Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT

36 124 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 00:38

Đồ án tốt nghiệp CNTT Bài Làm Phát Tiển Trang Web Thư Viện 1.1.Đặt vấn đề Sự phát triển của công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi toàn bộ thế giới. Mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực như kinh tế, y khoa, công nghiệp… dần dần được tin học hóa và làm cho công việc trở nên dễ dàng, nhanh chóng, chính xác hơn. Đặc biệt, trong công tác giáo dục, việc tin học hóa góp phần thuận lợi hơn hiệu quả chất lượng đồng thời rút ngắn thời gian học.Trong quá trình quản lý giáo trình học tập và nghiên cứu giúp của sinh viên vẫn còn ở phương thức thủ công, gây khó khăn không nhỏ cho người quản lý cũng như tốn thời gian tìm kiếm tài liệu. Để giảm bớt những khó khăn ấy, việc xây dựng một chương trình website để quản lý và lưu trữ cung cấp thông tin, nội dung giáo trình cho sinh viên và những người cần tìm hiểu là rất cần thiết. Từ đó em quyết định lựa chọn đề tài: “Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học’’. ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP VIỆT – HUNG KHOA:…………………… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : ………………………………… (Nhận xét GV hướng dẫn Nhận xét GV phản biện ) Họ tên sinh viên: …………………………………………………………….……… Tên đề tài: ………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… Người nhận xét (họ tên, học hàm, học vị): ………………………………………… Đơn vị cơng tác (nếu có): …………………… ………………………………… Ý KIẾN NHẬN XÉT Về nội dung & đánh giá thực nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Về phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy số liệu: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Về kết đề tài: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Những thiếu sót vấn đề cần làm rõ (nếu có): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ý kiến kết luận (mức độ đáp ứng yêu cầu ĐA/KL tốt nghiệp, cho điểm đánh giá) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu hỏi người nhận xét dành cho học viên (nếu có): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày………tháng…… năm…… NGƯỜI NHẬN XÉT (chữ ký & họ tên) NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Thời gian Cơng việc Nhận đề tài Tìm kiếm thơng tin đề tài Ơn lại tìm hiểu thêm phần mềm Xampp, Mysql, Dreamwear Tìm kiếm thơng tin liên quan Gặp giáo viên hướng dẫn xin ý kiến giúp đỡ Tìm hiểu thêm ngơn ngữ PHP Mysql Tiến hành cài đặt phần mềm, công cụ hỗ trợ để làm đề tài Trao đổi với giáo viên hướng dẫn xin nhận xét kết bước đầu Tiếp tục tìm hiểu xây dựng chương trình Viết code Chạy thử Xem xét bài, kiểm tra Xin ý kiến giáo viên hướng dẫn, tổng kết, trình bày ,tạo trang… Nộp mẫu báo cáo cho giáo viên hưỡng dẫn xem xét có hướng giải Nộp báo cáo Ghi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Công Nghiệp Việt Hung, với nhiều khó khăn ban đầu học tập rèn luyện thân em nhận giúp đỡ, bảo tận tình thầy giáo, cô giáo trường Em xin cảm ơn tới thầy giáo tận tình giảng dạy, trang bị cho em vốn kiến thức kinh nghiệm quý báu, cung cấp cho em điều kiện mơi trường học tập tốt Để hồn thành đề tài này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ngô Thị Lan giảng viên trường Đại học Công Nghiệp Việt Hung trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho em tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Bên cạnh em xin chân thành cảm ơn cán lãnh đạo cán công chức, viên chức công tác trường ,đặc biệt khoa Điện- Điện tử- CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho em trình khảo sát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến đề tài đồ án Em xin chân thành cảm ơn tới bạn lớp, sát vai em ngày sinh viên, giúp đỡ em học tập để em có thêm kiến thức quý giá phục vụ cho báo cáo Em xin trân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2015 Sinh viên Phạm Thành Luân DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT XAMPP PHP Mysql CSDL X + Apache + Mysql + PHP Tên ngơn ngữ lập trình + Perl Ngơn ngữ lập trình PHP Hypertext Preprocessor My Structure Query Công cụ quản lý liệu Language Cơ sở liệu DANH MỤC CÁC BẢNG STT Danh mục bảng Bảng 1: Bảng người dùng Bảng 2: Bảng tin tức Bảng 3: Bảng câu hỏi Bảng 4: Bảng trắc nghiệm DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Danh mục hình vẽ Hình 1: Sơ đồ phân cấp chức Hình 2: Biểu đồ Use case tổng quát Hình 3: Biểu đồ Use case quản lý Hình 4: Biểu đồ Use case quản lý câu hỏi Hình 5: Biểu đồ Use case quản lý thành viên Hình 6: Biểu đồ Use case quản lý viết Hình 7: Biểu đồ Use case quản lý môn học 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hình 8: Biểu đồ Use case đăng nhập hệ thống Hình 9: Biểu đồ lớp thực thể hệ thống Hình 10: Biểu đồ cho chức Đăng kí thành viên Hình 11: Biểu đồ cho chức Đăng Nhập Hình 12: Biểu đồ cho chức Phản hồi Hình 13: Biểu đồ cho chức Thêm câu hỏi Hình 14: Biểu đồ cho chức Cập nhật câu hỏi Hình 15: Biểu đồ cho chức Xóa câu hỏi Hình 16: Biểu đồ cho chức Thêm đề thi Hình 17: Biểu đồ cho chức Cập nhật đề thi Hình 18: Biểu đồ cho chức Xóa đề thi Hình 19: Biểu đồ cho chức Thi trắc nghiệm Hình 20: Giao diện trang chủ website trắc nghiệm trực tuyến Hình 21: Giao diện trang danh sách câu hỏi Hình 22: Giao diện trang chi tiết câu hỏi LỜI NÓI ĐẦU Thực tiễn chứng mỉnh đồ án phần thiếu hành trang tri thức học sinh, sinh viên Đây phương pháp thực tế hóa kiến thức giúp cho trường vững vàng, tự tin để đáp ứng yêu cầu xã hội nói chung cơng việc nói riêng Trong khoảng thời gian đồ án, kiến thức giảng dạy nhà trường vận dụng vào công việc đồ án em Với dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo bạn bè giúp em hoàn thành báo cáo đồ án Bài báo cáo đồ án bao gồm phần sau: Giới thiệu đề tài “Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học” PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Nhiệm vụ đề tài 1.4 Kết đạt đề tài Phần II : Xây dựng chương trình Phần III: Kết luận Tài liệu tham khảo Bài báo cáo bám sát góp phần làm rõ, cụ thể hóa nội dung chủ yếu chương đề tài: Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học Trong có kiến thức khái niệm, định lý, định nghĩa , thuật tốn ví dụ tập mà cần học môn trí tuệ nhân tạo Mở rộng việc sử dụng ngơn ngữ lập trình máy tính kết hợp kiến thức để viết chương trình giúp dễ dàng học dành cho sinh viên người muốn tìm hiểu khơng có điều kiện thời gian giúp chủ động trình học tập Trong trình làm báo cáo em có nhiều cố gắng song khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến thầy bạn bè để em có kiến thức kinh nghiệm tốt báo cáo đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội,tháng năm 2015 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Sự phát triển công nghệ thơng tin làm thay đổi tồn giới Mọi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, y khoa, công nghiệp… tin học hóa làm cho cơng việc trở nên dễ dàng, nhanh chóng, xác Đặc biệt, cơng tác giáo dục, việc tin học hóa góp phần thuận lợi hiệu chất lượng đồng thời rút ngắn thời gian học Trong trình quản lý giáo trình học tập nghiên cứu giúp sinh viên phương thức thủ cơng, gây khó khăn khơng nhỏ cho người quản lý tốn thời gian tìm kiếm tài liệu Để giảm bớt khó khăn ấy, việc xây dựng chương trình website để quản lý lưu trữ cung cấp thông tin, nội dung giáo trình cho sinh viên người cần tìm hiểu cần thiết Từ em định lựa chọn đề tài: “Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học’’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài “Xây dựng giáo trình hỗ trợ sinh viên tự học’’ 1.3 Nhiệm vụ đề tài Thiết kế website online tổng hợp nhiều giáo trình mơn học đáp ứng nhu cầu học tập giúp sinh viên, học sinh, người quan tâm tìm hiểu kiến thức lúc 1.4 Kết đạt đề tài Ưu điểm: Website giúp cho học sinh người học tìm hiểu kiến thức lúc Học sinh người học test trắc nghiệm, kiến thức môn học chuẩn bị cung cấp nên rộng, vừa sức học Website cung cấp nội dung lý thuyết tập câu hỏi phần trí tuệ nhân tạo Giảm chi phí em test trung tâm Nhược điểm: Website chưa có nhiều nội dung nhiều mơn học Website chưa hoàn thiện thiếu nhiều chức cần cập nhật thành viên upload giáo trình, download … 10 Người dùng đăng nhập thành viên vào hệ thống sau chọn hồn tất làm kết hệ thống cập nhật lưu vào CSDL phục vụ cho trường hợp người dùng muốn xem lại thi sau Nếu không đăng nhập thành viên hệ thống coi khách truy cập không thực chức trả lời câu hỏi 2.2.4.5 Chức Cập nhật viết  Thêm - Admin đăng nhập vào csdl chức "Thêm", luồng phụ "Thêm - thực Admin nhập thơng tin vị trí biết hiển thị Hệ thống hợp lệ hoá chức cập nhật Hệ thống cập nhật thông tin đề thi vào sở liệu  Sửa Nếu admin sửa viết có sở liệu chọn chức  "Cập nhật", luồng phụ " Cập nhật " thực Hệ thống cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin viết Hệ thống hợp lệ hoá chức Cập nhật Người quản lý chọn Cập nhật Hệ thống cập nhật thông tin đề thi chỉnh sửa vào CSDL Xóa Nếu người sử dụng chọn viết có sở liệu chọn - 2.2.5 chức "Xoá", luồng phụ "Xoá" thực Hệ thống yêu cầu người quản lý xác nhận thao tác xóa Người quản lý xác nhận thao tác xoá Đề thi chọn xoá khỏi sở liệu Biểu đờ lớp thực thể hệ thống 22 Hình 9: Biểu đồ lớp thực thể hệ thống 2.2.4 Biểu đồ 2.2.4.1 Biểu đồ cho chức Đăng kí thành viên Hình 10: Biểu đồ cho chức Đăng kí thành viên 23 24 2.2.4.2 Biểu đồ cho chức Đăng Nhập Hình 11: Biểu đồ cho chức Đăng Nhập 25 2.2.4.3 Biểu đồ cho chức Phản hời Hình 12: Biểu đồ cho chức Phản hồi 26 2.2.4.4 Biểu đồ cho chức Thêm câu hỏi Hình 13: Biểu đồ cho chức Thêm câu hỏi 2.3 Thiết kế CSDL 2.3.1 Các bảng liệu Sau trình phân tích thiết kế, nhóm xác định bảng cần có CSDL sau: 2.3.1.1 Bảng người dùng STT Tên trường Kiểu liệu Ràng buộc Mô tả Mã người dùng Int Not null Mã đăng nhập Tên đăng nhập Varchar(50) Primary key Tên đăng nhập Mật Varchar(20) Primary key Mật nhập Họ tên Varchar(150) Primary key Tên hiển thị RoleID Int Primary key Mã quyền Email Varchar(100) Primary key Email 27 đăng sdt Int Primary key Số điện thoại level Int Primary key Cấp câu hỏi SubmitingDate Datetime Primary key Ngày tham gia 10 Địa Varchar(150) Primary key Nơi 11 Ghi Varchar(150) Not null 28 2.3.1.2 Bảng tin tức STT Tên trường Kiểu liệu Ràng buộc Mô tả Mabaiviet Mediumint(9) Primary key Mã tin tức tenbaiviet Varchar(200) Not null Tiêu đề tin tức Picture Varchar(150) Not null Ảnh tin tức PostDate Datetime Not null Ngày đăng noidung Varchar(1000) Not null Nội dung tóm tắt chitiettin Text Not null Nội dung chi tiết Display Int Not null Hiển thị Ghichu Varchar(1000) Not null Chú thích 2.3.1.3 Bảng trắc nghiệm STT Tên trường Kiểu liệu Ràng buộc Mô tả ID Int Not null Vị trí câu trả lời title Text Not null Mã câu hỏi A Varchar(255) Not null Câu trả lời B Varchar(255) Not null Câu trả lời C Varchar(255) Not null Câu trả lời D Varchar(255) Not null Câu trả lời Varchar(255) Not null Mã câu trả lời AnswerI D 2.4 Giao diện website 2.4.1 Trang chủ Hình 20: Giao diện trang chủ website trắc nghiệm trực tuyến 29  Khi khách hàng vào website trắc nghiệm trực tuyến, khách hàng vào trang chủ website Trang chủ giới thiệu mục tiêu hấp dẫn giáo trình tự học online thuận tiện cho việc học tập nghiên cứu giáo trình máy tính Tạo cảm giác thú vị thoải mái, tránh nhàm chán đọc giáo trình Dễ tìm tài liệu số lượng, nôi dung phong phú, chọn lọc Phù hợp với công nghệ 30 2.1.1 Trang trắc nghiệm Hình 21: Giao diện trang trắc nghiệm Đây trang hiển thị câu hỏi thành viên đọc tìm hiểu giáo trình test kiến thức lý thuyết, tập, câu hỏi để có nhận cảm nhận người dùng tiếp thu kiến thức mức 2.4.2 Trang tin tức 31 Tổng hợp tin nhanh giáo dục học tập quan tâm 2.4.3 Trang tài liệu Trang bao gồm tên giáo trình quyền giáo trình, tác giả, nhà xuất Nội dung giáo trình đầy đủ mà người dùng quan tâm Trang liên hệ 32 Tiếp nhận góp ý, thắc mắc người sử dụng… Lưu lại thông tin vào csdl để chăm sóc khách hàng tiếp nhận nghiên cứu trả lời 2.4.4 Trang đăng kí Trang để khách hàng tạo tài khoản thành viên để đăng nhập sử dụng đầy đủ chức website giáo trình tự học online 33 2.4.5 Trang đăng nhập Khi đăng kí thành viên người sử dụng dùng tài khoản tạo đăng nhập vào để sử dụng đầy đủ chức làm trắc nghiệm, gủi ý kiến, góp ý cho trang web hồn thiền thiện 34 PHẦN III: THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 3.1 Thực nghiệm Dự định website ứng dụng cho việc tìm kiếm giáo trình test kiến thức tìm hiểu Cải tiến phần chưa tốt để trang web hồn thiện Cần trao đổi thơng tin khách hàng 3.2 Kết đạt đề tài Về bản, đề tài hoàn thành chức yêu cầu đặt kế hoạch dự kiến Hoàn thành website với trang theo yêu cầu em tìm hiểu 3.3 Hạn chế Một số vấn đề CSDL chưa giải Chưa download 3.4 Hướng phát triển Phát triển đề tài với đầy đủ chức Tối ưu hóa CSDL Tối ưu hóa chức hệ thống để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng website giáo trình tự học online Thiết kế giao diện đẹp hơn, làm cho khách hàng hài lòng hơn.Khơng cho người dùng trao đổi với Hoàn thiện bổ sung thêm mục chấm điểm trắc nghiệm, giúp người dùng đánh giá kiến thức mảng 35 PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo: [1] http://sharecode.vn/ [2] http://www.izwebz.com [3] http://www.vanhoadoc.net [4] Biên soạn: Bùi Quốc Huy Năm 2008 Giáo trình “PHP & MYSQL” Nhà xuất ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH [5] Biên soạn: GS.TSKH.Hoàng Kiếm Th.s Đinh Nguyễn Anh Dũng Năm xuất 2001 36 ... khoảng thời gian đồ án, kiến thức giảng dạy nhà trường vận dụng vào công việc đồ án em Với dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo bạn bè giúp em hoàn thành báo cáo đồ án Bài báo cáo đồ án bao gồm phần... 1: Sơ đồ phân cấp chức Hình 2: Biểu đồ Use case tổng quát Hình 3: Biểu đồ Use case quản lý Hình 4: Biểu đồ Use case quản lý câu hỏi Hình 5: Biểu đồ Use case quản lý thành viên Hình 6: Biểu đồ Use... viên Hình 11: Biểu đồ cho chức Đăng Nhập Hình 12: Biểu đồ cho chức Phản hồi Hình 13: Biểu đồ cho chức Thêm câu hỏi Hình 14: Biểu đồ cho chức Cập nhật câu hỏi Hình 15: Biểu đồ cho chức Xóa câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT, Đồ Án Tốt Nghiệp CNTT, PHẦN II: NỘI DUNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay