giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn

207 38 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 20:40

giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn Trường THCS Tuần: Tiết: Năm học: 2017- 2018 PHẦN MỘT: VẼ KĨ THUẬT Ngày soạn: 29/08/2017 CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC BÀI 1: VAI TRỊ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết vai trò BVKT sản xuất đời sống Kĩ năng: Rèn kỹ quan sát hình ảnh, vẽ, sơ đồ, từ liên hệ vào thực tế sống 3.Thái đợ: Có thái độ đắn học tập môn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phương tiện: Một vẽ nhà Một mạch điện gồm (dây nối, pin, công tắc, đui đèn bóng đèn 3V) - Phương pháp: Vấn đáp, HĐN, trực quan sinh động Học sinh: Đọc trước SGK III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1: Giới thiệu chương học (5’) - GV: Muốn xây - HS mở SGK suy nghĩ vấn PHẦN MỘT: VẼ KĨ nhà đẹp theo thiết kế, đề Gv đặt tìm phươn án THUẬT người thợ thi cơng cơng trả lời: CHƯƠNG 1: BẢN VẼ trình cần phải nghiên cứu CÁC KHỐI HÌNH HỌC hiểu rõ thơng tin nào? - GV gợi ý: Một thông tin dùng ngày, minh hoạ hình 1.1 GV: BÀI 1: VAI TRỊ CỦA - HS quan sát hình 1.1 SGK Chọn thơng tin hình BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 SGK , người thợ cần rõ vẽ HS dự đốn vai trò thơng tin nào? BVKT ĐỜI SỐNG - KL: Ngơn ngữ hình vẽ dùng chủ yếu để trao đổi kỹ thuật chế tạo máy, xây dựng - Ghi ND nhiều ngành sản xuất khác Đó BV, BV có vai trò sản xuất đời sống? Hoạt đợng 2: Tìm hiểu BVKT (10’) - Tại người học KT lại - Vì BVKT vẽ I KHÁI NIỆM VỀ đọc BV, quy tắc có tính thống BVKT: vẽ nhiều chung,nó ngơn ngữ - KN: BVKT tài liệu kí hiệu? (Cho xem BV chung nhà KT trình bày thơng tin kĩ kí hiệu để hs quan sát) thuật dạng hình - HS phát biểu khái niệm vẽ, kí hiệu theo quy - Khi hiểu BVKT SGK, nghe ghi tắc thống nhất, thường điều hiểu vẽ theo tỉ lệ BVKT Bạn nhắc - BVKT dùng thiết lại BVKT? - Bài đề cập tới liên - Lắng nghe kế, trình sx, chế tạo, thi cơng đến kiểm quan BVKT tới ngành tra, sữa chữa, lắp giáp,vận nghề khác nhau, hành, trao đổi, ngành lại có loại BV - Các nhà thiết kế vẽ BV - Suy nghĩ, trả lời dụng cụ nào? Hoạt đợng 3: Tìm hiểu BVKT sản xuất (9’) - Yêu cầu HS đọc ND SGK - nhân đọc nhẩm phần I, II BVKT ĐỐI VỚI SẢN phần I đưa ý kiến XUẤT: - Đưa tranh minh - Người thiết kế phải thể BVKT nhà thiết kế hoạ: nhà , mơ hình vật ý tưởng cho tạo GV: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 thật (đinh vít, trục xe người khác hiểu hình - Nhờ BV chi tiết máy đạp, )? Những cơng trình vẽ BVKT chế tạo, cơng sản phẩm làm trình thi cơng nào? Muốn cơng với u cầu KT BV trình hay sản phẩm làm - Nhờ BV mà ta kiểm tra ý muốn đánh giá sản phẩm người nghĩ nó, người hay cơng trình thiết kế phải thể qua BVKT ngôn ngữ ngôn ngữ nào? - Quan sát H1.2 SGK, trả lời câu hỏi: Trong q trình SX, người cơng nhân cần dựa vào đâu để trao đổi thông tin sản phẩm, chung nhà kỹ thuật, - HS: Người CN cần BVKT làm sở để sản xuất hay thi cơng cơng vẽ theo quy tắc thống nhất, nhà kỹ thuật trao đổi thông tin KT với qua BV trình cơng trình.? - Vậy theo em BVKT có vai trò sản xuất? - Trả lời - Tổng hợp nội dung - HS ghi vở, Hoạt đợng 4: Tìm hiểu BVKT đời sống (8’) - Quan sát H 1.3 SGK (treo - Từng nhân quan sát III BVKT ĐỐI VỚI ĐỜI tranh sơ đồ phòng ở) trả tranh suy nghĩ để trả lời SỐNG: lời: Sơ đồ hình vẽ có ý - Trong ĐS sản phẩm, câu hỏi GV nghĩa sử cơng trình nhà thường dụng nó? kèm theo sơ đồ hình vẽ - Gợi ý: Muốn sử dụng có hiệu quả, an tồn đồ dùng, thiết bị, hộ ta cần phải rõ điều gì? Tóm lại BVKT có vai trò đời sống? GV: - Trả lời: Biết sơ đồ điện để hay BVKT giúp ta: lắp mạch điện cho - Lắp ghép hồn thành sản ngun lý dòng điện, phẩm tránh lắp tuỳ tiện gây cháy - Sử dụng sản phẩm hay hay hỏng thiết bị Biết sơ cơng trình KT đồ nhà giúp người sử khoa học Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 dụng ngơi nhà biết bố trí đồ - Biết cách khắc phục, sữa đạc ngăn lắp khoa học, chữa tránh lãng phí Hoạt đợng 5: Tìm hiểu BVKT các lĩnh vực kỹ thuật (8’) - GV Treo tranh hình 1.4 - HS quan sát trả lời câu IV BẢN VẼ DÙNG YC quan sát sơ đồ hỏi.Sau thảo luận nhóm TRONG CÁC LĨNH cho biết BV dùng để hoàn thành câu trả lời VỰC KĨ THUẬT: lĩnh vực kỹ thuật BVKT liên quan đến nào? nhiều ngành kỹ thuật khác - Nêu ví dụ trang thiết bị sở hạ tầng nhau; lĩnh vực lại có - VD: loại BV riêng ngành khác nhau? + Cơ khí gồm máy Chúng có cần BV hay công cụ, nhà xưởng không? + Xây dựng: Máy xây - GV chốt lại nhấn dựng, phương tiện vận mạnh: Đặc trưng chuyển, ngành KT khác nên + Giao thơng: phương tiện có giao thông , đường đi,cầu BVKT đặc thù riêng cống Các BVKT vẽ thủ công trợ giúp máy tính + Nơng nghiệp: máy nơng nghiệp, cơng trình thuỷ lợi, sở chế biến - Theo em, nay, BVKT vẽ - Chúng cần đến BV cách nào? - Học BV để làm gì? - HS trả lời, Củng cố: (3’) -Yêu cầu HS đứng lên đọc phần ghi nhớ SGK(7) - Qua học em cần nhớ gì? Vì nói BVKT “ngơn ngữ” chung nhà kỹ thuật? GV: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 - BVKT có vai trò ntn sản xuất đời sống? Hướng dẫn nhà: (1’) - Học kỹ để trả lời câu hỏi SGK trang - Đọc chuẩn bị cho hình chiếu - Tìm làm vật thể có dạng hình 2.3 miếng bìa cứng cho tiết học sau * RÚT KINH NGHIỆM: GV: Công Nghệ Trường THCS Tuần: Tiết: Năm học: 2017- 2018 BÀI 2: HÌNH CHIẾU Ngày soạn: 29/08/2017 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu hình chiếu, nhận biết hình chiêú vật thể BVKT Kĩ năng: Nhận hình chiếu vẽ Thái độ: Học tập nghiêm túc II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phương tiện: Cho lớp: Một hình hộp khối hộp mở (Vd: bao diêm); hình hộp mở sáu mặt (bộ đồ dùng CN8) Một đèn pin đèn chiếu khác Bìa màu (cứng) để cắt thành MP hình chiếu - Phương pháp: Vấn đáp, HĐN, trực quan sinh động Học sinh: Đọc trước SGK III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra cũ: (2’) - Câu hỏi: BVKT có vai trò sản xuất đời sống? - Trả lời: Gọi học sinh trả lời Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG HĐ1: Giới thiệu (3’) - Nhà thiết kế muốn thể - HS dự đốn, mở SGK ý tưởng (TR8) ghi BÀI 2: HÌNH CHIẾU vật thể , chi tiết máy hay cơng trình , cách vẽ hình chiếu vẽ Vậy, hình GV: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 chiếu vật thể? (Ghi mới) HĐ2: Tìm hiểu khái niệm hình chiếu (5’) - GV dùng đèn pin chiếu - nhân quan sát tìm I KHÁI NIỆM VỀ HÌNH vật thể cho hình chiếu hình chiếu CHIẾU: in bảng vật thể + Mặt phẳng chiếu MP - Hãy quan sát xem hình - HS trả lời: Hình in chứa hình chiếu vật thể 2.1 SGK để tìm hiểu mặt phẳng bảng hình + Điểm A vật thể có hình chiếu vật chiếu vật thể, mặt hình điểm A/ thể? Mặt phẳng chiếu phẳng bảng gọi mặt mặt nào? đường phẳng chiếu Các tia sáng tia chiếu? từ nguồn sáng qua điểm vật thể xuống mặt phẳng chiếu gọi tia + Tia sáng từ nguồn sáng S qua điểm A xuống điểm chiếu A/ gọi tia chiếu SAA/ chiếu (Các tia phân + Hình chiếu vật thể kỳ) bao gồm tập hợp điểm chiếu vật thể mặt phẳng chiếu HĐ 3: Tìm hiểu các phép chiếu (15’) - Quan sát hình 2.2 SGK - HS: Trao đổi nhận xét: II CÁC PHÉP CHIẾU: nhận xét đặc điểm tia chiếu trơng hình a,b,c? GV: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 B C + Phép chiếu xuyên tâm có D A tia chiếu phân kỳ xuyên / B A/ C qua vật xuống MP chiếu / D/ + Phép chiếu song song có tia chiếu song song với - Người ta dùng phép chiếu để vẽ hình chiếu BVKT? B - Phép chiếu // phép chiếu xuyên tâm dùng để D A làm gì? Giới thiệu hình phối cảnh ba chiều nhà minh họa cho BV C B, A, C, D , thiết kế ngơi nhà + Phép chiếu vng góc có tia chiếu vừa song song GV: Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 vừa vng góc với MP chiếu + Người ta dùng phép chiếu vng góc để vẽ hình chiếu vật thể BVKT HĐ 4: Tìm hiểu các hình chiếu vng góc (5’) - GV dùng trực quan giới III CÁC HÌNH CHIẾU thiệu MP chiếu: VNG GĨC: - Gập miếng bìa cứng thành Các MP chiếu: 3MP chiếu, giới thiệu + Mặt diện MP hình chiếu đứng, bằng, chiếu đứng cạnh + Mặt nằm ngang MP - Thế MP chiếu chiếu đứng? Chiếu bằng? chiếu + Mặt bên phải MP chiếu cạnh? cạnh - Đặt vật trước mp chiếu Các hình chiếu: SGK/9 thể đúng? GV đặt thử sai sau rõ đặt cách đặt - Hình chiếu đứng có hướng chiếu nào? Mp chiếu đứng - Gợi ý cách quan sát vật thể đặt trước MP chiếu: + Nhìn vật trước tới ta quan MP chiếu cạnh sát thấy mặt vật thể? Nó có hình dạng ntn? .tương tự cho GV: MP chiếu Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 hình chiếu khác - HS quan sát , nhận biết độc lập trả lời câu hỏi GV + MP chiếu đứng + MP chiếu + MP chiếu cạnh HS khác nhận xét bổ sung , ghi GV: 10 Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 A O H55.4c H55.4b A O Hình 55.4a Củng cố: (3 phút) - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 192 - Nêu câu hỏi cuối trả lời lớp Hướng dẫn nhà: 2’ - Đọc trước 56+ 57 SGK Chuẩn bị mẫu b/c cho học sau (Giấy khổ A4) SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Vẽ sơ đồ mạch điện để bố trí sử dụng đồ dùng điện hợp lí tiết kiệm lượng điện Ví dụ: - Vẽ sơ đồ nguyên lí, lắp đặt mạch điện cầu thang GV: 193 Cơng Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 - Bố trí vị trí đèn điện hợp lý để khơng phải sử dụng nhiều đèn làm việc phòng đảm bảo độ sáng cần thiết * RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… GV: 194 Công Nghệ Trường THCS GV: Năm học: 2017- 2018 195 Công Nghệ Trường THCS Tuần: 33 Năm học: 2017- 2018 BÀI 58: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN Ngày soạn: 24/04/2018 Tiết: 50 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu cách vẽ sơ đồ mạch điện - Hiểu bước thứ hànhiết kế mạch điện Kĩ năng: - Thiết kế mạch điện chiếu sáng đơn giản Thái đợ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phương tiện: Nghiên cứu SGK 58, tranh sơ đồ mạch điện hình 58.1 Chuẩn bị phiếu học tập bước thiết kế mạch điện - Phương pháp: Vấn đáp, HĐN, trực quan sinh động Học sinh: Đọc xem trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp 1’ Kiểm tra cũ 2’ - Câu hỏi: Sơ đồ mạch điện gì? - Trả lời: Bài HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG GV Hoạt đợng 1: Tìm hiểu cách thiết kế mạch điện ( 17 phút) - Trước lắp đặt mạch - HS trả lời BÀI 58: THIẾT KẾ điện ta cần phải làm ? MẠCH ĐIỆN - Thứ thiết kế mạch điện để Thiết kế mạch điện GV: 196 Công Nghệ Trường THCS làm ? Năm học: 2017- 2018 - HS trả lời ? - Xác định nhu cầu sử dụng điện - Các phương án thiết kế, lựa chọn - Lắp thử kiểm tra Hoạt đợng 2: Tìm hiểu trình tự thứ hànhiết kế mạch điện (20 phút) Hướng dẫn HS trình tự thiết Trình tự thiết kế mạch kế mạch điện theo bước điện sau: - Vẽ sơ đồ hình 58.1 lên Bước 1: Xác định mạch điện dùng để làm gì? -HS trả lời bảng - Xác định nhu cầu thiết kế Bước 2: Đưa phương án mạch điện xác định nhu thiết kế lựa chọn mạch cầu sử dụng mạch điện điện thứ hànhích hợp - Đặc điểm 1: Dùng bóng Bước 3: Chọn thứ thiết bị đèn sợi đốt điện đồ dùng điện thực - Đặc điểm 2: Đóng cắt hành hích hợp cho mạch riêng biệt điện - Đặc điểm 3: Chiếu sáng Mạch điện bạn nam cần lắp bàn học phòng đặt có đặc điểm ? - Đối với bóng phòng: Bước 4: GV hướng dẫn học 220V 100W sinh lắp thực hành kiểm - Bóng phòng học: 220V– tra mạch điện 25W -GV: Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm Đại diện nhóm nhận xét chéo Củng cố: (3 phút) - Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK GV: 197 Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 - Nhận xét đánh giá học Hướng dẫn nhà: 2’ - Về nhà học trả lời câu hỏi SGK - Ôn tập kiến thức chương V,VI,VII - Chuẩn bị tiết sau ơn tập học kì II * RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… GV: 198 Công Nghệ Trường THCS Tuần: 34 Năm học: 2017- 2018 TIẾT 51: ÔN TẬP Ngày soạn: 01/05/2018 Tiết: 51 I MỤC TIÊU: GV: 199 Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức học chương III Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức học để làm tập Thái độ: Rèn ý thức tự giác ôn vận dụng KT vào thực tế sống * MTCB: Ôn tập theo câu hỏi SGK (trang203 +204 ) Vẽ SĐNL SĐLĐ mạch điện nhà đơn giản II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phương tiện: Kẻ bảng tổng kết ôn tập SGK Soạn hệ thống CH dự kiến trả lời - Phương pháp: Vấn đáp, HĐN, trực quan sinh động Học sinh: Đọc tự giác ôn tập theo nội dung HD ôn tập SGK trang 202-203- 204 III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp: 1’ Kiểm tra cũ: 3’ - Kiểm tra chuẩn bị HS? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HS Có điện áp định mức 220V GV HĐ1: Giới thiệu mục tiêu học (6 phút) - NỘI DUNG GHI BẢNG Giới thiệu MT học Đặc điểm Đa dạng thể loại công suất đồ dùng dùng điện TIẾT ÔN TẬP Phù hợp cấp51: điện áp thiết bị ,đồ dùng điện với điện áp định mức mạng điện Thiết bị đóng – cắt (cầu dao , cơng tắc…) MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Thiết bị Của Mạng điện Thiết bị lấy điện (phích cắm,rắc cắm) Thiết bị bảo vệ( aptomat,cầu chì) Sơ đồ nguyên lý Sơ đồ điện Sơ đồ lắp đặt Mục đích thiết kế (mạch điện dùng để làm gì?) Quy trình Thiết kế Mạch điện GV: 200 Đưa phương án thiết kế lựa chọn phương án thích hợp Chọn thiết bị đồ dùng điện cho mạch điện (lập bảng dự trù) Lắp thử kiểm tra mạch điện theo yêu cầu Công Nghệ thiết kế Trường THCS Năm học: 2017- 2018 HĐ2 : HD ôn phần đặc điểm cấu tạo MĐ (10ph) - Cho HS thảo luận nhóm trả lời CH MĐT - Trả lời - nhân tìm câu trả lời sau sau thảo luận trước lớp ND: đố phối hợp nhóm chọn đáp - MĐTN có đặc điểm nào? Điện áp án thảo luận với MĐTN bao nhiêu? Cấu tạo(MĐTN có lớp phần tử nào) ? - Trả lời - HS ôn thảo luận kq: - Trình bày yêu cầu MĐTN? - Đặc điểm (cột sơ đồ ghi - Đồ dùng điện MĐTN loại nhớ SGK trang 175) nào? Tại ta lại nói đồ dùng điện MĐTN GV: 201 - Trả lời - Cấu tạo MĐTN bao gồm Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 đa dạng? phần tử: SGK cột - Khi chọn TB đồ dùng cho MĐTN ta - Trả lời trang 175 ý gì? - Yêu cầu MĐTN cột - Kể tên số thiết bị đồ dùng điện dùng SGK trang175 mạch điện sinh hoạt gia đình? - Trả lời Chú ý cách chọn TBĐ thường có điện áp định mức (điện áp TB làm việc bt) lớn điện áp định mức - Trả lời MĐTN.Còn đồ dùng điện lại có điện áp định mức SX điện áp định mức MĐTN HĐ3: Ơn tập nợi dung sơ đồ MĐ (10ph) - Cho HĐ nhân trả lời CH làm BT - Trả lời SGK phần tổng kết ơn tập Đáp án: Sơ đồ ngun lí H55.2 sơ đồ nêu lên - Thế sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt? - Làm bt 4và sgk trang 203+ 204 - Trả lời mlh phần tử MĐ , mà vị trí ,cách lắp đặt xếp A phần tử O A A O O GV: Hình 55.2 Hình 55.3 202 Cơng Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 - Sơ đồ lắp đặt:H55.3 Hình 1: MĐ chiếu sáng sơ đồ biểu thị rõ vị trí , A cách lắp đặt phần O K A B tử MĐ C Hình2 MĐ chiếu sáng xâu chuỗi HĐ4: Ơn tập nợi dung thiết kế MĐ (10ph) - Các nhóm thảo luận trình tự thiết kế MĐ - Câu : để cầu chì làm việc - Lấy số VD chứng minh tầm quan trọng có tính chọn lọc bước thiết kế MĐ tạo sản phẩm - Trả lời - Câu4: Bóng 110V; bóng 220V - Câu 5: K- 1-2 K-1-3-4-5 K-1-3-4-6 Củng cố: (3 phút) - GV nhận xét đánh giá ôn tập: “Từ yêu cầu sử dụng điện đến việc vẽ SĐNL SĐLĐ mạch điện (ở phương án) , chọn phương án phù hợp với yêu cầu sử dụng điện đạt hiệu kinh tế , tiết kiệm điện, lập bảng dự trù :tính tốn VL,TB,đồ dùng,dụng cụ cần thiết để lắp MĐ để kiểm tra” Hướng dẫn nhà: 2’ - Về nhà học trả lời câu hỏi SGK - Ôn tập kiến thức chương V,VI,VII - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì II * RÚT KINH NGHIỆM: GV: 203 Công Nghệ Trường THCS Năm học: 2017- 2018 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… GV: 204 Công Nghệ Trường THCS GV: Năm học: 2017- 2018 205 Công Nghệ Trường THCS Tuần: 35 Tiết: Năm học: 2017- 2018 TIẾT 52: THI HỌC KÌ II Ngày soạn: 52 * RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… GV: 206 Công Nghệ Trường THCS GV: Năm học: 2017- 2018 207 Công Nghệ ... GV: 11 Công Nghệ Trường THCS GV: Năm học: 2017- 20 18 12 Công Nghệ Trường THCS Tuần: Năm học: 2017- 20 18 BÀI 3: BÀI TẬP THỰC HÀNH HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ... GV: 21 Công Nghệ Trường THCS GV: Năm học: 2017- 20 18 22 Công Nghệ Trường THCS Tuần: Năm học: 2017- 20 18 BÀI 5: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN Tiết:... Đọc chuẩn bị SGK * RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… GV: 16 Công Nghệ Trường THCS GV: Năm học: 2017- 20 18 17 Công Nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn, giáo án công nghệ 8 cả năm theo chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay