Đặc điểm pháp lí và thực trạng hoạt động của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân hiện nay

13 32 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 15:30

Công ty hợp danh doanh nghiệp nhân I Quy chế pháp Khái niện Khái niện cơng ty hợp danh (Ví dụ) Cơng ty hợp danh doanh nghiệp, đó: a) Phải có 02 thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (sau gọi thành viên hợp danh) Ngoài thành viên hợp danh, cơng ty có thêm thành viên góp vốn; b) Thành viên hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ cơng ty; c) Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty Cơng ty hợp danh cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty hợp danh không phát hành loại chứng khoán Khái niện doanh nghiệp nhân Doanh nghiệp nhân doanh nghiệpnhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp nhân không phát hành loại chứng khoán Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp nhân Chủ doanh nghiệp nhân không đồng thời chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh Doanh nghiệp nhân khơng quyền góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Đặc điểm So sánh Công ty hợp danh Doanh nghiệp nhân Thành viên -Phải cá nhân, gồm thành viên hợp danh (nhiều 2) thành viên góp vốn -Khơng làm chủ doanh nghiệp nhân thành viên hợp danh công ty hợp danh khác, trừ trường hợp trí thành viên hợp danh lại -Là cá nhânnhân quyền thành lập doanh nghiệp nhân -Chủ doanh nghiệp nhân không đồng thời chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh Vốn góp Danh ( Uy tín nghề nghiệp, cấp, Vốn 100% chủ doanh nghiệp chứng chỉ) tiền Đối với thành viên hợp danh: -Doanh nghiệp nhân có Khả chuyển nhượng vốn Cơng ty hợp danh thành lập thành viên vốn hoàn toàn chủ hoạt động chủ yếu dựa uy tín, doanh nghiệp đăng kí nên khơng có định thành viên hợp hoạt động chuyển đổi vốn danh Các thành viên hợp danh tin tưởng lẫn đồng thời dùng uy tín để tạo niềm tin cho khách hàng Vì vai trò vị trí thành viên hợp danh quan trọng nên việc chuyển nhượng vốn góp thành viên hợp danh quy định khắt khe, khó thực nhằm đảm bảo tính thống nhất, tin tưởng thành viên Cụ thể, thành viên hợp danh tự chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên hợp danh khác Nhưng thành viên hợp danh muốn chuyển nhượng vốn góp cho người khơng phải thành viên hợp danh cơng ty cần phải có đồng ý thành viên hợp danh lại Đối với thành viên hợp vốn:Các thành viên hợp vốn hoạt động hoàn toàn dựa nguyên tắc đối vốn, không gây ảnh hưởng đến cấu tổ chức, hoạt động quản lý, kinh doanh công ty nên việc chuyển nhượng vốn đơn giản không hạn chế Thành viên hợp vốn tự chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác, khơng thiết phải thành viên cơng ty Chứng khốn Khơng phát hành loại Doanh nghiệp nhân khơng chứng khốn phát hành loại chứng khoán cách pháp nhân Cơng ty hợp danh cách pháp nhân kể Doanh nghiệp nhân khơng có từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký cách pháp nhân doanh nghiệp Trách nhiệm với -Thành viên hợp danh liên đới chịu trách nợ nhiệm toán hết số nợ lại cơng ty tài sản cơng ty không đủ để trang trải số nợ công ty -Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn cam kết góp -Doanh nghiệp nhân chịu trách nhiệm vô hạn, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm toàn số tài sản tài sản cơng ty Quản trị doanh nghiệp Hội đồng thành viên Chủ doanh nghiệp nhân có tồn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật Chủ doanh nghiệp nhân trực tiếp thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Ban giám đốc Mơ hình tổ chức, quản doanh nghiệp nhân đầy đủ Các thành viên hợp danh giữ vai trò quan trọng, phân công nắm giữ chức danh quản lý công ty thực hoạt động điều hành cơng ty, thành viên góp vốn khơng tham gia vào hoạt động quản lý công ty Cơ cấu tổ chức công ty hợp danh phụ thuộc nhiều vào thỏa thuận thành viên hợp danh Mô hình tổ chức quản lý cơng ty hợp danh bao gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc ( tổng giám đốc) Sơ đồ quản trị doanh nghiệp CHỦ DOANH NGHIỆP Phòng pháp chế Phòng tổ chức Phòng kế tốn Bộ phận kế tốn Nhân Nhân viên viên Bộ phận bán hàng Bộ phận kỹ thuật Nhân Nhân Nhân Nhân viên viên viên viên Nếu khơng có quy định khác chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc( tổng giám đốc) Chủ doanh nghiệp: Là đại diện pháp nhân doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật toàn hoạt động doanh nghiệp Bộ phận kế toán: Thực ghi chép, xử lý số liệu, tình hình tài chính, tình hình nhập xuất hàng hóa hàng ngày cuối tháng báo cáo chủ doanh nghiệp Bộ phận bán hàng: Là người điều hành quản cửa hàng có trách nhiệm kết hoạt động kinh doanh của hàng trước chủ doanh nghiệp Bộ phận kỹ thuật: Đảm bảo tiêu chuẩn ỹ thuật hàng hóa Thủ tục thành lập Khi đáp ứng điều kiện ngành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, nộp đầy đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp pháp luật Việt Nam cơng ty hợp danh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhân -Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) -Bản hợp lệ giấy tờ chứng thựcnhân hiệu lực của chủ doanh nghiệp nhân CMND y công chứng chủ doanh nghiệp (không tháng) -Văn xác nhận vốn pháp định quan, tổ chức có thẩm quyền doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có vốn pháp định (Danh sách số ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định) -Bản hợp lệ chứng hành nghề cá nhân doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có chứng hành nghề (Danh sách số ngành nghề yêu cầu có chứng hành nghề) -Giấy đề nghị cấp đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhân (theo mẫu nhà nước) Chuyển đổi mua, Do phải chịu trách nhiệm vô hạn tài bán sản nghĩa vụ công ty nên công ty hợp danh không chuyển đổi loại hình -Cho thuê doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp nhân có quyền cho th tồn doanh nghiệp phải thơng Cũng nên công ty hợp danh báo văn kèm theo hợp đồng cho th có cơng chứng mua bán lại đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, quan thuế thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với cách chủ sở hữu doanh nghiệp Quyền trách nhiệm chủ sở hữu người thuê hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quy định hợp đồng cho thuê -Bán doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp nhân có quyền bán doanh nghiệp cho người khác Sau bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp nhân phải chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phát sinh thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán chủ nợ doanh nghiệp có thỏa thuận khác Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật lao động Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp nhân theo quy định Luật II Thực trạng hoạt động 2.1 Công ty hợp danh 2.1.1 Thực trạng hoạt động Hiện nay, số lượng công ty hợp danh hoạt động Việt Nam ít, khoảng 113 cơng ty (số liệu từ cổng thông tin quốc gia đăng kí doanh nghiệp năm 2018) Lĩnh vực, ngành kinh doanh chủ yếu luật, kiểm toán, đấu giá, ngành nghề đòi hỏi phải cần người có chun mơn nghề nghiệp uy tín cao Có thể thấy Việt Nam cơng ty hợp danh khơng ưa chuộng loại hình cơng ty có rủi ro cao việc thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm liên đới vô hạn với khoản nợ công ty 2.1.2 Đánh giá a Thuận lợi Công ty hợp danh loại hình cơng ty đối nhân Với loại hình cơng ty này, kết hợp uy tín cá nhân nhiều người (Các thành viên công ty) để tạo dựng hình ảnh cho cơng ty Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn thành viên hợp danhcông ty hợp danh dễ dàng tạo tin cậy bạn hàng, đối tác kinh doanh Việc điều hành quản lý công ty không phức tạp số lượng thành viên người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng b Khó khăn Vì phù hợp với số công việc đặc thù, máy tổ chức đơn giản nên công ty chủ yêu thành lập với quy mô nhỏ lẻ Các thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh công ty nên mức độ rủi ro vốn trình thành viên hợp danh cao Khó tìm người hợp danh thành viên hợp danh phải cần chứng hành nghề giống Pháp nhân không tham gia, thành viên hợp danh không làm chủ doanh nghiệp nhân thành viên hợp danh công ty hợp danh khác, trừ trường hợp trí thành viên hợp danh lại Thành viên góp vốn khơng có tiếng nói cơng ty Khơng phát hành loại chứng khốn nên khả huy động vốn đầu không cao 2.1.3 Giải pháp Kinh nghiệm từ Nhật Bản: Thứ nhất, phân chia rõ ràng loại hình cơng ty hợp danh Đưa công ty hợp danh trở với chất bao gồm thành viên hợp danh; phân biệt rõ ràng với công ty hợp vốn – loại hình cơng ty có thành viên nhận vốn có chế độ chịu trách nhiệm giống với thành viên hợp danh thành viên góp vốn với chế độ trách nhiệm hữu hạn Thứ hai, mở rộng đối tượng trở thành thành viên hợp danh Cho phép pháp nhân tham gia vào công ty với cách thành viên hợp danh Thứ ba, huy động vốn công ty hợp danh Nên cho phép loại hình cơng ty có quyền phát hành trái phiếu huy động vốn Thứ tư, nên ghi nhận trường hợp thành viên hợp danh thực giao dịch với cơng ty hợp danh Thứ năm, giải thể công ty hợp danh Luật doanh nghiệp nên tiếp thu kinh nghiệm từ Nhật Bản vấn đề này, quy định giải thể cơng ty đòi hỏi trí tất thành viên hợp danh để đảm bảo quyền lợi họ thành viên góp vốn cơng ty Thứ sáu, quyền nghĩa vụ thành viên góp vốn Pháp luật cần phải thực hóa quyền lợi loại thành viên cách quy định rõ giá trị pháp lý phiếu biểu thành viên góp vốn tham gia biểu vấn đề thuộc thẩm quyên họ Đồng thời, xem xét lại nghĩa vụ thành viên góp vốn Yêu cầu Nhà nước Dựa vào kinh nghiệm Nhật thực tiễn tình hình cơng ty hợp danh Việt Nam, góc độ cơng ty, nhóm xin đưa số kiến nghị để hoàn thiện cho công ty hợp danh sau: _Việc chịu trách nhiệm liên đới vơ hạn dẫn đến rủi ro cao việc số lượng cơng ty hợp danh Việt Nam ít, luật kinh doanh nên xem xét lại việc chịu trách nhiệm để có cơng cơng ty hợp danh loại hình cơng ty khác _Mở rộng điều kiện trở thành thành viên hợp danh cách cho phép pháp nhân tham gia Việc mở rộng thêm đối tượng pháp nhân khiến cho cơng ty sử dụng hình thức cơng ty hợp danh để lập chi nhánh chung để kiểm sốt nhiều cơng ty khai thác hội kinh doanh _Nhà nước quy định lại luật phép công ty hợp danh phát hành trái phiếu, từ tăng khả huy động vốn _ Bổ sung thêm quy định để nâng cao địa vị tiếng nói thành viên góp vốn Ví dụ cho thành viên góp vốn có quyền biểu số trường hợp định Trên góc độ người nghiên cứu, nhóm đưa giải pháp: _ Nhà nước nên quy định số ngành nghề đăng kí cơng ty định phải đăng kí loại hình công ty hợp danh 2.2 Doanh nghiệp nhân 2.2.1 Thực trạng hoạt động a Số lượng Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, đến thời điểm 30/6/2017, tồn quốc có 596.713 doanh nghiệp kinh doanh Trong khối doanh nghiệp nhân chiếm khoảng 96% tức khoảng 572.845 doanh nghiệp b Quy mô Trong khối doanh nghiệp nhân: có tới 96% doanh nghiệp nhân có quy mơ nhỏ siêu nhỏ, 2% doanh nghiệp quy mô vừa 2% doanh nghiệp quy mô lớn c Lĩnh vực, nghành nghề Cơ cấu ngành nghề doanh nghiệp tư: Hơn 80% doanh nghiệp nhân hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 10% công nghiệp khoảng 1% nông nghiệp 9% lĩnh vực khác d Đóng góp xã hội Khối kinh tế nhân chiếm 85% lao động làm việc kinh tế, tạo khoảng 1,2 triệu việc làm, đóng góp 43,22% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm, chiếm 39% vốn đầu xã hội tỷ suất lợi nhận 1,72% Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu (2017) 2.2.2 Thuận lợi, khó khăn a Thuận lợi - Do có cá nhân làm chủ nên chủ doanh nghiệp nhân có quyền chủ động hồn tồn việc định vấn đề liên quan đến hoạt động doanh nghiệp - Doanh nghiệp nhân bị ràng buộc quy định pháp luật chế độ trách nhiệm vô hạn đảm bảo cho đối tác kinh doanh tổ chức tín dụng hợp tác với doanh nghiệp - Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nhân đơn giản, gọn nhẹ - Chế độ trách nhiệm vô hạn tạo tin tưởng cho đối tác khách hàng doanh nghiệp nhân, thu hút hợp tác kinh doanh b khó khăn Thứ nhất, yếu tố khách quan từ thể chế, sách tồn cản trở phát triển kinh tế nhân: (i) Thủ tục hành phức tạp; liên thơng giải thủ tục cho DN bất cập; điểm không thống Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu… chưa phù hợp với thực tiễn, làm chậm trình đầu phát triển kinh tế nhân; (ii) Tồn nhiều rào cản điều kiện đầu kinh doanh Theo thống kê sơ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (tháng 06/2017), có 3.500 điều kiện kinh doanh tương ứng với 243 ngành nghề đầu kinh doanh có điều kiện Ngồi ra, số ngành nghề DNNN nắm giữ việc quản lý chất lượng hàng hóa từ nước ngồi chưa hiệu dẫn tới sức ép nước hội kinh doanh cho DN khu vực nhân Thứ hai, vấn đề lực nội kinh tế nhân Khu vực thiếu hụt lao động có kỹ năng, suất lao động thấp Cách thức quản trị nhiều DN theo kiểu gia đình, tiếp cận quản trị đại, thơng lệ quốc tế Tình trạng DN thành cơng dựa vào quan hệ khơng lành mạnh với giới hoạch định sách, khai thác lợi đất đai, tài nguyên… ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế Hệ DN khu vực nhân chịu sức ép cạnh tranh Thứ ba, kinh tế nhân hạn chế đầu vào cơng nghệ, dẫn tới trình độ sản xuất, kỹ thuật mức thấp Điều bắt nguồn từ thực tế nhiều DNTN khơng có đủ lực tài để đầu vào tài sản cố định, máy móc cơng nghệ để giảm chi phí, nâng cao hiệu hoạt động Thứ tư, việc tiếp cận tín dụng DN khu vực nhân nhiều khó khăn Chỉ có 40% tổng số DN hoạt động có khả tiếp cận vốn vay từ ngân hàng (Cục Phát triển DN, 2017) Nhiều DN khó đáp ứng quy định cho vay tổ chức tín dụng chưa minh bạch, rõ ràng tình hình tài Thứ năm, chi phí kinh doanh cao làm giảm khả cạnh tranh Chi phí vận tải cao (chi phí vận chuyển container từ Cảng Hải Phòng Hà Nội gấp lần chi phí từ Hàn Quốc, Trung Quốc Việt Nam) Chi phí nhân gánh nặng lớn Bên cạnh đó, tốc độ tăng lương tối thiểu thời gian qua từ 8-12% tốc độ tăng suất lao động đạt 4-5% Thứ sáu, cấu ngành nghề chưa hợp lý hạn chế, thiếu tính liên kết ngành nghề ngồi lĩnh vực; nước nước Thứ bảy, nhận thức xã hội chưa cao, người dân doanh nghiệp - nhận thức xã hội vai trò động lực kinh tế nhân 2.2.3 Giải pháp Để kinh tế nhân thực động lực kinh tế, có điều kiện phát triển tốt nhà nước nên giải vấn đề chính: Thể chế, sách nhận thức xã hội a Thể chế - Hoàn thiện hệ thống pháp lý, đảm bảo thông suốt, thống quy định, sách, pháp luật; đơn giản hóa giải nhanh gọn thủ tục vốn, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giấy tờ, … công khai minh bạch Thu hẹp lĩnh vực mà DNNN nắm giữ để mở thêm dư địa thị trường cho khu vực nhân tham gia b Quyết sách - Nâng cao lực nội DN Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho DN, đổi mơ hình quản trị phù hợp với thơng lệ quốc tế Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh tế nhân nâng cao trình độ khoa học cơng nghệ, hợp tác, chuyển giao công nghệ từ kinh tế phát triển - Tăng cường đầu vào công nghệ, nâng trình độ sản xuất, kỹ thuật, suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành giảm sức lao động - Nâng cao khả tiếp cận tín dụng khu vực kinh tế nhân Cần xây dựng chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý Song hành với đó, cần đẩy mạnh hoạt động Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, quỹ đầu khởi nghiệp sáng tạo,… để mở rộng kênh hỗ trợ vốn cho DN - Điều chỉnh cấu ngành nghệ cách hợp lý, tăng cường liên kết ngành nghề lĩnh vực; nước nước Nhằm giảm thiểu chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp đồng thời tạo nhiều hội hợp tác, mở rộng liên kết phát triển doanh nghiệp c Nhận thức xã hội - Vận động người dân theo chủ trương phủ, nâng cao ý thức người dân đóng góp phát triển quốc gia Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Thùy Giang (2012), Pháp luật Việt Nam công ty hợp danh, Luận văn ThS ngành: Luật Kinh tế Trang thông tin điện tử, chuyên đề : “ So sánh công ty hợp danh công ty cổ phần” , http://tuvanthanhlapcongtytnhh.com/tu-van-thanh-lap-cong-ty-tnhh/so-sanh-cong-tyhop-danh-va-cong-ty-co-phan.html https://thanhlapdoanhnghiepvn.vn/dich-vu/luat-cong-ty-hop-danh-10917 Lục Việt Dũng (2015), so sánh pháp luật Việt Nam pháp luật Nhật Bản hợp danh Tóm tắt luận văn thạc sĩ luật học https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseSearchList.aspx? h=28d2 http://www.dhktna.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-o-vietnam-thuc-trang-va-giai-phap-2291.aspx http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/vai-tro-dong-luccua-kinh-te-tu-nhan-trong-phat-trien-kinh-te-viet-nam-134872.html https://bnews.vn/co-cau-nganh-nghe-cua-doanh-nghiep-tu-nhan-van-chua-hop- ly/40987.html http://www.dankinhte.vn/vai-tro-cua-kinh-te-tu-nhan-trong-linh-vuc-thuong-mai/ 10 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinh-te-tu-nhandong-luc-quan-trong-trong-phat-trien-kinh-te-viet-nam-132737.html 11 http://www.dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-thuctrang-va-giai-phap-470505.html 12 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/vai-tro-dongluc-cua-kinh-te-tu-nhan-trong-phat-trien-kinh-te-viet-nam-134872.html 13 https://bnews.vn/co-cau-nganh-nghe-cua-doanh-nghiep-tu-nhan-van-chua-hoply/40987.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm pháp lí và thực trạng hoạt động của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân hiện nay, Đặc điểm pháp lí và thực trạng hoạt động của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay