Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử THPT chuyên lê quý đôn điện biên file word có lời giải chi tiết

14 24 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 15:47

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đề thi thử THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - Năm 2018 I NHẬN BIẾT Câu 1: Cơ chế di truyền học tượng lặp đoạn A đứt gãy trình phân li NST đơn tế bào B tác đột biến gây đứt rời NST thành đoạn nối lại ngẫu nhiên C NST tái sinh khơng bình thường số đoạn D trao đổi chéo không cân crômatit không chị em cặp NST tương đồng kì đầu giảm phân I Câu 2: Có thể có phương pháp tạo giống mang gen hai lồi khác nhau? (1) Ni cấy hạt phấn lưỡng bội hóa (2) lai tế bào sinh dưỡng thực vật (3) Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp (4) tạo giống nhờ công nghệ gen A B C D Câu 3: Khi nói quần ngẫu phối, phát biểu sau khơng đúng? A Q trình ngẫu phối tạo nhiều biến dị tổ hợp B Quá trình ngẫu phối làm cho tần số kiểu gen dị hợp giảm dần qua hệ C Quá trình ngẫu phối làm cho quần thể đa hình kiểu gen kiểu hình D Quá trình ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen quần thể điều kiện định Câu 4: Khi nói bệnh phêninkêto niệu có phát biểu sau đây, có số phát biểu (1) Bệnh phêninkêto niệu bệnh rối loạn chuyển hóa gây đột biến gen (2) Bệnh phêninkêto niệu enzim không chuyển hóa axitamin pheninalanin thành tirozin (3) Người bệnh phải ăn kiêng hoàn toàn pheninalanin (4) Pheninalanin ứ đọng máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh, bệnh thiểu trí tuệ dẫn đến trí A B C D Câu 5: Tác động gen lên nhiều tính trạng sẽ: A Tạo tổ hợp tính trạng có B Làm xuất nhiều tính trạng chưa có bố mẹ C Các tính trạng phân li tạo thành nhóm D Gây tượng biến dị tương quan Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 6: Để đem lại hiểu kinh tế cao, nên dùng cônxisin chất gây đa bội thể với đối tượng A Lúa B Ngơ C Củ cải D Đậu/đỗ Câu 7: Có ứng dụng sau không dựa sở kĩ thuật di truyền? (1) Tạo chủng vi khuẩn có khả phân hủy dầu mỏ (2) Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường người (3) Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu (4) Tạo giống bơng mang gen có khả tự sản xuất thuốc trừ sâu (5) Tạo giống đậu tương có khả kháng thuốc diệt cỏ (6) Tạo nấm men có khả sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối A B C D Câu 8: Theo mơ hình operon Lac, prơtêin ức chế bị tác dụng? A Vì lactơzơ làm cấu hình khơng gian B Vì prơtêin ức chế bị phân hủy có lactơzơ C Vì lactơzơ làm gen điều hòa khơng hoạt động D Vì gen cấu trúc làm gen điều hòa bị bất hoạt Câu 9: Nếu bệnh di truyền khơng thể chữa cần phải làm gì? A Ngăn chặn hậu cho cháu cách cấm kết hôn gần, hạn chế sinh đẻ B Ngăn chặn hậu cho cháu cách không sinh đẻ C Khơng cần đặt vấn đề bệnh nhân chết D Khơng có phương pháp Câu 10: Sự không phân li nhiễm sắc thể 2n tế bào đinh sinh trưởng cành tạo nên A cành đa bội lệch B thể bốn nhiễm C thể tứ bội D cành tứ bội lưỡng bội Câu 11: Trong quần thể người có số thể đột biến sau: Ung thư máu; Bạch tạng; Hội chứng Claiphentơ; Dính ngón tay số 3; Hội chứng Đao; Mù màu Những thể đột biến đột biến nhiễm sắc thể? A 3, 4, B 1, 3, C 3, 5, D 1, 3, Câu 12: Vì đột biến gen thường gây hại cho thể mang đột biến? A Làm sai lệch thông tin di truyền dẫn đến làm rối loạn q trình sinh tổng hợp prơtêin Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới B Nó làm ngưng trệ q trình phiên mã, không tổng hợp prôtêin C Làm cho ADN không tái dẫn đến không kế tục vật chất hệ D Cơ chế sinh vật khơng kiểm sốt q trình tái gen Câu 13: Lồi thực vật khơng sinh sản sinh dưỡng? A Mía B Lúa C Rau ngót D Sắn Câu 14: Phát biểu sở khoa học biện pháp tránh thai dùng bao cao su? A Khơng có trứng chín rụng B Ngăn làm tổ trứng thụ tinh C Ngăn không cho trứng thụ tinh làm tổ D Ngăn không cho tinh trùng gặp trứng Câu 15: Quan sát hình vẽ, chọn kết luận không đúng: A Phản ứng với ánh sáng thuộc kiểu ứng động sinh trưởng B Ngọn hướng sáng dương C Rễ hướng sáng âm D Hướng sáng giúp quang hợp tốt Câu 16: Khi nói liên kết gen, phát biểu sau đúng? A Liên kết gen làm tăng xuất biến dị tổ hợp B Liên kết gen đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng C Ở tất lồi động vật, liên kết gen có giới đực mà khơng có giới D Trong tế bào, gen ln di truyền thành nhóm liên kết Câu 17: Điều sau nói quần thể tự phối không đúng? A Số thể đồng hợp tăng, dị hợp giảm qua đời B Chọn lọc từ quần thể thường hiệu C Quần thể đa dạng kiểu gen kiểu hình D Quần thể phân hóa dần thành dòng Câu 18: Sinh vật sau sinh vật chuyển gen? A E.Coli có ADN tái tổ hợp chứa gen Insulin người Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới B Chuột bạch có gen hoocmon sinh trưởng chuột cống C Cừu Đơli tạo nhân vơ tính D Cây bơng có gen diệt sâu lấy vi khuẩn Câu 19: Học sinh học loại tập tính gì? A học dược B hỗn hợp C in vết D bẩm sinh II THÔNG HIỂU Câu 20: Có nguyên nhân sau dẫn đến biến đổi vật chất di truyền Những sai sót lúc tái ADN Các gen gây đột biến nội Ảnh hưởng tác nhân gây đột biến bên bên tế bào Tương tác gen không alen Quá trình tiếp hợp, trao đổi chéo cromatit khơng chị em kì đầu giảm phân I A B C D Câu 21: Trong mề gà thường có hạt sạn sỏi nhỏ Các hạt có tác dụng A tăng thêm chất dinh dưỡng cho gà B Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch C giúp tiêu hóa học thức ăn D hạn chế tiết nhiều dịch tiêu hóa Câu 22: Những nguyên nhân gây tượng đa bội thể sinh vật? Rối loạn phân bào tất cặp NST; Rối loạn phân bào vài cặp NST; Lai xa kèm đa bội hóa; Các thoi phân bào khơng hình thành nguyên phân; Các cặp NST phân li kì sau nguyên phân; A 1, 2, 4, B 1, 3, C 1, 2, D 1, 3, Câu 23: Khi nói ưu lai, phát biểu sau không đúng? A Một giả thuyết để giải thích sở di truyền ưu lai nhiều người thừa nhận giải thuyết siêu trội B Người tạo lai khác dòng có ưu lai cao để sử dụng cho việc nhân giống C Để tạo lai có ưu lai cao số đặc tính đó, người ta thường bắt đầu cách tạo dòng chủng khác D Trong số trường hợp, lai hai dòng định thu lai khơng có ưu lai, cho lai lai với dòng thứ ba đời lại có ưu lai Câu 24: Kết luận quan trọng rút từ kết khác lai thuận lai nghịch là: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A Tế bào chất có vai trò định di truyền B Nhân tế bào có vai trò quan trọng di truyền C Phát tính trạng di truyền gen nhân hay gen tế bào chất quy định D Cơ thể mẹ có vai trò lớn việc quy định tính trạng thể Câu 25: Vì tăng diện tích lại làm tăng suất trồng? A Lá thải oxi nhiều từ thúc đẩy hơ hấp làm xanh có nhiều lượng nên quang hợp nhiều → tăng suất trồng B Tán rộng che bớt mặt đất → hạn chế nước, tăng độ ẩm → giảm thối hóa chất hữu đất C Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu → tăng suất D Nhiều hút nhiều nguyên liệu hơn, nhựa chuyển nhanh cho quang hợp Câu 26: Cho phép lai P: AaBbddEe x AaBbddEe (biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn) Tỉ lệ loại kiểu hình mang tính trội tính lặn F1 A 9/64 B 16/64 C 32/64 D 27/64 Câu 27: Cho biết ba làm nhiệm vụ kết thúc trình dịch mã ATT, ATX, AXT Một gen tế bào nhân sơ, vùng mã hóa có 450 ba, mạch mã gốc có ba thứ 110 AGT (số thứ tự ba tính ba mở đầu) Nếu gen bị đột biến làm thay cặp GX cặp TA ba thứ 110 phân tử prơtêin tổng hợp từ gen đột biến có số axitamin A 448 B 449 C 108 D 109 Câu 28: Thế hệ xuất phát (P) quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 0,5AA : 0,5Aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau quần thể này? (1) Tần số kiểu gen aa tăng dần qua hệ (2) Tần số kiểu gen AA F1 62,5% (3) Thế hệ F1 đạt trạng thái cân di truyền (4) Tần số kiểu gen Aa F3 6,25% (5) Tần số kiểu gen aa F2 43,75 A B C D Câu 29: Theo định luật Hacđi-Vanbec, có quần thể dạng trạng thái cân di truyền? Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới (1) 0,4AA : 0,4Aa : 0,1aa (2) 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa (4) 100%AA (5) 0,7744AA : 0,2112Aa : 0,0144aa (6) 100%aa A B C (3) 100%Aa D Câu 30: Cho F1 thân cao, tròn tự thụ phấn thu F2 gồm loại kiểu hình cao, tròn chiếm 50,16% Biết thân cao, tròn trội hồn tồn so với thân thấp, dài; diễn biến trình giảm phân tế bào sinh giao tử nhau, khơng có đột biến Kết luận sau đúng? A Kiểu gen F1 dị hợp tử đều, tần số hoán vị 10% B Kiểu gen F1 dị hợp tử đều, tần số hoán vị 20% C Kiểu gen F1 dị hợp tử chéo, tần số hoán vị 8% D Kiểu gen F1 dị hợp tử chéo, tần số hoán vị 16% Câu 31: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Chọn ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đỏ F1 cho giao phấn với Nếu khơng có đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết xác suất xuất đậu thân cao, hoa trắng F2 A 1/64 B 6/256 C 1/128 D 2/9 Câu 32: Một phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ (A + T)/(G + X) 0,6 hàm lượng G + X xấp xỉ A 0,62 B 0,26 C 0,68 D 0,70 Câu 33: Ở loài thực vật, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Biết không phát sinh đột biến tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả thụ tinh Cho tứ bội có kiểu gen AAaaBBBb tự thụ phấn Theo lí thuyết, phát biểu khơng đời con? A Có hai loại kiểu hình đỏ, vàng, B Tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng 1/36 C Tỉ lệ phân li kiểu hình 35:1 D Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng 35/36 Câu 34: Ở tằm lấy tơ, để phân biệt tằm đực tằm từ giai đoạn trứng người ta nghiên cứu gen quy định màu sắc vỏ trứng Gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen Y, alen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới sáng Cặp lai để trứng màu sẫm ln nở tằm đực, trứng màu sáng nở tằm cái? A XaXa x XAY B XAXa x XaY C XAXA x XaY D XAXa x XAY Câu 35: Ở đậu Hà Lan, gen A: hạt vàng, alen a: hạt xanh; gen B: vỏ trơn, alen b: vỏ nhăn, nằm cặp NST tương đồng khác Lai đậu hạt vàng, vỏ trơn dị hợp cặp gen với I chưa biết kiểu gen Quá trình giảm phân bình thường, F1 thu loại kiểu hình hạt xanh, vỏ nhăn chiếm tỉ lệ 12,5% Kiểu gen I đem lai la: AaBb; 2- Aabb; A 3- AABb; B 2, 4- aabb; 5- aaBb; C 1, 4, 6- AaBB D 2, 3, 5, Câu 36: Quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn gấp lần đồng hợp trội tự thụ phấn hệ Tần số kiểu gen dị hợp hệ thứ 5% Xác định cấu trúc di truyền quần thể hệ thứ A 0,475AA: 0,05Aa: 0.475aa B 0,375AA: 0,05Aa: 0.575aa C 0,16AA: 0,48Aa: 0.36aa D 0,2AA: 0,4Aa: 0.4aa Câu 37: Ở loài thực vật, lai hoa đỏ chủng với hoa trằng chủng (P), thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 56,25% hoa đỏ 43,75% hoa trắng Nếu cho F1 lai với có kiểu gen đồng hợp lặn thu đời gồm A 100% số hoa đỏ B 75% số hoa đỏ 25% số hoa trắng C 100% số hoa trắng D 25% số hoa đỏ 75% số hoa trắng Câu 38: Trong thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen, cho F2 giao phấn ngẫu nhiên với tỉ lệ kiểu hình F3 dự đốn là: A hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng D 15 hoa đỏ : hoa trắng Câu 39: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E.coli chứa N15 nuôi môi trường chứa N14 Ở hệ thứ 3, tỉ lệ phân tử ADN chứa N15 là: A 1/4 B 1/8 C 1/16 D 1/32 III Vận dụng Câu 40: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền trội lặn hoàn toàn; giảm phân bình thường, diễn biến giống hai giới: giới có nhiễm sắc thể giới tính Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới XX; tần số hoán vị gen A B 20%, D E khơng có hốn vị gen Xét phép lai Ab D d Ab d XE Xe  X E Y Có kết luận đúng? aB ab (1) Tỉ lệ giao tử đực AbXdE  20% (2) Cơ thể giảm phân cho tối đa loại giao tử (3) Tỉ lệ kiểu hình trội bốn tính trạng đời = 25,5% (4) Tần số kiểu gen giống mẹ đời = 8% A B C D Đáp án 1-D 2-B 3-B 4-B 5-C 6-C 7-B 8-A 9-A 10-D 11-B 12-A 13-B 14-D 15-A 16-B 17-C 18-C 19-A 20-C 21-C 22-D 23-B 24-C 25-C 26-D 27-C 28-D 29-A 30-C 31-D 32-A 33-D 34-A 35-B 36-B 37-D 38-C 39-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án C Câu 6: Đáp án C Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án B Lúa thụ tinh nhờ gió, trùng → Ở lúa hình thức sinh sản hữu tính khơng phải sinh sản sinh dưỡng Câu 14: Đáp án D Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Bao cao su làm trứng tinh trùng không gặp → thụ tinh Câu 15: Đáp án A Từ hình vẽ ta dễ dàng nhận thấy: Nguồn kích thích ánh sáng từ hướng, rễ tránh xa nguồn ánh sáng, hướng theo phía ánh sáng → Đây hướng động, rễ hướng sáng âm, hướng sáng dương Đây ứng động → A sai Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án C Quần thể tự phối thực vật quần thể thực vật tự thụ phấn Ở động vật quần thể động vật lưỡng tính tự thụ tinh - Đặc điểm di truyền: + Quần thể tự phối phân thành nhiều dòng có kiểu gen khác + Sự chọn lọc dòng thường khơng hiệu + Tần số alen không thay đổi qua hệ + Tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm dần thể dị hợp tăng dần thể đồng hợp + Các quần thể tự phối giảm mức độ đa dạng di truyền Trong phát biểu trên, C sai quần thể tự phối phân thành nhiều dòng có kiểu gen khác nên quần thể không đa dạng kiểu gen kiểu hình Câu 18: Đáp án C Trong sinh vật trên, Cừu Dolli tạo phương pháp nhân vơ tính → Nó tạo từ công nghệ tế bào → Cừu dolli sinh vật chuyển gen Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án C Câu 22: Đáp án D Câu 23: Đáp án B Trong phát biểu trên, B sai lai có chứa ưu lai khơng sử dụng làm giống chứa nhiều cặp gen dị hợp, sử dụng làm giống đời sau có phân tính Câu 24: Đáp án C Khi lai thuận lai nghịch cho kết khác đời ln có kiểu hình giống mẹ ta kết luận gen gen tế bào chất Còn phép lai thuận nghịch cho kết giống tính trạng phân bố không đồng giới thuận nghịch kết luận gen nằm nhân Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 25: Đáp án C Lá quan quang hợp Trong có lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thụ nắng lượng ánh sáng truyền lượng hấp thụ đến pha cố định C02 tạo vật chất hữu cho Do vậy, tăng diện lích hấp thụ ánh sáng tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu tăng suất trồng Câu 26: Đáp án D Phép lai dd x dd cho 100% dd (100% lặn) → Để F mang tính trội tính lặn cặp gen Aa, Bb, Dd phải cho đời có tính 3 trạng trội tính trạng lặn với xác suất: C   4   27      64 → Tỉ lệ loại kiểu hình mang tính trội tính lặn F1 là: 9/64 Câu 27: Đáp án C Câu 28: Đáp án D Thế hệ xuất phát (P) quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 0,5AA : 0,5Aa Xét phát biểu đề bài: (1) Qua hệ tự thụ phấn, cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn biến đổi theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp AA, aa giảm dần tần số kiểu gen dị hợp (2) Đúng Tần số kiểu gen AA F1 là: 0,5 + 0,5  1/  = 0,625 = 62,5% (3) Sai F có tỉ lệ kiểu gen: AA = 0,625 Aa = 0,5.(1/2) = 0,25 aa = 0,5  1/  = 0,125 Tỉ lệ: 0,625.0,125 khác  0, 25 /  nên F1 không cân di truyền 1 (4) Đúng Tần số kiểu gen Aa F3 là:0,5   =6,25% 2 (5) Sai Tần số kiểu gen aa F2 là: 0,5  1/  = 18,75% → Có kết luận Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 29: Đáp án A - Quần thể cân quần thể có cấu trúc 100%AA, 100%aa y - Với quần thể có cấu trúc xAA : yAa : zaa = cân x.z =   2 → Trong quần thể trên, có quần thể 2, 4, 5, cân Câu 30: Đáp án C F1 thân cao, tròn tự thụ phấn thu F2 gồm loại kiểu hình cao, tròn chiếm 50,16% Tỉ lệ cao, tròn chiếm tỉ lệ > 50% → Cao, tròn tính trạng trội Quy ước: A: Cao, a: thấp, B: tròn, b: dài Cây cao, tròn (A-B-) = 50,16% → Tỉ lệ thấp, dài (aabb) = 50,16% - 50% = 0,16% < 6,25% → có hốn vị gen xảy aabb = 0,16% = 4%ab 4%ab ab = 4% < 25% → Đây giao tử sinh hoán vị, f hoán vị = 2.4% = 8%, F dị hợp tử chéo: Ab aB Câu 31: Đáp án D P: AaBb x AaBb F 1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Cây thân cao, hoa trắng F có kiểu gen: Cây thân thấp, hoa đỏ F có kiểu gen: 1 2 AAbb : Aabb giảm phân cho giao tử Ab : ab 3 3 1 aaBB : aaBb giảm phân cho giao tử aB : ab 3 Chọn ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đỏ F1 cho giao phấn với Nếu khơng có đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết xác suất xuất đậu thân cao, hoa trắng (A-bb) F2 là: 2 Ab ab = → Đáp án D 3 Câu 32: Đáp án A Ta có (A + T)/(G + X) = 0,6 → A/G = 0,6 A+ G= 50% ; A/G= 0,6 Giải hệ phương trình ta G= 31,25% Vậy G+ X= 62,5%= 0,625 Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 33: Đáp án D AAaaBBBb x AAaaBBBb = (AAaa x AAaa)(BBBb x BBBb) AAaa x AAaa cho đời có kiểu hình 35đỏ : vàng BBBb x BBBb cho đời 100% → AAaaBBBb x AAaaBBBb cho đời có kiểu hình: (35 đỏ : vàng).100% → 35 đỏ, : vàng, Xét phát biểu đề bài: Các phát biểu A, B, C D sai Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng 1/36, tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng 35/36 Câu 34: Đáp án A Ở tằm có cặp NST giới tính: XX: tằm đực, XY: tằm Để trứng màu sẫm ln nở tằm đực, trứng màu sáng nở tằm cái, ta thấy tằm trứng màu sám có kiểu gen XaY → nhận Xa từ mẹ, tằm đực màu sẫm (XAX-) → nhận XA từ bố mẹ → Phép lai A cho trứng màu sẫm ln nở tằm đực, trứng màu sáng ln nở tằm Câu 35: Đáp án B Quy ước: gen A: hạt vàng, alen a: hạt xanh; gen B: vỏ trơn, alen b: vỏ nhăn Cây đậu hạt vàng, vỏ trơn dị hợp có kiểu gen AaBb giảm phân cho giao tử 1/4AB, 1/4Ab, 1/4aB, 1/4ab F1 thu loại kiểu hình hạt xanh, vỏ nhăn (aabb) chiếm tỉ lệ 12,5% = 1/8aabb = 1/2ab 1/4ab → Cây I cho giao tử ab = 1/2 Trong kiểu gen đề bài, có trường hợp 2, cho tỉ lệ giao tử ab = 1/2 Câu 36: Đáp án B Gọi cấu trúc quần thể ban đầu xAA : yAa : zaa = Tần số kiểu gen dị hợp hệ thứ 5% nên tần số kiểu gen dị hợp hệ ban đầu là: y = 5% → y = 40% = 0,4 Vì Quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn gấp lần đồng hợp trội mà đồng hợp trội + đồng hợp lặn = - 0,4 = 0,6 nên ta có: x + z = 0,6, z = 2x → x = 0,2; z = 0,4 → Cấu trúc quần thể ban đầu là: 0,2AA: 0,4Aa: 0.4aa Sau hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen: Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới  1/  AA = 0,2 + 0,4  1/  aa = 0,4 + 0,4 = 0,375 = 0.575 Câu 37: Đáp án D F2 thu tỉ lệ 56,25% hoa đỏ 43,75% hoa trắng hay hoa đỏ : hoa trắng → F2 thu 16 tổ hợp giao tử = 4.4 → Mỗi bên F cho loại giao tử Giả sử F 1: AaBb Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung Quy ước: A-B-: hoa đỏ A-bb + aaB- + aabb: hoa trắng F1 lai với có kiểu gen đồng hợp lặn: AaBb x aabb Fa: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb Tỉ lệ kiểu hình Fa: đỏ : trắng Câu 38: Đáp án C Trong thí nghiệm Menđen: F 1: Aa F2: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa hay 25%AA : 50%Aa : 25%aa Quần thể F2 trạng thái cân di truyền 25%.25% = (50%/2)^2 → Nếu cho F2 giao phấn ngẫu nhiên với tỉ lệ kiểu gen F3 không thay đổi so với F2: 25%AA : 50%Aa : 25%aa → Tỉ lệ kiểu hình F3 dự đoán là: hoa đỏ : hoa trắng Câu 39: Đáp án A Ở hệ thứ 3, tổng số phân tử ADN là: 23  phân tử Số phân tử ADN có chứa N15 phân tử (mỗi phân tử có mạch N14 mạch N15) → Ở hệ thứ 3, tỉ lệ phân tử ADN chứa N15 là:  Câu 40: Đáp án A Xét phát biểu đề bài: (1) Sai Tỉ lệ giao tử đực: AbXdE = 1/2Ab 1/2XdE = 1/4 = 25% (2) Sai Cơ thể giảm phân cho tối đa: 4.2 = loại giao tử (3) Sai Tỉ lệ kiểu hình trội bốn tính trạng đời là: A-B-D-E- = [10%AB(50%Ab + 50%ab) + 40%aB.50%Ab)].(1/4XDEXdE + 1/4XDEY) = 15% Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới (4) Sai Tỉ lệ kiểu gen giống mẹ = 0% phép lai XDEXde x XdEY không tạo thể XDEXde đời Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... 1-D 2-B 3-B 4-B 5-C 6-C 7-B 8-A 9-A 10-D 11-B 12-A 13-B 14-D 15-A 16-B 17-C 18-C 19-A 20-C 21-C 22-D 23-B 24-C 25-C 26-D 27-C 28-D 29-A 30-C 31-D 32-A 33-D 34-A 35-B 36-B 37-D 38-C 39-A 40-A LỜI... http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu... → Có kết luận Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử THPT chuyên lê quý đôn điện biên file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử THPT chuyên lê quý đôn điện biên file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay