KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SAIGON COOP

107 52 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 18:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TẠI LIÊN HIỆP HỢP TÁC THƯƠNG MẠI TP.HCM TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SAIGON CO-OP NGUYỄN VŨ BÍCH PHƯỢNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “kế tốn lưu chuyển hàng hóa Liên Hiệp hợp tác thương mại TP.HCM - Trung tâm phân phối Saigon co-op” Nguyễn Vũ Bích Phượng, sinh viên khóa 31, ngành Kế Toán, khoa Kinh Tế, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để có kiến thức ngày hơm hồn thành khóa luận cuối khóa nhờ cơng sức ni dưỡng dạy dỗ cha mẹ, gia đình hệ thầy cô giáo Bởi vậy, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trước hết đến cha mẹ, người ni nấng, chăm sóc giúp đỡ tơi để tơi có ngày hôm Xin gởi lời cám ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm, quý thầy cô Khoa Kinh Tế, quý thầy cô Bộ Môn Tài Chính Kế Tốn đem lại cho tơi nhiều học q báu, cho tơi có kiến thức làm hành trang để bước vào sống mưu sinh Tôi xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Minh Đức, người tận tụy, hết lòng sinh viên, tận tình giảng dạy tơi tơi học nhà trường Đặc biệt, nhiệt tình hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc phòng quản lí nhân - Lao động tiền lương Sài Gòn Co.op, Ban Giám Đốc trung tâm phân phối Sài Gòn Co.op Mart, tất anh chị nhân viên trung tâm phân phối tận tình giúp đỡ cung cấp số liệu cho tơi q trình thực đề tài Sau hết, lời cảm ơn đồn kết, tơi muốn gởi đến bạn tập thể lớp DH05KE Sự giúp đỡ, động viên bạn giúp tơi hồn thành đề tài Một lần nữa, tơi xin trân trọng cảm ơn! Kính bút Nguyễn Vũ Bích Phượng NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN VŨ BÍCH PHƯỢNG Tháng năm 2009 “Kế Tốn Lưu Chuyển Hàng Hóa Tại Liên Hiệp Hợp Tác Thương Mại TP.HCM Trung Tâm Phân Phối Saigon Co-op” NGUYEN VU BICH PHUONG June 2009 “The Goods Transport accounting in Ho Chi Minh City Trade Cooperration Union Saigon Co-op Distribution Center” Để hàng hóa tiếp cận cách dễ dàng với người tiêu dùng, chuỗi siêu thị Co-op Mart ngày phát triển đáp ứng nhu cầu thiết yếu hội Để có lượng hàng hóa phong phú, đa dạng giá hợp lý đòi hỏi Liên Hiệp phải chủ động nguồn hàng phân phối với giá hợp lý Qua việc thu thập thông tin, số liệu kế tốn lưu chuyển hàng hóa Liên Hiệp, đề tài phản ánh: - Cách hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc lưu chuyển hàng hóa - Các chứng từ có liên quan đến việc mua, bán, xuất trả, quản lý hàng tồn kho - Nhận xét công tác kế tốn lưu chuyển hàng hóa Liên Hiệp, đồng thời đưa kết luận, kiến nghị nhằm cải thiện cơng tác kế tốn MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục hình ix Danh mục phụ lục x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu 1.3.3 Phạm vi đề tài 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Liên Hiệp 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Sự đời đơn vị trực thuộc 2.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn Liên Hiệp 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.2.3 Quyền hạn nghĩa vụ 2.3 Lĩnh vực kinh doanh Liên Hiệp 10 2.4 Cơ cấu tổ chức máy nhân Liên Hiệp 10 2.4.1 Cơ cấu tổ chức máy nhân Liên Hiệp quan hệ phòng ban 10 2.4.2 Tình Hình Nhân Sự 13 2.5 Cơ cấu tổ chức máy kế toán Liên Hiệp 14 2.5.1 Cơ cấu tổ chức 14 2.5.2 Hình thức kế tốn áp dụng Liên Hiệp 16 v 2.6 Sự hình thành phát triển trung tâm phân phối (TTPP) 18 2.6.1 Lịch sử hình thành phát triển TTPP 18 2.6.2 Thuận lợi, khó khăn mục tiêu TTPP 18 2.6.3 Cơ cấu tổ chức máy nhân TTPP 19 2.6.4 Tổ chức công tác kế toán TTPP 21 Sơ đồ tổ chức 21 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 23 23 3.1.1 Khái quát kế tốn hàng hóa 23 3.1.2 Nhiệm vụ kế tốn hàng hóa 25 3.1.3 Đánh giá hàng hóa 25 3.1.4 Kế tốn chi phí thu mua hàng hóa 33 3.1.5 Quản lý hàng hóa tồn kho 34 3.1.6 Kế tốn hàng hóa tồn kho 35 3.1.7 Kiểm hàng hóa 35 3.1.8 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 35 3.2 Phương pháp nghiên cứu 36 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Đặc điểm kinh doanh 37 4.2 Quá trình mua hàng 37 4.2.1 Phương thức mua hàng 38 4.2.2 Cách tính giá hàng nhập kho 40 4.2.3 Kế tốn q trình mua hàng 40 4.2.4 Chi phí mua hàng 47 4.3 Q trình bán hàng 48 4.3.1 Đặc điểm bán hàng Liên Hiệp 48 4.3.2 Phương thức bán hàng 48 4.3.3 Đánh giá hàng xuất kho 53 4.3.4 Kế tốn q trình bán hàng 53 4.4 Xuất trả 59 4.5 Liên Hiệp nhận làm đại lý bán hàng 62 vi 4.6 Kế toán hàng tồn kho 62 4.7 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Đề nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGĐ Ban Giám Đốc CCDC Công cụ dụng cụ CP Cổ phần DN Doanh nghiệp ĐHTV Đại hội thành viên GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn HĐQT Hội đồng quản trị HTX Hợp tác KCN Khu công nghiệp NK Nhập NKC Nhật ký chung PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho PQT Phiếu quà tặng SD Số dư SX Sản xuất TGĐ Tổng Giám Đốc TM Thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố XK Xuất viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Nhân Sự Liên Hiệp 11 Hình 2.2: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Liên Hiệp 14 Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn 17 Hình 2.4: Sơ Đồ Tổ Chức Nhân Sự TTPP 20 Hình 2.5: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán TTPP 21 Hình 4.1: Sơ Đồ Lưu Chuyển Chứng Từ Quá Trình Mua Hàng 39 Hình 4.2: Sơ Đồ Lưu Chuyển Chứng Từ Quá Trình Bán Hàng Qua Kho 50 Hình 4.3: Sơ Đồ Lưu Chuyển Chứng Từ Quá Trình Bán Hàng Vận Chuyển 52 ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đề nghị Cty CP Acecook Việt Nam khuyến Phụ lục 2: Đề nghị điều chỉnh giá cước vận chuyển Phụ lục 3: Đề nghị xuất trả hàng cho Cty TNHH Happy Cook x b) Liên Hiệp trả hàng cho NCC (1) Nợ TK 331 Có TK 511 Có TK 33311 (2) Nợ TK 632 Có TK 1561KK Ví dụ: Ngày 17/04/2009, theo hóa đơn số 729870 TTPP trả hàng cho Cty TNHH Nhi An lô hàng trị giá 2.515.233 VND Kế toán hạch toán: (1) Nợ TK 331: 2.766.756 Có TK 511: 2.515.233 Có TK 33311: 251.523 (2) Nợ TK 632: 2.515.233 Có TK 1561KK: 2.515.233 Nhận xét: Trên thực tế cách làm áp dụng hầu hết doanh nghiệp Bởi cách làm đơn giản, lại đảm bảo đầy đủ chứng từ đầu vào đầu Mặt khác không làm sai lệch giá trị doanh nghiệp Do cách hạch toán Liên Hiệp hợp lý cho dù nhìn vào cách định khoản khơng thể xác chất nghiệp vụ phát sinh 61 4.5 Liên Hiệp nhận làm đại lý bán hàng Nhà cung cấp xuất hàng hóa gửi cho Liên Hiệp siêu thị bán hộ trả tiền hoa hồng Chứng từ: phiếu xuất kho, phiếu gửi hàng đại lý liệt mặt hàng, số lượng Siêu thị Liên Hiệp nhập kho, không theo dõi sổ sách riêng Khi nhận hàng hóa, kế tốn ghi hóa đơn: (1) Nợ TK 003: (Trị giá hàng nhận bán ký gửi) Liên Hiệp xuất kho hàng bán ký gửi giao cho siêu thị, kế toán ghi: (2) Có TK 003: (Trị giá hàng ký gửi giao cho siêu thị) Khi siêu thị bán hàng, kế toán siêu thị ghi: (3) Nợ TK 111 Có TK 338 Có TK 33311 Khi siêu thị tốn tiền cho nhà cung cấp: (4) Nợ TK 338 Có TK 111 Siêu thị hưởng hoa hồng: (5) Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 33311 Nhưng Liên Hiệp khơng áp dụng hình thức nhận làm đại lý bán hàng cho nhà cung cấp Nhận xét: Khi siêu thị bán hàng, kế toán siêu thị hạch toán thuế GTGT đầu khơng quy định, siêu thị khơng ghi nhận thuế GTGT đầu vào Bút toán (3) nên sửa lại thành: Nợ TK111 Có TK 338 4.6 Kế tốn hàng tồn kho • Kiểm sốt hàng hóa 62 - Tại kho TTPP hàng hóa kiểm sốt chặt chẽ, giao nhận hàng hóa ln ln có phận kiểm tra số lượng thực tế số lượng hóa đơn “giám sát” “thủ kho” - Ngoài phận bảo vệ ln theo dõi kiểm tra tình hình xe vào TTPP, xe khách hàng có chở theo hàng hóa khơng phải Liên Hiệp bảo vệ lập “phiếu cổng” phiếu ghi rõ số lượng hàng hóa khơng phải Liên Hiệp ghi vào sổ trực QF-21 - Khi xe cổng bảo vệ kiểm tra hóa đơn hàng xuất, hóa đơn xuất trả, biên trả hànghợp lệ theo quy định (đủ chữ ký người có thẩm quyền) Kiểm tra xe (thùng xe, cabin xe, gầm xe) đối chiếu với phiếu cổng đồng thời thu thẻ xe Kiểm tra người xe cán công nhân viên trước vào khỏi trung tâm Không cho nhân viên mang máy tính xách tay vào TTPP nhằm bảo vệ liệu khơng bị thất bên ngồi • Quản lí hàng hóa Tại Liên Hiệp sử dụng phương pháp sổ số dư để quản lý hàng tồn kho Ở kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép số lượng hàng hóa nhập xuất tồn dựa chứng từ nhập xuất, cuối ngày tính số tồn thẻ kho Thẻ kho đóng thành sổ để quản lý, thủ kho thường xuyên đối chiếu số tồn kho sổ sách số lượng thực tế kho để đảm bảo hàng hóa sổ sách ln khớp Các chứng từ nhập xuất sau ghi vào thẻ kho phải thủ kho phân loại chuyển cho phòng kế tốn Ngồi ra, vào cuối tháng thủ kho phải vào số tồn hàng hóa thẻ kho để ghi vào sổ số dư (sổ số dư phòng kế tốn lập gửi xuống cho thủ kho vào ngày cuối tháng để ghi sổ) Nhận chứng từ nhập xuất hàng hóa sổ giao nhận, kế toán tiến hành kiểm tra đối chiếu với chứng từ có liên quan, sau kế tốn nhập liệu vào máy vi tính Cuối tháng, kế toán in báo cáo xuất nhập tồn để lưu trữ Nhưng việc tin học hóa cơng tác kế tốn nên Liên Hiệp khơng sử dụng thẻ kho sổ số dư để theo dõi hàng tồn kho, nhận chứng từ nhập xuất, thủ kho nhập liệu trực tiếp vào máy tính thơng qua phần mềm, sau đó, đến tháng 63 cuối quý kho chuyển liệu sang phần mềm Excel in báo cáo nhập xuất tồn để đối chiếu với báo cáo nhập xuất tồn phận kế tốn lưu trữ • Cách bảo quản, chất xếp - Hàng hóa kho xếp lên kệ, phân làm hai tầng Phía cao gọi kệ dự trữ dùng để chứa hàng mua Kệ thấp gọi kệ soạn hàng, dùng để soạn hàng chứa hàng chuẩn bị xuất cho siêu thị - Các kệ xếp thành dãy kệ soạn hàng có ghi rõ tên siêu thị - Các kệ ghi mã số đễ dễ dàng cơng tác quản lý • Phòng chống cháy, dột,… - Khi thủ kho mở cửa kho bảo vệ mở tất cửa thoát hiểm - Các nhân viên làm việc kho đào tạo nghiệp vụ phòng chữa cháy Các bình chữa cháy đặt sát cửa vào kho - Các nhân viên không phép hút thuốc kho, phát bị phạt nặng - Thủ kho phụ kho có nhiệm vụ phát tiêu diệt chuột, gián… • Q trình kiểm hàng tồn kho Cuối tháng, tiến hàng kiểm kho TTPP Bộ phận kế toán xuống kho trung tâm phân phối kiểm số lượng thực tế mặt hàng theo yêu cầu, kế toán ghi nhận lại đối chiếu với báo cáo nhập xuất tồn kế tốn để kiểm tra tính xác Nhận xét: TTPP làm tốt công tác quản lý kiểm sốt hàng hóa kho 4.7 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tại Liên Hiệp khơng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nhận xét: Việc Liên Hiệp khơng lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hàng bị hư hỏng, hàng bị lỗi thời, cận date, chậm tiêu thụ,…mà trả cho NCC không thực quy định chuẩn mực kế toán hành 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập, tìm hiểu cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn lưu chuyển hàng hóa Liên Hiệp HTX TM TP.HCM, nhìn chung cơng tác tổ chức quản lý, sử dụng ghi sổ hợp lý Với chủ trương nhanh chóng kịp thời xác, áp dụng hình thức vừa tập trung, vừa phân tán phù hợp với mạng lưới kinh doanh Liên Hiệp có nhiều đơn vị trực thuộc Điều giúp cho Liên Hiệp nắm bắt thơng tin kịp thời, nhanh chóng, thơng qua hình thức báo cáo sổ đơn vị trực thuộc giảm nhẹ công việc cho kế tốn viên Về hình thức kế tốn: hình thức kế tốn nhật ký chung hình thức kế tốn phù hợp, thuận tiện việc tin học hóa cơng tác kế tốn Vì loại sổ sách có kết cấu đơn giản, dễ hiểu, trình tự xử lý nghiệp vụ nhanh Tất nghiệp vụ phát sinh phản ánh vào nhật ký chung thông qua phần mềm kế toán ASC Về tài khoản sử dụng: Liên Hiệp sử dụng hệ thống tài khoản theo quy định Bên cạnh đó, tài khoản sử dụng chi tiết tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi sổ, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Liên Hiệp khơng sử dụng TK 1562 “chi phí thu mua hàng hóa”, TK 151 “hàng mua đường”, TK 157 “hàng gửi bán” không phù hợp với quy định hành, không phán ánh giá trị thực tế hàng tồn kho Về lưu chuyển chứng từ: Việc lưu trữ xử lý chứng từ Liên Hiệp tổ chức khoa học, phục vụ tốt cho cơng tác kế tốn Sau nhập xong kiểm tra, phân loại lưu trữ phòng kế toán, sau thời gian chuyển kho lưu trữ Về lưu trữ chứng từ: Do việc giao dịch Liên Hiệp diễn ngày nhiều dẫn đến lượng chứng từ lưu trữ lớn, giới hạn diện tích phòng lại nhỏ nên gây khó khăn việc tìm kiếm chứng từ gốc trường hợp cần đối chiếu với khách hàng Về lưu chuyển hàng hóa: Cơng tác hạch tốn hàng hóa Liên Hiệp phản ánh đầy đủ, xác tình hình nhập, xuất, tồn hàng hóa mặt số lượng, quy cách sản phẩm Tuy nhiên, để đơn giản khối lượng cơng việc kế tốn phản ánh sai số nghiệp vụ phát sinh, dẫn đến thông tin cung cấp cho nhà quản trị bị sai lệch Về mạng nội bộ: Do mạng lưới kinh doanh rộng lớn nối chung đường mạng nội nên dễ dẫn đến tình trạng tải làm mạng chậm đứt đường mạng Khi cơng việc kế tốn phải tạm ngưng Về cơng tác quản lý hàng tồn kho: Tại TTPP hàng hóa quản lý tốt, biện pháp bảo vệ kiểm soát hàng hóa thực nghiêm túc Mức dự trữ hàng hóa phù hợp ln đáp ứng nhu cầu khách hàng đồng thời không gây tồn đọng hàng nhiều kho 5.2 Đề nghị Trong thời gian thực tập, bảo tận tình Ban Giám Đốc anh chị trung tâm giúp học hỏi vận dụng nhiều vào thực tế Ngồi đề xuất trình bày cách cụ thể chương 4, xin đưa thêm vài đề xuất sau: - Sài Gòn Co-op đơn vị kinh doanh lớn, để cơng tác kế tốn đạt hiệu cao hơn, tránh tình trạng chứng từ xử lý chậm, ứ đọng….Liên Hiệp nên thường xuyên nâng cấp đường mạng - Do mạng lưới siêu thị Sài Gòn Co-op nước ngày mở rộng, nên xây dựng thêm kho trung tâm phân phối hàng cho siêu thị miền Trung, miền Bắc Liên hiệp nên sử dụng TK 157 “Hàng gửi bán” phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo phương thức chuyển hàng nhằm phán ánh giá trị thực tế hàng kho Khi xuất kho hàng gởi bán: (1a) Nợ TK 157 Có TK 1561KK Khi siêu thị nhận hàng, ghi nhận doanh thu: 66 Đối với Food hạch toán nội bộ: (1b) Nợ TK 1360 Có TK 512KK Đối với siêu thị bình thường: (2a) Nợ TK 131 Có TK 511 Có TK33311 (2b) Nợ TK 632 Có TK 157 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Võ Văn Nhị, 2005 Kế tốn tài Nhà xuất tài Thầy Bùi Cơng Luận, giảng mơn kế tốn thương mại Thầy Lê Văn Hoa, giảng môn kế tốn tài Cơ Nguyễn Thị Minh Đức, Bài giảng mơn kế tốn tài Bài luận anh chị khóa trước 68 PHỤ LỤC ... Hàng Hóa Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM – Trung Tâm Phân Phối Saigon Co-op” NGUYEN VU BICH PHUONG June 2009 “The Goods Transport accounting in Ho Chi Minh City Trade Cooperration
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SAIGON COOP, KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SAIGON COOP, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay