kế hoạch tự chọn toán 7 mới NHẤT 2018

11 76 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 15:23

PHÒNG GD & ĐT MỸ ĐỨC TRƯỜNG THCS AN TIẾN KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỰ CHỌN TỐN Năm học: 2018_2019 Lớp Cả năm: 37 tuần –37 tiết Học kỳ I: 19 tuần _19 tiết Học kỳ II: 18 tuần – 18 tiết Chủ đề Tiết Chủ đề 1: ơn tập phép tốn tập số hữu tỉ (3 tiết) Chủ đề 2: ôn tập đường Tên dạy Cộng, trừ số hữu tỉ Nhân, chia số hữu tỉ Quy tắc chuyển vế Quy tắc dấu ngoặc Hai góc đối đỉnh Phát triển lực Mục tiêu Phương pháp Kiến thức: Học sinh nẵm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ , hiểu quy tắc chuyển vế tập số hữu tỉ Kĩ năng: Có kỹ làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ nhanh đúng, kỹ áp dụng quy tắc chuyển vế Thái độ: Nghiêm túc học Năng lực tự học;Năng lực tự - Đàm thoại, vấn giải vấn đáp đề sáng tạo; - Thảo luận nhóm Năng lực tính _giao nhiệm vụ toán Năng lực thực hành -kiến thức:Học sinh hiểu tính chất phép nhân phân số để nhân, chia hai số hữu tỉ - kĩ năng:Vận dụng tính chất phép nhân phân số để nhân, chia hai số hữu tỉ - thái độ: Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên - Nắm vững quy tắc chuyển vế, qui tắc dấu ngoặc - Vận dụng quy tắc thực phép tính, tính tốn Kiến thức: - Giải thích góc đối đỉnh, nêu tính chất: góc đối - Đàm thoại, vấn đáp - Thảo luận nhóm _gợi mở, nêu vấn đề Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính tốn; Giao tiếp; Hợp tác; Năng lực tự - Đàm thoại, vấn học;Năng lực tự đáp giải vấn - Thảo luận nhóm đề sáng tạo; _giao nhiệm vụ Năng lực tính tốn - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn Chuẩn bị Ghi _Thầy: Bảng phụ, giáo án, sgk _Trò: sgk, ơn lại qui tắc cộng trừ phân số, qui tắc dấu ngoặc, qui tắc chuyển vế - Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu _Trò : SGK, thước kẻ Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Thầy : SGK, bảng phụ, phấn thẳng vng góc, đường thẳng song song (3 tiết) Chủ đề 3: ôn tập so sánh hai số hữu tỉ (2 tiết) Hai đường thẳng vng góc Hai đường thẳng song song Tiên đề Ơclit Phương pháp quy đồng tử đỉnh Kỹ năng: - Vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước, nhận biết góc đối đỉnh hình Thái độ: - Tích cực học tập, có ý thức nhóm Kiến thức: - Nắm được, hiểu khái niệm hai đường thẳng vng gócvới Kỹ năng: - Biết vẽ hai đường thẳng vng góc với - Biết vẽ đường trung trực đoạn thẳng Thái độ: - Tích cực học tập, có ý thức nhóm Kiến thức:Biết vẽ đường thẳng qua điểm nằm đường thẳng cho trước song song với đường thẳng Kỹ năng: - Vận dung để giải số tập liên quan Thái độ: - Tích cực học tập, có ý thức nhóm 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn hoạt động HS đề sáng tạo; Năng lực tính tốn Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng CNTT; Sử dụng ngôn ngữ; màu Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự - Đàm thoại, vấn giải vấn đáp đề sáng tạo; - Thảo luận nhóm Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ - - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Phương pháp quy đồng mẫu GTTĐ số hữu tỉ 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn GTLN, GTNN 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải tốn thực tiễn _biết tìm GTLN, GTNN biểu thức 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn Chủ đề 4: GTTĐ số hữu tỉ ( tiết) 10 Chủ đề 5: tam giác ( tiết) 11 12 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn Tổng góc tam giác 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn Hai tam giác 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn Năng lực tự học;Năng lực tự - Đàm thoại, vấn giải vấn đáp đề sáng tạo; - Thảo luận nhóm Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự - Đàm thoại, vấn giải vấn đáp đề sáng tạo; - Thảo luận nhóm Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ - - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ - Đàm thoại, vấn Năng lực tự đáp học;Năng lực tự - Thảo luận nhóm giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : 13 14 Trường hợp thứ tam giác Trường hợp thứ hai tam giác 15 Trường hợp thứ ba tam giác Chủ đề 6: lũy thừa số hưu tỉ (2 tiết) 15 Định nghĩa 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn 1.kiến thức: biết kiến thức 2.kĩ năng: biết áp dụng kiến thức vào giải toán thực tiễn 3.thái độ: nghiêm túc học tập, cẩn thận tính tốn 1.kiến thức: Học sinh hiểu định nghĩa lũy thừa số hữu tỉ với số mũ tự nhiên 2.kĩ năng;Biết tính tích thương hai lũy thừa số - Viết số hữu tỉ dạng lũy thừa với số mũ tự nhiên 3.thái độ: Hiểu lũy thừa lũy thừa toán SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự - Đàm thoại, vấn giải vấn đáp đề sáng tạo; - Thảo luận nhóm Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự - Đàm thoại, vấn giải vấn đáp đề sáng tạo; - Thảo luận nhóm Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ - - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính toán Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ 16 17 Các cơng thức biến đổi Tỉ lệ thức Chủ đề 7: tỉ lệ thức (2 tiết) 18 Chủ đề 8:đại lượng tỉ lệ thuận (1 tiết) 19 Tính chất dãy tỉ số Đại lượng tỉ lệ thuận - Củng cố qui tắc nhân, chia hai lũy thừa số, qui tắc lũy thừa lũy thừa,lũy thừa tích, thương - Rèn luyện kỹ vận dụng vào dạng toán khác - Cẩn thận việc thực tính tốn tích cực học tập Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn - Học sinh hiểu định nghĩa tỉ lệ thức - Học sinh hiểu tính chất tỉ lệ thức - Vận dụng định nghĩa tính chất - Đàm thoại, vấn để giải toán liên quan đáp - Chú ý nghe giảng làm theo yêu - Thảo luận nhóm cầu giáo viên - Tích cực học tập, có ý thức nhóm Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm Tự học; Giải vấn đề; Tự - Đàm thoại, vấn quản lý; Giao đáp tiếp; Hợp tác; - Thảo luận nhóm Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm - Học sinh hiểu tính chất dãy tỉ số - Vận dụng tính chất dãy tỉ số để giải bìa tốn liên quan - Chú ý nghe giảng làm theo yêu cầu giáo viên Tích cực học tập, có ý thức nhóm Kiến thức: HS biết cơng thức biểu diễn mối quan hệ đại lượng tỉ lệ thuận Kĩ năng: Biết cách tìm hệ số tỉ lệ biết cặp giá trị tương ứng, tìm giá trị đại lượng biết hệ số tỉ lệ - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm giá trị tương ứng Thái độ: Nghiêm túc học tập Chủ đề 9: đại lượng tỉ lệ nghịch(1 tiết) 20 21 Đại lượng tỉ lệ nghịch Hàm số Chủ đề 10: hàm số đồ thị (2 tiết) 22 Chủ đề 11: 23 thống kê( tiết) Đồ thị hàm y= ax Thu nhập số liệu thống kê, tần số Kiến thức Nắm tính chất hai đl tỉ lệ nghịch Biết tìm hệ số tỉ lệ, tìm giá trị đại lượng Kĩ năng: Rèn kĩ tìm hệ số tỉ lệ, tìm giá trị đại lượng Thái độ: Biết liên hệ thực tế Kiến thức: Tìm giá trị tương ứng hàm số biết giá trị biến số Kĩ năng: Rèn kĩ nhận biết hàm số, tính giá trị hàm số Thái độ: Nghiêm túc học tập Tự học; Giải vấn đề; Tự - Đàm thoại, vấn quản lý; Giao đáp tiếp; Hợp tác; - Thảo luận nhóm Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn - Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm Kiến thức: Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax Kĩ năng: Rèn kĩ vẽ đồ thị hàm số Thái độ: Nghiêm túc học tập, hăng say phát biểu xây dựng Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm Kiến thức: - Đàm thoại, vấn - Biết kí hiệu dấu hiệu, đáp giá trị tần số giá trị - Thảo luận nhóm Biết lập bảng đơn giản để ghi lại số liệu thu thập qua điều tra Kỹ năng: - Có kỹ lập bảng số liệu thống ban đầu xác ddingj dấu hiệu Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm 24 25 Chủ đề 12: quan hệ yếu tố tam 26 giác(3 tiết) 27 Bảng tần số giá trị dấu hiệu Biểu đồ Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác Đường vng góc đường xiên, đường xiên hình chiếu Kiến thức: - Học sinh hiểu bảng ''Tần số'' Kỹ năng: - Học sinh biết cách lập bảng tần số từ bảng số liệu thống ban đầu biết cách nhận xét - Học sinh biết liên hệ với thực tế toán Thái độ: - Nghiêm túc học tập Kiến thức: - Học sinh hiểu ý nghĩa minh hoạ biểu đồ giá trị dấu hiệu tần số tương ứng Kỹ năng: - Biết đọc biểu đồ đơn giản Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận việc xử lý số liệu Kiến thức: - Biết quan hệ góc cạnh đối diện tam giác, Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức để giải tập Thái độ: - Tích cực học tập, có ý thức nhóm Kiến thức: - Biết quan hệ đường tam giác, Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức để giải tập - Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngôn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm Tự học; Giải vấn đề; Tự - Đàm thoại, vấn quản lý; Giao đáp tiếp; Hợp tác; - Thảo luận nhóm Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa, bảng phụ - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa, bảng phụ 28 Quan hệ ba cạnh tam giác, bất dẳng thức tam giác Chủ đề 13: biểu thức đại số (6 tiết) 29 Biểu thức đại số 30 Đơn thức Đơn thức đồng dạng 31 Đa thức Thái độ: Tích cực học tập, có ý thức nhóm Kiến thức: - Biết quan hệ ba cạnh tam giác, Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức để giải tập Thái độ: Tích cực học tập, có ý thức nhóm Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niệm biểu thức đại số Kỹ năng: - Có kỹ lấy ví dụ biểu thức đại số Thái độ: - Nghiêm học tập Kiến thức: - Nhận biết biểu thức đại số đơn thức Kỹ năng; - Rèn luyện kỹ nhân đơn thức Viết đơn thức dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn Thái độ: - Có ý thức vươn lên học tập 1.Kiến thức: - Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức Kỹ năng: -Rèn luyện kỹ nhận biết , vận dụng Thái độ: Tự học; Giải vấn đề; Tự - Đàm thoại, vấn quản lý; Giao đáp tiếp; Hợp tác; - Thảo luận nhóm Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn - - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngôn ngữ; Tính tốn Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa, bảng phụ Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm GV : − SGK, Bảng Tự học; Giải phụ ghi đề vấn đề; Tự tập quản lý; Giao HS : − Học tiếp; Hợp tác; thuộc bài, Sử dụng ngơn làm tập ngữ; Tính toán đầy đủ - Đàm thoại, vấn Tự học; Giải đáp vấn đề; Tự - Thảo luận nhóm quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm 32 33 34 Chủ đề 14: 35 đường đòng quy tam giác (3 tiết) Đa thức biến Nghiện đa thức biến Luyện tập Ba đường phân giác -Yêu cầu cẩn thận , xác Kiến thức: - Biết tìm bậc, hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự đa thức biến Kỹ năng: - Tính giá trị biểu thức, xếp, xác định bậc, xác định hệ số bậc Thái độ: - Say mê học tập Kiến thức: - Hiểu khái niệm đa thức biến, nghiệm đa thức Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ tính tốn Thái độ: - Nghiêm túc học tập Kiến thức: - Biết tìm bậc, hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự đa thức biến Kỹ năng: - Tính giá trị biểu thức, xếp, xác định bậc, xác định hệ số bậc Thái độ: - Say mê học tập - Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngôn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm Tự học; Giải vấn đề; Tự - Đàm thoại, vấn quản lý; Giao đáp tiếp; Hợp tác; - Thảo luận nhóm Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm Tự học; Giải vấn đề; Tự - Đàm thoại, vấn quản lý; Giao đáp tiếp; Hợp tác; - Thảo luận nhóm Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn Thước, máy tính, sgk, sbt Bảng phụ, bảng nhóm - Kiến thức: Biết đường phân giác tam giác đồng quy điểm, điểm cách ba cạnh tam giác Kỹ năng: Vận dụng định lí đồng quy ba đường phân giác tam giác để giải số tập đơn giản Thái độ: Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn SGK, giáo án, thước thẳng, compa, êke, bảng phụ Chuẩn bị dụng cụ học tập Làm BTVN, xem trước 10 - 36 37 Ba đường trung trực Ba đường cao Tích cực học tập, có ý thức nhóm Cẩn thận, xác, trung thực Kiến thức: Biết đường trung trực tam giác đồng quy điểm Kỹ năng: Vận dụng định lí đồng quy ba đường phân giác tam giác để giải số tập đơn giản Thái độ: - Tích cực học tập, có ý thức nhóm Kiến thức: Biết ba đương cao tam giác đồng quy điểm Điểm gọi trực tâm tam giác Kỹ năng: - Vẽ xác đường cao tam giác thước compa Thái độ: - Tích cực học tập, có ý thức nhóm Cẩn thận, xác, trung thực - Tự học; Giải vấn đề; Tự quản lý; Giao tiếp; Hợp tác; Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn SGK, giáo án, thước thẳng, compa, êke, bảng phụ Tự học; Giải vấn đề; Tự - Đàm thoại, vấn quản lý; Giao đáp tiếp; Hợp tác; - Thảo luận nhóm Sử dụng ngơn ngữ; Tính tốn SGK, giáo án, thước thẳng, compa, êke, bảng phụ - Tìm giải vấn đề Tích cực hóa hoạt động HS 11 ... Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính toán Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự - Đàm thoại, vấn giải vấn... tính toán Năng lực tự học;Năng lực tự - Đàm thoại, vấn giải vấn đáp đề sáng tạo; - Thảo luận nhóm Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự. .. tự nhiên 3.thái độ: Hiểu lũy thừa lũy thừa toán SGK, thước kẻ Năng lực tự học;Năng lực tự giải vấn đề sáng tạo; Năng lực tính tốn Thầy : SGK, bảng phụ, phấn màu Trò : SGK, thước kẻ Năng lực tự
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch tự chọn toán 7 mới NHẤT 2018 , kế hoạch tự chọn toán 7 mới NHẤT 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay