Bai tap tieng anh lop 6 unit 1 greetings (Lý thuyết + Bài tập)

14 63 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 14:13

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 1 được chia làm 3 mục theo như sách giáo khoa. Nội dung bao gồm: từ vựng có trong bài mới, cấu trúc câu Khẳng định, Phủ định, Nghi vấn, các bài giảng ngữ pháp thì Hiện tại đơn và bài tập đi kèm để các em có thể áp dụng những kiến thức mình đã học. Với các hình ảnh minh họa, sẽ giúp người dạy có thể giảng bài sinh động hơn. Mục cuối cùng của bài viết là các bài tập tổng hợp để các em học sinh tự hệ thống lại bài 1 lần nữa. Bài dạy thích hợp làm tài liệu cho các em học sinh hoặc cũng có thể là tài liệu tự nghiên cứu. Nhỏ khơng học, lớn làm gì? UNIT GREETINGS A Hello Cách chào hỏi Hello: Hi: xin chào (lần đầu) chào (thân quen) Say Hi to your friend (: Đại từ nhân xưng (S) I: You: bạn, bạn She: ấy, chị (cho giới tính nữ) He: ông ấy, anh (cho giới tính nam) We: (từ người trở lên) They: họ (2 người vật trở lên) It: (dùng cho vật, vật) UNIT GREETINGS Nơi có ý chí, nơi có đường Thì đơn động từ tobe thể khẳng định (+) Tobe: am, is, are I + am You, we, they + are He, she, it + is Lưu ý: I am = I’m You are = you’re We are = we’re They are = they’re He is = he’s She is = she’s It is = it’s  Dịch câu sau sang tiếng Anh Cơ Lan She is Lan Ơng tên Minh Nó gấu (a bear) Chúng học sinh (students) Tôi Mary Bạn người học sinh (a student) Họ bác sĩ (doctors) Cách giới thiệu tên I am + My name is + My: tên tên tơi tơi là… tên tơi là… Practice Please, 100% with your passion Nhỏ không học, lớn làm gì? PETER UNIT GREETINGS TOM MARY Hi, I am Peter Hi, my name is Peter TUẤN LINH UNIT GREETINGS B Good morning Cách nói chào: Good morning: chào buổi sáng Good afternoon: Chào buổi chiều Good evening: Chào buổi xế/tối Good night: Chúc ngủ ngon Good bye Chào tạm biệt Good bye Bye Bye bye See you again: hẹn gặp lại Điền wordsheet chào hỏi Ôn lại động từ tobe giới thiệu tên Wh- question: How – nào? Thì đơn động từ tobe câu hỏi WhHow + tobe + S (đại từ nhân xưng)? S + tobe + … Đại từ câu trả lời XUÂN Nơi có ý chí, nơi có đường S (hỏi) You You He She They It S (trả lời) I We He She They It Cách hỏi thăm sức khỏe How are you: bạn có khỏe khơng? Bạn rồi?  I’m fine: khỏe  I’m great: khỏe  Not bad: không tệ  I’m bad: không tốt  I’m sick: bị bệnh  I’m tired: tơi bị mệt And you? Còn bạn sao? EX: How is she? She’s great! How are you? Not bad Thank you Please, 100% with your passion Nhỏ khơng học, lớn làm gì? UNIT GREETINGS Cách nói cảm ơn Thank you: cảm ơn bạn (trịnh trọng/kính trọng/cảm ơn người lớn tuổi hơn) Thanks: cảm ơn bạn (phổ biến, thân thiết, đồng trang lứa) Cách xưng hô Miss: dành cho gái, chưa có gia đình Mrs: dành cho phụ nữ, có gia đình Ms: khơng biết rõ có gia đình hay chưa Mr: dành cho đan ơng khơng phân biệt có gia đình hay chưa Dịch câu sau sang tiếng Anh Chào buổi sáng Bạn có khỏe khơng? Mình khỏe cảm ơn bạn bạn sao? Mình bị bệnh cảm ơn bạn Chào buổi trưa, mẹ Chào Con khỏe không? Con bị mệt cảm ơn mẹ hỏi thăm Nơi có ý chí, nơi có đường Chào buổi tối, bà Mary Bà rồi? Chào ngài John Tôi khỏe cảm ơn ông Còn ơng sao? Tơi bị mệt cảm ơn bà hỏi thăm Chào tạm biệt bà Chúc ông mau khỏe lại (Get better soon) Chào tạm biệt ông Chúc bà ngủ ngon UNIT GREETINGS A How old are you? NUMBER Write the number Count from to 20, will you? Hỏi trả lời tuổi WH_qu: How old How old +tobe + S (đại từ nhân xưng)? Bạn tuổi? S + tobe + number+ years old (*) I’m one year old EX: I’m twelve years old Dịch câu sau sang tiếng Anh Bạn tuổi rồi? 10 tuổi Ơng Mark tuổi vậy? Ông 60 tuổi Please, 100% with your passion Nhỏ không học, lớn làm gì? UNIT GREETINGS Anh tuổi rồi? anh ây 15 tuổi Đưa bé gái tuổi rồi? cô tuổi Họ tuôi rồi? họ 18 tuổi Thì đơn động từ tobe thể phủ định (-) Tobe: am, is, are I + am not You, we, they + are not He, she, it + is not Lưu ý: not = n’t I am not = I’m not You are not = You aren’t We are not = we aren’t They are not = they aren’t He is not = he isn’t She is not = she isn’t It is not = it isn’t Dịch câu sau sang tiếng Anh Anh Lâm Anh Sơn He isn’t Lam He’s Son Cậu tuổi cậu 14 tuổi Nó khơng phải gấu (a bear) Nó mèo (a cat) Con khơng phải Issac Con Sơn Tùng MTP Con tuổi mà tuổi Nơi có ý chí, nơi có đường Bạn khơng phải học sinh (a student) Bạn bác sĩ (a doctor) Cô Mary Cô Elliza beth Cách giới thiệu người This is + tên người Practice JOHN GILL JERRY This is Peter TUẤN XUÂN LINH Thì đơn động từ tobe thể nghi vấn (?) ….phải không? I + am  Are you…? We are They are He is She is It is  Are you… ?  Are they….?  Is he….?  Is she …?  Is it….? Dịch câu sau sang tiếng Anh Đây Lan Bạn 14 tuổi Please, 100% with your passion Nhỏ khơng học, lớn làm gì? UNIT GREETINGS Cô Chi phải không? Cô 20 tuổi phải không? Cô 18 tu ổi Is she Chi? Is she twenty years old? She’s eight – teen years old Bạn Hạnh phải không? Tôi Hạnh Tôi Ngân Anh Issac phải khơng? Ơng Issac Ơng 70 tuổi r ồi Họ tuổi phải không? Họ tuổi Họ học sinh Ông 40 tuổi phải khơng? Ơng 50 tuổi rồi, ơng S ơn Tùng MTP Bà Tóc Tiên phải khơng? Bà Tóc Tiên Bà 60 tu ổi r ồi  Dịch đoạn hội thoại sau sang tiếng Anh Hải : chào buổi sáng Tôi tên Hải Hạnh: chào Hải tên Hạnh Bạn khỏe khơng? Hải: khỏe Cám ơn bạn bạn sao? Hạnh: Mình khỏe Cảm ơn bạn Nơi có ý chí, nơi có đường Ơn tập Dịch đoạn hội thoại sau Hải: Chào buổi sáng Hạnh Đây Thảo Thảo: Chào buổi sáng Hạnh tên Thảo Hạnh: chào Thảo bạn có khỏe khơng? Thảo:mình khỏe cảm ơn bạn bạn sao? Hạnh:mình khỏe Cảm ơn bạn Bạn tuổi rồi? Thảo: Mình 20 tuổi Còn bạn? Hạnh: 18 tuổi Thảo: chào tạm biệt bạn Hải: chào tạm biệt Hạnh Hạnh: chào tạm biệt Hải Thảo Hải: good morning Hanh This is Thao Thảo: Hạnh: Thảo: ? Hạnh: ? Thảo: ? Hạnh: Thảo: Hải: Hạnh: TALK ABOUT YOU Tell your name Tell your age Tell how you are TALK ABOUT YOU FRIEND Chi – 12 – happy Minh – 19 – sick Please, 100% with your passion Nhỏ không học, lớn làm gì? UNIT GREETINGS EXERCISE I Chọn từ cụm từ để hoàn thành câu sau: "Hello." " " a Hello b Bye c Goodbye d Goodnight My name Nam a am b is How .? a you is c are b is you c are you " " "I'm twelve." a How old are you c I'm eleven two x six = a twenty ĐÁP ÁN 6a 7b d say d you are b How old you are? d How you are? b eleven 8c 9a c twelve d thirteen 10c II Chọn từ cụm từ để hoàn thành câu sau: Miss Hoa: Good morning, children Children: Good (6) _, Miss Hoa Miss Hoa: How are you? Children: We (7) fine, thank you (8) _? Miss Hoa: fine, (9) _ Goodbye Children: (10) _ 10 a morning b afternoon a am b is a And you b How are you a thank b thanks a Good afternoon b Good night c evening c are c How old are you c thanks you c Hi d night d (để trống) d How old you d.thank children d Bye Nơi có ý chí, nơi có đường III Chia động từ "to-be" They (be) students She (be) good I (be) a teacher We (be) teachers Tam (be) good Tam and Nga (be) good She (be) at home It (be) a cat They (be) cats and dogs 10 Mr Tam (be) 60 years old 11 The boys (be) students 12 We (be) 30 years old 13 They (be) old 14 She (be) old 15 He (be) young 16 Hoa (be) 11 years old VII Chọn đáp án Hello - (Hello / Bye / Goodbye / Good night) My name Nam (am / is / are / say) ? - I'm twelve (How old are you / How are you / How old you are / I'm eleven) Two x six = (twenty / eleven / twelve / thirteen) This Hoa (am / is / are / 0) Please, 100% with your passion Nhỏ không học, lớn làm gì? UNIT GREETINGS name is Nga (I / My / You / We) fine, thank you (We're / We is / I is / I is) Five + ten = (fourteen / fiveteen / eleven / fifteen) How are you? - (thank / child / nine / fine) IV Xác định lỗi sai I is Mary -> We are five, thanks -> How old is her? -> He is eleven year old -> I name is Ba -> How are you? – We're five -> I am eightteen years old -> She is ninteen -> It is Phong -> VI Em xếp chữ cho thành nh ững t l EFRNOTOAN IHGTE LOD NVIGEEN TEHRE OWT TFFEEIN UBEMNR ODOG 10 SRM VI Em xếp từ sau thành câu có nghĩa: Ví dụ : Mom / night / , / good/ → Good night, Mom thank / are / you / fine / , / we/  _ old / We / years / fourteen / are  _ Nơi có ý chí, nơi có đường today / how / ? / you / are /  _ is / name / you / ? / my / / and / Tom /  _ Please, 100% with your passion ... Dịch câu sau sang tiếng Anh Bạn tuổi rồi? 10 tuổi Ơng Mark tuổi vậy? Ông 60 tuổi Please, 100% with your passion Nhỏ khơng học, lớn làm gì? UNIT GREETINGS Anh tuổi rồi? anh ây 15 tuổi Đưa bé gái... He is not = he isn’t She is not = she isn’t It is not = it isn’t Dịch câu sau sang tiếng Anh Anh Lâm Anh Sơn He isn’t Lam He’s Son Cậu tuổi cậu 14 tuổi Nó khơng phải gấu (a bear) Nó mèo (a cat)... Please, 100% with your passion Nhỏ khơng học, lớn làm gì? PETER UNIT GREETINGS TOM MARY Hi, I am Peter Hi, my name is Peter TUẤN LINH UNIT GREETINGS B Good morning Cách nói chào: Good morning: chào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap tieng anh lop 6 unit 1 greetings (Lý thuyết + Bài tập), Bai tap tieng anh lop 6 unit 1 greetings (Lý thuyết + Bài tập)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay