KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH

98 19 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 17:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH LÊ THỊ HƯƠNG GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công Ty Cổ Phần Đầu & Sản Xuất Giày Thái Bình” Lê Thị Hương Giang, sinh viên khóa 31, ngành KẾ TỐN, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày GV NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước hết, xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ- người sinh nuôi dưỡng đến ngày hôm nay, tiếp đến cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho từ lúc chập chững vào lớp thầy suốt năm giảng đường Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đặc biệt, tơi xin gởi lời cảm ơn tới Nguyễn Thị Phương Th hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành khoá luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn anh chị phòng Kế Tốn phòng ban khác Công Ty Cổ Phần Đầu & Sản Xuất Giày Thái Bình giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực tập Cơng ty Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình tất bạn bè quan tâm ủng hộ TpHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2009 Lê Thị Hương Giang NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ HƯƠNG GIANG, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2009 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Cơng ty cổ phần giày Thái Bình.” LÊ THỊ HƯƠNG GIANG, Faculty of Economics, Nong Lam University - Ho Chi Minh City July 2009 “Accounting production cost and unit cost at Thái Bình Joint Stock Company” Mục tiêu kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công Ty Cổ Phần Đầu & Sản Xuất Giày Thái Bình : Qua trình tìm hiểu thực tế, thu thập xử lý số liệu Mơ tả lại q trình tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng Ty Qua đó, thấy điểm mạnh, điểm hạn chế cơng tác kế tốn từ đề xuất ý kiến góp phần làm cho cơng tác kế toán ngày phù hợp với quyđịnh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Khái quát công ty .3 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần giày Thái Bình sau 18 năm thành lập 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty .6 2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp 16 2.2.1 cấu tổ chức .16 2.2.2 Hình thức tổ chức máy kế toán 17 2.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất .21 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 3.1 Các hình thức sổ kế tốn 22 3.2 Những vấn đề chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm .23 3.2.1 Chi phí sản xuất 23 3.2.2 Giá thành sản phẩm 24 3.2.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 24 3.2.4 Nhiệm vụ kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 24 3.2.5 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành 25 v 3.3 Kế tốn chi phí sản xuất 25 3.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .25 3.3.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp .27 3.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 29 3.3.4 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng 35 3.3.5 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 36 3.3.6 Tổng hợp chi phí sản xuất 36 3.3.7 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 40 3.4 Kế toán giá thành sản phẩm 41 3.4.1 Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 41 3.4.2 Phương pháp hệ số .41 3.4.3 Phương pháp tỷ lệ 41 3.4.4 Phương pháp loại trừ chi phí 42 3.4.5 Phương pháp đơn đặt hàng 42 3.4.6 Phương pháp tổng cộng chi phí 42 3.4.7 Phương pháp phân bước .42 3.4.8 Phương pháp định mức 43 3.4.9 Phương pháp liên hợp 44 3.5 Phương pháp nghiên cứu 44 CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ THẢO LUẬN 45 4.1 Quy trình công nghệ sản xuất .45 4.1.1 Đối với chi phi phí sản xuất 46 4.1.2 Đối tượng tính giá thành 47 4.1.3 Kỳ tính giá thành 47 4.1.4 Phương pháp tính Z 47 4.1.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 47 4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất .48 4.2.2 Kế toán CPNVL trực tiếp 48 4.2.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung 72 4.2.5 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất 81 4.3 Kế toán tập hợp CPSX – Kiểm đánh giá SP dở dang tính Z sản phẩm 82 vi 4.3.1 Kế tốn tập hợp CPSX 82 4.3.2 Kế toán kiểm đánh giá sản phẩm dở dang 83 4.3.3 Kế tốn tính giá thành sản phẩm 86 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 89 5.1 Kết luận .89 5.1.1 Tình hình hoạt động .89 5.1.2 Tổ chức máy công ty 90 5.1.3 Tổ chức máy kế toán .90 5.1.4 Cơng tác hạch tốn, quản lý CPSX tính Z SP 91 5.2 Đề nghị 92 5.2.1 Chi phí NVL .92 5.2.2 Chi phí nhân cơng 92 5.2.3 Chi phí sản xuất chung .93 5.2.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 93 5.2.5 Chi phí bán hàng 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế CCDC Cơng Cụ Dụng Cụ CPSX Chi Phí Sản Xuất CP SXC Chi Phí Sản Xuất Chung CP Chi Phí DN Doanh Nghiệp ĐVT Đơn Vị Tính GTGT Giá Trị Gia Tăng KKĐK Kiểm Định Kỳ KTTC Kế Tốn Tài Chính KT Kế Tốn KPCĐ Kinh Phí Cơng Đồn MMTB Máy Móc Thiết Bị NVL TT Ngun Vật Liệu Trực Tiếp NVL Nguyên Vật Liệu NCTT Nhân Công Trực Tiếp SXKD Sản Xuất Kinh Doanh SP Sản Phẩm STT Số Thứ Tự SXKD Sản Xuất Kinh Doanh SX Sản Xuất TK Tài Khoản TSCĐ Tài Sản Cố Định Z Giá Thành viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng Trích Mã Sản Phẩm Một Đơn Hàng 46 Bảng 4.2 Tổng Hợp Thanh Toán Lương Tháng 12/2008 66 Bảng 4.3 Báo Cáo Tổng Hợp Chế Độ - Chính Sách 66 Bảng 4.4 Bảng Phân Bổ Chi Phí Nhân Cơng .68 Bảng 4.5 Phân bổ chi phí sản xuất chung cho mã sản phẩm .77 Bảng 4.6 BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM THÁNG 12/2008 85 Bảng 4.7 Bảng NVL dùng phân bổ 87 Bảng 4.8 Phân Bổ Chi Phí NVL 87 Bảng 4.9 Bảng Báo Cáo Giá Thành – Đơn Vị Cho Khách Hàng DECATHON 88 Bảng 4.10 Bảng Báo Cáo Giá Thành – Đơn Vị Cho Khách Hàng PISTON .88 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ Mơ Hình Tập Đồn TBS’ Group Hình 2.2 Sơ đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản lý Sản Xuất Kinh Doanh Hình 2.3 Sơ đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Doanh Nghiệp 16 Hình 2.4 Sơ đồ hình thức Chứng Từ Ghi Sổ 19 Hình 2.5 Quy trình Sản Xuất Giày .21 Hình 4.1 Quy trình Sản Xuất Giày .46 Hình 4.1 Sơ Đồ Tập Hợp Chứng Từ 47 Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Tốn CPSX Tính Giá Thành 48 Hình 4.3 Sơ đồ lưu chuyển chứng từ NVL 50 Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Toán CPNVL 53 Hình 4.5 Sơ Đồ Lưu Chuyển Chứng Từ Lương 62 Hình 4.6 Sơ Đồ Hạch Tốn CPNC Tháng 12/2008 .65 Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Toán CPNVL Tháng 12/2008 74 Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Toán CPKHTSCĐ Tháng 12/2008 75 Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn CP Dụng Cụ Sản Xuất Tháng 12/2008 75 Hình 4.10 Sơ Đồ Hạch Tốn CP Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Ngồi 76 x CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH SỔ CÁI Tên TK: Chi Phí SXC Số hiệu: 627 SỐ chứng từ Diễn giải ĐK_NỢ ĐK_CĨ Số tiền Nợ Số tiền - SDĐK T12-CTGS-11 Phí gia cơng giày 6277 3311 993.053.319 T12-CTGS-38 Phí gia cơnggiày 6274 3311 4.271.386.935 T12-CTGS-45 Phân bổ chi phí CCDC 6272 1421 96.678.605 T12-CTGS-52 Tiền thuê TSCĐ T12 6271 1361are T12-CTGS-63 Trích KH.TSCĐ 6274 2141 121.226.655 T12-CTGS-63 Chi phí dịch vụ th ngồi 6277 1529 2.544.833.740 CT-KC Kết chuyển chi phí SXC 1541 6277 - 8.892.641.800 Cộng số phát sinh 8.892.641.800 8.892.641.800 SDCK - - Kế Toán Trưởng 865.462.546 Người Lập 80 Nhận xét: + Công ty áp dụng tổ chức tài khoản để theo dõi hạch toán theo chế độ kế toán + Về mặt chứng từ để làm cho việc hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán đơn vị thực đầy đủ chứng từ cần thiết để làm sở cho việc ghi sổ Tuy nhiên, Cơng ty số mặt hạn chế : + Đơn vị chọn cách phân bổ chi phí sản xuất chung cho mã sản phẩm đơn hàng cho khách hàng theo tiêu thức phân bổ: “Sản lượng sản xuất” chưa hợp lý Vì Đơn vị đồng đơi giày sản xuất dạng đơi giày, chất đôi giày khác + Đơn vị hạch tốn chi phí lương nhân viên phân xưởng vào chi phí nhân cơng trực tiếp thay tiền lương gián tiếp phận hạch toán vào chi phí sản xuất chung Kiến nghị: + Về mặt chọn tiêu thức phân bổ cho chi phí SXC, công ty nên chọn theo tiêu thức “Doanh thu sản xuất” thay “Sản lượng sản xuất” Vì chọn phân bổ theo tiêu thức doanh thu sản xuất hợp lý đảm bảo đồng mặt giá trị + Cơng ty nên hạch tốn chi phí lương cho phận gián tiếp sản xuất vào chi phí sản xuất chung theo chế độ kế tốn thay hạch tốn chung vào chi phí lương cơng nhân trực tiếp sản xuất 4.2.5 Kế tốn khoản thiệt hại sản xuất Thiệt hại sản xuất bao gồm khoản thiệt hại sản phẩm hỏng thiệt hại ngừng sản xuất Thiệt hại sản phẩm hỏng Tại Công ty, phát sinh chi tiết, thành phẩm không phù hợp với qui cách chất lượng sửa chữa được, chi phí bỏ thêm để sửa chữa hạch tốn: Nợ TK 621, 627 TK 111, 152 Tại Cơng ty xảy trường hợp sản phẩm hỏng không sửa chữa 81 Thiệt hại ngừng sản xuất Tại Công ty không phát sinh trường hợp ngừng sản xuất 4.3 Kế toán tập hợp CPSX – Kiểm đánh giá SP dở dang tính Z sản phẩm 4.3.1 Kế toán tập hợp CPSX Tài khoản sử dụng Để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế toán sử dụng tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” + Tài khoản 1541 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giày” + Tài khoản 1542 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đế” + Tài khoản 1543 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hàng gởi gia công” Phương pháp hạch toán (1) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực đối tượng tập hợp chi phí, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang TK 621 - Chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp (2) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nhân cơng trực đối tượng tập hợp chi phí, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang TK 622 - Chi phí nhân cơng trực tiếp (3) Cuối kỳ, kế tốn kết chuyển chi phí sản xuất chung, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang TK 627 - Chi phí sản xuất chung (4) Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho kỳ, ghi: Nợ TK 155 - Thành phẩm TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Ví dụ: Tháng 12/2008 kế tốn tập hợp chi phí sản xuất để chuẩn bị cho việc tính giá thành sau: (+) Nợ TK 1541: 43.373.670.718 TK 6211: (+) Nợ TK 1541: TK622: 43.373.670.718 6.020.593.703 6.020.593.703 82 (+) Nợ TK 1541: 8.892.641.800 TK 627: 8.892.641.800 Hình 4.11 Sơ Đồ Kết Chuyển CPSX TK1541 TK6211 43.373.670.718 43.373.670.718 TK622 6.020.593.703 6.020.593.703 TK627 8.892.641.800 8.892.641.800 4.3.2 Kế toán kiểm đánh giá sản phẩm dở dang Cuối tháng, phân xưởng tiến hành kiểm SPDD để chuyển lên cho kế toán giá thành đánh giá SPDD làm tính giá thành sản phẩm Đánh giá SPDD cơng việc cần thiết phải xác muốn xác định giá thành sản phẩm cách đắn hợp lý phải xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ xác a) Cách xác định sản phẩm dở dang Công ty thường lập kế hoạch sản xuấtgiày với lượng nguyên liệu tính tốn trước nên ngun liệu thường xuất dùng lần kỳ tương ứng với cỡsản xuất, lượng nguyên liệu xuất dùng đưa vào sản xuất hết nhiêu Vì vậy, cơng ty xem lượng nguyên liệu xuất kho mà chưa sử dụng sản phẩm dở dang Sản phẩm dở dang đơi giày chưa đóng gói, sản phẩm chưa kiểm nghiệm, dán nhãn làm thủ tục nhập kho b) Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 83 Công ty thực đánh giá SPDD cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không áp dụng công thức đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà cuối kỳ vào báo cáo kiểm phân xưởng gửi lên, theo báo cáo kiểm theo dõi cho khách hàng với liệu kiểm được, kế toán tiến hành tính số nguyên vật liệu tiêu hao cho sản phẩm dở dang tiến hành ráp giá NVL tiêu hao tính giá trị sản phẩm dở dang Ví dụ: Cuối tháng 12/2008 báo cáo kiểm phân xưởng gửi lên Kế toán tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cho mã sản phẩm theo khách hàng 84 Bảng 4.6 BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM THÁNG 12/2008 KH.HÀNG MÃ SP Decathon TỔNG GIÁ NHÓM VẬT MŨ SP_DDCK NHÓM VẬT ĐẾ VTC PLM ĐẾ NGOÀI ĐẾ GIỮA C&C PACKING 865.291.170 Deca001-G 813.203.543 398.469.736 235.829.027 89.452.390 48.792.213 24.396.106 16.264.071 Deca002-P 52.087.627 23.439.432 16.147.164 6.250.515 3.646.134 1.562.629 1.041.753 Piston … TRỊ 865.247.044 Pist001-B 328.812.666 157.830.080 92.067.546 36.169.393 23.016.887 13.152.507 6.576.253 Pist002-R 187.892.952 80.793.969 54.488.956 26.305.013 15.031.436 7.515.718 3.757.859 Pist003-W 348.541.426 170.785.299 94.106.185 38.339.557 24.397.900 13.941.657 6.970.829 … … 492.638.879 196.516.868 114.884.569 60.568.617 34.610.764 1.865.256.254 831.318.516 Nguồn tin: Phòng tài kế tốn 85 4.3.3 Kế tốn tính giá thành sản phẩm Để giá thành sản phẩm tính xác ( hợp lý ) nhằm cung cấp thơng tin phân tích giá thành cần phải xác định giá thành đơn vị sản phẩm, giúp doanh nghiệp dùng để so sánh đánh giá cạnh tranh thị trường Muốn tính giá thành cần phải áp dụng phương pháp tính giá thành phù hợp Cơng ty tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp: Cơng thức: • Giá thành tồn sản phẩm kỳ = Chi phí NVL trực tiếp + Chi phí nhân cơng trực tiếp + Chi phí SXC • Chi phí NVL trực tiếp = CP NVL dở dang đầu kỳ + CP NVL phát sinh - CP NVL dở dang cuối kỳ + Giá thành toàn sản phẩm kỳ Giá thành đơn vị sản phẩm = Số lượng sản phẩm hoàn thành kỳ Ví dụ: Trong tháng 12/2008 Cơng ty thực việc tính giá thành cho mã sản phẩm khách hàng sau: (+) Riêng chi phí NVLTT sau tập hợp kết chuyển qua tài khoản “TK1541”, kế toán tiến hành phân bổ sau: Lượng NVL dùng để phân bổ = Tổng giá trị DDĐK + Phát sinh Nợ TK6211 – phát sinh TK6211 – Tổng giá trị DDCK Lượng NVL dùng để phân bổ = 1.956.542.556 + 43.373.670.718 - 5.116.076 - 1.865.256.254 = 43.459.840.944 đồng Tỉ lệ phân bổ mã SP = Doanh thu sản xuấtsản phẩm Tổng doanh thu sản xuất CPNVLTT = Tỉ lệ phân bổ mã SP* Giá trị NVL dùng phân bổ 86 Bảng 4.7 Bảng NVL dùng phân bổ VẬT MŨ(Da, DDĐK Phát sinh Phát _NỢTK6211 sinh _CÓTK6211 GIÁ TRỊ NVL DDCK DÙNG PHÂN BỔ 1.456.365.513 32.254.259.459 5.116.076 1.256.568.879 23.652.934.341 412.652.518 7.571.048.770 - 554.430.561 12.255.368.846 3.548.365.489 - 54.256.814 7.551.537.757 5.116.076 1.865.256.254 43.459.840.944 May) ĐẾ(C&c, Đế) PACKING 87.524.525 TỔNG 1.956.542.556 43.373.670.718 Nguồn tin: Phòng Tài Chính Kế Tốn Bảng 4.8 Phân Bổ Chi Phí NVL KHÁCH HÀNG SẢN MÃ_SP LƯỢNG HỒN THÀNH(PAIRS) GIÁ BÁN DOANH THU TỶ LỆ SẢN PHÂN XUẤT BỔ(%) CHI PHÍ NVLTT DECATHON DECA001-G 183 144.000 26.352.000 0.035 15.406.960 DECA002-P 2.297 185.000 425.945.000 0.565 245.548.101 PIST001-B 1.523 150.000 228.450.000 0.303 131.683.318 PIST002-R 1.322 160.000 211.520.000 0.281 122.122.153 PIST003-W 8.029 140.000 1.124.060.000 1.49 647.551.630 PISTON 75.365.942.691 Nguồn tin: Phòng Tài Chính Kế Tốn 87 43.459.840.944 Bảng 4.9 Bảng Báo Cáo Giá Thành – Đơn Vị Cho Khách Hàng DECATHON ĐVT: Đồng STT MÃ_SP NVL.TT NC.TT 2.470.500 CP.SXC 3.649.020 GIÁ THÀNH SP_ HOÀN THÀNH DECA001-G 15.406.960 DECA002-P 245.548.101 31.009.500 45.802.180 322.359.781 2.297 21.526.480 183 Z ĐƠN VỊ/PAIRS 117.631 140.339 Nguồn tin: phòng Tài Chính Kế Tốn Bảng 4.10 Bảng Báo Cáo Giá Thành – Đơn Vị Cho Khách Hàng PISTON ĐVT: Đồng STT MÃ_SP NVL.TT NC.TT CP.SXC GIÁ SP_HOÀN Z THÀNH THÀNH ĐƠN VỊ/PAIRS PIST001-B 131.683.318 20.560.500 30.368.620 182.612.438 1.523 119.903 PIST002-R 122.122.153 17.847.000 26.360.680 163.329.833 1.322 123.548 PIST003-W 647.551.630 108.391.500 160.098.260 916.041.390 8.029 Nguồn tin: Phòng Tài Chính Kế Tốn 88 114.092 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Tình hình hoạt động Cty giày Thái Bình DN hoạt động quy mơ lớn uy tín thị trường nước SP chủ yếu Cty chủ yếu xuất nước Về bản, Cty máy KT tổ chức tốt với KTV trình độ chun mơn thành thạo nghiệp vụ Hơn Cty lại phân chia trách nhiệm cách rạch ròi rõ ràng chức kiểm soát lẫn nên tránh tiêu cực làm thất thoát tài sản Cty Cty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ công tác KT Đây lựa chọn phù hợp giảm khối lượng cơng việc lớn cho KTV đồng thời việc quản lý thực thơng qua chương trình KT cài đặt sẵn máy vi tính phù hợp với quy mô đặc điểm SXKD Cty nên việc xử lý thông tin bảng mẫu biểu nhanh chóng, làm giảm bớt khối lượng CV sổ sách vấn đề lưu trữ hồ sơ, nâng cao suất lao động cán KT Mỗi KTV mật riêng, thẻ vào Điều làm giảm bớt nguy bị thất thoát hay liệu Hàng hoá vào kho nhân viên bảo vệ kiểm tra, xác nhận đóng dấu: “Hàng khỏi công ty” “Hàng vào cơng ty” Cơng ty tổ chức phận kiểm sốt tài chức phận kiểm soát nội Đây ưu điểm lớn cơng ty Riêng với cơng nợ, ngồi hai nhân viên KT chuyên theo dõi nợ phải thu nợ phải trả nhân viên phòng kiểm sốt tài kiểm tra giám sát Vì Cơng ty nắm bắt cách xác số nợ phải trả, nợ 89 phải thu theo khách hàng, nhà cung cấp, đảm bảo toán thu tiền hạn hợp đồng Công nợ vật hai khoản mục trọng Cơng ty Chính khoản mục giám sát chặt chẽ 5.1.2 Tổ chức máy công ty Trong điều kiện cạnh tranh thị trường, Cty giày Thái Bình khơng ngừng nỗ lực để trì phát triển, ngày mở rộng SXKD nên khó tránh gặp nhiều khó khăn phận KT vị trí đóng góp khơng nhỏ cung cấp cho Ban Lãnh Đạo thong tin, số liệu xác, phản ánh tình hình biến động hoạt động kinh tế tài Cty, nhằm tìm phương án giải pháp nâng cao hiệu SX cho Cty 5.1.3 Tổ chức máy kế toán 5.1.3.1 Tổ chức cơng tác kế tốn Tất nghiệp vụ xử lý Excel, khối lượng cơng việc lớn vào thời điểm cuối niên độ kế toán (cuối tháng, cuối năm, thời điểm kiểm toán, tốn thuế…) khơng thể tránh khỏi sai sót Cty khơng lập dự phòng với khoản nợ phải thu khách hàng Cty không tách riêng phần thuế nhập việc nhập vật để tiện việc theo dõi giá trị vật phần thuế nhập mà cộng phần thuế nhập chung vào giá trị lô hàng mua 5.1.3.2 Hệ thống tài khoản HTTK sử dụng theo quy định Bộ Tài Chính Ngồi ra, phòng kế tốn xây dựng HTTK theo đặc điểm riêng Cty cách đầy đủ chi tiết, vàư đảm bảo nguyên tắc thống nghiệp vụ kế toán Bộ Tài Chính đề ra, vừa phù hợp với thực tiễn quản lý nghiệp vụ kế toán phát sinh Cty 90 5.1.4 Cơng tác hạch tốn, quản lý CPSX tính Z SP a) Về chi phí nguyên vật liệu Các chi phí nguyên vật liệu cần cho q trình sản xuất đa dạng Do đó, cơng ty phải mã hóa ngun liệu cho dễ quản lý Việc mã hóa ngun liệu cơng ty thực từ khâu mua vào hệ thống mã nguyên vật liệu khoa học hợp lý, dễ quản lý Chi phí nguyên vật liệu theo dõi cho loại sản phẩm, lô sản xuất theo số lượng sản xuất cuối kỳ tính giá trị nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ Cơng ty sử dụng phương pháp phân bổ chi phí dựa doanh thu sản xuất b) Về chi phí nhân công trực tiếp Công ty theo dõi khoản mục chung cho tồn phân xưởng sau phân bổ CPNC cho lơ, sản phẩm hồn thành sản xuất kỳ theo tiền lương sản phẩm nhập kho sản phẩm Công ty lựa chọn cách phân bổ dựa sản lượng sản xuất Tiền lương cơng nhân cơng ty khốn theo sản phẩm làm Việc thực sản phẩm bị hư hỏng công nhân chịu trách nhiệm việc bị trừ vào lương Chính cách tính lương khốn theo sản phẩm giúp công nhân nâng cao ý thức trách nhiệm với cơng việc Cơng ty trả lương cho công nhân viên đầy đủ khoản trích theo lương trích quy định hành Công ty trả lương theo sản phẩm mặt khuyến khích cơng nhân hăng hái, tích cực tham gia sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm Mặt khác đảm bảo kế hoạch sản xuất theo tiến độ Ngồi ra, hàng năm cơng ty chế độ thưởng tổ chức cho cán công nhân viên nghỉ mát, việc đáng khích lệ cơng ty cần trì c) Về tập hợp chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung kế toán tập hợp chứng từ, hóa đơn chung tồn phân xưởng, sau phân bổ cho sản phẩmsản phẩm theo sản lượng sản xuất Đây cách phân bổ hợp lý dễ thực theo thông tin sản phẩm hồn thành giá bán sẵn hợp đồng 91 5.2 Đề nghị Hiện Cty Thái Bình tập trung vào lĩnh vực xuất với mẫu mã theo đơn đặt hàng nước ngoài, mẫu mã Cty thiết kế lại khơng sử dụng tối đa Cty nên kế hoạch xúc tiến mạnh mẽ hoạt động Marketing cho sản phẩm Cty thiết kế sản xuất để thu hút khách hàng nội địa khách hàng nước Việt Nam đường hội nhập nên hội phát triển hợp tác với bạn bè giới lớn Nếu Cty tìm chỗ đứng thị trường nước tì tạo tiền đề lớn cho tương lai sau Hiện Cty chưa sử dụng phần mềm kế toán mà sử dụng hỗ trợ phần mềm Excel khiến cho khối lượng công việc không giải nhanh chóng vấn đề sai sót khó tránh khỏi Cty nên sử dụng phần mềm kế tốn sẵn, th người viết phần mềm tự thiết kế phần mềm kế tốn riêng cho tốt 5.2.1 Chi phí NVL Cty phải chịu phụ thuộc vào đơn đặt hàng khách hàng định nơi mua NVL Vì cần phải biện pháp nhằm khắc phục tình trạng Cụ thể Cty phải đẩy mạnh việc phát triển mẫu, tạo mẫu giày để giới thiệu cho khách hàng, tự định tìm nhà cung ứng NVL mong muốn với giá rẻ chất lượng Phát triển mạng lưới mở rộng kênh phân phối sản phẩm Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng nhằm tránh tình trạng bị sức ép từ giá khách hàng đưa ra, hạn chế rủi ro kinh doanh 5.2.2 Chi phí nhân cơng Giảm CPNC cách tăng suất lao động Cty cần nghiên cứu cải tiến công nghệ, áp dụng KHKT vào sản xuất, tổ chức lao động để tránh lãng phí sức lao động, nghiên cứu bố trí lao động phù hợp với trình độ tay nghề Bên cạnh đó, Cty nên áp dụng chế độ khen thưởng cho tập thể, cá nhân sáng kiến mang lại hiệu hoạt động SXKD 92 5.2.3 Chi phí sản xuất chung Cần tránh tồn đọng hàng hóa để giảm chi phí bảo quản, chi phí thuê kho, đảm bảo thuận tiện cho khâu giao nhận, vận chuyển nên kế hoạch mua sử dụng công cụ, dụng cụ hợp lý 5.2.4 Chi phí quản lý doanh nghiệp Lập dự tốn chi phí ngắn hạn giúp cơng tác CP Cty cụ thể Phân công, phân cấp quản lý CP Phòng kế tốn phải kiểm tra, theo dõi khoản CP khơng hợp lý kiên khơng tốn Thực cơng khai CP đến phận liên quan để đề biện pháp cụ thể nhằm tiết kiệm CP 5.2.5 Chi phí bán hàng Để nâng cao uy tín mở rộng phạm vi hoạt động, Cty cần phải nhiều mẫu mã thu hút nhiều đơn đặt hàng mới, cung cấp thơng tin xác, kịp thời để hỗ trợ cho Ban Giám Đốc với phòng kế hoạch KD sở để định lập phương án KD trình đàm phán ký kết hợp đồng, giúp BGĐ chủ động trình mặc thương lượng điều kiện hợp đồng cho lợi để từ góp phần làm giảm CP bán hàng Cty Ngoài ra, định kỳ Cty nên tiến hành phân tích tình hình lợi nhuận để thường xuyên thấy biến động lợi nhuận Từ đề biện pháp khắc phục kịp thời phát huy ưu điểm 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kế Toán Kiểm Toán), 2006 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán: chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán (ban hành theo Quyết định số 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006) Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, 500 trang Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kế Tốn Kiểm Tốn), 2006 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán: chế độ kế tốn doanh nghiệp Quyển 2: Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Sổ Kể Toán, Sơ Đồ Kế Toán (ban hành theo Quyết định số 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006) Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, 472 trang Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Nguyễn Ngọc Dung Nguyễn Xn Hưng, 2006 Kế tốn tài chính.Tái lần thứ Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, 589 trang Phan Đức Dũng, 2006 Kế toán giá thành Nhà xuất Đại học Quốc Gia, hành phố Hồ Chí Minh, 392 trang Phạm Văn Dược Phạm Kim Cương, 1995 Kế Tốn Quản Trị Phân Tích Kinh Doanh Nhà Xuất Bản Thống Kê, 244 trang Luật kế toán (Luật số 03/2003/QH11) Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ (3/5/2003 đến 17/6/2003) thông qua 94 ... đình tất bạn bè quan tâm ủng hộ TpHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2009 Lê Thị Hương Giang NỘI DUNG TÓM TẮT LÊ THỊ HƯƠNG GIANG, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2009... .27 3.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 29 3.3.4 Kế toán thi t hại sản phẩm hỏng 35 3.3.5 Kế toán thi t hại ngừng sản xuất 36 3.3.6 Tổng hợp chi phí sản xuất ... tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hồn thi n Việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất sở quan trọng, cung cấp cho nhà quản lý thông tin thi t thực việc định giá sản phẩm từ nâng cao sức
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay