3 tiểu luận lựa chọn phong trào có thật, phân tích sự hình thành và phát triển của phong trào việt nam

14 36 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 16:14

Phân tích, so sánh làm rõ sự giống và khác nhau giữa tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội mà em biết? Lựa chọn phong trào có thật, phân tích sự hình thành và phát triển của phong trào Việt Nam? Họ tên: Lớp: Trường Đại học BÀI KIỂM TRA MÔN: TỔ CHỨC PHONG TRÀO XÃ HỘI *** Đề bài: Phân tích, so sánh làm rõ giống khác tổ chức trị xã hội tổ chức xã hội mà em biết? Lựa chọn phong trào thật, phân tích hình thành phát triển phong trào Việt Nam? Bài làm: Phân tích, so sánh làm rõ giống khác tổ chức trị - xã hội tổ chức xã hội mà em biết 1.1 Tổ chức xã hội Khái niệm: Tổ chức xã hội phận cấu thành hệ thống trị nước ta, hình thành nguyên tắc tự nguyện, tự quản người lao động tổ chức hoạt động theo điều lệ hay theo quy định nhà nước, nhân danh tổ chức tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhằm bảo vệ lợi ích đáng thành viên Hoạt động quản lý nhà nước tiến hành không quan nhà nước mà hình thành tổ chức xã hội cá nhân Là phận hệ thống trị, tổ chức xã hội góp phần to lớn vào công xây dựng bảo vệ đất nước, phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động Các tổ chức xã hội đa dạng hình thức, tên gọi, chủng loại như: Ðảng cộng Sản Việt Nam, Ðồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam, Trọng tài kinh tế, Hội nhà văn, Hội nhà báo, Hội Luật gia Trong đời sống xã hội, tổ chức xã hội chổ dựa nhà nước nhằm tuyên truyền, giáo dục quần chúng thực nhiệm vụ quản lý Các tổ chức xã hội đặc điểm phân biệt với quan nhà nước Đặc điểm tổ chức xã hội: Mỗi tổ chức xã hội hoạt động mang tính chất đặc thù, phản ánh vị trí, vai trò hệ thống trị Tuy vậy, tổ chức xã hội đặc điểm chung định, để phân biệt tổ chức xã hội với quan nhà nước, đơn vị kinh tế Ðó đặc điểm sau: 1.1 Các tổ chức xã hội hình thức tổ chức tự nguyện người lao động mục đích định Ðó tổ chức tập hợp thành viên dựa vào đặc điểm nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính + Yếu tố tự nguyện thể rõ nét việc nhân dân quyền tự lựa chọn định tham gia hay không tham gia vào tổ chức xã hội Khơng quyền ép buộc người phải tham gia hay không tham gia vào tổ chức xã hội định Tuy nhiên yếu tố tự nguyện không đồng nghĩa với tự vô tổ chức mà tổ chức xã hội đặt tiêu chuẩn định người muốn trở thành thành viên tổ chức xã hội + Yếu tố tự nguyện hiểu việc kết nạp hay khơng khai trừ thành viên tổ chức hồn toàn tổ chức xã hội thành viên tổ chức định nhà nước khơng can thiệp không sử dụng quyền lực nhà nước để chi phối hoạt động 1.2 Mỗi tổ chức xã hội tập hợp thành viên chung dấu hiệu, đặc điểm Họ liên kết lại với để tìm tiếng nói chung bảo vệ lợi ích đáng họ Ví dụ: Cùng chung mục đích Ðảng Cộng sản Việt Nam; Cùng chung giai cấp Hội Nông dân Việt Nam; Cùng chung nghề nghiệp Hội Luật Gia; Cùng chung giới tính Hội Phụ nữ Khi tham gia vào quản lý xã hội, quản lý nhà nước tổ chức xã hội nhân danh tổ chức khơng phải nhân danh nhà nước Chỉ số trường hợp đặc biệt pháp luật quy định tổ chức xã hội hoạt động nhân danh nhà nước Quyết định tổ chức xã hội hiệu lực thành viên mình, khơng hiệu lực người ngồi tổ chức đó, trừ số trường hợp qui định pháp luật Các tổ chức xã hội chủ thể quản lý nhà nước chủ thể + Các tổ chức xã hội tham gia vào quản lý xã hội, quản lý nhà nước không quyền nhân danh nhà nước không pháp luật quy định tổ chức xã hội khơng phải thành phần cấu máy nhà nước Nhà nước thừa nhận bảo hộ tồn tổ chức xã hội việc quy định quyền nghĩa vụ pháp lý cho tổ chức xã hội Khi thực quyền nghĩa vụ này, tổ chức xã hội nhân danh tổ chức khơng nhân danh nhà nước, không sử dụng quyền lực nhà nước + Tuy nhiên, số trường hợp pháp luật quy định, nhà nước trao quyền cho tổ chức xã hội, cho phép tổ chức thay mặt nhà nước quản lý số công việc định, lúc tổ chức xã hội phép nhân danh nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước, định tổ chức xã hội đưa mang tính chất quyền lực nhà nước, tính chất bắt buộc đối tượng liên quan Ví dụ: tổ chức Cơng đồn nhà nước cho phép thực hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hộ lao động, hợp đồng lao động, chế độ tuyển dụng, cho việc, tiền lương Các tổ chức xã hội tổ chức hoạt động theo điều lệ thành viên tổ chức xây dựng nên theo quy định nhà nước + Phần lớn tổ chức xã hội điều lệ hoạt động Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ðồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam điều lệ thành viên tổ chức soạn thảo, nhà nước phê chuẩn, thừa nhận cách thức Tuy nhiên, số tổ chức xã hội khơng điều lệ hoạt động riêng mà hoạt động theo quy định nhà nước Ban tra nhân dân, tổ hòa giải Ngồi ra, số tổ chức vừa hoạt động theo điều lệ, vừa hoạt động theo quy định pháp luật tổ chức Cơng đồn + Cho dù tổ chức xã hội hoạt động theo điều lệ hay theo quy định nhà nước hoạt động nội tổ chức xã hội mang tính chất tự quản Nhà nước khơng trực tiếp can thiệp vào công việc nội tổ chức không sử dụng quyền lực nhà nước để xếp người lao động hay cách chức người lao động tổ chức xã hội Mối quan hệ thành viên tổ chức xã hội mối quan hệ bình đẳng khơng phải nguyên tắc “ quyền lực – phục tùng” quan nhà nước + Trong trình hoạt động, tổ chức xã hội tự xử lý giải công việc nội tổ chức Nhà nước khơng can thiệp vào hoạt động tổ chức xã hội không trái pháp luật + Hoạt động chúng nguyên tắc giáo dục thuyết phục biện pháp tác động xã hội, khơng mang tính cưỡng chế nhà nước Các tổ chức xã hội áp dụng biện pháp kỷ luật cảnh cáo, khiển trách, cách chức, khai trừ khỏi tổ chức thành viên vi phạm điều lệ Các tổ chức xã hội không quyền sử dụng quyền lực nhà nước để truy cứu trách nhiệm kỷ luật thành viên tổ chức Các tổ chức xã hội hoạt động mục đích chung giáo dục ý thức pháp luật cho thành viên để họ sống làm việc theo pháp luật Ðồng thời, hoạt động tổ chức xã hội nhằm đến mục đích bảo vệ quyền lợi ích đáng thành viên tổ chức Khi hành vi xâm hại tới quyền lợi ích hợp pháp thành viên tổ chức hay người lao động khác tổ chức xã hội tạo dư luận xã hội rộng rãi để phản đối hành vi vi phạm đó, đồng thời yêu cầu quan nhà nước thẩm quyền bảo vệ, khơi phục lại lợi ích mà thành viên tổ chức hay người lao động bị xâm hại Ngồi ra, số tổ chức xã hội thành lập hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa- xã hội thành viên để tăng gia sản xuất Các tổ chức xã hội làm kinh tế từ hoạt động văn hóa thể thao, kinh doanh khơng phải mục đích hoạt động tổ chức 1.3 Các loại tổ chức trị xã hội Theo nguyên tắc hình thức tổ chức hoạt động, tổ chức xã hội chia thành tổ chức trị xã hội, tổ chức tự quản, tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức quần chúng Ðây tổ chức tự nguyện tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, hệ thống tổ chức từ trung ương đến sở Các tổ chức xã hội điều lệ hoạt động hội nghị toàn thể hội nghị đại biểu thành viên thông qua Bao gồm tổ chức như: Ðảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đặc trưng hệ thống trị - xã hội Việt Nam vừa nêu phản ánh tính riêng biệt tính phổ biến hệ thống trị - xã hội nước ta mối liên hệ so sánh với hệ thống trị - xã hội nước giới So với hệ thống trị trước đây, ghi nhận diện thiết chế xã hội, quyền lực xã hội hệ thống chung hệ thống trị - xã hội (Việc khẳng định mối liên hệ thống hữu thiết chế trị, trị - xã hội với thiết chế xã hội hệ thống coi điểm nhận thức trị giai đoạn hay không, tác giả xin tiếp tục trao đổi bạn đọc nghiên cứu phạm vi khác) Trong hệ thống trị - xã hội ngày nay, điểm đáng ý so với cấu trúc hệ thống trị trước diện tổ chức xã hội rộng lớn nhân dân, đặc biệt hội đoàn lĩnh vực kinh tế - xã hội, tổ chức hiệp hội nghề nghiệp, kinh doanh, dịch vụ xã hội Tuy không trực tiếp thực nhiệm vụ trị Đảng Nhà nước điều kiện dân chủ XHCN, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thành viên, tổ chức tác động ngày to lớn đến đời sống kinh tế - trị đất nước Đảng, Nhà nước khơng quản lí trực tiếp tổ chức mối liên hệ mật thiết với tổ chức Đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước xây dựng thực thi tốt hay khơng, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích thành viên tổ chức hiệp hội, khơng thể khơng tính đến vai trò tác động tích cực tổ chức xã hội 1.4 Ðảng Cộng sản Việt Nam Là tổ chức xã hội hoạt động mục đích trị, cương lĩnh, đường lối đóng vai trò quan trọng hệ thống trị, lực lượng lãnh đạo nhà nước xã hội, nhân tố bảo đảm thắng lợi cách mạng Việt Nam Các đường lối, chủ trương sách Ðảng kim nam cho hoạt động nhà nước xã hội Nhiều sách Ðảng thể chế hoá thành pháp luật Tuy lãnh đạo hệ thống trị, Ðảng khơng can thiệp trực tiếp vào công việc nhà nước, mà định phương hướng hoạt động kiểm tra việc thực đường lối máy nhà nước Mọi tổ chức Ðảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật b Mặt trận tổ quốc Việt Nam Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành lập theo chế bầu cử dân chủ phân cấp để hoạt động phạm vi toàn quốc Thành viên mặt trận tổ quốc Việt Nam gồm tổ chức: Ðảng Cộng sản Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ðoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam Các tổ chức cấu hồn chỉnh đóng vai trò quan trọng hệ thống trị Hoạt động chúng ảnh hưởng lớn đến định quản lý nhà nước Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành lập nhằm phát huy truyền thống đoàn kết tồn dân, tăng cường trí trị nhân dân, tham gia xây dựng cng c chớnh quyn nhõn dõn c Cụng on ă Khái niệm chức Là tổ chức trị - xã hội giai cấp cơng nhân người lao động, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động + trách nhiệm tham gia với nhà nước phát triển sản xuất, giải việc làm, cải thiện đời sống vật chất tinh thần người lao động + Thực chức động viên người lao động thực nghĩa vụ công dân + Kiểm tra, giám sát hoạt động quan, đơn vị, tổ chức việc thực pháp luật lao động, bảo hiểm xó hi ă C cu t chc V c cu, cơng đồn tổ chức chặt chẽ phân cấp để hoạt động phạm vi tồn quốc Cơng đoàn tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ quan lãnh đạo cấp cơng đồn bầu cử lập quan lãnh đạo cao cấp Ðại hội cơng đồn cấp Giữa hai kỳ đại hội, quan lãnh đạo Ban chấp hành công đồn đại hội bầu Cơng đồn Việt Nam tổ chức theo ngành nghề địa phương gồm bốn cấp bản: - Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; - Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơng đồn ngành nghề tồn quốc; - Cơng đồn ngành nghề địa phương, Liên đồn lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp tương đương; - Cơng đồn sở nghiệp đồn d Ðồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Là tổ chức xã hội niên hình thành nhằm thu hút hệ trẻ vào hoạt động xã hội bổ ích, lành mạnh, qua giáo dục ý thức pháp luật niên Ðoàn niên nơi đào tạo viên chức, cán phẩm chất máy nhà nước, giữ chức vụ trọng trách tổ chức trị xã hội, ví dụ Ðảng, cơng đồn Các tổ chức Ðồn niên hình thành phạm vi nước, mặt hầu hết tất tổ chức, quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương e Hội liên hiệp Phụ nữ Là tổ chức xã hội rộng lớn giới nữ nhằm động viên thu hút tầng lớp phụ nữ tham gia vào hoạt động xã hội, tham gia giải công việc nhà nước Mặt khác, Hội phụ nữ tổ chức đại diện cho tất phụ nữ Việt nam bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp phụ nữ, chống phân biệt đối xử, bảo vệ quyền bình đẳng nam nữ g Hội liên hiệp nông dân Việt Nam Là tổ chức đại diện giai cấp nông dân Việt Nam, thành lập nhằm động viện, tổ chức nông dân lao động nước hăng hái tham gia sản xuất, giáo dục tinh thần yêu nước Mặt khác, hội tổ chức bảo vệ quyền lợi ích đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng giai cấp nông dân Việt Nam- phân dân cư lớn nước ta Ngoài ra, nước ta quan xã hội hình thành theo sáng kiến nhà nước khơng cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động lãnh đạo trực tiếp nhà nước Ví dụ: Uỷ ban đồn kết á-Phi, Uỷ ban bảo vệ hồ bình giới Việt nam 1.5 Các tổ chức xã hội nghề nghiệp: Là loại hình tổ chức xã hội nhà nước sáng kiến thành lập hình thành theo quy định nhà nước Hoạt động tổ chức xã hội nghề nghiệp đặt quản lý quan nhà nước thẩm quyền Tuy nhiên, tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức hoạt động mang tính chất tự quản, cấu tổ chức nội tổ chức tổ chức định hoạt động khơng mang tính quyền lực nhà nước, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện hình thành tổ chức Tổ chức xã hội nghề nghiệp bao gồm: Ðoàn Luật sư, Trọng tài kinh tế, 1.6 Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Trọng tài kinh tế: Là tổ chức xã hội nghề nghiệp thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng kinh tế, tranh chấp công ty với thành viên công ty, thành viên công ty với liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu, việc thành lập, giải thể cơng ty b Ðồn Luật sư: Là hội nghề nghiệp luật thành lập nhằm mục đích tập hợp, hướng dẫn, giám sát bênh vực quyền lợi cho luật sư, trì uy tín nghề nghiệp nâng cao hiệu hành nghề luật thành viên Ðồn luật tư cách pháp nhân, tài khoản dấu riêng, hoạt động kinh phí luật đóng góp nguồn thu hợp pháp khác c Các tổ chức kinh tế tự nguyện: (theo tính chất sản xuất) Là tổ chức hình thành nhằm thu hút người lao động vào việc giải nhiệm vụ sản xuất Ðó hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp 1.7 Các tổ chức tự quản Là tổ chức nhân dân lao động thành lập theo sáng kiến nhà nước, hoạt động theo quy định nhà nước Các tổ chức thành lập theo nguyên tắc tự quản phạm vi định công việc mà nhà nước không trực tiếp quản lý Các tổ chức tự quản thường thành lập theo chế độ bầu cử dân chủ, khơng cấu tổ chức chặt chẽ, tổ chức loại khơng mối quan hệ đoàn thể Hoạt động tổ chức tự quản đặt quản lý trực tiếp quan nhà nước hữu quan 1.8 Các hội quần chúng Là tổ chức xã hội thành lập theo dấu hiệu nghề nghiệp, sở thích dấu hiệu khác như: kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật, thể thao quốc phòng Ðiều lệ hoạt động hội quần chúng tổ chức dự thảo định, đăng ký thành lập hội phải báo cáo điều lệ với quan nhà nước thẩm quyền cho phép thành lập để quan chuẩn y So sánh cụ thể Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam STT Tiêu chí Đồn Thanh niên Giống Khái niệm Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đồn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức trị - xã hội niên Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Chức Đoàn trường học xã hội chủ nghĩa niên Việt Nam; tạo môi trường đưa niên vào hoạt động giúp họ rèn luyện phát triển nhân cách, lực người lao động phù hợp với yêu cầu xã hội Nhiệm vụ Đồn TNCS Hồ Chí Minh thành viên hệ thống trị, hoạt động khn khổ Hiến pháp pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hội Liên hiệp Thanh niên Là tổ chức đầy đủ đặc điểm tổ chức độc lập Hướng tới mục đích phát triển xã hội Đều thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức xã hội rộng rãi niên tổ chức niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh lý tưởng Đảng Cộng Sản Việt Nam Hội LHTN Việt Nam hoạt động khuôn khổ hiến pháp pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam Tập hợp, đoàn kết, giáo dục tầng lớp niên Việt Nam Hướng dẫn tạo điều kiện để hội viên hồn thiện nhân cách, trở thành cơng dân tốt, cống hiến tài sức trẻ vào nghiệp Đoàn người đại diện xây dựng bảo vệ Tổ quốc chăm lo bảo vệ quyền lợi Đại diện, bảo vệ lợi ích tuổi trẻ Chức khẳng định rõ tổ chức Đoàn hợp pháp hội viên tổ TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chức thành niên trước pháp niên, niên luật cơng luận Đồn kết, tập hợp lực lượng niên Việt Nam nước cống hiến tài năng, sức trẻ cho mục tiêu chung, khuyến khích hội viên Trong hệ thống trị, niên tham gia tích Đảng Cộng sản Việt Nam cực vào hoạt động ích nước, người lãnh đạo, Đoàn lợi nhà, hướng thiện tổ chức thành viên Đối với Đảng: Đoàn hoạt động lãnh đạo trực tiếp Đảng, đội dự bị tin cậy Đảng, nguồn cung cấp cán theo yêu cầu nhiệm vụ trị Đảng - Đối với Nhà nước: Đoàn chỗ dựa vững Nhà nước công xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đoàn phối hợp với quan nhà nước, đoàn thể tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo bảo vệ thiếu nhi - Tổ chức hoạt động thiết thực, góp phần giải đáp ứng nhu cầu đáng hội viên, niên - Kêu gọi kiến nghị kịp thời với quan Nhà nước, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp hội viên tổ chức thành viên - Đoàn kết hợp tác với tổ chức niên khu vực giới hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến xã hội sống văn minh, hạnh phúc tuổi trẻ Đối với tổ chức xã hội niên phong trào niên: Đồn giữ vai trò làm nòng cốt trị việc xây dựng tổ chức hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam - Thường xuyên chăm lo xây thành viên khác Hội dựng Hội, mở rộng mặt trận Đối với Đội Thiếu đoàn kết tập hợp niên, niên Tiền phong Hồ Chí Minh: tích cực tham gia xây dựng Đồn giữ vai trò người phụ Đồn TNCS Hồ Chí Minh trách xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác thiếu nhi; tạo điều kiện sở vật chất tài cho hoạt động Đội Hội LHTN Việt Nam Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hệ thống tổ tổ chức theo hệ thống tổ chức ở: chức - Trung ương bốn cấp sau: - Tỉnh, thành phố trực Trung ương Đoàn thuộc Trung ương tương Tỉnh đoàn tương đương đương - Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương Tổ chức sở Đoàn gồm: đương Đoàn sở chi đoàn - Xã, phường, thị trấn sở tương đương Huyện tương đương Tổ chức sở Hội bao gồm chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm hình thức tập hợp niên Uỷ ban Hội cấp thành lập theo địa bàn dân cư, trường học, quan, doanh nghiệp; nghề nghiệp; sở thích nhu cầu đáng khác niên Uỷ ban Hội cấp thành lập tổ chức sở Hội LHTN Việt Nam tổ Đồn TNCS Hồ Chí Minh Nguyên tắc chức hoạt động theo tổ chức tổ chức hoạt động nguyên tắc: theo nguyên tắc tập trung dân hoạt động - Tự nguyện, tự quản chủ - Hiệp thương dân chủ - Đoàn kết tơn trọng lẫn - Hợp tác bình đẳng, phối hợp thống hành động 2 Lựa chọn phong trào xã hội thật, phân tích hình thành phát triển phong trào xã hội Việt Nam: Phong trào Thanh niên tình nguyện Thủ – Ba Sẵn sàng Khởi xướng phong trào “Ba sẵng sàng” Tháng 8/1964, sau kiện đế quốc Mỹ gây hấn vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị đợt chiến tranh không quân đánh phá miền Bắc, tuổi trẻ Hà Nội sục sôi ý chí chiến đấu chống ngoại xâm, xơng pha giết giặc lập công Chống Mỹ cứu nước trở thành nguyện vọng thiết tha, khát vọng cháy bỏng niên Hà Nội lúc bầy Tối ngày 7/8/1964, phòng họp trụ sở quan Thành Đồn Hà Nội , số 42 Lý Thái Tổ (nay trụ sở Thành ủy Hà Nội), BTV Thành Đoàn Hà Nội họp bất thường thống phát động phong trào “Ba sẵn sàng” với nội dung: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm; Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang; Sẵn sàng nơi đâu, làm việc mà Tổ quốc cần đến Thủ Hà Nội vinh dự nơi khởi nguồn cho phong trào niên “Ba sẵn sàng”, phong trào hành động cách mạng, trường học rèn luyện niên miền Bắc thời kỳ chống Mỹ Từ ngày khởi đầu, phong trào “Ba sẵn sàng” sớm trở thành phong trào cách mạng rộng lớn, thu hút hàng chục vạn niên Thủ đô 22 tỉnh, thành miền Bắc hướng tất tình cảm, suy nghĩ hành động vào nghiệp chống Mỹ, cứu nước Tháng 3/1965, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam thức kêu gọi niên nước hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng” tuổi trẻ Thủ đô bổ sung thêm vào nội dung phong trào: - Sẵn sàng chiến đấu, gia nhập lực lượng vũ trang - Sẵn sàng học tập, lao động xây dựng sống - Sẵn sàng nơi nào, làm việc mà Tổ quốc yêu cầu Tháng 5/1965, Đoàn Thanh niên quan Trung ương tổ chức Đại hội sơ kết phong trào “Ba sẵn sàng”, họp vinh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh Thủ tướng Phạm Văn Đồng tham dự động viên Đánh giá cao phong trào “Ba sẵn sàng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi “Các cháu hệ anh hùng thời đại anh hùng” Bác khẳng định “Với hệ niên hăng hái kiên cường, định thành công nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống đất nước Vì Bác tự hào, sung sướng thấy trẻ lại, thấy tương lai dân tộc ta vô vững vẻ vang” Phong trào “Ba sẵn sàng” thắp sáng lửa hào hùng, khơi dậy cổphong trao cách mạng cho lớp lớp niên miền Bắc náo nức “Xẻ dọc Trường Sơn cứu nước”, gợi mở phong trào “Phụ nữ ba đảm đang” phong trào “Năm xung phong” tuổi trẻ Miền Nam “Ba sẵn sàng” miền Bắc với “Năm xung phong” miền Nam hoàn thành anh hùng ca tuổi trẻ Việt Nam đánh Mỹ, cổ vũ tầng lớp niên đoàn kết chiến đấu hiệu “Tất để đánh thắng giặc Mỹ cứu nước” Sức sống phong trào tập trung vào vấn đề chính, là: Giá trị lịch sử ý nghĩa thời đại ý nghĩa giáo dục phong trào “Ba sẵn sàng” hệ trẻ nêu bật đóng góp to lớn, cống hiến hy sinh, lĩnh trí tuệ lớp lớp niên hệ “Ba sẵn sàng”; khẳng định tính đắn sức sống phong trào “Ba sẵn sàng” sức lan tỏa gợi mở cho phong trào cách mạng gắn với nhiệm vụ tuổi trẻ từ tạo động lực ý chí phấn đấu hội phấn đấu cống hiến niên nghiệp CNH, HĐH hội nhập quốc tế Tiếp lửa truyền thống “Ba sẵn sàng” tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử tuổi trẻ nói chung Đồn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội nói riêng xung kích, tình nguyện xây dựng, bảo vệ Thủ đô đất nước Đồng thời, khẳng định tầm quan trọng ý nghĩa lịch sử đóng góp to lớn phong trào “Ba sẵn sàng” kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào sức san tỏa mạnh mẽ nhất, hiệu triệu lớp lớp niên lên đường nhập ngũ tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược thể sáng ngời ý chí tâm, lý tưởng cao đẹp niên thời Với ý nghĩa lịch sử thời đại phong trào “Ba sẵn sàng” khẳng định dân tộc Việt Nam dân tộc anh hùng, dân tộc Việt Nam dân tộc kiên cường, cố, kẻ thù đến xâm lăng dân tộc Việt Nam vùng lên chiến đấu Trong đó, niên ln lực lượng xung kích đầu “Ba sẵn sàng” thực dấu son lịch sử chiến đấu vẻ vang niên Hà Nội Đồn TNCS Hồ Chí Minh với đóng góp to lớn hy sinh cống hiến “thế hệ vàng” cho nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ Tổ quốc Phong trào bừng sáng trái tim hệ niên hôm nay, “Ba sẵn sàng” nguyên giá trị thời đại Phong trào góp phần quan trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng hệ trẻ để kế thừa tiếp bước cha anh công đổi mới, xây dựng bảo vệ Thủ đô đất nước Giá trị phong trào “Ba sẵng sàng” phong trào “Năm xung phong” huy động động đông đảo niên tham gia nhập ngũ, niên xung phong tham gia phục vụ chiến trường niên địa phương tích cực tham gia lao động sản xuất chi viện cho chiến trường Miền Nam, thơi thúc niên đóng góp cơng hiến sức trẻ cho đất nước mà khơng đòi hỏi cho “Hai phong trào “Ba sẵng sàng” “Năm xung phong” trở thành phong trào chủ đạo Thanh niên chống Mỹ cứu nước, góp phần đánh thắng đế quốc Mỹ, thống đất nước Chiến thắng dân tộc đóng góp khơng nhỏ niên Việt Nam lúc giờ” Từ “Ba sẵng sàng” đến phong trào niên tình nguyện thủ hơm Phát huy truyền thống “Ba sẵn sàng” năm xưa, Thành đoàn Hà Nội thức phát động phong trào “Thanh niên Hà Nội xung phong tình nguyện xây dựng Thủ đất nước” phong trào Thanh niên tình nguyện đánh dấu mốc son công tác Đồn phong trào thiếu nhi Thủ đơ, xác định hướng hiệu việc thu hút tập hợp niên, học sinh, sinh viên Phong trào “Thanh niên tình nguyện” Thủ gắn liền với hình ảnh màu áo xanh tình nguyện, với gương mặt ngời sáng niên mặt nơi dải đất Việt Nam, từ tỉnh biên giới xa xơi, nhiều khó khăn nơi địa đầu Tổ quốc đến đường Hồ Chí Minh huyền thoại; công trường, nhà máy, trường học, cánh đồng hay công việc thầm lặng bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội Phong trào Thanh niên tình nguyện thực hội để tuổi trẻ Thủ khẳng định sức nơi, lĩnh vực đòi hỏi hi sinh, gian khổ, nỗ lực sáng tạo không ngừng đến nay, hình ảnh màu áo xanh niên tình nguyện nơi đâu thực trở thành biểu tượng tuổi trẻ Việt Nam, màu áo xanh phát huy vai trò xung kích tình nguyện nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Phong trào niên tình nguyện hơm hình ảnh, dáng dấp phong trào: “Ba sẵng sàng” “Năm xung phong” năm xưa, phong trào kế thừa phong trào trước, cần phải rút học kinh nghiệm để tổ chức hiệu phong trào niên tình nguyện hơm Phong trào “Thanh niên tình nguyện” phải đặt lãnh đạo Đảng, nhiệm vụ đất nước; phải khơi dậy lòng u nước, tinh thần xung kích, tình nguyện niên qua cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng niên để giải pháp hiệu quả, phù hợp cho phong trào niên tình nguyện nói riêng, cơng tác Đồn phong trào TTN nước nói chung, để qua làm bật phong trào “Ba sẵn sàng” với hiệu “Đi nơi đâu, làm việc Tổ quốc cần” thể nói “Ba sẵn sàng” vào lịch sử thiên anh hùng ca tuổi trẻ, tảng để phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp bước gánh vác sứ mệnh lịch sử niên thời đại ... hành động 2 Lựa chọn phong trào xã hội có thật, phân tích hình thành phát triển phong trào xã hội Việt Nam: Phong trào Thanh niên tình nguyện Thủ – Ba Sẵn sàng Khởi xướng phong trào “Ba sẵng... tổ quốc Việt Nam Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành lập theo chế bầu cử dân chủ phân cấp để hoạt động phạm vi toàn quốc Thành viên mặt trận tổ quốc Việt Nam gồm tổ chức: Ðảng Cộng sản Việt Nam, Liên... tộc có đóng góp khơng nhỏ niên Việt Nam lúc giờ” Từ “Ba sẵng sàng” đến phong trào niên tình nguyện thủ hơm Phát huy truyền thống “Ba sẵn sàng” năm xưa, Thành đoàn Hà Nội thức phát động phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 tiểu luận lựa chọn phong trào có thật, phân tích sự hình thành và phát triển của phong trào việt nam, 3 tiểu luận lựa chọn phong trào có thật, phân tích sự hình thành và phát triển của phong trào việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay