DE THI GIAO VIEN GIOI TOÁN THCS

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 11:21

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2012 -2013 PHÒNG GD-ĐT YÊN LẠC Thời gian làm 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC PHẦN KIẾN THỨC CHUN MƠN Bài (5,0 điểm) mx  y  2m � �x  my  m  (*) Cho hệ phương trình � a) Xác định m để hệ phương trình có nghiệm b) Xác định m để hệ phương trình có nghiệm ngun c) Chứng minh điểm M(x;y) (với (x;y) nghiệm hệ phương trình (*)) ln nằm đường thẳng cố định d) Tìm giá trị m để biểu thức P = xy có giá trị lớn (với (x;y) nghiệm hệ phương trình (*)) Tìm giá trị lớn Bài (2,0 điểm ) Cho a,b,c > Chứng minh 1 1 � �   �4 �   � a b c �3a  b 3b  c 3c  a � Bài (3,0 điểm) cho tam giác ABC cân đỉnh A Từ điểm D đáy BC, vẽ đường thẳng vng góc BC cắt đường thẳng AB, AC E F Vẽ hình chữ nhật BDEG CDFH Chứng minh A trung điểm GH Bài (2,0 điểm) Một học sinh giải tốn “ Tìm giá trị m để phương trình x   2m  1 x  m    * có hai nghiệm x1 ; x2 thoả mãn 3x1-4x2 = 11” sau: Phương trình (*) có hai nghiệm  �0 �  2m  1   m  1  4m  12 m    2m   �0 m �R 2  m  2m  1  m  2m    ; x2   1 m 4 33 33 Do 3x1 – 4x2= 11 �     m   11 � 4m  � m  Vậy có giá trị m = 2 33 m thoả mãn điều kiện đầu Theo đồng chí giải học sinh chưa? Vì Vậy phương trình (*) có hai nghiệm: x1  sao? Nếu giải học sinh sai , đồng chí giải lại toán Bài (4,0 điểm) a) Chứng minh m, n số tự nhiên thoả mãn 3m  m  4n2  n m – n 4m + 4n +1 số phương b) Tìmnghiệm ngun phương trình 19 x  28 y  729 -Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI GIAO VIEN GIOI TOÁN THCS , DE THI GIAO VIEN GIOI TOÁN THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay