Tiểu luân biến đổi hôn nhân từ truyền thống đến hiện đại ngày nay

25 38 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 16:28

Gia đình là một hình thức tổ chức đời sống cộng đồng của con người, một thiết chề văn hóa – xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục … giữa các thành viên. TIỂU LUẬN MÔN: BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI: BIẾN ĐỔI HÔN NHÂN TỪ TRUYỀN THỐNG TỚI HIỆN ĐẠI BÀI LÀM: Khái niệm gia đình mối quan hệ gia đình xã hội 1.1 Khái niệm Gia đình là một hình thức tổ chức đời sống cộng đồng của người, một thiết chề văn hóa – xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển sơ của quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục … giữa các thành viên Gia đình là phạm trù xuất hiện sớm lịch sử loài người; Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, một hình ảnh “xã hội thu nhỏ”, bản của xã hội liên quan đến hoạt động của toàn xã hội và cá nhân Theo quan điểm hệ thống, thiết chế biến đổi dẫn đến cả hệ thống biến đổi và ngược lại, những thiết chế xung quanh gia đình hệ thống xã hội nói chung (như kinh tế, pháp luật, văn hóa…) biến đổi khiến cho gia đình biến đổi theo 1Gia đình Việt Nam không nằm ngoài quy luật này 1.2 Mối quan hệ gia đình xã hội a Gia đình là tế bào của xã hội: Gia đình có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, là nhân tố tồn tại và phát triển của xã hội, là nhân tố cho sự tồn tại và phát triển của xã hội Gia đình một tế bào tự nhiên, là đơn vị nhỏ để tạo nên xã hội Không có gia đình để tái tạo người thì xã hội không tồn tại và phát triển được Chính vì vậy, muốn xã hội tốt thì phải xây dựng gia đình tốt Tuy nhiên mức độ tác động của gia đình đối với xã hội còn phụ thuộc vào bản chất của từng chế độ xã hội Trong các chế xã hội dựa chế độ hữu về Trịnh Hòa Bình, Về sự biến đổi của khuôn mẫu gia đình Việt Nam hiện đại, Tạp chí Bắc Việt luật, ngày tháng năm 2011 1 liệu sx, sự bất bình đẳng quan hệ gia đình, quan hệ xã hội đã hạn chế lớn đến sự tác động của gia đình đối với xã hội b Gia đình là cầu nối giữa cá nhân và xã hội Mỗi cá nhân chỉ có thể sinh gia đình Không thể có người sinh từ bên ngoài gia đình Gia đình là môi trường đầu tiên có ảnh hương quan trọng đến sự hình thành và phát triển tính cách của cá nhân Và chính gia đình, cá nhân học được cách cư xử với người xung quanh và xã hội c Gia đình là tổ ấm mang lại các giá trị hạnh phúc Gia đình là tổ ấm, mang lại các giá trị hạnh phúc, sự hài hòa đời sống của thành viên, công dân của xã hội Chỉ gia đình, thể hiện mối quan hệ tình cảm thiêng liêng giữa vợ và chồng, cha mẹ và cái Gia đình là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những công dân tốt cho xã hội Sự hạnh phúc gia đình là tiền đề để hình thành nên nhân cách tốt cho những công dân của xã hội Vì muốn xây dunwjg xã hội thì phải chú trọng xây dựng gia đình Hồ chủ tịch nói: “Gia đình tốt thì xã hội tốt, nhiều gia đình tốt cộng lại thì làm cho xã hội tốt hơn” Xây dựng gia đình là một trách nhiệm, một bộ phận cấu thành chỉnh thể các mục tiêu phấn đấu của xã hội, vì sự ổn định và phát triển của xã hội Thế nhưng, các cá nhân không chỉ sống quan hệ gia đình mà còn có những quan hệ xã hội Mỗi cá nhân không chỉ là thành viên của gia đình mà còn là thành viên của xã hội Không thể có người bên ngoài xã hội Gia đình đóng vai trò quan trọng để đáp ứng nhu cầu về quan hệ xã hội của mỗ cá nhân Ngược lại, bất cứ xã hội nào thông qua gia đình để tác động đến cá nhân Mặt khác, nhiều hiện tượng của xã hội thông qua gia đình mà có ảnh hương tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển của cá nhân về tương, đạo đức, lối sống Mặc dù, gia đình và xã hội có mối quan hệ biện chứng với nhau, gia đình có tính độc lập tương đối của nó Bơi vì gia đình và quan hệ gia đình còn bị chi phối bơi các yếu tố khác tôn giáo, truyền thống, pháp luật … vì vậy, mặc dù xã hội có thay đổi một số gd lưu giữ những truyền thống của gia đình Trong tiến trình lịch sử nhân loại, các phương thức sản xuất lần lượt thay thế nhau, dẫn đến sự biến đổi về hình thức tổ chức, quy mô và kết cấu gia đình Từ gia đình tập thể – với hình thức quần hôn, huyết thông; gia đình cặp đôi với hình thức hôn nhân đối ngẫu; đến gia đình cá thể với hình thức hôn nhân một vợ một chồng Từ gd một vợ một chồng bất bình đẳng sang gia đình một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng Tất cả những bước tiến gia đình đều phụ thuộc vào những bước tiến sản xuất, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của thời đại lịch sử Đặc điểm, đạo đức, lối sống gia đình bị chi phối bơi những quan hệ xã hội Vì vây, chế độ xã hội khác nhau, có quan điểm khác về tiêu chuẩn đạo đức, lới sớng … 1.3 Chức gia đình Từ cách tiếp cận xã hội học, xét về bản chất, gia đình có chức bản: 1.3.1 Chức sinh sản Gia đình là nơi tái sản sinh người, cung cấp thành viên, nguồn nhân lực cho gia đình và xã hội Mặt khác, sự sinh sản gia đình giúp cho việc xác định nguồn cội của người, từ đó tránh nạn quần hôn, góp phần tạo nên tôn ty gia đình, trật tự xã hội, đảm bảo các điều kiện bản cho nòi giống phát triển Ngày nay, khoa học sinh sản phát triển cao sinh sản tự nhiên gia đình là ưu thế bơi đó là điều kiện bản để bảo vệ nòi giống người, là sơ, nền tảng cho người tham gia vào đời sống xã hội vì sự phát triển 1.3.2 Chức giáo dục Gia đình là nơi dưỡng dục về thể chất, tinh thần, hình thành nhân cách cho người xã hội Từ trường học đầu tiên này, cá nhân được những người thầy thân yêu là cha mẹ, ông bà giáo dục kiến thức, kỷ sống để có thể thích ứng, hòa nhập vào đời sống cộng đồng Nêu gương là cách giáo dục tốt gia đình (Cha mẹ thương yêu chân thành, tôn trọng, giúp đỡ nhau; cha mẹ, ông bà vừa yêu quý vừa nghiêm khắc và bao dung với cháu), giữa gia đình với họ hàng, với láng giềng, với cộng đồng (trọng nhân nghĩa, làm điều thiện, sống chan hòa, ghét thói gian tham, điều giả dối), qua đó giúp cháu tiếp thu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng những bài học cuộc đời lại tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách 1.3.3 Chức kinh tế Đây là chức nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của gia đình, góp phần vào sự phát triển toàn xã hội Lao động của thành viên gia đình hoặc hoạt động kinh tế của gia đình nhằm tạo nguồn lợi đáp ứng các nhu cầu đời sống vật chất (ăn, ơ, lại) lẫn nhu cầu tinh thần (học hành tiếp cận thông tin, vui chơi giải trí) Gia đình còn là đơn vị tiêu dùng, việc tiêu dùng sản phẩm hàng hóa dịch vụ xã hội đã tác động vào sản xuất, tiền tệ, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển Gia đình là một thực thể xã hội, sự tồn tại của nó được xã hội thừa nhận Như bản thân gia đình đã mang một giá trị xã hội Chính các chức của gia đình đem lại cho nó một giá trị đích thực Cho đến các chức bản của gia đình còn giữ nguyên giá trị Sự thừa nhận các chức của gia đình tức là đã thừa nhận gia đình là một giá trị xã hội 1.3.4 Chức tâm lý – tình cảm Nhờ vào quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống nên thành viên gia đình có tình yêu thương và ý thức, trách nhiệm với Chính vì vậy, gia đình là nơi để được chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, được thỏa mãn nhu cầu tình cảm, cân tâm lý, giải tỏa ức chế từ các quan hệ xã hội Không phải ngẫu nhiên người ta gọi gia đình với cách gọi yêu thương, trìu mến, ấm áp Trong gia đình người già được chăm sóc khỏe mạnh, vui vẻ lạc quan, truyền lại cho cháu vốn sống, cách ứng xử đẹp Nơi đó, cái biết yêu kính, lời cha mẹ, vợ chồng quan tâm chia sẻ vui buồn cực nhọc với Ở đó, người cảm nhận được sự gần gũi, thân thương từ khoảng sân, mái nhà, chiếc giường đến những quan hệ họ hàng thân thiết Khi một thành viên gặp biến cố, gia đình, dòng họ có sự quan tâm, chia sẻ và có sự giúp đỡ để niềm vui được nhân đôi, nỗi buồn được vơi một nửa Điều đó sẻ tạo nên sợi dây vô hình bền chặt kết nối nghĩa tình những người gia đình, dòng họ, thân tộc lại với Mối quan hệ đồng bào từ đó mà hình thành làng xóm, xã hội, trơ thành nền tảng của tình yêu quê hương, đất nước, người Cả chức này đã và xuất hiện những yếu tố mới, Một số nhà nghiên cứu cho rằng: Nếu có gì gọi là gia đình Việt Nam hiện đại thì có lẽ là sự tăng cường yếu tố dân chủ cái tổ chức này Xã hội tạo điều kiện cho người có giá trị tự thân Thêm một nhân tố nữa để bảo đảm sự bình đẳng các tương quan và chức của thành viên gia đình Không có áp bức, thống trị (được xét về mặt khái quát) Và về chức giáo dục, một số nhà nghiên cứu cho giáo dục gia đình có xu hướng thay đổi xã hội hiện đại bơi những vấn đề mà giới trẻ hiện gặp phải các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, sự tôn kính đối với ông bà cha mẹ có xu hướng giảm sút… hay sự chuyển giao, phó mặc chức này của gia đình cho các thiết chế xã hội khác trường học, dịch vụ xã hội (dịch vụ chăm sóc trẻ, giúp việc tại nhà)… Sự biến đổi về quy mô, kiểu loại gia đình, những biến đổi đời sống hôn nhân, tâm lý – tình cảm và sự lựa chọn kết hôn được quan tâm đáng kể những nghiên cứu về gia đình thời gian qua Rất nhiều khía cạnh khác của gia đình đều có những biến đổi điều kiện xã hội biến đổi, điều đó đã tạo nên sự biến đổi khuôn mẫu gia đình nói chung Vì thế, việc xác định rõ ràng, chuẩn xác đặc trưng của gia đình Việt Nam hiện là một vấn đề không dễ dàng 1.4 Sự biến đổi cấu gia đình Cơ cấu gia đình là những thành tố tạo nên một gia đình và quan hệ qua lại giữa chúng với Nói một cách khác cấu gia đình là số lượng, thành phần và mối quan hệ giữa các thành viên và các thế hệ gia đình Cơ cấu gia đình chỉ quy mô gia đinh, kiểu loại gia đình, mối quan hệ giữa các thế hệ gia đình Cơ cấu gia đình còn chỉ toàn bộ mối quan hệ qua lại giữa các thành viên gia đình: quan hệ ruột thịt, quan hệ tinh thần-đạo đức, quan hệ uy quyền Trong tác phẩm “Tam giác gia đình” của tác giả Hồ Ngọc Đại, ông đề cập đến: “Gia đình là một khái niệm được hình thành từ ba thành phần, gồm những “đại lượng khác tên” là bố, mẹ và cái hình thành nên một tam giác gia đình” đặt bối cảnh gắn với tam giác đời sống xã hội mà ba đỉnh là cá nhân – gia đình – xã hội thì là một mối liên hệ khó có thể bóc tách được Điều này cho thấy sự biến đổi của gia đình gắn với sự biến đổi của các cá nhân và xã hội Hiển nhiên, gia đình là hệ quả của mối tương tác giữa các cá nhân và xã hội sống Gia đình với chức của nó cố gắng điều hoà các mối quan hệ này phù hợp với hoàn cảnh xã hội Mọi xã hội giống tự nhiên, không ngừng biến đổi Sự ổn định của xã hội chỉ là sự ổn định bề ngoài Thực tế, nó không ngừng thay đổi bên bản thân nó Sự biến đổi xã hội dẫn theo các yếu tố bên nó và những yếu tố khác (Kinh tế- văn hóa- chính trị- quân sự ) thay đổi Và gia đình là một thành tố tồn tại bên xã hội, có thể coi gia đình là một nhóm xã hội sơ cấp, là “tế bào” của xã hội, hay hiểu rộng gia đình là một thiết chế xã hội Vào những năm đầu đổi mới, “ mơ cửa”, với sự tác động mạnh mẽ của chế thi trường, kéo theo nó là sự du nhập ồ ạt của lối sống, phương thức sinh hoạt của xã hội phương Tây vào nước ta đã làm thay đổi phần nào những giá trị truyền thống, đặc biệt gia đình Việt Nam dù nông thôn hay thành thị Có thể tùy từng dân tộc, từng vùng, từng dòng họ, từng gia đình mà thay đổi nhiều hay ít Qua gia đình, chân dung của xã hội hiện một cách sinh động và toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, tương, tôn giáo, lối sống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng 1.4.1 Một số xu hướng biến đổi gia đình từ gia đình truyền thống đến gia đình đại: Thứ nhất, quy mơ, kích cỡ gia đình Việt Nam dần dần “thu hẹp lại”, gia đình hạt nhân trơ nên phổ biến, dần thay thế gia đình mơ rộng nhiều thế hệ sống một mái nhà Xu hướng này biểu hiện rõ nét tốc độ đô thị hoá ngày càng gia tăng Thứ hai, chức giáo dục thế hệ trẻ và truyền thụ văn hoá ít nhiều bị xem nhẹ Gia đình có xu hướng “giao phó” chức này cho thiết chế trường học và hệ thống các dịch vụ xã hội khác Thứ ba, chức kinh tế gia đình có xu hướng chuyển phần “sản xuất” sang “tiêu dùng” Vẫn tồn tại với cách là một đơn vị kinh tế, song các thành viên gia đình lại theo đuổi các mục đích khác nhau, theo đó là các hoạt động kinh tế khác nhau, thành viên có một “tài khoản” riêng mà không cùng sản xuất và chung một “nguồn ngân sách” gia đình truyền thống Thứ tư, các mối quan hệ gia đình trơ nên lỏng lẻo, sợi dây liên kết các thành viên bị “nới rộng ra” theo hướng tự chủ, phát triển độc lập và cá nhân hoá Khuynh hướng này có thể làm suy yếu tính cộng đồng, cộng cảm phạm vi gia đình Thứ năm, vai trò điều hoà đời sống tâm lý – tình cảm gia đình hiện bị “xói mòn” Người già và trẻ em phải đối mặt với sự cô đơn, sự thiếu quan tâm và chăm sóc từ các thành viên khác gia đình Họ dần bị “đẩy” các nhà dưỡng lão, nhà trẻ, trung tâm chăm sóc sức khoẻ và các dịch vụ xã hội khác Thứ sáu, cấu trúc gia đình dễ biến động, thiếu tính bền vững sự thay đổi quan niệm về hôn nhân, hạnh phúc, trách nhiệm với gia đình của các thành viên các chuẩn mực giá trị, quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình Gia đình Việt Nam đã và biến đổi sự tác động của những biến đổi về kinh tế, xã hội và giao lưu văn hoá toàn cầu Sự biến đổi đó không tách rời hoàn toàn với những đặc trưng của gia đình truyền thống mà là sự điều chỉnh, thích nghi với những hoàn cảnh và điều kiện xã hội Thực tế, gia đình Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức và phải lựa chọn cho mình một khuôn mẫu phù hợp, đó có sự cân giữa việc bảo lưu những yếu tố truyền thống bền vững với những thay đổi không ngừng của xã hội hiện đại Với khả thích ứng cao nền tảng văn hoá truyền thống, gia đình Việt Nam hoàn toàn có khả gìn giữ được những nét bản sắc đặc trưng của nó điều kiện phát triển của thế giới hiện đại 1.4.2 Sự khác biệt gia đình truyền thống gia đình đại Quy mơ gia đình: Trước đây, một gia đình thường có sự xuất hiện của ông bà, bố mẹ, cái, theo kiểu "Tam đại đồng đường" hay "Tứ đại đồng đường", điều đó là chuyện bình thường nhà Việt Điều kiện khó khăn, việc thoát ly khỏi tổ ấm dường ít, cái lớn lên, cưới vợ gả chồng rồi sinh cố gắng để bên, phụng dưỡng cha mẹ Ngược lại, việc sống cùng người già giúp các cặp vợ chồng trẻ giữ được nền nếp, thói quen, gia phong của gia đình, đồng thời biết lễ nghĩa, kính trên, nhường Ngày nay, những cặp vợ chồng trẻ thường thích sự tự do, muốn thể hiện được cái và khả độc lập cao, có điều kiện kinh tế Những lý đó khiến nhiều người quyết định sống riêng, gây dựng một gia đình nhỏ chỉ có hai thế hệ Không những thế, người phụ nữ ngày càng bình đẳng, không chấp nhận hy sinh nên không muốn sống cảnh "làm dâu" tại nhà chồng Vì thế họ lựa chọn việc "ra riêng" Cùng với đó là sự dần nhà truyền thống của người Việt, nhiều gia đình cả thành thị vànông thôn hiện đã làm theo kiến trúc phương Tây, nhà hiện đại bao gồm nhiều phòng riêng biệt Điều này đã làm mờ dần mối quan hệ tình cảm gần gũi, sự quan tâm, chia sẻ giữa các thành viên gia đình.2 Bữa cơm gia đình: Từ xưa đến nay, bữa cơm quan niệm của người Việt là vô cùng quan trọng Với các gia đình xưa, bữa cơm được chú trọng Trong giai đoạn đói kém, nhiều nhà chỉ ăn một bữa cơm, tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ, để chia sẻ và gặp mặt sau một ngày làm việc Nhiều người lớn tuổi chưa quên được cảnh một gia đình thôn quê khoảng nhá nhem tối, trải chiếu ngoài hiên, quây quần bên mâm cơm, trò chuyện và tận hương không gian thoáng đãng cuối ngày Trong gia đình xưa của người Việt Nam chúng ta, thường Thân Minh Quế - Hiệu trương trường chính trị tỉnh Bắc Giang, vấn đề giao dục đạo đức và nếp sống văn hóa gia đình nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, đăng trang thông tin điện tử Trường chính trị tỉnh Bắc Giang, ngày 03/01/2017 có đông thành viên và có thể có cả 4- thế hệ hiện diện một mâm cơm Do đó, vai trò của phụ nữ việc bếp núc là quan trọng Bữa cơm hàm chứa ý nghĩa to lớn, phải theo đúng nghi thức, theo đúng cái trật tự, nền nếp của truyền thống “Tứ đại đồng đường”, “ngũ đại đồng đường” Trung tâm của mâm cơm chính là ông bà, cha mẹ; cháu phải thể hiện được lòng tôn kính, sự hiếu thảo từ chưa bước vào mâm cơm Ý nghĩa, vai trò của bữa cơm gia đình Việt Nam không bao giờ thay đổi, dù xã hội tiến bộ và phát triển ngày càng nhanh chóng Tuy nhiên, chúng ta thấy cái tất bật của công việc, cuộc mưu sinh, thì việc quây quần đầy đủ các thành viên bữa cơm ngày càng thưa dần đi, đã có nhiều gia đình “ăn ngoài” thường xuyên Đặc biệt là đối với những gia đình trẻ Cuộc sống của một gia đình hiện đại ngày là sáng đưa đến lớp, bố mẹ làm, chiều về đón rồi chợ nấu cơm Tuy nhiên, bữa cơm tối của cả nhà không có mặt đông đủ các thành viên Khi thì bố hoặc mẹ bận làm thêm giờ, lúc thì phải học thêm… Bữa cơm thường được ăn nhanh chóng để người một việc, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm sau, khoảng thời gian tận hương và chia sẻ cùng dường ít đi.3 Nề nếp sinh hoạt: Khi sống gia đình tứ đại đồng đường, mọi nề nếp, gia phong đều được người già giữ gìn và trì Các cụ dùng những câu răn dạy của người xưa để giúp cháu giữ được nề nếp "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", "kính trên, nhường dưới" Chính nhờ có các cụ mà cháu biết nhìn mà sống Hơn nữa, cuộc sống xưa đơn giản, chưa có sự can thiệp của các công nghệ hiện đại, người ít có sự lựa chọn Nhịp sống công nghiệp ngày nay, các cặp vợ chồng trẻ có nhiều sự tự sống riêng Khi không thích nấu nướng, họ có thể chọn ăn ngoài hàng hoặc gọi đồ ăn về nhà Với những gia đình chưa có con, chỉ có hai người thì sự thoải mái càng lớn Đôi khi, bếp cả tuần không "đỏ lửa" và các cặp vợ chồng không lấy đó làm lo lắng Trang Anh, “Bữa cơm gia đình xưa và nay”, Bài đăng Cổng thông tin điện tử Sơ văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội, ngày 01/08/2016 Sự khác biệt hai hệ: Giữa một phía quyết giữ được mọi giá trị truyền thống và một bên sức phá bỏ, luôn xảy những mâu thuẫn Người già đem những câu chuyện ngày xa xưa làm chuẩn mực để dạy dỗ thế hệ trẻ, còn người trẻ thì cho đó là lạc hậu, cổ lỗ sĩ, không biết tiếp nhận cái Tiếng nói chung giữa hai thế hệ ngày càng ít Gia đình, dù thế hệ nào, đều hướng tới giá trị hạnh phúc của người sống đó Dù hiện đại hay truyền thống, thì bố mẹ hy sinh và làm mọi thứ để cái được hạnh phúc Hơn nhân gia đình biến đổi từ truyền thống đến đại 2.1 Quan niệm hôn nhân Trong khoa học pháp lý, khoa học xã hội nói chung và khoa học Luật hôn nhân và gia đình nói riêng, việc đưa một khái niệm đầy đủ về hôn nhân có ý nghĩa quan trọng Nó phản ánh quan điểm chung của Nhà nước về hôn nhân; tạo sơ lý luận cho việc xác định bản chất pháp lý của hôn nhân; xác định nội dung, phạm vi điều chỉnh của các qui phạm pháp luật hôn nhân và gia đình Trong thực tiễn Việt Nam và nước ngoài, nhiều khái niệm hôn nhân đã được các nhà làm luật, các nhà nghiên cứu đưa ra, chẳng hạn: - Ở các nước theo hệ thống pháp luật Anh - Mỹ, phổ biến một khái niệm cổ điển mang quan niệm truyền thống về hôn nhân của Cơ đốc giáo đưa ra: Hôn nhân là liên kết tự nguyện suốt đời giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà khơng vì mục đích nào khác”4 Ngoài khái niệm trên, hiện Châu âu và Mỹ còn có quan niệm: “Hôn nhân là liên kết pháp lý giữa một người nam và một người nữ với cách là vợ chồng”5, hoặc: “Hôn nhân là hành vi tình trạng chung sống giữa một người nam và một người nữ với cách là vợ chồng”6 - Ở Việt Nam, có một số khái niệm cụ thể về hôn nhân, mà phần nhiều đưa khái niệm “giá thú”: “giá thú (hay hôn thú) là phối hợp của một người đàn ông và một người đàn bà theo thể thức luật định” hoặc “giá thú” được hiểu: “sự trai gái lấy trước mặt viên hộ lại và phát sinh những nghĩa P M Promley Family law 5th edition London Butterworth 1976 Tr 15 Leonard & Elias Berkely Family law Dictionary Cali Nolo 1990 Dictionary of law – Third edition Petter collin publishing 2000 10 vụ tương hỗ cho hai bên phương diện đồng cư, trung thành và tương trợ” Ta có thể hiểu khái niệm “giá thú” bao gồm có hai nghĩa: theo nghĩa thứ gia thú là hành vi phối hợp vợ chồng (kết hôn) Theo nghĩa thứ hai là tình trạng của hai người đã chính thức lấy làm vợ chồng và thời gian hai người ăn với Điều Sắc luật 15/64 ngày 23/7/1964, Điều 99 Bộ dân luật 1972 ngày 20/12/1972 của Chính quyền Sài gòn cũ qui định: “Không phép tái hôn nếu giá thú trước chưa đoạn tiêu” Trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành (luật năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015), khái niệm hôn nhân đã qui định: “hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau đã kết hôn” Còn theo Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học của trường Đại học Luật Hà Nội hôn nhân được hiểu là: “sự liên kết giữa người nam và người nữ dựa nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, theo điều kiện và trình tự nhất định, nhằm chung sống với suốt đời và xây dựng gia đình hạnh phúc và hoà thuận” Sự liên kết giữa nam và nữ để thành vợ chồng, thành gia đình là một nhu cầu xã hội, tiếp đến là nhu cầu sinh học Hay nói cách khác, hôn nhân không phải trời cho mà nó xuất hiện và hình thành quá trình phát triển của loài người và nó biến đổi theo sự văn minh của người Và dù bất cứ xã hội nào thì hôn nhân là một mối quan hệ được xã hội thừa nhận giữa hai người khác giới Do sự biến đổi của hôn nhân gắn liền với sự biến đổi văn minh xã hội nên hôn nhân của loài người đã trải qua những hình thức khác Buổi đầu sơ khai là chế độ quần hôn, sau đó là hôn nhân mẫu hệ - một người phụ nữ có thể kết hôn với nhiều người đàn ông Và tiếp đó là hôn nhân phụ hệ, đa thê Một người đàn ông có thể làm chồng của nhiều người phụ nữ Đó là hôn nhân bất bình đẳng, mua bán, cưỡng ép…cuối cùng ngày là gia đình bình quyền, tự nguyện, một vợ một chờng 2.2 Các loại hình nhân 2.2.1.Hơn nhân truyền thống: sự kết hợp của nam và nữ (hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau đã kết hôn – theo Luật hôn nhân và gia đình), mang mợt sớ đặc điểm sau: 11 Thứ nhất: Hôn nhân là một thiết chế xã hội: “Việc một người đàn ông và một người đàn bà cam kết sống chung với với những quyền và nghĩa vụ đối với đối với cái” Thứ hai, Tính tự nguyện nhân Hơn nhân là quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, đó việc thể hiện ý chí ưng thuận giữa các bên hôn nhân là một các điều kiện bản để hôn nhân có hiệu lực Hiện nay, pháp luật có quy định không có sự tự nguyện thì không có hôn nhân Tuy nhiên, tính tự nguyện hôn nhân được xem xét với nhiều quan điểm khác Ở một số nước phương Tây, tự nguyện thường gắn với tự nguyện hợp đồng Ví dụ: áp dụng chế độ đại diện kết hôn, nếu các bên nam, nữ kết hôn độ tuổi theo luật định bắt buộc phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ (thường độ tuổi chưa thành niên), thì việc kết hôn chỉ hợp pháp có sự đồng ý của những người này (Điều 148, 149 Bộ luật dân sự của Pháp; Điều Chương phần II Luật hôn nhân Thụy điển năm 1987; Luật hôn nhân Australia năm 1961…) Tự nguyện pháp luật phương tây còn đồng nghĩa với tự thoả thuận, thông qua việc thừa nhận chế độ tài sản ước định quan hệ vợ chồng, các bên không thoả thuận được pháp luật áp dụng chế độ tài sản pháp định Ở Việt Nam coi yếu tố tự nguyện hôn nhân là một các nguyên tắc bản của chế độ hôn nhân và gia đình (Luật Hôn nhân và gia đình của Việt Nam) Tuy nhiên, họ lại xác định tự nguyện hôn nhân là tự nguyện xuất phát từ tình cảm giữa nam và nữ, nên họ không thừa nhận chế độ đại diện kết hôn, mà việc kết hôn phải chính các bên nam, nữ quyết định Mặt khác, mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình, chứ không vì mục đích tạo lập, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ dân sự, đồng thời để tránh những trường hợp hôn nhân dựa sự tính toán kinh tế, không thừa nhận chế độ tài sản theo thoả thuận giữa vợ và chồng, mà chỉ thừa nhận chế độ tài sản pháp định dựa nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng Thứ ba: Tính bền vững (tính chất śt đời) của nhân 12 Tính bền vững của hôn nhân được các nhà làm luật đưa xuất phát từ những nguyên khác nhau: có thể yếu tố tôn giáo (Đạo đốc coi hôn nhân là một thiết chế bất biến gắn liền với suốt cuộc đời người, tính bất biến hôn nhân theo quan niệm tôn giáo có thể hiểu theo hai nghĩa: hôn nhân không thể chấm dứt ly hôn, đó cấm ly hôn (quan điểm này hiện ít nước áp dụng) và hôn nhân có tính bền vững có thể chấm dứt ly hôn (đây là quan điểm phổ biến hiện nay) Tính bền vững của hôn nhân có thể xuất phát từ đạo đức truyền thống và văn hoá của người phương đông coi trọng tình nghĩa vợ chồng và yếu tố bền vững hôn nhân và gia đình Tính bền vững của hôn nhân được đặt xuất phát từ các vấn đề của nền kinh tế – xã hội bản (nền kinh tế thị trường, sự đề cao chế độ hữu và tự cá nhân…) đã và đẩy hôn nhân xã hội sản rơi vào tình trạng khủng hoảng (hôn nhân bền vững được thay thế “hôn nhân thử”, tình trạng ly hôn tràn lan…) Tình hình đó, đã yêu cầu các nhà làm luật (đặc biệt, các nước phương tây) phải quan tâm và đề cao nữa tính bền vững của hôn nhân Quan niệm phổ biến Việt Nam là hôn nhân được xây dựng yếu tố tình cảm giữa các chủ thể và hôn nhân có mục đích là xây dựng gia đình (gia đình thường bắt đầu từ hôn nhân, từ quan hệ vợ chồng về tình cảm mà phát sinh các quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa anh, chị, em…) đó là những điều kiện đảm bảo cho sự liên kết hạnh phúc, bền vững hôn nhân, hôn nhân có bền vững thì gia đình và xã hội ổn định và phát triển Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam coi trọng tính bền vững của hôn nhân, vì truyền thống gia đình Việt Nam và xuất phát từ vai trò hôn nhân là sơ: xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững Thứ tư: Tính chất mợt vợ một chồng Trong xu thế tiến bộ xã hội (đặc biệt sự bình quyền giữa nam và nữ), sự khẳng định cá nhân người ngày càng lớn, đạo đức của người không những phủ nhận kiểu hôn nhân một chồng nhiều vợ, hoặc một vợ nhiều chồng 13 trước, mà đòi hỏi tình yêu nam, nữ phải biểu hiện mối quan hệ thuỷ chung một vợ, một chồng Vậy nên, hiện chế độ một vợ một chồng đã được ghi nhận hầu hết pháp luật hôn nhân và gia đình của các nước (trừ một số nước Châu Phi, Trung cận đông, Trung á ảnh hương của yếu tố tôn giáo và phong tục, tập quán thừa nhận chế độ đa thê pháp luật) Luật hôn nhân gia đình của Việt Nam coi một vợ, một chồng là một các nguyên tắc bản của chế độ hôn nhân và gia đình và là một các điều kiện để thừa nhận việc kết hôn hợp pháp Thứ năm, Hôn nhân tồn tại giữa những người khác giới tính Thực chất và ý nghĩa của hôn nhân là mục đích xây dựng gia đình, thể hiện việc sinh đẻ, nuôi dưỡng và giáo dục cái, đáp ứng lẫn những nhu cầu vật chất và tinh thần cuộc sống hàng ngày Vì vậy, hôn nhân là sự liên kết giữa những người khác giới tính là một đặc điểm vừa mang tính tự nhiên vừa mang tính xã hội Để bảo đảm mục đích của hôn nhân được thực hiện; đồng thời, để bảo vệ yếu tố đạo đức truyền thống và tính tự nhiên hôn nhân, pháp luật của đa số các nước thế giới đều không công nhận kết hôn giữa những người đồng giới tính đó có Việt Nam Thứ sáu: Tính chịu qui định của pháp luật Với vị trí là một thiết chế xã hội, hôn nhân có vai trò là sơ xây dựng gia đình – tế bào của xã hội Điều đó không chỉ có ý nghĩa riêng mà còn có ý nghĩa xã hội Bơi vì, sơ phát sinh quan hệ vợ chồng, các quan hệ thân thuộc gia đình (quan hệ trực hệ và quan hệ giữa những người có họ hàng khác) và các quan hệ thích thuộc (quan hệ giữa một bên vợ hoặc chồng với những người họ nhà vợ hay họ nhà chồng) được thiết lập và làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ đạo đức, pháp lý giữa các chủ thể gia đình Việc phát sinh tồn tại và chấm dứt hôn nhân đều có những ảnh hương tích cực hoặc tiêu cực đến các quan hệ gia đình (trong nhiều trường hợp hôn nhân có ảnh hương mang tính chất quyết định) Chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳng định: “Nếu hôn nhân là sở của gia đình thì là đối tượng của lập pháp“ Vì vậy, các thiết chế xã hội khác hôn nhân phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật Pháp luật hôn 14 nhân và gia đình của các nước đều có các qui định chặt chẽ về kết hôn, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về chấm dứt hôn nhân Luật HN & GĐ Việt Nam năm 2014 qui định vấn đề kết hôn bao gồm điều kiện kết hôn, ghi thức kết hôn, huỷ kết hôn trái pháp luật; qui định các quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng và chấm dứt hôn nhân Ngoài những đặc điểm trên, có quan điểm cho hôn nhân còn có đặc điểm bình đẳng Ở Việt Nam, bình đẳng có thể được coi là đặc điểm của hôn nhân xã hội chủ nghĩa Bơi vì, các quy định của pháp luật (Luật Bình đẳng giới, ) xác định vợ chồng bình đẳng là một các tiêu chí đánh giá tiến bộ xã hội và là một nguyên tắc bản của chế độ hôn nhân và gia đình, nội dung bình đẳng pháp luật qui định cả quan hệ về nhân thân và quan hệ về tài sản giữa vợ và chờng Tóm lại, cứ vào các qui định về hôn nhân Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014, chúng ta có thể hiểu hôn nhân theo quy định của pháp luật: Là liên kết tự nguyện, bình đẳng, theo qui định pháp luật giữa một người đàn ông và một người đàn bà, nhằm chung sống suốt đời với cách là vợ chồng, vì mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững 2.2.2 Hôn nhân đồng giới: Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính (Điều khoản Luật hôn nhân và gia đình năm 2014) Hôn nhân đồng giới là hôn nhân giữa hai người có cùng giới tính sinh học Hôn nhân đồng giới có còn được gọi là "hôn nhân bình đẳng" hay "bình đẳng hôn nhân", thuật ngữ này sử dụng phổ biết từ những người ủng hộ Việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới còn được mô tả thuật ngữ "định nghĩa lại hôn nhân" từ các trường phái có quan điểm đối lập Ở Việt Nam, hôn nhân đồng giới là vấn đề còn tồn tại tranh cãi gay gất giữa những người ủng hộ và không ủng hộ Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới cho việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới là để đảm bảo nhân quyền (quyền người), đảm bảo sự bình đẳng và quyền lợi giữa những người thuộc các thiên hướng tình dục khác xã hội; các cặp đôi đồng tính thiết lập mối quan hệ bền vững tương đương các cặp đôi khác giới tất cả các góc độ tâm lý; sự phân 15 công vai trò giữa các thành viên những gia đình đồng tính công hơn; thể chất và tâm lý của người được tăng cường tốt bơi hôn nhân hợp pháp đồng thời xã hội được hương nhiều lợi ích từ việc công nhận hôn nhân đồng giới, loại bỏ được kỳ thị và phân biệt đối xử Ngược lại, những người khác phản đối hôn nhân đồng giới vì họ cho kiểu gia đình này có những khiếm khuyết (trẻ em được nuôi bơi cặp đồng tính dễ gặp tổn thương tâm lý và lệch lạc hành vi, hôn nhân đồng tính thường không bền vững, không có khả trì nòi giống, làm sụt giảm giá trị của hôn nhân văn hóa xã hội, thúc đẩy tình trạng làm cha/mẹ đơn thân ), nếu chấp thuận và để hôn nhân đồng tính nhân rộng thì gây tác hại cho xã hội và trẻ em Theo những người phản đối, hôn nhân đồng tính không thể coi là một vấn đề về nhân quyền, mà vấn đề chính là những tác động tiêu cực lâu dài của nó với xã hội và trẻ em Để đảm bảo xã hội và trẻ em phát triển lành mạnh thì Chính phủ không nên công nhận dạng hôn nhân này Ở một số nước thế giới: Hôn nhân đồng giới có thể được thực hiện một cách đơn giản hoặc theo nghi thức tôn giáo Nhiều cộng đồng tín ngưỡng thế giới đã cho phép hai người cùng giới kết hôn hoặc thực hiện hôn lễ cùng giới, ví dụ như: Phật giáo Đài Loan, Úc, Nhà thờ Thụy Điển, Giáo hội Presbyterian, Do Thái giáo bảo thủ, Giáo hội Thống Nhất Canada Trước công nhận hôn nhân đồng giới, nhiều nước đã có luật cho các cặp đồng tính đăng ký sống chung gọi là kết hợp dân sự, quy định quyền lợi và bổn phận của họ Đan mạch từ năm 1989, Na Uy năm 1993 Hiện tại, đã có 23 quốc gia chính thức công nhận hôn nhân đồng giới, quốc gia gần hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là Colombia vào tháng 04 năm 2016 Tìm hiểu sự phân công vai trò, sự gắn kết các thành viên gia đình đồng tính: Cục thống kê Úc đã tiến hành một cuộc điều tra, kết quả thống kê cho thấy gia đình đồng tính có nhiều ưu điểm vượt trội hơn: 16  59% các cặp đồng tính nữ và 57% đôi đồng tính nam biết chia sẻ các công việc chung của gia đình chỉ có 38% các cặp vợ chồng dị tính làm được điều này  Hơn 50% các cặp đồng tính có cử nhân và làm việc với những chức vụ khá cao quản lý hoặc chuyên gia một số lĩnh vực Con số này những cặp đôi dị tính là 40%  Về thu nhập, có khoảng 50% các cặp đồng tính Úc kiếm được 1.000 USD một tuần  Có khoảng 33.700 các cặp vợ chồng đồng tính và 6.300 đứa trẻ được nuôi dưỡng những gia đình này Một nhóm nhà nghiên cứu của Úc đã tiến hành khảo sát 500 trẻ em của 315 cặp đôi phụ huynh đồng tính và phát hiện số điểm của họ cao 6% so với gia đình dị tính, trẻ em được nuôi nấng bơi các đôi đồng tính được đánh giá cao về mặt sức khỏe nói chung lẫn sự gắn kết gia đình Trương nhóm nghiên cứu này đã lý giải: "Có vẻ mới quan hệ giữa phụ huynh và cái các gia đình đồng tính thường rất tớt đã tạo những tác đợng tích cực đối với sức khỏe trẻ em Cuộc nghiên cứu trước cho thấy: Nếu so với các gia đình dị tính thì vai trò của phụ huynh những gia đình đồng tính thường bình đẳng Mỗi người đảm nhận vai trò phù hợp với kỹ của mình rơi vào những định kiến giới Ví dụ mẹ là phải nhà và chăm sóc trẻ em cha ngoài kiếm tiền Điều này dẫn đến một đơn vị gia đình hài hòa và kéo theo sức khỏe tốt và hạnh phúc hơn" Hay, một nghiên cứu năm 2014, Đại học Mơ của Anh đã khảo sát 5.000 người để tìm hiểu về tình hình sống chung của các cặp đôi hiện đại và phương thức giữ gìn mối quan hệ Theo đó, các cặp đôi đồng tính hầu hết đều có mối quan hệ tình cảm hạnh phúc các cặp đôi dị tính Ngày 21/11/2013, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu Quốc hội Việt Nam cần sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình để bảo đảm cho các cặp đồng tính được hương đầy đủ tất cả các quyền mọi cặp vợ chồng khác, Thông điệp truyền thông về đồng tính luyến ái báo in và báo mạng, cộng tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, NXB Thế Giới, 2011 17 đó có quyền kết hôn, thủ tục đăng ký và được pháp luật bảo hộ đầy đủ về tài sản và cái Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc có quan điểm: Việt Nam có nhiều tiến bộ lĩnh vực chính sách và lập pháp Các khái niệm về bình đẳng, tự và không phân biệt đối xử được bảo đảm bản Hiến pháp sửa đổi Trong quá trình xem xét sửa đổi luật hôn nhân và gia đình hiện nay, dường việc cấm hôn nhân đồng giới được bãi bỏ Tuy nhiên, chúng ta mong muốn bộ luật này xa nữa để bảo đảm quyền của các cặp đôi đồng giới được tương tự các cuộc hôn nhân khác." Theo kết quả điều tra quốc gia về "Quan điểm xã hội với hôn nhân cùng giới" được (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện Nghiên cứu xã hội, Kinh tế và Môi trường công bố ngày 26 tháng 03 năm 2014, khảo sát tại tỉnh, thành phố tại Việt Nam gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM, An Giang, Sóc Trăng với sự tham gia của 5.300 người dân, có tới 90% người dân biết về đồng tính và việc sống chung vợ chồng giữa hai người cùng giới tính (62%) Một tỷ lệ lớn (30%) người dân có quen đó là người đồng tính (họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm…), 33,7% ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới, số còn lại không đồng ý Về việc công nhận quyền sống chung vợ chồng giữa những người cùng giới tính, số người ủng hộ là 41,2% Hình thức sống chung cùng giới nên được hợp pháp hóa theo dạng "kết hợp dân sự" hoặc "đăng ký sống chung vợ chồng" Ngày tháng năm 2015, một chỉnh sửa từ luật Hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực, đó quy định không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, coi hủy bỏ luật cấm năm 2000 Tuy nhiên, theo Điều về "Điều kiện kết hôn" có ghi "Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính" Như vậy, những người đồng giới tính có thể chung sống, không được pháp luật giải quyết nếu có tranh chấp xảy chung sống Hôn nhân đồng giới tiếp tục còn gây tranh cãi, là thời gian vừa qua liên tiếp có những đám cưới đồng tính được tổ chức Ở thời điểm này, dư 18 luận xã hội tương đối “mơ” với hôn nhân đồng tính thì rào cản pháp lý có nên tháo bỏ? 2.3 Một số thay đổi Hôn nhân 2.3.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời: những biến đổi nội dung của các quy luật hôn nhân và cách thực hiện chúng, thể hiện các biến đổi về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời Việt Nam hiện có những thay đổi, những biến chuyển so với ngày trước: Tiêu chí lựa chọn và quyết định hôn nhân Việt Nam truyền thống dựa các tiêu chí như: sự tương đồng giữa hai gia đình về địa vị xã hội, điều kiện kinh tế, giai cấp xã hội Đây là những tiêu chí mà hôn nhân Việt Nam truyền thống hay lựa chọn nhất, ngoài còn có các tiêu chí khác tuổi tác, trình độ học vấn, nơi cư trú, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp.Hôn nhân giữa những người có cùng đặc điểm xã hội và văn hóa cho phép sự chuyển tiếp ổn định và sự an toàn về địa vị xã hội nghề nghiệp, tài sản từ bố mẹ sang cái và các thế hệ tương lai Tiêu chí lựa chọn hôn nhân Việt Nam hiện nay: dựa vào khoảng cách địa lí, lối sống, tôn giáo, văn hóa, điều kiện gia đình hai bên Nhưng chủ yếu dựa vào tính cách và quan niệm sống của hai bên hợp hay không Quyết định hôn nhân: những biến đổi hình thức lựa chọn và quyết định, thể hiện sự thay đổi vai trò của những người tham gia vào quá trình này mà chủ yếu là sự chuyển đổi vị trí chủ đạo giữa gia đình và cá nhân Có hai hình thức lựa chọn bạn đời chủ yếu là hôn nhân đặt và hôn nhân tự Có thể phân chia cụ thể thành bốn nhóm : Hôn nhân được đặt bơi cha mẹ và gia đình, Tự lựa chọn và được sự đồng ý của cha mẹ, Tự lựa chọn không cần sự chuẩn y của cha mẹ, Hôn nhân đặt và tự lựa chọn cùng song song tồn tại Hôn nhân Việt Nam truyền thống chủ yếu cha mẹ, họ hàng quyết định, cha mẹ thường đặt hôn nhân từ cái chưa sinh nhằm liên kết sức mạnh giữa hai gia đình 19 Sự can thiệp của các bậc cha mẹ vào việc hôn nhân của cái được luật pháp phong kiến thừa nhận và ủng hộ, từ Luật Hồng Đức thế kỷ XV, Luật Gia Long thế kỷ XIX, cho đến các bộ luật Dân sự thời kỳ thuộc Pháp trước năm 1945 Các đạo luật này cố gắng trì những phong tục lạc hậu hôn nhân và gia đình như: quyền gia trương tuyệt đối của người cha và sự lệ thuộc về mọi mặt của cái vào cha mẹ; thừa nhận chế độ đa thê; trì sự bất bình đẳng nam nữ, giữa vợ và chồng, phân biệt đối xử giữa trai với gái Theo bộ luật Gia Long, cuộc hôn nhân của đôi nam nữ là một khế ước hợp pháp giữa người chủ gia đình nhà trai và chủ gia đình nhà gái Những người chủ của hai gia đình có trách nhiệm ký vào khế ước này Chữ ký của bản thân đôi nam nữ là không cần thiết (Vũ Văn Mẫu, 1962) Tình yêu lứa đôi không được coi trọng các cuộc hôn nhân truyền thống Các bậc cha mẹ tin sự khôn ngoan và kinh nghiệm, họ có thể đạt được cuộc hôn nhân “hợp ý” cho cái họ Họ lo ngại nếu để cho cái tự lựa chọn thì chúng có thể bị tình yêu mù quáng dẫn dắt và vì thế mà bỏ qua những sự không tương hợp cá nhân có thể gây mâu thuẫn gia đình sau này (Nguyễn Hữu Minh, 1999; Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và các quan khác, 2008) Chính vì thế, mà việc cái quyết định hôn nhân của mình là điều khó Nhưng hiện nay, hôn nhân Việt Nam hiện có những biến đổi mới: Con cái có quyền quyết định hôn nhân của mình, có quyền lựa chọn bạn đời người chung sống suốt đời với họ 2.3.2.Thay đổi độ tuổi kết hôn Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2000, nam từ 20 tuổi trơ lên, nữ từ 18 tuổi trơ lên thì được đăng ký kết hôn Tức là nam bước sang tuổi 20, nữ bước sang tuổi 18 thì được phép kết hôn Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực thi hành, nam bước sang tuổi 20, nữ bước sang tuổi 18 mà kết hôn là vi phạm, theo quy định của Luật nam giới phải đủ 20 tuổi và nữ giới đủ 18 tuổi 20 Thực tế hiện nay, tác động của toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường, sự hội nhập, giao thoa văn hóa quốc tế…khiến cho một bộ phận giới trẻ quan niệm về việc kết hôn khác với thời kỳ trước Cả nam và nữ thời kỳ trước, với tương“trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng”đến tuổi 18 -20 chưa xây dựng gia đình được coi là bị“ế Thậm chí còn kết hôn sớm so với độ tuổi quy định (đó là lý nạn tảo hôn xuất hiện nhiều thời kỳ trước) Nhưng hiện nay, bận rộn, mải mê kiếm tiền, theo đuổi sự nghiệp … mà một bộ phận niên không muốn xây dựng gia đình sớm Lứa tuổi 18 20 là quá sớm để họ xây dựng gia đình Quan niệm xưa, “an cư lập nghiệp” thì ngày nhiều bạn trẻ quan niệm lập nghiệp rồi xây dựng gia đình ổn định cuộc sống 2.3.3 Ly thân ly hôn Khi ly hôn xảy ra, mối quan hệ gia đình, người chịu thiệt thòi là người phụ nữ Trong hôn nhân truyền thống, việc ly thân và ly hôn là việc hệ trọng, và thường người phụ nữ không có nhiều quyền hạn để quyết đinh Do ảnh hương của tương nho giáo, người phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi gia đình Quyền hành nằm tất tay người đàn ông Nhiều người phụ nữ sống cam chịu, có tình trạng bị bạo lực, hành hạ không gián ly thân và ly hôn vì sợ điều tiếng, không giám vượt qua lễ giáo để giải phóng bản thân Còn hôn nhân thời hiện đại, xã hội không quá quan trọng việc người phụ nữ có đã ly dị, đã ly hôn hay chưa Với cuộc sống hiện đại, sống gấp, sống vội Yêu nhanh – cưới nhanh và ly hôn nhanh tương người phụ nữ được giải phóng, xã hội đã bình đẳng hơn, khoan dung với những người phụ nữ ly dị chồng Nhưng điều này gây một hệ lụy, sự liên kết gia đình lỏng lẽo, dễ bị tan vỡ 21 Tóm tắt biến đổi nhân gia đình từ truyền thống đến đại STT Tiêu chí Hơn nhân được cơng nhận Hơn nhân gia đình truyền thống Một nam một nữ Các mối quan hệ gia đình Thế hệ - Cha mẹ quyết định việc hôn nhân (cha mẹ đặt đâu ngồi đấy) - Việc kết hôn hoặc ly hôn chỉ thông qua gia đình, họ tộc và lệ làng Chế độ hôn nhân bị ràng buộc nặng nề bơi lệ làng và dư luận xã hội Có nhiều thế hệ chung sống (3-4 thế hệ) - Mong có đông nhiều cháu Mục đích Quan niệm Một nam một nữ, nam với nam, nữ với nữ (hôn nhân đồng giới) - Dựa quan hệ hôn nhân và pháp luật Hơn nhân gia đình đại - Có thể chung sống không cần cưới hỏi và pháp luật quy định - Chủ thể được chủ động tìm hiểu đối tượng và có quyền tự quyết định muốn tiến tới hôn nhân - Chế độ hôn nhân đã được pháp lý hóa và thể chế hóa 1-2 thế hệ chung sống - Xu hướng ít con, từ đến - Việc sinh là một trách nhiệm lớn lao, là sự báo hiếu đối với cha - Không có mẹ, dòng họ tổ tiên và để bảo tồn không nòi giống - Điều chỉnh mối quan - tương nho giáo, trọng nam hệ gia đình bình khinh nữ đẳng - Trinh tiết của người phụ nữ là quan trọng Người phụ nữ bị trừng phạt nếu vi phạm quan niệm này: cạo trọc đầu bôi vôi hay bỏ rọ trôi sông 22 - Quan niệm này không còn khắt khe nữa Chứng minh cho điều này là xuất hiện trào lưu “sống thử” của một bộ phận niên Họ sống với vợ chồng, và họ có thể chấm dứt nếu không thấy hợp Người quyết định nhà Người chồng quyết định tất cả mọi công việc gia đình hoặc những người cao tuổi Các thành viên gia đình quan hệ bình đẳng, tồn tại độc lập Quốc tịch Nam, nữ đại số có quốc tịch Việt Nam Nam, nữ có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài (được pháp luật công nhận) Kết cấu Kết cấu gia đình chặt chẽ Kết cấu gia đình lỏng lẻo, dễ ly hôn tan vỡ Nghi lễ cưới hỏi xã hội truyền thống có phần rườm rà, nhiều thủ tục Các thủ tục xưa thường bao gồm: Nghi thức cưới hỏi - Mai mối để đôi bạn trẻ tìm hiểu - Lễ cheo: lễ này có thể tiến hành trước nhiều ngày, hoặc sau lễ cưới một ngày Lễ cheo là nhà trai phải có lễ vật hoặc tiền bạc đem đến cho làng hoặc xóm của cô dâu để cộng đồng làng xóm tiếp nhận thành viên - Chạm ngõ - Ăn hỏi - Báo hỷ, chia trầu cau - Nạp tài: nhà trai đem sinh lễ gồm trầu cau, gạo nếp, thịt lợn, quần áo, đồ trang sức sang nhà gái Lễ này có ý nghĩa nhà trai góp chi phí cỗ bàn và cho nhà gái biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cô dâu về nhà chồng - Xin dâu - Đón dâu - Lại mặt: chú rể đem lễ vật về lễ tổ tiên nhà gái Trang phục cô dâu chú rẻ áo the khăn xếp, áo dài truyền thống 23 Một số tục lệ đám cưới xưa đã được lược bớt để phù hợp với đời sống hiện đại Hiện chỉ còn giữ lại lễ chính là dạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu, đón dâu, lại mặt Lễ cưới được tổ chức tại nhà của cô dâu, chú rể hoặc tại các nhà hàng Nếu tổ chức tại nhà hàng, cô dâu chú rể có các nghi lễ rót rượu mời bố mẹ, cắt bánh cưới, trao nhẫn và mời khách dùng tiệc - Trang phục cô dâu chú rể được âu hóa Đám cưới hiện đại của người Việt Nam đã có nhiều thay đổi song giữ nhiều nét văn hóa truyền thống Một số biểu tượng từ xưa được coi trọng trầu cau, chữ hỷ và màu đỏ hạnh phúc.Các nghi lễ gia tiên được lưu giữ việc chuẩn bị mâm ngũ quả bày bàn thờ, thắp hương báo cáo tổ tiên, lễ lên đèn (phổ biến miền Nam) Hiện nay, việc tổ chức được một đám cưới vừa gọn nhẹ, phù hợp với cuộc sống hiện đại, vừa giữ được những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt là điều mà nhiều đôi uyên ương chú trọng Bơi khách mời đám cưới có nhiều vị cao tuổi, quen nếp sống cũ, bên cạnh đó có những vị khách trẻ tuổi mang phong cách hiện đại nên việc dung hòa giữa phong tục truyền thống và các nét văn hóa phương Tây khiến đám cưới thêm vui vẻ, trọn vẹn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Hôn nhân và Gia đình, Số 52/2014/QH13 Tổng Điều tra dân số và Nhà Việt Nam năm 2014 Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2014 Sắc luật 15/64 ngày 23/7/1964 Bộ dân luật 1972 ngày 20/12/1972 Dictionary of law – Third edition Petter collin publishing 2000 Thông điệp truyền thơng đồng tính lún ái báo in và báo mạng, cộng tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, NXB Thế Giới, 2011 Điều tra quốc gia về "Quan điểm xã hội với hôn nhân giới" được (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện Nghiên cứu xã hội, Kinh tế và Môi trường công bố ngày 26 tháng 03 năm 2014 Hồ Ngọc Đại Tam giác gia đình Tạp chí Xã hội học Số 3.1990, trang 10 Nguyễn Thị Nguyệt, "Biến đổi quan niệm hôn nhân và gia đình của người Việt khu tái định cư huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh", tạp chí Nghiên cứu văn hóa, số 5, tháng năm 2013 11 Nguyễn Văn Bớn, "Những biến đởi các giá trị văn hóa truyền thống gia đình người Việt nay", In Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Thực tại và tương lai của gia đình thế giới hội nhập (Reality and future of family in the integrated world), Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2012 tr.450 - 458 24 12 Một tổ hợp đẹp, xinh xắn, cân đối và mạnh mẽ Những nghiên cứu Xã hội học gia đình Việt Nam Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội, 1996 13 Leonard & Elias Berkely Family law Dictionary Cali Nolo 1990 14 P M Promley Family law 5th edition London Butterworth 1976 Tr 15 15 Phạm Việt Tùng, "Sự biến đổi gia đình Việt Nam góc nhìn xã hợi học", tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 319, tháng năm 2011 16 Thân Minh Quế - Hiệu trương trường chính trị tỉnh Bắc Giang, “Vấn đề giáo dục đạo đức và nếp sống văn hóa gia đình kinh tế thị trường nước ta nay”, đăng trang thông tin điện tử Trường chính trị tỉnh Bắc Giang, ngày 03/01/2017 17 Trang Anh, “Bữa cơm gia đình xưa và nay”, Bài đăng Cổng thông tin điện tử Sơ văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội, ngày 01/08/2016 18 Trịnh Duy Luân chủ biên, "Phát triển Xã hội Việt Nam Một tổng quan xã hội học năm 2000" Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2002 19 Trịnh Hòa Bình, "Về biến đổi của khuôn mẫu gia đình Việt Nam đại", Tạp chí Bắc Việt luật, ngày tháng năm 2011 20 Các trang web: http://ngoisao.net.vn/; http://bacvietluat.vn/; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 2.4.2007 25 ... được hạnh phúc Hơn nhân gia đình biến đổi từ truyền thống đến đại 2.1 Quan niệm hôn nhân Trong khoa học pháp lý, khoa học xã hội nói chung và khoa học Luật hôn nhân và gia đình nói... đình lỏng lẽo, dễ bị tan vỡ 21 Tóm tắt biến đổi nhân gia đình từ truyền thống đến đại STT Tiêu chí Hơn nhân được cơng nhận Hơn nhân gia đình truyền thống Mợt nam một nữ Các mối quan hệ... vững 2.2.2 Hôn nhân đồng giới: Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính (Điều khoản Luật hôn nhân và gia đình năm 2014) Hôn nhân đồng giới là hôn nhân giữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luân biến đổi hôn nhân từ truyền thống đến hiện đại ngày nay, Tiểu luân biến đổi hôn nhân từ truyền thống đến hiện đại ngày nay, Khái niệm gia đình và mối quan hệ giữa gia đình và xã hội, Hôn nhân gia đình và sự biến đổi từ truyền thống đến hiện đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay