NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHITOSAN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP BẰNG KỸ THUẬT BỨC XẠ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY CANH

69 21 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 10:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHITOSAN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP BẰNG KỸ THUẬT BỨC XẠ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY CANH Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN CƠNG CHÍNH Niên khóa : 2005-2009 Tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHITOSAN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP BẰNG KỸ THUẬT BỨC XẠ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY CANH Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS LÊ QUANG LUÂN NGUYỄN CƠNG CHÍNH Tháng năm 2010 LỜI CẢM ƠN Con xin bày tỏ lòng biết ơn đến ba mẹ, anh, em gia đình, người ln ln bên cạnh giúp đỡ lúc khó khăn Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình Khải giúp đỡ cháu nhiều q trình thực khóa luận Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Công Nghệ Sinh Học, tất quý thầy cô tận tâm dạy dỗ, truyền đạt tri thức khoa học kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình rèn luyện học tập trường Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn đến thầy Lê Quang Luân tạo điều kiện tốt nhất, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp bước đầu nghiên cứu khoa học Em xin gửi đến, chị Uyên, cô Hà làm việc Trung tâm Hạt nhân Tp Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành Em xin cám ơn anh chị làm việc Cơng ty Cổ phần Sài gòn Thủy canh nhiệt tình giúp đỡ em thời gian thực khóa luận Cám ơn bạn làm Trung tâm hạt Nhân Tp Hồ Chí Minh bạn lớp DH05SH giúp đỡ tơi thời gian thực khóa luận Một lần em xin chân thành cảm ơn tất TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Sinh viên Nguyễn Cơng Chính iii TĨM TẮT Nguyễn Cơng Chính, Tháng 8/2009 “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHITOSAN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP BẰNG KỸ THUẬT BỨC XẠ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY CANH” Giáo viên hướng dẫn: TS Lê Quang Luân Đề tài thực từ tháng năm 2009 đến tháng năm 2009 Phòng Sinh học, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, 405-407 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Sài gòn Thủy canh, 290/198 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài thu kết sau: Qui trình chế tạo oligochitosan từ vỏ tơm: Xử lí vỏ tôm dung dịch HCl 4% nhiệt độ thường đạt độ đề khoáng tối đa 51,13% Sau loại khống, vỏ tơm xử lí với dung dịch NaOH 4% nhiệt độ từ 70 – 90 0C đạt độ đề protein tối đa 36,41% Tiếp tục đề acetyl từ chitin tạo chitosan thích hợp nhiệt độ 110 0C dung dịch NaOH 40% thời gian phản ứng để đạt độ đề acetyl 80% Chế tạo oligochitosan kỹ thuật xạ: trọng lượng phân tử chitosan giảm theo liều xạ Cụ thể trọng lượng phân tử chitosan giảm nhanh khoảng liều chiếu xạ từ 25 – 50 kGy sau chậm dần, gần khơng thay đổi liều chiếu xạ 100 kGy đạt 11,5 kDa liều chiếu xạ 150 kGy Khảo sát môi trường thủy canh cho thấy oliochitosan chế tạo với liều xạ 50 kGy có Mv 64,16 kDa có tác dụng tốt lên suất rau thủy canh iv SUMMARY Name of subject: STUDY ON PREPARATION OF LOW MOLECULAR WEIGHT CHITOSAN BY RADIATION TECHNIQUE AND ITS APPLICATION FOR HYDROPONICS CULTURE Name of Supervisor: Dr Le Quang Luan Name of Student: Nguyen Cong Chinh Submited time: August, 2009 The research was carried out from March to July, 2009 at Biology Department, Center for Nuclear Technique, 405-407 Cach Mang Thang Street, District 10, Ho Chi Minh City and at Saigon Thuy Canh Corporation, 290/198 No Trang Long Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City The main result of research can be listed as follow: The process for preparation of oligochitosan from shrimp shell: The shrimp shell was demineralized in HCl 4% solution in hours at room tempurature to abtained the maximun deminerazation degree of 51,13% The demineralized was treated with NaOH 4% solution in hours at 70 – 90 0C for deprotein For preparation of chitosan with 80% degree of deacetylation, the treated shrimp shell (chitin) was then deacetylation in NaOH 40% solution in hours at 110 0C Preparation of oligochitosan by irradiation technique: Chitosan was irradiation by gamma ray from Co-60 source in 5% solution with the dose range from 25 – 150 kGy The result showed that the molecular weight (Mw) of chitosan was decreased by the irradiation dose of 25 – 150 kGy and the gradually decreased by the higher dose and the Mw of irradiation chitosan was 11,5 kDa at the treated dose of 150 kGy The test on the growth of vegetables, indicated that the chitosan irradiation at 50 kGy (Mw 64 kDa) showed the highest effect for the field of vegetables mentioned v MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Summary v Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng .xi Danh sách hình .xii Chương MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Yêu cầu III Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU I Khái niệm thủy canh A Lịch sử phát triển B Các phương pháp thủy canh Thủy canh dịch lỏng Phương pháp khí canh (aeroponics) Thủy canh có sử dụng giá thể rắn C Những thuận lợi hạn chế kỹ thuật nuôi trồng thủy canh Thuận lợi Hạn chế 10 D Một số thành tựu việc ứng dụng kỹ thuật thủy canh giới 10 E Tình hình nhu cầu ni trồng thủy canh nước ta 11 II Giới thiệu chitin, chitosan oligochitosan 11 A Đặc điểm chitin, chitosan oligochitosan 11 Chitin 12 Chitosan 12 Oligochitosan 13 B Phương pháp chế tạo chitin, chitosan oligochitosan 14 Phương pháp chế tạo chitin 14 vi Phương pháp chế tạo chitosan 15 Các phương pháp chế tạo oligochitosan 16 C Ứng dụng chitin, chitosan oligochitosan 20 Ứng dụng lĩnh vực nông nghiệp công nghệ sinh học 20 Ứng dụng lĩnh vực khác 21 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 I Thời gian địa điểm thực 23 II Vật liệu 23 A Vỏ tôm 23 B Giống 23 C Giá thể .23 D Hóa chất, dụng cụ thiết bị 23 Dụng cụ thiết bị 23 Hóa chất .24 III Phương pháp tiến hành thí nghiệm 24 A Chế tạo chitosan 24 Chuẩn bị vỏ tôm 24 Đề khoáng 25 Đề protein 25 Đề acetyl 25 Xác định độ đề acetyl 26 B Cắt mạch chitosan tạo oligochitosan phương pháp chiếu xạ 26 C Lựa chọn môi trường thủy canh phù hợp cho rau 27 D Khảo sát hiệu ứng chitosan chiếu xạ lên trồng thủy canh 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 I Chế tạo chitosan 29 A Chế tạo chitin 29 Đề khoáng 29 Đề protein 30 B Đề acetyl để chế tạo chitosan 32 vii Đề acetyl nhiệt độ thường 32 Đề acetyl nhiệt độ sôi dung dịch NaOH 34 II Cắt mạch chitosan kỹ thuật xạ 38 III Lựa chọn môi trường thủy canh phù hợp cho rau 39 IV Khảo sát hiệu ứng chitosan chiếu xạ lên trồng thủy canh 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 I Kết luận 47 II Đề nghị 47 Tài liệu tham khảo 49 Phụ lục viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DD: Degree of deacetylation DP: Degree of Polymerization HPLC: High performance liquid chromatography LSD: The Least Significant Difference MT: Môi trường TB: Trung bình Mw: Molecular weight NTF: nutrient film technique SVĐC: So với đối chứng UV: Ultraviolet WHO: World Health Organization ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Enzyme thủy phân polysaccharide tương ứng 16 Bảng 2.2 Tóm tắt ứng dụng chitosan 22 Bảng 4.1 Hàm lượng khoáng theo thời gian 30 Bảng 4.2 Hàm lượng protein theo thời gian 31 Bảng 4.3 Độ đề acetyl nhiệt độ thường, ngày theo nồng độ NaOH 32 Bảng 4.4 Độ đề acetyl theo thời gian nồng độ NaOH 60% 33 Bảng 4.5 Độ đề acetyl nhiệt độ sôi theo thời gian nồng độ NaOH 40% 34 Bảng 4.6 Độ đề acetyl nhiệt độ sôi, theo nồng độ NaOH 35 Bảng 4.7 Ảnh hưởng liều chiếu đến trọng lượng phân tử 38 Bảng 4.8 Hàm lượng chất khống loại mơi trường (ppm) 39 Bảng 4.9a Các tiêu cải trồng loại môi trường 40 Bảng 4.9b Các tiêu cải xanh trồng loại môi trường 40 Bảng 4.9c Các tiêu cải bẹ trắng trồng loại môi trường 40 Bảng 4.9d Các tiêu lách mỡ trồng loại môi trường 41 Bảng 4.9e Các tiêu lách xoăn trồng loại môi trường 41 Bảng 4.9f Các tiêu lách lollo đỏ trồng loại môi trường 41 Bảng 4.10a Các tiêu cải bổ sung oligochitosan 42 Bảng 4.10b Các tiêu cải bẹ xanh mỡ bổ sung oligochitosan 43 Bảng 4.10c Các tiêu lách xoăn bổ sung oligochitosan 44 Bảng 4.10d Các tiêu lách mỡ bổ sung oligochitosan 45 x a b c Hình 4.5 Cây cải bẹ xanh mỡ trồng có bổ sung oligogitosanở liều xạ khác a) đối chứng, b) 50 kGy, c)75 kGy Bảng 4.10c Các tiêu lách xoăn bổ sung oligochitosan Sinh khối Liều xạ Thân, g/cây Hàm lượng chất khô, % rễ, g/cây Thân Rễ Trung SVĐ Trung SVĐ Trung SVĐ Trung SVĐ bình C, % bình C, % bình C, % bình C, % ĐC 13,93 100,0 4,1 100 6,3 100 6,5 100 kGy 16,12 115,7 4,3 106,0 6,8 106,8 6,5 100,5 25 kGy 18,94 135,9 4,9 120,8 6,8 107,3 6,8 105,9 50 kGy 24,09 173,0 6,9 169,2 6,9 109,3 6,9 106,2 75 kGy 24,08 172,9 6,4 157,9 6,8 108,3 6,2 96,6 100 kGy 23,76 170,6 4,5 111,5 6,8 107,6 6,9 106,1 150 kGy 23,22 166,7 6,2 152,3 6,9 109,8 6,2 95,7 LSD0,05 5,08 24,6 0,76 14,2 0,30 4,4 0,33 5,0 44 a b Hình 4.6 Cây lách xoăn trồng có bổ sung oligogitosan liều xạ khác a) đối chứng, b) 50 kGy Bảng 4.10d Các tiêu lách mỡ bổ sung oligochitosan Sinh khối Liều xạ Thân, g/cây Hàm lượng chất khô, % Rễ, g/cây Thân Rễ Trung SVĐ Trung SVĐ Trung SVĐ Trung SVĐ bình C, % bình C, % bình C, % bình C, % ĐC 18,19 100,0 2,1 100 6,1 100 6,2 100 kGy 27,49 151,2 2,7 128,2 6,1 100,3 6,6 107,3 25 kGy 19,97 109,8 2,2 102,9 6,8 110,7 6,8 110,2 50 kGy 41,47 228,0 4,3 206,5 6,8 111,3 6,8 110,5 75 kGy 24,13 132,7 2,5 118,1 6,7 109,3 6,4 104,3 100 kGy 27,67 152,1 4,4 207,0 6,7 109,7 6,0 97,6 150 kGy 12,54 68,9 2,3 107,1 6,6 108,3 5,9 95,8 LSD0,05 6,83 27,9 1,10 37,8 0,27 4,1 0,22 3,4 45 a b Hình 4.7 Cây lách mỡ trồng có bổ sung oligogitosan liều xạ khác a) đối chứng, b) 50 kGy Từ Bảng 4.10 (a, b, c d) Hình 4.4, Hình 4.5, Hình 4.6, Hình 4.7 cho thấy bổ sung oligochitosan chế tạo cơng nghệ xạ oligochitosan chế tạo liều xạ từ 25 – 75 kGy gia tăng sinh khối loại rau khảo nghiệm Trong đó, chitosan khơng chiếu xa chitosan chế tạo liều xạ cao (> 100 kGy) khác biệt Cụ thể sau: Đối với cải gia tăng sinh khối thân từ 133 – 174% so với đối chứng trồng mơi trường có bổ sung oligochitosan chế tạo liều xạ 25 – 75 kGy Và chitosan chế tạo liều xạ 50 kGy tỏ ta tối ưu với sinh khối đạt 174% so với đối chứng Đối với giống lại có kết tương tự, từ kết luận chitosan chế tạo liều xạ 50 kGy tối ưu cho trồng thủy canh 46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I Kết luận Từ kết đạt trên, tơi có kết luận sau: Đã xây dựng qui trình chế tạo oligochitosan từ vỏ tơm: Mức độ loại khoáng đạt tối đa xử lý vỏ tôm dung dịch HCl 4% nhiệt độ thường Hàm lượng protein bị loại bỏ đạt nhiều xử lý với dung dịch NaOH 4% nhiệt độ từ 70 – 90 0C Độ đề acetyl vỏ tôm đạt 80% xử lý chitin với dịch NaOH 40% thời gian phản ứng nhiệt độ 110 0C Đã chế tạo chitosan trọng lượng phân tử thấp từ 11,5 – 112,6 kDa phương pháp chiếu xạ Chitosan chiếu xạ có khối lượng phân tử từ 34,6 – 112,6 kDa (tương ứng với liều chiếu xạ từ 25 – 75 kGy) có tác dụng gia tăng sinh trưởng phát triển rau môi trường thủy canh Oligochitosan chế tạo kỹ thuật xạtrọng lượng phân tử ~ 64 kDa gia tăng sinh khối tươi Cụ thể sau: Sinh khối thân cải đạt 175%, cải xanh đạt 168%, lách xoăn đạt 173%, lách mỡ đạt 228% so với không bổ sung chitosan chiếu xạ II Đề nghị Vì thời gian thực đề tài có phần hạn chế số lí khách quan khác nên kết nghiên cứu đề tài kết bước đầu chưa thật hồn chỉnh Vì vậy, tơi đề nghị cần phải có nghiên cứu nhằm đánh giá cách đầy đủ tính chất khả ứng dụng oligochitosan chế tạo kỹ thuật chiếu xạ nuôi trồng thủy canh 47 - Cần khảo sát hiệu ứng oligochitosan chế tạo phương pháp hóa học phương pháp sinh học rau để so sánh với oligochitosan chế tạo phương pháp chiếu xạ - Khảo sát ảnh hưởng oligochitosan rau thủy canh theo nồng độ khác thời điểm bổ sung thích hợp nhằm sớm đưa vào ứng dụng sản phẩm mẻ an toàn 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Huỳnh Thị Dung ctv, 2007 Hướng dẫn trồng rau Nhà xuất Phụ Nữ 155 trang [2] Võ Thị Thu Hà nhóm nghiên cứu 2006, Khảo sát hiệu ứng sinh học chitosan cắt mạch xạ nuôi cấy mô hoa cúc, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ VI, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, trang 263-268 [3] Nguyễn Việt Hà ctv, 2000 Dinh dưỡng khoáng nitơ thực vật Trong : Sinh lý thực vật Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, trang 181 - 233 [4] Phạm Thị Lệ Hà, Nguyễn Quốc Hiến, Trần Thị Thuỷ, Lê Hải, Võ Tấn Thiện (1996), "Nghiên cứu chiếu xạ chitin để chế tạo chitosan trọng lượng phân tử thấp", Tạp chí Hố học, 34 (ĐB), trang 10 – 12 [5] Nguyễn Quốc Hiến 2000, Hóa học xạ q trình cơng nghệ xạ, chế tạo biến tính polymer, Đại học Đà Lạt, trang – 50 [6] Chu Thị Thơm, 2006 Hướng dẫn phòng chống sâu bệnh hại số thực phẩm Nhà xuất Lao Động Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH [7] A.B Vishu Kumar, et al.2004, A comparative study on depolymerization of chitosan by proteolytic enzymes, Carbohydrate Polymer, Vol 58, pp 275 – 283 [8] A Chandumpai, et al 2004, Preparation and physico-chemical characterization of chitin and chitosan from the pens of the squid species, Carbohydrate Polymers, Vol 58, pp 467-474 [9] A Tolaimate, et al.2000, On the influence of deacetylation process on the physicochemical characteristics of chitosan from squid chitin, Polymers, Vol 41, pp 2463-2469 [10] J.C Cabrera, et al.2005, Preparation of chitooligosaccharides with degree of polymerization higher than by acid or enzymatic degradation of chitosan, Biochemical Engineering Journal, Vol 25, pp 165 – 172 [11] J.M Wasikiewicz, et al.2005, Degradation of chitosan and sodium alginate by gamma radiation, sonochemical, ultraviolet methods, Radiation Physics and Chemistry, Vol 73, pp 287 – 295 [12] J Shao, et al 2003 Studies on preparation of oligoglucosamine by oxidative degradation under microwave irradiation, Plilymer Degradation Stabillity, Vol 82, pp 395 – 398 [13] K Kurita, et al 1993, “Squid chitin as a potential alternative chitin source: Deacetylation behaviour and characteristic properties”, Journal of Polymer Science, Vol.31, pp 485-491 [14] K.L Nge, et al., Chitosan as a growth stimulator in orchid tissue culture, Plant Science, Vol 170, pp 1185 – 1190, 2006 [15] K Tommeraas, et al 2001, preparation and characterisation of oligosaccharides produced by nitrous acid depolymersation of chitosans Carbohydrate Research, Vol 333, pp 137 – 144 49 [16] L Q Luan 2005, Plant growth activity of alginate and chitosan by radiation degradation Doctoral thesis, The University of Tokyo [17] L.X Tham et al 2005, Effect of radiation degraded chitosan on plant stress with vanadium Radiation physic and chemistry, vol 61, pp 171-175 [18] L.Y Zheng, et al 2003, Study on antimicrobial activyty of chitosan with different molecular weights Carbohydrate Polymers, Vol 54, pp 527 – 530 [19] M.E Etzler 1998 Oligosaccharide signaling of plant cells Journal of Cellular Biochemistry Supplements, Vol 30, pp 123 – 128 [20] M.L Tsaih, et al 2000, Effect of degree of deacetylation of chitosan on the kinetics of ultrasonic degradation of chitosan Journal of Applied Polimer Science, Vol 90, pp 3526 – 3531 [21] N Gagné 1993, Production of chitin and chitosan from crustacean waste and their use as a food processing aid McGill University, Montreal, pp 4-22 [22] N.Q Hien et al 2000, Growth-promotion of plants with depolymerized alginates by irradition Radiation Physic and Chemistry, vol 59, pp 97-101 [23] N.T.H Hoa et al 1999, Preparation of chitosan oligomers by sodium nitrite Journal of Chemistry, Vol.37, No.1, pp.82-85 [24] P.J Chien, et al 2006, Quality assessment of low molecular weight chitosan coating on sliced red pitayas Journal of Food Engineering, Article in press [25] P Methacanon, et al 2003, Heterogeneous N-deacetylation of squid chitin in alkaline solution, Carbohydrate polymers, Vol 52, pp 119-123 [26] S Matsuhashi, et al 1997 Enhancement of antimicrobial activity of chitosan by irradiation Journal of the Science of Food and Agriculture, Vol 73, pp 237 – 241 [27] X.F Liu, et al 2004, Antibacterial action of chitosan and carboxxymethylated chitosan, Journal of Applied Polymer Science, Vol 79, pp 713 – 723 TÀI LIỆU THAM KHẢO TỪ INTERNET [28] www.egmrs.org/EJS/PDF/vo282/359.pdf [29] www.lrc.ctu.edu.vn/pdoc/5/Chitin.pdf [30] http://www.wikipedia.org/wiki/Hoa_lan 50 Bảng Các tiêu cải trồng loại môi trường Môi Trường Sinh khối tổng Sinh khối thân Sinh khối rễ Số lá/Cây 79,06 69,35 9,71 11 68,04 59,91 8,13 11 36,38 32,2 4,18 11 61,16 53,82 7,34 11,0 12,79 11,82 0,97 31,4 26,6 4,8 10 21,19 19,04 2,15 21,79 19,15 2,64 8,7 15,33 12,96 2,37 MT III 23,66 21,35 2,31 TB 19,50 17,16 1,56 8,0 28,23 25,78 2,45 32,51 26,09 6,42 29,92 26,61 3,31 30,22 26,16 4,06 8,7 56,17 50,67 5,5 10 90,55 77,72 12,83 10 27,47 23,53 3,94 58,06 50,64 7,42 9,0 59,81 52,57 7,24 10 MT VI 26,57 23,33 3,24 TB 43,19 37,95 5,24 8,5 MT I TB MT II TB MT IV TB MT V TB Bảng Các tiêu cải bẹ xanh mỡ trồng loại môi trường Môi Trường SK thân SK tổng SK rễ Số lá/Cây MT I TB MT II TB MT III TB MT IV TB MT V TB MT VI TB 33,94 39,35 5,41 47,07 52,48 5,41 22,44 25,37 2,93 34,48 39,07 4,58 9,0 34,45 39,12 4,67 24,46 28,18 3,72 10 19,38 22,38 26,10 29,89 3,80 8,7 21,59 24,55 11,59 10 12,58 16,93 8,93 17,09 20,74 6,84 9,0 24,23 27,95 3,72 33,16 37,9 4,74 10 23,29 26,7 3,41 26,89 30,85 3,96 9,0 40,4 49,77 9,37 11 29,94 37,29 7,35 44,61 55,88 11,27 14 38,32 47,65 9,33 11,0 21,19 24,25 3,06 90,27 112,24 21,97 16 26,72 30,38 3,66 46,06 55,62 9,56 11,0 Bảng Các tiêu cải bẹ trắng trồng loại môi trường Môi Trường SK thân SK tổng SK rễ MT I TB MT II TB MT III TB MT IV TB MT V TB MT VI TB Số lá/Cây 21,89 23,71 1,82 10 29,85 33,32 3,47 11 15,1 16,17 1,07 22,28 24,40 2,12 10,0 26,87 29,19 2,32 17,21 19,92 2,71 45,73 50,47 4,74 10 29,94 33,19 3,26 9,3 22,06 25,12 3,06 20,43 23,43 15,4 16,96 1,56 19,30 21,84 2,54 8,0 30,96 35,27 4,31 34,87 38,9 4,03 11 45,15 50,36 5,21 13 36,99 41,51 4,52 11,0 39,14 42,12 2,98 10 27,46 30,44 2,98 70,2 76,35 6,15 16 45,60 49,64 4,04 11,7 19,97 24,97 10 56,54 60,4 3,86 10 29,49 32,47 2,98 10 35,33 39,28 3,95 10,0 Bảng Các tiêu lách mỡ trồng loại môi trường Môi Trường SK thân SK tổng SK rễ Số lá/Cây 13,64 14,7 1,06 10 MT I 36,26 39,42 3,16 12 TB 24,95 27,06 2,11 11,0 27,01 30,68 3,67 MT II 13,45 14,74 1,29 TB 20,23 22,71 2,48 8,5 17,12 19,26 2,14 30,82 35,1 4,28 32,26 36,49 4,23 26,73 30,28 3,55 8,0 10,8 13,3 2,5 11 26,45 29,75 3,3 11 22,72 25,04 2,32 10 19,99 22,70 2,71 10,7 44,85 50,67 5,82 14 31,92 36,93 5,01 11 26,6 30,09 3,49 12 34,46 39,23 4,77 12,3 30,37 34,46 4,09 14 9,65 11,07 1,42 52,72 62,08 9,36 14 30,91 35,87 4,96 12,3 MT III TB MT IV TB MT V TB MT VI TB Bảng Các tiêu lách xoăn trồng loại môi trường Môi Trường SK thân SK tổng SK rễ MT I TB MT II TB MT III TB MT IV TB MT V TB MT VI TB Số lá/Cây 34,28 40,9 6,62 14 24,84 30,6 5,76 13 12,01 14,68 2,67 23,71 28,73 5,02 11,7 12,26 15,22 2,96 12 14,42 18,12 3,7 10 9,64 12,26 2,62 12,11 15,20 3,09 10,3 16,45 21,58 5,13 14,53 18,65 4,12 11 22,25 28,25 16 17,74 22,83 5,08 12,0 19,33 25,72 6,39 13 10,5 14,11 3,61 10 11,74 15,5 3,76 13,86 18,44 4,59 10,7 23,17 27,3 4,13 14 40,49 49,46 8,97 18 29,52 34,86 5,34 17 31,06 37,21 6,15 16,3 18,72 24,61 5,89 14 50,63 63,69 13,06 25 11,72 15,35 3,63 12 27,02 34,55 7,53 17,0 Bảng Các tiêu lách lollo đỏ trồng loại môi trường Môi Trường SK thân SK tổng SK rễ Số lá/Cây 12,22 14,52 2,3 9,26 10,75 1,49 24,24 30,47 6,23 12 15,24 18,58 3,34 10,0 11,84 14,3 2,46 8,89 10,8 1,91 9,77 11,47 1,7 10,17 12,19 2,02 9,0 12,64 17,1 4,46 10 12,8 15,45 2,65 14,94 14,74 -0,2 10 13,46 15,76 2,30 9,7 13,46 17,22 3,76 14,58 18,39 3,81 13,46 16,48 3,02 13,83 17,36 3,53 8,7 18,04 21,19 3,15 12 19,44 24,2 4,76 12 13,86 16,22 2,36 17,11 20,54 3,42 11,0 9,87 11,81 1,94 MT VI 13,93 16,77 2,84 TB 11,90 14,29 2,39 9,0 MT I TB MT II TB MT III TB MT IV TB MT V TB Bảng Các tiêu cải bổ sung oligochitosan Liều xạ ĐC TB kGy TB 25 kGy TB 50 kGy TB 75 kGy TB 100 kGy TB 150 kGy TB Sinh khối Sinh khối Sinh khối Số thân tổng rễ lá/Cây 33,01 37,93 4,92 29,32 32,65 27,06 Hàm lượng chất khố Thân Rễ 6,30 8,19 3,33 6,45 8,76 30,53 3,47 6,03 5,73 29,80 33,70 3,91 7,3 6,3 7,6 27,91 31,74 3,83 6,94 8,15 28,32 32,53 4,21 6,13 8,36 30,01 33,98 3,97 6,30 7,53 28,75 32,75 4,00 6,7 6,5 8,0 35,89 33,37 4,24 6,80 7,62 41,79 33,06 4,52 10 6,93 7,72 52,05 33,21 8,39 6,16 7,46 43,24 33,21 5,72 9,0 6,63 7,60 54,83 62,19 7,36 7,31 7,35 51,14 57,21 6,07 7,34 7,94 50,23 56,05 5,82 10 6,40 7,85 52,07 58,48 6,42 9,3 7,02 7,71 35,59 40,39 4,8 6,34 7,88 43,52 49,42 5,9 6,42 6,64 40,01 44,93 4,92 7,04 7,48 39,71 44,91 5,21 8,7 6,60 7,33 27,03 29,66 2,63 6,39 7,34 32,01 35,47 3,46 6,05 5,81 30,51 33,69 3,18 5,85 6,23 29,85 32,94 3,09 7,3 6,10 6,46 20,33 33,32 2,04 6,05 9,02 25,98 33,13 3,08 5,67 7,08 24,72 33,22 2,91 6,14 5,95 23,68 33,22 2,68 7,0 5,95 7,35 ... kiện thời tiết khắc nghiệt - Môi trường làm việc - Ít tốn cơng chăm sóc làm giảm gía thành lao động - Có thể sản xuất trái vụ - Rút ngắn thời gian sản xuất - Cho suất cao - Giảm tối thiểu lượng nước... chitin (P.J Chien, 2006) Chitin Giống cellulose, chitin glycan chứa liên kết ( 1-4 ), cấu tạo đơn vị 2-acetamido-2-deoxy-D-glucose, hay gọi đơn vị Nacetylglucosamine Chitin polymer tự nhiên nhiều thứ... hình thành từ N-deacetyl chitin, mang điện tích dương, khơng có độc tính, có khả phân hủy sinh học, tương hợp sinh học Chitosan có cấu tạo từ đơn vị glucosamine, hay 2-mino-2-deoxy-Dglucose liên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHITOSAN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP BẰNG KỸ THUẬT BỨC XẠ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY CANH, NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHITOSAN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP BẰNG KỸ THUẬT BỨC XẠ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY CANH, Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29, II. Cắt mạch chitosan bằng kỹ thuật bức xạ 38, Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 1. Thủy canh dịch lỏng, 3. Thủy canh có sử dụng giá thể rắn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay