Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 09:50

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP BÀI 32 : PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ I -Mục tiêu : Giúp học sinh nắm :  Chất khử chất chiếm oxi chất khác,khí oxi chất nhường oxi cho chất khác chất oxi hóa.Sự tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất khử.Sự tác dụng oxi với chất khác oxi hóaPhản ứng oxi hóa khử pư hh xảy đồng thời oxi hóa khử  Nhận biết đựoc chất khử ,chất oxi hóa , khử , oxi hóa II-Chuẩn bị :  HS :Ơn tập oxi hóa, phản ứng H2 với CuO  GV : Câu hỏi, phiếu học tập III-Các hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động1 :Kiểm tra cũ :Viết PTPƯ H2 với HS trả lời : CuO , HgO ? H2 + CuO  Cu + H2O Cho biết H2 có tính ? Hoạt động : Từ PTPƯ hỏi : H2 + HgO  Hg + H2O -Hidro thể tính Tính khử chất ? I.Sự khử, Sự oxi hóa : -Trong phản ưng xảy khử CuO :Lấy oxi CuO 1)Sự khử : Sự khử tách oxi khỏi hợp chất Sự khử tách oxi Vậy định nghĩa khỏi hợp chất khử ? GV bổ sung cho hs ghi kết luận sgk TaiLieu.VN Page 2H2 + O2  2H2O Cho hs viết phản ứng hóa hợp Hidro với oxi Phản ứngkhửhóa hợp khơng ? ? oxi với chất khác Hoạt động3 : 2)Sự oxi hóa : Sự oxi hóa Gọi học sinh nêu lại định Sự oxi hóa tác dụng tác dụng oxi với nghĩa oxi hóa ? oxi với chất khác chất khác Hoạt động4 : Gọi hs trả lời câu hỏi sgk : II.Chất khử , chất oxi hóa : .Chất gọi chất khử H2 chất khử chiếm ,chất oxi hóa ,vì ? oxi Cho hs kết luận chất khử ,chất oxi hóa ? Lưu ý Đơn chất oxi CuO chất oxi hóa chất nhường oxi cho chất nhường oxi khác chất oxi hóa *Chất chiếm oxi gọi chất khử Hoạt động : 1)Chất khử : Chất chiếm oxi gọi chất khử 2)Chất oxi hóa : Chất nhường oxi gọi *Chất nhường oxi gọi chất oxi hóa chất oxi hóa Trong phản ứng H2 tác dụng với CuO khử oxi hóa có xảy Xảy đồng thời riêng rẽ không ? *Lưu ý Đơn chất oxi chất nhường oxi cho chất khác chất oxi hóa Tuy chất trái ngược khửphản ứng hóa học oxi hóa xáy đồng thời xảy đồng thời oxi III.Phản ứng oxi hóatrong phản ứng gọi phản hóa khử khử : ứng oxi hóakhửphản ứng hóa học Vậy phản ứng oxi hóa – xảy đồng thời oxi TaiLieu.VN Page knử ? Gv chốt lại Nghiên cứu sgk cho học sinh ghi Ví dụ : Hoạt đơng : Có hại :Sắt ,thép bị gỉ Cho hs nghiên cứu sgk Có lợi : Sự lên men rượu yêu cầu học tìm ví dụ cho pu oxi hóa có lợi có hại hóa khử Sự khử CuO CuO + H2  H2O Cu + Sự oxi hóa H2 Hoạt động : -Củng cố : cho hs làm tập HS làm việc cá nhân trả lời : -Viết phương trình phản ứng -Các chất khử : CO ,H2, Mg -Các chất oxi hóa : Fe2O3,Fe3O4 , CO2 Hướng dẫn làm tập sgk -Dặn dò: Học làm tập sgk vào Soạn Điều chế hidro – phản ứng TaiLieu.VN Page ... nhường oxi cho chất khác chất oxi hóa Tuy chất trái ngược khử Là phản ứng hóa học oxi hóa xáy đồng thời xảy đồng thời oxi III .Phản ứng oxi hóatrong phản ứng gọi phản hóa khử khử : ứng oxi hóa – khử. .. viết phản ứng hóa hợp Hidro với oxi Phản ứng có khử Có hóa hợp khơng ? ? oxi với chất khác Hoạt động3 : 2)Sự oxi hóa : Sự oxi hóa Gọi học sinh nêu lại định Sự oxi hóa tác dụng tác dụng oxi với... chất khử ,chất oxi hóa ? Lưu ý Đơn chất oxi CuO chất oxi hóa chất nhường oxi cho chất nhường oxi khác chất oxi hóa *Chất chiếm oxi gọi chất khử Hoạt động : 1)Chất khử : Chất chiếm oxi gọi chất khử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử, Giáo án Hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay