skkn cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong đọc hiểu văn bản “đây thôn vĩ dạ” của hàn mặc tử

19 8 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 13:56

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÁCH THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG GIỜ ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN “ĐÂY THÔN DẠ” CỦA HÀN MẶC TỬ Người thực hiện: Hoàng Thị Xuân Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Ngữ văn THANH HÓA NĂM 2018 MỤC LỤC I MỞ ĐẦU………………………………………………………………… 1.1 Lí chọn đề tài……………………………………………… 1.2 Mục đích nghiên cứu………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu………………………………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu……………………………………… II NỘI DUNG …………………………………………………………… 2.1 Cơ sở lí luận…………………………………………………… 2.1.1 Câu hỏi câu hỏivấn đề (tình học tập) dạy học 2.1.2 Câu hỏi dạy đọc- hiểu văn văn học vai trò câu hỏi dạy đọc- hiểu văn văn học…… 2.2 Thực trạng vấn đề……………………………………………… 2.2.1 Về phía giáo viên 2.2.2 Về phía học sinh 2.3 Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc - hiểu văn “Đây thôn Dạ” 1 2 3 3 4 Hàn Mặc Tử góp phần nâng cao hiệu đọc văn.…………… 2.3.1 Xác định yêu cầu cần đảm bảo xây dựng câu hỏi dạy đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” (Hàn Mặc Tử)…… 2.3.2 Xây dựng câu hỏi, tình học tập dạy đọc hiểu văn “Đây thôn Dạ” (Hàn Mặc Tử) 2.4 Kết Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi đọc- hiểu văn 12 “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử góp phần nâng cao hiệu đọc văn III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ………………………………………… 3.1 Kết luận………………………………………………………… 3.2 Kiến nghị……………………………………………………… 15 15 15 Tài liệu tham khảo……………………………………………………… 18 I MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Những năm gần đây, với việc đổi phương pháp dạy-học, kiểm tra, đánh giá, Bộ Giáo dục Đào tạo có đổi việc đề thi THPT QG môn Ngữ văn Điều thực phát huy tính sáng tạo kiểm tra lực cảm thụ văn học học sinh Chính cách đề thi tác động tích cực đến q trình đổi dạy học môn Ngữ văn trường THPT, giáo viên học sinh chủ động đón nhận Nhiều phương pháp kỹ thuật dạy học nghiên cứu vận dụng nhằm phát huy vai trò chủ thể học sinh có kỹ thuật đặt câu hỏi Đặt câu hỏi dạy học (đặc biệt câu hỏivấn đề - tình học tập) có ý nghĩa quan trọng việc tổ chức, hướng dẫn trình nhận thức giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức cáchhệ thống tạo khơng khí học tập sơi Giáo viên qua câu hỏi đánh giá lực học sinh, có thơng tin phản hồi làm sở cho điều chỉnh, bổ sung cách phù hợp, kịp thời đơn vị kiến thức, kỹ dạy Tuy nhiên thực tế giảng dạy nói chung, giảng dạy mơn Ngữ văn nói riêng tồn tình trạng đầu cho việc xây dựng câu hỏi chưa thật thỏa đáng Phần nhiều câu hỏi sa vào chi tiết vụn vặt, đơn điệu, nhàm chán câu hỏi bao hàm ý trả lời mang tính chiếu lệ, thiếu câu hỏi mang tính chất gợi mở, khơng có tình gay cấn buộc học sinh phải suy nghĩ, trăn trở học trơi tẻ nhạt, học sinh không hứng thú, học qua loa cho xong để đến kì thi, thực tế đáng buồn lại tái diễn: em tìm chép tài liệu, sai kiến thức bản, suy diễn nội dung tác phẩm cách thô thiển, tách rời nội dung nghệ thuật tác phẩm… Đứng trước yêu cầu xã hội, trước thực trạng dạy học môn Ngữ văn, trăn trở, suy nghĩ làm để vận dụng cáchhiệu phương pháp, dạy học tích cực để nâng cao chất lượng dạy học môn Trong q trình giảng dạy, nhận thấy vai trò quan trọng ưu cách thức đặt câu hỏi nên đầu xây dựng hệ thống câu hỏi cho dạy, đặc biệt ý xây dựng câu hỏivấn đề nhằm khơi dậy hứng thú học văn học sinh, kích thích phát triển trí tuệ giúp em lưu giữ kiến thức lâu Chính thế, tơi chọn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử - SGK Ngữ văn 11(chương trình chuẩn nâng cao) - để trình bày vận dụng hệ thống đặt câu hỏi thi phẩm tiêu biểu cho hồn thơ Hàn Mặc Tử, chứa nhiều mâu thuẫn nghệ thuật đặc thù, khơng “Đây thơn Dạ” đánh giá văn hay song học sinh khó tiếp cận.Với đặc điểm trên, nói tác phẩm mở mảnh đất phì nhiêu để giáo viên xây dựng câu hỏi chứa đựng tình học tập Từ rút kinh nghiệm thân, để trao đổi bàn bạc, thảo luận đề tài: Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử 1.2 Mục đích nghiên cứu Đáp ứng việc dạy học có chất lượng theo yêu cầu đổi phương pháp dạy học mà Đảng, Nhà nước Ngành giáo dục quan tâm đề cao Trên sở viết ( sáng kiến) đưa bước, thao tác cụ thể theo tiến trình dạy đọc- hiểu văn thơ Góp phần hình thành nên phương pháp, kĩ đọc - hiểu thể loại văn Đồng thời giúp học sinh phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học tập, hứng thú yêu thích với mơn Mục đích sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu, phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh, đòi hỏi phải có phương pháp để tiến hành có hiệu tiết dạy Ngữ văn xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh qua giúp học sinh khám phá, cảm thụ tác phẩm văn học 1.3 Đối tượng nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp nâng cao hiệu dạy học văn tác phẩm thơ mới: “Đây thôn Dạ”Hàn Mặc Tử Hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh * Phạm vi nghiên cứu: Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, sử dụng phối hợp phương pháp chủ yếu sau: + Phương pháp thống kê; + Phương pháp phân tích, chứng minh, bình luận + Các phương pháp nghiên cứu văn học khác + Phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp loogic,tông hợp II NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1.Câu hỏi câu hỏivấn đề (tình học tập) dạy học - Câu hỏi dạng cấu trúc ngôn ngữ để diễn đạt yêu cầu, đòi hỏi, mệnh lệnh mà người học cần giải - Câu hỏivấn đề (tình học tập) câu hỏi chứa đựng tình nảy sinh trình học tập, tình chứa đựng mâu thuẫn buộc học sinh phải suy nghĩ, tìm tòi phương hướng giải Do hình thành từ khó khăn lí luận hay thực tiễn nên muốn giải chúng người học phải có nỗ lực, vân động trí tuệ thực - Đặc trưng câu hỏi câu hỏivấn đề: + Câu hỏi ln chứa đựng chưa biết khiến người học phải băn khoăn, trăn trở, tìm hướng khắc phục khoảng trống thiếu hiểu biết Đồng thời chứa đựng biết làm sở khắc phục nghịch lí, thắc mắc, băn khoăn Giữa chưa biết biết có quan hệ chặt chẽ với biết tiền đề để tìm chưa biết, chưa biết đích cần đạt đến điểm xuất phát liệu cho + Đối với câu hỏivấn đề (tình học tập) phải bao hàm thân yếu tố tâm lí thể tính rõ ràng, lạ kiện, tính bất thường tập nhận thức [1;58] 2.1.2.Câu hỏi dạy đọc- hiểu văn văn học vai trò câu hỏi dạy đọc- hiểu văn văn học - Câu hỏi dạy đọc- hiểu văn văn học: Xuất phát từ đặc thù phân môn (vừa môn khoa học vừa môn nghệ thuật) nên câu hỏi dạy đọc - hiểu tác phẩm văn chương mang sắc thái riêng độc đáo thể qua hiệu tác động nó: vừa phát triển khoa học, sáng tạo; vừa kích thích cảm xúc thẩm mĩ người học xây dựng câu hỏi dạy đọc hiểu văn văn học ngồi việc tn thủ quy trình, hướng đến mục đích tìm hiểu nội dung, nghệ thuật tác phẩm, phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo, bộc lộ cảm xúc phải ý phát mâu thuẫn: từ thân tác phẩm giảng dạy, từ tầm đón nhận học sinh, từ cách cảm nhận, lí giải, phân tích tác phẩm trái ngược ý thức tiếp nhận đồng đại lịch đại - Vai trò câu hỏi dạy đọc- hiểu văn văn học: + Câu hỏi có vai trò định hướng, giúp học sinh xác định nhiệm vụ nhận thức, buộc em phải huy động tri thức, vốn sống, kinh nghiệm cách sáng tạo, chọn lọc lấy có liên quan đến vấn đề biểu đạt Giáo viên không đưa kiến thức đến cho em dạng có sẵn, khơng rung cảm hộ mà với câu hỏi đưa giáo viên tổ chức, hướng dẫn cho em suy nghĩ, cắt nghĩa, thâm nhập vào tác phẩm Các em tự nắm bắt giọng điệu nhà văn, đối thoại với người sáng tác, hòa nhập vào khung cảnh tác phẩm Từ em bồi dưỡng lực cảm thụ, lực sáng tạo thẩm mĩ ; trình em vận động khơng ngừng, em lớn lên kiến thức, hoàn thiện kỹ Nói cách khác, câu hỏi kích thích phát triển trí tuệ học sinh thông qua tăng cường khả suy nghĩ độc lập + Với hệ thống đặt câu hỏi giáo viên, học sinh khơng hiểu mà lưu giữ, ghi nhớ kiến thức lâu văn chương người đọc trải qua trình cảm thụ liên tưởng, tưởng tượng ; rung cảm trái tim kiến thức thâm nhập vào máu tủy, xương thịt Sự ghi nhớ trở thành tiền đề quan trọng để trình duy, tưởng tượng đạt hiệu cao + Khi xây dựng câu hỏivấn đề (tình học tập), giáo viên gieo vào tâm hồn em háo hức, day dứt không yên em không cảm thấy xa lạ trước vấn đề giáo viên đặt ra, khơng thể lãnh đạm với tiếng nói tâm tình tha thiết nhà văn Bởi thân em từ bên có nhu cầu chiếm lĩnh tác phẩm áp lực tác động bên ngồi Giáo viên đạt đến mục đích đánh thức niềm đam mê, hứng thú học văn học sinh Tóm lại, việc vận dụng hệ thống đặt câu hỏi dạy đọc - hiểu tác phẩm văn chương phát huy vai trò chủ thể tích cực học sinh, tạo bầu khơng khí cởi mở, dân chủ giáo viên - học sinh, học sinh - học sinh, học sinh - nhà văn; thiết lập mối quan hệ đa chiều (giáo viên - học sinh tác phẩm - nhà văn) phát triển mối quan hệ cách cân đối hài hòa 2.2 Thực trạng vấn đề 2.2.1 Về phía giáo viên: Tâm huyết với nghề ln muốn tìm phương pháp thiết thực để đổi trình dạy học Những trăn trở thật đáng trân trọng giáo viên Ngữ văn, thiết nghĩ, khơng có mục đích khác mong muốn cho học sinh tiếp nhận tác phẩm văn học cách trọn vẹn 2.2.2 Về phía học sinh: Học sinh chuẩn bị nhà yêu cầu quan trọng việc dạy học môn Ngữ văn Có chuẩn bị tốt học sinh lĩnh hội tốt kiến thức trình đọc - hiểu văn Tuy nhiên, thực tế giảng dạy học tập môn Ngữ văn cho thấy, học sinh chuẩn bị sở câu hỏi, hướng dẫn học sách giáo khoa để đối phó, chiếu lệ, hợp thức hóa vậy, trình giảng dạy, tự học, tự đọc tác phẩm 2.3 Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử 2.3.1 Xác định yêu cầu cần đảm bảo xây dựng câu hỏi dạy đọchiểu văn “Đây thôn Dạ” (Hàn Mặc Tử) Xây dựng câu hỏi dạy đọc - hiểu văn “Đây thôn Dạ ”của Hàn Mặc Tử, xác định cần phải đạt đến yêu cầu sau: - Câu hỏi khai thác đặc trưng thể loại (văn thơ mới) - Các dạng câu hỏi kích thích tìm tòi, hứng thú học sinh phù hợp với khả tiếp nhận em Câu hỏi, tình học tập xây dựng phải khai thác từ tác phẩm, gợi liên tưởng nhiều chiều người học - Các dạng câu hỏi phong phú đa dạng, có hệ thống hồn chỉnh 2.3.2 Xây dựng câu hỏi, tình học tập dạy đọc - hiểu văn “Đây thôn Dạ” (Hàn Mặc Tử) Từ vấn đề trên, cho thấy để đổi phương pháp dạy học cần chủ động tích cực học sinh tiết học Khơng có khuyến khích điều tốt hệ thống câu hỏi hợp lý với nhiều mức độ khó dễ khác để học sinh nhiều trình độ trả lời Từ đóng góp ý kiến hồn thiện học em, khơng hiểu tốt mà hứng thú với vai trò mình, u thích say mê mơn học Tơi xin trình bày cụ thể Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử Thông qua tiết học với đối tượng học sinh lớp 11B6 Trường THPT Nguyễn Trãi ĐÂY THÔN DẠ - Hàn Mặc Tử I.MỤC TIÊU: Sau học, HS đạt được: Kiến thức [2;71] - Vẻ đẹp thơ mộng, đượm buồn thôn nỗi buồn, cô đơn cảnh ngộ bất hạnh người tha thiết yêu thiên nhiên, yêu sống - Phong cách thơ Hàn Mặc Tử qua thơ: hồn thơ quằn quại u, đau, trí tưởng tượng phong phú, hình ảnh thơ có hòa quyện thực ảo Kỹ [2;71] - Đọc - hiểu thơ trữ tình theo đực trưng thể loại - Cảm thụ, phân tích tác phẩm thơ Thái độ [2;71] - Bồi dưỡng tình yêu sống vẻ đẹp thiên nhiên, người Việt Nam II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị giáo viên: - Phương pháp đọc hiểu, phân tích, thuyết trình kết hợp trao đổi thảo luận - Sách giáo khoa Giáo án, đọc tài liệu tham khảo Chuẩn bị học sinh: - Chủ động tìm hiểu soạn học qua câu hỏi sgk III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Ổn định lớp Kiểm tra cũ Tiến trình học Hoạt động : Khởi động Giáo viên cho học sinh xem số hình ảnh Thơn Dạ tác giả Hàn Mặc Tử, qua hệ thống câu hỏi tái hiện, sau đặt câu hỏi nêu vấn đề, gợi mở để học sinh suy nghĩ dẫn dắt vào Hoạt động : Hình thành kiến thức A.HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU CHUNG Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - HS đọc tiểu dẫn sách giáo khao - Dựa sở tìm hiểu nhà, GV đặt câu hỏi yêu cầu HS trả lời Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hướng dẫn học sinh đọchiểu phần I Tìm hiểu chung tiểu dẫn SGK Tác giả: Giáo viên định hướng học sinh trả lời * Cuộc đời: câu hỏi: - Hàn Mặc Tử(1912-1940), tên thật - Cuộc đời Hàn Mặc Tử? Nguyễn Trọng Trí, sinh Đồng Hới, - Phong cách thơ Hàn Mặc Tử ? Quảng Bình - Đặc điểm thơ Hàn Mặc Tử ? - Sớm cha sống với mẹ Quy Nhơn Thảo luận, hoạt động nhóm Đại diện nhóm trả lời, nhận xét, - Tác phẩm ? GV: Nhận xét, mở rộng chốt lại kiến thức - Đi làm công chức thời gian ngắn mắc bệnh - Là nhà thơ có sức sáng tạo mãnh liệt phong trào Thơ “Ngôi chổi bầu trời thơ Việt Nam”(Chế Lan Viên) * Sự nghiệp: -Tác phẩm chính: Gái quê, Thơ điên, Xuân ý, Duyên kì nhộ -Tâm hồn thơ ông thăng hoa thành vần thơ tuyệt diệu,chẳng gợi cho ta niềm thương cảm đem đến cho ta cảm xúc thẩm mĩ kì thú niềm tự hào sức sáng tạo người -Quá trình sáng tác thơ ơng thâu tóm q trình phát triển thơ từ lãng mạn sang tượng trưng đến siêu thực Tác phẩm: a Xuất xứ: Bài thơ "Đây thơn Dạ" lúc đầu có tên "Ở thơn Dạ", sáng tác vào khoảng năm 1938 in lần đầu tập "Thơ Điên" sau đổi thành “Đau thương” - Hồn cảnh sáng tác vị trí thơ ? b Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ gợi cảm hứng từ thiệp Hoàng Cúc gửi tặng Hàn Mặc Tử để động viên, an ủi bà nghe tin nhà thơ bị bệnh hiểm nghèo - Bố cục thơ ? c Bố cục: phần: - Khổ 1: Cảnh ban mai thôn tình người tha thiết - Khổ 2: Cảnh đêm trăng thơn niềm đau lẻ, chia lìa - Khổ 3: Nỗi niềm thôn B HOẠT ĐỘNG 2: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1.Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Đọc, gợi tìm, trả lời câu hỏi theo yêu cầu Hình thức tổ chức hoạt động Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Gv hướng dẫn hs đọc hiểu chi tiết II ĐỌCHIỂU VĂN BẢN thơ Khổ 1: Cảnh ban mai thôn * Gv gọi Hs đọc lại khổ tình người tha thiết * Gv sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn: Chia lớp thành nhóm, nhóm thảo - “ Sao anh… thơn ?” : Câu hỏi tu từ mang nhiều sắc thái: luận theo câu hỏi GV đưa - Nhóm 1: tìm hiểu câu thơ đầu: Mở đầu + Vừa lời trách móc, hờn dỗi vừa thơ câu hỏi Em cho biết lời mời gọi tha thiết người câu hỏi ai? Giọng điệu hỏi gái thôn nào? Ý nghĩa lời hỏi? + Đây lời tự hỏi mình, trách khơng thăm thơn → Cả câu thơ ao ước thầm kín, niềm khao khát trở thơn Vĩ, thăm lại cảnh cũ, người xưa → Câu thơ làm sống dậy hồi ức tốt đẹp nhà thơ cảnh người thôn - Nhóm 2: tìm hiểu nội dung, nghệ thuật câu thơ 2, 3: Bức tranh thiên nhiên thôn Vĩ: - Cảnh thơn buổi sớm mai (câu 2,3): + “Nhìn nắng hàng cau nắng lên": * Điệp từ “nắng”: nhấn mạnh ánh sáng buổi bình minh + Bức tranh thiên nhiên thôn miêu tả với màu sắc nào? * Hình ảnh "Nắng hàng cau nắng + Những biện pháp nghệ thuật lên": gợi lên nắng ấm áp, rực rỡ, sử dụng? Ý nghĩa biện pháp trẻo, tinh khơi buổi bình nghệ thuật ấy? minh + Từ em nhận xét → Cả câu thơ gợi vẻ đẹp trẻo, tranh thiên nhiên thôn buổi ban mai? tinh khiết thôn buổi bình minh Đó vẻ đẹp riêng nắng miền trung, nắng Huế Nắng chiếu hàng cau vườn, rực rỡ, mẻ, tinh khôi + "Vườn mướt xanh ngọc": * “Vườn ai”: đại từ phiếm “ai” gợi bâng khuâng tâm hồn thi nhân * “Mướt ”: giống tiếng reo ngỡ ngàng, trầm trồ, khen ngợi nhận vẻ non tơ, mượt mà, đầy xuân sắc khu vườn thôn * “Xanh ngọc”: so sánh thật đẹp Hình ảnh xanh mướt, mượt mà "nắng lên" ánh mặt trời rực rỡ buổi sớm mai chiếu xuyên qua trở nên có màu xanh suốt ánh lên ngọc gợi vẻ tươi tốt, màu mỡ khu vườn thơn - Nhóm 3: tìm hiểu nội dung, nghệ thuật câu thơ 4: + Con người thôn lên với nét vẽ nào? → Thiên nhiên thôn buổi ban mai đẹp khiết, trẻo, thơ mộng, tràn trề sức sống - Con người thôn Vĩ: "Lá trúc che ngang mặt chữ điền": + “Mặt chữ điền”: biểu tượng nét đẹp phúc hậu, hiền lành, trung thực (Hình ảnh thơ miêu tả theo hướng cách điệu hóa, tức gợi vẻ đẹp người, không cụ thể ai) + “Lá trúc che ngang”: trúc mảnh mai, gợi nét đẹp kín đáo, dịu dàng người xứ Huế → Câu thơ giàu chất tạo hình: hài hòa thiên nhiên người vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng - Nhóm 4: em có nhận xét thiên nhiên người thơn khổ thơ này? Qua đó, em cảm nhận tâm trạng thi nhân? * Gv gọi Hs đọc khổ * Gv hỏi: Thiên nhiên hai câu thơ đầu miêu tả nào? Thể tâm trạng tác giả? + Thôn buổi ban mai: Cảnh xinh xắn, người phúc hậu + Tâm trạng thi nhân: hạnh phúc, yêu thiên nhiên, yêu người tha thiết niềm băn khoăn, day dứt nhà thơ Khổ 2: Cảnh đêm trăng thôn niềm đau cô lẻ, chia lìa: - “Gió theo… mây”: thiên nhiên có 10 Như vậy, thiên nhiên có trái ngược, khác thường, rời rạc, khơng liên hệ, hài hòa "Gió theo lối gió, mây đường mây" khơng phải gió mây hướng, thuận chiều Dòng sơng Hương thế, êm ả, trôi xuôi cảm nhận thi nhân trở nên buồn thiu mây, gió, bơng hoa ngơ tím nhạt bên bờ sơng đu đưa, lay động khe khẽ Nét độc đáo nghệ thuật thơ Hàn Mặc Tử đứt đoạn bên bố cục, cấu tứ chìm ẩn mạch cảm xúc thống Đang từ cảnh bình minh thơn - khơng báo trước, chuẩn bị - bắt cảnh đêm trăng sông Hương, tâm trạng bồi hồi vui, mong đợi, ao ước chuyển sang buồn thiu dòng nước buồn thiu chuyển động ngược chiều gió mây → cảnh vật chia lìa, li tán - “Dòng nước buồn thiu”: gợi cảm giác u buồn - "Hoa bắp lay": lay động nhẹ → Cảnh vật lặng lẽ, vô hồn gợi nỗi buồn xa vắng → Hai câu thơ tác giả sử dụng nghệ thuật nhân hóa: khơng buồn cảnh mà buồn lòng người Nhà thơ u buồn, đơn, tuyệt vọng trước xa cách, thờ đời - “ Thuyền đậu bến sơng trăng đó/ Có chở trăng kịp tối nay?” + Đại từ phiếm "ai", sử dụng bút pháp ảo hóa sông Hương thành sông GV hỏi: Từ hai câu thơ thể rõ nét tâm trạng thi nhân? Đó trăng tâm trạng gì? + Hàng loạt câu hỏi: thuyền ai? Thuyền có chở trăng? Có chở trăng kịp tối nay? → Câu hỏi ẩn chứa day dứt, mong chờ lo lắng tâm hồn nhà thơ → Cảnh đẹp hiu hắt, buồn bã, lạnh lẽo GV hỏi: Vậy theo em tác giả mong chờ điều thuyền chở trăng? Chở trăng từ đâu về? Tại phải "kịp tối nay"? Qua ta thấy điều tâm hồn thi sĩ? GV thuyết giảng: "kịp" mở cho ta thấy mặc cảm, ngắn ngủi, mở cho ta cách sống, sống chạy đua với thời gian Quỹ thời gian vơi ngày, khắc, chia lìa vĩnh viễn tới gần, thi sĩ → Với vẻ đẹp huyền ảo ánh trăng, sông trăng, tác giả thể vẻ đẹp tiêu biểu xứ Huế, êm đềm thơ mộng + Từ "kịp" kết hợp kết hợp với nhiều câu hỏi liên tiếp thể tâm trạng lo âu, khắc khoải, mong chờ nhà thơ → Tác giả mong chờ thuyền chở trăng từ cõi ảo cõi thực để xua nỗi buồn, tâm trạng đơn có trăng làm bạn với thi sĩ lúc 11 mong mỏi với đau thương "Thơ lên tiếng thân phận" Định nghĩa hoàn toàn với Hàn Mặc Tử → Đây khao khát yêu đương giao cảm với đời thi sĩ Trong thơ Hàn Mặc Tử, trăng hình tượng mang sức ám ảnh lớn, trăng giống người bạn tri âm, tri kỉ nhà thơ: -"Khơng gian đắm đuối tồn trăng Anh trăng mà em trăng" -"Ai mua trăng bán trăng cho Trăng nằm im cành liễu đợi chờ Ai mua trăng bán trăng cho Chẳng bán tình duyên ước hẹn thề." Khổ 3: Nếu hai khổ thơ trên, tác giả hòa với cảnh Đến với khổ thơ này, tâm tình với người xứ Huế nhà thơ lại lùi xa Sau đây, tìm hiểu khổ thơ thứ ba Khổ 3: Nỗi niềm thôn * Gv gọi Hs đọc khổ - “Mơ khách đường xa, khách đường Gv hỏi: Em nhận xét cách ngắt nhịp xa” câu thơ "Mơ khách đường xa, khách + Nhịp: 1/3/3 đường xa"? "Khách đường xa" ai? Tác dụng điệp ngữ "khách đường + "khách đường xa": chủ thể trữ tình xa"? hồi nhớ nhìn bưu ảnh từ Huế gửi vào Đây hình ảnh mơ GV nhận xét, chốt lại người mộng → hình ảnh cụ thể mơ hồ, mơ thực, hi vọng tuyệt vọng - Em có nhận xét cách miêu tả hình ảnh người gái câu thơ "Áo em trắng q nhìn khơng ra"? + Điệp từ “khách đường xa”: nhấn mạnh nỗi xót xa nhà thơ Trước lời mời gọi người gái thôn Vĩ, nhà thơ khác đường xa mà thơi - “Áo em trắng q nhìn khơng ra”: Hình ảnh người gái miêu tả tăng tiến: "áo trắng" → "trắng q" → "nhìn khơng ra" → cực tả sắc trắng, - "Sương khói mờ nhân ảnh" hình ảnh trắng cách kỳ lạ bất ngờ Đây thực hay mơ? khơng màu sắc thực mà 12 màu tâm tưởng - “ Ở sương khói mờ nhân ảnh” + “Sương khói mờ nhân ảnh”: gợi vẻ đẹp thựcThực có hình người, có dáng người Mơ hình ảnh phảng phất, lờ mờ sương khói - “Ai1 biết tình ai2 có đậm đà?” + Em có nhận xét đại từ phiếm + Nhà thơ khơng biết tình người xứ “ai”? "Ai" lặp lại hai lần nhằm mục đích Huế có đậm đà với khơng gì? + Người xứ Huế có biết tình cảm nhà thơ cảnh Huế, người Huế hết → Ý thơ thể nỗi trống vắng, cô đơn tâm hồn tha thiết yêu thương người đời nhuốm đau thương, bất hạnh IV TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: Tổng kết: a) Ý nghĩa văn Bức tranh phong cảnh Dạ lòng yêu đời, ham sống mãnh liệt mà đầy uẩn khúc nhà thơ b) Nghệ thuật - Trí tưởng tượng phong phú - Nghệ thuật so sánh nhân hóa, thủ pháp lấy động gợi tĩnh, sử dụng câu hỏi tu từ, - Hình ảnh sáng tạo, có hòa quyện thực ảo Hướng dẫn học tập: - Học thuộc lòng thơ - “Đây thơn Dạ vừa đem đến cho người đọc tranh thiên nhiên đặc trưng cho hoa cỏ núi sông vùng miền Trung nước Việt, vừa cho người ta thấy vẻ đẹp lãng mạn tình yêu thời Thơ mới” Anh (chị) hiểu ý kiến trên? 2.4 Kết việc Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử Như vậy, với Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử, giáo viên không áp đặt đơn vị kiến thức mà trao quyền chủ động chiếm lĩnh tri thức cho học sinh sau em thâm nhập vào tác phẩm trải qua trình sâu sắc 13 Giáo viên cần vào đối tượng học sinh lớp dạy, cân nhắc, lựa chọn câu hỏi cho thích hợp Sau chọn câu hỏi thích hợp rồi, điều quan trọng là: phải xếp câu hỏi thành hệ thống, dẫn dắt học sinh tìm hiểu học Điều đòi hỏi giáo viên vừa phải nghiên cứu hệ thống câu hỏi, vừa phải hướng dẫn học sinh soạn cách chu đáo Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy – học văn biện pháp dẫn đến kết cao đọc hiểu Nhưng dù góp phần đáng kể việc bồi dưỡng óc thẩm mỹ, tính động, từ rèn luyện lực trí tuệ cho học sinh vậy, nâng cao chất lượng dạy học đọchiểu văn việc cần thiết giáo viên Ngữ Văn Muốn thế, giáo viên phải theo phương châm hiểu biết, khám phá, sáng tạo soạn đọc hiểu tác phẩm: hiểu thấu sống người phản ánh tác phẩm hiểu thấu sống người ngồi đời, có nét tương đồng với tác phẩm hiểu thấu đối tượng tác động: Học sinh lớp mình; khám phá hồn tác phẩm, mức độ hiểu biết, rung cảm học sinh để từ sáng tạo nội dung câu hỏi dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi Câu hỏi phải đạt mục đích kích thích cảm thụ học sinh đọc tác phẩm Cơng việc kích thích cảm thụ người đọc (Thầy, Trò) với tác phẩm văn học vấn đề bắt buộc phải làm trước vào học Ngữ văn Một tiết học thành cơng là: Tiết học tất học sinh hăng hái sôi học, em chủ động tiếp thu kiến thức cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng Từ học sinh ngày u thích mơn ngữ văn người giáo viên thêm yêu nghề gắn bó với nghề nghiệp Đó hiệu mà sáng kiến kinh nghiệm mong muốn đạt Tôi hy vọng đóng góp phần nhỏ vào trình đổi phương pháp dạy học để xây dựng phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” [3;40] Quan niệm dạy học truyền thống với tất bề dày kiến thức, kinh nghiệm phong phú nó, nhìn chung có nhược điểm lớn, chưa phát huy mức tính tích cực, chủ động, sáng tạo hoạt động học tập học sinh vậy, tơi trọng xây dựng câu hỏi với hình thức đa dạng (câu hỏi tạo khơng khí, dẫn dắt nhằm tác động vào tâm lí học sinh để em phải băn khoăn, thắc mắc, chuẩn bị tâm huy động kiến thức để giải vấn đề nêu; Câu hỏi cảm xúc; Câu hỏi phát triển trí tưởng tượng…) Đặc biệt tơi coi trọng việc xây dựng câu hỏivấn đề ( tình học tập ) lưu tâm xây dựng tình học tập trung tâm nhờ khơng khí học sơi nổi, phát huy vai trò chủ thể học sinh Các em trải nghiệm cảm giác băn khoăn, ngạc nhiên, thích thú mà xác định cốt lõi vấn đề cần nắm vững tiết học, có nhìn bao qt hướng đi, đích phải hướng tới học; Các em làm chủ kiến thức, chiếm lĩnh tác phẩm văn chương tính chỉnh thể tồn vẹn 14 cấu trúc nghệ thuật tinh vi, đa tầng cảm nhận đơn lẻ yếu tố, chi tiết Đó sở để em có hứng thú tiếp tục tự khám phá, chiếm lĩnh tác phẩm cách sâu sắc “vấn đề cốt lõi” tác phẩm giải mã em nhận : nhiều yếu tố quy tụ xung quanh chưa khám phá, em chưa thỏa mãn với tầm hiểu biết tiếp tục bước vào hành trình khám phá giới hay, đẹp văn học kết thúc Qua câu hỏi kiểm tra nhanh, kiểm tra tự luận lớp hầu hết học sinh nắm kiến thức học, biết vận dụng kiến thức để giải đề kiểm tra liên quan đến tác phẩm, nhiều học sinh có cách lí giải vấn đề thấu đáo, lập luận chặt chẽ, hành văn có cảm xúc… Cụ thể: năm học (2017-2018) xây dựng hệ thống đặt câu hỏi vào dạy đọc –hiểu văn “Đây thôn Dạ” tiến hành cho học sinh lớp làm kiểm tra tự luận (đề giống nhau) thu kết sau: Cùng nội dung giảng dạy tác phẩm Đây thôn Dạ, tiến hành dạy hai lớp Lớp thực nghiệm (11B6) lớp đối chứng (11B1) trường THPT Nguyễn Trãi Qua khảo sát thực tế học tập lớp, tơi thấy mức độ học tập trình độ nhận thức lớp tương đương Tinh thần, thái độ học tập mơn Ngữ văn nói riêng mơn khác nói chung giống Ở lớp tiến hành phương pháp giảng dạy khác Lớp 11B6 áp dụng hệ thống câu hỏi xây dựng cho học sinh Lớp 11B1 dạy theo phương pháp truyền thống Qua phương pháp dạy học, lớp kết học tập chất lượng học thu có khác rõ rệt: -Ở lớp 11B1 (lớp đối chứng) việc giảng dạy tiến hành phương pháp truyền thống Do học sinh học tập uể oải, ghi chép thụ động, học căng thẳng Giáo viên phải làm việc nhiều mà hiệu dạy không cao -Ở lớp 11B6(lớp thực nghiệm) Cũng nội dung kiến thức đổi hình thức phương pháp dạy học, trọng đến hệ thống câu hỏi, em trở nên sơi nổi, hứng thú tích cực xây dựng Do đó, em hiểu nhanh khắc sâu tri thức học cách cụ thể, sinh động - Kết minh chứng qua số liệu phiếu học tập sau: Lớp dạy Giỏi Khá Trung bình Yếu Số lượng Ghi SL TL SL TL SL TL S TL (%) (%) (%) L (%) Lớp 11B1 Lớp đối 04 24 53 12 27 11 (45HS) chứng Lớp 11B6 Lớp thực 15 36 23 55 01 (42 HS) nghiệm 15 III KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận “Đây thôn Dạ” (Hàn Mặc Tử) văn có nhiều cách tiếp cận, khoảng trống để gieo mầm sáng tạo nhiều, câu hỏi tình học tập đưa không tham vọng định hướng cho học sinh chiếm lĩnh hết tầng sâu hay, đẹp văn mà đánh thức em thắc mắc, băn khoăn, niềm say mê dành cho tác phẩm giải đáp phần thắc mắc nảy sinh để em thực trở thành chủ thể trình học tập Hệ thống câu hỏi cần có điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh Đặt câu hỏi nghệ thuật, kỹ thuật dạy học đòi hỏi người giáo viên lực nhà tâm lí, nhà sư phạm, nghệ sĩ Khi xây dựng hệ thống đặt câu hỏi vào dạy đọchiểu văn văn học, giáo viên cần có linh hoạt, khéo léo khả kết hợp với phương pháp, kỹ thuật dạy học khác để đạt đến hiệu cao nhất, có đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp giảng dạy Tôi hi vọng với kinh nghiệm xây dựng hệ thống câu hỏi vào dạy đọc- hiểu văn “Đây thơn Dạ”(Hàn Mặc Tử) góp phần nhỏ vào việc hướng mối quan tâm, đầu thỏa đáng cho việc xây dựng câu hỏi dạy đọc - hiểu văn văn học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn nói riêng nâng cao chất lượng giáo dục nói chung Ngay từ kỷ XVI, Akomexki viết: “Giáo dục có mục đích đánh thứ lực nhạy cảm , phán đoán nhất, phát triển nhân cách…hãy tìm phương pháp cho phép giáo viên dạy hơn, học sinh học nhiều hơn”[4;65] tơi có đề xuất nhỏ việc Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với học sinh Bản thân học sinh phải có ý thức đọchiểu văn văn học Từ xác định cho độc cơ, thái độ học tập nghiêm túc, định hướng cụ thể học, tìm hiểu tác phẩm văn học phải đọc kỹ tác phẩm, sống tác phẩm, soạn trước đến lớp, ln suy nghĩ tìm tòi để tìm ý sâu xa tiềm ẩn tác phẩm, …đồng thời giúp học sinh có kiến thức , chắn tác phẩm văn học để viết văn trước dạng đề thi 3.2.2 Đối với giáo viên - Trách nhiệm giáo viên đứng lớp thật quan trọng mang tính định đến thành cơng tiết dạy thầy giáo cần thiết phải tìm tòi học hỏi đổi kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệm để ngày nâng cao chất lượng dạy học Đồng thời để thực tốt yêu cầu Bộ Giáo dục & Đào tạo : “Mỗi thầy cô giáo gương tự học, tự sáng tạo …” [5;48] - Để Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc- hiểu văn “Đây thôn Dạ” Hàn Mặc Tử góp phần nâng cao hiệu đọc văn người giáo viên 16 phải theo phương châm hiểu biết, khám phá, sáng tạo soạn giảng văn - hiểu thấu sống người phản ánh tác phẩm, hiểu thấu sống người ngồi đời, có nét tương đồng với tác phẩm hiểu thấu đối tượng tác động: Học sinh lớp mình; khám phá hồn tác phẩm, mức độ hiểu biết, rung cảm học sinh để từ học sinh chủ động, tích cực làm việc, hiểu bài, cảm nhận hay, đẹp tác phẩm văn học, làm cho học sinh có hứng thú học văn Với điều trình bày thể nghiệm mình, tơi mong đóng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ Văn trường THPT Nguyễn Trãi Nhân đây, xin chân thành cảm ơn bạn đồng nghiêp, tổ chuyên môn, Ban giám hiệu Nhà trường em học sinh lớp 11B1, 11B6 Trường THPT Nguyễn Trãi tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình hồn thành Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) SKKN thân rút từ thực tế giảng dạy Có thể vấn đề phải trao đổi, bàn bạc thêm Tôi mong nhận quan tâm đóng góp bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm 2018 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác Người thực hiện Hoàng Thị Xuân 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] I.F Khazlamop, Phát huy tính tích cực học sinh nào, 1978 [2] Phan Trọng Luận, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ môn Ngữ văn, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2006 [3] Nguyễn Văn Đường, Thiết kế giảng Ngữ văn, tập NXB Giáo dục, 2006 [4] Sách chuẩn kiến thức, kỹ NXB Giáo dục, 2006 [5] Đỗ Ngọc Thống, Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Ngữ văn THPT, NXB Giáo dục, 2006 [6] Phan Trọng Luận, Phương pháp dạy học học văn, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007 18 ... (chị) hiểu ý kiến trên? 2.4 Kết việc Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu đọc- hiểu văn “Đây thôn Vĩ Dạ” Hàn Mặc Tử Như vậy, với Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm. .. “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử) …… 2.3.2 Xây dựng câu hỏi, tình học tập dạy đọc hiểu văn “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử) 2.4 Kết Cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi đọc- hiểu văn 12 “Đây thơn Vĩ. .. 2.3 Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc - hiểu văn “Đây thôn Vĩ Dạ” 1 2 3 3 4 Hàn Mặc Tử góp phần nâng cao hiệu đọc văn. …………… 2.3.1 Xác định yêu cầu cần đảm bảo xây dựng câu hỏi dạy đọc- hiểu văn “Đây
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong đọc hiểu văn bản “đây thôn vĩ dạ” của hàn mặc tử , skkn cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong đọc hiểu văn bản “đây thôn vĩ dạ” của hàn mặc tử

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay