Giáo án Hóa học 10 bài 33: Axit sunfuric và Muối Sunfat

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 11:48

GIÁO ÁN HÓA HỌC 10 AXIT SUNFURICMUỐI SUNFAT (tiết 54, 55, 56) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Kiến thức: - Biết được: + Cấu tạo tính chất vật lí H2SO4 + Tính chất hóa học axit H2SO4 loãng đặc + Cách pha loãng H2SO4 đặc - Hiểu được: + Nguyên nhân cách pha loãng H2SO4 đặc + Axit sunfuric loãng axit mạnh, có đầy đủ tính chất chung axit + Axit sunfuric đặc nóng có tính chất đặc biệt tính oxi hóa mạnh Kỹ năng: - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh…rút nhận xét tính chất axit sunfuric loãng đặc - Viết PTHH minh họa tính chất hóa học axit H2SO4 lỗng đặc - Giải số tập tổng hợp có nội dung liên quan Trọng tâm: - Tính axit mạnh tính oxi hóa H2SO4 lỗng H+ phân tử - Tính oxi hóa mạnh H2SO4 đặc nóng gốc SO42- chứa S có số oxi hóa cao (+6) II PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Phương pháp: - Trực quan: thí nghiệm biểu diễn giáo viên - Thuyết trình, đàm thoại nêu vấn đề Đồ dùng dạy học: - Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, bông, giấy quỳ, giá đựng ống nghiệm, đèn cồn, đũa thủy tinh, cốc thủy tinh - Hóa chất: H2SO4 lỗng, H2SO4 đặc, đồng lá, đinh sắt, Na2CO3, nước cất III CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị giáo viên - Soạn giáo án - Tập giảng thử - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm 2.Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tình hình lớp: (2p) - Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (5p) - Y/c HS lên bảng hoàn thành sơ đồ phản ứng: (2) (1) (4) (5) H2S S SO2 SO3 H2SO4 (3) Giảng mới: (35p) - Giới thiệu bài: (2p) Ở tiết trước học lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh với hiđro oxi hiđrosunfua, lưu huỳnh đioxit lưu huỳnh trioxit Đặc biệt phần lưu huỳnh trioxit học phản ứng lưu huỳnh trioxit tác dụng với nước tạo axit sunfuric Axit sunfuric axit phổ biến, gặp nhiều từ lớp tính chất cụ thể chưa nghiên cứu GIÁO ÁN HĨA HỌC 10 học ngày hơm giúp tìm hiểu kĩ tính chất vật lí tính chất hóa học axit sunfuric - Tiến trình dạy: (33p) Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học A AXIT SUNFURIC (H2SO4) Hoạt động 1: Tính chất vật lí I Tính chất vật lí: GV: Cho HS quan sát bình đựng axit H2SO4 - Chất lỏng sánh dầu, không màu, không bay hơi, nặng đặc yêu cầu HS nêu tính chất vật gần gấp hai lần nước (H2SO4 98% có D = 1,84 g/cm3) lí quan sát - Háo nước, tan vô hạn nước tan nước tỏa GV: Tiến hành pha loãng axit sufuric đặc nhiều nhiệt vào nước (vừa pha loãng axit vừa nêu cách - Khi pha loãng axit H2SO4 đặc, người ta phải rót từ từ axit tiến hành), y/c HS lên quan sát thí vào nước không làm ngược lại nghiệm nêu tượng HS: Quan sát dòng axit sunfuric đặc nặng nước tỏa nhiệt pha loãng axit đặc GV: Y/c HS giải thích cách tiến hành thí nghiệm GV: Nhận xét, bổ sung ý cho HS tác hại axit sunfuric đặc (trong đời sống phòng thí nghiệm) II Tính chất hóa học: Hoạt động 2: Tính chất dung dịch H O +6 O H O +6 O axit sunfuric loãng S S GV: Viết CTCT axit H2SO4 nêu H O H O O O liên hệ liên kết O-H tính chất axit hay GV: Y/c HS nêu tính chất chung Tính chất dung dịch axit sunfuric lỗng: axit - Đổi màu quỳ tím thành đỏ HS: Nêu tính chất như: đổi màu - Tác dụng với bazơ oxit bazơ: quỳ tím thành đỏ; tác dụng với bazơ, oxit H2SO4 +2 NaOH Na2SO4 + 2H2O loãng bazơ, muối axit yếu hơn, kim loại hoạt động H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O loãng GV: Làm thí nghiệm kiểm chứng cho - Tác dụng với muối axit yếu hơn: tính axit H2SO4 lỗng HS: Quan sát thí nghiệm nêu tượng H2SO4 + Na2CO3 Na2SO4 + H2O + CO2 xảy GV: Y/c HS viết PTHH đọc tên sản - Tác dụng với kim loại: phẩm tạo thành +1 0 +2 H2SO4 + Fe FeSO + H GV: Giải thích tính chất tác dụng với lỗng kim loại hoạt động viết phương trình +1 0 +2 tổng quát H2SO4 + Zn ZnSO + H GV: Y/c HS nêu phản ứng xảy loại lỗng phản ứng gì? H2SO4 + Cu HS: Nêu hai loại phản ứng trao đổi loãng oxi hóa – khử xác định thay đổi số => Phương trình tổng qt: oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử phản +1 +n 0 ứng Từ xác định tính oxi hóa đâu H2SO4 + M M (SO ) + H n lỗng GV: Nhận xét tính chất axit H2SO4 lỗng n: Hóa trị thấp kim loại nhiều hóa trị GIÁO ÁN HĨA HỌC 10 M: Kim loại hoạt động (kim loại đứng trước H dãy điện hóa) Nhận xét: - Axit sunfuric lỗng axit mạnh - Tính oxi hóa axit sunfuric loãng H+ phân tử Hoạt động 3: Tính chất axit sunfuric Tính chất axit sunfuric đặc: đặc a Tính oxi hóa mạnh: GV: Làm lại thí nghiệm với đồng với + Tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt): +6 axit H2SO4 đặc đun lên +4 +2 2H SO + Cu CuSO + 2H O + SO2 HS: Quan sát mơ tả tượng thí d, n nghiệm +6 -2 +2 GV: So sánh với thí nghiệm đồng 5H2SO4 + 4Mg 4MgSO + 4H O + H 2S axit loãng, từ hướng cho HS tới khác d, n biệt tính chất hóa học axit đặc axit +6 +3 +4 loãng 6H2SO4 + 2Fe Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O d, n GV: Y/c HS nhận xét số oxi hóa lưu huỳnh axit sunfuric từ đưa tính chất hóa học axit sunfuric => Phương trình tổng quát: HS: Viết PTHH phản ứng axit với +4 SO2 sắt đồng, cân xác định thay +n +6 đổi số oxi hóa nguyên tố M + H2SO4 M2(SO4) + + H2O S d n phương trình -2 H2S HS: Xác định số oxi hóa có lưu huỳnh đơn chất hợp chất Sp khử từ suy tính oxi hóa mạnh H2SO4 M Kim loại (trừ Au, Pt) axit H2SO4 đặc nóng đặc GV: Chú ý cho HS thụ động hóa Kim loại (trừ Au, Pt, Al, Fe, Cr) axit H2SO4 axit H2SO4 đặc nguội viết phương trình đặc nguội tổng quát axit H2SO4 đặc với kim loại n: Hóa trị cao kim loại M GV: So sánh phương trình tổng quát Chú ý: Fe, Al, Cr, bị thụ động hóa axit H2SO4 đặc axit H2SO4 đặc axit H2SO4 loãng nguội Củng cố kiến thức: (2p) - Giáo viên tóm tắt kiến thức quan trọng học cho học sinh Dặn dò học sinh, tập nhà: (1p) - Về nhà học bài, làm tập SGK (trang 143) sách tập - Xem trước phần axit sunfuric V RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: VI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: GIÁO ÁN HÓA HỌC 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 10 bài 33: Axit sunfuric và Muối Sunfat, Giáo án Hóa học 10 bài 33: Axit sunfuric và Muối Sunfat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay