THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH (Khóa luận tốt nghiệp)

102 113 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 09:14

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÕ KHÁNH LINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH NGÀNH: NIÊN KHĨA: LUẬT HỌC 2014 - 2018 Quảng Bình, năm 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Ngành: Niên khóa: Luật học 2014 - 2018 SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ KHÁNH LINH NGƯỜI HƯỚNG DẪN: THS NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT Quảng Bình, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất nguồn số liệu sử dụng phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khoa học Các tài liệu trích dẫn quy định ghi đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo Quảng Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2018 Tác giả đề tài Võ Khánh Linh LỜI CẢM ƠN Cho phép em trân trọng đặc biệt bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Thị Như Nguyệt, người cô nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm hướng dẫn em hồn thành đề tài Em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô giáo cán công chức trường Đại học Quảng Bình dạy bảo giúp đỡ em nhiều trình học tập làm đề tài tốt nghiệp Cám ơn lãnh đạo, cán phòng ban Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Cám ơn bạn bè lớp Đại học Luật B K56, toàn thể người giúp đỡ em trình điều tra vấn thu thập số liệu góp ý kiến để xây dựng đề tài Để thực đề tài thân em cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu với tinh thần chịu khó, nghị lực ý chí vươn lên Tuy nhiên, khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót định Kính mong q Thầy, Cơ giáo bạn bè tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài hồn thiện Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình người thân động viên để em hồn thành đề tài này./ Xin chân thành cảm ơn! Quảng Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2018 Tác giả đề tài Võ Khánh Linh BẢNG THỐNG KÊ TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO Tần suất trích STT Tác giải tài liệu trích dẫn Trang khóa luận C.Mác Ph.Ăngghen (2002) 12 01 Hoàng Phê (2002) 16 01 20 01 16 01 Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2014) Học viện hành quốc gia (2005) dẫn Hồ Chí Minh tồn tập (2002) 21 01 Hồ Chí Minh tồn tập (2011) 13 03 Nguyễn Thị Tâm (2015) 16 01 45,47,62,63,65,67,69,70 37 Phòng Nội vụ- Báo cáo (2015,2016,2017) Chi cục thống kê huyện Bố Trạch, (2014, 2015, 2016), 10 V.I.Lênin Tồn tập (1974) 13 02 11 Tơ Tử Hạ (1998) 12 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN THỐNG KÊ TRÍCH DẪN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Lý luận cán công chức chất lượng đội ngũ cán công chức 1.1.1 Lý luận cán công chức 1.1.2 Lý luận đội ngũ cán công chức 12 1.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức số địa phương nước 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN BỐ TRẠCH 33 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 33 2.1.1 Đặc thù điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 33 2.1.2 Khó khăn thách thức trình phát triển KT-XH huyện Bố Trạch 38 2.2 Thực trạng đội ngũ cán công chức UBND huyện Bố Trạch ….39 2.2.1 Cơ cấu tổ chức số lượng máy UBND huyện Bố Trạch 39 2.2.2 Đánh giá chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Bố Trạch qua kết khảo sát 47 2.2.3 Thực tiễn chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 63 2.2.4 Kết đạt đươc 72 2.3 Hạn chế nguyên nhân chất lượng đội ngũ cán công chức UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN BỐ TRẠCH 75 3.1 Định hướng mục tiêu 75 3.1.1 Định hướng 75 3.1.2 Mục tiêu 76 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức 77 3.2.1 Nâng cao hiệu tuyển dụng cán công chức 77 3.2.2 Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 77 3.2.3 Đổi công tác quản lý đánh giá, bố trí ln chuyển cán cơng chức 78 3.2.4 Tăng cường sách hỗ trợ, đãi ngộ đối cán công chức 80 3.2.5 Tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương quan quyền cấp xã 80 3.2.6 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị làm việc 80 3.2.7 Nâng cao trình độ tổ chức quản lý đội ngũ lãnh đạo xã 81 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCC Cán công chức CBCT Cán chuyên trách CCHC Cải cách hành CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CNXD Cơng nghiệp xây dựng ĐTBD Đào tạo bồi dưỡng GTGT Giá trị gia tăng HĐND Hội đồng nhân dân HĐND&UBND Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân KTXH Kinh tế xã hội MTTQVN Mặt trận tổ quốc Việt Nam QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân UBKT Ủy ban kiểm tra DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Diện tích, dân số, lao động huyện Bố Trạch từ năm 2015 – 2017 36 Bảng 2.2: Biên chế công chức UBND huyện Bố Trạch năm 2017 44 Bảng 2.3: Tình hình cán công chức UBND huyện Bố Trạch 46 Bảng 2.4: Đặc điểm mẫu điều tra cán công chức UBND huyện Bố Trạch 49 Bảng 2.5: Ý kiến đánh giá CBCC công việc 51 Bảng 2.6: Ý kiến đánh giá CBCC môi trường làm việc, sách chế độ đãi ngộ 53 Bảng 2.7: Ý kiến đánh giá CBCC công tác quản lý, bồi dưỡng 54 Bảng 2.8: Ý kiến đánh giá CBCC công tác nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Cán Công chức 56 Bảng 2.9: Ý kiến đánh giá CBCC nhận thức khả thích nghi với thay đổi công việc tương lai 57 Bảng 2.10: Đặc điểm mẫu điều tra người dân 59 Bảng 2.11: Ý kiến đánh giá người dân thái độ, tinh thần, trách nhiệm với công việc 60 Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá người dân trình độ chun mơn 61 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá người dân công tác tổ chức, quản lý 62 Bảng 2.14: Đội ngũ theo trình độ đào tạo từ năm 2015 - 2017 63 Bảng 2.15: Đội ngũ theo trình độ lý luận trị năm 2017 64 Bảng 2.16: Đội ngũ theo trình độ quản lý nhà nước 65 Bảng 2.17: Chất lượng đội ngũ cán công chức huyện năm 2017 66 Bảng 2.18: Đội ngũ theo trình độ ngoại ngữ, tin học từ năm 2015 – 2017 67 Bảng 2.19: Tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức huyện Bố Trạch từ năm 2015-2017 69 Bảng 2.20: Phân loại đánh giá cán công chức huyện Bố Trạch từ năm 20152017 70 Bảng 2.21: Xếp loại thi đua cán công chức UBND huyện Bố Trạch từ năm 2015 - 2017 72 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bản đồ huyện Bố Trạch 34 Sơ đồ 2.2: Bộ máy hành UBND huyện Bố Trạch 41 ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Ngành:... Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Lý luận cán công chức chất lượng đội ngũ cán. .. chất lượng đội ngũ cán công chức 1.1.1 Lý luận cán công chức 1.1.2 Lý luận đội ngũ cán công chức 12 1.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức số địa phương nước
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH (Khóa luận tốt nghiệp), THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay