẩn chỉnh nội dung kỹ nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê, để giáo viên học sinh lấy làm chuẩn kiến thức kỹ năng, sử dụng trình dạy học Nhận diện biểu đồ nhận xét bảng số liệu thốngcâu hỏi khó, em lại dễ điểm phần em không trang bị kiến thức Để thực điều đó, q trình giảng dạy, tơi khơng ngừng tìm tòi, nghiên cứu học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp tìm phương pháp nhằm giúp học sinh làm tốt câu hỏi phần kỹ lấy điểm tối đa phần nhận diện biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê.Vấn đề đặt là: Dạy học sinh phần kỹ thực hành để đạt hiệu quả? Đó lí tơi định chọn đề tài: “Hướng dẫn số kỹ nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê, dạng câu hỏi trắc nghiệm, cho học sinh khối 12 trường THPT Trần Phú ” 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Giúp học sinhkỹ nhận biết biểu đồ nhận xét xác bảng số liệu thống kê theo yêu cầu đề Từ em có cách học tích cực hơn, tự tin có khả tư sáng tạo, chủ động học tập trình làm thi để đạt hiệu cao 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Học sinh khối 12 Trường THPT Trần Phú đặc biệt đối tượng học sinh ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Thực tiễn giảng dạy học sinh khối 12 - Tham khảo sách đề luyện thi THPT quốc gia, tài liệu tập huấn mơn địa lí, mạng internet NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Bản thân giáo viên giảng dạy mơn Địa lí trường THPT Trần Phú, Với chất lượng học sinh đầu vào thấp, dạy học sinh phần kỹ thực hành,nhất phần nhận diện biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê Tôi thấy, truyền thụ kiến thức cách đơn phần đơng học sinh không nắm vững kỹ để nhận diện biểu đồ nhận xét xác bảng số liệu thống kê Vì cho em làm tập kiểm tra trắc nghiệm địa lí đa số em không đạt điểm tối đa phần Để giúp em khắc phục hạn chế , đồng thời trang bị cho em tự tin phần kiến thức kỹ Qua nhiều năm giảng dạy, mày mò tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, đưa số phương pháp để hướng dẫn học sinhkỹ nhận diện biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê áp dụng phương pháp tơi nhận thấy , học sinh có nhiều tiến bộ, kết làm tập kiểm tra tốt nhiều Một số phương pháp tơi thực là: Trước hết hệ thống lại dạng biểu đồ đưa số bảng số liệu thống kê tiêu biểu Sau dấu hiệu nhận biết để em dễ dàng dựa vào để nhận biết biểu đồ cách nhanh Đối với nhận xét bảng số liệu thốngcho em nắm vững cơng thức tính tốn cần thiết , hướng dẫn em cách nhận xét loại câu hỏi cụ thể Cuối cho em làm số tập đặc trưng để củng cố kiến thức Làm tơi thấy có hiệu rõ rệt , học sinh khơng có kiến thức kỹ nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê mà biết vận dụng linh hoạt kỹ q trình học làm thi.Do kết học tập em nâng lên rõ rệt Đó đề viết đề tài 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến học sinh học gì, đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất cho học sinh Tuy nhiên thực tế số đơng giáo viên chưa từ bỏ kiểu dạy học truyền thống, giáo viên biết say sưa truyền thụ kiến thức, học sinh tiếp thu cách thụ động, mô tuýp phần lớn học sinh theo lối mòn xưa chờ đợi vào kiến thức sẵn có mà giáo viên đưa Vì vậy, hầu hết em vận dụng linh hoạt kiến thức tổng hợp để giải vấn đề cách chủ động, sáng tạo Đứng trước thực trạng trên, thiết nghĩ phải lảm để việc giảng dạy cho học sinh, việc giúp cho em lĩnh hội kiến thức bản, người thầy phải biết kích thích tính tích cực, say mê học hỏi học sinh học tập, đòi hỏi học sinh phải có ý thức mục tiêu đặt tạo động lực bên thúc đẩy thân họ hoạt động để đạt mục tiêu Vì vậy, việc trang bị kỹ thực hành cho em cần thiết Trên sở kiến thức kỹhọc sinh học cách nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê, học sinh phải vận dụng kiến thức cách linh hoạt để làm tập làm thi cách tốt Qua em ngày u thích mơn học Đó lý do, động lực để thân tơi phải nỗ lực, tìm tòi sáng tạo đưa phương pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học tập Mang lại niềm vui hứng thú học tập cho em 2.3 CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Bằng kiến thức phần kỹ thực hành môn địa lý kinh nghiệm thân công tác giảng dạy, để phát triển khả tư sáng tạo cho học sinh trình viết sáng kiến dùng phương pháp gợi động kích thích tính tích cực, khả tư duy, sáng tạo, say mê, tìm tòi học hỏi học sinh qua cách dạy “rèn luyện kỹ nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê” trình bày qua giải pháp đây: - Hệ thống lại dạng biểu đồ đưa số bảng số liệu thống kê tiêu biểu - Hướng dẫn học sinh nhận biết biểu đồ thông qua dấu hiệu nhận biết - Hướng dẫn học sinh cách nhận xét bảng số liệu thống kê phần câu hỏi có tính tốn khơng cần tính tốn - Rèn luyện kỹ cho học sinh qua số tập đặc trưng 2.3.1 Hệ thống lại dạng biểu đồ đưa số bảng số liệu thống kê tiêu biểu 2.3.1.1 - Hệ thống lại dạng biểu đồ Tại lại phải hệ thống lại dạng biểu đồ? Bởi trình giảng dạy tơi nhận thấy nhiều học sinh chưa biết hết dạng biểu đồ, đa số em biếtbiểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ miền hay biểu đồ kết hợp em lơ mơ, nhiều em chưa hình dung hình dạng Vì để em nhận biết dạng biểu đồ phần câu hỏi trắc nghiệm môn địa lí trước hết phải cho em thấy rõ dạng biểu đồ Hơn phần ơn tập đề thi có câu hỏi dạng cho biểu đồ yêu cầu cho biết biểu đồ thể nội dung gì? Vì việc hệ thống lại dạng biểu đồ cho em cần thiết Dưới dạng biểu đồ thường gặp: * Biểu đồ hình tròn Biểu đồ thể cấu khách quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện vận tải năm 2005 năm 2010 * Biểu đồ kết hợp Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa TP Hồ Chí Minh * Biểu đồ miền Biểu đồ thể thay đổi cấu dân số thành thị nông thôn nước ta giai đoạn 1998-2014 * Biểu đồ cột * Biểu đồ đường Biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng sản lượng Than, dầu thô, điện qua năm 2000- 20012 2.3.1.2 Một số bảng số liệu thống kê tiêu biểu Có nhiều bảng số liệu thống kê, nhiên đưa hai dạng để em dễ phân biệt * Bảng số liệu yêu cầu nhận xét khơng cần tính tốn: Ví dụ: Cho bảng số liệu sau: Giá trị xuất, nhập Nhật Bản qua năm( Đơn vị : Tỉ USD) Năm 1990 1995 2000 2004 2010 2014 Xuất 287,6 443,1 479,2 565,7 833,7 815,5 Nhập 235,4 335,9 379,5 454,5 768 958,4 Theo bảng số liệu trên, nhận xét sau giá trị xuất, nhập Nhật Bản giai đoạn 1990- 2014? A Xuất tăng,nhập giảm B Xuất nhập tăng C Xuất giảm, nhập tăng D.Xuất lớn nhập * Bảng số liệu yêu cầu nhận xét có tính tốn: Ví dụ : Cho bảng số liệu sau: Số khách du lịch quốc tế đến tổng thu từ khách du lịch số khu vực châu Á năm 2014 Khu vực Số khách du lịch quốc tế Tổng thu từ khách du đến( nghìn lượt người) lịch(triệu USD) Đơng Bắc Á 136276 237965 Đông Nam Á 97263 108094 Tây Á 52440 51566 Nam Á 17495 29390 Theo bảng số liệu trên, nhận xét sau không so sánh số khách du lịch quốc tế đến khu vực Đông Nam Á với khu vực Đơng Bắc Á? A Ít 1,4 lần C Chỉ 7,1% B Chỉ 71,4% D Ít 39013 lượt khách 2.3.2 Hướng dẫn học sinh nhận biết biểu đồ thông qua dấu hiệu nhận biết Để nhận biết biểu đồ cách nhanh xác em phải dựa vào hai dấu hiệu là: - Yêu cầu thể đề - Bảng số liệu cho Dưới dấu hiệu nhận biết cho loại biểu đồ 2.3.2.1 Biểu đồ hình tròn *Dấu hiệu nhận biết - Yêu cầu thể hiện: + Cơ cấu(%) + Tỉ trọng (%) + Tỉ lệ (%) + Qui mô + Qui mô, Cơ cấu(%) - Bảng số liệu: + Cho ≤ năm + Cho ≤ địa điểm 2.3.2.2 Biểu đồ hình cột * Dấu hiệu nhận biết - Yêu cầu thể hiện: + Hơn,kém; nhiều, ít; so sánh yếu tố, tình hình phát triển + Số lượng, sản lượng, số dân + Mật độ dân số (người/km2), thu nhập bình quân (GDP/người), bình quân lương thực (kg/người), suất lúa bình quân( tấn, tạ/ha)… - Bảng số liệu : + năm cho vùng kinh tế, tỉnh (Thành phố), loại sản phẩm + năm trở lên cho thể sản lượng, số lượng, số dân … 2.3.2.3.Biểu đồ đường(đồ thị) * Dấu hiệu nhận biết - Yêu cầu thể động thái phát triển gắn với cụm từ: + Gia tăng + Biến động + Phát triển + Tăng trưởng + Tốc độ gia tăng(%) + Tốc độ tăng trưởng(%) - Bảng số liệu gắn liền với chuỗi thời gian từ năm trở lên 2.3.2.4 Biểu đồ miền * Dấu hiệu nhận biết - Yêu cầu thể hiện: + Cơ cấu + Sự thay đổi cấu + Sự chuyển dịch cấu - Bảng số liệu gắn liền với chuỗi thời gian từ năm trở lên 2.3.2.5 Biểu đồ kết hợp * Dấu hiệu nhận biết - Yêu cầu thể hiện: Mối tương quan độ lớn động thái phát triển - Bảng số liệu : + Hai đơn vị khác + Thời gian phải từ năm trở lên + Các đối tượng cho phải có mối quan hệ với ( Ví dụ: Diện tích – Sản lượng, Nhiệt độ - lượng mưa, Khách du lịch - Doanh thu du lịch, …….) 2.3.3 Hướng dẫn học sinh cách nhận xét bảng số liệu thống kê 2.3.3.1 Đối với câu hỏi nhận xét bảng số liệu khơng có tính tốn * Bước 1: Gv hướng dẫn học sinh phải đọc kỹ u cầu câu hỏi Vì có trường hợp xảy ra: - Trường hợp thứ câu hỏi yêu cầu tìm “Nhận xét sau với bảng số liệu trên” - Trường hợp thứ câu hỏi yêu cầu tìm” Nhận xét sau không với bảng số liệu trên” * Bước 2: Đọc xác phương án * Bước 3: Quan sát kỹ bảng số liệu Trong trường hợp thứ nhất, giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kỹ phương án, kết hợp với quan sát bảng số liệu theo hàng ngang hàng dọc để chọn phương án dùng phương pháp loại trừ phương án sai lại phương án chốt đáp án Ví dụ: Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta qua năm (Đơn vị %) Năm 2000 Thành phần kinh tế Nhà nước Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước 9,3 90,1 0,6 2005 9,5 88,9 1,6 2010 10,4 86,1 3,5 2015 9,8 86 4,2 Nhận xét sau với bảng số liệu ? A Đại phận lao động nước ta tập trung khu vực kinh tế nhà nước B Tỉ lệ lao động thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng C Khơng có thay đổi cấu lao động phân theo thành phần kinh tế D Sự thay đổi không phù hợp với kinh tế nhiều thành phần Giáo viên hướng dẫn cách làm: - Trước hết giáo viên yêu cầu học sinh đọc kỹ yêu cầu nhận xét, xem đề u cầu tìm nhận xét hay khơng với bảng số liệu.Trong câu hỏi đề yêu cầu tìm nhận xét - Sau đọc phương án, kết hợp với quan sát bảng số liệu để tìm câu trả lời xác Cụ thể: + Phương án( A) Đại phận lao động tập trung khu vực kinh tế nhà nước Sau đọc phương án em phải quan sát bảng số liệu tiến hành so sánh bảng số liệu theo cột dọc, em nhận thấy đại phận lao động tập trung khu vực kinh tế nhà nước mà tập trung chủ yếu khu vực nhà nước Như nhận xét sai + Phương án (B) Tỉ lệ lao đông thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng Trong câu nhận xét học sinh phải so sánh số liệu theo hàng ngang thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi qua năm em nhận thấy tỉ lệ lao động thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng liên tục qua năm Như nhận xét học sinh chốt ln đáp án phương án (B) Tuy nhiên, em xét thêm phương án lại cho chắn Cụ thể: + Phương án (C) Khơng có thay đổi cấu lao động theo thành phần kinh tế Phương án em phải xem xét tất thành phần kinh tế với thay đổi số liệu theo hàng ngang Qua bảng số liệu em thấy cấu lao động theo thành phần kinh tế có thay đổi Cụ thể : Tỉ lệ lao động thành phần nhà nước tăng Tỉ lệ lao động thành phần kinh tế nhà nước giảm Tỉ lệ lao động khu vực có vốn đầu tư nước tăng Như phương án sai + Phương án (D).Sự thay đổi không phù hợp với kinh tế nhiều thành phần Nhận xét không thay đổi phù hợp với kinh tế nhiều thành phần nước ta, ý em học chương trình địa lí 12 Tóm lại qua việc phân tích phương án, kết hợp với bảng số liệu thống kê kiến thức địa lí học em dễ dàng tìm nhận xét câu Đó phương án (B) – Tỉ lệ lao động thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng Trường hợp thứ 2: Tìm nhận xét “khơng đúng” Các bước làm tương tự trường hợp thứ nhất, nhiên giáo viên nhắc học sinh đọc câu hỏi chậm dừng lại từ in nghiêng , in đậm để nhớ rõ nội dung câu hỏi Vì nhiều em quen với lối mòn chiều tìm đúng, nên dễ bị nhầm lẫn dẫn đến sai lầm đáng tiếc 2.3.3.2 Đối với câu hỏi nhận xét có tính tốn Để làm câu hỏi dạng này, học sinh cần nắm vững số cơng thức tính tốn địa lí Nếu khơng biết tính tốn em khơng thể tìm đáp án xác, không đạt điểm tối đa phần kỹ thực hành điều đáng tiếc cho em Vì tơi hệ thống lại cơng thức tính tốn cho em số công thức thường gặp: 10 2.3.4 Rèn luyện kỹ cho học sinh qua số tập đặc trưng 2.3.4.1 Dạng tập nhận biết biểu đồ Để nhận biết xác dạng biểu đồ theo yêu cầu câu hỏi, hướng dẫn em dựa vào dấu hiệu nhận biết học phần trên.Đó dựa vào “từ khóa” bảng số liệu *Bài tập 1: Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢNG CẤU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 NĂM 2014 Năm Số lao động Cơ cấu (%) làm việc Nông – Lâm – Công nghiệp – Dịch vụ (triệu người) Ngư nghiệp xây dựng 2005 42,8 57,3 18,2 24,5 2014 52,7 46,3 21,3 32,4 11 Để thể quy mô, cấu lao động nước ta phân theo khu vực kinh tế, dạng biểu đồ thích hợp nhất? A Biểu đồ tròn B Biểu đồ đường C Biểu đồ cột D Biểu đồ miền Giáo viên hướng dẫn cách làm: Bước 1: Để tìm câu trả lời xác cho câu hỏi này, yêu cầu học sinh đọc kỹ yêu cầu thể đề tìm dấu hiệu nhận biết Bước 2: Tôi gọi vài học sinh lựa chọn đáp án dấu hiệu nhận biết Bước 3: Sau em đưa kết lựa chọn, tiến hành nhận xét, sửa lỗi cho em, chưa cần phải rút kinh nghiệm, chốt đáp án Biểu đồ thích hợp là: A Biểu đồ hình tròn Vì dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ hình tròn là: *Dấu hiệu nhận biết - Yêu cầu thể hiện: + Cơ cấu(%) + Tỉ trọng (%) + Tỉ lệ (%) + Qui mô + Qui mô, Cơ cấu(%) - Bảng số liệu: + Cho ≤ năm + Cho ≤ địa điểm Như em cần áp vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ tròn tìm câu trả lời xác.Cụ thể : + Đề yêu cầu thể có từ : “Quy mô, cấu” + Bảng số liệu: năm ( Biểu đồ hình tròn cho ≤ năm ≤ địa điểm) không vượt số năm cho phép Hai dấu hiệu điều kiện cần đủ để em lựa chọn đáp án (A) *Bài tập 2: SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM Năm Tổng số dân Sản lượng lương thực Bình quân lương thực (nghìn người) (nghìn tấn) theo đầu người (kg/người) 1990 66016 19879,7 301,1 2000 77635 34538,9 444,9 2005 82392 39621,6 480,9 2010 86947 44632,2 513,4 2015 91713 50498,3 550,6 12 Để thể số dân, sản lượng lương thực nước ta thời kỳ 1990 - 2015, dạng biểu đồ thích hợp nhất? A Biểu đồ tròn B Biểu đồ cột ghép C Biểu đồ miền D Biểu đồ đường Giáo viên hướng dẫn cách làm: Bước 1: Để lựa chọn biểu đồ thích tơi u cầu em đọc kỹ yêu cầu câu hỏi, kết hợp với bảng số liệu để tìm dấu hiệu nhận biết Bước 2: Gọi số học sinh trả lời đáp án giải thích lại lựa chọn đáp án đó? Bước 3: Dựa vào câu trả lời học sinh tiến hành nhận xét, lỗi gặp phải cho em chốt đáp án B Biểu đồ cột ghép Vì dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ hình cột ta thấy hồn tồn phù hợp.Cụ thể Biểu đồ hình cột * Dấu hiệu nhận biết - Yêu cầu thể hiện: + Hơn,kém; nhiều, ít; so sánh yếu tố, tình hình phát triển + Số lượng, sản lượng, số dân + Mật độ dân số (người/km2), thu nhập bq (GDP/người), bình quân lương thực (kg/người), suất lúa bình quân( tấn, tạ/ha)… - Bảng số liệu : + năm cho vùng kinh tế, tỉnh (Thành phố), loại sản phẩm + năm trở lên cho thể sản lượng, số lượng, số dân … Đối chiếu vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ hình cột ta thấy: + Yêu cầu đề có từ thể “ sản lượng” , “ Số dân” + Bảng số liệu cho > năm Như em lựa chọn đáp án biểu đồ cột ghép *Bài tập Cho bảng số liệu sau: DÂN SỐ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM Năm 1954 1960 1965 1970 1976 1979 1989 1999 2009 2014 Dân số 23,8 30,2 34,9 41,1 49,2 52,7 64,4 76,3 86,0 90,7 (triệu người) Tỉ lệ gia 1,10 3,93 2,93 3,94 3,00 2,16 2,1 1,51 1,06 1,08 tăng dân số (%) 13 Để thể dân số tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta qua năm, dạng biểu đồ thích hợp nhất? A Biểu đồ tròn B Biểu đồ đường C Biểu đồ cột D Biểu đồ kết hợp cột - đường Giáo viên hướng dẫn cách làm: Bước 1: Yêu cầu học sinh đọc kỹ nội dung câu hỏi, đồng thời quan sát bảng số liệu thống kê Bước 2: Yêu cầu em dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ để lựa chọn biểu đồ thích hợp, giải thích lại lựa chọn biểu đồ Bước 3: Trên sở lựa chọn học sinh tiến hành nhận xét.Đối với học sinh có lựa chọn tơi tun dương em lời nhận xét cho điểm giỏi nhằm khích lệ tinh thần học tập cho em, với em trả lời chưa đúng, chưa xác tơi lỗi cho em, em khắc phục lỗi đó, hướng dẫn em cách lựa chọn cách nhanh xác phải nắm vững dấu hiệu nhận biết biểu đồ “ từ khóa” ứng dụng linh hoạt cho dạng biểu đồ cụ thể Sau tơi em chốt đáp án Biểu đồ thích hợp : D Biểu đồ kết hợp cột - đường Vì vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ kết hợp * Dấu hiệu nhận biết - Yêu cầu thể hiện: Mối tương quan độ lớn động thái phát triển - Bảng số liệu : + Hai đơn vị khác + Thời gian phải từ năm trở lên + Các đối tượng cho phải có mối quan hệ với ( Ví dụ: Diện tích – Sản lượng, Nhiệt độ - lượng mưa, Khách du lịch - Doanh thu du lịch, …….) Ta thấy: - Đề yêu cầu thể có từ: + “dân số” nghĩa thể quy mô(độ lớn) dân số qua năm + “ Tỉ lệ gia tăng dân số” động thái phát triển dân số qua năm - Bảng số liệu: + Có đơn vị khác nhau: triệu người % + Thời gian chuỗi số liệu > năm + Hai đại lượng: dân số tỉ lệ gia tăng dân số có mối quan hệ với nhau, phản ánh tình hình dân số nước ta qua năm *Bài tập Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập Nhật Bản qua năm (Đơn vị:Tỉ USD) 14 Năm 1990 1995 2000 2010 2015 Xuất 287,6 443,1 479,2 769,8 624,8 Nhập 235,4 355,9 379,5 692,4 648,3 Biểu đồ thích hợp thể thay đổi cấu giá trị xuất, nhập Nhật Bản giai đoạn 1990- 2015 A biểu đồ tròn B biểu đồ miền B biểu đò đường D biểu đồ cột Giáo viên hướng dẫn cách làm: Bước1: Yêu cầu học sinh đọc kỹ nội dung câu hỏi, đồng thời quan sát bảng số liệu thống kê Bước 2: Yêu cầu em dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ để lựa chọn biểu đồ thích hợp, giải thích lại lựa chọn biểu đồ Bước 3: Trên sở lựa chọn học sinh tiến hành nhận xét Trong câu hỏi có vài học sinh có lựa chọn khác Vì đề u cầu thể có từ “cơ cấu” mà biểu đồ tròn biểu đồ miền có dấu hiệu nhận biết từ “cơ cấu” Vậy làm để giúp học sinh có lựa chọn xác? Trước hết tơi cho học sinh đọc lại dấu hiệu nhận biết biểu đồ hình tròn biểu đồ miền Sau tìm điểm giống khác biểu đồ - Điểm giống nhau: Đều thể “cơ cấu” - Điểm khác nhau: + Về yêu cầu thể hiện: Biểu đồ tròn với cụm từ “quy mơ, cấu”, “Cơ cấu”… Biểu đồ miền với cụm từ “ Chuyển dịch cấu”, “ Thay đổi cấu” + Về bảng số liệu: Biểu đồ tròn: Cho ≤ năm Biểu đồ miền: Cho ≥ năm Cuối học sinh đến thống chung đáp án là: B biểu đồ miền Vì: - Đề yêu cầu thể có cụm từ “ Thay đổi cấu” - Bảng số liệu cho > năm *Bài tập Cho bảng liệu: Sản lượng than, dầu thô điện nước ta qua năm Sản phẩm Than(triệu tấn) Dầu thô( triệu tấn) Điện( Tỉ kWh) 2000 11,6 16,3 26,7 2005 34,1 18,5 52,1 2010 44,8 15 91,7 2014 41,7 17,4 140,2 15 Biểu đồ thể rõ tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô điện nước ta giai đoạn 2000-2014 A biểu đồ cột C biểu đồ đường B biểu đồ kết hợp( cột đường) D biểu đồ miền Giáo viên hướng dẫn cách làm: Bước 1: Yêu cầu học sinh đọc kỹ nội dung câu hỏi, đồng thời quan sát bảng số liệu thống kê Bước 2: Yêu cầu em dựa vào dấu hiệu nhận biết biểu đồ để lựa chọn biểu đồ thích hợp, giải thích lại lựa chọn biểu đồ Bước 3: Gọi vài học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét Giáo viên chốt đáp án tập Đối với câu hỏi dạng học sinh dễ chọn biểu đồ thích hợp Bởi dấu hiệu nhận biết rõ ràng Cụ thể biểu đồ thích hợp là: C biểu đồ đường Vì: Biểu đồ đường dấu hiệu nhận biết là: - Đề yêu cầu thể có từ “ Tốc độ tăng trưởng” - Bảng số liệu : Cho từ năm trở lên Áp dụng vào câu hỏi bảng số liệu cho lựa chọn biểu đồ đường thích hợp Như để cố kiến thức kỹ nhận biết biểu đồ, cho em làm tập với dạng biểu đồ khác q trình dạy tơi cho em làm đi,làm lại nhiều lần vừa sữa lỗi cho em, vừa để giúp em nhớ dấu hiệu nhận biết biểu đồ, đồng thời phải biết vận dụng linh hoạt kỹ trình học làm thi.Khi rèn luyện thục kỹ cần đọc câu hỏi xong em lựa chọn biểu đồ thích hợp, cách nhanh xác Nắm kỹ không giúp em tự tin trả lời câu hỏi nhận diện biểu đồ, mà giúp em trả lời câu hỏi dạng cho biểu đồ, yêu cầu cho biết biểu đồ thể nội dung nào? Ví dụ: Cho biểu đồ sau: 16 Biểu đồ thể nội dung đây? A Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi nước ta thời kỳ 1950 - 2005 B Cơ cấu lao động nước ta thời kỳ 1950 - 2005 C Tình hình phát triển dân số nước ta thời kỳ 1950 - 2005 D Tình hình phát triển nguồn lao động nước ta thời kỳ 1950 - 2005 Giáo viên hướng dẫn cách làm: Bước1: Cho học sinh đọc yêu cầu câu hỏi, xác định rõ nội dung câu hỏi Bước 2: Gọi học sinh trả lời đáp án giải thích lí lựa chọn Bước 3: Sau học sinh trả lời tiến hành nhận xét, học sinh trả lời chưa đúng, em tìm lỗi mà em mắc phải, đồng thời sữa lỗi cho em Cuối tơi chốt đáp án giải thích lí cho em hiểu Cụ thể: Để biết biểu đồ thể nội dung gì? Các em phải dựa vào điều kiện: + Một là: Các dấu hiệu nhận biết biểu đồ + Hai là: Các dạng biểu đồ Cả điều kiện em học, áp dụng vào câu hỏi ta thấy: - Biểu đồ cho biểu đồ miền - Biểu đồ miền thường dùng để thể “cơ cấu” Tuy nhiên đề có đáp án có từ “cơ cấu” chọn đáp án đúng? A Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi nước ta thời kỳ 1950 – 2005 Biểu đồ miền thể cấu, muốn biết cấu em lại phải dựa vào giải giải biểu đồ thể nhóm tuổi đáp án ( A) nội dung mà biểu đồ thể B Cơ cấu lao động nước ta thời kỳ 1950 - 2005 Phương án có từ “cơ cấu” “cơ cấu lao động” nên không phù hợp với nội dung biểu đồ Vì phương án khơng 2.3.4.2 Bài tập nhận xét bảng số liệu thống kê * Bài tập Dạng câu hỏi nhận xét không cần tính tốn Năm 1990 1995 2000 2005 2010 2014 Trồng trọt 79,3 78,1 78,2 73,5 73,5 73,3 Chăn nuôi 19,7 18,9 19,3 24,7 25 25,2 Dịch vụ nông 2,8 3,0 2,5 1,8 1,5 1,5 nghiệp Nhận xét sau với bảng số liệu trên? A Tỉ trọng ngành trồng trọt lớn có xu hướng tăng B Tỉ trọng ngành chăn nuôi liên tục giảm C Tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp thấp tăng lên D Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi cao ngành trồng trọt Đối với loại câu hỏi nhận xét khơng cần tính tốn tơi hướng dẫn học sinh đọc kỹ câu hỏi xem đề yêu cầu tìm nhận xét “đúng” hay “khơng đúng.” Bước quan trọng định hướng cho em lựa chọn đáp án 17 Tiếp theo hướng dẫn em phải đọc phương án, đồng thời xem xét, đối chiếu so sánh bảng số liệu để rút kết luận Cụ thể áp dụng để trả lời câu hỏi sau: - Đề yêu cầu tìm nhận xét “đúng” với bảng số liệu - Xét phương án đối chiếu với bảng số liệu A Tỉ trọng ngành trồng trọt lớn có xu hướng tăng (Sai).Vì ngành trồng trọt chiếm tỉ lệ lớn có xu hướng giảm B Tỉ trọng ngành chăn ni liên tục giảm (Sai) Vì tỉ trọng ngành chăn ni liên tục tăng C Tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp thấp tăng lên.( Sai).Vì tỉ trọng dịch vụ nơng nghiệp thấp khơng tăng Như lại phương án (D) phương án * Bài tập Loại câu hỏi nhận xét có tính tốn Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2014 ( Đơn vị: nghìn tỉ đồng) Thành phần kinh tế Giá trị Nhà nước 1080,8 Ngoài nhà nước 1987,5 Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi 2936,2 Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế nước ta năm 2014 A 10,8%; 49,8%; 39,4% C.19,1%;38,9%;42,0% B.19,0%; 47,9%; 33,1% D.18.0%;33,1%;48,9% Để trả lời câu hỏi hướng dẫn học sinh áp dụng công thức 18( Bảng hệ thống công thức địa lí) Cụ thể: Giá trị thành phần Cơng thức tính tỉ trọng = x 100 Giá trị tổng số Trước hết cộng giá trị thành phần kinh tế để giá trị tổng Sau tính tỉ trọng thành phần Ví dụ : 1080,8 Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước = *100 = 18,0% 6004,5 Kết tính tỉ trọng thành phần kinh tế là: D.18.0%; 33,1%; 48,9% *Bài tập Cho bảng số liệu Nhiệt độ trung bình năm Lạng Sơn Địa điểm Lạng Sơn Nhiệt độ trung bình tháng I (0C) 13,3 Nhiệt độ trung bình tháng VII (0C) 27 18 Biên độ nhiệt năm Lạng Sơn A 100C B 120C C 13,70C D 140C Để trả lời câu hỏi em phải sử dụng công thức (Bảng cơng thức tính tốn địa lí) Cơng thức tính biên độ nhiêt Biên độ nhiệt = T0max- T0min Áp dụng công thức : B0 Lạng sơn = 270 – 13,30 = 13,70 Từ kết tính em chọn đáp án : C 13,70C Như vậy,sau đưa giải ví dụ ứng với giải pháp nêu trên, yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức học kỹ nhận diện biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê, để giải bài tập với nhiều dạng khác Học sinh biết vận dụng linh hoạt sáng tạo cho tập cụ thể Các em chủ động hơn, tự tin việc học đặc biệt trình làm kiểm tra Vì kết nâng lên nhiều 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sau áp dụng giải pháp để giảng dạy cho học sinh, chất lượng học tập học sinh tăng lên rõ rệt Học sinh biết vận dụng linh hoạt kiến thức kỹ nhận diện biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê để giải tập cụ thể chủ động đưa ý tưởng cho tập cách sáng tạo Cách tư sáng sủa hơn.Từ suy diễn sang khác cách logic hiệu Chất lượng giảng dạy lớp năm học 2016-2017 chưa áp dụng giải pháp nêu Kết khảo sát sau: GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM SĨ LỚP SỐ SL % SL % SL % SL % SL % 11A 45 6,7% 15 33% 17 37,6% 16% 6,7% 11B 40 5% 12 30% 18 45% 10% 10% Chất lượng giảng dạy lớp năm học 2017-2018 áp dụng giải pháp nêu Kết khảo sát sau: LỚP SĨ SỐ 11C 11D 50 45 GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM SL % SL % SL % SL % SL % 10 20% 25 50% 15 30% 0% 0% 17,7% 20 44% 16 36% 0,2% 0% Như vậy, thấy sử dụng giải pháp SKKN tơi thực có hiệu KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Để đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Bằng kinh nghiệm tích lũy q trình giảng dạy, tơi chọn đề tài: ““Hướng dẫn số kỹ nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê, dạng câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh khối 12 trường THPT Trần Phú ” để thực Mặc dù với giải pháp 19 mà đưa để thực đem lại hiệu cao học tập, nâng cao chất lượng dạy học Song khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy tơi mong đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp để SKKN tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 20 tháng năm 2018 CAM KẾT KHƠNG COPY Tơi xin cam đoan SKKN thân, không chép nội dung người khác MAI THÙY DUNG 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2018 Ban khoa họchội (Tập 1,2) nhà xuất giáo dục - Lê Thông- Trần văn Thắng – Nguyễn văn Trường đồng chủ biên Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh Mơn địa lí cấp trung học phổ thông Năm 2014 Một số công thức tính tốn mơn địa lí Internet 21 DANH MỤC ĐỀ TÀI SKKN STT Tên đề tài SKKN Phương pháp sử dụng số liệu thống kê dạy học địa lí kinh tế xã hội Hướng dẫn học sinh kỹ sử dụng đồ Phương pháp sử dụng tranh ảnh việc dạy địa lí Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại Cấp Tỉnh C 2002 Cấp Tỉnh C 2005 Cấp Tỉnh C 2010 22 ... học sinh phần kỹ thực hành để đạt hiệu quả? Đó lí tơi định chọn đề tài: Hướng dẫn số kỹ nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê, dạng câu hỏi trắc nghiệm, cho học sinh khối 12 trường THPT. .. dung kỹ nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê, để giáo viên học sinh lấy làm chuẩn kiến thức kỹ năng, sử dụng trình dạy học Nhận diện biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê câu hỏi. .. giảng dạy, tơi chọn đề tài: “ Hướng dẫn số kỹ nhận biết biểu đồ nhận xét bảng số liệu thống kê, dạng câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh khối 12 trường THPT Trần Phú ” để thực Mặc dù với giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn hướng dẫn một số kỹ năng nhận biết biểu đồ và nhận xét bảng số liệu thống kê, dạng câu hỏi trắc nghiệm, cho học sinh khối 12 trường THPT trần phú , skkn hướng dẫn một số kỹ năng nhận biết biểu đồ và nhận xét bảng số liệu thống kê, dạng câu hỏi trắc nghiệm, cho học sinh khối 12 trường THPT trần phú , NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay