Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT

39 37 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 10:21

LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế Toán tại Công ty và những kiến thức đã được học ở trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đối với sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy em đã chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT ” làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp Cùng với sự cố gắng của bản thân, đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo T.S Đỗ Thị Phương em đã hoàn thành luận văn này. Nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung để củng cố kiến thức của bản thân và để luận văn của em hoàn thiện hơn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT Chương III: Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.Khái quát bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1.Khái niệm bán hàng 1.1.2.Vai trò ý nghĩa bán hàng 1.1.3.Ý nghĩa việc bán hàng hoá .2 1.2.Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng .2 1.3 Nội dung kế toán bán hàng hoá cung cấp dịch vụ 1.3.1.Khái niệm nội dung doanh thu bán hàng hoá cung cấp dịch vụ .4 1.3.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.3.4 Nội dung kế toán doanh thu bán hàng 1.3.6 Trình tự kế toán bán hàng .6 1.4.Kế toán giá vốn hàng bán 1.4.1.Khái niệm giá vốn hàng bán 1.4.2.Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho .7 1.4.3.Tài khoản sử dụng trình tự hạch toán giá vốn hàng bán 1.5.Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 1.5.1.Kế tốn chi phí bán hàng 1.5.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 10 1.6.Kế toán xác định kết bán hàng .11 1.6.1.Khái niệm phương pháp xác định kết bán hàng 11 1.6.2.Tài khoản sử dụng 11 1.6.3.Phương pháp kế toán 11 Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT 12 2.1.Tổng quan công ty cổ phần tập đoàn HIPT 12 2.1.1.Qúa trình hình thành phát triển 12 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 13 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty 14 2.1.4 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 15 2.1.5 Một số tiêu kinh tế Công ty đạt 17 2.2 Thực tế cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần tập đoàn HIPT 18 2.2.1 Nội dung doanh thu bán hàng Công ty 18 2.2.2 Kế toán bán hàng Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn HIPT .18 2.2.3 Phương pháp doanh thu bán hàng .19 2.2.4.Kế toán giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại 20 2.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán 20 2.2.6 Kế tốn chi phí bán hàng (CPBH) .21 2.2.7.Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) 22 2.2.8.Kế toán xác định kết bán hàng 24 CHƯƠNG III:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GĨP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT 26 3.1 Nhận xét đánh giá chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty cổ phần tập đồn HIPT 26 3.1.1.Ưu điểm 26 3.1.2.Một số tồn máy kế tốn Cơng ty 28 3.2 Một số ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần tập đoàn HIPT .29 KẾT LUẬN 34 Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu cao Để đạt điều đòi hỏi nhà quản lý phải có biện pháp thiết thực chiến lược kinh doanh Một chiến lược mũi nhọn doanh nghiệp tập trung vào khâu bán hàng Đây giai đoạn cuối q trình ln chuyển hàng hố doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp chi phí bỏ ra, từ tạo lợi nhuận phục vụ cho trình tái sản xuất kinh doanh Vấn đề đặt tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn q trình ln chuyển hàng hố, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Trong biện pháp quan trọng nhất, hiệu phải kể đến thực tốt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giữ vai trò quan trọng, phần hành kế tốn chủ yếu cơng tác kế tốn doanh nghiệp Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả thu hồi vốn, kịp thời tổ chức trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thơng tin nhanh chóng để từ doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn phương án đầu tư có hiệu Sau thời gian ngắn thực tập Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT, quan tâm giúp đỡ cán Phòng Kế Tốn Cơng ty kiến thức học trường em nhận thức vai trò quan trọng cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng hoạt động phát triển doanh nghiệp Vì em chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn HIPT ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Cùng với cố gắng thân, đồng thời hướng dẫn nhiệt tình giáo T.S Đỗ Thị Phương em hoàn thành luận văn Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Nhưng thời gian trình độ hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý bổ sung để củng cố kiến thức thân để luận văn em hoàn thiện Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm chương: Chương I: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương II: Tình hình thực tế cơng tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn HIPT Chương III: Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng khâu cuối hoạt động kinh doanh, trình thực giá trị hàng hố Nói khác ,bán hàng q trình doanh nghiệp chuyển giao hàng hố cho khách hàng trả tiền hay chấp nhận trả tiền cho doanh nghiệp Trong trình kinh doanh doanh nghiệp, hàng hoá bán yếu tố quan trọng cho tồn phát triển doanh nghiệp Hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, giá thành hạ hàng hố doanh nghiệp tiêu thụ nhanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp vị trí vững thị trường 1.1.2 Vai trò ý nghĩa bán hàng Q trình bán hàng chia thành nhiều giai đoạn, song tập trung chủ yếu vào khâu chi phí bán hàng Chi phí chi để có số hàng đem bán Phần chênh lệch doanh thu chi phí kết bán hàng biểu qua lợi nhuận Kết bán hàng phận quan trọng kết kinh doanh doanh nghiệp Hàng hố bán nhanh chóng làm tăng vòng quay vốn, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, trang trải chi phí, đảm bảo lợi nhuận Kết bán hàng q trình bán hàng có mối quan hệ nhân với Vì tổ chức q trình bán hàng tốt sở để có kết bán hàng cao, giúp doanh nghiệp tăng vòng quay vốn lưu động, tăng luân chuyển hàng hoá kỳ, đem lại kết cao kinh doanh Kết tiêu thụ phân phối cho chủ sở hữu, nâng cao đời sống người lao động thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước Bên cạnh kết bán hàng Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Cơng Nghệ HN tiêu tài quan trọng thể rõ nét hoạt động kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp Nếu tình hình tài tốt, doanh nghiệp có điều kiện tham gia thị trường vốn, nâng cao lực tài Hơn nữa, thơng qua q trình bán hàng đảm bảo cho đơn vị khác có mối quan hệ mua bán với doanh nghiệp, thực kế hoạch sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội, giữ vững quan hệ cân đối tiền hàng, làm cho kinh tế ổn định phát triển 1.1.3 Ý nghĩa việc bán hàng hoá Bán hàng chức chủ yếu doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực tốt chức bán hàng hố Nó có ý nghĩa vơ quan trọng kinh tế quốc dân nói chung với doanh nghiệp dịch vụ nói riêng - Đối với kinh tế quốc dân: bán hàng có tác động lớn đến cung, cầu thị trường Bán hàng nhằm thực mục đích sản xuất hàng hố tái sản xuất kinh doanh Thông qua thị trường, bán hàng làm cân đối sản xuất tiêu dùng xã hội, đảm bảo cân đối nghành nghề kinh doanh kinh tế quốc dân - Đối với doanh nghiệp: bán hàng kết cuối qúa trình kinh doanh, tính mức lưu chuyển hàng hoá mà việc lưu chuyển hàng hoá lại phụ thuộc vào mức bán hàng nhanh hay chậm Doanh nghiệp tiêu thụ nhiều hàng hố, sức mạnh doanh nghiệp tăng thêm Như vậy, bán hàng quýêt định sống doanh nghiệp, có bán sản phẩm doanh nghiệp có khả tái sản xuất 1.2 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trong doanh nghiệp thương mại nay, kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng giúp cho doanh nghiệp quan Nhà nước đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch giá vốn hàng hố, chi phí lợi nhuận, từ khắc phục thiếu sót hạn chế công tác quản lý Việc tổ Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN chức, xếp hợp lý khâu trình bán hàng tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng, đồng thời tạo nên thống hệ thống kế tốn nói chung doanh nghiệp Nhằm phát huy vai trò kế tốn cơng tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán bán hàng cần thực tốt nhiệm vụ sau: -Phản ánh giám đốc kịp thời, chi tiết khối lượng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho số lượng, chất lượng giá trị Tính tốn đắn giá vốn hàng hoá dịch vụ cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí khác nhằm xác định kết bán hàng -Kiểm tra giám sát tình hình thực tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng đơn vị, tình hình tốn tiền hàng, nộp thuế với Nhà nước -Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý -Cung cấp thơng tin xác trung thực, lập toán đầy đủ kịp thời để đánh giá hiệu kinh doanh tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước -Thực tốt nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng việc quản lý chặt chẽ hàng hoá kết bán hàng Để thực tốt nhiệm vụ đó, kế tốn cần nắm vững nội dung việc tổ chức cơng tác kế tốn đồng thời cần đảm bảo số yêu cầu sau: + Xác định thời điểm hàng hoá coi tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng xác định kết bán hàng Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình bán hàng tốn với khách hàng nhằm giám sát chặt chẽ hàng hoá bán số lượng chủng loại + Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu tình hình luân chuyển chứng từ khoa học hợp lý, tránh trùng lặp hay bỏ sót, khơng q phức tạp mà đảm bảo u cầu quản lý, nâng cao hiệu công tác kế toán Đơn vị lựa Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Cơng Nghệ HN chọn hình thức sổ sách kế toán để phát huy ưu điểm phù hợp với đặc điểm kinh doanh + Xác định tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh khâu 1.3 Nội dung kế toán bán hàng hoá cung cấp dịch vụ 1.3.1 Khái niệm nội dung doanh thu bán hàng hoá cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hoá cung cấp dịch vụ tổng số tiền thu được, thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) Tổng doanh thu bán hàng số tiền ghi hoá đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp dịch vụ Căn vào phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ xác định cụ thể sau: - Đối với hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giá bán chưa có thuế GTGT - Đối với hàng hố dịch vụ khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tổng giá toán (bao gồm thuế GTGT) - Đối với hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tổng giá toán bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt thuế xuất 1.3.2 Phương pháp xác định doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trong doanh nghiệp thương mại doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thường thực cho riêng loại Doanh thu bán sản phẩm hàng hố (DTBH) Doanh thu cung cấp dịch vụ (DTCCDV) = x Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ số chênh lệch Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với khoản giảm trừ DTT BH CCDV = DTBH CCDV - Các khoản giảm trừ doanh thu 1.3.3 Các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp - Chiết khấu thương mại: Là số tiền mà doanh nghiệp giảm trừ, toán cho khách hàng việc khách hàng mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng mua bán - Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngồi hố đơn bán hàng hay hợp đồng cung cấp dịch vụ nguyên nhân đặc biệt như: hàng phẩm chất, không quy cách, giao hàng không thời hạn, không địa điểm hợp đồng - Hàng bán bị trả lại: Là số hàng hoá coi tiêu thụ bị người mua trả lại từ chối tốn khơng phù hợp với u cầu, tiêu chuẩn, quy cách kỹ thuật, hàng phẩm chất, không chủng loại ký kết hợp đồng 1.3.4 Nội dung kế toán doanh thu bán hàng a Chứng từ sử dụng: - Hoá đơn bán hàng: Dùng doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, mặt hàng chịu thuế GTGT - Phiếu thu tiền, giấy báo Có ngân hàng - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho - Hố đơn GTGT (dùng doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), hoá đơn GTGT cần phải ghi rõ tiêu: Giá bán chưa tính thuế GTGT, thuế GTGT tổng giá toán Mỗi hoá đơn Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN lập cho sản phẩm, dịch vụ có thuế suất + Đối với doanh nghiệp bán hàng hố dịch vụ với số lượng lớn sử dụng hoá đơn GTGT ký hiệu: “ 01GTKT – 3LL” + Đối với doanh nghiệp bán hàng hoá dịch vụ với số lượng nhỏ sử dụng hố đơn GTGT ký hiệu: “01 GTKT – 2LL” b Tài khoản kế toán sử dụng: Để phản ánh khoản liên quan đến giá bán doanh thu, kế toán sử dụng tài khoản sau đây: - TK 511: “ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” phản ánh doanh thu bán hàng doanh nghiệp thực kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh Trong doanh nghiệp thương mại, tài khoản có tài khoản cấp là: + TK 511.1: “Doanh thu bán hàng hoá” + TK 511.3: “Doanh thu cung cấp dịch vụ” + TK 511.4: “Doanh thu trợ cấp trợ giá” - TK 512: “Doanh thu nội bộ”, tài khoản có tài khoản cấp 2: + TK 512.1: “Doanh thu bán hàng hoá” + TK 512.2: “Doanh thu cung cấp dịch vụ” 1.3.5 Nội dung kế toán khoản giảm trừ doanh thu - TK 521: “Chiết khấu thương mại” - TK 531: “Hàng bán bị trả lại” - TK 532: “Giảm giá hàng bán” - TK 333.1: “Thuế GTGT phải nộp” 1.3.6 Trình tự kế tốn bán hàng Trong phương thức bán hàng khác trình tự kế toán bán hàng khác a Phương thức bán hàng trực tiếp Lê Thị Thu Thủy Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN TK 632 QT: “Giá vốn hàng bán đại lý Quang Trung” Các tài khoản liên quan TK 156, TK 157 mở chi tiết theo cửa hàng Hàng hoá sau xuất bán ghi nhận tiêu thụ kế toán phản ánh vào giá vốn số hàng vào sổ giá vốn hàng bán b Phương pháp xác định giá vốn công ty Hiện công ty áp dụng phương pháp giá hạch toán Giá TT hàng xuất bán = Giá hạch toán hàng xuất bán * Hệ số giá (H) VD: Ngày 10/04/2009 công ty xuất kho máy tính Acer SA 85 3.0/256/80/52X/FDD/17/LI (ACPC010002) bán cho cơng ty TNHH Tin học Việt Trí với giá xuất kho 200 máy tính là: * 6.733.000 = 1.346.600.000 ( đồng) Kế toán hạch tốn: Nợ TK 632: 1.346.600.000 Có TK157: 1.346.600.000 c Trình tự kế toán giá vốn hàng bán VD: Ngày 15/04/2009 công ty xuất cho đại lý Thái Hà Compaq Ram 512 MB PC 2-5300 for Dx2700 với giá 1.909.000/bộ (Phụ lục 13) Từ phiếu xuất kho 21, kế tốn định khoản: Nợ TK 157 TH: 5.727.000 Có TK 156: 5.727.000 Khi cửa hàng gửi báo cáo bán hàng, báo cáo tổng hợp kinh doanh lên phòng kế tốn thơng báo số hàng bán kế tốn định khoản: Nợ TK 632 TH: 5.727.000 Có TK 157 TH: 5.727.000 Kế toán tổng hợp sau đối chiếu số liệu sổ chi tiết báo cáo thành phần khác chuyển đến vào chứng từ ghi sổ vào sổ TK 632 2.2.6 Kế tốn chi phí bán hàng (CPBH) Lê Thị Thu Thủy 21 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN a Nội dung chi phí bán hàng Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn HIPT Để thực q trình bán hàng, Công ty cần chi phí liên quan để phục vụ cho việc bán hàng hố gọi chung CPBH CPBH Cơng ty bao gồm: - CP vê lương phải trả cho nhân viên bán hàng - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngồi: điện nước, vận chuyển… - Chi phí tiền khác q trình vận chuyển hàng hoá b Chứng từ kế toán sử dụng - Phiếu chi - Hoá đơn, hợp đồng dịch vụ mua - Giấy tạm ứng, chứng từ liên quan d Tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn Tài khoản kế toán sử dụng TK 6421,111,112… Nợ TK 6421 Có TK 334,111,112… VD: Phiếu chi số 12, ngày 22/4/2009 cơng ty chi 12.300.000 tốn tiền chi phí quảng cáo cho Công ty Quảng Cáo Anh Đức ( Phụ lục 14,15) Nợ TK 642: 11.070.000 Nợ TK 133.1: 1.230.000 Có TK: 12.300.000 2.2.7.Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) a Nội dung CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí quản lý chung doanh nghiệp gồm: chi phí lương nhân viên phận quản lý, khấu hao tài sản cố định, phận văn phòng, thuế nhà đất…và khoản chi phí tiền khác - Chi phí nhân viên bán hàng: toàn khoản tiền lương, chi phí trích theo lương phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên triển khai sản phẩm Lê Thị Thu Thủy 22 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Cơng Nghệ HN - Chi phí bao bì: khoản chi phí vật liệu bao bì để đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hố - Chi phí dụng cụ đồ dùng: chi phí cơng cụ dụng cụ, tính tốn phận bán hàng - Chi phí bảo hành sản phẩm: khoản chi phí bỏ để sữa chữa, bảo hành sản phẩm thời gian quy định bảo hành - Chi phí dịch vụ mua ngồi: khoản chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá dịch vụ điện, tiền điện thoại, tiền chuyển fax nhanh - Chi phí tiền khác: khảon chi phí tiền phát sinh khâu tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ nằm ngồi chi phí kể như: chi phí giao dịch, tiếp khách, tiền hoa hồng, môi giới, chi công tác, đào tạo cán bộ… b Chứng từ kế toán sử dụng - Phiếu chi, giấy báo nợ ngân hàng - Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương - Các hợp đồng dịch vụ mua ngồi c Tài khoản kế tốn sử dụng Kế tốn sử dụng TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” TK 642 chi tiết thành tiểu khoản sau: - TK 642.1: “Chi phí nhân viên quản lý” - TK 642.2: “Chi phí vật liệu quản lý” - TK 642.3: “Chi phí đồ dùng văn phòng” - TK 642.4: “Chi phí khấu hao TSCĐ” - TK 642.5: “Thuế, phí lệ phí” - TK 642.6: “Chi phí dự phòng” - TK 642.7: “Chi phí dịch vụ mua ngồi” - TK 642.8: “Chi phí tiền khác” VD: Ngày 28/4/2009 tiền lương phải trả cho phận nhân viên quản lý Lê Thị Thu Thủy 23 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN là: 235.350.000đ (Phụ lục 16) Kế tốn ghi: Nợ TK 6422: 235.350.000 Có TK 334: 235.350.000 2.2.8.Kế toán xác định kết bán hàng a Phương pháp xác định kết bán hàng Kết hoạt động kinh doanh tháng 4/2009 (Phụ lục 17) = - - - = 5.598.554.000 - 4.796.231.356 - 273.711.500 - 344.195.257 = 184.415.887 b Tài khoản kế toán sử dụng Để xác định kết bán hàng kế toán sử dụng TK 911: “ Xác định kết kinh doanh”, sử dụng tài khoản liên quan khác như: TK 511,TK 632,TK 641,TK 642,TK 421 để xác định kết qủa lãi, lỗ Cơng ty d Trình tự hạch toán xác định kết bán hàng Cuối kỳ kế tốn kết chuyển giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp sang bên Nợ TK 911, kết chuyển doanh thu bán hàng vào bên Có TK 911 để xác định lãi, lỗ hoạt động bán hàng VD: Dựa vào bảng kết hoạt động kinh doanh tháng 4/2009 ta có số liệu sau: + Kết chuyển doanh thu thuần: Nợ TK 511: 5.598.554.000 Có TK 911: 5.598.554.000 + Kết chuyển GVHB: Nợ TK 911: 4.796.231.356 Có TK 632: 4.796.231.356 + Kết chuyển chi phí bán hàng: Lê Thị Thu Thủy 24 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Nợ TK 911: Trường ĐH Kinh Doanh & Cơng Nghệ HN 273.711.500 Có TK 6421: 273.711.500 + Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911: 344.195.257 Có TK 6422: 344.195.257 + Kết chuyển lợi nhuận kỳ: Nợ TK 911: Có TK 421: Lê Thị Thu Thủy 184.415.887 184.415.887 25 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT 3.1 Nhận xét đánh giá chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần tập đoàn HIPT Qua thời gian thực tập Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn HIPT em xin đưa số nhận xét kế toán bán hàng xác định kết bán hàng tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty sau: 3.1.1 Ưu điểm Ra đời hoạt động xuất phát từ nhu cầu kinh tế thị trường, cơng ty có điều kiện tiếp cận với quy luật kinh tế thị trường vận dụng cách linh hoạt vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không ngừng cải tiến, đổi mới, tiếp cận với tiến khoa học kĩ thuật ứng dụng kinh doanh quản lý Cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng cơng ty thực coi trọng, thường xuyên củng cố đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý hạch toán Công ty xây dựng máy quản lý chặt chẽ, lựa chọn cán có trình độ chun mơn giỏi, có tinh thần trách nhiệm, có lòng say mê nghê nghiệp Thứ nhất: Về tổ chức công tác kế toán Cùng với phát triển máy quản lý, máy kế tốn khơng ngừng trưởng thành mặt, đáp ứng kịp thời công tác quản lý hạch tốn cơng ty, đóng góp khơng nhỏ vào cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng nói riêng Thấy vai trò kế tốn, cơng ty xây dựng máy kế tốn tương đối vững vàng hồn chỉnh với đội ngũ cán có trình độ chun Lê Thị Thu Thủy 26 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN môn cao phân công rõ ràng Mỗi nhân viên phân cơng mảng cơng việc Chính phân cơng rõ ràng tạo chun mơn hố cơng tác kế tốn, tránh chồng chéo cơng việc, từ nâng cao hiệu cơng tác quản lý tài kế tốn cơng ty Tuy nhiên việc phân cơng này, lại có kiêm nhiệm số phần hành kế toán làm hạn chế cơng tác kế tốn khả cung cấp thông tin nhanh cho nhà quản lý Mặc dù có nhiều nhiệm vụ kinh tế phát sinh cơng ty tốn nhanh chóng nhằm đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời, đầy đủ xác Thứ hai: Về hệ thống sổ kế tốn - Cơng ty tổ chức hệ thống sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung phù hợp với quy mô chức cơng ty Hình thức chặt ché ghi chép thời gian ghi chép hệ thống, kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, thuận lợi cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu, lập báo cáo kịp thời Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng kế toán phản ánh đầy đủ nội dung vào chứng từ theo quy định Bộ tài Chính Mọi chứng từ kế toán sử dụng xếp phân loại,bảo quản lưu trữ theo quy định chế độ lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán nhà nước - Công ty ứng dụng phần mềm kế tốn máy nên tồn nhân viên cơng ty làm việc máy tính Do việc quản lý, giám sát tình hình kế tốn trung tâm trực thuộc, phận nhanh chóng, dễ dàng, kịp thời, đầy đủ có độ xác cao Trên sở ứng dụng máy vi tính đẩy nhanh tiến độ cơng tác kế tốn, giảm bớt khối lượng công việc ghi chép, số lượng sổ sách Nhằm phát huy hết khả nhân viên kế tốn mà cơng tác kế tốn nói chung kế tốn nghiệp vụ bán hàng nói riêng ln cung cấp kịp thời, xác thơng tin số liệu cho ban lãnh đạo đối tác kinh doanh - Các chứng từ sổ sách thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quản lý kịp thời Lê Thị Thu Thủy 27 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp - Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Công ty phân loại chứng từ theo hệ thống nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian trước vào khâu lưu trữ Thứ ba: Về hình thức tổ chức máy kế tốn Hệ thống kế tốn cơng ty tổ chức phù hợp với yêu cầu công việc phù hợp với chuyên môn người Công ty thực nguyên tắc đảm bảo phản ánh đầy đủ doanh thu, chấp hành sách, chế độ kế tốn tài nhà nước Tổ chức sổ sách cách hợp lý để tiện theo dõi tình hình bán hàng giúp cho việc kết chuyển doanh thu nhanh chóng xác Phòng kế tốn bố trí cách hợp lý phòng khác nên việc nhận báo cáo từ phòng khác để cập nhật vào sổ sách thuận lợi, xác, đảm bảo thực nghiệp vụ kinh tế cách nhanh chóng Việc vận dụng hình thức kế tốn cơng ty năm qua giúp công ty khai thác khả chuyên môn đội ngũ nhân viên kế tốn, giảm nhẹ khối lượng cơng việc mà đảm bảo tốt chức năng, nhiệm vụ kế toán cung cấp thông tin kinh tế từ chi tiết đến tổng hợp, đảm bao nhu cầu xác, đầy đủ, kịp thời cho công tác điều hành quản lý cơng ty Như vậy, cơng tác kế tốn quản lý kế toán tuân thủ chế độ kế toán hành phù hợp với nhu cầu quản lý công ty 3.1.2.Một số tồn máy kế tốn Cơng ty Trong thời gian thực tập, sâu vào tìm hiểu kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty em nhận thấy cơng ty ngồi ưu điểm nêu số tồn cần khắc phục sau: Thứ nhất: Về việc lập khoản dự phòng phải thu khó đòi Cơng ty có nhiều hợp đồng kinh tế, lẽ mà cơng ty tồn số lượng khách hàng trả chậm nợ tiền hàng công ty không tiến hành trích khoản dự phòng phải thu khó đòi Điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết bán hàng quyền lợi mặt tài Lê Thị Thu Thủy 28 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN cơng ty khơng thu hồi khoản nợ vấn đề làm giảm lợi nhuận làm phần số vốn công ty Thứ hai: Về xác định kết bán hàng cho mặt hàng Công ty kinh doanh nhiều loại mặt hàng chưa thực xác định kết cho mặt hàng Nếu Công ty thực xác định kết cho loại mặt hàng giúp cho Cơng ty có định đắn quản lý 3.2 Một số ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần tập đoàn HIPT a Thứ nhất: Về việc lập khoản dự phòng phải thu khó đòi Bất doanh nghiệp mong muốn khách hang mua sản phẩm toán khách hàng chậm tốn phải hạn, thực tế khơng phải lúc có nhiều lí khách hàng khơng thể toán hạn đầy đủ năm Và để chủ động việc sử dụng vốn kinh doanh đảm bảo tính thận trọng cơng tác kế tốn kế tốn cơng ty phải trích trước khoản dự phòng cho khoản nợ đòi chậm khơng thể thu hồi vào chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ Đồng thời công ty phải hạn nợ cho khách hàng, thời hạn mà công ty cho them thời gian trả nợ khách hàng phải chịu thêm khoản lãi suất vay ngân hàng để tránh tình trạng chiếm dụng vốn doanh nghiệp Để thực điều kế tốn sử dụng tài khoản TK 139 “dự phòng phải thu khó đòi” Cuối niên kế tốn, cơng ty phải có dự kiến đòi trích trước vào chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ hạch toán  Kết cấu TK 139 sau: Bên Nợ: Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi xóa khoản nợ phải thu khó đòi Bên Có: Số dự phòng nợ phải thu khó đòi lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Lê Thị Thu Thủy 29 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Cơng Nghệ HN  Phương pháp kế tốn Cuối kỳ kế tốn năm niên độ cơng ty vào khoản nợ phải thu xác định khơng chắn thu kế tốn phải tính để xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi phải trích lập hồn nhập - Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế tốn lớn số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập kì kế tốn trước chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn phản ánh vào chi phí Kế tốn ghi: Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi - Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kì kế tốn nhỏ số dự phòng nợ phải thu khó đòi kì kế tốn trước chưa sử dụng hết chênh lệch hồn nhập ghi giảm chi phí Kế tốn ghi: Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642: CPQLDN (hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi) - Các khoản nợ phải thu khó đòi thực khơng đòi phải xóa nợ Việc xóa nợ phải thu khó đòi phải theo sách tài hành Căn vào định xóa nợ tài khoản phải thu khó đòi Kế tốn ghi: Nợ TK 139: Số nợ xóa sổ dự phòng Nợ TK 642: Số nợ xóa sổ chưa dự phòng Có TK 131: Số nợ phải thu khách hàng xóa Có TK 138: Số nợ phải thu khách hàng chưa xóa Đồng thời phản ánh vào bên Nợ TK 004: “ Nợ khó đòi xử lý” - Các khoản phải thu sau định xóa nợ, công ty phải theo dõi riêng sổ sách thời hạn tối thiểu năm tiếp tục có biện pháp thu hồi nợ Nếu thu hồi nợ số tiền thu hồi sau trừ chi phí có lien quan đến việc thu hồi nợ, cơng ty hạch tốn vào thu nhập khác: Nợ TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Có TK 711: Thu nhập khác Đồng thời ghi vào bên Có TK 004: Số nợ thu hồi Lê Thị Thu Thủy 30 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN Ví dụ: Ngày 07/06/2008 Cơng ty có bảng kê lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sau: (Đơn vị tiền tệ: 1.000 VNĐ) Khách hàng Công ty TNHH An Bình Cơng ty TNHH An Hà Tổng Cộng Số nợ Số có khả phải thu đòi 70.986 35.400 106.386 30.000 20.000 50.000 Số có khả khơng đòi Số phải lập dự phòng 22.986 15.400 38.386 22.986 15.400 38.386 Ngày 25/8/2008 Cơng ty định xóa nợ sổ khoản nợ khó đòi chưa lập dự phòng Cơng ty TNHH Trường Lộc cơng ty bị phá sản Số tiền là: 30.450.000 VNĐ - Kế toán hạch toán sau: Bút toán 1: Nợ TK 139: 30.450.000 Có TK 131: 30.450.000 Bút tốn 2: Đồng thời ghi nhận Nợ TK 004: 30.450.000 b Thứ hai: Về việc xác định doanh thu kết bán hàng cho mặt hàng Nhằm đáp ứng yêu cầu cơng tác quản lý có định xác cho mặt hàng kinh doanh có lãi Cơng ty cần phải hạch tốn chi tiết kết bán hàng cho sản phẩm sau: = - Cuối tháng kế toán doanh thu mặt hàng sau tập hợp CPBH CPQLDN, kế toán tiến hành phân bổ cho mặt hàng theo tiêu sau: = x Lê Thị Thu Thủy 31 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Cơng Nghệ HN Ví dụ: Tại cơng ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT tháng 4/2009 tổng doanh thu bán hàng là: 5.598.554.000 VNĐ CPQLDN 344.195.257 VNĐ Doanh thu sản phẩm linh kiện máy tính 212.400.000 VNĐ, giá vốn 168.600.000 VNĐ  CPQLKD phân bổ cho sản phẩm linh kiện máy tính là: x = 13.058.206 VNĐ * Kết bán hàng cho sản phẩm linh kiện máy tính là: 212.400.000 – 168.600.000 – 13.058.206 = 30.741.794 Vậy cuối tháng để biết kết bán hàng sản phẩm linh kiện máy tính,kế tốn lập báo cáo sản phẩm sau: BÁO CÁO BÁN HÀNG Tháng 4/2009 Đơn vị tính: Đồng STT HP Tên hàng hóa Monitor 21 SL 40 Đơn vị tính Bộ Doanh thu 212.400.000 “LCDL1706” (PX849AA) Chip Core Duo 3.3Ghz 20 Bộ 45.300.000 (E4500) Compaq Ram 512MB PC2- 15 Bộ 43.000.000 5.598.554.0 5300 for Dx7800 Cộng 00 Sau kế tốn vào báo cáo kết bán hàng cuối tháng BÁO CÁO KẾT QUẢ BÁN HÀNG Tháng 4/2009 STT Tên hàng hóa Lê Thị Thu Thủy Doanh thu Giá vốn 32 CPQLDN KQBH Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp (1) (2) (3) HP Monitor 21 212.400.00 (4) 168.600.00 (5) 13.058.20 “LCDL1706” 43.000.00 (PX849AA) Chip Core Duo Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN 45.300.000 (6) 30.741.794 3.3Ghz (E4500) Compaq Ram 512MB PC2- 5300 for Dx7800 KẾT LUẬN Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phần hành quan trọng công tác quản lý hạch toán doanh nghiệp dịch vụ Hạch toán kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cách đầy đủ, xác, kịp thời đắn biện pháp tích cực có hiệu Lê Thị Thu Thủy 33 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN nhất, góp phần thúc đẩy nhanh q trình tuần hồn vốn, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Qua thời gian thực tập Công ty Cổ Phần Tập Đồn HIPT em nhận thấy cơng ty tổ chức, xếp dần đưa cơng tác kế tốn bán hàng vào nề nếp, góp phần mang lại hiệu cho hoạt động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, để cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng nói riêng thật trở thành cơng cụ quản lý kinh tế đắc lực đòi hỏi cơng ty phải tìm giải pháp hữu nghiệm nhằm tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng ngày tồn diện Do thời gian có hạn nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót, em mong giúp đỡ, góp ý thầy cô giáo để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Lê Thị Thu Thủy 34 Lớp KT 11-02 Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh & Công Nghệ HN PHỤ LỤC Lê Thị Thu Thủy 35 Lớp KT 11-02
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay