ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN BÓN

51 66 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 14:27

Phần lớn C có trong cây bắt nguồn từ CO2 trong không khí.H và O2 có nguồn gốc từ nước.Các kim loại kiềm cần thiết cho sự trung hòa các acids hình thành trong cây và là kết quả của các hoạt động trao đổi chất.Phosphorus (P ) cần cho sự hình thành hạt.Cây hấp thu tất cả các chất từ đất, nhưng chỉ thải ra từ rễ các chất không cần thiết ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN BĨN Giảng viên: Ths Lê Trọng Hiếu tronghieu252002@yahoo.com ĐT: 0989361762 Giới thiệu chung mơn học Bộ mơn quản lý: Nơng Hóa Thổ Nhưỡng Nhóm mơn học: chun ngành Tính chất mơn học: bắt buộc Bố trí giảng dạy: học kỳ năm thứ Số tín chỉ: 03 ( 30 tiết lý thuyết + 15 tiết thực hành) Tổng số chương: 09 Mơ tả mơn học Định nghĩa, thành phần, tính chất độ phì phân bón Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng trồng nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết Mối quan hệ đất – phân bón – trồng Đặc điểm tính chất chất dinh dưỡng đất loại phân bón Xác định nhu cầu bón phân hợp lý Mục tiêu mơn học Khả nhận biết thành phần, tính chất, đặc điểm độ phì nhiêu đất đai Có khả sử dụng loại phân bón vơ cơ, hữu phân sinh học Xác định nhu cầu bón phân cho trồng - Giáo Tài liệu tham khảo trình phân bón cho trồng – Ts Nguyễn Như Hà – Nhà xuất Nông nghiệp, 2006 - Giáo trình Nơng hóa – Lê Văn Căn - Nhà xuất Nơng nghiệp, 1978 - Giáo trình Khoa học đất phân bón – PGS Ts Huỳnh Thanh Hùng – Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Giáo trình Độ phì nhiêu đất đai phân bón phân bón – Ths Lê Văn Dũ – Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Sổ tay sử dụng phân bón – TS Nguyễn Xn Trường – NXB Nơng nghiệp – 2003 - Phân bón vi lượng siêu vi lượng – Ts Nguyễn Xuân Trường – NXB Nông Nghiệp 2005 Tài liệu tham khảo tt - Soil fertility and fertilizers – Jonh L Havlin, Jamer D Beaton, Samuel L Tisdale and Werner L Nelson – United States of America, 2005 - Soil in our environment – Duane T Gardiner and Raymond W Miller – New Jersey Columbus Ohio, 2008 - Handbook of plant nutrition – Allen V Barker and David J Pilbeam – New York, 2006 Họ nghĩ điều ?!! Sự khác biệt hai hình trên? Source: New Agriculturist Những thành tựu nghiên cứu phân bón Francis Bacon (1561 – 1624) Chất dinh dưỡng nước, trồng liên tiếp loại đất bị kiệt quệ chất dinh dưỡng Phân bón Là chất hay hợp chất có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu trồng, thúc đẩy sinh trưởng, phát triển trồng cải tạo đất Dinh dưỡng hữu hiệu phân bón Là hàm lượng dinh dưỡng trồng hút rễ hấp thụ qua dạng ion phức dung dịch • Phân hóa học: sản xuất theo cơng nghệ thường có phản ứng hóa học xảy • Phân vơ cơ, khống: chất dinh dưỡng dạng muối vơ • Phân hữu cơ: phân có nguồn gốc từ trồng, vật ni có chứa carbon hay nhiều yếu tố dinh dưỡng • Phân vi sinh: phân có chứa hay nhiều chủng vi sinh vật sống có tác dụng thúc đẩy q trình phân hủy, chuyển hóa chất dinh dưỡng, cố định chất dinh dưỡng, cải thiện tính chất lý hóa đất Vi sinh vật phân phải sống q trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển chúng phải phát huy tác dụng bón đồng ruộng Chất cải tạo đất: chất đưa vào đất để hoàn thiện tính chất vật lý, hóa học sinh học đất Công thức phối trộn ( 16 – 16 – – 13 S) 16 % N, 16 % P2O5 , % K2O, 13 % S Công thức phân bón (60 – 80 – 60) 60 kg N/ hecta, 80 kg P2O5 /hecta, 60 kg K2O/hecta Hàm lượng dinh dưỡng bắt buộc phân bón STT Chỉ tiêu Phân Urê, DAP, MAP, KNO3, SA - Hàm lượng Nts Hàm lượng không thấp * (%) Phân DAP, MAP, Supe phốt phát, Lân nung chảy - Hàm lượng P2O5hh Phân KCl, K2SO4, KNO3, - Hàm lượng K2Ohh Phân SA, K2SO4 - Hàm lượng S hữu hiệu 98 98 98 98 STT Chỉ tiêu Phân trộn (NPK, NP, NK, PK), phân bón có hàm lượng yếu tố Nts P2O5hh K2Ohh có tổng hàm lượng hai ba yếu tố Nts, P2O5hh K2Ohh ≥ 18% Hàm lượng không thấp * (%) - Một yếu tố Nts P2O5hh K2Ohh 90 - Tổng hai ba yếu tố Nts, P2O5hh K2Ohh 93 Phân bón có hàm lượng yếu tố Nts P2O5hh K2Ohh có tổng hàm lượng hai ba yếu tố Nts, P2O5hh K2Ohh < 18% - Một yếu tố Nts P2O5hh K2Oht 87 - Tổng hai ba yếu tố Nts, P2O5hh K2Oht 90 Hàm lượng dinh dưỡng bắt buộc số loại phân bón STT Chỉ tiêu Phân hữu khoáng - Hàm lượng hữu tổng số - Ẩm độ: phân bón dạng bột - Tổng hàm lượng Nts+P2O5hh + K2Ohh; Nts+P2O5hh; Nts +K2Ohh; P2O5hh + K2Ohh Phân hữu - Ẩm độ phân bón dạng bột - Hàm lượng hữu tổng số - Hàm lượng đạm tổng số (Nts) - pHH2O (đối với phân hữu bón qua lá) Phân hữu sinh học - Ẩm độ phân bón dạng bột - Hàm lượng hữu tổng số - Hàm lượng Nts - Hàm lượng axit Humic (đối với phân chế biến từ than bùn) - Tổng hàm lượng chất sinh học (đối với phân chế biến từ nguồn hữu khác) Định lượng bắt buộc Không thấp 15% Không vượt 25% Không thấp 8% Không vượt 25% Không thấp 22% Không thấp 2,5% Trong khoảng từ -7 Không vượt 25% Không thấp 22% Không thấp 2,5% Không thấp 2,5% Không thấp 2,0% Phân hữu vi sinh - Ẩm độ phân bón dạng bột - Hàm lượng hữu tổng số - Mật độ chủng vi sinh vật có ích Không vượt 30% Không thấp 15% Không thấp 1x 106 CFU/g (ml) Phân vi sinh vật - Mật độ chủng vi sinh vật có ích Phân có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng - Tổng hàm lượng chất điều tiết sinh trưởng Không vượt 0,5% Phân urê - Hàm lượng biuret Không vượt 1,5% Phân supe lân - Hàm lượng a xít tự Khơng vượt 4,0% Không thấp 1x 108 CFU/g (ml) Phân bón hữu cơ; hữu khống; hữu vi sinh; hữu sinh học sản xuất từ nguyên liệu rác thải đô thị, từ phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, phế thải chăn ni; phân bón có nguồn gốc hữu - Hàm lượng Asen (As) - Hàm lượng Cadimi (Cd) - Hàm lượng Chì (Pb) - Hàm lượng Thuỷ ngân (Hg) - Mật độ Vi khuẩn Salmonella 10 Phân lân nhập khẩu, phân DAP phân lân nung chảy - Hàm lượng Cadimi (Cd) Khơng vượt q 3,0 mg/kg (lít) ppm Khơng vượt q 2,5 mg/kg (lít) ppm Khơng vượt q 300,0 mg/kg (lít) ppm Khơng vượt q 2,0 mg/kg (lít) ppm Khơng phát 25g 25 ml mẫu kiểm tra (CFU) Không vượt 12,0 mg/kg ppm Đơn vị tính yếu tố có phân bón STT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị tính I Các yếu tố đa lượng Đạm tổng số Nts % khối lượng thể tích Lân hữu hiệu P2O5hh % khối lượng thể tích Kali hữu hiệu K2Ohh % khối lượng thể tích II Các yếu tố trung lượng Canxi Ca CaO % khối lượng thể tích Magiê Mg MgO % khối lượng thể tích Lưu huỳnh S % khối lượng thể tích Silic hữu hiệu SiO2hh % khối lượng thể tích III Các yếu tố vi lượng Bo B mg/kg (lít) ppm Đồng Cu mg/kg (lít) ppm 10 Sắt Fe mg/kg (lít) ppm 11 Man gan Mn mg/kg (lít) ppm 12 Molípđen Mo mg/kg (lít) ppm 13 Kẽm Zn mg/kg (lít) ppm 14 Co ban Co mg/kg (lít) ppm IV Kim loại nặng 15 Asen As mg/kg (lít) ppm 16 Cadimi Cd mg/kg (lít) ppm 17 Chì Pb mg/kg (lít) ppm 18 Thuỷ ngân Hg mg/kg (lít) ppm V Các tiêu khác 19 Độ ẩm 20 Hàm lượng hữu tổng số 21 Axít Humíc % khối lượng thể tích Mật độ chủng vi sinh vật CFU/g (ml) (Colony forming unit) 22 23 Chất điều tiết sinh trưởng 24 Độ chua % khối lượng chất khơ HC % khối lượng thể tích mg/kg (lít); ppm; % khối lượng thể tích pH pHH2O pHKCl ... Giáo trình Độ phì nhiêu đất đai phân bón phân bón – Ths Lê Văn Dũ – Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh - Sổ tay sử dụng phân bón – TS Nguyễn Xn Trường – NXB Nơng nghiệp – 2003 - Phân bón vi lượng... nhu cầu bón phân hợp lý Mục tiêu mơn học Khả nhận biết thành phần, tính chất, đặc điểm độ phì nhiêu đất đai Có khả sử dụng loại phân bón vơ cơ, hữu phân sinh học Xác định nhu cầu bón phân cho... tính chất độ phì phân bón Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng trồng nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết Mối quan hệ đất – phân bón – trồng Đặc điểm tính chất chất dinh dưỡng đất loại phân bón Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN BÓN, ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐAI VÀ PHÂN BÓN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay