Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

8 37 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 09:55

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Biết được: - Phản ứng hố học q trình biến đổi chất thành chất khác - Để xảy phản ứng hoá học, chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác - Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra, dựa vào số dấu hiệu có chất tạo thành mà ta quan sát thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí ra… 2) Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hình ảnh cụ thể, rút nhận xét phản ứng hoá học, điều kiện dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hố học xảy - Viết phương trình hố học chữ để biểu diễn phản ứng hoá học - Xác định chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) sản phẩm 3) Trọng tâm: - Khái niệm PUHH.Điều kiện để PƯHHxảy dấu hiệu để nhận biết PUHH xảy II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên : Tranh vẽ hình 2.5 SGK/ 48 2) Học sinh: -Học cũ, làm tập SGK/ 47 -Đọc trước III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1) Ổn định lớp: GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp 2) Kiểm tra cũ ?Thế tượng vật lý Cho ví dụ ?Thế tượng hóa học Cho ví dụ TaiLieu.VN Page ?Nêu dấu hiệu để phân biệt tượng vật lý tượng hóa học -Yêu cầu HS sửa tập 2, SGK/ 47 -4 HS trả lời làm tập Bài tập 2: +Hiện tượng vật lý: b,d +Hiện tượng hóa học: a, c Chất ban đầu:S, CaCO3 , Chất mới: SO2 , CaO, CO2 3) Vào Các em biết , chất cõ thể biến đổi chất nầy thành chất khác Q trình gọi gi?, có thay đổi?, xảy ra?, dựa vào đâu để biết Tiết học em tìm hiểu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu phản ứng hóa học Hiện tượng hóa học tượng Nghe, ghi nhớ trả lời biến đổi có tạo thành chất khác ? Đó phản ứng hóa học Vậy trình biến đổi gọi phản ứng hóa học ? -Phản ứng hóa học q trình -Giới thiệu cách viết phương biến đổi từ chất thành chất trình chữ tập khác Lưu huỳnh+oxilưu huỳnh đioxít +Chất ban đầu bị biến đổi -Yêu cầu HS xác định chất tham gia sản phẩm phản ứng -Giữa chất tham gia sản phẩm dấu “ ” -Yêu cầu HS viết phương trình chữ tượng hóa học lại tập 2, SGK/ 47 ( sửa bảng) rõ chất tham gia sản phẩm -Giải thích: q trình cháy chất khơng khí TaiLieu.VN I ĐỊNH NGHĨA: Phản ứng hóa học q trình biến đổi từ chất thành chất khác phản ứng gọi chất tham gia hay chất phản ứng -Phương trình chữ: +Chất sinh phản ứng gọi sản phẩm Tên chất phản ứng  Tên sản phẩm -Nghe, ghi nhớ tập viết phương trình chữ Lưu huỳnh+oxilưu huỳnh đioxít ( chất tham gia) (sản phẩm ) Vd:Cacbon+Ox i  Cacbonđioxit t Canxicacbonat  → o (chất tham gia) Page tác dụng chất với oxi có canxioxit + khí cacbonic khơng khí (sản phẩm ) (sản phẩm ) t -Hướng dẫn HS đọc phương trình Parafin +oxi  → khí cacbonic + chữ.( cần nói rõ ý nghĩa dấu nước “+và “”) (chất tham gia) (sản phẩm ) o Bài tập 1:Viết phương trình chữ phản ứng hóa học q trình biến đổi sau: a Đốt cồn khơng khí tạo thành khí cacbonic nước b Đốt bột nhơm khơng khí, tạo thành nhơm oxit c.Điện phân nước, thu khí hiđro oxi -Nghe ghi nhớ -Tập đọc phương trình chữ tập 2,3 SGK/ 47 -Mỗi cá nhân làm tập vào Cồn + oxi → khí cacbonic + nước to (chất tham gia) (sản phẩm ) (sản phẩm ) t Nhôm + oxi  → nhôm oxit o (chất tham gia) II DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HĨA HỌC: Trong phản ứng hóa học, có liên kết nguyên tử thay đổi làm cho phân tử biến đổi thành phân tử khác (sản phẩm ) dien phan → khí hiđro + khí Nước  oxi (chất tham gia) (sản phẩm ) Hoạt động 2:Tìm hiểu diễn biến phản ứng hóa học -Theo em chất phản ứng hóa học ? -Trong phản ứng hóa học, có thay đổi liên kết nguyên tử làm cho phân tử biến đổi thành phân tử khác TaiLieu.VN Page IV CỦNG CỐ: ?Phản ứng hóa học ?Trình bày diễn biến phản ứng hóa học ? Theo em chất phản ứng hạt vi mơ thay đổi V.DẶN DỊ: -Học -Làm tập 1,2,3,4 SGK/ 50 -Đọc tiếp III IV 13 SGK / 49,50 VI.RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: o0o - TaiLieu.VN Page BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Biết được: - Phản ứng hố học q trình biến đổi chất thành chất khác - Để xảy phản ứng hoá học, chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác - Để nhận biết có phản ứng hố học xảy ra, dựa vào số dấu hiệu có chất tạo thành mà ta quan sát thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí ra… 2) Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hình ảnh cụ thể, rút nhận xét phản ứng hoá học, điều kiện dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hố học xảy - Viết phương trình hố học chữ để biểu diễn phản ứng hoá học - Xác định chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) sản phẩm 3) Trọng tâm: - Khái niệm PUHH.Điều kiện để PƯHHxảy dấu hiệu để nhận biết PUHH xảy II CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên : Hóa chất Dụng cụ -Pđỏ than, Zn, đinh sắt -Ống nghiệm -DD BaCl2 , CuSO4 -Đèn cồn, diêm -DD Na2SO4 H2SO4 -Muôi sắt -DD HCl , NaOH -Kẹp gỗ 2) Học sinh: -Học -Làm tập 1,2,3,4 SGK/ 50 -Đọc tiếp III IV 13 SGK / 49,50 TaiLieu.VN Page III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1) Ổn định lớp GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp 2) Kiểm tra cũ: ?Thế phản ứng hóa học ?Làm tập SGK/ 51 ?Trình bày chất phản ứng hóa học 3) Vào Các em biết , chất biến đổi chất thành chất khác Quá trình gọi gi?, có thay đổi?, xảy ra?, dựa vào đâu để biết Tiết học em tìm hiểu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Khi phản ứng hóa học xảy Hướng dẫn nhóm làm thí nghiệm: Cho viên Zn dung dịch HCl -Hoạt động theo nhóm, làm thí nghiệm: cho viên Zn dung dịch HCl Yêu cầu HS quan sát tượng xảy Xuất bọt khí ; Viên Zn nhỏ dần -Qua thí nghiệm trên, em thấy, muốn phản ứng hóa học xảy thiết phải có cac điều kiện ? -Muốn phản ứng hóa học xảy ra: Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với -GV giảng giải: bề mặt tiếp xúc lớn phản ứng xảy dễ dàng nhanh Yêu cầu HS lấy ví dụ -Ví dụ: đường cát dễ tan so với đường phèn Vì đường cát có diện tích tiếp xúc nhiều đường phèn -GV đặc cu hỏi ?Nếu để P đỏ than khơng khí, chất có tự bốc cháy khơng -Các chất không bốc cháy -Hướng dẫn HS đốt than TaiLieu.VN III.KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA ? -Các chất tham gia phải tiếp xúc với Page khơng khí u cầu HS nhận xét ? -Thuyết trình lại q trình làm rượu Muốn chuyển hóa từ tinh bột sang rượu phải cần có điều kiện ? -Làm thí nghiệm Kết luận: -Một số phản ứng số phản ứng hóa học cần có nhiệt độ muốn xảy phải đun chất xúc tác nóng đến t0 thích hợp -“Men” đóng vai trò chất xúc tác Chất xúc tác chất kích thích cho phản ứng xảy nhanh hơn, khơng biến đổi phản ứng kết thúc -Muốn chuyển hóa từ tinh bột sang rượu phải cần có men -Theo em phản ứng hóa học xảy Có phản ứng muốn xảy cần có mặt chất xúc tác Hoạt động 2:Làm để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ? -Yêu cầu HS quan sát cac chất: dd BaCl2,dd CuSO4,dd Na2SO4, dd NaOH -Quan sát nhận biết chất trước phản ứng -Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: b1: Cho giọt dd BaCl2 vào dd Na2SO4 b1:Có chất khơng tan màu trắng tạo thành b2: Nhỏ vài giọt dd CuSO4 vào dd NaOH b2:Có chất khơng tan màu xanh lam tạo thành -Yêu cầu HS quan sát rút kết luận -Dựa vào dấu hiệu có chất tạo thành, có tính chất khác chất phản ứng để nhận biết có phản ứng hóa học xảy hay khơng -Qua thí nghiệm vừa làm thí nghiệm dd HCl, em cho biết: làm để nhận biết có phản ứng hóa học xảy -Dựa vào: màu sắc, trạng thái, tính tan, … TaiLieu.VN -Làm thí nghiệm: IV LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA? Nhận biết phản ứng xảy dựa vào dấu hiệu có chất tạo thành ?Dựa vào dấu hiệu để biết có chất xuất Page -Cuối cng GV nhận xt, kết luận Ngoài ra, toả nhiệt phát sáng dấu hiệu để xảy phản ứng hóa học u cầu HS cho ví dụ -Ví dụ: nến cháy, đốt gỗ, … IV CỦNG CỐ: ?Khi phản ứng hóa học xảy ?Làm để nhận biết có phản ứng hóa học xảy -Yêu cầu HS làm tập 5,6 SGK/ 51 V DẶN D Ị: -Dặn dò HS chuẩn bị tiết thực hành: tổ chuẩn bị: chậu nước, que đóm, nước vôi -Làm tập 13.2 13.6 sách tập /16,17 VI RÚT KINH NGHIỆM : o0o - TaiLieu.VN Page ... biến phản ứng hóa học -Theo em chất phản ứng hóa học ? -Trong phản ứng hóa học, có thay đổi liên kết nguyên tử làm cho phân tử biến đổi thành phân tử khác TaiLieu.VN Page IV CỦNG CỐ: ?Phản ứng hóa. .. - TaiLieu.VN Page BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC I MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Biết được: - Phản ứng hố học q trình biến đổi chất thành chất khác - Để xảy phản ứng hoá học, chất phản ứng phải tiếp xúc... ĐỊNH NGHĨA: Phản ứng hóa học trình biến đổi từ chất thành chất khác phản ứng gọi chất tham gia hay chất phản ứng -Phương trình chữ: +Chất sinh phản ứng gọi sản phẩm Tên chất phản ứng  Tên sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học, Giáo án Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay