KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VINATOYO

108 14 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 18:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VINATOYO NGUYỄN THỊ LỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH Vinatoyo” Nguyễn Thị Lệ, sinh viên khóa 31, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày HUỲNH VŨ BẢO TRÂM Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ, người sinh nuôi dưỡng dạy dỗ con, tạo điều kiện để học tập đến ngày hôm Xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt quý thầy khoa Kinh Tế Thầy tận tình hướng dẫn, dạy dỗ truyền đạt cho em kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tế sống ngày Tất điều làm hành trang cho em vững bước vào đời Em xin chân thành cám ơn cô Huỳnh Vũ Bảo Trâm, giảng viên khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em để hồn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Vinatoyo tạo điều kiện cho thực tập công ty Xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến kế toán trưởng, anh chị phòng Kế tốn phòng ban khác cơng ty tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cung cấp số liệu để thực tốt luận văn Cuối xin cảm ơn tất thân nhân, ân nhân với người bạn bên cạnh tơi lúc khó khăn, ln chia sẻ niềm vui nỗi buồn suốt quãng đời sinh viên Một lần xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2009 Sinh viên thực NGUYỄN THỊ LỆ NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ LỆ Tháng 06 năm 2009 “Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH Vinatoyo” NGUYEN THI LE June 2007 “Turnover Expenses Determined Trading Result Accouting at Vinatoyo Company Ltd” Khóa luận tìm hiểu tình hình hạch tốn kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty Vinatoyo Đồng thời, nêu lên số nhận xét đề xuất ý kiến đóng góp lĩnh vực hoạt động Cơng ty TNHH Vinatoyo đơn vị chuyên sản xuất loại bao bì Carton, giấy cán Nhơm loại phục vụ nhu cầu nội địa Trong trình tìm hiểu, tác giả sử dụng số liệu thực tế cơng ty Việc hạch tốn chủ yếu dựa vào phương pháp xử lý số liệu, phân tích số liệu sổ sách, báo cáo tài cơng ty số sách chun ngành kế tốn Từ việc tìm hiểu thực tế cho phép tác giả rút kết luận, đánh giá ưu, khuyết điểm đề xuất giải pháp khắc phục đồng thời đưa kiến nghị giúp công ty hoạt động hiệu MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục hình x Danh mục phụ lục xii CHƯƠNG 1.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu tiểu luận 1.4 Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.2 Ngành nghề kinh doanh tổ chức hoạt động sản xuất công ty 2.2.1 Ngành nghề kinh doanh 2.2.2 Tổ chức hoạt động sản xuất 2.3 Quy trình sản xuất 2.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý máy kế tốn cơng ty 2.4.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 2.4.2 Bộ máy kế tốn cơng ty 2.5 Tổ chức cơng tác kế tốn 2.5.1 Mơ hình tổ chức thực cơng tác kế tốn 2.5.2 Hệ thống tài khoản, chứng từ sử dụng 2.5.3 Hình thức sổ kế tốn 2.5.4 Hình thức kế tốn máy cơng ty 2.5.5 Báo cáo tài 10 2.6 Thuận lợi khó khăn cơng ty 10 2.6.1 Thuận lợi 10 2.6.2 Khó khăn 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Những vấn đề chung tiêu thụ thành phẩm xác định KQKD v 12 12 3.1.1 Khái niệm 12 3.1.2 Ý nghĩa 13 3.2 Tổ chức kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định KQKD 13 3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 13 3.2.2 Kế toán khoản làm giảm doanh thu 16 3.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 18 3.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng 19 3.2.5 Kế tốn chi phí QLDN 21 3.2.6 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí hoạt động tài 22 3.2.7 Kế tốn khoản thu nhập chi phí khác 25 3.2.8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27 3.2.9 Kế toán xác định KQKD 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1.Kế toán DT bán hàng cung cấp dịch vụ 31 4.1.1.Thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 31 4.1.2 Quy trình bán hàng trình lưu chuyển chứng từ 31 4.1.3 Chứng từ sử dụng 34 4.1.4 TK sử dụng 34 4.1.5 Phương pháp hạch toán 34 4.2 Kế toán khoản giảm trừ DT 37 4.2.1 Chứng từ sử dụng 38 4.2.2 TK sử dụng 38 4.2.3 Thực tế phát sinh Cty 38 4.2.4 Phương pháp hạch toán 38 4.3 Kế toán giá vốn hàng bán 40 4.3.1 Chứng từ sử dụng 40 4.3.2 TK sử dụng 40 4.3.3 Phương pháp hạch toán 41 4.4 Kế toán CP bán hàng 43 4.4.1 Chứng từ sử dụng 43 4.4.2 TK sử dụng 43 vi 4.4.3 Một số đặc điểm hạch tốn chi phí bán hàng Cty 44 4.4.4 Phương pháp hạch toán 44 4.5 Kế toán CP quản lý DN 46 4.5.1 Chứng từ sử dụng 46 4.5.2 TK sử dụng 46 4.5.3 Một số đặc điểm hạch toán CP QLDN Cty 47 4.5.4 Phương pháp hạch toán 48 4.6 Kế tốn DT tài 52 4.6.1 Chứng từ sử dụng 52 4.6.2 TK sử dụng 52 4.6.3 Phương pháp hạch tốn 52 4.7 Kế tốn CP tài 54 4.7.1 Chứng từ sử dụng 54 4.7.2 TK sử dụng 54 4.7.3 Phương pháp hạch toán 54 4.8 Kế toán DT khác CP khác 55 4.8.1 Kế toán DT khác 55 4.8.2 Kế tốn chi phí khác 57 4.9 Kế toán CP thuế thu nhập doanh nghiệp 59 4.9.1 CP thuế TNDN hành 59 4.9.2 Kế tốn chi phí thuế TNDN hoãn lại 62 4.10 Kết chuyển cuối kỳ để xác định kết kinh doanh CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 69 5.1 Kết luận 69 5.1.1 Về tổ chức hoạt động công ty 69 5.1.2 Về tổ chức đội ngũ nhân viên công ty 70 5.1.3 Về tổ chức cơng tác kế tốn công ty 70 5.2 Kiến nghị 72 5.2.1 Về tổ chức hoạt động công ty 72 5.2.2 Về tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 72 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ Tài CK Chứng khốn CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CP SXC Chi phí sản xuất chung CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp Cty Công ty DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DTT Doanh thu DV Dịch vụ ĐK Đầu kỳ GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HB Hàng bán HĐ Hóa đơn HH Hàng hóa HĐTC Hoạt động tài HM Hao mòn K/c Kết chuyển KH Khách hàng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh LN Lợi nhuận NH Ngân hàng NV Nhân viên viii NV KD Nhân viên kinh doanh NVL Nguyên vật liệu PĐHNB Phiếu đặt hàng nội PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho QLDN Quản lý doanh nghiệp SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TH Trường hợp TK Tài khoản TM Thương mại TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phẩm TSCĐ Tài sản cố định TT Thanh toán TTĐB Tiêu thụ đặc biệt ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Quy Trình Sản Xuất Thùng Carton Hình 2.2 Quy Trình Sản Xuất Giấy Nhơm Hình 2.3 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Hình 2.4 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Hình 2.5 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Máy Tính 10 Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Bán Hàng 15 Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Chiết Khấu Thương Mại 16 Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại 17 Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Giảm Giá Hàng Bán 18 Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Tổng Qt Giá Vốn Hàng Bán 19 Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng 20 Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 21 Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 23 Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 24 Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Thu Nhập Khác 26 Hình 3.11 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác 27 Hình 3.12 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế TNDN 28 Hình 3.13 Sơ Đồ Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 30 Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Bán Hàng Hóa, Thành Phẩm 36 Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Tốn DT Bán Hàng Hóa TP (Carton) Tháng 12.2008 36 Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Toán DT Xuất Khẩu TP (Carton) Tháng 12.2008 36 Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Hàng Bị Trả Lại (Nhơm) Tháng12.2008 39 Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán (Carton) Tháng 12.2008 42 Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng (Carton) Tháng 12.2008 45 Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn CP KH TSCĐ (Carton) Tháng 12.2008 49 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn CP Tiếp Khách (Nhơm) Tháng 12.2008 50 Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn HĐTC (Carton) Tháng 12.2008 53 Hình 4.10 Sơ Đồ Hạch Tốn DT HĐTC (Nhơm) Tháng 12.2008 53 Hình 4.11 Sơ Đồ Hạch Tốn CP Hoạt Động Tài Chính (Nhơm) tháng 12.2008 54 x TK 63211 TK 63218 TK 63221 TK 6329 TK 6352 TK 64111 TK 64112 TK 64114 TK 64116 TK 64131 TK 64171 TK 64172 TK 64181 TK 64182 TK 64188 TK 64211 TK 64212 TK 64214 TK 64216 TK 911C 1.245.354.014 399.904.779 1.426.065.977 TK 51111 2.773.857.639 1.891.232.401 616.373.790 7.692.300 TK 51118 54.723.337 7.318.541 5.135.947.372 TK 51121 9.973.120 8.086.000 767.500 222.474 7.681.591 93.722.857 494.224.048 11.831.018 2.390.000 80.006.670 10.353.136 13.701.734 8.918.000 65 TK 5151 TK 64221 TK 64222 TK 64231 TK 64241 TK 64261 TK 64271 TK 64272 TK 64273 TK 64274 TK 64275 TK 64276 TK 64277 TK 64278 TK 64282 TK 64284 TK 64285 TK 64288 TK 8118 TK 8211 TK 8212 TK 911C 1.386.000 38.530.560 121.339.600 TK 71112 3.927.706 7.036.516 804.442.175 520.261.479 14.146.377 (111.589.227) 220.000 2.160.712 3.342.897 6.702.631 3.885.600 9.000.000 16.702.273 6.708.290 15.737.616 44.076.615 23.500.000 878.928.647 20.627.450 66 TK 8212 b) Bộ phận Nhôm: TK 63211L TK 63218L TK 63221L TK 6329L TK 6351L TK 6352L TK 64172L TK 64211L TK 64212L TK 64214L TK 64215L TK 64216L TK 64221L TK 64261L TK 64271L TK 64274L TK 64275L TK 64276L TK 911L 471.478.000 (1.240.070.354) 417.478.000 TK 51111L 9.836.501.272 3.295.909.339 87.499.122 TK 51118L 21.527.889 1.584.470.284 12.989.801.950 4.050.000 TK 51121L 85.148.190 9.781.469 98.851.497 15.296.150 TK 5151L 132.617.034 5.824.872 3.770.000 1.544.500 5.980.865 TK 71112L TK 7118L 319.872.000 1.222.706 12.583.284 828.425.695 1.695.300 1.560.000 67 TK 8212L TK 64277L TK 64282L TK 64284L TK 64285L TK 64288L TK 8211L TK 911L 1.042.400 181.246.980 15.705.000 (339.800.000) 16.330.184 853.439.114 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập, tiếp xúc tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Vinatoyo, tơi có số nhận xét sau: 5.1.1 Về tổ chức hoạt động công ty - DN đẩy mạnh mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt yêu cầu KH, nâng cao uy tín kinh doanh, tạo lòng tin với đối tác, có chỗ đứng ngày vững thương trường - Công ty mạnh dạn đầu tư dây chuyền cơng nghệ đại nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm, việc tự động hóa giúp cơng ty giảm chi phí mức thấp để sản xuất loại sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý phù hợp với thị trường, cạnh tranh với sản phẩm loại - Cơng ty ln có nhiều ưu đãi với khách hàng lớn nên tạo mối quan hệ lâu dài nhằm tăng doanh thu lợi nhuận - Điều kiện làm việc thuận tiện: Phòng kế tốn nói riêng Phòng ban nói chung trang bị thiết bị văn phòng cần thiết máy tính nối mạng, máy in, máy photocopy, máy lạnh, máy fax, tủ đựng hồ sơ, file lưu trữ… - Cơng ty có sách đãi ngộ tốt với nhân viên đưa tham gia khóa huấn luyện, khuyến khích học tập nâng cao nghiệp vụ để phục vụ ngày tốt cho công việc - Công việc phân chia rõ ràng phòng ban NV, góp phần làm cho quy trình luân chuyển chứng từ nhịp nhàng, công việc đạt hiệu tốt 5.1.2 Về tổ chức đội ngũ nhân viên công ty - Bộ máy quản lý công ty đội ngũ cán có trình độ cao, đa số có đại học - Đội ngũ nhân viên cán trẻ động, sáng tạo, nhiệt tình công việc, tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Bộ máy kế tốn Cơng ty với số lượng kế toán trưởng kế toán viên phân chia công việc rõ ràng hợp lý, đảm bảo công việc tiến hành nhịp nhàng vừa sức cho NV kế toán - Về đội ngũ kế tốn: kế tốn trưởng người có kinh nghiệm lâu năm kế toán; NV kế tốn có trình độ ĐH có nhiều kinh nghiệm công tác; người thường xuyên cập nhật quy định, thông tư, định, vấn đề có liên quan đến cơng tác kế tốn, để kịp thời điều chỉnh việc hạch toán cho phù hợp với chế độ 5.1.3 Về tổ chức công tác kế tốn cơng ty Nhìn chung, hệ thống cơng tác kế toán doanh nghiệp hoạt động hiệu tương đối chặt chẽ, góp phần quan trọng cho việc định ban lãnh đạo công ty - Tuy có số điểm khác với quy định pháp luật ngược lại với quy định mà mang tính lựa chọn, sàng lọc để tìm cách hạch tốn đơn giản, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty - Cơng ty ln chấp hành đầy đủ sách chế độ mà Nhà nước ban hành Cụ thể, cơng ty áp dụng chế độ kế tốn theo định 15/QĐ – BTC ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 Bộ Tài - Cty theo dõi hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo hệ thống TK quy định chế độ kế tốn hành Bên cạnh đó, số lượng nghiệp vụ phát sinh lớn, Cty mở TK chi tiết cấp để tiện theo dõi cung cấp thông tin chi tiết cho nhà quản lý kiểm tra - Các chứng từ Cty đánh số thứ tự liên tục ghi số đối chiếu tương ứng chứng từ có liên quan khác, chứng từ thường lưu 70 thành với theo nguyên tắc lưu trữ , giúp việc kiểm tra đối chiếu dễ dàng nhanh chóng, thực tốt cơng tác quản lý chứng từ - Cơng tác kế tốn tiến hành máy vi tính chủ yếu sử dụng phần mềm kế tốn thiết kế riêng cho Cơng ty để phù hợp với đặc điểm hạch toán Công ty Phần mềm tiện lợi cho việc truy xuất thông tin cần thiết tự động cập nhật liệu kế toán viên nhập vào hàng ngày vào sổ sách thuận lợi cho nhà quản lý việc theo dõi tình hình hoạt động đơn vị Khi cần thiết in nhanh chóng, cơng tác kế tốn nhanh gọn, xác - Hệ thống máy tính cơng ty nối mạng nội giúp cho cơng tác kế tốn việc đối chiếu số liệu với phòng ban khác công ty thực đơn giản nhanh chóng Đường truyền Internet tốc độ cao thuận lợi để kế tốn viên cập nhật thơng tin, quy định chế độ kế toán để kịp thời điều chỉnh việc hạch tốn Bên cạnh nhược điểm sau : - Bộ phận Kho vừa kiêm thủ kho, vừa kiêm kiểm tra hàng xuất kho lập PXK không tốt, vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm quản lý, tăng nguy gây thất thoát NVL, TP, HH tồn kho - Việc hạch tốn DT hàng bán cho cơng ty khu chế xuất vào TK 51121- DT bán TP nước chưa xác, thực chất bán hàng cho Khu chế xuất coi xuất - Sang nhượng NVL cho công ty khác làm thúc đẩy mối quan hệ làm ăn lại cho thấy tình hình thu mua quản lý hàng tồn kho chưa tốt - Các CPQLDN dùng chung cho hai Bộ phận Nhôm Carton hạch toán chưa hợp lý phân chia - Cty hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại ghi: Nợ TK 531 Nợ TK 133 Có TK 131 không theo quy định chế độ kế toán hành Tuy nhiên, cách hạch toán riêng Cty để dễ theo dõi công nợ KH để phù hợp với chương trình 71 phần mềm thiết kế riêng Hơn nữa, cách làm quan thuế xem xét chấp thuận - Cơng ty áp dụng hình thức sổ kế tốn Chứng từ ghi sổ, thực khơng hồn toàn giống với Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ban hành ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính mà bỏ bớt số bước khơng sử dụng sổ, thẻ kế tốn chi tiết, sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ mà cuối kỳ kế tốn, máy tính tự tổng hợp lập sổ cái, bảng cân đối số phát sinh bảng báo cáo tài Điều gây khó khăn việc đối chiếu truy xuất số liệu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi sổ với sổ cái, bảng cân đối số phát sinh, dễ gây nhầm lẫn sai lệch, khó phát để điều chỉnh dẫn đến số liệu sổ cái, bảng cân đối số phát sinh báo cáo tài sai lệch gây hậu nghiêm trọng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về tổ chức hoạt động công ty - Công ty nên đầu tư khoản chi phí cho việc tiếp thị sản phẩm như: quảng cáo thơng qua mạng internet, qua báo đài bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm để góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ 5.2.2 Về tổ chức công tác kế tốn cơng ty - Để tn thủ với quy định hành loại sổ áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ, cơng ty nên lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo mẫu sau: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm… Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng A B A B - Cộng tháng - Cộng tháng - Cộng số lũy kế từ đầu quý - Cộng số lũy kế từ đầu quý 72 Số tiền - Công ty nên tách thủ kho người kiểm tra, lập PXK, nhằm đảm bảo quy tắc bất kiêm nhiệm quản lý - Công ty nên xác định lượng NVL tối ưu phục vụ cho kế hoạch SX đơn vị trước đặt mua NVL, nhằm giảm lượng tồn kho khơng cần thiết - Nên hạch tốn riêng DT bán HH, TP cho Công ty Khu chế xuất theo TK riêng để tiện theo dõi, dùng TK 51122 - DT XK - Cty nên thực phân bổ CP QLDN chung cho Bộ phận theo tỉ lệnào đó, ví dụ theo tỉ lệ DT từ hoạt động kinh doanh Theo đó, thực phận bổ sau : CP QLDN (carton) = CP QLDN chung × tồn DN DT từ BH CCDV(Carton) DT từ BH CCDV tồn DN CP QLDN (Nhơm) = CP QLDN chung – CP QLDN (Carton) - Công ty nên thêm sách chiết khấu tốn cho KH, coi hình thức khuyến khích KH trả tiền hàng sớm - Về việc hạch toán khoản tiền điện phận sản xuất phận quản lý vào TK chi phí sản xuất chung (627) làm giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn, lại làm cho chi phí sản xuất tăng lên gánh phần chi phí điện phận văn phòng, làm giá vốn hàng bán tăng lên, từ đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm Để việc hạch tốn chi phí SXC CP QLDN hơn, công ty nên thực phân bổ khoản chi phí điện theo tỷ lệ định - Cơng ty nên có thêm phận phân tích tín dụng KH để đánh giá khả toán nợ KH, KH mới, khả thu hồi vốn đơn vị, nhằm tránh cao trường hợp khó đòi khơng đòi nợ từ KH Qua tìm hiểu thực tế em đưa số ý kiến đề xuất với mong muốn hoàn thiện cơng tác hạch tốn DT, CP xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Song với thời gian thực tập có hạn vốn kiến thức hạn hẹp nên đề tài có nhiều thiếu sót, kính mong góp ý thầy cô cô anh chị cơng ty để đề tài em hồn thiện 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giảng viên Bùi Cơng Luận, Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp Giảng viên Lê Văn Hoa, Giáo Trình Kế Tốn Tài Chính Giảng viên Lê Thanh Loan, Tài Liệu Bài Giảng môn học Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn TS Hà Xn Thạch – PGS.TS Võ Văn Nhị, 2006 Hướng Dẫn Học Làm Kế Tốn Tài Chính (in lần 1) Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội TS Phan Đức Dũng, 2006 Bài Tập Bài Giảng Kế Tốn Tài Chính.Nhà Xuất Bản Thống Kê Lê Thị Tú Anh, 2007 Kế Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH Vinatoyo Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM Nguyễn Thị Thúy An, 2007 Kế Toán Doanh Thu - Chi Phí - Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM 74 ... 06 năm 2009 “Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty TNHH Vinatoyo” NGUYEN THI LE June 2007 “Turnover Expenses Determined Trading Result Accouting at Vinatoyo Company Ltd”... Đối Chiếu Công Nợ Khách Hàng Phụ lục 05 Bảng Kê Đánh Giá Chênh Lệch Tỷ Giá (khách hàng Pacific Eagle) Phụ lục 06 Hệ Thống TK Kế Tốn Áp Dụng Tại Cơng Ty xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nền kinh... cần có đường lối sách phát triển đắn, phù hợp, hiệu kịp thời Với mục đích tạo lợi nhuận, vấn đề thi t yếu DN phải tính tốn cân đối thu chi, DT từ hoạt động sản xuất kinh doanh CP để tạo DT đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VINATOYO, KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VINATOYO, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay