Luận văn cao học CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG

171 36 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 19:07

Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài là nhằm khám phá ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ công nhân viên đối với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch Nha Trang. Mẫu điều tra (hợp lệ) được thực hiện trên 200 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại trường. Dựa trên các cơ sở lý thuyết có sẵn, kết quả nghiên cứu đã hình thành một mô hình gồm 4 nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ công nhân viên theo mức độ giảm dần: tiền lương và sự công bằng, đặc điểm công việc, khen thưởng và công nhận thành tích, chuẩn mực của tổ chức. Trên cơ sở đó, tác giả cũng đã đưa ra một số giải pháp để cải thiện mức độ gắn bó của cán bộ công nhân viên đối với trường. Kết quả nghiên cứu còn góp phần hoàn thiện mô hình và bổ sung thêm vào hệ thống lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ công nhân viên đối với trường học nói riêng và tổ chức nói chung.Tuy nhiên, đề tài cũng còn một số hạn chế nhất định, đây là cơ sở tiền đề cho các nghiên cứu tiếp sau. i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG -  - ĐOÀN THỊ TRANG HIỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮNCỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT DU LỊCH NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 52CH062 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HUY TỰU NHA TRANG 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Đoàn Thị Trang Hiền ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ quý báu từ thầy cô giáo, học viên lớp Cao học quản trị kinh doanh khóa 2010, Ban Lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Nha Trang, đồng nghiệp gia đình Lời tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Hồ Huy Tựu, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Thầy tận tình hướng dẫn từ định hướng ban đầu đến nghiên cứu cụ thể, từ việc chọn đề tài đến việc tìm tài liệu, trình bày bài, phân tích xử lý số liệu Ngồi ra, tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến: - Quý thầy cô giáo khoa Kinh Tế Trường Đại học Nha Trang tận tình truyền đạt kiến thức cần thiết cho tơi suốt khóa học - Ban Lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Du lịch Nha Trang tạo điều kiện thời gian, tiền bạc cho học tập nghiên cứu - Các đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tơi tham gia thảo luận trả lời phiếu khảo sát, đặc biệt đồng nghiệp khoa Du lịch giúp đỡ cơng việc trường để tơi có thời gian nghiên cứu đồng thời chia sẻ cho kinh nghiệm để hồn thành luận văn - Gia đình tạo thời gian động viên vượt qua khó khăn q trình học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ đóng góp thêm ý kiến cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Tác giả Đoàn Thị Trang Hiền MỤC LỤC iii Bảng 2.1 Cơ cấu nhân trường 52 Bảng 2.2 Số lượng sinh viên, học sinh viên từ năm 2004 đến 60 Bảng 2.3 Thông tin sở vật chất trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Du lịch Nha Trang năm học 2011- 2012 61 Bảng 4.1 Bảng phân bố mẫu theo giới tính 83 Bảng 4.2 Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 83 Bảng 4.3 Bảng phân bố mẫu theo công việc làm 84 Bảng 4.4 Bảng phân bố mẫu theo chức vụ 84 Bảng 4.5 Bảng phân bố mẫu theo thâm niên công tác 84 Bảng 4.6 Bảng phân bố mẫu theo tình trạng hôn nhân 85 Bảng 4.7 Bảng phân bố mẫu theo trình độ học vấn .85 Bảng 4.8 Bảng phân bố mẫu theo thu nhập trung bình tháng 86 Bảng 4.9 Các thông số thống kê mô tả biến quan sát 86 Bảng 4.10 Độ tin cậy thang đo 91 Bảng 4.11 Phân tích nhân tố EFA cho báo nhân tố độc lập 96 Bảng 4.12 Phân tích nhân tố EFA cho báo nhân tố độc lập (lần 2) 98 Bảng 4.13 Phân tích nhân tố EFA cho báo nhân tố phụ thuộc “Sự gắn với tổ chức” 100 Bảng 4.14 Thống kê mô tả cho thang đo “Đặc điểm công việc” 102 Bảng 4.15 Thống kê mô tả cho thang đo “Cơ hội đào tạo phát triển nghề nghiệp” 102 Bảng 4.16 Thống kê mô tả cho thang đo “Trao quyền” .103 Bảng 4.17 Thống kê mô tả cho thang đo “Sự hỗ trợ tổ chức” .103 Bảng 4.18 Thống kê mô tả cho thang đo “Tiền lương công bằng” .104 Bảng 4.19 Thống kê mô tả cho thang đo “Khen thưởng công nhận thành tích”104 Bảng 4.20 Thống kê mơ tả cho thang đo “Chuẩn mực tổ chức” 105 Bảng 4.21 Thống kê mô tả cho thang đo “Trung thành” 105 Bảng 4.22 Thống kê mô tả thang đo “Nỗ lực” .106 Bảng 4.23 Thống kê mô tả cho thang đo “Tự hào” 106 Bảng 4.24 Các số thống kê phản ảnh độ phù hợp mơ hình đo lường .107 Bảng 4.25 Bảng hệ số hồi quy chuẩn hóa (Standardized Regression Weights) 107 iv Bảng 4.26 Các số thống kê phản ánh độ phù hợp mơ hình đo lường .108 Bảng 4.27 Bảng hệ số hồi quy chuẩn hóa 109 Bảng 4.28 Độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích .110 Bảng 4.29 Bảng kiểm định khác biệt hệ số tương quan cặp khái niệm 110 Bảng 4.30 Chỉ số thống kê phản ảnh độ phù hợp mơ hình phương trình cấu trúc 112 Bảng 4.31 Kiểm định quan hệ cấu trúc mơ hình đề xuất 112 Bảng 4.32 Bảng tổng kết tác động nhân tố với gắn CB CNV chuẩn hóa 113 115 PHỤ LỤC 133 PHỤ LỤC : NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM (Nghiên cứu định tính) 133 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AMOS (Analysis of Moment Structures): Phần mền phân tích cấu trúc mơ-men BHXH, BHYT: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế CB CNV: Cán công nhân viên CĐSP: Cao đẳng phạm CEO (Chief Executive Officer): Giám đốc điều hành CFA (Confirmatory Factor Analysis): Phân tích nhân tố xác định CFI (Comparative Fit Index): Chỉ số thích hợp so sánh EFA (Exploration Factor Analysis): Phân tích nhân tố khám phá GFI (Goodness of Fit Index) : Chỉ số đo lường độ phù hợp tuyệt đối JDI (Job Descriptive Index): Chỉ số mô tả công việc LISREL (Linear Structural Relations): Các quan hệ cấu trúc tuyến tính MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire): Bảng câu hỏi thỏa mãn Minnesota NCKH & QHQT: Nghiên cứu khoa học quan hệ quốc tế NVVH: Nghiệp vụ văn hóa OCQ (Organization Commitment Questionnaire): Bảng câu hỏi gắn với tổ chức v RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): Xác định mức độ phù hợp mô hình so với tổng thể SEM (Structural Equation Modelling): Mơ hình hóa phương trình cấu trúc SPSS (Statistical Package for Social Sciences): Phần mềm xử lý thống kê dùng ngành khoa học xã hội TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp TCSP: Trung cấp phạm TLI (Tucker & Lewis Index) : Chỉ số Tucker Lewis TNHH – TM – DV: Trách nhiệm hữu hạn – thương mại – dịch vụ UBND: Ủy ban nhân dân VTOS (Vietnam Tourism Occupational Skills Standards): Tiêu chuẩn kỹ nghề du lịch Việt Nam WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu nhân trường 52 Bảng 2.2 Số lượng sinh viên, học sinh viên từ năm 2004 đến 60 Bảng 2.3 Thông tin sở vật chất trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Du lịch Nha Trang năm học 2011- 2012 61 Bảng 4.1 Bảng phân bố mẫu theo giới tính 83 Bảng 4.2 Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 83 Bảng 4.3 Bảng phân bố mẫu theo công việc làm 84 Bảng 4.4 Bảng phân bố mẫu theo chức vụ 84 Bảng 4.5 Bảng phân bố mẫu theo thâm niên công tác 84 Bảng 4.6 Bảng phân bố mẫu theo tình trạng nhân 85 Bảng 4.7 Bảng phân bố mẫu theo trình độ học vấn .85 Bảng 4.8 Bảng phân bố mẫu theo thu nhập trung bình tháng 86 Bảng 4.9 Các thông số thống kê mô tả biến quan sát 86 Bảng 4.10 Độ tin cậy thang đo 91 Bảng 4.11 Phân tích nhân tố EFA cho báo nhân tố độc lập 96 Bảng 4.12 Phân tích nhân tố EFA cho báo nhân tố độc lập (lần 2) 98 vi Bảng 4.13 Phân tích nhân tố EFA cho báo nhân tố phụ thuộc “Sự gắn với tổ chức” 100 Bảng 4.14 Thống kê mô tả cho thang đo “Đặc điểm công việc” 102 Bảng 4.15 Thống kê mô tả cho thang đo “Cơ hội đào tạo phát triển nghề nghiệp” 102 Bảng 4.16 Thống kê mô tả cho thang đo “Trao quyền” .103 Bảng 4.17 Thống kê mô tả cho thang đo “Sự hỗ trợ tổ chức” .103 Bảng 4.18 Thống kê mô tả cho thang đo “Tiền lương công bằng” .104 Bảng 4.19 Thống kê mô tả cho thang đo “Khen thưởng công nhận thành tích”104 Bảng 4.20 Thống kê mơ tả cho thang đo “Chuẩn mực tổ chức” 105 Bảng 4.21 Thống kê mô tả cho thang đo “Trung thành” 105 Bảng 4.22 Thống kê mô tả thang đo “Nỗ lực” .106 Bảng 4.23 Thống kê mô tả cho thang đo “Tự hào” 106 Bảng 4.24 Các số thống kê phản ảnh độ phù hợp mơ hình đo lường .107 Bảng 4.25 Bảng hệ số hồi quy chuẩn hóa (Standardized Regression Weights) 107 Bảng 4.26 Các số thống kê phản ánh độ phù hợp mơ hình đo lường .108 Bảng 4.27 Bảng hệ số hồi quy chuẩn hóa 109 Bảng 4.28 Độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích .110 Bảng 4.29 Bảng kiểm định khác biệt hệ số tương quan cặp khái niệm 110 Bảng 4.30 Chỉ số thống kê phản ảnh độ phù hợp mơ hình phương trình cấu trúc 112 Bảng 4.31 Kiểm định quan hệ cấu trúc mơ hình đề xuất 112 Bảng 4.32 Bảng tổng kết tác động nhân tố với gắn CB CNV chuẩn hóa 113 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất ảnh hưởng nhân tố đến gắn nhân viên với tổ chức 47 Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống cấp bậc quản lý 52 Hình 3.1 Quy trình xây dựng đánh giá thang đo .67 Hình 4.1 Sơ đồ đường dẫn chuẩn hóa quan hệ cấu trúc 115 viii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm khám phá nhân tố ảnh hưởng đến gắn CB CNV Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Nha Trang Mẫu điều tra (hợp lệ) thực 200 CB CNV làm việc trường Dựa sở lý thuyết có sẵn, kết nghiên cứu hình thành mơ hình gồm nhân tố ảnh hưởng đến gắn CB CNV theo mức độ giảm dần: tiền lương công bằng, đặc điểm công việc, khen thưởng cơng nhận thành tích, chuẩn mực tổ chức Trên sở đó, tác giả đưa số giải pháp để cải thiện mức độ gắn CB CNV trường Kết nghiên cứu góp phần hồn thiện mơ hình bổ sung thêm vào hệ thống lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến gắn CB CNV trường học nói riêng tổ chức nói chung Tuy nhiên, đề tài số hạn chế định, sở tiền đề cho nghiên cứu tiếp sau PHẦN MỞ ĐẦU Cơ sở hình thành đề tài Trong giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội Theo chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu nâng tỷ lệ sinh viên vạn dân lên 450, tỷ lệ sinh viên so với dân số độ tuổi từ 18 đến 24 40%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lực lượng lao động đạt 60% (Dự thảo lần thứ mười bốn chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 - 2020 , 31/12/2008, Hà Nội) Thêm vào đó, với phát triển nhanh chóng xã hội, nhu cầu học tập người dân ngày cao Chính điều làm cho nhiều trường đại học, cao đẳng, dạy nghề mở Hơn nữa, Việt Nam gia nhập WTO, trường nước vào Việt nam thành lập ngày nhiều, khiến cho cạnh tranh việc thu hút người học trường trở nên gay gắt Trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa, việc cạnh tranh trường Đại học, Cao đẳng ngày mạnh mẽ Cụ thể, danh dách trường đại học, cao đẳng Khánh Hòa sau : Đại học Trường Đại học Nha Trang Trường Đại học Thái Bình Dương Trường Đại học Tôn Đức Thắng Cao đẳng Trường Cao đẳng phạm Nha Trang Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa Trường Cao đẳng phạm Trung ương (cơ sở Nha Trang) Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh Nha Trang Trường Cao đẳng nghề Nha trang (cơ sở Ninh Hòa) Học viện Hải Qn Trường Sĩ quan Khơng Qn Trường Sĩ quan Thơng tin Để thu hút nhiều học sinh, sinh viên theo học, trường phải ngày nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo, đó, nhân yếu tố định đến phát triển thành công trường học (Tracy, 2007) Nhân giỏi ln có nhu cầu nâng cao giá trị thân họ muốn thỏa mãn 148 Estimate congviec < > noluc 435 hotro < > tuhao 220 hotro < > trungthanh 273 hotro < > noluc 300 congnhan < > tuhao 364 congnhan < > trungthanh 412 congnhan < > noluc 348 phattrien < > tuhao 318 phattrien < > trungthanh 253 phattrien < > noluc 204 tuhao < > luongthuong 505 trungthanh < > luongthuong 487 noluc < > luongthuong 349 tuhao < > trungthanh 666 tuhao < > noluc 618 trungthanh < > noluc 634 Bảng kiểm định khác biệt hệ số tương quan cặp khái niệm n=200 TINV(0,05,198) 1.972 SE Estimate =SQRT((1-r2)/(n-2)) CR=(1r)/SE P-value traoquyen < > chuanmuc 0.367 0.066 9.58 0.000 traoquyen < > congviec 0.396 0.065 9.26 0.000 0.12 0.071 12.47 0.000 traoquyen < > congnhan 0.366 0.066 9.59 0.000 traoquyen < > phattrien 0.293 0.068 10.41 0.000 chuanmuc < > congviec 0.217 0.069 11.29 0.000 chuanmuc < > hotro 0.152 0.070 12.07 0.000 traoquyen < > hotro 149 chuanmuc < > congnhan 0.637 0.055 6.63 0.000 chuanmuc < > phattrien 0.22 0.069 11.25 0.000 chuanmuc < > luongthuong 0.313 0.067 10.18 0.000 congviec < > hotro 0.307 0.068 10.25 0.000 congviec < > congnhan 0.01 0.071 13.93 0.000 congviec < > phattrien 0.47 0.063 8.45 0.000 congviec < > luongthuong 0.458 0.063 8.58 0.000 hotro < > congnhan 0.091 0.071 12.84 0.000 hotro < > phattrien 0.119 0.071 12.49 0.000 hotro < > luongthuong 0.194 0.070 11.56 0.000 congnhan < > phattrien 0.142 0.070 12.20 0.000 congnhan < > luongthuong 0.226 0.069 11.18 0.000 phattrien < > luongthuong 0.541 0.060 7.68 0.000 traoquyen < > luongthuong 0.253 0.069 10.86 0.000 0.27 0.068 10.67 0.000 traoquyen < > trungthanh 0.393 0.065 9.29 0.000 traoquyen < > noluc 0.389 0.065 9.33 0.000 chuanmuc < > tuhao 0.367 0.066 9.58 0.000 chuanmuc < > trungthanh 0.524 0.061 7.86 0.000 chuanmuc < > noluc 0.476 0.062 8.38 0.000 congviec < > tuhao 0.384 0.066 9.39 0.000 congviec < > trungthanh 0.356 0.066 9.70 0.000 congviec < > noluc 0.435 0.064 8.83 0.000 hotro < > tuhao 0.22 0.069 11.25 0.000 hotro < > trungthanh 0.273 0.068 10.63 0.000 hotro < > noluc 0.3 0.068 10.33 0.000 congnhan < > tuhao 0.364 0.066 9.61 0.000 congnhan < > trungthanh 0.412 0.065 9.08 0.000 congnhan < > noluc 0.348 0.067 9.79 0.000 phattrien < > tuhao 0.318 0.067 10.12 0.000 phattrien < > trungthanh 0.253 0.069 10.86 0.000 traoquyen < > tuhao 150 phattrien < > noluc 0.204 0.070 11.44 0.000 tuhao < > luongthuong 0.505 0.061 8.07 0.000 trungthanh < > luongthuong 0.487 0.062 8.26 0.000 noluc < > luongthuong 0.349 0.067 9.78 0.000 tuhao < > trungthanh 0.666 0.053 6.30 0.000 tuhao < > noluc 0.618 0.056 6.84 0.000 trungthanh < > noluc 0.634 0.055 6.66 0.000 Variance: (Group number – Default) Phương sai Estimate S.E C.R P Label traoquyen 515 084 6.144 *** chuanmuc 416 076 5.457 *** congviec 424 080 5.298 *** hotro 488 079 6.194 *** congnhan 543 105 5.194 *** phattrien 721 127 5.660 *** tuhao 698 092 7.613 *** trungthanh 867 110 7.859 *** noluc 385 072 5.352 *** 1.036 160 6.473 *** e5 357 044 8.080 *** e4 518 056 9.182 *** e3 507 061 8.361 *** e2 302 044 6.885 *** e1 308 040 7.612 *** e9 375 048 7.753 *** e8 403 049 8.283 *** e7 398 050 7.959 *** e6 298 041 7.297 *** e13 402 053 7.610 *** e12 543 073 7.468 *** e10 396 050 7.947 *** luongthuong 151 Estimate S.E C.R P Label e16 321 041 7.787 *** e15 168 030 5.537 *** e20 531 071 7.503 *** e19 490 065 7.510 *** e18 707 090 7.859 *** e17 528 062 8.537 *** e23 558 078 7.180 *** e22 706 081 8.729 *** e21 318 088 3.618 *** e28 230 029 8.056 *** e27 111 022 5.140 *** e26 146 023 6.341 *** e30 434 052 8.360 *** e29 399 048 8.235 *** e34 376 047 8.021 *** e33 219 038 5.693 *** e32 316 041 7.703 *** e31 178 043 4.148 *** e11 652 079 8.237 *** 152 Estimate S.E C.R P Label e14 220 039 5.560 *** e25 419 089 4.722 *** e24 332 079 4.203 *** Squared Multiple Corelations: (Group number – Default model) Estimate PAY9 741 PAY10 712 EFFO1 541 EFFO2 692 EFFO3 506 LOYA1 574 LOYA2 558 LOYA3 830 PROU1 843 PROU2 882 PROU3 752 TRAI3 782 TRAI4 398 TRAI5 564 RECO2 376 RECO3 468 RECO4 505 RECO5 506 HELP3 743 HELP4 744 HELP5 603 WORK1 475 WORK2 438 WORK3 527 WORK5 513 NORM1 571 NORM2 502 NORM3 459 153 NORM4 EMPO1 EMPO2 EMPO3 EMPO4 EMPO5 Estimate 525 642 701 553 381 591 154 155 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ MƠ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC CMIN Model Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model NPAR 113 595 34 CMIN 731.540 000 4008.904 RMR 063 000 257 DF 482 561 P 000 CMIN/DF 1.518 000 7.146 GFI 830 1.000 286 AGFI 791 PGFI 673 242 269 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model RMSEA Model Default model Independence model NFI Delta1 818 1.000 000 RFI rho1 788 IFI Delta2 929 1.000 000 000 RMSEA 051 176 LO 90 043 171 HI 90 058 181 TLI rho2 916 000 CFI 928 1.000 000 PCLOSE 405 000 Regression Weights ( Group number – Default model) tuhao tuhao tuhao tuhao tuhao tuhao tuhao trungthanh trungthanh trungthanh trungthanh trungthanh trungthanh < < < < < < < < < < < < < - trao quyen chuanmuc congviec ho tro congnhan phat trien luongthuong trao quyen chuanmuc congviec ho tro congnhan phat trien Estimate -.016 070 268 075 288 -.012 274 186 410 142 161 137 -.113 S.E .097 139 133 085 129 089 078 108 156 145 094 140 098 C.R -.165 502 2.014 886 2.227 -.131 3.521 1.732 2.628 984 1.716 976 -1.149 P Label 869 615 044 376 026 896 *** 083 009 325 086 329 251 156 trungthanh noluc noluc noluc noluc noluc noluc noluc NORM4 NORM3 NORM2 NORM1 WORK5 WORK3 WORK2 WORK1 RECO5 RECO4 RECO2 PROU3 PROU1 LOYA3 LOYA1 EFFO3 PROU2 EFFO1 EFFO2 PAY10 PAY9 LOYA2 RECO3 EMPO5 EMPO4 EMPO3 EMPO2 EMPO1 HELP5 HELP4 HELP3 TRAI5 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - luongthuong trao quyen chuanmuc congviec ho tro congnhan phat trien luongthuong chuanmuc chuanmuc chuanmuc chuanmuc congviec congviec congviec congviec congnhan congnhan congnhan tuhao tuhao trungthanh trungthanh noluc tuhao noluc noluc luongthuong luongthuong trungthanh congnhan trao quyen trao quyen trao quyen trao quyen trao quyen ho tro ho tro ho tro phat trien Estimate 296 111 258 272 123 089 -.089 071 1.000 907 982 978 1.000 1.196 1.095 920 1.000 959 765 1.000 1.059 1.000 787 1.000 1.086 984 1.130 1.000 957 795 1.069 1.000 786 1.102 1.172 1.035 1.000 998 1.139 1.000 S.E .085 079 114 109 069 102 072 061 C.R 3.469 1.407 2.259 2.494 1.781 874 -1.233 1.165 P Label *** 160 024 013 075 382 218 244 106 111 104 8.528 8.875 9.366 *** *** *** 137 135 110 8.733 8.093 8.380 *** *** *** 115 103 8.371 7.418 *** *** 057 18.590 *** 063 12.494 *** 056 19.319 107 9.160 114 9.924 *** *** *** 090 10.679 065 12.249 132 8.131 *** *** *** 092 8.580 105 10.536 098 11.965 091 11.435 *** *** *** *** 082 12.224 093 12.220 *** *** 157 TRAI4 TRAI3 < - phat trien < - phat trien Estimate 805 1.258 S.E C.R .096 8.376 124 10.183 P Label *** *** Standardized Regressions Weights: (Group number – Default model) Estimate tuhao tuhao tuhao tuhao tuhao tuhao tuhao trungthanh trungthanh trungthanh trungthanh trungthanh trungthanh trungthanh noluc noluc noluc noluc noluc noluc noluc NORM4 NORM3 NORM2 NORM1 WORK5 WORK3 WORK2 WORK1 RECO5 RECO4 RECO2 PROU3 PROU1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - trao quyen chuanmuc congviec ho tro congnhan phat trien luongthuong trao quyen chuanmuc congviec ho tro congnhan phat trien luongthuong trao quyen chuanmuc congviec ho tro congnhan phat trien luongthuong chuanmuc chuanmuc chuanmuc chuanmuc congviec congviec congviec congviec congnhan congnhan congnhan tuhao tuhao -.014 054 209 063 254 -.012 333 144 284 100 121 108 -.103 324 128 268 286 139 106 -.121 117 725 677 708 756 716 726 662 689 711 711 613 867 918 158 Estimate LOYA3 LOYA1 EFFO3 PROU2 EFFO1 EFFO2 PAY10 PAY9 LOYA2 RECO3 EMPO5 EMPO4 EMPO3 EMPO2 EMPO1 HELP5 HELP4 HELP3 TRAI5 TRAI4 TRAI3 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - trungthanh trungthanh noluc tuhao noluc noluc luongthuong luongthuong trungthanh congnhan trao quyen trao quyen trao quyen trao quyen trao quyen ho tro ho tro ho tro phat trien phat trien phat trien Covariances: (Group number – Default model) Estimate chuanmuc < > trao quyen 170 congviec < > trao quyen 185 trao quyen < > ho tro 060 congnhan < > trao quyen 194 trao quyen < > phat trien 178 luongthuong < > trao quyen 185 chuanmuc < > congviec 091 chuanmuc < > ho tro 069 chuanmuc < > congnhan 303 chuanmuc < > phat trien 120 chuanmuc < > luongthuong 205 congviec < > ho tro 139 congviec < > congnhan 005 congviec < > phat trien 260 congviec < > luongthuong 303 congnhan < > ho tro 047 911 758 711 939 736 832 844 861 747 684 769 617 743 837 801 777 862 862 751 631 884 S.E .043 045 041 051 054 063 039 039 056 049 061 042 043 057 067 044 C.R 3.918 4.117 1.474 3.835 3.297 2.932 2.358 1.777 5.410 2.454 3.385 3.337 106 4.532 4.552 1.057 P Label *** *** 141 *** *** 003 018 076 *** 014 *** *** 915 *** *** 290 159 ho tro luongthuong congnhan congnhan luongthuong z1 z1 z2 < > < > < > < > < > < > < > < > phat trien ho tro phat trien luongthuong phat trien z2 z3 z3 Estimate 071 138 089 169 467 224 148 135 S.E .049 060 056 068 090 046 034 036 C.R 1.428 2.288 1.599 2.476 5.219 4.888 4.323 3.724 P Label 153 022 110 013 *** *** *** *** Correlations: (Group number – Default model) Estimate chuanmuc congviec trao quyen congnhan trao quyen luongthuong chuanmuc chuanmuc chuanmuc chuanmuc chuanmuc congviec congviec congviec congviec congnhan ho tro luongthuong congnhan congnhan luongthuong z1 z1 z2 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > trao quyen trao quyen ho tro trao quyen phat trien trao quyen congviec ho tro congnhan phat trien luongthuong ho tro congnhan phat trien luongthuong ho tro phat trien ho tro phat trien luongthuong phat trien z2 z3 z3 Variances: (Group number – Default model) Estimate S.E chuanmuc 416 076 congviec 424 080 367 396 120 366 293 253 217 152 637 220 313 307 010 470 458 091 119 194 142 226 541 488 462 406 C.R 5.457 5.298 P Label *** *** 160 congnhan luongthuong trao quyen ho tro phat trien z1 z2 z3 e9 e8 e7 e6 e13 e12 e10 e20 e19 e17 e28 e27 e26 e30 e29 e34 e33 e32 e31 e11 e25 e24 e18 e5 e4 e3 e2 e1 e16 e15 e14 e23 Estimate 543 1.036 515 488 721 442 477 232 375 403 398 298 402 543 396 531 490 528 230 111 146 434 399 376 219 316 178 652 419 332 707 357 518 507 302 308 321 168 220 558 S.E .105 160 084 079 127 062 072 047 048 049 050 041 053 073 050 071 065 062 029 022 023 052 048 047 038 041 043 079 089 079 090 044 056 061 044 040 041 030 039 078 C.R 5.194 6.473 6.144 6.194 5.660 7.084 6.624 4.925 7.753 8.283 7.959 7.297 7.610 7.468 7.947 7.503 7.510 8.537 8.056 5.140 6.341 8.360 8.235 8.021 5.693 7.703 4.148 8.237 4.722 4.203 7.859 8.080 9.182 8.361 6.885 7.612 7.787 5.537 5.560 7.180 P Label *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 161 e22 e21 Estimate 706 318 S.E .081 088 C.R 8.729 3.618 P Label *** *** Squared Multiple Correlations: (Group number – Default model) Estimate noluc 396 trungthanh 450 tuhao 367 TRAI3 782 TRAI4 398 TRAI5 564 HELP3 743 HELP4 744 HELP5 603 EMPO1 642 EMPO2 701 EMPO3 553 EMPO4 381 EMPO5 591 RECO3 468 PAY9 741 PAY10 712 EFFO1 541 EFFO2 692 EFFO3 506 LOYA1 574 LOYA2 558 LOYA3 830 PROU1 843 PROU2 882 PROU3 752 RECO2 376 RECO4 505 RECO5 506 WORK1 475 WORK2 438 WORK3 527 WORK5 513 NORM1 571 NORM2 502 162 Estimate 459 525 NORM3 NORM4 31 e1.30 e2.51 e3.52 e4.36 e5 EMPO1 EMPO2 EMPO3 EMPO4 EMPO5 30 e6 40 e7 40 e8 38 e9 40 e10.65 e11 54 e12 40 NORM1 NORM2 NORM3 WORK1 WORK2 WORK3 WORK5 e16 HELP3 HELP4 HELP5 22 e14.17 e15.32 53 e17 71 49 e19 53 e20 32 e21 71 e22 56 e23 1 33 79 1.00 52 RECO3 RECO4 TRAI4 e25 PAY10 44 19 49 96 1.00 26 54 cong nhan z2 18 07 72 27 trung 19 79 21 14 1 43 40 e29 e30 18 e31 23 z3 09 17 -.09 phat trien no luc 47 07 15 1.00 79 LOYA1 LOYA2 LOYA3 -.11.30 12 30 14 luong thuong 11 22 26 12 27 00 1.04 48 -.01 16 09 80 1.00 z1 19 29 14 14 1.26 1.091.06 tu hao 30 05 TRAI5 PAY9 07 ho tro 96 1.00 1.00 06 08 41 14 RECO5 TRAI3 27 cong viec 76 1.07 19 42 1.00 1.00 07 42 09 1.14 15 e26 PROU3 PROU2 PROU1 chuan muc 92 1.09 1.20 1.00 11 e27 -.02 17 98 91 1.00 23 e28 trao quyen 98 RECO2 e24 42 1.04 1.17 1.10 NORM4 e13 e18 Chi-square= 731.540 ; df= 482 ; P= 000 ; Chi-square/df = 1.518 ; GFI= 830 ; TLI= 916 ; CFI= 928 ; RMSEA= 051 98 EFFO1 1.13 EFFO2 EFFO3 1 32 22 e32 1.00 e33 38 e34 ... với gắn bó CB CNV chuẩn hóa 1 13 115 PHỤ LỤC 133 PHỤ LỤC : NỘI DUNG THẢO LUẬN NHĨM (Nghiên cứu định tính) 133 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AMOS (Analysis... (Chicago Public Schools - CPS) Cuộc khảo sát thứ thực năm học 1989 – 1990, thu 838 /1.476 phiếu trả lời giáo viên đại diện cho 405 trường Cuộc khảo sát thứ hai vào năm 19 93, thu 482/ 830 phiếu trả lời... đến 60 Bảng 2 .3 Thông tin sở vật chất trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Du lịch Nha Trang năm học 201 1- 2012 61 Bảng 4.1 Bảng phân bố mẫu theo giới tính 83 Bảng 4.2 Bảng phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn cao học CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG, Luận văn cao học CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG, CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, 2 Chức năng và nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Thiết kế nghiên cứu, PHỤ LỤC 1 : NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM (Nghiên cứu định tính), Standardized Regression Weights: (Group number 1 – Default model) Các trọng số đã chuẩn hóaStandardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay