sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 9 hay

26 51 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2018, 12:22

Trên thế giới hiện nay cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, khối lượng tri thức khoa học được khám phá ngày càng tăng như vũ bão, có rất nhiều phát minh to lớn ở các lĩnh vực kinh tế. Do đó, đứng trước tình hình này, Đất nước chúng ta cần có những con người phát triển toàn diện như: có đức, có tài, năng động, sáng tạo để làm chủ Đất nước, biết vận dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào hoàn cảnh cụ thể. Sáng kiến kinh nghiệm MỤC LỤC Trang A CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Sự cần thiết hình thành giải pháp ……………………………………………… 2 Tổng quan vấn đề liên quan đến giải pháp ………………………… …… 3 Mục tiêu giải pháp ………………………………………………………… Căn cư đề xuất giải pháp ………………………………………………….…… Phương pháp thực ………………………………………………… …… 6 Đối tượng phạm vi áp dụng ………………………………………………… B QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG GIẢI PHÁP Quá trình hình thành giải pháp ………………………………………… …… Nội dung giải pháp ……………………………………………………… …… C HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP Thời gian áp dụng giải pháp ………………………………………… … 19 Hiệu đạt ……………………………………………………… … 20 Khả triển khai, áp dụng giải pháp ………………………………… … 21 Kinh nghiệm thực tiễn áp dụng giải pháp …………………………… … 21 D KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Kết luận ………………………………………………………………… … 22 Đề xuất, kiến nghị ……………………………………………………… … 23 Sáng kiến kinh nghiệm A CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Sự cần thiết hình thành giải pháp Trên giới cách mạng khoa học - kỹ thuật phát triển nhanh, khối lượng tri thức khoa học khám phá ngày tăng vũ bão, có nhiều phát minh to lớn lĩnh vực kinh tế Do đó, đứng trước tình hình này, Đất nước cần có người phát triển tồn diện như: có đức, có tài, động, sáng tạo để làm chủ Đất nước, biết vận dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật vào hồn cảnh cụ thể Bên cạnh đó, Nghị Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng rõ: “Đổi phương pháp dạy học, phát huy tư sáng tạo lực tự đào tạo người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay” Vậy nhiệm vụ cấp thiết đặt cho ngành giáo dục phải đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học Như biết, môn Công nghệ có đặc thù riêng so với mơn học khác, môn học gắn với thực tiễn, với công nghệ sản xuất Do bên cạnh việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, người giáo viên cần phải rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo hoạt động nghề nghiệp cho học sinh Phương pháp chủ yếu giảng dạy mơn Cơng nghệ kết hợp lí thuyết với thực hành Thực hành, vừa củng cố lý thuyết, vừa hình thành kỹ cần thiết cho học sinh; Tập cho học sinh vận dụng kiến thức kỹ học vào thực tế, vào sống hàng ngày, qua gây thêm hứng thú lòng say mê học sinh đối mơn học, góp phần cho việc chọn nghề, hướng nghiệp cho học sinh sau THCS Song, nhiều giáo viên học sinh coi môn Công nghệ môn phụ nên chưa đầu tư thích đáng thời gian nghiên cứu tài liệu, đầu tư cho dạy lý thuyết đặc biệt thực hành nên hiệu môn học chưa cao Là giáo viên môn Công nghệ đào tạo chuyên sâu, chuyên ngành, trực tiếp giảng dạy môn Công nghệ lớp 9, nên hiểu để tăng hiệu học tập, rèn luyện kỹ năng, thái độ đắn, khoa học lao động, làm việc theo quy trình, Sáng kiến kinh nghiệm rèn luyện tác phong công nghiệp việc tổ chức đánh giá kết học tập công việc quan trọng giáo viên học sinh Đây vấn đề mang tính thực tiễn nên việc tổ chức cho học sinh thực hành mơn Cơng nghệ 9, cần có kế hoạch phương pháp đắn, hiệu Xuất phát từ thực tế đó, tơi xin đưa sáng kiến: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu giảng dạy thực hành môn Công nghệ 9” mà tơi xem có hiệu việc nâng cao chất lượng học sinh dạy Tổng quan vấn đề liên quan đến giải pháp Dạy học thực hành phương pháp khắc sâu kiến thức, với sản phẩm thực hành niềm vui học sinh Cách phát triển lực riêng học sinh không kiến thức, mà khả thực hành, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Và khơng có tuyệt vời việc từ học lí thuyết đến học thực hành phòng thực hành/thí nghiệm lại minh họa triển khai số môn học khác hay thực tế Đối với mô đun Lắp đặt mạch điện gia đình dễ dàng nhận thấy học sinh nhìn nhận điều thấy ích lợi mơn hào hứng việc học áp dụng vào đời sống Vì q trình dạy học ngồi việc giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kĩ sống, cho học sinh, giáo viên tích hợp kiến thức liên mơn vào có liên quan, giúp cho kiến thức môn thêm phong phú, tạo hứng thú cho học sinh tìm hiểu mơn học Nếu thực tốt việc dạy học thực hành cho học sinh môn Công nghệ giúp học sinh ghi nhớ kiến thức lâu hơn, hệ thống kiến thức học thơng qua bước thực hành Vì em chủ thể tạo sản phẩm dựa kiến thức Từ đó, giúp học sinh tích cực, chủ động học tập, say mê sáng tạo, u thích mơn học …, nâng cao chất lượng giảng dạy Mục tiêu giải pháp Hiện nay, đất nước ta đà phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa Và hầu hết hoạt động sản xuất đời sống gắn với việc Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng điện Nên cần nhiều người để làm công việc nghề điện dân dụng Mà nghề điện dân dụng đa dạng, hoạt động chủ yếu lĩnh vực sử dụng điện phục vụ cho đời sống, sinh hoạt lao động sản xuất hộ tiêu thụ điện Do đó, người thợ điện có mặt hầu hết quan, xí nghiệp, nhà máy, cơng trường … Vì vậy, việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành môn Công nghệ cần thiết, giúp học sinh bước đầu có sở lý luận, bước làm thực tế cho biện pháp việc tìm hiểu, áp dụng biện pháp giáo dục đặc thù cho phân môn; bước tiêu chuẩn thực hành lớp thực tế hộ gia đình mình, sai sót nhỏ gây hư hỏng mạng điện, thiệt hại kinh tế nguy hiểm đến tính mạng người; giúp học sinh có kiến thức kỹ thuật bản, rèn luyện tay nghề kỹ thực hành, có tâm lý vững vàng làm việc, yêu thích lao động tự giác áp dụng vào sống Vì học sinh học tập, rèn luyện tốt em có kĩ thục hơn, có tính tiết kiệm, lao động tập thể, … sẵn sàng đáp ứng cho việc lao động kinh tế cơng nghiệp Từ đó, giúp học sinh có định hướng tốt học tập, tạo tảng vững cho tương lai sau Căn đề xuất giải pháp 4.1 Cơ sở lý luận: Hiện nay, với phát triển vũ bão khoa học kĩ thuật kinh tế xã hội, đòi hỏi đặt cho thầy nhiệm vụ giáo dục vô to lớn công giáo dục nhân cách, bồi dưỡng nhân tài Để hoàn thành nhiệm vụ người thầy khơng người có lực chun mơn cao mà cần có lực sư phạm vững vàng Dạy học diễn nhiều hình thức tổ chức khác nhằm đạt mục tiêu dạy học phù hợp với nhiều nội dung lý thuyết hay thực hành, phần xét đến phương pháp dạy học chủ đạo việc tổ chức thực hành Phương pháp dạy thực hành phương pháp dạy Sáng kiến kinh nghiệm học hướng đến việc lĩnh hội hình thành kỹ năng, kỹ xảo hoạt động nghề nghiệp; phương pháp dạy học mà học sinh dựa vào quan sát giáo viên làm mẫu tiến hành thực hành tự lực hướng dẫn giáo viên, nhằm giúp cho học sinh rèn luyện kỹ thực hành Mục đích phương pháp dạy thực hành nâng cao lực hoạt động thu nhận thông tin, tổ chức thực công việc, khơi dậy vận dụng kinh nghiệm học sinh Giúp chủ động, tích cực hóa người học Từ đó, hình thành rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo lao động; hình thành phát triển tư kỹ thuật, bồi dưỡng lực kỹ thuật cho học sinh Bên cạnh đó, phương pháp dạy thực hành thực chức giáo dục như: tác phong lao động, hợp tác, độc lập sáng tạo, giải vấn đề, vệ sinh môi trường thực hành kiểm nghiệm xác lý thuyết Với mơn học có học thực hành nói chung mơn Cơng nghệ với mơ đun Lắp đặt mạch điện nhà học sinh có hội học lý thuyết, sau thực hành kiến thức, kĩ Đây điểm mạnh môn học mà phát huy học sinh nhàm chán, lo ngại 4.2 Cơ sở thực tiễn: Môn học Công Nghệ mơn học khơ cứng mang tính hướng nghiệp, việc lơi học sinh u thích mơn học khó khăn Tâm lí em học sinh chưa thực u thích mơn học thực học lớp học Còn nhiều học sinh học tập cách thụ động đơn nhớ kiến thức máy móc, chưa thể vận dụng kiến thức vào sản phẩm thực hành Song, có số em thực hành tốt; có khả giúp đỡ bạn khác thực hành Tuy nhiên, đa số em có tâm lý e ngại, rụt rè học, em nữ Đây trăn trở giáo viên giảng dạy thực hành Một thực tế cụ thể số lượng, chất lượng đồ dùng - thiết bị - vật liệu bổ sung hàng năm để thực hành để đáp ứng cho cá nhân thực hành khơng đủ, số thiết bị - vật liệu em phải tự Sáng kiến kinh nghiệm chuẩn bị Song, với tâm lý học sinh xem nhẹ mơn Cơng nghệ nên học sinh dành nhiều thời gian cho mơn học Do đó, việc tham gia chuẩn bị đồ dùng thực hành hạn chế, học sinh khó chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu bảng dự trù vật liệu Nâng cao hiệu dạy thực hành giúp em giải vấn đề Với phương pháp này, học sinh tỏ thích thú, em say sưa sáng tạo bên sản phẩm thực hành mình, nhờ hiệu học nâng lên Phương pháp thực - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập thơng tin lý luận vai trò người giáo viên tập san giáo dục, tham luận Internet - Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động học học sinh - Phương pháp điều tra: Điều tra thực trạng, thực tế giảng dạy - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tham khảo kinh nghiệm thầy cô trước Tham khảo kinh nghiệm giáo viên khác tổ, trường - Phương pháp thử nghiệm: Ứng dụng thực nghiệm để hoàn tất sáng kiến: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu dạy học thực hành môn công nghệ 9” Đối tượng phạm vi áp dụng - Sáng kiến kinh nghiệm tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng học sinh khối trường THCS Huỳnh Tịnh Của - Nghiên cứu sở lí luận đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa công nghệ Xây dựng kế hoạch thực hành học mơn Cơng nghệ nhằm kích thích tính chủ động học tập, làm tăng thêm hứng thú, say mê học tập, đặc biệt tiết thực hành cho học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Do thời gian có hạn nên sáng kiến: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu dạy thực hành môn công nghệ 9” nghiên cứu số thực hành chương trình mơn Cơng nghệ B QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG GIẢI PHÁP Q trình hình thành giải pháp Thời Nội dung cơng việc Phương pháp tiến hành Kết phải có gian Tìm hiểu đề tài Tham khảo tài liệu liên Nắm khái quát đề tài nghiên cứu quan môn học Xây dựng đề cương Nghiên cứu tài liệu Hoàn thành đề cương nghiên cứu nghiên cứu Nắm khái quát đối Tư vấn giáo viên giảng Chuẩn bị sở 8/2015 tượng, chuẩn bị dạy năm học trước, giáo nghiên cứu ban đầu phương tiện nghiên viên chủ nhiệm giáo cứu viên khác Thu thập số liệu đợt Kiểm tra, ghi nhận số liệu Nắm số liệu ban đối tượng 8/2015 đến 4/2016 5/2016 8/2016 đầu lĩnh vực nghiên cứu Vận dụng giải Kiểm tra, xác định tỉ lệ Kiểm chứng hiệu pháp đề vào thực học sinh có hứng thú giải pháp tế kiểm chứng kết học tập Thu thập số liệu đợt Kiểm tra khả ghi Nắm kết sau đối tượng nhớ kiến thức học thời gian thực nghiên cứu Xử lý số liệu Viết thảo sáng kiến học sinh So sánh, thống kê Rút kết luận cần thiết Rút kết từ q trình Hồn thành sáng kiến Hồn thiện sáng kiến nghiên cứu Bảng 2.1 Nội dung giải pháp 2.1 Thực trạng mâu thuẫn: Sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Thực trạng: Năm học 2014-2015, qua khảo sát thống kê, kiểm tra số lượng, chất lượng đồ dùng dạy học môn Công nghệ học sinh khối trường THCS Huỳnh Tịnh Của, nhận thấy có đồ dùng dạy học sau: Bút thử điện, kìm điện, kìm tuốt dây, máy khoan cầm tay, mỏ hàn điện, tua vít điện loại dẹt cạnh, ổ cắm điện + phích điện, cầu chì, cơng tắc (2 cực + cực), bóng đèn huỳnh quang compact đui ngạnh, bóng sợi đốt đui ngạnh đui xốy, Attomat, cầu dao, vơn kế, ampe kế, đồng hồ vạn năng, băng cách điện, giấy ráp, thiếc hàn + nhựa thông, dây điện đơn, dây điện đôi, mũi khoan, bảng điện, … Đối với thiết bị đo điện, dụng cụ khí số thiết bị khác tái sử dụng nhiều lần; thiết bị - vật liệu: bóng điện, dây điện, giấy ráp, bảng điện, … tỷ lệ cháy, hỏng, hao hụt nhiều, không tái sử dụng Hàng năm, nhà trường bổ sung trang bị thiết bị dạy học, đồ dùng - thiết bị cho phòng chức năng, thực hành, môn; nhiên mô đun Lắp đặt mạng điện nhà lại tiêu tốn làm hư hao thiết bị nhiều nên đồ dùng – thiết bị cho học sinh hạn chế Ví dụ: sau tiết học Lắp đặt mạch điện bảng điện, học sinh thao tác đánh dấu vị trí khoan lỗ bảng điện xong bảng điện khơng đáp ứng cho yêu cầu học tiết sau nữa; muốn tái sử dụng giáo viên dùng giấy dán qua lỗ đinh vít – để học sinh thực hành đánh dấu vị trí Về tâm lý chung học sinh chưa coi trọng mơn Cơng nghệ, chưa có ý thức thực hành nghiêm túc, sáng tạo công việc Qua theo dõi thực hành tơi nhận thấy em bỏ qua nhiều thao tác kỹ thuật, bỏ bước quy trình, … Đơi có học sinh làm môn khác Công nghệ Qua thăm hỏi học sinh, nhận thấy đa số em chưa thực hành tham gia thực hành người thân để lắp đặt mạng điện, lắp đặt bảng điện đấu nối dây điện gia đình Đây việc cần hướng dẫn khích lệ em thực hành lớp tốt tự tin thực hành gia đình 2.1.2 Những mâu thuẫn: Sáng kiến kinh nghiệm Học sinh ngại môn học phần em nhận thấy sản phẩm mang tính thí nghiệm mà chưa thực tế, không áp dụng vào sử dụng Trong giảng dạy giáo viên khơng đổi phương pháp dạy học kết học sinh nhàm chán ảnh hưởng đến kết học tập em Vì để nâng cao hiệu dạy học người giáo viên phải tạo hứng thú việc học, tạo không khí lớp học thoải mái, thân thiện, khơng nặng nề cho học sinh 2.2 Các biện pháp giải vấn đề: Qua trình giảng dạy tìm hiểu tài liệu tham khảo, áp dụng hướng dẫn ngành đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, … tơi có áp dụng số biện pháp cụ thể sau để nâng cao chất lượng thực hành học sinh : a Chuẩn bị soạn giáo án b Chuẩn bị tư liệu mẫu c Hướng dẫn học sinh làm đồ dùng thực hành d Áp dụng số phương pháp dạy học tích cực giảng dạy e Tích hợp kiến thức liên mơn vào mơn Công nghệ g Kiểm tra, nhận xét - đánh giá, động viên học sinh h Thu thập kết thực hành học sinh để đối chiếu điều chỉnh phương pháp a Chuẩn bị giáo án Để thực tốt việc giảng dạy nói chung áp dụng sáng kiến vào giảng dạy nói riêng tơi xác định cần chuẩn bị tâm chủ động tích cực hoạt động giảng dạy từ phần việc soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng thực hành, tổ chức phân cơng chia nhóm học, phân cơng chuẩn bị đồ dùng, thực buổi học nghiêm túc - khoa học, tổ chức thực hành quy trình, đảm bảo thời gian, tiến độ chất lượng thực hành Đồng thời có kế hoạch đơn đốc, kiểm tra, động viên khích lệ em trước - sau chuẩn bị đồ dùng Khi soạn giáo án cho mơ đun Lắp đặt mạng điện nhà tơi xác định cần soạn hai loại giáo án giáo án dành cho tiết lý thuyết giáo án dành cho tiết thực Sáng kiến kinh nghiệm hành Đối với giáo án lý thuyết chi tiết hoạt động, cụ thể hóa thiết bị thiết bị thực tế tranh vẽ minh họa Trong lý thuyết cần nhắc nhở học sinh liên tục ý sơ đồ nguyên lý vẽ sơ đồ lắp đặt trước dây thực tế, để làm điều giáo viên thực hành tự vẽ lại sơ đồ mạch điện bảng Khi giảng lý thuyết, giáo viên động viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu kỹ nguyên lý hoạt động thiết bị bản, hiểu nguyên lý hoạt động em thao tác đỡ nhầm lẫn, đơi em có thêm ý tưởng sáng tạo Ví dụ: em hiểu cấu tạo, tác dụng, nguyên lý hoạt động cầu chì em có ý thức lắp cầu chì bảng điện - nhánh điện, ý chọn dây chì phù hợp với điện tiêu thụ tồn đoạn mạnh Với giáo án tiết thực hành, phân phối chương trình mơ đun Lắp đặt mạng điện nhà dành tiết thực hành cho phần việc Do vậy, soạn giáo án giảng dạy thực tế dành tiết thứ thực hành để hướng dẫn lý thuyết, giới thiệu thiết bị, dụng cụ để thực hành: hình dáng ngồi, cấu tạo trong, nguyên tắc hoạt động, vị trí lắp đặt mạch điện, vị trí lắp đặt bảng điện, nêu yêu cầu thực hành yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt (cần thiết yêu cầu vẽ lại sơ đồ nguyên lý nữa) Đồng thời lên kế hoạch dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho công việc tiết thực hành thứ trở Sau có kế hoạch dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho cơng việc tơi hướng dẫn học sinh chuẩn bị vật liệu thơng qua hai phương án: chuẩn bị theo cá nhân, chuẩn bị theo nhóm Dù phương án tơi tơn trọng ý kiến xung phong tự ghép nhóm em Điều dặn luôn nhớ là: vật liệu, dụng cụ, thiết bị điện mà em chuẩn bị tự làm không đấu nối với nguồn điện chưa có kiểm tra, giám sát thầy cô giáo Đối với giáo án thực hành tiết thứ trở bắt đầu cho học sinh thực hành theo nhóm hướng dẫn giáo viên; việc hướng dẫn em làm nhà Ví dụ: chuẩn bị dây dẫn điện xác định qua câu hỏi: để dẫn điện từ nguồn vào bảng điện hay từ bảng điện thiết bị điện? cần dây điện lõi sợi hay lõi 10 Sáng kiến kinh nghiệm em chuẩn bị em có hội tìm hiểu kĩ đồ dùng, bước đầu có thao tác kĩ thuật với đồ dùng đó, … tham gia thực hành em khơng bỡ ngỡ bắt kịp hoạt động thực hành lớp Vì vậy, tơi coi việc hướng dẫn học sinh làm đồ dùng biện pháp giúp nâng cao chất lượng thực hành * Đối với tiết lý thuyết thực hành tiết 1: - Giới thiệu mục tiêu học, phân bố thời gian cho tiết học - Giới thiệu tranh ảnh, mơ hình sản phẩm kết học; sở học sinh phát tên loại thiết bị, vật liệu, số lượng, yêu cầu kĩ thuật, … qua em xây dựng bảng dự trù vật liệu - Giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh quan sát sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt; với kiến thức mở rộng thực tế giáo viên giới thiệu qua trình chiếu PowerPoint qua tranh ảnh, mơ hình sản phẩm cụ thể Từ đó, hướng dẫn học sinh chuẩn bị thiết bị - đồ dùng cụ thể Đây khâu quan trọng, học sinh nắm sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, hiểu cấu tạo, chức năng, cách dùng thao tác thực hành (phục vụ lợi ích học) chuẩn bị nhà đồ dùng Ở bước này, câu hỏi thường dùng là: + Tên đồ dùng – vật liệu – thiết bị, … gì? + Em gặp chúng đâu thực tế ? + Em cần chuẩn bị để hồn thành u cầu này? + Em thấy bước khó nhất? dễ nhất? + Em có sáng kiến để làm tốt yêu cầu không? Các hoạt động thường làm là: + Giới thiệu đồ dùng trực quan: tranh ảnh, video, mơ hình, vật thật, … + Giới thiệu nguyên lý làm việc, nguyên tắc lắp đặt đặc điểm kĩ thuật đồ dùng trực quan + Thao tác mẫu trình chiếu thao tác mẫu 12 Sáng kiến kinh nghiệm + Lắng nghe, tiếp nhận ý kiến em để giải đáp đánh giá nhận xét ý tưởng em * Đối với tiết thực hành thứ trở đi: + Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh + Tổ chức cho học sinh quan sát hình ảnh sản phẩm thực hành cụ thể (quan sát tư liệu mẫu) : bảng điện lớp học, mối nối cụ thể ảnh chụp sơ đồ lắp đặt, … + Học sinh trình bày đồ dùng thực hành chuẩn bị hướng dẫn giáo viên Giáo viên kiểm tra đồ dùng, đảm bảo yêu cầu u cầu an tồn điện động viên, khen ngợi học sinh đồng ý cho nhóm thực hành với đồ dùng Ngược lại, kiểm tra thấy chưa đảm bảo u cầu phân tích cho học sinh lỗi đó; động viên em có tinh thần chuẩn bị đồ dùng yêu cầu em tham gia thực hành với nhóm khác sử dụng đồ dùng phòng thiết bị đồ dùng Để giảm thiểu lỗi sai sót từ tiết học trước, giáo viên lưu ý cho học sinh số thao tác nhầm lẫn chuẩn bị + Học sinh thực hành theo nhóm phân cơng Giáo viên theo dõi sát nhóm Bước đầu ý việc chọn thiết bị điện phù hợp, quy trình nối dây, an tồn điện đến vấn đề kỹ thuật, mỹ thuật + Cho nhóm chấm chéo kết nhau, nêu ưu điểm - nhược điểm kết thực hành sau giáo viên chấm kết nhóm, rút kinh nghiệm chung đưa yêu cầu Để tiết thực hành thành công, giáo viên cần chia nhóm hợp lý: cân đối nam nữ, trình độ hiểu biết, … phân cơng phần việc phù hợp: vẽ sơ đồ, tách vỏ dây, nối dây, đánh dấu, khoan - vít, dây, … Tuy nhiên, cần tơn trọng tính tự học sinh mong muốn ghép nhóm để phát huy hết sở trường em 13 Sáng kiến kinh nghiệm Đối với thao tác thực hành khó: khoan lỗ, lắp đặt thiết bị điện tử máng điện, … giáo viên cần làm mẫu hướng dẫn tỉ mỉ Có thể yêu cầu - học sinh thực hành thử yêu cầu nhóm làm đại trà Đặt tình xảy để học sinh có thêm kĩ giải thực tế: đèn không sáng, thiết bị không hoạt động, đèn sáng yếu, mối nối bị rò điện, … để học sinh suy nghĩ, tìm hiểu thực tế, tham khảo kiến thức người thân Nhờ trình học lớp, học nhà trường vậy, khả thực hành xử lí tình em nâng cao dần Động viên học sinh mạnh dạn thực hành gia đình phải nhắc nhở em cần làm quản lý giám sát bố mẹ người có kiến thức nghề điện d Áp dụng số phương pháp dạy học tích cực giảng dạy Trong năm học gần đây, ngành Giáo dục có nhiều cải cách quan trọng, từ hệ thống sách giáo khoa, chuẩn kiến thức – kỹ năng, … đến đổi phương pháp dạy học Đây thực hội tốt cho giáo viên tìm hiểu, tiếp cận, áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến, hiệu vào giảng dạy Tuy nhiên, với đặc trưng riêng môn vào tình hình điều kiện sở vật chất sở giáo dục mà giáo viên chọn lọc áp dụng phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với học sinh góp phần nâng cao chất lượng mơn học Với hướng dẫn, đạo chuyên môn tổ chuyên môn, nhà trường cấp, qua thực tế giảng dạy tơi thấy tâm đắc áp dụng số phương pháp dạy học tích cực sau: Phương pháp vấn đáp: phương pháp sử dụng nhiều công việc: đặt vấn đề để vào bài, kiểm tra nhận thức - kĩ học sinh/ nhóm học sinh, ghi nhận thơng tin phản hồi từ phía em học sinh Trong q trình giảng dạy, tơi thường sử dụng vấn đáp giải thích - minh họa nhằm làm sáng tỏ nội dung yêu cầu thực hành, cách vấn đáp sử dụng với đồ dùng trực quan có ích cho việc nghe - nhìn - hiểu - làm em Ví dụ: dạy Thực hành: Nối dây dẫn điện, áp dụng phương pháp vấn đáp việc đặt vấn đề vào 14 Sáng kiến kinh nghiệm bài: + GV: Mạng điện gia đình có đường nhánh từ bảng điện đến thiết bị điện phải khơng? Giải thích? + HS: khơng, đường dây nguồn, phân nhiều nhánh + GV: Có thể ghép số thiết bị điện vào chung đường dây không? Cách mắc nào? + HS: mắc nhiều thiết bị vào chung đường dây, cách mắc song song + GV: Khi mắc vậy, có nhiều đoạn mạch ta phải thực mối nối: nối thẳng, nối phân nhánh, … thực tế việc nối dây dẫn điện việc làm thường gặp nên tìm hiểu thực hành nối dây dẫn điện Phương pháp dạy học nhóm: Đối với lớp 9, vào năm học tơi hướng dẫn chia nhóm em học sinh, bước đầu tự em ghép nhóm, nhóm từ – học sinh, qua số thực hành học sinh chia lại thành nhóm có cân đối số lượng, lực học, giới tính, … Để thúc đẩy việc nhóm tự lực hồn thành nhiệm vụ học tập, giáo viên yêu cầu nhóm có cử nhóm trưởng, phân cơng nhiệm vụ bạn nhóm phần việc cụ thể, có ghi chép cơng việc thành viên bảng báo cáo thực hành, trình bày kết thực hành giáo viên định thành viên nhóm trình bày, khơng trưởng nhóm trình bày báo cáo Qua năm học nhận thấy: ban đầu em kết nhóm theo sở thích, hứng thú em; điều có lợi em gần dễ phân công trợ giúp thực hành, hạn chế cách lập nhóm xảy phân biệt giới tính, làng xóm, mức độ học tập,… nên sau số buổi ghép nhóm ban đầu, giáo viên hướng dẫn lập nhóm theo hướng: có học sinh để hỗ trợ học sinh yếu, có học sinh nam trợ giúp học sinh nữ,… e Tích hợp kiến thức liên môn số chủ đề khác vào môn Công nghệ 15 Sáng kiến kinh nghiệm Trong trình giảng dạy Cơng nghệ tơi nhận thấy có số kiến thức liên mơn áp dụng vào việc khơi gợi kiến thức cho học sinh, kiểm chứng kiến thức hành động thực hành, thực tế Ví dụ cụ thể: Trong 5: Thực hành nối dây dẫn điện, tơi có liên hệ với kiến thức số môn học khác để bổ sung cho mục tiêu dạy học số điểm sau: * Kiến thức: - Biết yêu cầu mối nối dây dẫn điện - Ôn lại kiến thức xi hóa kim loại (Kiến thức 25 – Hóa học 8) - Ơn lại kiến thức: tác dụng dòng điện (Kiến thức 22, 23 – Vật lý 7) * Kỹ năng: - Thực quy trình nối dây đảm bảo an tồn điện, tiết kiệm vật liệu điện năng, sản phẩm chắn, đẹp - Chỉnh sửa số sai sót kỹ thuật thực hành: mối nối chưa chắn, điện trở mối nối cao, … - Đảm bảo an toàn điện (kiến thức 29 – Vật lý 7) * Thái độ: - Nghiêm túc, khoa học, trung thực, cẩn thận, sáng tạo - Yêu lao động, sáng tạo thực hành (Bài 8, 9, 10 – GDCD 9; Bài 11 – GDCD 8) - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường việc đảm bảo mối nối an toàn điện, tránh đứt mạch phát sinh tia lửa điện làm chập mạch gây hỏa hoạn, … Nhờ có liên hệ với nhiều môn học khác mà em không quên kiến thức cũ, nhận thức vai trò bổ trợ cho mơn nhà trường, học sinh khơng có tâm lý coi mơn “chính - phụ” … Đồng thời, với kiến thức bổ sung từ mơn khác vào học tập chất lượng học tập em nâng cao g Kiểm tra, nhận xét - đánh giá, động viên học sinh 16 Sáng kiến kinh nghiệm Việc học tập em kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn chung phân môn (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút, …); để nâng cao chất lượng thực hành học sinh việc kiểm tra - đánh giá đơn cho điểm, phê bình lỗi, mà cần nhìn nhận việc ghi nhận thành học tập, thực hành em sở để động viên em tiến Thơng qua kiểm tra - đánh giá giáo viên có dịp đối chiếu, kiểm tra phương pháp dạy học phù hợp với em hay chưa? Cần điều chỉnh hoạt động giáo dục nào? …Vì vậy, để áp dụng thành cơng sáng kiến vào thực tế giảng dạy, xác định từ đầu cần có kế hoạch kiểm tra, đánh giá động viên em thực hành Với tinh thần lấy học trò trung tâm, cố gắng phát huy tính tích cực em học tập, xác định việc kiểm tra đánh giá với em cần mang tính tổng thể mặt: kiến thức, kĩ năng, thái độ Không phải học sinh mạnh học Cơng nghệ, nên với học sinh yếu kĩ phát huy tính ham học ham hiểu biết, chăm lắng nghe thầy cô giảng, ý xem thầy bạn thao tác Vì vậy, tơi sử dụng cách thức kiểm tra: kiểm tra miệng (5 – 10 phút), kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút, kiểm tra thực hành kiểm tra học kì Với kiểm tra miệng 15 phút ý đặt câu hỏi có tái kiến thức cũ, gợi ý cho kiến thức mới, câu hỏi có tính kiểm tra kiến thức mức độ thông hiểu Với kiểm tra thực hành, kiểm tra 45 phút, … tơi áp dụng hai phương pháp: quan sát kiểm tra đánh giá kết thực hành, trọng có tiêu chí: chất lượng sản phẩm, chuẩn bị thực hành, thực quy trình cơng nghệ, thời gian hoàn thành, đảm bảo an toàn lao động giữ vệ sinh mơi trường, tính đồn kết hoạt động nhóm; điều thể phiếu đánh giá thực hành với biểu điểm công khai với lớp Với kiểm tra viết trọng tiêu chí: tính tái kiến thức cũ, sử dụng cách câu hỏi trắc nghiệm phong phú (điền từ-cụm từ, - sai, nối, khoanh tròn đáp án, …) Dù cách người thầy ln ý: kiểm tra thường xuyên, nhận xét chi tiết, tích cực 17 Sáng kiến kinh nghiệm động viên Ví dụ: BÀI 10: LẮP MẠCH ĐIỆN CÔNG TẮC CỰC ĐIỀU KHIỂN ĐÈN PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Chuẩn bị thực hành ĐIỂM Biểu điểm Điểm thực Yêu cầu chuẩn bị đồ dùng thực hành hướng dẫn GV Thiếu hỏng bị trừ 0,25 điểm/ đồ dùng Quy trình thực Yêu cầu đảm bảo quy trình Bỏ qua sai bước bị trừ 0,25 điểm Yêu cầu cần đạt YC 1: Lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt YC 2: Các mối nối chặt, chắc, gọn, đẹp YC 3: Bố trí thiết bị hợp lí, đẹp, dễ cho việc vận hành Thái độ - An toàn lao động, an toàn điện - Tiết kiệm, vệ sinh Tổng điểm 10 Bảng 2.2 Giáo viên yêu cầu HS dựa phiếu đánh giá để đánh giá chéo kết (ai đánh giá có ghi tên bên phiếu) Giáo viên có phiếu đánh giá chung mình, đối chiếu với đánh giá em HS có thêm nhận xét đánh giá đó, đơi em đánh giá chi tiết, cụ thể lỗi sai mà giáo viên chưa phát bao quát nhiều nhóm thực hành Kết hợp đánh giá học sinh chéo giáo viên để người thầy có nhận xét, đánh giá tổng hợp Dù kết khơng ngừng động viên em tích cực nữa, sáng tạo học thực hành h Thu thập kết thực hành học sinh để sử dụng, đối chiếu điều chỉnh phương pháp 18 Sáng kiến kinh nghiệm Khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tơi chủ động thu thập kết thực hành em sau mặt sau: - Hệ thống điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút yêu cầu lí thuyết kết chuẩn bị đồ dùng em chuẩn bị có tuân thủ yêu cầu kĩ thuật thực hành hướng dẫn giáo viên hay không - Việc sử dụng đồ dùng vào thực hành Yêu cầu nhóm kiểm tra - nêu nhận xét chéo kết để tìm hiểu kết chuẩn bị bạn rút kinh nghiệm cho Cụ thể: Trong năm học áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học nhà nước cấp cho nhà trường hàng năm thầy trò chúng tơi tích cực sáng tạo, chuẩn bị đồ dùng thực hành tương tự cải tiến cho phù hợp với phát triển dụng cụ điện dân dụng Ví dụ: Sử dụng bảng điện nhựa thay bảng gỗ; sử dụng bóng đèn huỳnh quang compact thay bóng đèn huỳnh quang chấn lưu cơ, … Về kết học tập, xác định kết chủ yếu mà người thầy cần nâng cao cho em học Do vậy, trình dạy học thực tế, bám sát cấu chấm điểm theo hướng dẫn ngành, yêu cầu kiểm tra có báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn tổ chuyên môn để đảm bảo kiểm tra phù hợp với phân mơn, chương trình giảm tải sức học em Thông qua kết học tập em với tìm hiểu, tham vấn em tâm lý học chuẩn bị để giáo viên có định hướng chuẩn bị giáo án chỉnh sửa yêu cầu cho phù hợp với đặc điểm lớp C HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP Thời gian áp dụng áp dụng thử giải pháp: Thời gian áp dụng thử giải pháp: năm học 2015-2016 Hiệu đạt 19 Sáng kiến kinh nghiệm Sau thời gian vận dụng sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy thực hành nhận thấy em học sinh say mê, hứng thú học tập Các em chăm thực hành có khả thực hành tốt Cụ thể: + Về phía giáo viên: - Say mê nghiên cứu, tìm tòi, học tập kiến thức chuyên sâu liên quan đến môn, rèn luyện kỹ thực hành thân để đáp ứng nhu cầu học tập học sinh - Tích cực tìm kiếm kiến thức hay, đồ dùng thực tế để đưa vào minh họa cho dạy sử thực hành giúp học sinh thấy sản phẩm thực hành ứng dụng đời sống, sản xuất - Xây dựng hệ thống dạy thực hành chương trình Cơng nghệ lớp cách khoa học hợp lý phù hợp với đối tượng học sinh theo phân phối chương trình sách giáo khoa + Về phía học sinh - Học sinh thích thú, say mê học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo học tập khắc sâu kiến thức học, học sinh tích cực tìm hiểu bài, chuẩn bị đồ dùng thực hành, đa số em nắm vững kiến thức lý thuyết, thao tác thực hành nhanh nhẹn, cẩn thận, nghiêm túc, kết cao; ngồi câu hỏi mang tính tích hợp kiểm tra lý thuyết câu hỏi liên hệ với thực tế đa số em hiểu trình bày rõ ràng, cụ thể - Học sinh thực hành làm việc nhiều hơn, tìm tòi, phát huy tính sáng tạo tiết học thực hành Các em làm số mạch điện đơn giản ứng dụng thực tế đời sống - Phần thực hành trở thành mạnh tiết học Cơng nghệ em háo hức, nhiệt tình chăm thực hành Các yêu cầu ngày gia tăng chất lượng mối nối, mỹ thuật trình bày bảng điện, kỹ thuật dây, bọc dây, … 20 Sáng kiến kinh nghiệm em thực tốt Đa số em tự tin, mạnh dạn thực hành gia đình Một số bạn nữ đạt điểm thực hành cao Kết cụ thể lớp 9A, 9B, 9C thể bảng số liệu sau : Lớp Sĩ số 9A 33 9A 33 9B 32 9B 32 9C 34 9C 34 Thời gian Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm Giỏi Khá SL TL SL TL 17 52% 10 30% 21 64% 12 36% 21 67% 18% 27 84% 13% 22 64% 21% 28 82% 15% Bảng 3.1 Trung bình Yếu SL TL SL TL 12% 6% 0% 0% 9% 6% 3% 0% 6% 9% 3% 0% TB trở lên SL TL 31 94% 33 100% 30 94% 32 100% 31 91% 34 100% Khả triển khai, áp dụng giải pháp Với số kinh nghiệm soạn giảng áp dụng thời gian qua qua kết học tập em, nhận thấy sáng kiến giúp nâng cao dần chất lượng thực hành Công nghệ em Do đó, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng với toàn thể học sinh lớp trường trung học sở có chưa có đủ đồ dùng dạy học Kinh nghiệm thực tiễn Giáo viên nói chung giáo viên dạy mơn Cơng nghệ nói riêng, để làm tốt nhiệm vụ dạy học, trước hết phải có lòng u nghềkiến thức sâu chun mơn Dạy vơ cảm hậu học trò học vơ cảm Vì cần phải dạy học trò khơng trái tim mà khối óc Dạy trái tim để truyền rung cảm, dạy khối óc để truyền đạt tri thức Khi tiếp xúc với học sinh, tơi nhận thấy đa số em nhút nhát, ngại giao tiếp, ngại đứng trước đám đơng, ngại nói ý kiến nên em ngày thụ động, giáo viên buộc phải làm việc nhiều Vì giáo viên phải tạo tâm lý thoải mái cho học sinh, làm cho em bước vào tiết học cảm thấy nhẹ 21 Sáng kiến kinh nghiệm nhàng, em cảm thấy việc tự làm chủ, lĩnh hội kiến thức việc tự nhiên học có hiệu Khi dạy học không nên cứng nhắc phương pháp, mà linh hoạt giảng Chúng ta cần đa dạng hóa cách dạy cách học Dạy học mà khn cứng bóp chết lòng đam mê học tập học trò D KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Kết luận Bản chất dạy học lấy người học làm trung tâm phát huy cao độ tính tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo người học Vậy để góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước, góp phần đào luyện hệ trẻ có tri thức trình độ cao xu phát triển thời đại thầy học sinh phải tích cực làm tốt vai trò, nhiệm vụ mình, phấn đấu khơng ngừng để nâng cao chất lượng dạy học Qua việc nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm nhận thấy việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy thực hành môn Công nghệ 9, thực giúp cho học sinh hứng thú học tập Giúp học sinh hiểu sâu sắc phát triển tư duy, rèn kỹ thực hành tác phong lao động công nghiệp Bản thân nhận thấy việc tự học, tự nghiên cứu để không ngừng trau dồi kiến thức, phương pháp giảng dạy, rèn luyện tay nghề giảng dạy thực hành việc làm vô cần thiết, giúp học sinh hiểu sâu sắc học sinh hứng thú, thích học, ham học muốn học Có đáp ứng lòng tin yêu học sinh yêu cầu xã hội Đề xuất, kiến nghị Với số kinh nghiệm soạn giảng áp dụng thời gian qua với kết học tập em, nhận thấy sáng kiến giúp nâng cao dần chất lượng thực hành Công nghệ em Tinh thần đoàn kết 22 Sáng kiến kinh nghiệm nhóm, lớp tinh thần thi đua học tập, sáng tạo em phát huy Đa số em tạo thành số thói quen lao động có kỷ luật, tự giác tương trợ Qua đây, xin kiến nghị đến quý thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo môn cần tiếp tục quan tâm, động viên học sinh để khơng tâm lý coi mơn Cơng nghệ mơn phụ, bổ trợ học để đủ điểm Xác định tầm quan trọng môn giúp em có thái độ học đắn, nhiệt tình hơn, tự giác thực hành áp dụng với sống Đồng thời khích lệ, động viên em tham gia thực hành môn học khác Khi viết sáng kiến quan tâm BGH, tổ chun mơn, đồng nghiệp khơng tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý, bổ sung quý thầy cô, bạn đồng nghiệp để sáng kiến hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Long Điền, ngày 15 tháng năm 2016 Người viết Ngô Thị Ngọc Nữ 23 Sáng kiến kinh nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÁC GIẢ Nguyễn Minh Đường TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN Sách giáo viên Công nghệ Nhà xuất giáo (Mô đun Lắp đặt mạng điện dục nhà) Nguyễn Minh Đồng Sách thiết kế giảng Công Nhà xuất Hà nghệ (Mô đun Lắp đặt mạng Nội Đỗ Ngọc Hồng điện nhà) Hướng dẫn thực chuẩn Nhà xuất giáo kiến thức, kĩ môn Công dục nghệ - Tập 24 Sáng kiến kinh nghiệm Xác nhận đánh giá, xếp loại đơn vị THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nguyễn Thị Quỳnh Hương XÁC NHẬN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP HUYỆN 25 Sáng kiến kinh nghiệm 26 ... cứu số thực hành chương trình mơn Cơng nghệ B Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG GIẢI PHÁP Quá trình hình thành giải pháp Thời Nội dung công việc Phương pháp tiến hành Kết phải có gian Tìm hiểu đề... vững vàng Dạy học diễn nhiều hình thức tổ chức khác nhằm đạt mục tiêu dạy học phù hợp với nhiều nội dung lý thuyết hay thực hành, phần xét đến phương pháp dạy học chủ đạo việc tổ chức thực hành... luận cần thiết Rút kết từ q trình Hồn thành sáng kiến Hồn thiện sáng kiến nghiên cứu Bảng 2.1 Nội dung giải pháp 2.1 Thực trạng mâu thuẫn: Sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Thực trạng: Năm học 2014-2015,
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 9 hay, sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 9 hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay