Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 09:50

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP BÀI 32: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ A Mục tiêu - HS nắm khái niệm: Sự khử, oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá - Hiểu khái niệm phản ứng oxi hoá khử tầm quan trọng phản ứng oxi hoá khử - Rèn luyện kĩ phân biệt chất khử, chất oxi hoá, khử, oxi hoá phản ứng oxi hoá khử - HS phân biệt phản ứng oxi hoá khử với loại phản ứng - Rèn luyện kĩ phân loại phản ứng hoá học B Chuẩn bị GV : Một số tập C Hoạt động Dạy - Học Hoạt động ( 5/) KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : Nêu tính chất hố học H2 viết PTPƯ minh hoạ Câu : Nêu ứng dụng H2 Hoạt động ( 10 /) SỰ KHỬ – SỰ OXI HỐ GV : Đưa ví dụ : to H2 + CuO → H2O + Cu GV : Trong phản ứng xảy trình: HS theo dõi ví dụ GV Sự khử CuO to H2 + CuO → H2O + Cu Sự oxi hoá H2 + H2 chiếm O2 CuO ( Sự oxi hoá ) - Sự tách oxi khỏi hợp chất khử + Tách oxi khỏi CuO ( Sự khử ) - Sự tác dụng oxi với chất oxi hoá GV dùng sơ đồ giảng ? Sự khử TaiLieu.VN Sự khử Fe2O3 Page ? Sự oxi hố to Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O GV : Yêu cầu HS xác định oxi hoá, khử phản ứng a, b tập GV nhận xét Sự oxi hoá H2 Sự khử HgO to HgO + H2 → Hg + H2O Sự oxi hoá H2 Hoạt động ( 10 /) CHẤT KHỬ – CHẤT OXI HOÁ ? Trong phản ứng chất HS: Trong phản ứng H2 coi chất khử, chất chất oxi chất khử CuO, Fe2O3, HgO chất oxi hố ? Vì hố GV: phản ứng H H2 chất khử chiếm oxi chất chất khử, CuO, Fe2O3, HgO chất oxi khác hoá CuO, Fe2O3, HgO chất oxi hố ? Chất khử nhường oxi cho chất khác H2 ? Chất oxi hố to CuO → H2O + Cu + (C/khử) ( C/oxi hoá) Fe2O3 + to 3H2 → 2Fe + 3H2O GV : Trong số phản ứng oxi phản (c/oxi hoá) ( c/khử) ứng với chất thân oxi chất to HgO + H2 → Hg + H2O oxi hoá (c/oxi hoá) ( c/khử) GV cho HS làm tập Xác định chất khử, chất oxi hoá, khử, - Chất chiếm oxi chất khác chất khử oxi hoá phản ứng sau to - Chất nhường oxi cho chất khác chất a Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe oxi hoá to b C + O2 → CO2 to H2 + O2 → H2O (c/khử) ( c/oxi hoá ) HS làm tập vào TaiLieu.VN Page Hoạt động ( /) PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ GV: Đặt vấn đề (như SGK) HS nghe thảo luận ? Vậy phản ứng oxi hố khử * Kết luận : Phản ứng oxi hoá khử phản ứng hố học xảy đồng thời oxi hoá khử GV: nhận xét , cho HS nhắc lại ? Dấu hiệu để phân biệt phản ứng oxi hoá khử với phản ứng khác GV: nhận xét cho hs làm tập * Dấu hiệu phản ứng oxi hoá khử: ? Hãy cho biết phản ứng sau thuộc Có chiếm nhường O2 chất loại phản ứng nào.Với phản ứng oxi hố Hay: Có cho nhận e chất khử oxi hoá khử, chất phản ứng oxi hoá chất khử to a 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O b CaO + H2O → Ca(OH)2 to HS làm tập : - Phản ứng a thuộc phản ứng phân huỷ c CO2 + Mg → MgO + C - Phản ứng b thuộc phản ứng hoá hợp GV gọi hs lên bảng làm - Phản ứng c thuộc phản ứng oxi hoá Hoạt động ( 6/) TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK nêu tầm HS nghiên cứu SGK nắm tầm quan quan trọng phản ứng oxi hoá khử trọng phản ứng oxi hoá khử Hoạt động ( 5/) CỦNG CỐ ? Nhắc lại nội dung Hoạt động ( /) BÀI TẬP VỀ NHÀ :Bài tập 1,2,3,4,5 SGK tr 113 TaiLieu.VN Page ... biệt phản ứng oxi hoá khử với phản ứng khác GV: nhận xét cho hs làm tập * Dấu hiệu phản ứng oxi hoá khử: ? Hãy cho biết phản ứng sau thuộc Có chiếm nhường O2 chất loại phản ứng nào.Với phản ứng oxi. .. Page Hoạt động ( /) PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ GV: Đặt vấn đề (như SGK) HS nghe thảo luận ? Vậy phản ứng oxi hố khử * Kết luận : Phản ứng oxi hoá khử phản ứng hoá học xảy đồng thời oxi hố khử GV: nhận xét... CHẤT KHỬ – CHẤT OXI HOÁ ? Trong phản ứng chất HS: Trong phản ứng H2 coi chất khử, chất chất oxi chất khử CuO, Fe2O3, HgO chất oxi hố ? Vì hoá GV: phản ứng H H2 chất khử chiếm oxi chất chất khử,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử, Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay