KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT HOÀNG HÀ

162 18 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 18:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT HỒNG HÀ NGUYỄN THỊ HỒNG CHI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH TM - XD - SX Hoàng Hà” Nguyễn Thị Hồng Chi, sinh viên khóa 31, ngành kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày TÔN THẤT ĐÀO Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước tiên xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, người sinh thành ni dưỡng để có ngày hơm nay,cảm ơn người thân gia đình động viên, giúp sức cho suốt bốn năm đại học Gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người tận tâm dạy dỗ truyền đạt cho em vốn kiến thức quý giá làm hành trang để bước vào đời Gởi lời cảm ơn đến thầy Tôn Thất Đào, giảng viên khoa kinh tế tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận Gởi lời cản ơn đến tồn thể cơng ty TNHH TM-XD-SX Hoàng Hà, đặc biệt gởi lời cảm ơn chân thành đến anh chị phòng kế tốn công ty dạy giúp đỡ nhiệt tình Cuối cho tơi gởi lời cảm ơn đến người bạn thân thương tôi, người chia niềm vui nỗi buồn suốt quãng đời sinh viên Chân thành cảm ơn! NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ HỒNG CHI Tháng 06 năm 2009 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Công Ty TNHH TM – XD – SX Hoàng Hà” NGUYEN.THI HONG CHI June 2009 “Cost Accounting and Determination of The Actual Unit Value of The Constructional Product at Hoang Ha Engineering & Construction , LTD” Mục đích đề tài tìm hiểu tình hình thực tế kế tốn giá thành cơng ty TNHH TM – XD – SX Hồng Hà Qua đó, xem xét vận dụng chế độ kế tốn cơng ty điều kiện thực tế nhằm tìm cách hạch tốn chưa hợp lý Cuối cùng, đưa nhận xét kiến nghị nhằm giúp hồn thiện thêm cơng tác kế tốn công ty Đi sâu nghiên cứu nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty, đặt biệt nghiệp vụ chi phí Đề tài vận dụng phương pháp mô tả giúp người đọc dễ dàng theo dõi nắm bắt vấn đề CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu công ty 2.1.1 Giới thiệu chung 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 2.1.4 Tình hình hoạt động năm 2008 2.2 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động cơng ty 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.2.3 Phương hướng hoạt động phát triển 2.3 Tổ chức máy quản lý công ty 2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận_ Mối quan hệ phận với 2.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 13 2.4.1 Tổ chức cơng tác kế tốn 13 2.4.2 Hình thức kế tốn 14 2.4.3 Đặt điểm cơng tác kế tốn cơng ty 15 v CHƯƠNG 16 3.1 Nội dung nghiên cứu 16 3.1.1 Khái niệm xây dựng 16 3.1.2 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 16 3.1.3 Đặc điểm sản xuất xây lắp 18 3.1.4 Phương thức xây lắp 18 3.1.5 Các loại giá thành sản xuất xây lắp 19 3.1.6 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 20 3.1.7 Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 20 3.1.8 Đối tượng tính giá thành kì tính giá thành 21 3.1.9 Mối quan hệ giữ đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành 22 3.1.10 Nguyên tắc kế toán doanh thu chi phí liên quan đến hoạt động xây lắp 23 3.1.11 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 23 3.1.12 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 25 3.1.13 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng 26 3.1.14 Kế tốn chi phí sản xuất chung 30 3.1.15 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh phụ xây lắp phụ 32 3.1.16 Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ 33 3.1.17 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 34 3.1.18 Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 34 3.2 Phương pháp nghiên cứu 37 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin xử lý thơng tin 37 3.2.2 Phương pháp phân tích 37 CHƯƠNG 38 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38 4.2 Đối tượng, phương pháp hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty 39 4.2.2 Phương pháp hạch tốn chi phí 39 vi 4.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 40 4.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 40 4.3.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 49 4.3.3 Chi phí sử dụng máy thi cơng 54 4.3.4 Chi phí sản xuất chung 54 4.3.5 Kế toán thuê thầu phụ gia cơng 62 4.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 64 4.4.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 64 4.4.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dỡ dang 64 4.4.3 Giá thành sản phẩm xây lắp 65 CHƯƠNG 66 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.1.1 Về mặt tổ chức sản xuất quản lí: 66 5.1.2 Về mặt tổ chức cơng tác kế tốn 67 5.1.3 Về mặt chứng từ, sách kế tốn, sổ sách kế tốn 67 5.1.4 Về cơng tác kế tốn chi phí tính Z sản phẩm xây lắp 68 5.2.3 Về cơng tác kế tốn chi phí tính Z sản phẩm xây lắp 72 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CBCNV Cán cơng nhân viên CC_DC Cơng cụ_Dụng cụ CN Cơng nhân CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi cơng CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXDDCK Chi phí sản xuất dỡ dang cuối kỳ CPSXDDĐK Chi phí sản xuất dỡ dang đầu kỳ CPSXPSTK Chi phí sản xuất phát sinh kỳ DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DV Dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng GV Giá vốn KPCĐ Kinh phí cơng đồn KQKD Kết kinh doanh M Khối lương MTC Máy thi công NVL Nguyên vật liệu QĐ Quyết định SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh viii SXP Sản xuất phụ TK Tài khoản TM Thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định XD Xây dựng XL Xây lắp XLP Xây lắp phụ Z Giá thành ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Doanh Thu Công Ty Năm 2007 2008 Bảng 5.1 Biên Bản Giao Nhận Vật Tư 71 Bảng 5.1 Biên Bản Bàn Giao Công Cụ_Dụng Cụ 71 x 67 67 68 ... sản xuất: chi phí phát sinh q trình tiêu thụ sản phẩm quản lý DN Chi phí gồm: + Chi phí bán hàng: Là chi phí cần thi t để tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa + Chi phí quản lý DN: Là tồn chi phí chi cho... xây lắp chi phí sản phẩm gồm: + Chi phí NVLTT + Chi phí NCTT + Chi phí sử dụng MTC + Chi phí SXC - Chi phí thời kỳ: chi phí phát sinh kỳ tính hết thành phí tổn kỳ để xác định KQKD gồm: + Chi phí... xuất: Là tồn chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm, dịch vụ thời kỳ định Đối với DN xây lắp, chi phí bao gồm: + Chi phí NVLTT + Chi phí NCTT + Chi phí sử dụng MTC + Chi phí SXC - Chi phí ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT HOÀNG HÀ, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT HOÀNG HÀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay