Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía

89 39 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 15:17

Chọn đất trồng mía và kỹ thuật làm đấtChọn thời vụ trồngChọn và chuẩn bị hom giốngMật độ và khoảng cách trồng míaCách đặt hom, lấp đấtCác kỹ thuật chăm sócCác loại đất thích hợp với cây mía:+ Đất có nguồn gốc núi lửa+ Đất phù sa mới ven sông+ Các loại đất bồi có tỷ lệ mùn cao+ Các loại đất có tầng đất dày, thoát nước tốt+ Công đoạn làm đất: cày, bừa, rạch hàngYêu cầu: Độ sâu: 40 – 50 cm Rãnh mía vuông góc với độ hướng dốc nếu > 40 Mặt đất bằng phẳng, thoát nước tốt Mặt rãnh tơi xốp: Đất viên có đường kính < 3cm chiếm 80%; Đất viên có đường kính < 5cm chiếm 20% Không bị lỏi Kỹ thuật trồng chăm sóc mía Kỹ thuật trồng chăm sóc míaKỹ thuật chăm sóc mía gốc Kỹ thuật trồng chăm sóc mía tơ Chọn đất trồng mía kỹ thuật làm đất Chọn thời vụ trồng Chọn chuẩn bị hom giống Mật độ khoảng cách trồng mía Cách đặt hom, lấp đất Các kỹ thuật chăm sóc Chọn đất trồng mía kỹ thuật làm đất Các loại đất thích hợp với mía: + Đất có nguồn gốc núi lửa + Đất phù sa ven sông + Các loại đất bồi có tỷ lệ mùn cao + Các loại đất có tầng đất dày, nước tốt + Cơng đoạn làm đất: cày, bừa, rạch hàng Yêu cầu: - Độ sâu: 40 – 50 cm - Rãnh mía vng góc với độ hướng dốc > - Mặt đất phẳng, thoát nước tốt - Mặt rãnh tơi xốp: Đất viên có đường kính < 3cm chiếm 80%; Đất viên có đường kính < 5cm chiếm 20% - Khơng bị lỏi Máy làm đất mía đa Máy rạch hàng, bón phân trồng mía Good Land Preparation Improper Land Preparation Mía với đất cày nơng sâu (K MATSUO, 2001) Chọn thời vụ trồng * Đông Nam Bộ - Vụ đầu mùa mưa:trồng từ khoảng tháng đến tháng Thời gian mía sinh trưởng đến thu hoạch từ 10 đến 12 tháng  Vụ cuối mùa mưa: trồng từ tháng 10 đến cuối tháng 11 Thời gian sinh trưởng mía đến thu hoạch 12 – 15 tháng * Tây Nam Bộ - Mùa vụ trồng vùng phụ thuộc vào tình hình lũ Sau lũ hạ trồng mía Thời gian sinh trưởng mía ngắn, từ khoảng -10 tháng - Vụ trồng chính: từ tháng đến tháng Mía trồng liếp lớn, thời gian sinh trưởng tương đối: 10 – 12 tháng - Vụ trồng cuối mùa mưa chưa phổ biến v sợ việc dẫn phèn lên tầng đất mặt vào mùa khô Chọn thời vụ trồng Vùng trồng mía miền Trung Tây Nguyên: + Vùng trồng mía miền Trung: vụ tháng12 đến tháng năm sau Ơ chân đất thấp có điều kiện tưới th trồng trễ Có thề trồng vào vụ đầu mùa mưa tháng - thời gian sinh trưởng 16 – 18 tháng + Tây Nguyên Trồng vào vụ đầu mùa mưa từ tháng đến tháng Thu hoạch tháng tháng3 năm sau, mía có thời gian sinh trưởng ngắn, suất khơng cao Những nơi có điều kiện tưới vào mùa khô nên trồng vào vụ cuối mùa mưa Vụ có thời gian sinh trưởng kéo dài, mía cho suất cao Phòng trừ sâu bệnh Tác nhân sâu đục thân + Biện pháp giống + Biện pháp canh tác + Biện pháp hóa học + Biện pháp sinh học Tác nhân khác: tuyến trùng, sùng, chuột, mối, RỆP HẠI MÍA SÂU ĐỤC THÂN VẠCH SÂU ĐỤC THÂN MÌNH HỒNG BỆNH THAN ĐEN BỆNH RƯỢU Kỹ thuật chăm sóc mía gốc Lợi ích việc để gốc mía Kỹ thuật xử lý mía gốc Kỹ thuật chăm sóc mía gốc Lợi ích việc để gốc mía Giảm khoảng 30% chi phí sản xuất so với trồng diện tích (khơng tốn nhân cơng trồng, làm đất, giống,…) Mía gốc mọc mầm, đẻ nhánh, làm lóng, vươn cao sớm so với míatrồng thời gian Số bụi mía gốc vụ (có vụ hai), chăm sóc xử l kịp thời thường nhiều mía tơ… đó, suất mía hàm lượng đường mía gốc cao míaKỹ thuật xử lý mía gốc Yêu cầu kỹ thuật mía để gốc: - Giống mía để gốc phải có khả tái sinh mạnh - Ruộng mía chọn để gốc phải tốt, đồng - Khơng để gốc ruộng mía bị sâu bệnh.ruộng - Chọn thời điểm thích hợp thu hoạch - Sau thu hoạch cần phải xử lý gốc mía Kỹ thuật xử lý mía gốc - Trồng chăm sóc tốt vụ tơ: Đảm bảo đủ độ ẩm cho gốc mía để mọc mầm tốt biện pháp cấn thu hoạch mía tơ vào mùa khô hạn - Thu hoạch lúc kỹ thuật: Khi chặt nên để chừa gốc khoảng 10 – 15 cm kể từ hom trồng Chừa gốc thấp tạo điều kiện mọc khoẻ đồng thới hạn chế tình trạng trồi gốc nhanh Vết chặt phẳng, khơng bị dập Kỹ thuật xử lý mía gốc - Xử lý gốc kịp thời, kỹ thuật Công việc xử lý bao gồm: dọn ruộng, phá vồng, cuốc moi gốc, bón phân, vun luống Dùng dao bạt sát gốc để loại trừ gốc cao mầm nước, chết Phá vồng trâu cày giới xả hai bên luống làm đứt rễ mía già Nếu đất đủ ẩm, nên đợi mầm mọc bón phân vun trả gốc Nếu gặp lúc khơ hạn, rét nên bón phân, vun gốc đồng thời tưới nước ấm chống rét Kỹ thuật chăm sóc mía gốc Tương tự chăm sóc mía tơ, nhiên cơng đoạn cần thực sớm Chú ý cách bón phân vụ gốc - Phân N Bón 1/2 xử lý gốc Bón 1/2 có lóng  Phân lân: bón vùi sâu vào gốc, lấp kín xử lý - Phân kali: Bón 1/2 xử l gốc Bón 1/2 có lóng Kết hợp bón phân với xới xáo đất trừ cỏ Các vấn đề thường gặp mía gốc - Hiện tượng trồi gốc: phụ thuộc vào cách xử lý số năm lưu gốc - Hiện tượng mía phân bố khơng đều: sâu bọ, kỹ thuật thời tiết thu hoạch - Hiện tượng ngắn, sớm đình chỉ sinh trưởng: kỹ thuật xử lý gốc, đất đai, rễ cũ nhiều, số năm lưu gốc, .. .Kỹ thuật trồng chăm sóc mía tơ Chọn đất trồng mía kỹ thuật làm đất Chọn thời vụ trồng Chọn chuẩn bị hom giống Mật độ khoảng cách trồng mía Cách đặt hom, lấp đất Các kỹ thuật chăm sóc Chọn... khơng để rãnh có nước - Vùng đất cao, khô hạn trồng vào vụ cuối lấp – cm dậm chặt mặt nhằm tăng khả tiếp xúc đất với hom mía Các kỹ thuật chăm sóc Gồm: - Trồng dặm - Bón phân - Trừ cỏ dại - Xới xáo,... trừ sâu bệnh Trồng dặm Mục đích? Trồng dặm cho mía sau kết thúc nảy mầm Nguồn: lấy từ chỗ dày hom trồng dày đầu hàng mía Phân bón kỹ thuật bón phân Làm để xác định lượng phân bón cho mía? Nutrient
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía, Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay