Quá trình xử lý nước thải sơn công nghiệp

9 77 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 00:08

Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử nước sản xuất Sơn, cs nhiều m3/ngày CHƯƠNG NỘI DUNG DỰ ÁN Số liệu điều tra: - Diện tích mặt dự đònh triển khai dự án Kết qủa khảo sát điều tra đòa chất khu vực dự án Đặc tính thành phần nước thải đơn vò sản xuất Theo dõi kiểm tra đánh giá lưu lượng xả theo ngày, tháng, mùa nhà máy dự đònh triển khai thực dự án Cao trình nguồn xả Cao trình nguồn tiếp nhận Các tài liệu sở, nguyên tắc nội dung thiết kế: 2.1 Các tài liệu sở sử dụng: Nghò đònh Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường số 175/CP ký ngày 18/10/1994 Nghò đònh số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Thủ tướng Chính Phủ ban hành qui chế quản dự án đầu tư xây dựng công trình Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 33: 2006 “Thoát nước – Mạng lưới đường ống công trình – Tiêu chuẩn thiết kế” Căn Quyết đònh số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc ban hành đònh mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Đơn giá xây dựng Tỉnh Bình Dương năm 2007 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT: TCVN 5574 – 1991 Tiêu chuẩn tải trọng tác động: TCVN 2737 – 1996 Một số tài liệu chuyên ngành Tiêu chuẩn TCVN 5945 – 2005, tiêu chuẩn nước thải công nghiệp 2.2 Nguyên tắc nội dung hợp thành: Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử nước sản xuất Sơn, cs nhiều m3/ngày - - Khi xác đònh công xuất xử nước thải, cần phải theo công suất chế biến, thành phần tính chất khối lượng nguyên liệu sử dụng Nhu cầu dùng nước Khi xác đònh dây chuyềy xử cần phải theo đặc thù qui trình chế biến nhà máy, mặt sử dụng, yêu cầu nước thải sau xử lý, vốn đầu tư 2.3 Những nguyên tắc thiết kế hệ thống: - Công nghệ xử thiết phải kiểm soát chặt chẽ Tất nhằm mục đích đảm bảo chất lượng sau xử Hệ thống vận hành đơn giản không cần đòi hỏi người có chuyên môn cao, đảm bảo tính ổn đònh cao Chuyển giao công nghệ nhanh đến người sử dụng Chi phí đầu tư thấp, thời gian sử dụng thiết bò dài, chất lượng công trình ổn đònh phù hợp kiến trúc, mỹ quan nhà máy Những qui phạm tiêu chuẩn cho phép: Quy phạm thiết kế hệ thống xử nước thải, thoát nước Việt Nam 20 TCVN 51 Tiêu chuẩn nước thải sau trạm xử xả vào nguồn tiếp nhận Luật bảo vệ môi trường Việt Nam Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử nước sản xuất Sơn, cs nhiều m3/ngày (Đònh lượng nguyên liệu lỏng khô) Chuẩn bò nguyên liệu (Khuấy tốc độ cao) (Sơn dầu) Nghiển tốc độ cao Không đạt Phân tán Bổ sung màu dung môi V.1 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: Bổ sung dung môi Tinh màu (sơn dầu) CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Trộn (Sơn nước) Phối màu & pha loãng KCS KCS Không đạt Đạt Lọc tinh Đạt Tinh màu, so màu & pha loãng Không đạt KCS Đạt Đóng thành Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử nước sản xuất Sơn, cs nhiều m3/ngày (Đònh lượng nguyên liệu lỏng khô) Chuẩn bò nguyên liệu Phân tán Bổ sung màu dung môi Bổ sung dung môi Hình 5.1 – Khái quát công nghệ sản xuất sơn nước Trộn & phối màu KCS Không đạt Đạ t Đạt tốc độ Nghiền cao Đạt KCS Tinh màu, so màu & pha loãng Không đạt KCS Đạt Đạt Đóng thành phẩm Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử nước sản xuất Sơn, cs nhiều m3/ngày Hình 5.2 – Khái quát công nghệ sản xuất sơn dầu Với cơng nghệ sản xuất mặt hàng sơn nước sơn dầu trên, cty sử dụng hợp chất hóa học sau: TT THÀNH TÊN VÀ KÝ HIỆU SẢN PHẦN CHÍNH PHẨM TRONG SƠN NƯỚC Nhựa nhũ - Nhựa pure acylic: AP-171,AC tương 261 (R&H) - Nhự styren acrylic: AP-2680, Acronal 2960, 63893, Revertex 4019 … - Nhựa vinyl acetate: KM … - Nhựa vinyl acrylic: PS 130 HQ Phu gia tăng đặc Phụ gia phân tán Phụ gia thấm ướt - Tăng đặc dạng bột: Esacol ED 20W, Natrosol250HBR, Bermocol EBF 425HQ, Tylose 2000, … - Tăng đặc dạng nước hệ polyacrylic: Viscolam 330, Hisol AT 33&TT615, Viscolex 30… - Tăng đặc hệ PU: Viscolam PS 202, RM2020 (R&H), DSX 1514 … - Bentone - Phuï gia phân tán cho sơn bóng: Disp 600, Disp 800, SanNopco 5040, Hydropalat 40 - Solsperse 8000 Biowet 150R, Triol CF 10, Tritol CF 12, Tritol X405, Orotan 73 A&1124 (R&H) TRONG SƠN NHÀ SẢN XUẤT - Sơn nước ngoại thất - Sơn nước nội thất - Sơn nước nội thất - Sơn nước nội thất - Sơn nước - Justus – Indonesi a - Nuplex, Thanland - Nuplex - Nuplex - Italia - Italia - Sơn nước Cognis - Sơn nước - Sơn dầu - Sơn nước - Sơn dầu - Sơn nước - DowCognis, Anh Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử nước sản xuất Sơn, cs nhiều m3/ngày Phụ gia phá bọt Chất điều chỉnh độ pH Chất bảo quản thuøng Foamstop CC11, Foamstop MP51N, Foamaster NDW, NXZ, Nopco 309A… NH3, Codis 95, AMP 95 - BP-507, BP-15, Acticide BX, Kathon LXE, Kathone C20 (R&H), Mergal K4, Mergal K14, Preventol D6, Prevnentol D7 … FAP-771, FAP-492, Acitcide EPW, Acticide EP paste … Chất diệt nấm mốc Phụ gia hỗ trợ tạo màng Texanol 10 Phụ gia dàn Bột m,àu trắng Các loại màu Các loại bột độn Chất tạo màu Nhựa tổng hợp Chất chống váng Dung môi Chất làm khô Dung môi Aronal 4F, BYK-361, Modaflow 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Titan oxit dạng anatate Rutile Các loại bột vô màu dạng paste Calcium carbonat, talc, Cao lanh, Silicate Flexobrite C, Colortrend 888 - Sơn nước Cognis - Sơn nước - - Sơn nước, sơn dầu - Thor, Troy, Bayer - Sơn nước nhà - Sơn nước nhà Sơn nước - Thor Huntsma n Brazil Sơn nước, sơn dầu Sơn dầu, sơn nước Sơn dầu, sơn nước Sơn dầu, sơn nước Sơn dầu Ảrập Skino Sơn dầu Ảrập Xylene Oct Pb 12%, Oct Co Sơn dầu Sơn dầu Shell Ảrập Nước Sơn nước Nhựa Alkyd: AR 1046 Việt Nam - Với thành phần hóa học trên, nên nước thải từ công đoạn sản xuất sơn vệ sinh có tính chất nhiễm cao Nước thải nhà máy có chứa nhiều chất gây ô nhiễm với độ phân tán, độ bền nhiệt động học, hoạt tính hóa học khác có độ độc cao, màu sắc, mùi đặc biệt Nước thải nhiễm bẩn nguyên liệu đầu, sản phẩm trung gian sản phẩm cuối Trước tiên chúng chất tạo màng, dung môi, bột màu, phụ gia biến tính hóa dẻo Những hợp chất có mặt nước thải tác nhân tạo COD SS cao Thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử nước sản xuất Sơn, cs nhiều m3/ngày V.2 THAØNH PHẦN LƯU LƯNG Việc xác đònh xác thành phần lưu lượng nước yêu cầu tất yếu cho việc thiết kế xây dựng hệ thống xử lý, mức độ xác không đảm bảo dẫn đến trở ngại cho việc vận hành hệ thống sau này, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất Công ty Do đó, thành phần lưu lượng nước diện tích mặt cần xây dựng thông số quan trọng việc lựa chọn đònh công nghệ xử Nước thải vào : Lưu lượng nước thải tối đa tính chất nước thải: - Lưu lượng : m3/ngày đêm - Lưu lượng trung bình: 1,25 m3/h Bảng 5.1: Tínn chất nước thải sản xuất sơn STT CHỈ TIÊU KẾT QỦA PHÂN TÍCH TIÊU CHUẨN LOẠI B 5945 4-6 -2005 5–9 BOD5 100 – 200mg/l < 30 COD 3.000 – 6.000 mg/l < 80 SS 10.000 – 12.000 mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình xử lý nước thải sơn công nghiệp, Quá trình xử lý nước thải sơn công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay