Giáo án Hóa học 8 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 10:06

Giáo án Hóa học Bài 31: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIĐRÔ (Tiết 1) A MỤC TIÊU: Kiến thức: HS biết Hiđrơ chất khí, nhẹ tất khí, có tính khử - Nắm khí H2 tác dụng với xi dạng đ/c hợp chất - Biết hỗn hợp khí O2 H2 hỗn hợp nổ để vận dụng hợp lý - Nắm ứng dụng ô xi Kỹ năng: Giúp HS làm TN đốt thử H2 theo quy tắc - Viết phương trình phản ứng xảy Giáo dục: Sự ham thích mơn B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV: Giáo án + ống nghiệm đựng khí H2, q bóng bơm H2 + Hố chất: dung dịch HCl, Zn/, CuO + Dụng cụ; Phiễu thuỷ tinh, bình thuỷ tinh có nút cao su, ống dẫn khí, giá sắt, cốc thuỷ tinh, ống nghiệm khơng đáy có nút cao su đậy hai có ống dẫn khí, đèn cồn HS: Xem lại tính chất xi, đọc trước C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I Ổn định: (1 phút) Nắm sĩ số: 8A: 8B…… II Kiểm tra cũ: Nhận xét KT + Tiết 1: Tính chất vật lý, tính chất hố học, tác dụng với ô xi + Tiết 2: Tác dụng với CuO ứng dụng III Bài mới: Đặt vấn đề: Nêu nhiệm vụ tiết học: Tìm hiểu tính chất ứng dụng Hiđrơ Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Giáo án Hóa học - Yêu cầu HS nêu biết Hiđro như: KHHH, NTK, CTHH, PTK *.Hoạt động1: - GV cho HS quan sát lọ đựng khí H2 Yêu cầu HS nhận xét: trạng thái, màu sắc - KHHH: H - NTK: - CTHH : H2 - PTK: I Tính chất vật lí: Quan sát làm thí nghiệm: Sgk - GV làm TN: Thả bóng bay bơm khí H2 khơng khí u cầu HS rút kết luận tỉ khối khí H2 so với khơng khí - GV cho HS đọc thơng tin trả lời câu hỏi Sgk - Qua việc quan sát làm thí nghiệm Yêu cầu HS rút kết luận TCVL H2 Trả lời câu hỏi: Sgk Kết luận: * Chất khí, khơng màu, khơng mùi, khơng vị, nhẹ chất khí, tan nước - GV giới thiệu dụng cụ, hố chất dùng để điều chế khí H2 Giới thiệu cách thử độ tinh khiết khí H2 II Tính chất hoá học: * Hoạt động 2: Tác dụng với oxi: * GV làm thí nghiệm: + Đốt cháy khí H2 khơng khí Giáo án Hóa học - Yêu cầu HS quan sát nhận xét + Đưa lữa H2 cháy vào lọ đựng khí oxi a Thí nghiệm : Sgk - HS quan sát so sánh với tượng - GV cho vài HS quan sát lọ thuỷ tinh ? Vậy em rút kết luận từ thí nghiệm - Gọi HS lên bảng viết PTPƯ - GV: Có thể thực thí nghiệm tương tự hình 5.1(b) Phản ứng hiđro cháy oxi toả nhiều nhiệt, người ta dùng hiđro làm nguyên liệu cho đèn xì oxi- axetilen để hàn cắt kim loại - GV giới thiệu: Nếu lấy tỉ lệ thể tích: VH VO2 b Nhận xét tượng giải thích: - H2 cháy khơng khí với lữa màu xanh mờ - H2 cháy oxi với lữa mạnh  Trên thành lọ xuất giọt nước *Hiđro phản ứng với oxi tạo thành nước - PTHH: 2H2 + O2 t  2H2O  đốt hiđro, hỗn hợp gây nổ mạnh - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi Sgk c Trả lời câu hỏi : Đọc thêm (trang – 109) Giáo án Hóa học - GV cho HS đọc đọc thêm(Sgk109) để hiểu thêm hỗn hợp nổ IV Củng cố: * Bài tập: Đốt cháy 2,8 lit khí hiđro sinh nước a Viết PTPƯ b Tính thể tích khối lượng o xi cần dùng cho thí nghiệm c Tính khối lượng nước thu ( Thể tích chất khí đo đktc) V Dặn dò: - Học bài, làm tập 1, 4, Sgk - Xem trước cho sau Bài 31: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIĐRƠ (Tiết 2) Giáo án Hóa học A MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết hiểu hiđro có tính khử, hiđro khơng tác dụng với oxi đơn chất mà tác dụng với oxi dạng hợp chất Các phản ứng toả nhiệt - Học sinh biết hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu tính chất nhẹ, tính khử cháy toả nhiệt Kỹ năng:Tiếp tục rèn luyện cho học sinh làm tập tính theo PTHH Giáo dục: Hứng thú học tập môn B PHƯƠNG TIỆN: GV: - Dụng cụ: Đèn cồn, ống nghiệm có nhánh, ống dẫn nút cao su, nút cao su có ống dẫn khí, ống thuỷ tinh thủng đầu, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh - Hoá chất: Zn, dung dịch HCl, nước HS: Xem kĩ phần lại C TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I Ổn định: (1 phút) Nắm sĩ số: 8A: 8B…… II Kiểm tra cũ: So sánh giống khác TCVL hiđro oxi Tại trước sử dụng hiđro để làm thí nghiệm, cần phải thử độ tinh khiết khí hiđro? Nêu cách thử? III Bài mới: Đặt vấn đề: Nêu nhiệm vụ tiết học: Tìm hiểu phần lại – TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA HIĐRƠ Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ - GV giới thiệu dụng cụ, hố chất mục đích thí nghiệm NỘI DUNG II Tính chất hố học: Giáo án Hóa học * Hoạt động1: * GV làm TN cho HS quan sát: Cho luồng khí hiđro qua bột đồng (II) oxit Sau dùng đèn cồn đốt nóng phần ống nghiệm chứa CuO - GV cho HS quan sát, nhận xét tượng Tác dụng với đồng (II) oxit: a Thí nghiệm : Sgk ? nhiệt độ thường có phản ứng hố học xảy khơng ? Đốt nóng CuO tới khoảng 4000 C cho luờng b Nhận xét tượng : khí H2 qua, có tượng - t thường : Khơng có PƯHH xãy ? Vậy em rút kết luận từ thí nghiệm - 4000 C : Bột CuO (đen)  đỏ gạch(Cu) - Yêu cầu HS viết PTPƯ có giọt nước tạo thành ? Em nhận xét thành phần phân tử chất tham gia tạo thành phản ứng * Hiđro phản ứng với đồng(II) oxit tạo ? Trong p/ư H2 có vai trò thành nước đồng - Qua TCHH H2 yêu cầu HS rút kết luận đơn chất Hiđro - PTHH: - GV thông báo: nhiệt độ khác nhau, Hiđro chiếm nguyên tố oxi số oxit kim loại để tạo kim loại Đây phương pháp để điều chế kim loại * Bài tập: Viết PTPƯHH khí H2khử oxit sau: a Sắt(III) oxit b Thuỷ ngân(II) oxit H2 + CuO t  H2O + Cu (đen) (đỏ gạch) Khí H2 chiếm nguyên tố oxi hợp chất CuO Ta nói H2 có tính khử (khử O2) * Kết luận: Sgk 3H2 + Fe2O3 t  3H2O + 2Fe Giáo án Hóa học c Chì(II) oxit H2 + HgO t  H2O + Hg - Yêu cầu nhóm làm vào phiếu học tập đại diện nhóm lên bảng trình bày H2 + PbO t  H2O + Pb - Chuyển tiếp : Chúng ta học xong tính chất H2 Những tính chất có nhiều ứng dụng đời sống sản xuất *.Hoạt động - Yêu cầu HS quan sát hình 5.3 Sgk, nêu ứng dụng hiđro sở khoa học ứng dụng III ứng dụng: Nhiên liệu : tên lửa, ơtơ, đèn xì oxi axetilen Nguyên liệu sản xuất : amoniăc, axit nhiều HCHC Bơm khinh khí cầu, bóng thám khơng IV Củng cố: * Bài tập: Khử 48 gam đồng(II) o xit khí H2 Hãy tính a Khối lượng kim loại đồng thu b Tính thể tích khí H2(đktc) cần dùng (Ch Cu = 64; O = 16) V Dặn dò: - Học bài, làm tập 2, 3, Sgk - Xem trước cho sau * Hướng dẫn câu Sgk - Số mol khí H2 khí O2 theo ra: Giáo án Hóa học 8,4 0,375mol 22,4 2,8  0,125mol 22,4 nH  nO2 2H2 + 2mol O2 t  1mol 0,375mol 0,125mol 2H2O 2mol ?mol - Từ PTHH số mol chất, ta có tỉ số: 0,375 0,125  Vậy H2 dư, số mol H2O tính theo O2 - Số gam nước thu là: mH O  0,125.2 18  4,5( gam)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro, Giáo án Hóa học 8 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay