Giáo án Hóa học 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 17:38

Giáo án Hóa học Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS hiểu nội dung định luật, biết giải thích định luật dựa vào bảo tồn khối lượng nguyên tử phản ứng hoá học - Biết vận dụng định luật để làm tập hoá học Kỹ năng: Tiếp tục nêu kỷ viết phương trình chữ cho HS Giáo dục: Giáo dục thái độ cẩn thận, u thích mơn II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị TN: - Dụng cụ: cân, cốc thuỷ tinh - Hoá chất: + Dung dịch bariclorua + Dung dịch Natrisunphát * Chuẩn bị tranh vẽ: sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học khí ơxi Hiđrơ (H 2.5 SGK tr 4.8) - Bảng phụ: Các tập vận dụng HS: Đọc III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp : (1 phút) Giáo án Hóa học Kiểm tra cũ: Khi PƯHH xảy ra? Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hố học xảy ra? Cho ví dụ? Bài mới: Đặt vấn đề: Trong q trình phản ứng hố học xảy chất ban đầu chất tạo thành có thay đổi khơng? Liệu chúng có khơng? Đó nội dung ngày hôn Hoạt động thầy trò 1.Hoạt động 1: - GV giới thiệu nhà bác học Lômônôxôp (Nga) Lavoadie (Pháp) * GV làm thí nghiệm hình 2.7 (Sgk) + Đặt đĩa cân A cốc (1) (2) có chứa dung dịch BaCl2 Na2SO4 + Đặt cân lên đĩa B cho cân thăng - Gọi 1-2 HS lên quan sát vị trí kim cân ( Kim cân vị trí thăng bằng) - Sau GV đổ cốc vào cốc 2, lắc cho dung dịch trộn vào lẫn ? HS quan sát tượng Nhận xét vị trí kim cân ( Có chất rắn màu trắng xuất Đã có PƯHH xãy Kim cân vị trí thăng bằng) ? Trước sau làm thí nghiệm, kim cân giữ ngun vị trí Có thể suy điều - GV thơng báo: Đây ý nội dung định luật bảo tồn Nội dung 1.Thí nghiệm : (Sgk) * Kết luận: Tổng khối lượng chất tham gia phản ứng tổng khối lượng chất tạo thành sau phản ứng Định luật : * Trong PƯHH, tổng khối lượng chất sản phẩm tổng khối lượng Giáo án Hóa học khối lượng - GV giới thiệu nhà bác học Lômônôxôp (Nga) Lavoadie (Pháp) 2.Hoạt động2: ? HS nhắc lại nội dung định luật (1-2 HS) chất tham gia phản ứng - Phương trình phản ứng: Bari clorua + Natri sunfat  Bari sunfat + Natri clorua BaCl2 + Na2SO4  2NaCl + BaSO4 (A) (B) (C) (D) ? GV yêu cầu HS lên bảng viết phương trình chữ phản ứng - GV hướng dẫn HS: Có thể dùng CTHH chất để viết thành PƯHH ? Trong PƯHH trên, theo em chất phản ứng hố học - HS trả lời áp dụng: - GV bổ sung: Trong phản ứng hoá học: diễn thay đổi liên kết nguyên tử, số nguyên tử nguyên tố giữ nguyên khối lượng ngun tử khơng đổi Vì tổng khối lượng chất bảo toàn, làm cho phân tử chất * Tổng quát: biến đổi thành phân tử chất khác mA + m B = m C + m D 3.Hoạt động 3: * ĐVĐ: Để áp dụng giải toán, ta viết nội dung định luật thành cơng mBaCl  mNa  mBa¸O  mNaCl thức nào? - GV: Giả sử có PƯ A B tạo C D cơng thức khối lượng viết nào? - GV: Dùng ký hiệu khối lượng * VD1: chất m ? HS viết tổng quát ? Từ phương trình chữ PƯHH trên, áp dụng viết cơng thức SO 4 a.Phương trình chữ: Photpho + Oxi t  Điphtpho pentaoxit Giáo án Hóa học khối lượng PƯ - HS lên bảng viết - GV giải thích: Từ CT này, biết KL chất ta tính KL chất lại b Theo ĐLBTKL ta có: mO  m P m P2O5 3,1  mO2 m P2O5 3,1  mO2 7,1  mO2 7,1  3,1 4( gam) *Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,1g * VD2: HS làm tập vào Photpho (P) khơng khí, ta thu 7,1 g hợp chất Điphotpho pentaoxit (P2O5) a Viết PT chữ phản ứng b Tính khối lượng oxi phản ứng - HS áp dụng định luật để giải tập *Bài tập 2: Nung CaCO3 thu 112 kg vôi sống (CaO) 88 kg khí cacbonic (CO2) a.Viết phương trình chữ PƯ b.Tính khối lượng Caxi cacbonat PƯ Củng cố: - HS đọc phần ghi nhớ - Nêu định lật giải thích * BT1: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ phản ứng sau: Lưu huỳnh + Khí oxi  Khí sunfurơ Nếu có 48g lưu huỳnh cháy thu 96g khí sunfurơ khối lượng oxi phản ứng là: A 40g B 44g C 48g D 52g E Không xác định * BT2: Cho 11,2g Fe tác dụng với dung dịch axit clhiđric HCl tạo 25,4g sắt (II) clorua FeCl2 0,4g khí hiđro H2 Khối lượng axit clohđric HCl dùng là: A 14,7g B 15g C 14,6g D 26g 5, Dặn dò: - Học - Làm tập: 1,2,3 (Tr 54 - Sgk) ... nội dung định luật bảo tồn Nội dung 1.Thí nghiệm : (Sgk) * Kết luận: Tổng khối lượng chất tham gia phản ứng tổng khối lượng chất tạo thành sau phản ứng Định luật : * Trong PƯHH, tổng khối lượng. .. lượng chất sản phẩm tổng khối lượng Giáo án Hóa học khối lượng - GV giới thiệu nhà bác học Lômônôxôp (Nga) Lavoadie (Pháp) 2.Hoạt động2: ? HS nhắc lại nội dung định luật (1-2 HS) chất tham gia.. .Giáo án Hóa học Kiểm tra cũ: Khi PƯHH xảy ra? Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hố học xảy ra? Cho ví dụ? Bài mới: Đặt vấn đề: Trong trình phản ứng hoá học xảy chất ban đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng, Giáo án Hóa học 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay