Giáo án số học 6 chương 1

85 36 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2018, 22:41

PPCT: Ngày soạn: Ngày dạy: §1 TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm khái niệm tập hợp, phần tử tập hợp - Nhận biết đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc tập hợp Kĩ năng: - Biết cách viết tập hợp, cho tập hợp - Rèn luyện tính tư linh hoạt dùng cách khác để viết tập hợp Thái độ: - Xây dựng tính đồn kết, tinh thân hợp tác học tập Phát triển tư tìm tòi, trực quan, sáng tạo, u thích mơn học II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Giới thiệu - Giới thiệu lược chương trình Số Học - Nêu yêu cầu sách, vỡ, dụng cụ học tập, ý thức phương pháp học tập mơn Tốn - Giới thiệu lược chương I Hoạt động 2: Các ví dụ - Lấy số VD tập hợp: tập hợp học sinh lớp 6a, ; tập hợp số tự nhiên, - Yêu cầu HS lấy số VD - VD tập hợp số tự nhiên nhỏ gồm số ? - Để tiện cho việc viết, thể hiện, tính tốn người ta thường kí hiệu tập hợp chữ in hoa: A, B, C… - Tập hợp bàn lớp 6A, … - Tập hợp … gồm: 0; 1; 2; 3; Hoạt động 3: Cách viết Các kí hiệu - Viết tập hợp A, B yêu cầu HS nhận xét cách đặt tên tập hợp, cách dùng dấu phân cách hai phần tử tập hợp - Yêu cầu HS xác định phần tử tập hợp A, B - Yêu cầu HS đọc kí hiệu:  ,  - Yêu cầu HS đọc giải thích:  A, �A - Ghi A =  0; 1; 2; 3; 2; 4 khơng ? Vì ? - Mỗi phần tử liệt kê lần ? - Giới thiệu cách viết thứ hai - Khi cách ghi: + A =  0; 1; 2; 3; 4 gọi liệt kê phần tử tập hợp + A=  x � N | x < 4 gọi tính chất đặc 1 trưng phần tử a tập hợp 2 c 0 b 3 - Nêu nhận xét - Nêu phần tử tập hợp A, B - Đọc kí hiệu theo yêu cầu - Đọc giải thích theo u cầu - Khơng phần tử viết lần - Một lần Trang - Muốn viết tập hợp ta viết theo cách ? - Để viết tập hợp, thường có hai cách: + Liệt kê phần tử tập hợp + Chỉ tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp - Giới thiệu cách minh họa tập hợp biểu đồ ven: B a A b c D =  0; 1; 2; 3; 4; 5; 6  D; 10  D A =  N, H, T, R, A, G - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm (5’) sau yêu cầu nhận xét dựa bảng thảo luận nhóm lên trình bày ?1 ?2 Hoạt động 4: Củng cố - Lần lượt yêu cầu HS làm BT 1, 2, SGK BT1: A   9; 10; 11; 12; 13 A =  x � N | < x < 14 12  A 16  A - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm BT2: - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm BT3: - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm T =  T, O, A, N, H, C x  A ; y  B ; b  A ; b �B Hoạt động 5: Dặn về nhà - Xem lại học tập 1, 2, Làm tập 4, SGK - Về nhà tự lấy số VD tập hợp xác định vài phần tử thuộc không thuộc tập hợp - Xem trước “Tập hợp số tự nhiên” + Tập hợp N* tập hợp ? + Tập N* tập N có khác ? + Nếu a < b a đứng trước hay đứng sau b tia số ? + Số liền trước a, số liền sau a so với a ? + Tập hợp số tự nhiên có phần tử ? Trang PPCT: Ngày soạn: Ngày dạy: §2 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết tập hợp số tự nhiên, nắm quy ước thứ tự tập hợp tự nhiên, biết biểu diễn số tự nhiên tia số, nắm điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái số lớn tia số - Học sinh phân biệt tập N tập N *, biết sử dụng kí hiệu ≤, ≥ biết viết số liền trước, số liền sau, số tự nhiên liền trứơc số tự nhiên Kĩ năng: - Rèn luyện cho học sinh tính xác sử dụng kí hiệu, kĩ biểu diễn,so sánh Thái độ: - Xây dựng tính đồn kết, tinh thân hợp tác học tập Phát triển tư tìm tòi, trực quan, sáng tạo, u thích mơn học II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra - Yêu cầu HS nêu lại cách viết tập hợp ? - Làm bàt tập 4, SGK - Nêu lại hai cách viết tập hợp BT4: A =  15; 26 B =  1, a, b M = {bút} H = {bút, sách, vở} BT5: a A = {4; 5; 6} b B = {4; 6; 9; 11} - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: Tập hợp N và tập hợp N* - Các số tự nhiên gồm số ? - Yêu cầu HS nêu kí hiệu tập hợp số tự nhiên - Yêu cầu HS viết tập hợp số tự nhiên N - Yêu cầu HS xác định phần tử tập hợp N ? - Minh hoạ cách biểu diển số tự nhiên tia số - Mỗi số tự nhiên biểu diễn điểm tia số ? - Tập hợp 1; 2; 3; … có phải tập hợp số tự nhiên không ? - Tập hợp số tự nhiên khác kí hiệu là: N* - Yêu cầu HS viết tập hợp N* - Các số tự nhiên gồm: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;… - Tập hợp số tự nhiên kí hiệu N - Viết: N = 0; 1; 2; 3; 4; … - Các số 0; 1; 2; 3; … phần tử tập hợp N - Mỗi số tự nhiên … “bởi điểm” … - Tập hợp 1; 2; 3; … tập hợp số tự nhiên khác N* = 1; 2; 3; … Hoạt động 3: Thứ tự tập hợp số tự nhiên - Yêu cầu HS so sánh hai số 4, nhận xét vị trí - So sánh nhận xét theo yêu cầu Trang chúng tia số - Yêu cầu HS đọc giải thích: a ≤ b a ≥ b - Đọc giải thích theo yêu cầu - Nếu có a < b; b < c ta suy quan hệ a c - Nếu có … “a < c” … ? - Yêu cầu HS tìm số tự nhiên lền trước, liền sau số - Số tự nhiên liền trước số số 4, số tự nhiên liền sau số số - Có số tự nhiên liền trước, liền sau số ? - Có số tự nhiên liền trước số liền sau số - Số nhỏ tập hợp số tự nhiên N … ? - Số tự nhiên nhỏ - Tập hợp N có phần tử ? - Tập hợp … “vơ số phần tử” - Tìm số tự nhiên liền trước liền sau số tự - Số tự nhiên liền trước a a – 1, số tự nhiên liền nhiên a khác sau a a + - Tìm số liền trước số ? - Số khơng có số liền trước nhỏ - Yêu cầu HS làm ? - HS làm nêu kết quả: 28; 29; 30 99; 101; 101 Hoạt động 4: Củng cố - Lần lượt yêu cầu HS làm BT 6, SGK BT6: a Số liền sau số: 17 18 99 100 a a + b Số liền trước số: 35 34 1000 999 b b – - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm BT7: A   13;14;15 B   1; 2;3; 4 - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm C   13;14;15 Hoạt động 5: Dặn về nhà - Xem lại học tập làm Làm tập 8, 9, 10 SGK - Xem trước “Ghi số tự nhiên” + Ta thường dùng chữ số để ghi số tự nhiên chữ số ? + Tìm hiểu thêm cách ghi số khác cách ghi số biết + Tìm hiểu chữ số La Mã cách ghi số La Mã Trang PPCT: Ngày soạn: Ngày dạy: §3 GHI SỐ TỰ NHIÊN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh hiểu hệ thập phân, phân biệt số chữ số hệ thập phân Hiểu rõ hệ thập phân, giá trị chữ số thay đổi theo vị trí - Biết đọc viết số La Mã không 30 - Thấy ưu điểm hệ thập phân việc ghi số tính tốn Kĩ năng: - Rèn luyện cho học sinh tính xác viết số chữ số, kĩ biểu diễn, so sánh Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập, tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập, từ u thích mơn học II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án, bảng phụ ghi bảng số La Mã 11 Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra - Lần lượt yêu cầu HS làm tập 8, 9, 10 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm BT8: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5} BT9: 7; a; a + BT10: 4601; 4600; 4599 a + 2; a + 1; a - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: Số và chữ số - Để viết số tự nhiên ta thường dùng chữ số ? chữ số ? - Yêu cầu HS cho ví dụ - Yêu cầu HS nhận xét số chữ số số tự nhiên - Khi viết số tự nhiên có từ 4, chữ số trở lên ta thường ghi tách ? - Yêu cầu HS cho VD - Cho số 3452 - Lần lượt yêu cầu HS xác định: + Chữ số hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn + Số nghìn - Ta dùng muời chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, - Số 123; 2587; 123456; …… - Nhận xét theo yêu cầu - Khi viết … “tách thành nhóm ba chữ số từ phải sang trái” - Số 587; 123 456; …… - Lần lượt xác định theo yêu cầu Trang + Số trăm + Số chục ? - Yêu cầu HS làm BT11a SGK - GV HS nhận xét - Treo bảng phụ viết BT11b yêu cầu HS làm điền vào bảng - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Đọc viết: 1357 - Làm điền vào bảng theo yêu cầu Số Số Chữ số Số cho trăm hàng chục trăm 1425 14 142 2307 23 230 Chữ số hàng chục Hoạt động 3: Hệ thập phân - Giới thiệu cách ghi số biết cách ghi số hệ thập phân - Yêu cầu HS nhận xét cách ghi số hệ thập - Nhận xét theo yêu cầu phân Gợi ý: + Có chữ số chữ số ? + Bao nhiêu đơn vị hàng làm thành đơn vị hàng liền trước - Giới thiệu cách kí hiệu số tự nhiên có chữ số - Yêu cầu HS viết kí hiệu số tự nhiên có chữ số, - Lần lược lên bảng viết theo yêu cầu chữ số, … - Yêu cầu HS xác định chữ số hàng đơn vị, hàng - Xác định theo yêu cầu chục, … kí hiệu - Yêu cầu HS làm ? SGK - Viết: 999 987 Hoạt động 4: Số La Mã - Yêu cầu HS nêu VD cách ghi số ? - Giới thiệu lược số La Mã kí hiệu ghi số La Mã - Sử dụng bảng phụ giới thiệu cho học sinh thêm số để có số La Mã từ 11 đế 30 - Các chữ số La Mã viết tối đa chữ liên tiếp ? - Nêu VD theo yêu cầu - Các chữ số … “3 lần” … Hoạt động 5: Củng cố - Yêu cầu HS làm BT 15 SGK BT15 : a XIV đọc mười bốn XXVI đọc hai mươi sáu b XVII; XXV c VI – V = I - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS đọc phần “ Có thể em chưa biết” - Đọc theo yêu cầu - Yêu cầu HS viết chữ số La Mã giá trị tương - Lên bảng viết theo yêu cầu ứng hệ thập phân Hoạt động 6: Dặn về nhà - Xem lại học làm tập làm Làm tập 12, 13, 14 SGK - Xem trước “Số phần tử tập hợp Tập hợp con” + Một tập hợp có phần tử ? + Khi tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B ? Trang PPCT: Ngày soạn: Ngày dạy: §4 SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP TẬP HỢP CON I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh hiểu tập hợp có , hai, nhiều, có vơ số khơng có phần tử Hiểu khái niệm tập hợp khái niệm hai rập hợp - Biết tìm số phần tử , biết xác định tập hợp có phải tập hợp tập hợp cho, , biết viết vài tập hợp tập hợp cho trước, biết sử dụng kí hiệu �� Kĩ năng: , - Rèn luyện cho học sinh tính xác sử dụng kí hiệu �� Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập, tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập, từ u thích môn học II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra - Lần lượt yêu cầu HS làm BT 12, 13, 14 SGK BT12: A = {0; 2} BT13: a 1000 b 1023 BT14: 120; 102; 210; 201 - Lần lượt yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: Số phần tử tập hợp - Viết số tập hợp: A = {a} B = {0; 1} C = {x, y, z} D = {1; 3; 5; …; 19} N = {0; 1; 2; 3; 4; 5; …} - Giới thiệu phần tử tập hợp A - Lần lượt yêu cầu HS xác định số phần từ - Lần lượt xác định theo yêu cầu tập hợp B, C, D, N - Yêu cầu HS tìm số tự nhiên x mà x + = - Khơng có số tự nhiên x thỏa mãn x + = - Tập hợp số tự nhiên trường hợp có bao - Tập hợp … “khơng có phần tử nào” nhiêu phần tử ? - Giới thiệu phần ý - Yêu cầu HS nhận xét số phần tử tập hợp - Nêu nhận xét theo yêu cầu Hoạt động 3: Tập hợp - Viết hai tập hợp: A = {a, b} B = {0; 1, a, b} Trang - Yêu cầu HS nhận xét phần tử tập hợp - Nhận xét theo yêu cầu Gợi ý: Tất phần tử tập hợp A có thuộc tập hợp B khơng ? - Giới thiệu tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B Cách kí hiệu - Khi tập hợp A tập hợp tập hợp B ? - Trả lời theo yêu cầu - Yêu cầu HS dùng biểu đồ ven biểu diễn mối quan - Lên bảng vẽ biểu đồ theo yêu cầu hệ hai tập hợp - Yêu cầu HS làm ?3 - Làm ?3 trình bày theo yêu cầu - Yêu cầu HS nhận xét phần tử hai tập hợp - Nêu nhận xét theo yêu cầu A B - Giới thiệu phần ý Hoạt động 4: Củng cố - Yêu cầu HS đọc nêu cách làm BT 16 SGK - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 16 SGK - Lần lượt yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS làm BT17 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Đọc nêu cách làm theo yêu cầu BT16 : a Ta có: x – = 12 x = 12 + = 20 Vậy A = {20} có phần tử b Ta có: x+7=7 x =7–7 = Vậy B = {0} có phần tử c Ta có: x.0=0 xN Vậy C = N có vơ số phần tử d Ta có: x.0=3 x Vậy D =  khơng có phần tử BT17: a A = {0; 1; 2; …; 20} b B =  Hoạt động 5: Dặn về nhà - Xem lại học tập làm.Làm tập 18, 19, 20 phần luyện tập SGK Trang PPCT: Ngày soạn: Ngày dạy: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết vận dụng kiến thức tập hợp tập, hợp con, số phần tử tập hợp, tập hợp vận dụng vào làm tập Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng kí hiệu , ,  nhận dạng, xác định Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập, tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập, từ u thích mơn học II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra - Yêu cầu HS nêu nhận xét số phần tử - Nêu nhận xét khái niệm theo yêu cầu tập hợp, khái niệm tập hợp - Làm tập 18, 19, 20 SGK BT18: Khơng thể nói A tập hợp rỗng A có phần tử BT19: A ={0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} B = {0; 1; 2; 3; 4} BA BT20: a 15  A b {15}  A c {15; 24} = A - Lần lượt yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: Luyện tập - Yêu cầu HS đọc BT 21 SGK nêu cách làm - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 21 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS tính số phần tử tập hợp C = {2; 4; 6; …; 20} theo cách - Yêu cầu HS đếm số phần tử tập hợp C nhận xét làm - Yêu cầu HS so sánh phần tử liên tiếp (theo thứ tự liệt kê) tập hợp - Viết biểu thức b – a + thành (b – a) : + - Yêu cầu HS vận dụng - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Đọc nêu cách làm theo yêu cầu BT21: - Tập hợp B có 99 – 10 + = 90 phần tử - Tập hợp C có 20 – + = 19 phần tử - Đếm nêu nhận xét theo yêu cầu - So sánh theo yêu cầu - Tập hợp C có (20 – 2) : + = 10 phần tử Trang - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS tính số phần tử tập hợp D E BT 23 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS nêu số chẵn, lẻ nhận xét số chẵn, lẻ liên tiếp - Lần lượt yêu cầu HS viết tập hợp C, L, A, B BT 22 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS làm BT 24 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm BT23: - Tập hợp D có (99 – 21) : + = 40 phần tử - Tập hợp E có (96 – 32) : + = 33 phần tử - Nêu số chẵn, lẻ nhận xét theo yêu cầu BT22: a C = {0; 2; 4; 6; 8} b L = {11; 13; 15; 17; 19} c A = {18; 20; 22} d B = {25; 27; 29; 31} BT24: Các tập hợp A, B, N* tập hợp N: A  N, B  N, N*  N Hoạt động 3: Củng cố - Yêu cầu HS đọc BT 25 SGK - Đọc theo yêu cầu - Bốn nước có diện tích lớn ? Ba nước - Trả lời theo u cầu có diện tích nhỏ ? - Yêu cầu viết tập hợp A bốn nước … tập hợp A = {Indônêxia, Mianma, Thái lan, Việt nam} B ba nước … B = {Xigapo, Bru-nây, Camphuchia} - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 4: Dặn về nhà - Xem lại học tập làm - Chuẩn bị trước “Phép cộng phép nhân” + Tổng, tích hai số tự nhiên số ? + Muốn tìm số hạng “tổng”, thừa số “tích” ta làm ? + Phép cộng phép nhân số tự nhiên có tính chất ? Trang 10 PPCT: 33 Ngày soạn: Ngày dạy: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: - Cũng cố kiến thức ƯCLN hai hay nhiều số - HS biết tìm ƯCLN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số ngun tố, từ biết cách tìm ước chung hai hay nhiều số Kĩ năng: - HS biết tìm ƯCLN cách hợp lí trường hợp cụ thể, biết vận dụng tìm ước chung ƯCLN toán thực tế đơn giản Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án, bảng phụ 147, 148 SGK Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra - ƯCLN hai hay nhiều số ? - Muốn tìm ƯCLN hai hay nhiều số ta làm ? - Muốn tìm ƯC hai hay nhiều số thơng qua tìm ƯCLN ta ? - Lần lượt trả lời câu hỏi theo yêu cầu Hoạt động 2: Luyện tập - Yêu cầu HS đọc BT 146 SGK - Khi có phép chia hết ta có khái niệm ước bội - Yêu cầu HS mối quan hệ x số 112; 140 khi: 112 Mx 140 Mx - Yêu cầu HS rút kết luận từ hai ý kiến - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 146 SGK - Đọc BT 146 SGK - Số x ước 112 - Số x ước 140 - Số x ước chung 112 140 BT146: - Vì 112 Mx, 140 Mx nên x ước chung 112 140 112 = 24 7; 140 = 22 ƯCLN(112; 140) = 22 = 28 ƯC(112; 140) = Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28} - Vậy số x cần tìm là: x = 14 - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Đọc BT 147 SGK - Yêu cầu HS đọc BT 147 SGK - Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút Số bút hộp - Yêu cầu HS nhận xét quan hệ số bút - Số bút hộp ước chung số bút mà Mai Lan mua hộp với số bút Mai Lan mua - Số bút hộp là ước chung lớn 28 36 Trang 71 - Yêu cầu HS nêu mối quan hệ số bút - Số bút hộp bội hộp với - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 147a SGK BT147: a Gọi a số bút hộp a Theo đề bài, ta có: 28 Ma, 36 Ma, a > - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS nêu cách tìm số a - Tìm ƯC(28; 36) chọn số lớn ƯC(28; 36) - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 147b SGK b 28 = 22 7; 36 = 22 32 ƯCLN(28; 36) = 22 = ƯC(28; 36) = Ư(4) = {1; 2; 4} Vậy số a cần tìm là: a = - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Muốn biết Mai Lan người mua - Lấy tổng số bút người mua chia cho số hộp bút ta làm ? bút hộp - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 147c SGK c Số hộp bút chì màu Mai mua là: 28 : = (hộp) Số hộp bút chì màu Lan mua là: 36 : = (hộp) - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS đọc BT 148 SGK - Đọc BT 148 SGK - Số nam, số nữ chia tổ - Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ số tổ với - Số tổ ước chung số nam (48), số nữ (72) số nam (48), số nữ (72) - Gọi số tổ chia nhiều a - Yêu cầu HS nhận xét số a - Khi a số tổ chia nhiều a ước chung lớn 48 72 - Yêu cầu HS nêu cách tìm số nam, số nữ chia - Lấy tổng số nam, số nữ chia cho số tổ tổ - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 148 SGK BT148: - Gọi số tổ chia nhiều a - Theo đề bài, ta có: 48 Ma, 72 Ma  a ước chung lớn 48 72 48 = 24 3, 72 = 23 32 ƯCLN(48; 72) = 23 = 24 - Số tổ nhiều chia 24 tổ - Số nam tổ là: 48 : 24 = (người) - Số nữ tổ là: 72 : 24 = (người) - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 3: Dặn về nhà - Xem lại học tập làm - Xem trước "§18 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT" Trang 72 PPCT: 34 Ngày soạn: Ngày dạy: §18 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT I Mục tiêu: Kiến thức: - HS hiểu BCNN hai hay nhiều số - HS biết tìm BCNN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số ngun tố, từ biết cách tìm bội chung hai hay nhiều số Kĩ năng: - HS biết phân biệt quy tắc timg BCNN với quy tắc timg ƯCLN, biết tìm BCNN cách hợp lý trường hợp cụ thể, biết vận dụng tìm BC BCNN tốn thực tế đơn giản Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra - Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm bội chung hai - Nhắc lại khái niệm bội chung, cách tìm bội hay nhiều số, cách tìm bội hai hay nhiều số chung hai hay nhiều số theo yêu cầu - Tìm BC(4; 6) B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; …} B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; …} BC(4; 6) = {0; 12; 24; …} - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS tìm số nhỏ BC(4; 6) - Số nhỏ BC(4: 6) - Vậy số có gọi bội chung nhỏ không ? Hoạt động 2: Bội chung nhỏ - Ta biết: Số bội số tự nhiên khác nên ta ln thấy số có mặt tập hợp BC số tự nhiên Vì vậy, tìm bội chung nhỏ hai hay nhiều số ta loại bỏ số - Nói cách khác, bội chung nhỏ hai hay nhiều số phải thỏa mãn điều kiện trước ? - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS xác định số nhỏ khác tập hợp BC(4; 6) - Ta nói 12 bội chung nhỏ - Yêu cầu HS rút khái niệm bội chung nhỏ hai số, nhiều số - Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số khác - Số nhỏ khác tập hợp BC(4; 6) 12 - Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số - Bội chung nhỏ a b, kí hiệu BCNN(a, b) - Yêu cầu HS nhận xét kí hiệu BCNN viết từ - Nêu nhận xét đâu ? - Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ 12 - Số 12 hay BCNN(4; 6) ước bội "BCNN(4; 6)" với số tập hợp BC(4; 6) chung - GV HS nhận xét Trang 73 - Yêu cầu HS tìm BCNN của: a a, b - GV HS nhận xét BCNN(a, 1) = BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b) Hoạt động 3: Tìm bội chung nhỏ cách phân tích thừa số nguyên tố - GV HS phân tích cách tìm BCNN 8, 18, 30 - Yêu cầu HS nêu lại bước thực - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm ? SGK - Cách làm: Phân tích số thừa số nguyên số Chọn tất thừa số với số mũ lớn Lập tích thừa số chọn = 23; 12 = 22 BCNN(8; 12) = 23 = 24 = 5; = 7; = 23 BCNN(5; 7; 8) = 23 = 280 12 = 22 3; 16 = 24; 48 = 24 BCNN(12; 16; 48) = 24 = 48 - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS nhận xét trường hợp đặc biệt (trường hợp thứ hai, ba) - Giới thiệu phần ý - Nêu nhận xét Hoạt động 4: Cách tìm bội chung thơng qua tìm BCNN - Như nhận xét phần 12 ước bội chung - Yêu cầu HS nêu thêm cách tìm tập - Tìm bội BCNN(4; 6) hợp bội chung - GV HS nhận xét - Tổng quát, muốn tìm bội chung số cho - Muốn tìm bội chung số cho, ta ta làm ? tìm bội bội chung nhỏ số - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS tìm BCNN tìm BC BCNN(3; 4) = = 12 BC(3; 4) = {0; 12; 24; …} - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 5: Củng cố - Yêu cầu HS làm BT 149 SGK (thêm yêu cầu tìm BC) BT149: a 60 = 22 5; 280 = 23 BCNN(60; 280) = 23 = 840 BC(60; 280) = B(840) = {0; 840; 1680; …} b 84 = 22 7, 108 = 22 33 BCNN(84; 108) = 22 33 = 756 BC(84; 108) = B(756) = {0; 756, 1512; } c BCNN(13; 15) = 13 15 = 195 BC(13; 15) = B(195) = {0; 195; 390; } - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 6: Dặn về nhà - Xem lại học tập làm Làm tập 150, 151 phần luyện tập Trang 74 PPCT: 35 Ngày soạn: Ngày dạy: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: - Cũng cố kiến thức BCNN hai hay nhiều số - HS biết tìm BCNN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số nguyên tố, từ biết cách tìm BC hai hay nhiều số Kĩ năng: - HS biết tìm BCNN cách hợp lí trường hợp cụ thể, biết vận dụng tìm BC BCNN tốn thực tế đơn giản Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án, bảng phụ 155 SGK Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra - BCNN hai hay nhiều số ? - Muốn tìm BCNN hai hay nhiều số ta làm ? - Muốn tìm BC hai hay nhiều số thơng qua tìm BCNN ta ? - Yêu cầu HS làm BT 150 SGK (thêm yêu cầu tìm BC) - Lần lượt trả lời câu hỏi theo yêu cầu BT150: a 10 = 5, 12 = 22 3, 15 = BCNN(10; 12; 15) = 22 = 60 BC(10; 12; 15) = B(60) = {0; 60; 120; } b BCNN(8; 9; 11) = 11 = 792 BC(8; 9; 11) = B(792) = {0; 792; 1584; } c 24 = 23 3, 40 = 23 5, 168 = 23 BCNN(24; 40; 167) = 23 = 840 BC(24; 40; 167) = B(840) = {0; 840; 1680; } - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: Luyện tập - Yêu cầu HS làm BT 151 SGK - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm - u cầu đại diện nhóm trình bày BT151: a 150 = 150 150 M30 BCNN(30; 150) = 150 b 140 = 280 280 M40, 280 M28 BCNN(40; 28; 140) = 280 c 200 = 600 600 M100, 600 M120 BCNN(100; 120; 600) = 600 - Yêu cầu đại diện nhóm nhận xét - Nhận xét cho điểm - Đây cách tìm BCNN số - Nêu cách làm theo yêu cầu cho Yêu cầu HS nêu lại cách làm Trang 75 - Yêu cầu HS đọc BT 152 SGK - Yêu cầu HS mối quan hệ a số 15; 18 khi: a M15 a M18 - Yêu cầu HS rút kết luận từ hai ý kiến - GV HS nhận xét - Mà a số nhỏ khác Vậy a số tập hợp bội chung 15 18 - Yêu cầu HS phát biểu toán theo cách khác - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 152 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS làm BT 153 SGK - Đọc BT 152 SGK - Số a bội 15 - Số a bội 18 - Số a bội chung 15 18 - a bội chung nhỏ 15 18 - Tìm bội chung nhỏ 15 18 BT152: - Vì a M15, a M18 nên a bội chung 15 18 - Mà a số nhỏ khác nên a BCNN(15; 18) 15 = 5; 18 = 32 BCNN(15; 18) = 32 = 90 - Vậy số a cần tìm là: a = 90 BT153: - Gọi tập hợp bội chung nhỏ 500 30 45 A 30 = 5; 45 = 32 BCNN(30; 45) = 32 = 90 Vậy A = {0; 90; 180; 270; 360; 450} - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Đọc BT 154 SGK - Yêu cầu HS đọc BT 154 SGK - Gọi a số HS lớp 6C - Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ a với - a bội chung số 2; 3; 4; số 2; 3; 4; - Điều kiện: 35 < a < 60 - Số phải thỏa mãn điều kiện ? BT154: - Yêu cầu HS làm BT 154 SGK - Gọi số HS lớp 6C a - Theo đề bài, ta có: a bội chung 2; 3; 4; BCNN(2; 3; 4; 8) = 23 = 24 BC(2; 3; 4; 8) = B(24) = {0; 24; 48; 72; …} - Vậy số HS lớp 6C là: a = 48 (HS) - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 3: Củng cố - Yêu cầu HS làm BT 155 SGK - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày - u cầu đại diện nhóm nhận xét - Nhận xét cho điểm BT155: a b ƯCLN(a;b) BCNN(a;b) 12 ƯCLN(a;b) BCNN(a;b) 24 a b 24 ƯCLN(a; b) BCNN(a; b) = a b 150 20 10 300 300 300 28 15 420 420 420 50 50 50 50 2500 2500 Hoạt động 4: Dặn về nhà - Xem lại học tập làm Làm tập phần luyện tập Trang 76 PPCT: 36 Ngày soạn: Ngày dạy: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: - Cũng cố kiến thức BCNN hai hay nhiều số - HS biết tìm BCNN hai hay nhiều số cách phân tích số thừa số nguyên tố, từ biết cách tìm BC hai hay nhiều số Kĩ năng: - HS biết tìm BCNN cách hợp lí trường hợp cụ thể, biết vận dụng tìm BC BCNN toán thực tế đơn giản Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, SGV, giáo án Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra - BCNN hai hay nhiều số ? - Muốn tìm BCNN hai hay nhiều số ta làm ? - Muốn tìm BC hai hay nhiều số thơng qua tìm BCNN ta ? - Lần lượt trả lời câu hỏi theo yêu cầu Hoạt động 2: Luyện tập - Yêu cầu HS đọc BT 156 SGK - Đọc BT 156 SGK - Yêu cầu HS mối quan hệ x số 12; 21 28 khi: x M12 - Số x bội 12 - Số x bội 21 x M21 - Số x bội 28 x M28 - Số x bội chung 12, 21 28 - Yêu cầu HS rút kết luận từ ba ý kiến - GV HS nhận xét - Điều kiện: 150 < x < 300 - Yêu cầu HS nêu thêm điều kiện x BT156: - Yêu cầu HS làm BT 156 SGK - Vì x M12, x M21, x M28 nên x bội chung 12; 21 28 12 = 22 3; 21 = 7; 28 = 22 BCNN(12; 21; 28) = 22 = 84 BC(12; 21; 28) = B(84) = {0; 84; 168; 252; …} - Vậy số x cần tìm là: x = 168 x = 252 - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Đọc BT 157 SGK - Yêu cầu HS đọc BT 157 SGK - Gọi x số ngày mà hai bạn lại trực - Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ x - x bội chung bỏ 10 12 số 10 12 - Nêu cách tìm theo yêu cầu - Yêu cầu HS nêu cách tìm số x - GV HS nhận xét BT157: - Yêu cầu HS đọc BT 157 SGK Trang 77 - Gọi x số ngày mà hai bạn lại trực - Theo đề bài, ta có: x bội chung nhỏ 10 12 10 = 5; 12 = 22 BCNN(10; 12) = 22 = 60 - Vậy số ngày mà hai bạn lại trực là: x = 60 (ngày) - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS đọc BT 158 SGK - Gọi x số đội phải trồng - Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ x số - Yêu cầu HS nêu điều kiện thỏa mãn x - Yêu cầu HS nêu cách tìm x - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS làm BT 158 SGK - Đọc BT 158 SGK - x bội chung - Điều kiện: 100 < x < 200 - Nêu cách tìm theo yêu cầu BT158: - Gọi số đội phải trồng x - Theo đề bài, ta có: x bội chung 9, 100 < x < 200 BCNN(8; 9) = = 72 BC(8; 9) = B(72) = {0; 72; 144; 216; …} - Vậy số đội phải trồng là: x = 144 (cây) - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 3: Củng cố - Yêu cầu HS nêu lại cách bội chung nhỏ - Lần lượt nêu ba cách tìm bội chung nhỏ số cho số: + Cách 1: Tìm bội số Chọn bội chung Chọn bội chung nhỏ khác + Cách 2: Phân tích số thừa số nguyên tố Chọn tất thừa số với số mũ lớn Lập tích thừa số chọn + Cách 3: Lần lượt nhân số lớn với 1; 2; 3; đến kết x số chia hết cho số lại Khi đó, x bội chung nhỏ cần tìm - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS đọc mục em chưa biết - Đọc mục em chưa biết Hoạt động 4: Dặn về nhà - Xem lại học tập làm - Trả lời câu hỏi ôn tập chương I - Hệ thống lại kiến thức chương I - Làm tập ôn tập chương I Trang 78 PPCT: 37 Ngày soạn: Ngày dạy: ÔN TẬP CHƯƠNG I I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn tập cho học sinh kiến thức học : phép cộng, trừ , nhân, chia, nâng lên lũy thừa Kĩ năng: - Học sinh vận dụng kiến thức học vào làm tập thực phép tính, tìm số chưa biết Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, giáo án, bảng phụ 163 SGK Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết - Nêu câu hỏi ơn tập (câu đến 5) - Treo bảng phụ số bảng hệ thống kiến thức (bảng 1) - Yêu cầu HS hệ thống lại kiến thức Chương I - Lần lượt trả lời câu hỏi - Thực theo yêu cầu Hoạt động 2: Sửa dạng bài tập - Yêu cầu HS làm BT 159 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS nhắc lại thứ tự thực phép tính - Yêu cầu HS làm BT 160 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS làm BT 161 SGK BT159: a n – n = c n + = n e n = h n : = n b n : n (n # 0) d n – = n g n = n - Nêu thứ tự thực phép tính BT160: a 204 – 84 : 12 = 204 – = 197 b 15 + – = 15 + – = 120 + 36 – 35 = 121 c 56 : 53 + 23 22 = 53 + 25 = 125 + 32 = 157 d.164 53 + 47 164 = 164 (53 + 47) = 164 100 = 16400 BT161: a 219 – (x + 1) (x + 1) (x + 1) x+1 x+1 = 100 = 219 - 100 = 119 = 119 : = 17 Trang 79 x = 17 – x = 16 b (3x – 6) = 34 (3x – 6) = 81 : 3x = 27 + x = 33 : x = 11 - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS đọc BT 162 SGK - GV HS phân tích bước viết biểu thức diễn đạt lời đề minh họa: + Lấy số trừ 3: x - + Rồi chia cho 8: (x - 3) : + Thì 12: (x - 3) : = 12 - Yêu cầu HS viết biểu thức diễn đạt lời đề Gợi ý: + Nhân "x" với 3, + Rồi trừ "3x" 8, + Sau chia "3x - 7" cho 4, + Thì - Yêu cầu HS tìm số tự nhiên x - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS đọc BT 163 SGK - Yêu cầu HS xác định số ngày - Yêu cầu HS nhận xét số ngày so với số 24 - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS xác định bốn số cho, số ngày ? Các số chiều cao nến ? - GV HS nhận xét - Yêu cầu HS điền số vào chỗ trống cho thích hợp - Yêu cầu HS xác định hai thời điểm cách ? - Yêu cầu HS xác định chiều cao nến giảm so với ban đầu ? - Yêu cầu HS tính trung bình chiều cao nến giảm ? - GV HS nhận xét - Đọc BT 162 SGK x (hoặc 3x) 3x - (3x - 8) : (3x - 8) : = - Theo cách diễn đạt ta có biểu thức: (x – 8) : = x 3–8 =7.4 x = 28 + x = 36 : x = 12 Vậy số tự nhiên x cần tìm 12 - Đọc BT 163 SGK - Một ngày có 24 - Số ngày nhỏ 24 - Các số 18 22, số chiều cao nến 25 33 - Điền vào bảng phụ: 18 33 22 25 - Hai thời điểm cách 22 - 18 = (giờ) - Chiều cao nến giảm 33 - 25 = (cm) - Trung bình chiều cao nến giảm : = (cm) Hoạt động 3: Dặn về nhà - Xem lại học tập làm - Tiếp tục trả lời câu hỏi ôn tập chương I - Tiếp tục hệ thống lại kiến thức chương I - Làm tập ơn tập chương I lại Trang 80 PPCT: 38 Ngày soạn: Ngày dạy: ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT) I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn tập cho học sinh kiến thức học tính chất chia hết tổng, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố hợp số ,ước chung bội chung, ƯCLN BCNN Kĩ năng: - Học sinh vận dụng kiến thức học vào làm tập thực phép tính, tìm số chưa biết Thái độ: - Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực tinh thần hợp tác học tập II Chuẩn bị: Giáo viên: - Thước kẻ, SGK, giáo án, bảng phụ ghi cách tìm ƯCLN BCNN, BT 165 SGK Học sinh: - SGK, ghi, đồ dùng học tập, chuẩn bị trước III Tiến trình lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Ơn tập lí thuyết - Nêu câu hỏi ôn tập (câu đến 10) - Treo bảng phụ số bảng hệ thống kiến thức (bảng 2, 3) - Yêu cầu HS hệ thống lại kiến thức Chương I - Lần lượt trả lời câu hỏi - Thực theo yêu cầu Hoạt động 2: Sửa dạng bài tập - Yêu cầu HS nêu lại thứ tự thực phép tính, - Nêu thức tự thực phép tính, cách phân cách phân tích số thừa số nguyên tố tích số thừa số nguyên tố - Yêu cầu HS làm BT 164 SGK BT164: a (1000 + 1) : 11 = 1001 : 11 = 91 = 13 b 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + = 225 = 32 52 c 29 31 + 144 : 12 = 899 + = 900 = 22 32 52 d 333 : + 225 : 15 = 111 + = 112 = 24 - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS làm BT 165 SGK BT165: Gợi ý Dùng dấu hiệu chia hết, tính chất chia hết a 747  P ; 235  P ; 97  P tổng câu b, c, d b a = 835 123 + 318 ;aP c b = 11 + 13 17 ;bP d c = – 29 ;cP - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS đọc BT 166 SGK - Đọc BT 166 SGK - Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ x với - x ước chung 84 180 Trang 81 số 84 180 câu a - Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm ƯCLN, ƯC số cho - Yêu cầu HS xác định điều kiện thỏa mãn x - GV HS nhận xét - Thực tương tự câu b - Yêu cầu HS làm BT 166 SGK - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu HS đọc BT 167 SGK - Gọi x số sách cần tìm - Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ x với số 10 12 - Yêu cầu HS nêu cách tìm bội chung số cho - Yêu cầu HS xác định điều kiện thỏa mãn x - Yêu cầu HS đọc BT 167 SGK - Nhắc lại cách tìm ƯCLN, ƯC số cho - Điều kiện: x > BT166: a - Theo đề bài, ta có: x ước chung 84 180, x > 84 = 22 7; 180 = 22 32 ƯCLN(84; 180) = 22 = 12 ƯC(84; 180) = Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} - Vậy tập hợp A viết dạng liệt kê phần tử là: A = {12} b - Theo đề bài, ta có: x bội chung 12; 15 18, < x < 300 12 = 22 3; 15 = 5; 18 = 32 BCNN(12; 15; 18) = 22 32 = 180 BC(12; 15; 18) = B(180) = {0; 180; 360; …} - Vậy tập hợp B viết dạng liệt kê phần tử là: B = {180} - Đọc BT 167 SGK - x bội chung 10 12 - Nêu cách tìm bội chung số cho - Điều kiện: 100 < x < 150 BT167: - Gọi x số sách cần tìm - Theo đề bài, ta có: x bội chung 10 12, 100 < x < 150 10 = 5; 12 = 22 BCNN(10; 12) = 22 = 60 BC(10; 12) = B(60) = {0; 60; 120; 180; } - Vậy số sách cần tìm là: x = 120 (quyển) - Yêu cầu HS nhận xét sửa sai (nếu có) - Nhận xét, cho điểm Hoạt động 3: Dặn về nhà - Về nhà xem lại lý thuyết tập - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết Trang 82 PPCT: 39 Ngày soạn: Ngày dạy: KIỂM TRA CHƯƠNG I I Mục tiêu: Kiến thức: - Khảo sát nắm bắt tình hình ứng dụng kiến thức từ tiết đến thời điểm kiểm tra Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ giải tốn, phân tích vận dụng kiến thức học vào giải toán Thái độ: - Nghiêm túc, trung thực kiểm tra II Chuẩn bị: Giáo viên: - Đề, đáp, hướng dẫn chấm Học sinh: - Ôn chuẩn bị đồ dùng kiểm tra  Ma trận đề: Cấp độ Nhận biết Thơng hiểu Chủ đề Tính chất chia hết tồng Số câu Số điểm Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; Số câu Số điểm TN Xđ tổng chia hết cho số 0,5 Xđ số chia hết cho số 0,25 Số ng.tố – Hợp số Phân tích số thừa số ng.tố Xđ số ng.tố cách viết số thừa số ng.tố Số câu Số điểm Ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN Số câu Số điểm Tổng 0,5 Xác định ƯC, BC, ƯCLN, BCNN 2,25 TL TN Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL Xđ tổng chia hết cho số 0,5 Xđđược số chia hết cho số 0,25 TL Phân biệt số ng.tố hay hợp số 1 0,5 Phân tích số thừa số ng.tố Tổng Tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN số 4 0,75 2,5 Tìm tập hợp ƯC hai số 1 18 10 Trang 83  Đề: I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Khoanh tròn chữ trước câu trả lời nhất: Câu Tổng 234 + chia hết cho số: a b c d Câu Một số chia hết cho 2; 3; 5; là: a 150 b 160 c 170 d 180 Câu Nếu a Mm b M  m thì: a (a – b) Mm b m M(a – b) c (a + b) M m d m M  (a + b) Câu Tổng 22 + 59 chia hết cho số: a b c d Câu Tập hợp ước viết là: a Ư{4} = {1; 2; 4} b Ư(4) = {1; 2; 4} c Ư{4} = (1; 2; 4) d Ư(4) = (1; 2; 4) Câu Trong số sau số số nguyên tố ? a 94 b 95 c 96 d 97 Câu Tập hợp bội viết là: a B(3) = (0;3;6;…) b B(3) = {3;6;9;…} c B(3) = {0;3;6;…} d B{3} = {3;6;9;…} Câu Số 36 viết dạng tích thừa số nguyên tố là: a 36 = 22 32 b 36 = 22 c 36 = 32 d 36 = Câu Số 13* chia hết cho thay dấu “*” số: a b c d a ƯCLN{21;28} = b ƯCLN(21;28) = c (b – a) M n d Cả sai Câu 10 Ước chung lớn 21 28 7, ta viết: c ƯCLN(21.28) = d ƯCLN{21.28} = Câu 11 Nếu a M  n b M  n thì: a (a + b) M b (a – b) M n n Câu 12 Nếu x M3 x M4 ta nói: a x bội c x ước b x bội chung d x ước chung II PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Câu 13 (1 điểm) Trong số “71; 72; 73; 74; 75” số số nguyên tố ? số hợp số ? Câu 14 (1 điểm) Phân tích số “48; 65” thừa số nguyên tố Câu 15 (1,5 điểm) Viết tập hợp ước 32 tập hợp bội Câu 16 (2 điểm) Tìm BCNN tìm bội chung 15 Câu 17 (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: 28 Mx 36 Mx Câu 18 (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết nhân với trừ 29 Hết Trang 84  Đáp án: I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Câu hỏi 10 11 12 Đáp án a d c II PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) a b d c a c b d b Câu 13 (1 điểm) Trong số “71; 72; 73; 74; 75” số số nguyên tố ? số hợp số ? Các số 71; 73 số nguyên tố Các số 72; 74; 75 hợp số 0,4 đ 0,6 đ Câu 14 (1 điểm) Phân tích số “48; 65” thừa số nguyên tố 48 = 24 65 = 13 0,5 đ 0,5 đ Câu 15 (1,5 điểm) Viết tập hợp ước 32 tập hợp bội Ư(32) = {1; 2; 4; 8; 16; 32) B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; …) 0,5 đ 0,5 đ Câu 16 (1,5 điểm) Tìm BCNN tìm bội chung 15 6=2.3 15 = BCNN(6; 15) = = 30 BC(6; 15) = B(30) = {0; 30; 60; 90; …) 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Câu 17 (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: 28 Mx 36 Mx 28 = 22 36 = 22 32 ƯCLN(28; 36) = 22 = x  ƯC(28; 36) = Ư(4) = {1; 2; 4} 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Câu 18 (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết nhân với trừ 29 x – = 29 x.4 = 29 + x.4 = 32 x = 32 : x =8 Hết 0,5 đ Trang 85 ... Ngày soạn: Ngày dạy: §2 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết tập hợp số tự nhiên, nắm quy ước thứ tự tập hợp sô tự nhiên, biết biểu diễn số tự nhiên tia số, nắm i m... nắm i m biểu diễn số nhỏ nằm bên tr i số lớn tia số - Học sinh phân biệt tập N tập N *, biết sử dụng kí hiệu ≤, ≥ biết viết số liền trước, số liền sau, số tự nhiên liền trứơc số tự nhiên Kĩ năng:... hợp N ? - Minh hoạ cách biểu diển số tự nhiên tia số - M i số tự nhiên biểu diễn i m tia số ? - Tập hợp 1; 2; 3; … có ph i tập hợp số tự nhiên không ? - Tập hợp số tự nhiên khác kí hiệu là: N*
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án số học 6 chương 1, Giáo án số học 6 chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay