PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐẾN MỨC TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2008

73 25 0
 • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 10:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐẾN MỨC TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2008 ĐẶNG THỊ NGỌC KIỀU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2009 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐẾN MỨC TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2008” Đặng Thị Ngọc Kiều, sinh viên khoá 31, ngành KINH TẾ NÔNG LÂM, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS NGUYỄN VĂN NGÃI Người hướng dẫn _ Ngày Tháng Năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư kí hội đồng chấm báo cáo _ _ Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gởi dòng tri ân đến Bố Mẹ gia đình, người sinh thành, nuôi nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy trường ĐHNL TPHCM, đặc biệt q thầy Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức quí báu suốt thời gian qua Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Ngãi, tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Cho gởi lời cảm ơn đến bạn bè tôi, người giúp đỡ mặt tinh thần, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Đặng Thị Ngọc Kiều NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG THỊ NGỌC KIỀU Tháng 07 năm 2009 “Ảnh Hưởng Khủng Hoảng Kinh Tế đến Mức Tiêu Dùng Người Dân Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Năm 2008” DANG THI NGOC KIEU July 2009 “The Impacts of Economic Crisis to Private Consume in Thu Đuc District - Ho Chi Minh City in 2008 year” Đề tài tìm hiểu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế đến mức tiêu dùng người dân quận Thủ Đức Đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng người dân quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh năm 2008 Được thực nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế đến mức tiêu dùng người dân quận Thủ Đức Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp phân tích yếu tố tác động đến mức tiêu dùng bao gồm phương pháp phân tích hồi qui thống kê mơ tả Số liệu sử dụng số liệu thứ cấp thu qua điều tra vấn trực tiếp 60 hộ dân quận Thủ Đức Hồ Chí Minh Khủng hoảng kinh tếảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu dùng người dân thể kết q trình phân tích mơ hình kinh tế lượng, cụ thể: ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế làm thu nhập niềm tin người dân giảm từ làm giảm tiêu dùng Từ đưa số giải pháp nhằm khuyến khích tiêu dùng, nâng cao đời sống nhân dân ổn định phát triển kinh tế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Các nước Đơng Nam Á TP Thành phố HCM Hồ Chí Minh NCV Nghiên cứu viên GDP Tổng sản phẩm quốc dân MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung đề tài 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Địa bàn nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu 1.3.4 Phạm vi nội dung thực 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế 2.1.1 Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế đến nước có kinh tế lớn giới Mỹ, EU Nhật Bản 2.1.2 Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nước ASEAN Việt Nam 2.1.3 Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2.2 Tổng quan mức tiêu dùng 2.2.1 Tiêu dùng Việt Nam 2.2.2 Mức tiêu dùng người dân Hồ Chí Minh 10 2.2.3 Tổng quan tiêu dùng người dân quận Thủ Đức 13 3.1.Cơ sở lí luận 16 3.1 Khái niệm khủng hoảng kinh tế 16 3.1.3 Lý thuyết tiêu dùng 17 3.1.4 Hàm tiêu dùng 18 v 3.1.5 Thống kê mô tả: 26 3.1.6 Hồi qui tuyến tính 26 3.2 Xác định mơ hình hồi qui 27 3.2.1 Kiểm định giả thiết 28 3.2.2 Phân tích mơ hình hàm tiêu dùng 32 3.3 Phương pháp nghiên cứu 32 3.3.1 Phương pháp định lượng 32 3.3.2 Thu thập liệu 33 4.1 Đặc điểm mẫu điều tra 34 4.2.Phân tích tương quan mơ hình hàm tiêu dùng năm 2008 37 4.2.1 Tương quan Thu nhập (TN) Mức tiêu dùng (C) 37 4.2.2 Tương quan kì vọng thu nhập (KVTN) Mức tiêu dùng(C) 37 4.3 Phân Tích Tương Quan Trong Mơ Hình Hàm Tiêu Dùng Tháng Đầu Năm 38 2009 4.3.1 Tương quan Thu nhập (TN) Mức tiêu dùng (C) 38 4.2.2 Tương quan kì vọng thu nhập (KVTN) Mức tiêu dùng(C) 39 4.4 Ước lượng hồi qui hàm tiêu dùng 40 4.4.1 Kiểm định giả thiết 41 4.4.2 Phân tích mơ hình hàm tiêu dùng người dân năm 2008 43 4.5 Ước lượng hồi qui hàm tiêu dùng tháng đầu năm 2009 4.5.1 Kiểm định giả thiết 44 45 4.5.2 Phân tích mơ hình hàm tiêu dùng người dân tháng đầu năm 46 2009 4.6 Kiểm định Chow 47 4.7 Các giải pháp kích cầu tiêu dùng người dân 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1.Kết luận 50 5.2.Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Các nước Đơng Nam Á TP Thành phố HCM Hồ Chí Minh NCV Nghiên cứu viên GDP Tổng sản phẩm quốc dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đóng Góp Tiêu Dùng Tư Nhân đến Tăng Trưởng GDP Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia 2006-7, % Bảng 2.2 Đóng Góp Các Thành Phần Tổng Cầu đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam, 2007 Bảng 2.3 Tổng Mức Bán Lẻ Doanh Thu Dịch Vụ phân theo Ngành hàng 11 Bảng 2.4 Chỉ số Giá Tiêu Dùng, Chỉ số Giá Vàng Tỷ Giá USD năm 13 Bảng 3.1 Các Biến Hàm Tiêu Dùng 27 Bảng 4.1 Thống kê Mơ tả Tiêu Dùng, Thu Nhập, Kì Vọng Thu Nhập, Của Cải Tích Luỹ 60 Hộ Dân Quận Thủ Đức năm 2008 35 Bảng 4.2 Tiêu Dùng, Thu Nhập, Kỳ Vọng Thu Nhập, Của Cải Tích Luỹ 60 Hộ Dân Quận Thủ Đức tháng đầu năm 2009 36 Bảng 4.3 Kết Quả Ước Lượng Hồi qui Hàm Tiêu Dùng năm 2008 40 Bảng 4.4 Kiểm định T Phương Trình Mức tiêu dùng 41 Bảng 4.5 Kiểm Định Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến 42 Bảng 4.6 Kết Quả Ước Lượng Hồi Qui Hàm Tiêu Dùng Tháng Đầu năm 2009 44 Bảng 4.7 Kiểm định T Phương Trình Mức tiêu dùng 45 Bảng 4.8 Kiểm Định Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến 46 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Tiêu Dùng Tư Nhân Việt Nam từ năm 2000 đến 2007, theo Giá Cố Định năm 1994 Hình 2.2 Phần trăm Tiêu Dùng Tư Nhân Tăng Trưởng GDP từ năm 2000 đến 2007, theo Giá Cố Định năm 1994 Hình 2.3 Tốc Độ Tăng Giá so với Tháng Trước Các Tháng năm 2008 (%)12 Hình 3.1 Sơ Đồ Tác Động Khủng Hoảng Kinh Tế đến Tiêu Dùng Giải Pháp 17 Hình 3.2 Đường IS 20 Hình 3.3 Đường LM 21 Hình 3.4 Đường Tổng Cầu 22 Hình 3.5 Mơ Hình IS – LM Đường Tổng Cầu 23 Hình 3.6 Hiệu Quả Tăng G Tổng Cầu 24 Hình 3.7 Tiêu Dùng Thu Nhập Khả Dụng 25 ix RSSR = 0.967196 Bước 3:Tính giá trị thống kê F: Fc = (RSSR - RSSU)/ k : RSSU/(n-2k) = 1140.068 Kiểm định: H0:Hai hồi qui thời kì H1 : Hai hồi qui khác Tra bảng phân phối Fisher với mức ý nghĩa 0.05 ta : F0.05(4,112) = 1.9 < FC Kết luận: Bác bỏ H0 (hồi qui thời kì nhau), chấp nhận H1 (hồi qui thời kì khác nhau).Vậy mức tiêu dùng người dân năm 2008 so với năm 2009 có thay đổi Qua kiểm định Chow cho thấy mức tiêu dùng người dân khơng ổn định qua thời kì ( năm 2008 so với tháng đầu năm 2009) 4.7 Các giải pháp kích cầu tiêu dùng người dân Qua kết nghiên cứu thấy thu nhập kỳ vọng thu nhập tương lai có ảnh hưởng định đến mức tiêu dùng người dân Khi người dânthu nhập cao ổn định họ tăng mức tiêu dùng để nâng cao chất lượng sống thoả mãn nhu cầu cá nhân Các biện pháp làm tăng mức thu nhập củng cố niềm tin cho người dân: Thực sách giảm thuế thu nhập nhằm tăng thu nhập khả dụng kích cầu tiêu dùng Giữ việc làm cho người lao động thất nghiệp gia tăng làm ảnh hưởng đến thu nhập người tiêu dùng Rút ngắn hộ nông dân bán giá cá mặt hàng thị trường, đến tay người tiêu dùng.Vì qua khâu trung gian thu nhiều lợi nhuận, làm cho giá hàng hoá bị đẩy lên cao.Việc rút ngắn khâu trung gian tăng thu nhập thực cho hộ nông dân Từ giúp cho hộ làm nơng nghiệp tăng thêm thu nhập cải thiện mức tiêu dùng Chính quyền địa phương nên mở rộng trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, khuyến khích nhà đầu tư sản xuất ngành nghề sử dụng nhiều lao động sách ưu đãi, thuế, đất đai, người dân có cơng ăn việc làm, họ tự có nhu cầu mua sắm thứ họ cần 48 Thực giải pháp thay đổi kì vọng người tiêu dùng cách quyền quận thường xun kiểm sốt thơng tin đại chúng, cố gắng thông tin yếu tố thể lạc quan kinh tế tương lai tạo tâm lí an tâm cho người dân 49 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau tìm hiểu, đánh giá phân tích mức tiêu dùng, thu nhập, kỳ vọng vào thu nhập tương lai cải tích luỹ với mối tương quan chúng chương trước, chương ta rút kết luận đề kiến nghị cho vấn đề sau: 5.1.Kết luận Tiêu dùng người dân quận Thủ Đức 2008 nhìn chung thấp năm 2009 Điều cho thấy đời sống người dân cải thiện có thu nhập tương đối ổn định Nhưng trung bình kì vọng thu nhập tương lai người dân khảo sát tháng đầu năm 2009 có xu hướng giảm Điều cho thấy người dân có tâm lí lo ngại ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế làm giảm thu nhập tương lai cắt giảm tiêu dùng không cần thiết Điều thể chi tiêu khác giảm xuống so với năm 2008 tiêu dùng người dân lĩnh vực ăn uống, giải trí, giáo dục tăng lên Thơng qua kết mơ hình hồi qui năm 2008 R2 = 98,2% có nghĩa mức tiêu dùng bình qn năm giải thích biến động thu nhập yếu tố khác có tương quan chặt chẽ với mức tiêu dùng Tiêu dùng biến động mạnh thu nhập kì vọng thu nhập thay đổi Theo kết ước lượng hàm tiêu dùng năm 2008, tiêu dùng biên theo thu nhập 0.255 ~ 0.3, cho thấy mức tiêu dùng biên nhỏ nên hệ số nhân nhỏ Mà số nhân phần nhân với tiêu dùng dự định, số nhân nhỏ mức chi tiêu tăng thêm người dân nhỏ Vì nhóm hộ gia đình chúng tơi nghiên cứu nhóm có thu nhập tương đối thấp người dân có xu hướng tiết kiệm cho tương lai nhiều chi cho tiêu dùng.Vì để thực biện pháp kích cầu khó 5.2.Kiến nghị Do giới hạn thời gian nghiên cứu nên đề tài thực nghiên cứu mẫu điều tra 60 hộ gia đình quận Thủ Đức quận ngoại thành Tp Hồ Chí Minh nên chưa đánh giá hết tác động ảnh hưởng khủng hoảng kinh tếảnh hưởng lớn đến tiêu dùng người dân Để kích cầu tiêu dùng khơng tạo cho người dânthu nhập ổn định mà phủ cần có sách giảm thuế thu nhập nhằm tăng thu nhập khả dụng Do đó, sách thuế thu nhập áp dụng vào đầu năm 2009 khơng thích hợp, việc “giãn” thuế thu nhập cho người dân cần thiết Để góp phần ổn định kinh tế đời sống người dân phủ khơng thực sách kích cầu tiêu dùng mà cần phải kết hợp với kích cung, việc kích cung tập trung vào ngành sử dụng nhiều lao động tạo thêm nhiều việc làm thu nhập cho người lao động góp phần kích cầu tiêu dùng 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh Thị Hồng Tươi, 2006 Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái đến xuất Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Duyên Linh, 2005 Kinh Tế Vĩ Mô Đại Học Quốc Gia TPHCM Đại Học Nông Lâm, Khoa Kinh Tế Nguyễn Văn Ngãi, 2009 Ảnh hưởng sách khủng hoảng kinh tế toàn cầu số nước ASEAN Việt Nam Báo cáo toạ đàm: Giải pháp ngăn chặn suy thoái kinh tế : Thế giới Việt Nam Do Văn phòng Trung Ương Đảng Trường Đại Học Mở TPHCM tổ chức Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng 3/ 2009 Nguyễn Văn Ngãi, 2008 Khủng hoảng kinh tế giới: Ảnh hưởng sách vĩ mô Việt Nam Bài tham luận buổi toạ đàm trường Đại Học Mở TPHCM, tháng 12/2008 Phạm Chung Trần Anh Hùng Kinh Tế Vĩ Mô Phân Tích Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TPHCM 466 trang Trần Anh Kiệt Bài Giảng Lý Thuyết Thống Kê Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Fulbright, 2000-2001 Kinh Tế Vĩ Mô 461 trang Tổng Cục Thống Kê Kinh tế-Xã hội Việt Nam năm 2005- 2005 Nhà xuất thống kê 52 PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu Điều Tra BẢNG CÂU HỎI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ LỚP KINH TẾ 31 PHIẾU ĐIỀU TRA MỨC TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TRONG NĂM 2008 Ngày Phỏng vấn Phiếu số:………… Họ tên:…………………… Nam(nữ) Tuổi………………………… 4.Nghề nghiệp:………………… Hơn nhân………… Nếu có cho biết thơng tin thành viên gia đình: QUAN HỆ STT VỚI NGƯỜI PHỎNG VẤN HỌ VÀ TÊN TUỔI NGHỀ NGHIỆP 6)Xin vui lòng cho biết người chịu trách nhiêm việc mua sắm đồ tiêu dùng gia đình ơng/bà ? Người vấn Người khác 7) Khi mua sắm ông/bà thường đến đâu? Siêu thị Chợ Khác 8) Khi mua sắm ông/bà thường chọn mua đồ dùng nào?  Đồ dùng cần thiết  Đồ dùng đẹp, đắt tiền 9) Trong năm vừa qua ông/bà có mua sắm vật dụng đắt tiền không?  Có  Khơng Nếu có cụ thể: Vật dụng…………………………………………………………… Tổng giá trị…………………………………………………………(triệu đồng) 10) Mức tiền dành cho sinh hoạt gia đình ơng bà tháng trung bình bao nhiêu? (trăm nghìn đồng/tháng) Nếu có cụ thể: Năm 2008 tháng đầu năm 2009 Ăn uống Giải trí Giáo dục Chi tiêu khác 11) Ơng/bà có cơng việc làm thêm khác ngồi cơng việc khơng? Có Khơng Nếu có cụ thể: Năm 2008 tháng đầu năm 2009 Công việc Cơng việc làm thêm Thu nhập (triệu đồng/tháng) 12) Ơng/bà có đầu tư khốn khơng? Có Khơng Nếu có cụ thể: Năm 2008 tháng đầu năm 2009 Số tiền đầu tư (triệu đồng) Tiền lãi (triệu đồng/tháng) 13) Ơng/bà có gửi tiết kiệm ngân hàng khơng? Có Khơng Nếu có cụ thể: Năm 2008 Số tiền gởi tiết kiệm (triệu đồng) Tiền lãi (triệu đồng/tháng) tháng đầu năm 2009 14) Ơng/bà có đầu tư cho nhà đất khơng? Có Khơng Nếu có cụ thể: Năm 2008 tháng đầu năm 2009 Số tiền đầu tư (triệu đồng) 15) Ngoài tiền gởi tiết kiệm, giá trị nhà đất tích luỹ ơng/bà có tài sản có giá trị khác khơng? Có Khơng Nếu có cụ thể:  Xe  Xe máy  Tài sản khác Tổng giá trị tài sản …………………………………………………… (triệu đồng) 16) Ơng/bà có hài lòng với thu nhập khơng?  Có  Khơng Nếu khơng ơng/bà cho thu nhập ơng/bà thu nhập bình quân/tháng năm 2009 bao nhiêu? ……………………………………………………………………… (triệu đồng/tháng) Tại sao………………………………………………………………………………… 17) Và ơng/bà dự định thu nhập bình quân năm 2010 ông/bà bao nhiêu? ………………………………………………………………………(triệu đồng/tháng) Tại sao……………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ơng/ bà Phục lục Mơ Hình Hồi Qui năm 2008 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 05/23/09 Time: 11:11 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error CCTL KVTN TN C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.022246 0.240693 0.255181 -185.2870 0.982047 0.981085 716.4501 28744842 -477.5250 1.732651 t-Statistic 0.005167 4.305200 0.107699 2.234879 0.115119 2.216662 234.7263 -0.789375 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0001 0.0294 0.0307 0.4332 8163.333 5209.378 16.05083 16.19046 1021.087 0.000000 Phục lục Kiểm Định Hiện Tượng Phương Sai Không Đồng Đều Mơ Hình Hồi Qui năm 2008 White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.777253 7.364061 Probability Probability 0.637878 0.599272 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/16/09 Time: 06:11 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CCTL CCTL^2 CCTL*KVTN CCTL*TN KVTN KVTN^2 KVTN*TN TN TN^2 -1096655 100.7948 0.000670 -0.013825 -0.000802 -950.1486 -0.053977 0.275293 594.8594 -0.170249 -0.595700 0.800078 0.645270 -0.309072 -0.018659 -0.538640 -0.189319 0.562014 0.386328 -0.379680 0.5541 0.4275 0.5217 0.7586 0.9852 0.5925 0.8506 0.5766 0.7009 0.7058 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.122734 -0.035173 2407469 2.90E+14 -961.3119 1.929226 1840950 125.9813 0.001038 0.044730 0.042958 1763.976 0.285113 0.489833 1539.777 0.448401 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 601396.6 2366215 32.37706 32.72612 0.777253 0.637878 Phục lục Ước Lượng Mơ Hình Hồi Qui Bổ Sung Dependent Variable: TN Method: Least Squares Date: 06/18/09 Time: 10:47 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CCTL KVTN CT C -0.006557 0.287964 1.040346 -271.2122 -1.592141 4.480293 10.19093 -1.130474 0.1170 0.0000 0.0000 0.2631 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.971282 0.970787 588.0698 19366262 -465.6773 1.213952 0.004119 0.064274 0.102086 239.9101 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 12026.67 6845.483 15.65591 15.79553 2646.235 0.000000 Dependent Variable: KVTN Method: Least Squares Date: 06/18/09 Time: 10:47 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CCTL TN CT C 0.012161 0.916312 -0.037671 702.6404 1.658353 4.480293 -0.122456 1.663032 0.1028 0.0000 0.9030 0.1019 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.979220 0.978106 1049.013 61624036 -500.4028 2.513549 0.007333 0.204520 0.307629 422.5058 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 12493.33 7089.593 16.81343 16.95305 879.6123 0.000000 Dependent Variable: CCTL Method: Least Squares Date: 06/18/09 Time: 10:48 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob KVTN TN CT C 3.849206 -6.604270 18.65494 -44333.35 1.658353 -1.592141 3.828122 -9.012968 0.1028 0.1170 0.0003 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.947414 0.944596 18662.92 1.95E+10 -673.1242 0.761049 2.321101 4.148042 4.873130 4918.841 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 91041.67 79288.59 22.57081 22.71043 336.3045 0.000000 Phục lục Mơ Hình Hồi Qui Tháng Đầu Năm 2009 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 05/23/09 Time: 16:43 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CCTL KVTN TN C 0.022093 0.234198 0.264059 -172.4445 3.836148 2.013475 2.123862 -0.660983 0.0003 0.0489 0.0381 0.5113 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.977996 0.976817 795.7134 35456952 -483.8209 1.856681 0.005759 0.116316 0.124330 260.8912 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8186.667 5226.058 16.26070 16.40032 829.6654 0.000000 Phục lục Kiểm Định Hiện Tượng Phương Sai Khơng Đồng Đều Trong Mơ Hình Hồi Qui Tháng Đầu Năm 2009 White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 1.009628 9.227108 Probability Probability 0.445122 0.416580 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/16/09 Time: 06:21 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CCTL CCTL^2 CCTL*KVTN CCTL*TN KVTN KVTN^2 KVTN*TN TN TN^2 -903374.1 49.65934 0.000397 -0.004993 -0.003137 -514.5644 -0.043673 0.151396 465.9221 -0.084993 -0.805260 0.646853 0.628213 -0.183187 -0.119849 -0.478693 -0.251367 0.507196 0.496553 -0.311048 0.4245 0.5207 0.5327 0.8554 0.9051 0.6342 0.8026 0.6142 0.6217 0.7571 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.133126 0.001466 1467068 1.08E+14 -931.5933 1.952838 1121842 76.77073 0.000633 0.027258 0.026178 1074.935 0.173743 0.298496 938.3121 0.273247 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 479080.7 1468145 31.38644 31.73550 1.009628 0.445122 Phục lục Mơ Hình Hồi Qui bổ sung Dependent Variable: TN Method: Least Squares Date: 06/18/09 Time: 10:51 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CCTL KVTN CT C 0.055414 0.318203 -0.230645 6342.444 1.148447 0.422575 -0.192846 2.256523 0.2557 0.6742 0.8478 0.0280 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.396424 0.364089 6889.651 2.66E+09 -613.3331 1.121942 0.048251 0.753010 1.196004 2810.715 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 13301.67 8639.709 20.57777 20.71739 12.26011 0.000003 Dependent Variable: KVTN Method: Least Squares Date: 06/18/09 Time: 10:52 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TN CCTL CT C 0.009989 0.007778 1.242159 551.5884 0.422575 0.905821 9.421710 1.071252 0.6742 0.3689 0.0000 0.2887 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.971861 0.970353 1220.706 83446890 -509.4976 1.803677 0.023639 0.008587 0.131840 514.9008 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 12493.33 7089.593 17.11659 17.25621 644.6963 0.000000 Dependent Variable: CCTL Method: Least Squares Date: 06/18/09 Time: 10:52 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TN KVTN CT C 0.415243 1.856592 12.12998 -46078.36 1.148447 0.905821 4.262436 -8.922923 0.2557 0.3689 0.0001 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.946298 0.943421 18859.84 1.99E+10 -673.7539 0.598922 Dependent Variable: CT 0.361569 2.049625 2.845785 5164.043 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 91041.67 79288.59 22.59180 22.73142 328.9305 0.000000 Phụ lục Mơ Hình Hồi Qui Mức Tiêu Dùng Theo Thu Nhập, Theo Kỳ Vọng Thu Nhập, Theo Của Cải Tích Luỹ Trong Năm 2008 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 06/20/09 Time: 06:00 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TN C 0.741384 20.28993 0.009607 132.6708 77.17314 0.152934 0.0000 0.8790 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.990355 0.990189 505.1345 14799333 -457.6088 0.444883 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8936.667 5099.783 15.32029 15.39010 5955.693 0.000000 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 06/20/09 Time: 06:03 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob KVTN C 0.708930 79.77283 0.016006 229.4595 44.29059 0.347655 0.0000 0.7294 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.971282 0.970787 871.6436 44066233 -490.3421 1.760561 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8936.667 5099.783 16.41140 16.48121 1961.656 0.000000 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 06/20/09 Time: 06:04 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CCTL C 0.062495 3247.011 0.001997 240.2399 31.29265 13.51570 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.944082 0.943118 1216.299 85804165 -510.3333 0.553388 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8936.667 5099.783 17.07778 17.14759 979.2299 0.000000 Phụ lục Mô Hình Hồi Qui Mức Tiêu Dùng Theo Thu Nhập, Kỳ Vọng Thu Nhập, Của Cải Tích Luỹ Trong Tháng Đầu Năm 2009 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 06/20/09 Time: 06:10 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TN C 0.363205 4105.433 0.061097 966.6723 5.944747 4.246975 0.0000 0.0001 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.378616 0.367902 4054.560 9.53E+08 -582.5751 0.428300 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8936.667 5099.783 19.48584 19.55565 35.34002 0.000000 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 06/20/09 Time: 06:42 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob KVTN C 0.730102 -921.5686 0.016342 233.1092 44.67762 -3.953378 0.0000 0.0002 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.971764 0.971277 882.8810 45209776 -491.1107 1.079394 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8163.333 5209.378 16.43702 16.50683 1996.089 0.000000 Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 06/20/09 Time: 06:43 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CCTL C 0.063344 1167.565 0.001683 229.4533 37.63626 5.088465 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.960664 0.959986 1042.056 62981127 -501.0563 0.766929 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8163.333 5209.378 16.76854 16.83836 1416.488 0.000000 ... Kinh Tế đến Mức Tiêu Dùng Người Dân Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Năm 2008” DANG THI NGOC KIEU July 2009 “The Impacts of Economic Crisis to Private Consume in Thu Đuc District -... 40 4.4.1 Kiểm định giả thi t 41 4.4.2 Phân tích mơ hình hàm tiêu dùng người dân năm 2008 43 4.5 Ước lượng hồi qui hàm tiêu dùng tháng đầu năm 2009 4.5.1 Kiểm định giả thi t 44 45 4.5.2 Phân tích... khủng hoảng kinh tế nay.Từ rút lý chọn đề tài để nghiên cứu Giới thi u mục tiêu chung mục tiêu cụ thể mà đề tài cần giải Chương 2: Giới thi u tổng quan ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế đến nước có kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐẾN MỨC TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2008, PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐẾN MỨC TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH TRONG NĂM 2008

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay