TÌM HIỂU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở CÁC KHU VỰC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG TÀ NUNG

66 53 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH NƠNG LÂM KẾT HỢP Ở CÁC KHU VỰC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG TÀ NUNG Họ tên sinh viên: TRẦN HOÀNG ANH Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2005-2009 Tháng 07 năm 2009 TÌM HIỂU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở CÁC KHU VỰC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG TÀ NUNG Tác giả TRẦN HOÀNG ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn: TS PHẠM TRỊNH HÙNG Tháng 07 năm 2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy cô khoa Lâm Nghiệp trường Đại Học Nông Lâm - Thành Phố Hồ Chí Minh Đặc biệt, thầy Phạm Trịnh Hùng, giảng viên mơn Lâm nghiệp xã hội, khoa Lâm nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình thực luận văn Qua đây, xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tất thầy giúp đỡ nhiều suốt thời gian học tập trường Tôi xin cảm ơn Ban quản lý rừng Tà Nung chủ mơ hình nơng lâm kết hợp khu vực phường 5, phường xã Tà Nung giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thu thập số liệu Cám ơn tập thể lớp Lâm Nghiệp 31 bạn thân chia sẻ niềm vui, nỗi buồn suốt trình sinh hoạt học tập Sau cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình ln sát cánh, chia sẻ, cổ vũ giúp đỡ tơi có ngày hôm Chân thành cảm ơn Sinh viên Trần Hồng Anh i TĨM TẮT Đề tài: “ Tìm hiểu kiến thức địa việc phát triển mô hình nơng lâm kết hợp khu vực trực thuộc ban quản lý rừng Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng ” Thời gian thực từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2009 tỉnh Lâm Đồng thành phố Hồ Chí Minh Kết thu được: Tìm hiểu tổng hợp hệ thống kiến thức địa người dân việc lựa chọn giống trồng, vật nuôi, tập quán canh tác cách thức bố trí mơ hình mơ hình sau: (1) Canh tác rẫy (trên đất dốc) người K’ho, Chill khu vực xã Tà Nung (2) Mơ hình vườn hộ : cà phê – ăn trái – nơng nghiệp (3) Mơ hình vườn – ao – chuồng (4) Mơ hình cà phê giàn chanh dây xã Tà Nung (5) Mơ hình cà phê – thơng người Lạt khu vực phường Tìm hiểu khó khăn, thuận lợi cách giải khó khăn người dân q trình hình thành phát triển mơ hình nơng lâm kết hợp 3.Tìm hiểu tổng hợp kiến thức người dân việc phòng chống xói mòn đất ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – Mục tiêu .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Mục tiêu 1.3 Phạm vi giới hạn đề tài .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Thực trạng phát triển nông lâm kết hợp vùng cao Việt Nam .4 2.1.1 Khái niệm nông lâm kết hợp 2.1.2 Thực trạng phát triển nông lâm kết hợp vùng cao Việt Nam 2.2 Kiến thức địa việc phát triển mơ hình NLKH Việt Nam 2.2.1 Kiến thức địa 2.2.2 Mối liên hệ phát triển với kiến thức địa 2.2.3 Thực trạng nghiên cứu kiến thức địa NLKH Việt Nam .8 Chương 11 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở để lựa chọn địa điểm nghiên cứu .11 3.2.Giới thiệu địa điểm nghiên cứu .11 3.2.1 Xã Tà Nung .11 3.2.2 Phường phường 12 3.2.3 Vài nét đặc điểm thành phần dân tộc cư trú địa điểm nghiên cứu 13 iii 3.3 Nhận xét điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội .13 Chương 14 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 4.1 Nội dung nghiên cứu 14 4.2 Phương pháp nghiên cứu 14 4.2.1 Nội dung 1: Các mơ hình NLKH có khu vực nghiên cứu .14 4.2.2 Nội dung 2: Các kiến thức, kỹ thuật dịa người dân trình hình thành phát triển mơ hình NLKH có địa phương .15 4.2.3 Nội dung 3: Những khó khăn thử thách việc phát triển mơ hình NLKH mà người dân gặp phải 16 4.2.4 Nội dung 4: Tổng hợp kiến thức địa người dân việc hình thành phát triển mơ hình NLKH 17 Chương 18 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 5.1.Các mơ hình nơng lâm kết hợp có địa phương: 18 5.2 Các kiến thức, kỹ thuật địa người dân trình hình thành phát triển mơ hình NLKH có địa phương 18 5.2.1 Canh tác rẫy (trên đất dốc) người K’ho, Chill khu vực xã Tà Nung .18 5.2.2 Vườn hộ: cà phê – ăn trái – nông nghiệp .26 5.2.2.1 Cây cà phê 27 5.2.2.2 Cây ăn trái 31 a Cây hồng 31 b Bơ 32 c Cây chuối .33 d Các khác 33 2.2.3 Hoa màu 34 5.2.3 Mơ hình vườn – ao – chuồng 36 5.2.3.1 Ao 37 5.2.3.2 Chuồng 37 5.2.4 Mơ hình Cà phê giàn Chanh dây xã Tà Nung 38 5.2.5 Mơ hình Cà phê – Thông người Lạch khu vực phường 42 iv 5.4 Tổng hợp KTBĐ người dân việc phát triển mơ hình NLKH .44 Chương 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 6.1 Kết luận 48 6.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 v nghiêm trọng ngày bác tưới phân lần, chanh dây dài khoảng 1m rạch bịch, đào hố trồng, hố đào không sâu 50cm Đồng thời bác Hùng trồng cà phê vào Chanh dây sau dài 1m bắt đầu phát triển nhanh lúc này, chanh dây bắt đầu trái bón, nhiên bác khơng vội thu trái mà lại vặt trụi hết trái để dồn toàn lực cho phát triển nhánh mới, chanh dây dài ngồi 1,5m để trái Có số hộ khơng có điều kiện nên họ trồng chanh dây trước, có điều kiện tiếp tục trồng cà phê vào Theo kết vấn có đến 90% số hộ canh tác mơ hình cà phê – chanh dây nói đến năm thứ chanh dây bắt đầu bị nhiễm bệnh phấn trắng, bắt buộc phải tháo bỏ Và sau tháo bỏ Moca phát triển tốt, sản lượng thu cao nhiêu so với trồng độc canh cà phê, nhiên họ muốn tiếp tục thực mơ hình lợi nhuận mà chanh dây mang lại nhỏ: diện tích sào 4, tháng họ thu trái lần, lần thu đến 700.000 VNĐ Kinh nghiệm có phải từ sau tháng trở lên, tốt sau năm họ trồng xen chanh dây vào để tránh tình trạng đất nhiễm nguồn bệnh phải tháo bỏ hết toàn dây thép làm giàn đi, muốn tận dụng lại phải mang dây thép bỏ nồi nước vơi, đun sơi vòng tiếng trở lên, vào mùa nắng nên cuốc đất lên Kết sản lượng cà phê Moca tiếp tục trồng chanh dây vào khơng thua so với họ trồng cà phê độc canh Như vậy, chanh dây giống trồng nhận thức người dân nơi tốt, khơng họ biết cách bố trí phối hợp đem trồng chung với giống cà phê Moca mà trồng hài hòa Mơ hình cà phê giàn chanh dây xã Tà Nung thể hình 5.10 hình 5.11 sau 40 Hình 5.10: Sơ đồ mơ hình cà phê – chanh dây khu vực xã Tà Nung Hình 5.11: Mơ hình cà phê – chanh dây khu vực xã Tà Nung 41 5.2.5 Mơ hình Cà phê – Thơng người Lạch khu vực phường Đây mơ hình nói đặc biệt mơ hình khảo sát Chủ nhân mơ hình cộng đồng người dân tộc Lạch cư trú khu vực phường Xuất phát từ thực tế thiếu thốn đất canh tác, cộng đồng lợi dụng diện tích đất rừng trồng thơng có sẵn định trồng xen cà phê vào Giống cà phê mà họ lựa chọn giống cà phê Moca Chúng ta biết mặt lý thuyết khả sống sót cà phê hay loại khác trồng xen với thông thấp Vậy người dân tộc Lạch có nhận thức điều hay không? Là người dân tộc xứ đây, hết họ nhận thức rõ điều Tuy nhiên, kết vấn thu bất ngờ, cà phê Moca họ trồng phát triển cách bình thường mà sản lượng cà phê tính theo gốc khơng thua so với họ trồng cà phê độc canh Người dân tộc Lạch khu vực phường đặc biệt ưa chuộng nguồn giống cà phê ông Phan Trần Cửu, cư trú phường Khi chọn mua giống cà phê Moca để trồng xen với thông, cộng đồng yêu cầu hạt giống cà phê phải xuất xứ từ loại mà trước ông Phan Trần Cửu mua từ Đăk Lăk lấy cà phê phải từ năm tuổi trở lên Nhân loại cà phê Moca láng không gồ ghề loại cà phê Moca thường gặp vùng Họ tự ươm lấy giống để trồng Theo cộng đồng muốn phát triển mơ hình cà phê xen thơng này, thiết phải chọn loại giống cà phê Moca có xuất xứ trên, có chịu việc thông rụng phủ lên thân cây, tức khơng bị úng bị thông phủ lên Đây phát thú vị khả vượt trội giống cà phê Moca Thời vụ trồng cà phê cộng đồng không cố định mà họ thường quan sát tượng thiên nhiên để xác định thời điểm trồng cho trồng cà phê vào đầu mùa mưa Khi thấy tượng đàn bò chăn thả rừng họ thường trễ ngày nhiều lần tháng, kết hợp với có gió hướng mặt trời lặn thổi ngược lại mưa Yêu cầu khu rừng thông mà cộng đồng chọn để trồng xen cà phê cần phải có độ dốc vừa phải, độ dốc cao gây khó khăn lớn cho giai đoạn xử lý thực bì Giai đoạn xử lý thực bì giai đoạn quan trọng nhất, định đến sinh trưởng cà phê mơ hình Cần phải quét dọn thật sẽ, cuốc chặt bớt rễ thông, đốt hết thông đi, tro để lại 42 làm phân Theo kinh nghiệm cộng đồng thơng đụng đến rễ không chết mà dừng phát triển lại Chú ý đừng sạt rễ vô thâm sâu quá, sạt tới ngang gốc, đừng để đụng đến rễ chuột thông, không thông chết Rễ thơng đất cứng sâu khơng q 50 cm, đất mềm 1m, vào mức mà đào phá rễ thơng khơng đụng chạm đến rễ chuột thơng, đảm bảo thơng không chết Tiếp theo cuốc đất cho tơi lên nên để ải đất từ đến tuần đào hố trồng cà phê (40 cm - 40 cm – 60 cm), rải phân chuồng xuống, phân dê tốt, lượng phân bỏ buộc phải nhiều trồng cà phê độc canh, để từ đến tháng sau bỏ vào trồng Khoảng cách trồng cà phê tùy thuộc vào mật độ thơng trồng cho lợi dụng thơng che bóng cho cà phê phát triển Mặc dù với giống cà phê Moca chọn việc thơng rụng khơng ảnh hưởng đến sinh trưởng cà phê, nhiên phải thường xuyên cạo bớt thông rụng Lấy cà phê tủ quanh gốc hạn chế mầm bệnh phát triển Ngồi thấy rễ thơng dài phải kịp thời chặt Mọi công đoạn chăm sóc khác tương tụ tròng cà phê độc canh lượng phân bón phải ý bón nhiều hơn, khơng sản lượng cà phê không đạt tiêu chuẩn Cà phê Moca trồng xen với thơng trái bón vào tháng thứ 10 ổn định vào năm thứ giống cộng đồng trồng cà phê độc canh Như vậy, nhờ hiểu biết cặn kẻ giống cà phê Moca thực trạng rừng thông khu vực, cộng đồng Lạch tìm nguồn đất canh tác cà phê mà không cần phải chặt phá rừng Tuy nhiên, liệu mô hình có tồn khơng? Sự thật đến năm thứ 5, khu rừng thơng bắt đầu có tượng chết dần Cộng đồng vận dụng kiến thức vào việc lợi dụng rừng thơng làm đất canh tác mà quên tác hại nó, cộng đồng vơ hình tàn phá cảnh quan sinh thái khu vực, hình thức tàn phá rừng gián tiếp trái phép Mơ hình cà phê – thông người Lạch khu vực phường thể hình 5.12 sau 43 Hình 5.12: Mơ hình cà phê xen thơng người Lạch khu vực phường (cà phê Moca tuổi) 5.4 Tổng hợp KTBĐ người dân việc phát triển mơ hình NLKH Về cấu trồng người dân hỏi chọn cà phê làm giống trồng cho mơ hình NLKH Tuy nhiên, phải có chọn lựa thật cẩn thận nên trồng giống cà phê Mặc dù đưa nhiều giống cà phê có loại cà phê Rô Moca đông đảo bà trí chọn lựa nhất, theo họ có loại cà phê phù hợp với khí hậu đất khu vực Người dân khu vực xã Tà Nung chọn cà phê Moca Rơ, người dân khu vực phường phường chọn cà phê Moca Vì khả chấp nhận người dân vấn đề mà nhà khuyến nông khuyến lâm cần quan tâm bắt tay vào xây dựng mơ hình NLKH nên thơng tin đặc biệt quan trọng Tập quán trồng cà phê thật ăn sâu vào đời sống người dân nơi Chính bà cho chọn giống vào trồng xen thiết chúng phải thật hòa hợp thích ứng với cà phê Việc chọn loại lúa, bắp, đậu vào trồng xen mơ hình canh tác rẫy đồng bào dân tộc K’ho Chill, mặt giúp cho cộng đồng bảo tồn giống địa, khơng tốn cơng chăm sóc nhiều, mặt khác cung cấp thêm lương thực tạo nguồn thu nhập cho họ giai 44 đoạn cà phê chưa thu hoạch Tuy nhiên, q trình thảo luận mơ hình dân cư vùng chấp nhận họ cho tính bền vững mơ hình thấp, sau khoảng thời gian từ đến năm cà phê bắt đầu khép tán, tiếp tục trồng xen vào, chưa kể đến việc giống kỹ thuật trồng loại lúa, bắp lưu truyền cộng đồng người K’ho Chill Nếu thay loại lúa, bắp thành loại rau, xú lơ đòi hỏi người dân phải bỏ nhiều cơng chăm sóc tiền đầu tư, hạn chế phun thuốc cho cà phê ảnh hưởng nhiều đến rau Và tương tự mơ hình canh tác rẫy người K’ho Chill, trồng xen loại rau vào bà tận dụng diện tích đất áp dụng cà phê nhỏ Trong loại ăn hồng người dân khu vực phường phường chọn loại thích hợp để trồng xen với cà phê, cà phê xen hồng mơ hình chấp nhận nhiều họ Mặc dù tính bền vững mơ hình cao đa số người dân xã Tà Nung không đồng ý tiến hành xây dựng mơ hình qua kinh nghiệm nhiều năm, họ khẳng định trồng hồng khu vực xã Tà Nung Vì thế, mơ hình cà phê – chanh dây ủng hộ lựa chọn nhiều người dân xã Tà Nung Những hiểu biết cặn kẽ đặc tính cà phê Moca thông người Lạch mơ hình cà phê xen thơng bà đánh giá cao áp dụng q trình chăm sóc cà phê thơng Tuy nhiên, bà cho không nên tiếp tục trì mơ hình hình thức phá hoại cảnh quan rừng cách trái phép Tóm lại, bên cạnh mục đích kinh doanh lựa chọn giống trồng hay kỹ thuật canh tác nào, người dân cho nên xuất phát từ mục đích phát triển mơ hình bền vững Xét khía cạnh thời buổi nay, dân số ngày gia tăng mà tài nguyên đất canh tác lại khơng mở rộng, chí bị thu hẹp đương nhiên việc tận dụng triệt để diện tích đất vốn có tăng mức độ thâm canh trồng xen người dân nơi cố gắng tích cực cần phát huy Tuy nhiên mức độ thâm canh cao mà không kịp thời cung cấp lại lượng dinh dưỡng đủ cho đất dễ dẫn đến tình trạng đất canh tác bị thối hóa, nhanh chóng bạc màu Kiến thức gieo hạt, dự đoán thời vụ trồng cộng đồng K’ho, Chill, Lạch đem lại nhiều bất ngờ cho người dân thảo luận Đặc biệt cách 45 gieo ươm hạt cà phê người K’ho Chill người đánh giá đơn giản, dễ thực mà hiệu lên đến 100% Cách dự đoán thời điểm mưa người K’ho xem thú vị dường khơng phù hợp nữa, khơng thể vào rừng cách tự trước Đa số bà cho nên chọn thời điểm gieo trồng vào đầu mùa mưa Trồng vào đầu mùa mưa việc làm đất tiến hành mưa nhỏ, mưa to dần trồng phát triển lớn dần Những kiến thức kỹ thuật địa phòng chống xói mòn rữa trơi đất mơ hình NLKH người dân khu vực tán thành tổng hợp lại bảng 5.6 sau: Bảng 5.6 Các kiến thức kỹ thuật địa phòng chống xói mòn đất người dân khu vực phường 5, phường 7, xã Tà Nung trực thuộc ban quản lý rừng Tà Nung Kiến thức địa Mô tả Trồng xen luân canh đậu đen, đậu trắng, bắp với cà phê Trả lại chất dinh dưỡng cho đất Trả lại phụ phẩm cho đất sau thu hoạch bao gồm thân loại đậu, bắp Tận dụng phân vật ni mơ hình để bón cho đất Che phủ cho đất vào mùa mưa Trồng loại ăn quả: bơ, xoài, cam, bưởi, nhãn, ổi xen với cà phê Chọn thời điểm gieo trồng phù hợp với loại Đắp đất thành bờ cao lấy cà phê ủ quanh gốc Hạn chế việc cày xới đất mùa mưa Cải tạo địa hình đất dốc Chọn lâu năm cà phê, hồng làm giống trồng Làm mương nước, kỹ thuật tùy thuộc vào địa hình mảnh đất kinh nghiệm hộ gia đình Làm bậc thang Như vậy, bên cạnh việc chọn bố trí trồng hợp lý cho mơ hình NLKH mình, người dân khu vực biết cách áp dụng đồng kỹ thuật nhằm kiểm 46 soát cấu trúc đất dòng chảy bề mặt, hạn chế mức độ xói mòn đất tạo hệ thống canh tác NLKH bền vững đất dốc 47 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận - Người dân khu vực trực thuộc ban quản lý rừng Tà Nung chủ yếu sinh sống nghề trồng trọt, với tình hình thiếu đất canh tác việc sản xuất phát triển nơng lâm nghiệp theo phương thức NLKH điều cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đời sống người dân nơi - Cung cấp kinh nghiệm để xem xét thiết kế mơ hình NLKH khu vực trực thuộc ban quản lý rừng Tà Nung Các mơ hình NLKH phong phú dẫn đến hệ thống kiến thức địa NLKH người dân nơi phong phú Chúng kho tàng kiến thức quý giá họ, có giá trị sức ảnh hưởng mạnh mẽ tồn phát triển mơ hình NLKH địa phương Hệ thống kiến thức cách trồng chăm sóc loại cây, đặc biệt cà phê phong phú đa dạng Kiến thức chống xói mòn canh tác đất dốc họ kiến thức đặc trưng người dân sống vùng cao, khả tận dụng đất cho mơ hình NLKH cao Tuy vậy, bên cạnh nhiều ưu điểm kiến thức địa người dân khu vực có nhiều hạn chế, không phù hợp với thời buổi - Vì cà phê trở thành giống trồng đây, loại ăn nông nghiệp trồng phụ nên muốn phát triển mơ hình NLKH địa phương cần nghiên cứu kỹ loại trồng thích hợp với cà phê, đồng thời có hiệu kinh tế cao để tạo chấp nhận từ phía người dân - Đất dốc, dễ bị xói mòn, bạc màu nhanh cộng đồng thừa nhận khó khăn mặt đất đai q trình hình thành phát triển hệ thống NLKH Yếu tố thị trường vốn ảnh hưởng lớn Ngồi ra, khảo sát mơ hình NLKH đồng bào dân tộc, nhận thấy quỹ đất canh tác, nguồn nước tưới kỹ thuật trồng chăm sóc giống trồng mới, đặc biệt loại ăn khó khăn trước mắt cần giải cộng đồng 48 6.2 Kiến nghị Dựa kết kết luận nghiên cứu này, sau vài kiến nghị đưa nhằm hỗ trợ cho nỗ lực người dân địa phương quan chuyên ngành việc giữ gìn nâng cao hệ thống NLKH địa phương - Do hạn chế thời gian, đề tài nghiên cứu chưa thể khảo sát hết tất loại mơ hình NLKH có địa phương Vì vậy, chúng tơi đề nghị quan khuyến nông khuyến lâm cần phải tiếp tục nghiên cứu thu thập thêm nhiều kiến thức địa khơng mơ hình NLKH khảo sát mà mơ hình chưa khảo sát Những giới hạn đề tài trình bày cần điều tra nghiên cứu thêm - Các quan khuyến nông, khuyến lâm cần phải điều tra, tư liệu hóa phổ biến cách trồng chăm sóc loại ăn cho người dân - Các quan chuyên ngành cần xem xét giải triệt để việc cấp giấy chủ quyền sử dụng đất cho người dân - Cần có chương trình thu thập bảo vệ giống trồng địa - Những mặt hạn chế kiến thức đia cần phải nghiên cứu điều chỉnh cho hợp lý để góp phần vào phát triển nông lâm nghiệp thành phố Đà Lạt nói riêng tỉnh Lâm Đồng nói chung - Xu hướng phát triển xã hội làm xói mòn kiến thức địa cách đáng kể Chiều hướng dẫn tới sản xuất nông nghiệp độc canh làm suy giảm đa dạng trồng mai kiến thức địa nhiều tộc người sống Đà Lạt nói riêng Lâm Đồng nói chung 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Viết Khoa., Trần Ngọc Hải., Nguyến Hữu Hồng., Vũ Văn Mễ 2006 Cẩm nang ngành lâm nghiệp Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội [2] Hồng Xn Tý., Lê Trọng Cúc 1998 Kiến thức địa đồng bào vùng cao nông nghiệp quản lý tài nguyên thiên nhiên Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội [3] Nguyễn Văn Sở., Đặng Hải Phươg., Nguyễn Anh Vinh Quản lý tài nguyên vùng cao Đông Nam Á (Tài liệu dịch) [4] Đậu Thanh Hòa 2000 Sổ tay lưu giữ sử dụng kiến thức địa Viện kinh tế sinh thái Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội [5] Nguyễn Văn Sở 1998 Bài giảng nông lâm kết hợp Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh [6] Reviewing agroforestry and agroforest markets in Vietnam’s uplands www.cares.org.vn/webplus/attachments/228902ef2354149a1dd167530818b183-00.pdf [7] Nguyễn Hương Giang 2007 Kiến thức địa www.thiennhien.net/news/151/ARTICLE/1141/2006-11-29.html [8] Bùi Việt Hải., Hoàng Hữu Cải., Võ Văn Thoan., Nguyễn Thị Kim Tài 2008 Bài giảng lâm nghiệp xã hội Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh [9] Nghiên cứu kiến thức kỹ thuật địa sử dụng đất, quản lý lâm sản gỗ rừng cộng đồng người Tày người Dao quanh vườn Quốc gia Ba Bể, 2006 http://mekonginfo.org/mrc_en%5Ccontact.nsf/0/ABB6ECC3F00D510E8025686A008 05DAD/$FILE/section6_7_vn.htm [10] Đậu Quốc Anh., Nguyễn Văn Minh., Zurcher, D 1996 Kiến thức địa, giao tiếp chế đổi mới: Các kết khảo sát thực địa hệ thống kiến thức nông nghiệp Huyện Nguyên Binh, Tỉnh Cao Bằng [11] Đặng Hải Phương cộng tác viên 2006 Nghiên cứu mơ hình nơng lâm kết hợp VAC gia đình ông Lê Ngọc Sơn ấp Bình Đức, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh [12] Mơ hình nơng lâm kết hợp đất đồi rừng gia đình chị Trương Thị Mòi dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc http://www.khuyennongvn.gov.vn/c-hdknkn/c-chuyengiaotbkt/vinh-phuc-mo-hinhnong-lam-ket-hop-giai-phap-lam-tang-hieu-qua-kinh-te-tren-111at-111oi-rung/view 50 Bảng câu hỏi vấn bán cấu trúc 1.Cơ cấu trồng – vật nuôi - Những loại hay vật nuôi cô, chọn để trồng (nuôi) ? Tại ? - Cơ, dùng tiêu chí để lựa chọn loại trồng, vật nuôi hệ thống nơng lâm kết hợp ? - Ưu nhược điểm loại giống trồng? - Cô, tự ươm lấy hay mua giống trồng ? Nếu mua mua đâu ? - Các loại dùng để làm gì? Dùng phần cây? - Kiến thức loại cây, vật ni có từ đâu? 2.Các tập qn canh tác - Cơ, có trồng xen loại với hay không? Sự kết hợp loại trồng xếp ? - Thời vụ trồng loại cây? Dùng nguyên liệu (hạt giống, con…) đê trồng? Lấy nguyên liệu đâu? - Hạt giống sản xuất, xử lý, bảo quản ? - Cô, học cách trồng loại nào? - Môi liên hệ thành phần mơ hình cơ, nào? - Cơ có biết tập qn canh tác gọi cổ truyền địa phương hay không ? - Cơ, có biết phương pháp trồng trọt mà người dân địa phương giới thiệu đến khơng ? Cơ, có sửa đổi lại phương pháp hay khơng ? Nếu có sửa nào? - Cơ, có dùng phân hố học thuốc trừ sâu hay khơng? Có dùng phân ủ hay loại phân hữu khác không? Các loại phân gì? Và chế biến chúng nào? - Cơ, có làm cỏ hay khơng ? Làm nào? Bao nhiêu lâu làm lần? - Những loài sâu bệnh địa phương ảnh hưởng đến trồng ? Phát cách nào? Ngăn chặn nào? Có dùng thuốc trừ sâu hố học khơng? Tại địa phương có pha chế loại thuốc trừ sâu hay không? Kiến thức việc pha chế có cách nào? Có loại cụ thể để chống sâu bọ khơng ? Là gì? i - Cơ, thu hoạch nông sản ? Sản phẩm sau thu hoạch bảo quản ? - Dùng công cụ canh tác ? Những cơng cụ thực nào? - Cơ, làm để bảo vệ nguồn nước ? Cơ, ngăn chặn xói mòn cách nào? Kỹ thuật bỏ hoang đất sử dụng? - Những tín ngưỡng tập tục mê tín phổ biến có liên quan đến hoạt động canh tác ? Khó khăn vướng mắc - Cơ, có gặp khó khăn thử thách việc sản xuất trồng chăn nuôi ? Cách giải khó khăn tồn ? ii Danh sách người vấn Họ Tên Địa Chỉ Chị Cúc Xã Tà Nung Anh Dần Xã Tà Nung Chú Kaming - Nóc Phường Chú Ira- Nang Xã Tà Nung Chú Minh Xã Tà Nung Cô Thu Phường Bác Hùng Xã Tà Nung Chị Xí Phường Anh Quảng Phường 10 Bác Chứ Phường 11 Chị Mẫn Phường 12 Bác Nga Xã Tà Nung 13 Chú Sở Phường 14 Chị Hoa Xã Tà Nung iii ... người dân việc phòng chống xói mòn đất ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii Chương ... mơ hình vườn hộ 27 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 5.1: Sơ đồ mơ hình canh tác rẫy người K’ho người Chill khu vực xã Tà Nung 25 Hình 5.2: Mơ hình canh tác rẫy người K’ho khu vực... hoa màu – lúa nước  Nhóm Các hệ thống NLKH cải tiến gồm có: hệ thống canh tác xen theo băng; trồng ranh giới / hàng rào xanh; hệ thống đai phòng hộ chắn gió; hệ thống Taungya - Hiện nay, phát
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở CÁC KHU VỰC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG TÀ NUNG, TÌM HIỂU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP Ở CÁC KHU VỰC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG TÀ NUNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn