Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

27 25 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 09:55

Bài 13: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC TaiLieu.VN Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I- ĐỊNH NGHĨA Tiết II- DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC PHẢN ỨNG HÓA HỌC III- KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA? Tiết IV- LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA ? TaiLieu.VN Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa : Sơ đồ biến đổi đường: Đường (rắn) Hòa tan Hiện tượng vật lí Nước đường đun Than nước Hiện tượng hóa học Hãy xác định giai đoạn tượng vật lí, giai đoạn tượng hóa học? TaiLieu.VN Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa : - Chất ban đầu bị biến đổi ? phản ứng phản ứng gọi Chất ? phẩm - Chất sinh gọi Sản Đường Chất phản ứng TaiLieu.VN đun Than nước Sản phẩm Trong trình phản ứng, lượng chất giảm dần ? lượng chất tăng dần ? Trả lời : Trong trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần lượng sản phẩm tăng dần TaiLieu.VN Tiết 18- Bài 13: I Định nghĩa : PHẢN ỨNG HỐ HỌC • Phương trình chữ phản ứng hoá học : Tên chất phản ứng  Tên sản phẩm Ví dụ: Nhơm + Oxi  Nhơm oxit TaiLieu.VN •Cách đọc phương trình chữ phản ứng hóa học: PT: A + B  C + D “Tác dụng với” “phản ứng với” PT: A “tạo ra” “tạo thành” “sinh ra”  C + “Và” D “Phân hủy thành” Ví dụ : Nhôm + Oxi  Nhôm oxit Đọc : Nhôm tác dụng với oxi tạo Nhôm oxit Nước  Hiđro + oxi Đọc : Nước phân hủy thành hiđro oxi TaiLieu.VN Bài tập : Hãy đọc phương trình chữ phản ứng hoá học sau: a/ Sắt + lưu huỳnh  Sắt (II) sunfua Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo sắt (II) sunfua b/ Rượu etylic + oxi  Cacbonic + nước Rượu etylic tác dụng với oxi tạo cacbonic nước c/ Canxi cacbonat  Canxi oxit + Cacbonic Canxi cacbonat phân huỷ thành canxi oxit cacbonic d/ Hiđro + oxi  Nước Hiđrô tác dụng với oxi tạo nước TaiLieu.VN Thảo luận nhóm – Thời gian: phút Bài tập 2: Đánh dấu X vào ô ứng với tượng hoá học hay tượng vật lí Viết phương trình chữ phản ứng hố học ? Các q trình Hiện tượng Hố học a/ Dây sắt cắt nhỏ tán thành đinh sắt Vật lí Phương trình chữ phản ứng hố học X b/ Khi đốt nến cháy (tác dụng với oxi) tạo khí cacbon đioxit nước X Nến + oxi  cacbon đioxit + nước c/ Khi than cháy (tác dụng với oxi) tạo cacbon đioxit X Than + oxi  Cacbon đioxit X Axit clohiđric + Canxi cacbonat  Canxi clorua + nước + d/ Axit clohiđric tác dụng với canxi cacbonat tạo canxi clorua, nước cacbon đioxit cacbon đioxit TaiLieu.VN Diễn biến phản ứng hố học ? Xét phản ứng hố học khí hiđro với khí oxi (H 2.5 sgk) Hiđro Hiđro Oxi Oxi Hiđro Hiđro Trong Trước quáSau trình phản phản phản ứng ứng ứng TaiLieu.VN Hãy rút kết luận diễn biến phản ứng hoá học ? TaiLieu.VN Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa : II Diễn biến phản ứng hoá học : TaiLieu.VN Hãy quan sát sơ đồ phản ứng kẽm axit clohiđric nhận xét đặc điểm liên kết nguyên tử kim loại trước sau phản ứng? H Cl Zn H Trước phản ứng TaiLieu.VN Cl Sau phản ứng LƯU Ý : Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng sau phản ứng nguyên tử kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên tố khác TaiLieu.VN TaiLieu.VN Luật chơi : Lớp chia làm 2đội : A B Gồm ngụi khỏc màu Lần lượt đội chọn ngụi để trả lời , đú cú ngụi may mắn , đội trả lời sai thỡ đội khỏc trả lời thay ghi điểm đội đú Đội nhiều điểm đội đú thắng ( Mỗi cõu hỏi thời gian suy nghĩ 15 giõy ) TaiLieu.VN TaiLieu.VN HẾT GIỜ ®iĨm Hãy đọc phương trình chữ sau: Canxi cacbonat + axit clohiđric  Canxi clorua + Khí cacbonic + Nước Đáp án: Canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric tạo canxi clorua, khí cacbonic nước TaiLieu.VN HẾT GIỜ 10 ®iĨm Khẳng định đúng? Trong phản ứng hoá học, chất phản ứng sản phẩm phải cú cùng: A Số nguyên tử chất B Số nguyên tố tạo chất C Số nguyên tử nguyên tố D Số phân tử chất ĐÁP ÁN : C TaiLieu.VN BẠN ĐƯỢC THƯỞNG ĐIỂM VÀ MỘT TRÀNG VỖ TAY CỦA CÁC BẠN TaiLieu.VN HẾT GIỜ ®iĨm Đốt sắt ơxi thu sắt từ oxit Phương trình chữ sau biểu diễn phản ứng hoá học trên: a/ Sắt + sắt từ oxit  Oxi b/ Sắt  Oxi + sắt từ oxit c/ Sắt + Oxi  Sắt từ oxit đáp án C TaiLieu.VN HẾT GIỜ ®iĨm Hình sơ đồ tượng trưng cho phản ứng khí Hiđrơ H2 khí Clo Cl2 tạo Axit clohiđric HCl H H Cl Cl H H Cl Cl Hãy cho biết - Liên kết nguyên tử phân tử bị tách rời? - Phân tử tạo ra? TaiLieu.VN H Cl H Cl Đáp án: -Liên kết nguyên tử phân tử hiđrô clo bị tách rời - Phân tử axit clohiđric tạo HẾT GIỜ ®iĨm Nêu định nghĩa phản ứng hố học? Đáp án: Phản ứng hố học q trình biến đổi từ chất thành chất khác TaiLieu.VN Hướng dẫn nhà - Học - Làm tập 1, 2, 3, 4, 5b, 6b SGK/50, 51 - Xem trước phần III IV lại TaiLieu.VN TaiLieu.VN ...Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I- ĐỊNH NGHĨA Tiết II- DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC PHẢN ỨNG HÓA HỌC III- KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA? Tiết IV- LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC... biến phản ứng hố học ? Xét phản ứng hố học khí hiđro với khí oxi (H 2.5 sgk) Hiđro Hiđro Oxi Oxi Hiđro Hiđro Trong Trước quáSau trình phản phản phản ứng ứng ứng TaiLieu.VN Bản chất phản ứng hố học. .. giai đoạn tượng hóa học? TaiLieu.VN Tiết 18- Bài 13 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa : - Chất ban đầu bị biến đổi ? phản ứng phản ứng gọi Chất ? phẩm - Chất sinh gọi Sản Đường Chất phản ứng TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học, Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay