Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG (Khóa luận tốt nghiệp)

63 46 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 08:39

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG. ... tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dạy bảo tận tình thầy, giáo em nắm kiến thức ngành học Với tháng thực tập tốt nghiệp tập đoàn BMG trại lợn Hạnh Cảnh liên kết với tập đoàn BMG, ... tất lợn cho uống thuốc, tiêm phòng vắc xin đầy đủ Quy trình phòng bệnh vắc xin trang trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Đối với loại lợn có quy trình tiêm riêng, từ lợn nái, lợn hậu bị, lợn. .. hình sản xuất trang trại Nhiệm vụ trang trại sản xuất giống ,nuôi lơn thịt chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật Hiện nay, trung bình lợn nái trại sản xuất 2,00 đến 2,3lứa/năm Tại trại, lợn theo mẹ nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị cho lợn nái sinh sản tại trại liên kết với Tập đoàn BMG (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn