Tiểu luận trung cấp chính trị về MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ NGƯỜI LÃNH ĐẠO VÀ ĐỘNG CƠ NGƯỜI THỪA HÀNH

32 33 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 09:50

Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành LỜI CẢM ƠN Thực tế sống khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người xung quanh Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập …………(bổ sung địa điểm học) đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Học viện Cán Thành phố Hồ Chí Minh với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập Và đặc biệt, học kỳ này, khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy em nghĩ tiểu luận em khó hồn thiện Đặc biệt, thầy (cơ)………………… tận tình hướng dẫn em hồn thành tiểu luận tốt nghiệp Trong q trình làm tiểu luận, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cơ bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên tiểu luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để em học thêm nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2016 Học viên Võ Hồng Loan Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động lãnh đạo hoạt động mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng lòng với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hệ thống mục tiêu Mặc dù sống người ln đòi hỏi phải có quan hệ bình đẳng, tổ chức người ta phải cần đến nhà lãnh đạo có đủ lực để giúp họ tin tưởng dẫn dắt họ vượt qua chông gai cơng việc Khi khơng có am hiểu việc làm để dẫn, điều hành thống nhất, đồng thời động viên tư tưởng, họ cảm thấy bồn chồn, lo lắng dẫn đến suất hiệu cơng việc giảm, chí tan rã tập thể, tổ chức Sự xuất người lãnh đạo lúc phù hợp với nhu cầu tâm lí họ Người lãnh đạo chỗ dựa, sức mạnh nguồn an ủi người Bên cạnh đó, người thừa hành đóng vai trò khơng phần quan trọng, họ người trực tiếp thực thi nhiệm vụ mà người lãnh đạo giao Do vậy, mối quan hệ người lãnh đạo người thừa hành gắn kết với nhau, mối quan hệ sâu sắc động người lãnh đạo động người thừa hành Khi nói đến hệ thống quản lý xã hội, thường phân tích quan hệ chủ thể khách thể quản lý, có mối quan hệ động chủ thể động khách thể Cũng hệ thống tổ chức hoạt động sản xuất hay hoạt động quản lý khác, khơng thể khơng nói đến người lãnh đạo, quan lãnh đạo người thừa hành; động họ q trình cơng tác mối quan hệ sao; có ảnh hưởng đến kết chung tập thể? Vấn đề trở nên cấp bách nước đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành Nam Vì đây, người lãnh đạo ln đóng vai trò chủ đạo q trình quản lý, đồng thời người thừa hành người trực tiếp thực thi nhiệm vụ lãnh đạo giao phó Để đạt kết tốt q trình lãnh đạo quản lý cần hiểu rõ động người quản lý động người thừa hành; họ làm việc mục tiêu để từ có có giải pháp hài hòa cho mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành Đó nguyên nhân để em tìm hiểu đề tài “Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành” Mục đích nghiên cứu: Trên sở tìm hiểu mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành thấy cần thiết phải tạo động làm việc, ảnh hưởng động đến kết làm việc sao; đồng thời tìm giải pháp để tạo động làm việc tích cực, tạo mối quan hệ hài hòa động người lãnh đạo động người thừa hành Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tiểu luận tập trung vào động người lãnh đạo động người thừa hành quan Nhà nước Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng để hoàn thành tiểu luận phương pháp tổng hợp tài liệu, nghiên cứu tạp chí, sách báo tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu tiểu luận phương pháp quan sát thực tiễn công tác Kết cấu tiểu luận Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành Ngoài phần mở đầu phần kết luận, tiểu luận gồm có chương tiết Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CHUNG Động khái niệm liên quan 1.1 Động nhu cầu Theo Tâm lí học Macxit, động phản ánh tâm lí đối tượng có khả thoả mãn nhu cầu chủ thể Nhu cầu nhằm vào đối tượng định Nó hối thúc người hành động nhằm đáp ứng thoả mãn gặp đối tượng có khả thoả mãn trở thành động thúc đẩy, định hướng hoạt động chủ thể, thúc người hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu Như vậy, có mối quan hệ động nhu cầu, hai tượng nghiên cứu mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhiều đan xen khó tách rời Có thể nói rằng, nhìn nhận nhu cầu tất yếu khách quan thể đòi hỏi chủ thể điều kiện cần thiết cho tồn phát triển động biểu chủ quan tất yếu khách quan Tuy nhiên, động nhu cầu không đồng với nhau, nhu cầu giống thoả mãn động khác Và ngược lại đằng sau động khác lại có nhu cầu khác Động thường khơng chủ thể ý thức lúc đó, thực hành động hay hành động khác thường lúc khơng ý thức động thúc đẩy Khi hỏi duyên cớ hành động khơng khó khăn nêu nó, việc nêu dun cớ hồn tồn rõ cho người ta biết động thực thúc hành động Tuy nhiên, động không tách rời khỏi ý thức, Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành người không ý thức động hành động lúc vậy, động phản ánh vào tâm lí hình thức đặc biệt: hình thức sắc thái cảm xúc hành động Sắc thái cảm xúc (cường độ, dấu hiệu đặc tính chất nó) thực chức đặc biệt điều đòi hỏi phải phân biệt khái niệm cảm xúc với khái niệm hàm ý nhân cách Các động đặc trưng người mang tính lịch sử - xã hội Động người nảy sinh q trình phát triển cá thể, khơng phải có sẵn từ lúc đứa trẻ sinh Trong tuổi ấu nhi, động hình thành cách có thứ bậc, mờ nhạt, không rõ ràng Dần dần, trình phát triển, động dần mang tính chất xã hội nhiều hơn, động gắn liền với việc trẻ lĩnh hội chuẩn mực, quy tắc hành vi xã hội Phần lớn thừa nhận rằng, hệ thống động người hình thành sở hoạt động, giao tiếp người hệ thống quan hệ xã hội, nhóm xã hội định Nhưng hoàn cảnh buộc người phải lựạ chọn động cho phù hợp với việc tiến hành hành động, có q trình đấu tranh động cơ, hành động ý chí, khả nhận thức giúp người đối chiếu, so sánh động để chọn đâu động phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh xung quanh, giúp chủ thể lường trước diễn biến kết hành động Đây trình quan trọng người lãnh đạo người thừa hành để hình thành động tích cực hướng đến mục tiêu chung tập thể Mặt khác, đối tượng thoả mãn người sản phẩm trình sản xuất xã hội, với tư cách phản ánh tâm lí đối tượng nên động đặc trưng người mang nguồn gốc xã hội Ngay số động mang tính chất sinh vật động đáp ứng nhu cầu tồn Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành người, nhu cầu người mang tính xã hội, phụ thuộc vào điều kiện sống, lối sống, đặc trưng cho dân tộc 1.2 Động thúc đẩy Con người không khác khả hành động mà khác ý chí hành động thúc đẩy, người lãnh đạo người thừa hành vậy, thúc đẩy phụ thuộc vào sức mạnh động Ðộng xác định nhu cầu, ý muốn, nghị lực thúc đẩy cá nhân Ðộng hướng tới mục đích, mục đích ý thức tiềm thức Ðộng nguyên nhân dẫn đến hành vi, chúng thức tỉnh trì hành động, định hướng hành vi chung cá nhân Thực chất động nhu cầu yếu tố hành động Ðộng nhu cầu thay Nhu cầu trường hợp không liên quan đến khẩn cấp mong muốn cấp thiết Nó có nghĩa cá nhân, thúc đẩy cá nhân hành động 1.3 Mục đích Mục đích trạng thái mong muốn đạt Ðơi mục đích ngụ ý hy vọng đạt phần thưởng mà động hướng tới Những mục đích gọi tác nhân kích thích Người lãnh đạo thường có thành cơng việc khuyến khích nhân viên, người thừa hành để tạo mơi trường có mục đích thích hợp (tác nhân kích thích) để thoả mãn nhu cầu Mục đích trạng thái mong muốn cá nhân hay tổ chức hướng tới nhằm đạt Trong quan tổ chức phải trọng hướng đến mục đích chung, hạn chế tối đa việc phát sinh mục đích cá nhân, tư lợi Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành 1.4 Mục tiêu Mục tiêu kết hành động trạng thái sở tương lai Khác với mục đích, mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ tiêu chí đo lương kết hành động cho thời điểm cần hoàn thành mục tiêu biết mục tiêu hoàn thành mức độ Ngoài mục tiêu mang tính thời hạn với điểm bắt đầu kết thúc theo thời gian cụ thể Việc hồn thành mục tiêu khơng phải đo lường tiêu chí quy mơ chất lượng mà phải xem xét khoảng thời gian thực Hơn nữa, mục tiêu lãnh đạo, quản lý phải kết hành động có chọn lựa theo hướng tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng tối đa hóa độ hài lòng người liên quan Khái niệm hoạt động lãnh đạo, quản lý 2.1 Khái niệm hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hướng tới mục tiêu Lãnh đạo tạo hiệu ứng điều khiển, dẫn dắt người khác dựa chế nhận thức, niềm tin, tiêu chuẩn đạo đức, lý tưởng… mà khơng mang tính cưỡng người khác Ví dụ, Đảng lãnh đạo quần chúng khơng phải sức mạnh máy bạo lực mà đắn đường lối, chủ trương thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục gương mẫu Đảng 2.2 Khái niệm hoạt động quản lý Quản lý mang tính kỹ thuật, quy trình quy định rõ khuôn khổ thể chế xác định Ví dụ, quản lý hành quan Nhà Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành nước, quản trị doanh nghiệp Kỹ thuật quản lý nghiên cứu đào tạo Nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác Lãnh đạo quản lý có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với Điểm chung hai hoạt động đạt đến mục đích mong muốn thơng qua hành động người khác Nói cách khác, hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý hoạt động điều khiển người Trong thực tế, khó tách bạch hai hoạt động người cán Cán đồng thời thực vai trò lãnh đạo lẫn vai trò quản lý Vì thế, người ta thường gọi chung hoạt động lãnh đạo, quản lý Lãnh đạo chức quản lý, thường gọi chức lãnh đạo, chức khác quản lý lại khơng phải lãnh đạo Ví dụ: cơng việc mà người tham mưu tổ chức làm công tác quản lý, công tác lãnh đạo Quản lý hành vi quản lý, công tác lãnh đạo vừa bao gồm hành vi quản lý, vừa bao gồm hoạt động nghiệp vụ khác Ví dụ: Một người làm trưởng phòng nhân (một chức vụ quản lý) chỗ này, dễ chuyển sang làm trưởng phòng nhân chỗ khác, làm quản lý nhân đâu gần giống nhau, đòi hỏi loại kỹ Nhưng người làm viện trưởng Viện Hóa (một chức vụ lãnh đạo) cần có uy tín ngành hóa học, khó chuyển thành làm viện trưởng Viện Cơ Học Thông thường, lãnh đạo chủ yếu lãnh đạo người, xử lý quan hệ người với người, đặc biệt quan hệ cấp cấp (người lãnh đạo người thừa hành) Đây vấn đề cốt lõi hoạt động quản lý Còn quản lý, ngồi quản lý người, đối tượng quản lý bao gồm tài chính, vật chất Quản lý khơng xử lý quan hệ người với người mà phải xử lý mối quan hệ tài vật chất, vật chất người, Học viên: Võ Hồng Loan Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành người tài Phạm vi mà quản lý đề cập đến rộng nhiều so với lãnh đạo Học viên: Võ Hồng Loan 10 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành cá nhân thực việc thoả mãn nhu cầu cá nhân Chỉ đó, người thừa hành xác định mục tiêu cá nhân sở mục tiêu quan, đơn vị phấn đấu thực Từ khẳng định, động người lãnh đạo động người thừa hành có mối quan hệ khắn khít với Khi động người lãnh đạo động người thừa hành hướng mục tiêu chung kết công việc quan đơn vị, hướng lợi ích chung tập thể hay hướng lợi ích nhân dân, mục tiêu phục vụ nhân dân ngày tốt động làm việc người lãnh đạo người thừa hành thúc họ làm việc tốt Tuy nhiên ngược lại, động làm việc họ lợi ích cá nhân dẫn đến niềm tin công tác lẫn nhau, gây chia rẽ đoàn kết nội xa niềm tin nhân dân Sự tương hợp động người lãnh đạo người thừa hành có hình thành hay khơng, có tồn hay khơng phụ thuộc lớn vào thống động thành viên Động chung tổ chức hoạt động tập thể hoàn thành mục tiêu đề ra, làm cho tập thể ngày phát triển Ngoài động chung người lãnh đạo người thừa hành cá nhân có động riêng Điều quan trọng người khơng động riêng lấn át, bao trùm lên động chung tập thể Sự cần thiết phải tạo động công tác 3.1 Đối với người thừa hành Con người ln có nhu cầu cần thỏa mãn hai mặt vật chất tinh thần Khi người thừa hành cảm thấy nhu cầu đáp ứng tạo tâm lý tốt thúc đẩy họ làm việc hăng say Khi khơng có động thơi thúc làm việc kết cơng việc khó đạt mục tiêu họ làm làm việc để hồn thành cơng việc giao mà Học viên: Võ Hồng Loan 18 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành khơng có sáng tạo hay cố gắng phấn đấu q trình làm việc, họ coi cơng việc làm nghĩa vụ phải thực giao nhiệm vụ mà thơi Do người lãnh đạo quản lý cần phải tạo động cơ, động lực thúc đẩy tính sáng tạo lực làm việc người thừa hành Con người hoạt động tích cực mà họ thỏa mãn cách tương đối nhu cầu thân Điều thể lợi ích mà họ hưởng Khi mà người thừa hành cảm thấy lợi ích mà họ nhận khơng tương xứng với họ bỏ họ cảm thấy không thỏa mãn nhu cầu gây cảm giác chán nản làm việc khơng tập trung cao Lợi ích phương tiện để thỏa mãn nhu cầu nên lợi ích mà người thừa hành nhân phải tương xứng với họ cống hiến tạo động lực, động cho họ làm việc Động làm việc giúp cho người thừa hành tự hồn thiện Khi có động làm việc người thừa hành có nỗ lực lớn để làm việc học hỏi, đúc kết kinh nghiệm cơng việc, nâng cao kiến thức, trình độ để tự hồn thiện 3.2 Đối với người lãnh đạo Hiện nước ta tiến hành công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Kinh nghiệm Nhật Bản “con rồng Châu Á” cho thấy phải tiến đường riêng phù hợp với đặc điểm trị, kinh tế, văn hố xã hội Việt Nam Đây nhiệm vụ vô khó khăn phải đuổi kịp trình độ khoa học công nghệ tiên tiến giới thời gian ngắn với điều kiện sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu thiếu vốn đầu tư Vì lý nêu trên, vấn đề kích thích lao động, tạo động làm việc cho nhân viên, người thừa hành để đạt kết cao công tác, hiệu lãnh đạo quản lý quan đơn vị ngày nâng cao mối quan tâm người lãnh đạo Kích thích người thừa hành tạo thúc bên Học viên: Võ Hồng Loan 19 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành người đến với cơng việc, thơi thúc tạo dựa tác động khách quan lên ý thức Do đó, kích thích hoạt động nào, người ta phải ý đến yếu tố tâm lý mục đích cơng việc, nhu cầu, hứng thú, động làm việc cá nhân hàng loạt đặc điểm tâm lý cá nhân tập thể khác, từ hình thành biện pháp kích thích hữu hiệu Có thể kích thích người thừa hành vật chất, giao tiếp cách thoả mãn nhu cầu khác người tạo ảnh hưởng đến hành vi, cụ thể định hướng, điều chỉnh hành vi cá nhân Tạo động lực kích thích người thừa hành làm việc có tác dụng: + Tạo gắn kêt người thừa hành với người lãnh đạo, tổ chức giữ nhân viên giỏi + Tăng mức độ hài lòng, niềm tin, gắn bó tận tụy người thừa hành cơng tác Ảnh hưởng động làm việc CBCC hiệu hoạt động tổ chức hành nhà nước Ảnh hưởng động làm việc CBCC hiệu hoạt động tổ chức hành nhà nước thể khía cạnh sau đây: Thứ nhất, động làm việc định hiệu suất làm việc cá nhân tổ chức Theo Carter, S., Shelton, M (2009), Blumberg, M Pringle (1982), hiệu suất làm việc nhân viên phụ thuộc đồng thời vào ba yếu tố: + Năng lực thân cá nhân đó, khả cá nhân thực giải công việc Năng lực bao gồm kiến thức, kỹ năng, Học viên: Võ Hồng Loan 20 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành hiểu biết kinh nghiệm cho phép cá nhân hồn thành cơng việc giao Nói cách khác, cá nhân cần “biết làm” cơng việc + Nguồn lực, điều kiện để thực thi công việc, gồm: công cụ, trang thiết bị, nguyên vật liệu, hỗ trợ, chế… để cá nhân phát huy lực Nói cách khác, cá nhân cần có điều kiện để “có thể làm” cơng việc + Động làm việc: cá nhân phải mong muốn đạt kết cao cơng việc Nói cách khác, cá nhân cần “muốn làm” cơng việc với kết cao Để cá nhân có kết làm việc cao, cần hội đủ ba yếu tố Nếu ba yếu tố không đảm bảo, ảnh hưởng tiêu cực đến kết làm việc cá nhân nhóm làm việc Thứ hai, động làm việc sở đem lại sáng tạo tổ chức Nhiều nghiên cứu chứng minh, người có động làm việc thường cảm thấy thoải mái say mê với nhiệm vụ giao Chính vậy, họ ln thể tính sáng tạo cơng việc, từ giúp tổ chức có thêm ý tưởng sáng tạo, đổi mới, tạo đột phá tổ chức, giúp tổ chức thích ứng với thay đổi chủ động tạo thay đổi Thứ ba, động tich cực giúp giảm thiểu vấn đề có tác động tiêu cực nảy sinh hoạt động tổ chức Nhiều nghiên cứu người lao động có động làm việc tai nạn nghề nghiệp xảy hơn, vấn đề vi phạm đạo đức, bỏ việc tỉ lệ vi phạm kỷ luật Người có động làm việc tích cực Học viên: Võ Hồng Loan 21 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành bị bệnh trầm cảm thường có sức khoẻ thể chất tinh thần tốt Người có động làm việc cao gắn kết với tổ chức, sáng tạo phục vụ nhu cầu người dân tốt hơn, họ đóng góp vào thành cơng đơn vị, tổ chức Chính vậy, người có động làm việc (bao gồm người lãnh đạo người thừa hành) coi tài sản quý giá quan, đơn vị Ngoài ra, động làm việc quan, đơn vị giúp xây dựng bầu khơng khí làm việc thân thiện, có hợp tác chia sẻ, tranh chấp Mọi người sẵn sàng thích ứng với thay đổi không phản ứng tiêu cực với thay đổi Đây sở quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động tổ chức hành nhà nước Ý nghĩa việc tạo động công tác Động làm việc cá nhân tổ chức đóng vai trò quan trọng việc nâng cao suất, hiệu làm việc cho cá nhân tổ chức Mục đích quan trọng tạo động sử dụng hợp lý nguồn lao động, khai thác hiệu nguồn lực người nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Tạo động lực làm việc cho cán bộ, cơng chức có ý nghĩa lớn hiệu hoạt động tổ chức hành nhà nước Động làm việc thúc đẩy người làm việc hăng say, giúp cho họ phát huy sức mạnh tiềm tàng bên trong, vượt qua thách thức, khó khăn để hồn thành công việc cách tốt Động lý giải cho lý người lại hành động Một người có động người bắt tay vào làm việc mà khơng cần có cưỡng bức, đó, họ làm nhiều điều mà cấp mong chờ họ Động làm việc thể nhiều khía cạnh khác nhiệt tình, chăm chỉ, bền bỉ… Học viên: Võ Hồng Loan 22 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành Như vậy, động xuất phát từ thân người Khi người vị trí khác nhau, với đặc điểm tâm lý khác có mục tiêu mong muốn khác Chính động người khác nên nhà quản lý cần có cách tác động khác để đạt mục tiêu lãnh đạo quản lý Học viên: Võ Hồng Loan 23 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TẠO MỐI QUAN HỆ HÀI HÒA GIỮA ĐỘNG CƠ NGƯỜI LÃNH ĐẠO VÀ ĐỘNG CƠ NGƯỜI THỪA HÀNH Để động người lãnh đạo người thừa hành hướng mục tiêu chung lợi ích tập thể hay quản lý nhà nước động cán cơng chức nói chung phải gắn với lợi ích nhân dân, ta cần có giải pháp để tạo mối quan hệ hài hòa động người lãnh đạo người thừa hành, cụ thể như: Thứ nhất, đảm bảo hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý Tiền lương mối quan tâm hàng đầu động lực làm việc người lao động tổ chức Do vậy, xây dựng hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích suất hiệu lao động nhiệm vụ lớn đặt cho quan nhà nước Muốn cải thiện động lực làm việc cán công chức thông qua tiền lương hệ thống tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc: trả lương theo chế thị trường; trả lương theo vị trí cơng việc; trả lương theo kết công việc Thực tiễn tiền lương Việt Nam cho thấy, tiền lương khu vực nhà nước thấp nhiều so với khu vực tư nhân, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước việc tăng lương khu vực nhà nước khó khăn phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế – xã hội Cải cách tiền lương giai đoạn để thực trở thành yếu tố thúc đẩy CBCC làm việc tốt vấn đề không dễ, cần quan tâm, tham gia hệ thống trị Nhà nước Thứ hai, đảm bảo phân công công việc phù hợp với khả năng, lực sở trường cán công chức Học viên: Võ Hồng Loan 24 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành Khi cán công chức giao công việc phù hợp với khả năng, sở trường, họ phát huy lực làm việc cách tối đa điều kiện bình thường Vì vậy, tổ chức cần dựa vào đặc điểm tâm lý cá nhân, tính cách cán công chức để xếp công việc cho phù hợp Thứ ba, xác định rõ ràng mục tiêu cần đạt cá nhân cán công chức Xác định rõ ràng mục tiêu công việc cho cá nhân cán công chức việc vô quan trọng, có mục tiêu rõ ràng cán cơng chưc có động lực đích phấn đấu, chủ động tìm cách đạt mục tiêu Tuy nhiên, mục tiêu cao thấp mang tính hình thức khơng thể thực gây cho cán công chức tâm lý chán nản động lực làm việc Vì vậy, cần vào mục tiêu tổ chức đơn vị để cụ thể hóa thành mục tiêu cho cá nhân Cán công chức người hiểu rõ mục tiêu cụ thể đem lại hiệu chung cho cơng việc Họ người hiểu có khả đạt mục tiêu hay khơng Vì vậy, trình xây dựng mục tiêu cho cấp dưới, nhà quản lý cần phải trao đổi, tham khảo ý kiến họ Có vậy, họ sẵn sàng thực mục tiêu đề ra, không cảm thấy bị áp đặt làm việc có hiệu Nhà quản lý cần thường xuyên kiểm soát trình thực mục tiêu thực thi cơng vụ cán công chức điều chỉnh cần thiết Cán công chức cần hỗ trợ điều kiện, phương tiện trang thiết bị, bổ sung thêm kỹ cần thiết để thực mục tiêu Đồng thời, nhà quản lý phải cho cán công chưc thấy ý nghĩa đóng góp họ phát triển quan, tổ chức Thứ tư, tạo hội thăng tiến cho cán công chức Học viên: Võ Hồng Loan 25 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành Bất cá nhân mong muốn có bước tiến nghiệp Thăng tiến nhu cầu thiết thực người làm việc quan hành nhà nước, thăng tiến tạo hội cho phát triển cá nhân, tăng địa vị, uy tín quyền lực họ Chính sách thăng tiến có ý nghĩa việc hồn thiện cá nhân, tăng động lực làm việc cho cá nhân cán công chức, đồng thời sở để thu hút, giữ chân người giỏi đến làm việc với tổ chức Việc tạo hội thăng tiến cho cán công chức giúp họ khẳng định thể mình, nhận hội để phát triển nghề nghiệp gắn bó với tổ chức, có ý thức phấn đấu nỗ lực nhiều thực thi công vụ Minh bạch đường thăng tiến cho người thiết lập hướng thăng tiến rõ ràng cho tất cá nhân yêu cầu tổ chức Muốn vậy, tổ chức cần quy định rõ ràng sách thăng tiến, đảm bảo thăng tiến phải dựa lực, hiệu công việc đảm bảo công bằng, bình đẳng việc tiếp cận hội thăng tiến Ngoài ra, cần ý khơi dậy lực cá nhân yếu tổ chức để tạo niềm tin tưởng ủng hộ không từ cá nhân đó, mà từ cá nhân khác tập thể Điều tạo bầu khơng khí làm việc hiệu Thứ năm, xây dựng môi trường làm việc hiệu Môi trường làm việc cá nhân quan tâm coi trọng yếu tố giúp họ hồn thành tốt nhiệm vụ giao Mơi trường làm việc bao gồm điều kiện vật chất kỹ thuật người lao động xung quanh môi trường Chỉ cán cơng chức có Học viên: Võ Hồng Loan 26 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành chuyên mơn có điều kiện vật chất họ có đủ khả thực tốt cơng việc giao Đó cơng cụ vật chất, thiết bị văn phòng, kỹ phục vụ cho cơng việc… Ngồi điều kiện vật chất để giúp thực tốt công việc, người làm việc tổ chức ln muốn có mối quan hệ tốt với người tổ chức Khi nhà quản lý chủ động khuyến khích cho cán cơng chức tạo bầu khơng khí làm việc thân thiện tổ chức, đem lại hiệu định Vì vậy, nhà quản lý phải hiểu quan điểm cá nhân, chia sẻ suy nghĩ mục tiêu họ Thông qua quan sát, thông qua điều tra qua đàm thoại trực tiếp, nhà quản lý nhận biết môi trường làm việc để điều chỉnh theo hướng tích cực làm sở tạo động lực làm việc cho cán công chức tổ chức Thứ sáu, cơng nhận đóng góp người thừa hành Người làm việc tổ chức thường cảm thấy chán nản nỗ lực làm việc họ không cấp ý đánh giá mức Ngược lại, đánh giá mức trân trọng đóng góp, cán công chức cống hiến không ngừng Thể niềm tin lãnh đạo góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm cán công chức cấp Khi làm việc tốt, đóng góp cán công chức cần tổ chức cấp cơng nhận nhiều hình thức khác như: khen thưởng, giao công việc thử thách giao quyền nhiều Khen thưởng cơng nhận thành tích người làm việc xuất sắc khơng mang tính chất động viên, đánh giá cá nhân vật chất tinh thần, mà khuyến khích cá nhân khác cố gắng noi theo gương cá nhân thành Học viên: Võ Hồng Loan 27 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành cơng để hồn thiện thân Tuy nhiên, để thực tốt biện pháp này, cần xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phản ánh gia tăng hiệu hoạt động Đó sở để đảm bảo công cá nhân tổ chức, tránh tâm lý chán nản, động lực làm việc cá nhân làm việc tốt tâm lý ỷ lại cá nhân có hiệu làm việc thấp Học viên: Võ Hồng Loan 28 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành KẾT LUẬN Chính động làm việc có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu làm việc tổ chức hành chính, nên tạo động lực làm việc quan tâm tổ chức nào, việc tạo mối quan hệ hài hòa động người lãnh đạo động người thừa hành nhằm hướng đến mục tiêu chung công tác Đây coi chức quan trọng hoạt động lãnh đạo quản lý, yếu tố mang tính định hiệu làm việc khả cạnh tranh tổ chức, cho dù tổ chức nhà nước hay tổ chức tư Mối quan hệ hài hòa động người lãnh đạo động người thừa hành đặt lên hàng đầu Đây yếu tố quan trọng tạo nên mối quan hệ mật thiết người lãnh đạo người thừa hành hướng mục tiêu chung tập thể Đối với quốc gia nào, việc tạo động lực cho đội ngũ cán cơng chức có tầm quan trọng đặc biệt, họ phận quan trọng định đến hiệu lực, hiệu máy nhà nước Động lực có ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cá nhân tổ chức Điều luôn với tổ chức nào, tổ chức nhà nước điều quan trọng hơn, cán cơng chức khơng có động lực làm việc động làm việc khơng tích cực ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc quan nhà nước có tác động khơng tốt đến xã hội, đến công dân – đối tượng phục vụ quan nhà nước Cơ quan nhà nước tổ chức nhà nước thành lập để thực thi quyền lực nhà nước, hoạt động mang tính phục vụ cơng với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước Nếu thiếu động lực, động làm việc, quyền lực pháp luật nhà nước bị vi phạm, quan nhà nước hoạt động không Học viên: Võ Hồng Loan 29 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành khơng hiệu quả, gây lãng phí lớn tài lực lẫn vật lực mà làm giảm niềm tin nhân dân vào nhà nước Công tác quản lý hành nhà nước khơng thể phát huy tối ưu hiệu khơng có đội ngũ cán cơng chức có đủ lực, trình độ động cơ, động lực làm việc đắn Họ người thể chế hóa đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước thành quy định pháp luật để đưa vào sống, xây dựng máy quản lý quy định sử dụng nguồn lực trình quản lý, nói cách khác, cán cơng chức người đề quy định họ người thực thi quy định Vì vậy, trình độ, lực cán cơng chức có ý nghĩa quan trọng hiệu lực, hiệu công tác quản lý hành nhà nước Tuy nhiên, đội ngũ cán cơng chức có lực, trình độ chưa hẳn làm cho hiệu quản lý hành nâng lên thân người cán công chức thiếu động tích cực làm việc Do đó, để nâng cao hiệu hoạt động tổ chức hành nhà nước trước hết cần phải quan tâm tạo động làm việc cho họ Người lãnh đạo thành công biết cách thúc đẩy tinh thần, động làm việc người thừa hành, quan tâm khuyến khích giúp đỡ nhân viên họ gặp khó khăn cơng việc sống Ngược lại, nhân viên ln có thái độ tôn trọng cấp Mối quan hệ người lãnh đạo người thừa hành tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn Quan tâm giúp đỡ khuyến khích nhân viên họ gặp khó khăn điều người lãnh đạo nên làm Một người lãnh đạo tốt phải người có thái độ mực, động viên cấp lời khen ngợi, phê bình họ phải tìm cách chê cho khéo Động viên nhân viên lời khen ngợi, hoan nghênh họ làm tốt làm vượt tiêu công việc, Học viên: Võ Hồng Loan 30 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành ban thưởng cho họ Phần thưởng dù không lớn khen thưởng trước nhiều người, khiến nhân viên vui sướng hãnh diện Người lãnh đạo khen người này, biểu dương người kia, nhân viên phấn chấn làm việc hăng say hơn, suất làm việc tăng lên Nếu khơng khích lệ tinh thần nhân viên sa sút, công việc không hiệu Do lãnh đạo nên thường xuyên khuyến khích nhân viên Nhân viên vậy, lãnh đạo khen, họ phấn chấn vui vẻ hẳn lên, chê nhân viên, người lãnh đạo phải biết cách chê cho khéo Chẳng hạn, họp, chưa chuẩn bi đủ tài liệu, bạn bắt đầu nhắc nhở câu khuyến khích hoan nghênh đóng góp anh họp sau, sau đưa lời phê bình họp anh chưa chuẩn bị đủ tài liệu tốt bình thường, lần sau nên chuẩn bị tốt Chỉ câu nói đủ làm cho nhân viên cảm thấy khơng bị mặt trước tồn thể quan Bày tỏ quan tâm tới nhân viên Lãnh đạo quan tâm đến đời sống nhân viên tạo nên mối quan hệ đặc biệt hai bên Người lãnh đạo phải biết cách để điều tiết mối quan hệ với nhân viên Tóm lại, hai bên nên có tơn trọng lẫn nhau, giữ mối quan hệ hài hòa thúc đẩy, tạo động làm việc mạnh mẽ, nhiệt tình hướng mục tiêu chung lợi ích tập thể, nhân dân./ Học viên: Võ Hồng Loan 31 Mối quan hệ động người lãnh đạo động người thừa hành TÀI LIỆU THAM KHẢO Một số kỹ lãnh đạo, quản lý cán lãnh đạo, quản lý sở, NXB Lý luận trị, Năm 2014 Kỹ lãnh đạo, điều hành Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, NXB Chính trị Quốc gia, Năm 2013 Tâm lý học quản lý Nhà Nước, GS Mai Hữu Khuê, năm 1994 Tâm lý học quản lý Nhà Nước, Học Viện Hành Chính Quốc Gia, NXBGD, năm 1996 Lãnh đạo quản lý nghệ thuật, NXBLĐ-XH, năm 2002 Để trở thành nhà quản lý giỏi, NXB Văn Hố- Thơng Tin, năm 2004 Tập giảng tâm lý học quản lý, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, năm 2008 Giáo trình Tâm lý học quản lý, Nguyễn Thị Minh Hằng, NXB Giáo dục Việt Nam, Năm 2011 http://www.tapchicongsan.org.vn 10 http://www.hochiminhcity.gov.vn Học viên: Võ Hồng Loan 32 ... động ta thấy hai khía cạnh: khía cạnh nội dung động khía cạnh lực động Về nội dung động cơ: nội dung động phản ánh mà người muốn vươn tới, muốn đạt tới Nội dung vừa có tính khái qt vừa có tính cụ... người phản ánh Vì vậy, khó tách rời khía cạnh nội dung lực động Một lực nội dung khó đạt ý nghĩa khơng tồn lực thúc đẩy Sự thay đổi khía cạnh nội dung động kéo theo thay đổi lực động Khi đó, động... luận phương pháp tổng hợp tài liệu, nghiên cứu tạp chí, sách báo tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu tiểu luận phương pháp quan sát thực tiễn công tác Kết cấu tiểu luận Học viên: Võ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận trung cấp chính trị về MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ NGƯỜI LÃNH ĐẠO VÀ ĐỘNG CƠ NGƯỜI THỪA HÀNH, Tiểu luận trung cấp chính trị về MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ NGƯỜI LÃNH ĐẠO VÀ ĐỘNG CƠ NGƯỜI THỪA HÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay