Giáo án Hóa học 8 bài 14: Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

7 48 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 17:42

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP Bài 14: BÀI THỰC HÀNH DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC I - Mục tiêu Kiến thức Học sinh phân biệt tượng vật lí tượng hố học Nhận biết dấu hiệuphản ứng hoá học sảy Kỹ Rèn luyện kĩ sử dụng số dụng cụ, hoá chất thí nghiệm Thái độ - Cận thận tiến hành thí nghiệm II - Chuẩn bị Chuẩn bị thầy - Dụng cụ: Giá để ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, ống dẫn khí, pipep, đèn cồn, kẹp gỗ Ống nghiệm có đánh số thứ tự 1,2,3,4,5 ống 1, đựng nước, ống 4,5 đựng nước vơi - Hố chất: thuốc tím (KMnO4), dung dịch natri cacbonat, dung dịch nước vôi Chuẩn bị trò - Một chậu nước, que đóm - Bảng tường trình: STT TaiLieu.VN Tên thí nghiệm Hiện tượng Nhận xét Kết luận (PT phản ứng) Page III - Tiến trình dạy học - ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra cũ : (5 phút) - Hiện tượng vật lí gì? lấy ví dụ - Hiện tượng hố học gì? lấy ví dụ - Dấu hiệu để biết có phản ứng hóa học xảy ra? - Bài a) Mở bài: (1 phút) Để giúp hiểuphân biệt tượng vật lí tượng hố học, nhận biết dấu hiệuphản ứng sảy tiến hành số thí nghiệm sạu b) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động I: tiến hành thí nghiệm (22 phút) - GV: Nêu mục tiêu thực hành HĐ I.1: Hoà tan dun nóng kali penmanganat (thuốc tím) - GV: Phát cho nhóm dụng cụ thí nghiệm - GV: Làm mẫu cho học sinh quan sát -HS: TiÕn hành thí nghiệm Với lợng thuốc tím có sẵn nhóm chia làm hai phần: *Phần 1: TaiLieu.VN Page Cho vào ống nghiệm đựng nớc, lắc cho tan *Phần 2: Bỏ vào ống nghiệm + Dùng kẹp gỗ kẹp vào 1/3 ống nghiệm đun nóng + Dùng tàn đóm đỏ đa vào miệng ống nghiệm ->Nếu que đóm đỏ bùng cháy tiếp tục đun Khi thấy tàn đóm không bùng cháy ngừng đun để nguội ống nghiệm -> Đổ nớc vào ống nghiệm l¾c kÜ - GV hỏi: Chóng ta võa quan sát thí nghiệm ta cho tàn đóm đỏ vào miệng ống nghiệm tàn - HS: Tàn đóm bùng cháy có khí đóm bùng cháy oxi đợc sinh ? Tại tàn đóm đỏ bùng cháy - HS: Vì lúc phản ứng cha xảy ? Tại thấy thấy tàn đóm hoàn toàn đỏ bùng cháy, ta lại tiếp tục - HS: Sau thời gian đun tàn đóm đun không bùng cháy có nghĩa hết oxi ? Hiện tợng tàn đóm không + Ta ngừng đun phản ứng xảy bùng cháy nói lên điều xong ( phản ứng xảy hoàn toàn) ? lúc đó, ta ngừng Nhận xét, ghi vào tờng trình đun - HS: Có trình biến đổi -HS làm tiếp TN: Đổ nớc vào ống TaiLieu.VN Page nghiƯm l¾c kÜ - GV: Híng dÉn học sinh làm - HS: quan sát ghi kết vào phiếu tiếp thí nghiệm học tập - GV: Bây em quan - HS: Báo cáo kết quan sát đợc sát ống nghiệm > nhận Hiện tợng: xét ghi kết vào phiếu + ống nghiệm 1: Chất rắn tan hết tạo học tập thành dung dịch màu tím + ống nghiệm 2: Chất rắn không tan - GV: Gọi vài học sinh nhận hết ( lại phần chất rắn lắng xét xuống đáy ống nghiệm ) - HS: có trình biến đổi: + Quá trình hoà tan thuốc tím ống nghiệm 1: Hiện tợng vật lý + Quá trình đun nóng thuốc tím ống - GV: Trong TN có nghiệm 2: tợng hoá học trình biến đổi xảy ra? có tạo chất khí oxi chất Những biến đổi t- rắn không tan nớc ( chất ợng vật lí hay hoá học không giống tính chất thuốc tím tan đợc nớc) + Quá trình hoà tan phần chất rắn ống nghiệm 2: tơng vật lý - HS làm thí nghiệm TaiLieu.VN Page HĐ I.2: Thực phản ứng với - HS: Cã khÝ cacbonic canxi hi®roxit - GV: Híng dÉn häc sinh lµm thÝ - HS: nghiƯm ë èng tợng Nhúng đầu ống thuỷ tinh ống nớc vôi vẩn đục (có chất hình chữ L vào phần chất lỏng thổi thở lần lợt vào ống rắn không tan tạo thành) đựng nớc ống nghiệm - HS: ®ùng níc v«i Dïng dïng pipÐp nhá 5-10 giät dung > Quan sát tợng dịch natri cacbonat vào èng nghiƯm - GV: Trong h¬i thë cđa chóng ta đựng nớc ống nghiệm đựng nớc vôi có khí gì? - GV: Yêu cầu học sinh nhận xét tợng quan sát đợc - HS: ống nghiệm tợng ống nghiệm có chất rắn không - GV: Tiếp tục hớng dẫn học sinh tan tạo thành ( đục) làm thÝ nghiƯm - HS: ë èng nghiƯm v× cã chất rắn tạo thành - GV: Yêu cầu học sinh nhận xét - HS : PT chữ: tợng +) ë èng nghiÖm 2: Kali pemangnat -> To Kali manganat + Mangan ®ioxit + oxi + ) ë èng nghiƯm 4: Canxi hi®roxit + cabon ®ioxit -> canxi ? Trong èng nghiƯm vµ èng cabonat + nớc TaiLieu.VN Page nghiệm có phản ứng hoá +) ống nghiệm 5: học xảy dựa vào dấu hiệu Canxi hiđroxit + natri cacbonat -> mà ta nhận biết đợc canxi cac bonnat + natri hiđroxit - GV: Yêu cầu học sinh viết phơng trình chữ thí nghiệm - GV giới thiệu: + Thuốc tÝm (Kali pemangnat) - HS: ®un nãng sinh Kali Dấu hiệu để nhận biết phản ứng hoá manganat, Mangan đioxit , oxi học xảy + Nớc vôi có chất tan Phân biệt đợc tợng vật lí Canxi hiđroxit tợng hoá học + Giới thiệu sản phẩm thu đợc Cách viết phơng trình chữ ống nghiệm - GV: Vậy qua thí nghiệm em đợc củng cố kiến thức nào? Hot ng II: Bng tng trình(10 phút) - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết tường trình theo mẫu - Học sinh viết tường trình theo nhóm Hoạt động : Củng cố - đánh giá: (5 phút) - GV nhận xét ý thức, hoạt động học sinh HS: Chú ý - GV: Thu tường trình học sinh HS: thu dọn làm vệ sinh phòng thực hành chấm điểm - GV yêu cầu học sinh làm vệ sinh TaiLieu.VN Page - Dặn dò: (1 phút) Xem trước nội dung mới: Định luật bảo toàn khối lượng TaiLieu.VN Page ... dạy học - ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra cũ : (5 phút) - Hiện tượng vật lí gì? lấy ví dụ - Hiện tượng hố học gì? lấy ví dụ - Dấu hiệu để biết có phản ứng hóa học xảy ra? - Bài. .. Mở bài: (1 phút) Để giúp hiểu rõ phân biệt tượng vật lí tượng hố học, nhận biết dấu hiệu có phản ứng sảy tiến hành số thí nghiệm sạu b) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học. .. TaiLieu.VN Page nghiệm có phản ứng hoá +) ống nghiệm 5: học xảy dựa vào dấu hiệu Canxi hiđroxit + natri cacbonat -> mà ta nhận biết đợc canxi cac bonnat + natri hiđroxit - GV: Yêu cầu học sinh viết phơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 14: Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học, Giáo án Hóa học 8 bài 14: Bài thực hành 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay