CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG VIB BANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

96 37 2
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 18:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG VIB BANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH NGUYỄN THỊ THANH THẢO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Cơng Tác Kế Tốn Thanh Tốn Không Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Hàng VIB Bank Chi Nhánh Bình Thạnh Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên khóa 31, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng ngày ĐỖ THIÊN ANH TUẤN Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Con xin gửi lòng thành kính biết ơn đến Cha Mẹ sinh thành, dưỡng dục nuôi dạy nên người Cảm ơn Cha Mẹ không ngại gian lao, khổ cực, vất vả, ăn học đạt thành ngày hôm Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu, Thầy Cô Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tồn thể Thầy Cơ khoa Kinh Tế truyền đạt cho em kiến thức quý báo để em làm hành trang bước vào sống nghiệp tương lai Đăc biệt em xin gởi lời cám ơn chân thành đến Thầy Đỗ Thiên Anh Tuấn Thầy bảo em tận tình suốt trình làm khóa luận tốt nghiệp Em xin cám ơn Chị Hồ Mai Anh tận tình bảo,dìu dắt em ngày đầu em vào thực tập, truyền đạt cho em kiến thức quý báo Cám ơn Chị tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng VIB Bank chi nhánh Bình Thạnh, tồn thể Anh, Chị phòng Dịch Vụ Khách Hàng, phòng Tín Dụng tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập nghiên cứu Cám ơn bạn bè nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ, động viên tinh thần, đóng góp ý kiến để hồn thành khóa luận Xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh Thảo NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THANH THẢO Tháng năm 2009 “Cơng Tác Kế Tốn Thanh Tốn Khơng Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Chi Nhánh Bình Thạnh” NGUYEN THI THANH THAO July 2009 “Accounting Of Non-Cash Financial Payment at VIB Bank Branch Binh Thanh” Trước hết, đề tài mơ tả tình hình hoạt động thực tế NH VIB Bank chi nhánh Bình Thạnh, dựa sở trình bày có hệ thống lý thuyết để phân tích cơng tác kế tốn Ngân hàng (NH) tiện ích phương thức tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM) tốn tiền hàng hóa, dịch vụ Nội dung đề tài nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác kế tốn tốn khơng dùng tiền mặt NH Qua thực tế nghiên cứu, tiến hành mô tả phương thức mặt như: Quy trình thực hiện, trình luân chuyển chứng từ, phương pháp hạch tốn…Từ đưa ưu điểm, nhược điểm, cơng tác kế tốn có kiến nghị để hồn thiện cơng tác kế tốn NH MỤC LỤC Trang Danh Mục Viết Tắt viii Danh Mục Các Bảng ix Danh Mục Các Hình x Danh Mục Phụ Lục xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khoá luận 1.4 Sơ lược cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Quốc Tế - VIB Bank 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VIB Bank 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ VIB Bank 2.1.3 Định hướng phát triển VIB Bank 2.2 Giới thiệu VIB Bank chi nhánh Bình Thạnh 2.2.1 Lịch sử hình thành 2.2.2 Cơ cấu tổ chức VIB Bình Thạnh 2.2.3 Hệ thống loại sản phẩm dịch vụ 2.2.4 Phân tích theo mơ hình SWOT Ngân hàng CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Những vấn đề chung tốn khơng dùng tiền mặt 11 3.1.1 Khái niệm 11 3.1.2 Đặc điểm phương thức tốn khơng dùng tiền mặt 11 3.1.3 Tác dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt 11 3.1.4.Các ngun tắc toán qua Ngân hàng 12 3.2 Các phương thức tốn khơng dùng tiền mặt 12 3.2.1 Séc (Cheque) 12 3.2.2 Thanh toán UNC 15 3.2.3 Thanh toán Ủy Nhiệm Thu 17 v 3.2.4 Thanh toán thẻ 20 3.3.Tài khoản sử dụng phương pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 23 3.3.1 Những tài khoản liên quan đến q trình hạch tốn 23 3.3.2 Nội dung kết cấu TK 23 3.3.3 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 29 3.4 Hệ thống TK kế toán NH áp dụng 32 3.4.1 Cấu trúc hệ thống tài khoản 32 3.4.2 Ký hiệu tiền tệ 33 3.4.3 Định khoản ký hiệu tài khoản chi tiết 33 3.4.4 Phương pháp hạch toán TK 34 3.5 Phương pháp nghiên cứu 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Phân tích tình hình tốn khơng dùng tiền mặt, NH VIB Bank chi nhánh Bình Thạnh qua hai năm 2007 2008 36 4.2 Những TK liên quan đến q trình hạch tốn 37 4.3 Hệ thống tài khoản kế toán NH VIB Bank áp dụng 38 4.3.1 Cấu trúc tài khoản 39 4.3.3 Phương pháp hạch toán tài khoản 40 4.4 Thanh toán Séc 40 4.4.1 Thủ tục phát hành Séc Ngân hàng 40 4.4.2 Hình thức luân chuyển chứng từ 41 4.4.3 Thủ tục toán 42 4.4.4 Nhận xét 42 4.5 Thanh toán Ủy Nhiệm Chi 43 4.5.1 Người trả tiền người thụ hưởng có tài khoản NH 43 4.5.2 Trường hợp khác Ngân hàng 45 4.5.3 Nhận xét 49 4.6 Thanh toán thẻ 50 4.6.1 Thủ tục phát hành thẻ 50 4.6.1.2 Đối với thẻ Chip Mastercard 52 vi 4.6.2.Thủ tục nhận tiền mặt NH ( quầy) 53 4.6.3 Thủ tục chi trả lương qua thẻ ATM cho doanh nghiệp 54 4.6.4 Nhận xét 55 4.7 Đặc điểm cơng tác kế tốn Ngân hàng CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 58 5.1 Kết luận 58 5.1.1.Về công tác kế toán 58 5.1.2.Về hoạt động thu hút khách hàng 61 5.2 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐKT Cân Đối Kế Tốn CMND Chứng minh nhân dân CTY Cơng ty CP CK Cổ phần chứng khoán GDV Giao dịch viên GTGT Thuế giá trị gia tăng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước SD Số dư TGTT Tiền gửi toán TK Tài khoản TKTGTT Tài khoản tiền gửi toán TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt UNC Ủy Nhiệm Chi UNT Ủy Nhiệm Thu VN Việt Nam VIB Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Báo Cáo Tình Hình Thanh Tốn Khơng Dùng Tiền Mặt NH VIB Bank Chi Nhánh Bình Thạnh Qua Hai Năm 2007, 2008 37 Bảng 4.2 Hệ Thống TK Kế Toán Áp Dụng Trong Hệ Thống NH TMCP Quốc Tế Việt Nam 38 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức VIB Bank Chi Nhánh Bình Thạnh Hình 3.1 Quy Trình Thanh Tốn Séc Cùng Ngân Hàng 13 Hình 3.2 Quy Trình Thanh Tốn Séc Khác Ngân Hàng 14 Hình 3.3 Quy Trình Thanh Tốn UNC Cùng NH 16 Hình 3.4 Quy Trình Thanh Tốn UNC Khác NH 16 Hình 3.5 Quy Trình Thanh Tốn UNT Cùng NH 19 Hình 3.6 Quy Trình Thanh Tốn UNT Khác NH 20 Hình 3.7 Quy Trình Thanh Tốn Bằng Thẻ 22 Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Trong Thanh Toán Séc 41 Hình 4.2 Quy Trình Thanh Tốn Séc Thực Tế NH 42 Hình 4.3 Quy Trình Chung Trong Thanh Tốn UNC Cùng NH 43 Hình 4.4 Lưu Đồ Ln Chuyển Chứng Từ Trong Thanh Toán UNC Cùng NH 44 Hình 4.5 Quy Trình Chung Về Thanh Tốn UNC Khác NH 46 Hình 4.6 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Trong UNC Khác NH 47 Hình 4.7 Quy Trình Chung Trong Thanh Tốn UNC 49 Hình 4.8 Quy Trình Mở Thẻ ATM 56 x nội NH GDV dựa vào phần mềm để hạch toán cho cá nhân công ty không mở TK chi nhánh ™ Kiểm sốt rủi ro nghiệp vụ Đối với chứng từ thu, chi, chuyển khoản nội cấp hạn mức tự thu tự chi phân hạn mức cho mã làm việc tùy theo khả làm việc, nhân viên làm việc lâu năm có kinh nghiệm hạn mức cao, nhân viên chưa có kinh nghiệm xảy sai sót nên hạn mức thường thấp Hạn mức cao 100.000.000đ, hạn mức thấp 10.000.000đ Đối với chuyển điện nước ngồi nước phải thơng qua kiểm sốt viên duyệt 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác “ kế tốn tốn khơng dùng tiền mặt “ nói riêng, NH VIB Bank chi nhánh Bình Thạnh, em có số nhận xét sau: 5.1.1.Về cơng tác kế toán a) Chứng từ Điểm mạnh: Luân chuyển nhanh, KH nhiều thời gian để chờ lâu, chứng từ lưu giữ ngăn nấp dễ tìm kiếm cần thiết Nội dung chứng từ rõ ràng cụ thể, có kiểm sốt viên kiểm sốt Chứng từ ln chuyển nhanh chóng hợp lý KH khơng phải chờ đợi lâu Hạn chế: Do chứng từ phải lưu hàng ngày nên khối lượng chứng từ lưu lớn, phải bỏ kho phải tốn thời gian để vận chuyển b) Phương pháp hạch toán sổ sách kế toán Điểm mạnh - Việc hạch toán kịp thời nhanh chóng đầy đủ Hệ thống sổ sách phần mềm kế toán tự động, đáp ứng đầy đủ thông tin cung ứng cho nhà quản lý kiểm sốt Làm cho cơng việc người kế tốn trở nên nhẹ nhàng theo dõi máy mà khơng cần phải hạch tốn tay Giảm bớt rủi ro sai sót ghi chép tay Do có phần mềm kế tốn tự động nên cuối ngày kế tốn biết kết kinh doanh ngày Phương pháp hạch tốn đơn giản - Sổ sách kế toán in vào cuối ngày nên có sai sót điều chỉnh kịp thời, nhanh chóng biết tình hình hoạt động NH nào, để từ đưa phương pháp phát triển phù hợp với tình hình hoạt động NH Kế tốn khơng phải ghi sổ sách tay mà phần mềm tự động nhập liệu vào sổ kế toán phần mềm - Khi nghiệp vụ phát sinh GDV chi cần vào chương trình nhập số liệu vào máy tự động hạch toán, nên nghiệp vụ kế toán xử lý nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu nguyên tắt kế toán Hạn chế - Hệ thống lại bị rớt mạng làm cho kế toán khơng thể theo dõi tình hình hoạt động chi nhánh nào, GDV khơng hạch tốn được, mạng bị virut phải thời gian để diệt virut, thời gian diệt virut máy khơng hoạt động NH sử dụng hệ thống kế toán Mỹ nên hệ thống tạp khó nhớ, báo cáo kết hoạt động cho NH Nhà Nước phải đối chiếu với hệ thống TK NH - Nhà nước nhiều thời gian Do sử dụng phần mềm kế tốn hồn tồn tự động nên làm cho kiến thức kế toán kế toán viên bị mài mòn theo thời gian - Sổ sách hồn tồn phần mềm tự động nên có sai sót phải điều chỉnh khó khăn nhiều thời gian - Khi GDV nhập số liệu sai điều chỉnh tay mà phải vào hệ thống lập thêm bút toán để điều chỉnh lại số liệu nhập sai Cách hạch toán GDV có kế tốn theo dõi máy - Cơ cấu hệ thống nhỏ lẻ làm cho việc hạch toán trở tiết nên phải theo dõi hệ thống excell riêng, yêu cầu NH phải theo dõi tình hình hoạt động phận c) Hệ thống phần mềm giao dịch Ưu điểm: NH sử dụng phần mềm Symbols, cần nhập liệu vào chương trình phần mềm tự động hạch tốn, giao dịch thao tác phần mềm Phần mềm liên kết với mạng nội nên KH thực giao dịch chi nhánh VIB, không thiết phải đến chi nhánh mở TK để thực giao dịch Phần mềm lập báo cáo tài năm NH, đến kỳ báo cáo kế toán cần vào chương trình phần mềm in báo cáo Giúp cho kế tốn theo dõi tình hình hoạt động NH Việc áp dụng phần mềm giúp công tác quản lý liệu đảm bảo an tồn nhằm giảm bớt khối lượng ghi chép thủ cơng Đồng thời với 59 việc đưa vào sử dụng tồn mạng nội NH, kết nối phòng ban, phận với giúp kế toán nắm bắt thông tin cần xử lý kịp thời Nhược điểm: Hay bị rớt mạng làm cho GDV không thực giao dịch với KH, không in chứng từ để lưu trữ, kế tốn khơng theo dõi tình hình hoạt động NH Phần mền sử dụng hệ thống kế tốn khó nhớ tạp GDV phải thực theo bước chương trình khơng thực tắt d) Nhân lực kế toán Do chi nhánh chi nhánh cấp nên chi nhánh có kế tốn để theo dõi tình hình hoạt động chi nhánh có sai sót q trình hạch tốn kế toán điều chỉnh lại Do kế toán chủ yếu theo dõi máy ghi chép tay nên có kế tốn theo dõi lập báo cáo tài chính, kết hoạt động kinh doanh NH cho chi nhánh vùng e) Công tác kế tốn Điểm mạnh: Cơng tác kế tốn cung cấp đầy đủ thông tin trung thực, hợp lý đáng tin cậy đảm bảo an toàn tài sản thông tin, phù hợp với yêu cầu, quy định hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Hạn chế: Chưa nắm bắt đầy đủ yêu cầu nhà quản lý, cơng tác kế tốn chưa phù hợp với đặt thù hoạt động kinh doanh NH f) Bộ máy kế toán Bộ máy kế toán NH đơn giản, có tổ chức chặt chẽ, làm việc với thái độ nghiêm túc, tuân thủ quy định NH Nhân viên kế tốn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ Xử lý, lưu trữ tài liệu kế tốn khoa học, có hệ thống, trang bị phương tiện làm việc đầy đủ g) Hệ thống kiểm soát nội thao tác kế toán Được kiểm soát viên theo dõi chặt chẽ, để kịp thời điều chỉnh sai sót GDV hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống nội bộ, thực giao dịch GDV vào hệ thống nhập liệu vào, bút tốn chưa hệ thống chấp nhận mà kiểm soát viên kiểm tra lại xem bút tốn GDV hạch tốn có hay khơng có sai sót kiểm sốt viên điều chỉnh lại cho phù hợp, kiểm soát viên duyệt bút tốn hệ thống chấp nhận hạch tốn thành cơng 60 5.1.2.Về hoạt động thu hút khách hàng Điểm mạnh - Có chương trình khuyến nhân ngày lễ năm, thu hút KH đến NH để giao dịch - NH tầng cao ốc nên cơng ty tòa cao ốc thực giao dịch NH thuận tiện đỡ phải nhiều thời gian - Nhân viên phục vụ, giải đáp tận tình thắc mắc KH, hướng dẫn, tư vấn KH lần đến giao dịch với NH, làm cho KH cảm thấy hài lòng đến NH để giao dịch - NH có dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt nên thu hút nhiều KH đến giao dịch với NH, chủ yếu doanh nghiệp Nhờ có phương thức tốn khơng dùng tiền mặt mà doanh nghiệp tốn tiền hàng hóa dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, tránh nguy bị trộm cướp giữ lượng tiền lớn để trả tiền cho người bán - KH yên tâm đến giao dịch với NH, NH bảo mật tình hình tài KH NH Khi có KH hỏi GDV từ chối trả lời, có chủ TK biết tình hình tài NH Tính bảo mật NH tạo lòng tin tín nhiệm KH Hạn chế - Do kinh tế tình trạng khủng hoảng nên lãi suất huy động NH thấp, làm cho việc thu hút KH đến gửi tiền NH bị giảm xuống - Mạng lưới hoạt động chi nhánh nên chưa tiếp cận với nhiều đối tượng KH - Trong hình thức tốn khơng dùng tiền mặt NH khơng có hình thức toán ủy nhiệm thu, làm cho sản phẩm NH không đa dạng, không thu hút nhiều KH họ có nhu cầu thực ủy nhiệm thu để đòi tiền người mua hàng hóa, dịch vụ họ - Người dân chưa hiểu hết tiện ích việc tốn khơng dùng tiền mặt việc giao dịch thông qua NH - Ở NH có loại Séc, nên KH khơng có lựa chọn KH đến giao dịch Séc với NH 61 - Hệ thống máy ATM NH ít, chưa đáp ứng nhu cầu rút tiền thẻ KH - Hiện công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ NH hạn chế, chưa có quảng cáo rộng rãi làm cho người dân chưa biết hết sản phẩm dịch vụ NH - Khi KH tới giao dịch GDV vừa hướng dẫn KH thực giao dịch vừa thực hạch toán, nên KH phải chờ đợi lâu - Chất lượng tiện ích tính đa dạng dịch vụ TTKDTM chưa phong phú Khả đáp ứng nhu cầu nhiều loại đối tượng sử dụng hạn chế Các phương pháp TTKDTM chưa đạt tính tiện ích phạm vi tốn để thay cho tiền mặt Để nhận sản phẩm dịch vụ NH, chủ thể tham gia thường phải đến điểm giao dịch NH Phương thức giao dịch từ xa, dựa tảng công nghệ thông tin đại giao dịch qua internet, qua mobile, homebanking,…chưa phát triển dừng lại quy mô nhỏ hẹp 5.2 Đề nghị Nhằm góp phần làm cho hoạt đơng TTKDTM ngày phát triển NH VIB Bank chi nhánh Bình Thạnh, sở kết nghiên cứu thực tế, thấy để khắc phục điểm hạn chế tồn phát huy điểm mạnh sẵn có cần thực số biện pháp sau: ™ Về công tác kế tốn - Cơng tác kế tốn cần nắm bắt đầy đủ yêu cầu quản lý NH để từ xây dựng hệ thống kế tốn phù hợp với yêu cầu nhà quản lý Các yêu cầu yêu cầu nội dung, tính chất thời điểm cung cấp thơng tin kế tốn, - Xây dựng cơng tác kế tốn phù hợp với hoạt động đặt thù hoạt động kinh doanh NH như: hoạt động chủ yếu NH kinh doanh tiền nên phải chia thành nhiều kế toán liên quan tới tiền như: kế toán tiền mặt, kế toán nợ phải thu, kế toán nợ phải trả,… - Tổ chức cơng tác kế tốn cần quan tâm đến kế hoạch chiến lược lâu dài NH nhằm định hướng thay đổi xảy hệ thống kế toán, đồng thời đưa kế hoạch điều chỉnh, cải tiến hệ thống cách hợp lý Như NH thay đổi phần mềm khác phù hợp với NH cơng tác kế tốn NH bị thay đổi cho phù hợp với phần mềm 62 ™ Về hoạt động thu hút khách hàng - Khi KH đến giao dịch có thắc mắc việc tốn qua NH GDV cần giải thích rõ ràng cho KH biết, hiểu rõ việc tốn thơng qua NH tiện lợi việc tốn khơng dùng tiền mặt Đào tạo GDV thêm kỹ như: Kiểm đếm, phát tiền giả,… - Tăng giá trị khuyến để thu hút đơng đảo KH đến giao dịch Như thay lễ có chương trình khuyến NH nên tiến hành khuyến vào lễ lớn để giá trị khuyến tăng lên - Nên tăng lãi suất huy động vốn với NH khác để tránh tình trạng KH rút tiền NH ta mà đến NH khác để gửi Đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề chuyên nghiệp để phục vụ KH, để lãi suất NH ta dù có thấp lãi suất NH khác mà KH chấp nhận gửi tiền NH ta, nhờ phong cách phụ vụ chuyên nghiệp nhiệt tình nên làm theo phương châm “Khách hàng thượng đế” để phục vụ KH - Lắp đặt thêm nhiều hệ thống ATM toàn quốc, kết nối qua trung tâm chuyển mạch tài quốc gia, đảm bảo thẻ điều sử dụng tất máy ATM - Nếu NH nên phát hành thêm loại Séc Séc bảo chi, Séc cá nhân, để KH có nhiều lựa chọn đến giao dịch với NH - NH tăng cường quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ phương tiện truyền thơng cho người dân biết quy mơ uy tín sản phẩm dịch vụ NH - Bố trí thêm cán chuyên môn tư vấn KH để hướng dẫn KH việc thực thủ tục giao dịch - Bố trí thêm cán nhân viên phụ trách chun mơn để phục vụ lượng KH ngày đông ™ Về phần mềm kế toán - Phần mềm nên có thêm chương trình đổi TK NH đối ứng với TK NHNN để lập báo cáo gửi NHNN tránh sai sót đối chiếu tay - Nhanh chóng hồn thiện hệ thống mạng NH như: Trang bị máy móc thiết bị đại đồng quản lý vận hành đội ngũ cán chuyên nghiệp trình độ cao, xử lý tình huống, đảm bảo cho hệ thống tốn hoạt động thơng suốt, khơng bị ách tắc Tăng cường phổ biến kiến thức đơn vị cách sử dụng phần mềm chuyên dụng 63 ™ Về nhân lực kế toán - NH phải quan tâm chăm lo đến đời sống cho nhân viên để họ yên tâm làm việc như: có mức lương hợp lý, có sách thưởng vào dịp lễ lớn năm, Tạo cho họ không gian làm việc thoải mái, họ làm việc có hiệu làm việc hoạt động NH - Cần đào tạo thêm kỹ kế toán cho GDV để họ tránh tình trạng hạch tốn sai phải thời gian để sửa chữa sai sót như: đào tạo cách hạch toán TK hệ thống, cách hạch toán nghiệp vụ thường xuyên phát sinh NH… - Nên tăng cường thêm nhân lực kế toán đào tạo sâu cho nhân viên kế toán ý nghĩa giải thích việc hạch toán nghiệp vụ phát sinh ™ Về hệ thống kiểm soát nội thao tác kế toán Phải có thêm kiểm sốt viên ln theo dõi q trình hạch toán nghiệp vụ phát sinh GDV để phát kịp thời sai sót nghiệp vụ để có điều chỉnh nhanh chóng kịp thời 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trương Thị Hồng, 2006, Kế toán Ngân hàng lý thuyết tập, nhà xuất Tài Chính TSGS Trần Hồng Ngân, TS Nguyễn Minh Kiều, Thanh toán Quốc tế, nhà xuất thống kê năm 2007 Trường Đại Học Ngân hàng TPHCM khoa kinh tế kiểm toán, Kế toán Ngân hàng, nhà xuất thống kê(chương 10: Kế toán dịch vụ toán) Hệ thống TK Ngân hàng Nhà nước Ban hành theo định số 479/2004/QĐ NHNN ngày 29/04/2004 Thống đốc NHNN quy định áp dụng từ ngày 01/10/2004 sữa đổi bổ sung số TK theo định số 807/2005/QĐ NHNN ngày 01/06/2005 Hệ thống TK kế toán áp dụng hệ thống NH TMCP Quốc tế Việt Nam Căn vào định số 479/2004/QĐ NHNN, 807/2005/QĐ NHNN, 29/2006/QĐ NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thơng tư hướng dẫn thực thể lệ tốn không dùng tiền mặt, ngày 21/02/1994 Thống đốc NHNN ký Quyết định số 22/QĐ-NH1 ban hành Thể lệ tốn khơng dùng tiền mặt 65 Phụ lục Phụ lục Phụ lục ... Thanh Thảo NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THANH THẢO Tháng năm 2009 “Cơng Tác Kế Tốn Thanh Tốn Khơng Dùng Tiền Mặt Tại Ngân Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Chi Nhánh Bình Thạnh” NGUYEN THI THANH. .. Thanh Tốn Séc Cùng Ngân Hàng 13 Hình 3.2 Quy Trình Thanh Tốn Séc Khác Ngân Hàng 14 Hình 3.3 Quy Trình Thanh Tốn UNC Cùng NH 16 Hình 3.4 Quy Trình Thanh Tốn UNC Khác NH 16 Hình 3.5 Quy Trình Thanh. .. NH 19 Hình 3.6 Quy Trình Thanh Tốn UNT Khác NH 20 Hình 3.7 Quy Trình Thanh Tốn Bằng Thẻ 22 Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Trong Thanh Tốn Séc 41 Hình 4.2 Quy Trình Thanh Tốn Séc Thực Tế NH
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG VIB BANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH, CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG VIB BANK CHI NHÁNH BÌNH THẠNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay