De thi giao vien gioi cum huyen quynh luu

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 11:20

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI THPT H.QUỲNH LƯU Năm học: 2014 – 2015; Mơn thi: TỐN Thời gian làm 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu (5,0 điểm) a) Anh (chị) trình bày đường hình thành khái niệm tốn học trình tự hoạt động dạy khái niệm toán học đó? b) Hãy nêu ứng dụng Đạo hàm (khơng cần ví dụ) để giải số dạng tập toán Câu (6,0 điểm) a) Anh (chị) nêu hai quy trình giải tốn sau: “Trong khơng gian Oxyz, viết phương trình đường thẳng qua điểm cắt hai đường thẳng chéo nhau, biết phương trình tham số hai đường thẳng điểm khơng nằm hai đường thẳng” b) Giải phương trình sau: 3sin x  2cos x  cos3 x  3cos x  cos x  Câu (6,0 điểm) a) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a; SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) SA  a Tính góc hai mặt phẳng (SBC) (SBD) Anh (chị) giải toán hướng dẫn học sinh tìm cách giải khác  x  3x  x  22  y  y  y  b) Cho hệ phương trình:  ( x, y   )   x  y  x  y   Anh (chị) giải toán định hướng học sinh giải cách khác Câu (3,0 điểm) a) Tìm giá trị lớn hàm số f ( x)  27 (1;  )  x ( x  2)3 b) Cho ba số thực dương a, b, c Tìm giá trị lớn biểu thức: P 2  a ( a  1)  b(b  1)  c (c  1)  ( a  1)(b  1)(c  1) Hết Họ tên giáo viên: SBD:
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi giao vien gioi cum huyen quynh luu , De thi giao vien gioi cum huyen quynh luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay